Sunteți pe pagina 1din 13

Scoala Gimnaziala Cotofanesti, Jud.

Bacau
Clasa: a VII-a
Anul scolar 2016-2017
Profesor: Iancu Cosmin

Plan calendaristic semestrial


Semestrul I

Nr. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTRI ORE SAPTAMANA OBS.


Crt. ALOCATE
1 4.1. Integrarea i acionarea eficient FORME DE ORGANIZARE 38 1 - 19
ntr-un grup prestabilit trecerea din coloan cte unu n coloan cte
4.2. Colaborarea cu ceilali membri doi, cte trei i cte
ai grupului, n vederea constituirii patru, i revenire n formaia iniial
diferitelor formaii de adunare, de trecerea din linie pe un rnd n linie pe 2-3
deplasare, de exersare rnduri i revenire n
4.3. ndeplinirea rolurilor i formaia iniial
respectarea regulilor specifice
organizrii activitilor din lecie
2 1.2. Utilizarea terminologiei de DEPRINDERI DE LOCOMOIE
specialitate n transmiterea mesajelor a) de baz:
specifice 1. Mersul 38 1-19
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii - cu pas adugat
ale organismului la eforturi variate - cu pas ncruciat
3.1. Recunoaterea calitilor motrice - variante de mers pe suprafee plane i
n cadrul diferitelor aciuni motrice nclinate, cu
3.2. Realizarea de aciuni motrice poziionarea diferit a braelor
simple 2. Alergarea 38 1-19
3.3. Aplicarea sub form de ntrecere - pe perechi i n grup
a deprinderilor fundamentale i a - cu schimbri de direcie
celor sportive de baz - cu ocolire i trecere peste obstacole
4.2. Colaborarea cu ceilali membri - precedat i urmat de alte deprinderi
ai grupului, n vederea constituirii 3. Sritura 38 1-19
diferitelor formaii de adunare, de - srituri succesive, pe loc i cu deplasare
deplasare, de exersare - pe direcii diferite (nainte, napoi, lateral)
4.3. ndeplinirea rolurilor i - peste obstacole
respectarea regulilor specifice - la coard
organizrii activitilor din lecie - precedate i urmate de alte deprinderi
b) combinate:
1. Escaladarea 4 15-16
- prin apucare i nclecare a obstacolului
- prin apucare i rulare pe piept i abdomen
- *la perete artificial
2. Trrea 4 17-18
- joas, cu purtare de obiecte
3 1.2. Utilizarea terminologiei de CALITI MOTRICE
specialitate n transmiterea mesajelor 1. Viteza 8 2-5
specifice viteza de reacie:
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii - la stimuli variabili
ale organismului la eforturi variate viteza de execuie:
3.1. Recunoaterea calitilor motrice - a actelor i a aciunilor motrice singulare i
n cadrul diferitelor aciuni motrice repetate
3.2. Realizarea de aciuni motrice - a actelor i a aciunilor motrice cu obiecte
simple portative
3.3. Aplicarea sub form de ntrecere - * n relaie cu parteneri i adversari
a deprinderilor fundamentale i a viteza de deplasare:
celor sportive de baz - pe distane i pe direcii variate
4.2. Colaborarea cu ceilali membri - * cu manevrarea unor obiecte
ai grupului, n vederea constituirii cunotine teoretice despre:
diferitelor formaii de adunare, de - caracteristicile exerciiului pentru dezvoltarea
deplasare, de exersare vitezei
4.3. ndeplinirea rolurilor i - valorile medii ale indicatorilor de vitez,
respectarea regulilor specifice corespunztoare
organizrii activitilor din lecie vrstei/ sexului
2. ndemnarea (capacitate coordinativ)
8
coordonarea aciunilor corpului n spaiu i 6-9
timp
coordonarea aciunilor n relaia cu parteneri
i cu adversari
mnuirea ambidextr de obiecte
* coordonarea aciunilor fa de obiect,
aparat, parteneri,
adversari
echilibrul: menineri, pe durate crescute
progresiv, ale
poziiilor statice (cu baze de sprijin reduse, pe
sol i pe
suprafee cu nlimi variabile)
- deplasri n echilibru, libere i cu purtare de
obiecte, pe
suprafee nguste i nlate, orizontale i
nclinate
3. Fora
fora exploziv 14 13-19
fora n regim de rezisten
cunotine teoretice despre:
- caracteristicile exerciiului pentru dezvoltarea
forei
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare
a forei
principalelor segmente musculare, specifice
vrstei i sexului
4. Rezistena 6 10-12
rezistena cardio-respiratorie la eforturi
aerobe
rezistena cardio-respiratorie la eforturi
variabile
* rezistena muscular local
* rezistena n regim de for
cunotine teoretice despre:
caracteristicile exerciiului pentru dezvoltarea
rezistenei
valorile medii ale indicatorilor de manifestare
a rezistenei,
specifice vrstei i sexului
5. Caliti motrice combinate
vitez-coordonare 4 5-6
4 1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea mesajelor A. ATLETISM
specifice 1. Alergri 8 6-9
1.3. nelegerea principalelor elemente din coala alergrii:
prevederi regulamentare ale alergarea de vitez:
disciplinelor sportive practicate - pasul alergtor de accelerare
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii - pasul alergtor lansat de vitez
ale organismului la eforturi variate - startul de jos i lansarea din start
3.2. Realizarea de aciuni motrice - cunotine teoretice despre:
simple startul greit
4.1. Integrarea i acionarea eficient respectarea culoarului
ntr-un grup prestabilit
4.2. Colaborarea cu ceilali membri 3. Aruncri
ai grupului, n vederea constituirii elemente din coala aruncrii
diferitelor formaii de adunare, de aruncarea mingii de oin: 8 2-5
deplasare, de exersare - de pe loc, la distan
4.3. ndeplinirea rolurilor i - cunotine teoretice despre:
respectarea regulilor specifice aruncarea reuit
organizrii activitilor din lecie numrul de aruncri n concurs
5.1. Identificarea aspectului estetic al
gesturilor motrice
5 1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea JOCURI SPORTIVE 24 1-12
mesajelor specifice 1. FOTBAL
1.3. nelegerea principalelor Anul II de instruire
prevederi regulamentare ale lovirea mingii cu iretul plin, cu iretul
disciplinelor sportive practicate interior
2.3. Recunoaterea diferitelor * lovirea mingii cu iretul exterior
reacii ale organismului la eforturi conducerea mingii n relaie cu un adversar
variate lovirea mingii cu capul, de pe loc i * din
3.2. Realizarea de aciuni motrice deplasare
simple preluarea mingii cu laba piciorului
4.1. Integrarea i acionarea * preluarea mingii cu pieptul
eficient ntr-un grup prestabilit repunerea mingii n joc de la colul terenului
4.2. Colaborarea cu ceilali membri (corner)
ai grupului, n vederea constituirii * deposedarea adversarului de minge din
diferitelor formaii de adunare, de fa i din lateral
deplasare, de exersare marcajul adversarului cu minge i fr minge
4.3. ndeplinirea rolurilor i i demarcajul
respectarea regulilor specifice ptrunderea
organizrii activitilor din lecie aciunea tactic un-doi
5.1. Identificarea aspectului estetic intercepia
al gesturilor motrice procedee tehnice specifice portarului
aprarea om la om cu respectarea zonelor
specifice
posturilor
variante de joc cu tem
cunotine teoretice privind regulile de joc:
corner, schimbarea
de juctori, loviturile de penalizare
informaii sportive
2. HANDBAL
Anul I de instruire
pasa cu o mn de la umr: de pe loc i din 24 1-12
deplasare
prinderea cu dou mini, de pe loc i din
deplasare
driblingul simplu
aruncarea la poart de pe loc
aruncarea la poart cu pai adugai
* aruncarea la poart din alergare
poziia fundamental
procedee tehnice specifice portarului
repunerea mingii n joc de ctre portar
depirea
* replierea
marcajul adversarului aflat n posesia mingii i
demarcajul
* intercepia
sistemul de atac n semicerc
aezarea n aprare n sistemul 6:0
variante de joc cu tem
cunotine teoretice privind regulile de joc:
pai, fault, dublu dribling
6 1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea GIMNASTIC
mesajelor specifice 1. SRITURI LA APARATE 6 13-15
1.3. nelegerea principalelor sritura n sprijin ghemuit pe lada de
prevederi regulamentare ale gimnastic situata transversal, urmat de dreapt
disciplinelor sportive practicate cu extensie
2.3. Recunoaterea diferitelor cunotine teoretice despre criteriile de
reacii ale organismului la eforturi apreciere a sriturilor
variate 2.GIMNASTIC ACROBATIC 8 16-19
3.2. Realizarea de aciuni motrice elemente statice:
simple - podul de sus fete
4.1. Integrarea i acionarea - stnd pe cap cu sprijin - biei
eficient ntr-un grup prestabilit elemente dinamice:
4.2. Colaborarea cu ceilali membri - rulri
ai grupului, n vederea constituirii - rostogolire napoi din ghemuit n deprtat i
diferitelor formaii de adunare, de napoi din deprtat n ghemuit
deplasare, de exersare - rsturnare lateral (roata lateral)
4.3. ndeplinirea rolurilor i - * rsturnare lent nainte i napoi (fete)
respectarea regulilor specifice - stnd pe mini rostogolire
organizrii activitilor din lecie variante de linii acrobatice (cuprinznd
5.1. Identificarea aspectului estetic elementele nsuite)
al gesturilor motrice cunotine teoretice despre criteriile de
apreciere a execuiilor
Scoala Gimnaziala Cotofanesti, Jud. Bacau
Clasa: a VII-a
Anul scolar 2016-2017
Profesor: Iancu Cosmin

Plan calendaristic semestrial


Semestrul II

Nr. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTRI ORE SAPTAMANA OBS.


Crt. ALOCATE
1 4.1. Integrarea i acionarea eficient FORME DE ORGANIZARE
ntr-un grup prestabilit trecerea din coloan cte unu n coloan cte 32 1-16
4.2. Colaborarea cu ceilali membri doi, cte trei i cte
ai grupului, n vederea constituirii patru, i revenire n formaia iniial
diferitelor formaii de adunare, de trecerea din linie pe un rnd n linie pe 2-3
deplasare, de exersare rnduri i revenire n
4.3. ndeplinirea rolurilor i formaia iniial
respectarea regulilor specifice
organizrii activitilor din lecie
2 1.2. Utilizarea terminologiei de DEPRINDERI DE LOCOMOIE
specialitate n transmiterea mesajelor DEPRINDERI DE LOCOMOIE
specifice a) de baz:
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii 1. Mersul 32 1-16
ale organismului la eforturi variate - cu pas adugat
3.1. Recunoaterea calitilor motrice - cu pas ncruciat
n cadrul diferitelor aciuni motrice - variante de mers pe suprafee plane i
3.2. Realizarea de aciuni motrice nclinate, cu
simple poziionarea diferit a braelor
3.3. Aplicarea sub form de ntrecere 2. Alergarea 32 1-16
a deprinderilor fundamentale i a - pe perechi i n grup
celor sportive de baz - cu schimbri de direcie
4.2. Colaborarea cu ceilali membri - cu ocolire i trecere peste obstacole
ai grupului, n vederea constituirii - precedat i urmat de alte deprinderi
diferitelor formaii de adunare, de 3. Sritura 32 1-16
deplasare, de exersare - srituri succesive, pe loc i cu deplasare
4.3. ndeplinirea rolurilor i - pe direcii diferite (nainte, napoi, lateral)
respectarea regulilor specifice - peste obstacole
organizrii activitilor din lecie - la coard
- precedate i urmate de alte deprinderi
b) combinate:
2. Crarea-coborrea 4 1-2
- pe plan nclinat
- pe scar
3 1.2. Utilizarea terminologiei de CALITI MOTRICE
specialitate n transmiterea mesajelor 1. ndemnarea (capacitate coordinativ) 4 4-5
specifice coordonarea aciunilor corpului n spaiu i
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii timp
ale organismului la eforturi variate coordonarea aciunilor n relaia cu parteneri
3.1. Recunoaterea calitilor motrice i cu adversari
n cadrul diferitelor aciuni motrice mnuirea ambidextr de obiecte
3.2. Realizarea de aciuni motrice * coordonarea aciunilor fa de obiect,
simple aparat, parteneri,
3.3. Aplicarea sub form de ntrecere adversari
a deprinderilor fundamentale i a echilibrul: menineri, pe durate crescute
celor sportive de baz progresiv, ale
4.2. Colaborarea cu ceilali membri poziiilor statice (cu baze de sprijin reduse, pe
ai grupului, n vederea constituirii sol i pe
diferitelor formaii de adunare, de suprafee cu nlimi variabile)
deplasare, de exersare - deplasri n echilibru, libere i cu purtare de
4.3. ndeplinirea rolurilor i obiecte, pe
respectarea regulilor specifice suprafee nguste i nlate, orizontale i
organizrii activitilor din lecie nclinate
2. Fora 6 1-3
fora exploziv
fora n regim de rezisten
cunotine teoretice despre:
- caracteristicile exerciiului pentru dezvoltarea
forei
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare
a forei
principalelor segmente musculare, specifice
vrstei i sexului
3. Caliti motrice combinate 8 7-10
vitez-coordonare
4 1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea GIMNASTIC
mesajelor specifice GIMNASTIC ACROBATIC 6 1-3
1.3. nelegerea principalelor elemente statice:
prevederi regulamentare ale - podul de sus fete
disciplinelor sportive practicate - stnd pe cap cu sprijin - biei
2.3. Recunoaterea diferitelor elemente dinamice:
reacii ale organismului la eforturi - rulri
variate - rostogolire napoi din ghemuit n deprtat i
3.2. Realizarea de aciuni motrice napoi din deprtat n ghemuit
simple - rsturnare lateral (roata lateral)
4.1. Integrarea i acionarea - * rsturnare lent nainte i napoi (fete)
eficient ntr-un grup prestabilit - stnd pe mini rostogolire
4.2. Colaborarea cu ceilali membri variante de linii acrobatice (cuprinznd
ai grupului, n vederea constituirii elementele nsuite)
diferitelor formaii de adunare, de cunotine teoretice despre criteriile de
deplasare, de exersare apreciere a execuiilor
4.3. ndeplinirea rolurilor i
respectarea regulilor specifice
organizrii activitilor din lecie
5.1. Identificarea aspectului estetic
al gesturilor motrice
5 1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea JOCURI SPORTIVE 24 4-16
mesajelor specifice 1. FOTBAL
1.3. nelegerea principalelor Anul II de instruire
prevederi regulamentare ale lovirea mingii cu iretul plin, cu iretul
disciplinelor sportive practicate interior
2.3. Recunoaterea diferitelor * lovirea mingii cu iretul exterior
reacii ale organismului la eforturi conducerea mingii n relaie cu un adversar
variate lovirea mingii cu capul, de pe loc i * din
3.2. Realizarea de aciuni motrice deplasare
simple preluarea mingii cu laba piciorului
4.1. Integrarea i acionarea * preluarea mingii cu pieptul
eficient ntr-un grup prestabilit repunerea mingii n joc de la colul terenului
4.2. Colaborarea cu ceilali membri (corner)
ai grupului, n vederea constituirii * deposedarea adversarului de minge din
diferitelor formaii de adunare, de fa i din lateral
deplasare, de exersare marcajul adversarului cu minge i fr minge
4.3. ndeplinirea rolurilor i i demarcajul
respectarea regulilor specifice ptrunderea
organizrii activitilor din lecie aciunea tactic un-doi
5.1. Identificarea aspectului estetic intercepia
al gesturilor motrice procedee tehnice specifice portarului
aprarea om la om cu respectarea zonelor
specifice
posturilor
variante de joc cu tem
cunotine teoretice privind regulile de joc:
corner, schimbarea
de juctori, loviturile de penalizare
informaii sportive
2. HANDBAL
Anul II de instruire 24 4-16
pasa cu o mn de la umr, de pe loc i din
deplasare, pe
direcii diferite
driblingul multiplu
aruncarea la poart de la 7 m
aruncarea la poart cu pai ncruciai
aruncarea la poart din alergare
*aruncare la poart din sritur
deplasri specifice n poziie fundamental n
atac i n aprare
blocarea mingilor aruncate spre poart
marcajul adversarului cu i fr minge i
demarcajul
ptrunderea
depirea
repunerea mingii n joc de ctre portar
intercepia
procedee tehnice specifice portarului
*sistemul de atac cu un pivot
contraatacul direct
* contraatacul cu intermediar
aciuni tactice n sistemul de aprare 6:0
variante de joc cu tem
cunotine teoretice privind regulile de joc:
aprarea n
semicerc, clcarea semicercului n atac, picior
informaii sportive
1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea mesajelor ATLETISM
specifice 1. Alergri
1.3. nelegerea principalelor elemente din coala alergrii: 12 4-9
prevederi regulamentare ale alergarea de rezisten:
disciplinelor sportive practicate - pasul alergtor lansat de semifond
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii - startul de sus i lansarea de la start
ale organismului la eforturi variate - coordonarea respiraiei cu ritmul pailor de
3.2. Realizarea de aciuni motrice alergare
simple - * alergare pe teren variat
4.1. Integrarea i acionarea eficient - cunotine teoretice despre:
ntr-un grup prestabilit startul greit
4.2. Colaborarea cu ceilali membri depirea adversarului
ai grupului, n vederea constituirii 2. Srituri
diferitelor formaii de adunare, de elemente din coala sriturii: 8 11-14
deplasare, de exersare - pasul sltat
4.3. ndeplinirea rolurilor i - pasul srit
respectarea regulilor specifice sritura n lungime cu elan cu 1 pai n aer:
organizrii activitilor din lecie - elan de 7-9 pai
5.1. Identificarea aspectului estetic al - btaie pe zon precizat
gesturilor motrice - desprindere de pe un picior
- cunotine teoretice despre:
depirea pragului (zonei de btaie,
desprindere)
msurarea lungimii sriturii