Sunteți pe pagina 1din 10

Programul Operaional Sectorial Cresterea Competitivitaii Economice

co-finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional


Investiii pentru viitorul dumneavoastra

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
PENTRU ACHIZITIE STATIE MOBILA DE PRODUCERE A BETONULUI
CU MALAXARE

1. Achizitor: S.C EUROPRODUCTS SRL


2. Sediu: Calea Sagului DN 59 km 7 nr.221,Chisoda, jud. Timis, Romania
3. Persoana de contact: Filip Luminita
4. Telefon 0040/256/308555.; Fax: 0040/256/291168
5. E-mail: luminita.filip@euroholding.com.ro
6. Activitatea principala: Fabricarea betonului
7. Denumirea contractului: contract de achizitie utilaje
Utilajele ce umeaza a fi achizitionate sunt: 1 bucata Statie mobila de producere a
betonului cu malaxare
Sursa de finanare pentru aceste utilaje este formata din:
50% din valoarea utilajelor fara TVA din fonduri structurale prin programul POS CCE Axa
1, Operaiunea: Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiii tangibile i
intangibile"- operaiunea pentru ntreprinderi mari.
diferena din fonduri proprii
8. Termenul limita pentru primirea ofertelor: 08.03.2011 ora 10.00.
9. Clarificari: Ofertantul are dreptul sa solicite clarificari iar Achizitorul se obliga sa
raspunda intr-un termen care sa nu depaseasca 3 zile lucratoare de la data primirii
solicitarii. Achizitorul are obligaia de a transmite rspunsurile - nsoite de ntrebrile
aferente - ctre toi operatorii economici care au obinut documentaia de atribuire, lund
msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective.

1
Termenul limita pentru primirea clarificarilor: cel putin 3 zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor.
10. Durata contractului si termenul de finalizare este de la 18.03.2011 la 31.07.2011.
11. Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta cel putin 1 luna (30 zile).
12. Deschiderea ofertelor 08.03.2011, ora 11.00, la sediul autoritatii contractante.
n cadrul edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei oferte, cu excepia celor
care au fost depuse dup data i ora limit de depunere, sau la o alt adres dect cea stabilit
prin anunul de participare.
edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de
evaluare, de experii cooptai (dac este cazul) i de reprezentanii ofertanilor, n care se
consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la
deschiderea ofertelor, precum si propunerea financiare a fiecrei oferte.
Comisia de evaluare are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de
deschidere tuturor ofertanilor participani la procedura de atribuire, indiferent dac acetia au
fost sau nu prezeni la edina de deschidere.
Orice decizie cu privire la calificarea / selecia ofertanilor sau, dup caz, cu privire la
evaluarea ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare
celei de deschidere a ofertelor.
Condiii pentru participanii la edina de deschidere : Reprezentani ai ofertanilor, pe
baza prezentrii unei mputerniciri scrise i a unui act de identitate, cu fotografie, al persoanei
mputernicite.
13. Modalitai de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de
achiziie i de soluionare a contestaiei: eventualele contestaii se pot depune la sediul
Achizitorului, in termen de 4 zile de la comunicarea rezultatelor evalurii, ora 16. Achizitorul
va evalua contestaia i va rspunde in termen de 3 zile, justificand decizia.
14. Plata utilajelor : se accepta plata a maxim 25% inainte de livrare, diferenta de va
achita in maxim 45 de zile de la livrarea utilajelor .
15.Prezentarea ofertei
a) Adresa la care se depune oferta: Destinatar: S.C EUROPRODUCTS SRL
Calea Sagului DN 59 km 7 nr.221,Chisoda, jud. Timis, Romania
b) data limita pentru depunerea ofertei 08.03.2011, ora 10.00

2
c) numrul de exemplare n copie: 1 ORIGINAL I 1 COPIE
d) mod de prezentare
Oferta se va depune la sediul S.C EUROPRODUCTS SRL, n plic sigilat i tampilat, pe care
se va meniona:
Oferta pentru utilaje pentru realizarea proiectului Achiziionarea de maini i
echipamente industriale performante pentru modernizarea SC EUROPRODUCTS SRL.
si Oferta nu se va deschide nainte de 08.03.2011, ora 11:00.
Originalul i copia vor fi nchise ntr-un plic sigilat cu o band adeziv i cu semntura
ofertantului.
Pe lng acestea se va prezenta i un plic exterior deschis, capsat de plicul care conine oferta,
care va conine:
- Scrisoarea de naintare,
- mputernicirea pentru participarea la edina de deschidere.
Plicul sigilat va conine in interior 2 plicuri (1 original + 1 copie). Fiecare plic (original si
copie) va conine n interior cate 2 plicuri sigilate i stampilate cu :
- plicul nr. 1 : propunere tehnic;
- plicul nr. 2 : propunere financiar.
Plicurile interioare (original si copie) trebuie s fie marcate cu denumirea i adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fr a fi deschis, n cazul n care oferta
respectiv este declarat ntrziat.
PLIC EXTERIOR
ORIGINAL COPIE
Propunere Propunere
financiar financiar
ORIGINAL COPIE

Propunere tehnic Propunere tehnic


ORIGINAL COPIE

3
Modul de prezentare a propunerii tehnice: Prin propunerea tehnic depus, ofertantul are
obligaia de a face dovada conformitii produselor ce urmeaza a fi livrate in conformitate cu
cerinele din caietul de sarcini. n acest scop, propunerea tehnic va raspunde la toate
conditiile eliminatorii (respectand ordinea impusa de Caietul de sarcini) si explicit pentru
celelalte puncte.
Oferta tehnica devine parte integranta a contractului de furnizare.
Modul de prezentare a propunerii financiare:
Oferta financiara se va prezenta n cadrul unui centralizator care va fi baz pentru formularul
de ofert anexat prezentei documentatii.
Oferta financiara devine parte integranta a contractului de furnizare.
Ofertele vor fi exprimate n euro, fara TVA.
Pentru furnizorii interni, plata se va face in lei, la cursul BNR din ziua platii.
NU SE ACCEPT OFERTE ALTERNATIVE.
Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus achizitorul nu i asum nici o
responsabilitate pentru rtcirea ofertei.
Necompletarea unuia dintre documentele lipsa n termenul solicitat de ctre achizitor, are
drept consecin respingerea ofertei ca fiind INACCEPTABIL.

NEPREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE I / SAU FINANCIARE ARE CA


EFECT DESCALIFICAREA OFERTANTULUI. oferta fiind considerat
inacceptabil
e) modificarea i retragerea ofertei: Ofertantul are dreptul de a-i retrage oferta, prin
solicitare scris adresat achizitorului pn la data i ora deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica coninutul ofertei, pn la data i ora stabilit pentru depunerea
ofertelor, adresnd pentru aceasta achizitorului o cerere de napoiere a ofertei n vederea
modificrii. Achizitorul nu este rspunztor n legtur cu posibilitatea ofertantului de a
depune noua ofert, modificat, pn la data i ora limit, stabilit n documentaia de
atribuire.
f) Oferte ntrziate. Oferta se consider ntrziat dac a fost depus dup data i ora limit
nscris la pct. b).

4
g) Respingerea ofertei: Oferta poate fi respins n cadrul edinei de deschidere n
conformitate cu prevederile art.33, alin. 3 din HG nr. 925/2006 cu modificrile si completrile
ulterioare
h) Ofertele vor fi prezentate direct doar de catre producatori sau reprezentanti autorizati ai
producatorilor.
Se anexeaza copie a actului constitutiv cu obiectul principal de activitate sau declaratia
producatorului in cazul reprezentatilor autorizati.
16. Ofertantii trebuie sa respecte toate condiiile eliminatorii. In condiiile in care cel puin un
criteriu eliminatoriu nu este respectat oferta va fi respinsa.
17. Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din puncte de vedere economic.
Evaluarea ofertelor consta din acordarea pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat
ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul descris in continuare. Clasamentul, pe baza caruia
se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.

Algoritm de calcul:

Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare


1.Preul ofertei, fara TVA 40 Punctaj financiar = (pre minim x ponderea factorului de
evaluare preul ofertei/pre ofertat ), in care :
- pre minim este preul cel mai sczut din ofertele
considerate admisibile i conforme din punct de vedere
tehnic;
- pre ofertat este preul ofertei evaluate.
2. Inaltime statie betoane 10 - pentru inaltime a statiei intre 6m si 5,5m se acorda 2
puncte
- pentru inaltime a statiei intre 5,5 si 5m se acorda 5
puncte
- pentru inaltime a statiei intre 5 si 4,5m se acorda 10
puncte

5
3. Timp de raspuns 15 - intre 48-24 ore se acorda 5 puncte
pentru asistenta tehnica - intre 24-12 ore se acorda 10 puncte
- pentru mai putin de 12 ore se acorda 15 puncte
4. Garantie 15 - intre 2 si 3 ani termen de garantie se acorda 5 puncte
- intre 3 si 4 ani termen de garantie se acorda 10 puncte
- pentru > 4 ani termen de garantie se acorda 15puncte
5. Termen de livrare si 10 - Pana la 80 zile - se acorda 10 puncte
montaj - Intre 80 si 90 zile se acorda 5 puncte
- Intre 90 si 100 zile se acorda 2 puncte
6. Retete 10 - Pentru o capacitate de memorare intre 8000 si 9000 se
acorda 3 puncte
- pentru o capacitate de memorare intre 9000 si 10.000 se
acorda 6 puncte
- pentru o capacitate de memorare nelimitata se acorda
10 puncte
Total 100

6
18. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATII TEHNICE)
CAIETUL DE SARCINI

Specificatii functionale si performante - cerinte minime eliminatorii:


Malaxor
- cu doua axe orizontale
- sarja : min. 3.750 litri beton moale si 2.500 litri (2,5mc) beton vibrat;
- 12 sape din fonta tip Ni-hard 600HB, fixare cu ajutorul suruburilor
- 4 razuri din fonta tip Ni-hard 600HB, fixare cu ajutorul suruburilor
- blindaj malaxor din fonta tip Ni-hard grosime 15mm
- blindaj lateral din otel-antiuzura, grosime 12mm
Buncar stocare sorturi
- inaltime maxima statie betoane: 6m, pentru peretele existent de 3.2m
- realizat din tabla de otel cu grosimea de min. 3mm, cu 4 compartimente, capacitate de
minim 50mc.
- parapet cu balamale pentru rapiditatea in instalare si demontare;
- parapeti zincati la cald;
- picioare de inaltare din fier tip zabrele, inaltimea 110 cm
Dozator sorturi
- cu 3 deschideri duble pentru extragerea sorturilor, din tabla de otel grosime 4mm , zincate la
cald, in zonele de uzura maxima cu grosimea de 10mm, cu sistem de deschidere
electropneumatica reglabila;
- cu 1 deschidere speciala pentru extragerea sorturilor prin vibrare, lungime 1840mm, din
tabla de otel grosime 6 mm destinata extragerii sorturilor aderente si dozarii de mare precizie,
cu posibilitatea reglarii deschiderii in inaltime si in lungime.
- cuva de cantarire din table de otel, zincata la cald, grosime 4mm si de 10mm in punctele de
uzura maxima, capacitate min. 4mc, cu vibrator electric, cu protectie antiuzura din poliuretan;
- cu 1 banda extractoare, capacitate min. 400mc/h la o putere a motoreductorului de
min.18kW, latime min.800mm, covor cauciucat antirupere cu 3 insertii, min 9mm grosime ,
dispositive de protective si curatare (radere)
- sistem de cantarire prevazut cu 4 celule de cantarire, sarcina min. 3.000kg, precizie 2 kg

7
- monitor digital pentru sorturi, cu cablu conectare celule de cantarire.
Dozator ciment
- capacitate min.1200l
- container dozator pozitionat deasupra malaxorului, din tabla de otel zincata la cald, ;
- sistem de cantarire prevazut cu 3 celule de cantarire, sarcina utila min. 1000kg, precizie 0.5
kg;
- monitor digital, cu cablu de conectare.
Filtru pentru dozator
- suprafata filtranta min. 2mp care se pozitioneaza pe dozator
- curatare automata filtru cu aer comprimat
Dozator apa
- rezervor din tabla de otel,zincat, pozitionat pe malaxor
- capacitate min. 600l
- sistem de cantarire prevazut cu 3 celule de cantarire, sarcina utila min. 500kg, precizie
0.5kg;
- monitor digital, cu cablu de conectare
Contor apa curata
- de tip volumetric (citire cu impulsuri)
Dozator aditivi
- capacitate min.28l
- 2 dosatoare pentru aditiv lichid comandabile automat
Snec pentru transport ciment
- 2 snecuri
- capacitate min. 80t/h
Bena de incarcare agregate (skip)
- capacitate min. 3.500 l
- viteza de ridicare min. 15m/min
- viteza de coborare min. 30m/min
- sistem de actionare cu cabluri de otel
Cuve golire beton
- din tabla de otel intarita, cu manson si electrovibrator

8
Structura de sustinere pentru malaxor
- cu scara de acces, pasarela, parapet
- cabina de comanda izolata, integrata in structura de sustinere;
- tabloul electric si automatizarea in interiorul cabinei de comanda. Statia de betoane trebuie
sa fie prevazuta cu cabluri electrice cu prize cu conectare rapida.
- compresor cu rezervor de min.500l, presiunea de exercitiu 11atm, debit min.1000l/min,
complet cu filtru pentru aer, regulator de presiune de la 0 la 11 atmosfere, uscator aer, drenaj
condens si instalatie pneumatica cu lubrificator pentru cilindrii pneumatici.
Tablou de comanda
- grad de protectie IP54
- tip pupitru
Sistem de automatizare a instalatiei
- compus din: calculator, monitor LCD min. 17, tastatura, imprimanta, pachet software cu
licenta de instalare
- programul trebuie sa fie configurat sa gestioneze: 6 sorturi, 4 tipuri de ciment, apa de
reciclare, apa curata, 4 aditivi, 3 sonde de umiditate.
- capacitate de memorare min. 8000 retete
- trebuie sa asigure gestionarea si memorarea consumurilor in cazul dozarii manuale;
- trebuie sa asigure gestionarea clientilor, comenzi, avize emise.
- sistemul trebuie sa asigure controlul si vizualizarea vascozitatii betonului din malaxor
- sistemul trebuie sa asigure posibilitatea asistentei via internet in vederea modificarii
parametrilor software-lui si automatului programabil (PLC Programabil Logic Controller).

Montaj si omologare: inclus in pret


Conditii de livrare: CIP Timisoara
Termen de livrare si montaj: maxim 100 zile
Garantie: minim 2 ani de la data punerii in functie. Garantia cuprinde repararea sau inlocuirea
gratuita a partilor defecte in cazul in care defectiunea nu se datoreaza beneficiarului.
Asistenta tehnica gratuita pe perioada garantiei.

9
Piese de schimb: Se va asigura termenul de aprovizionare cu piese de schimb in perioada de
garantie si postgarantie de minim 10 ani

Statia de betoane se va instala pe platforma existenta, pe amplasamentul actual, fara a fi


necesare modificari constructive ale platformei.

Anexe:
- plan amplasament statie betoane;
- formular de oferta;

ADMINISTRATOR DELEGAT
FRANCO MAURO

10

S-ar putea să vă placă și