Sunteți pe pagina 1din 4

% clear

% img = imread ('lena_gri_512x512.bmp');


%nivelul de gri pt pixelul [312,453] este 93,
iar pentru pixelul [276, 142] este 6
% [M,N] = size(img) %dimensiune imaginii este 512x512,uint 8
% whos img % Prin aceasta comanda aflam numarul de bytes(262144)
,class(uint8) dar si atribute
% imshow (img)
% imshow (img, [83,100]) %Am folosit pentru valoarea minima 83,iar pentru
valoarea maxima am folosit 100,astfel am obtinut pixeli negri pentru valoarea
mai mica sau egala cu low si pixeli albi pentru valoarea mai mare sau egala
cu high

% imshow (img)
% figure
% imshow (img, [115,132]) % am vizualizat imaginea originala si apoi imaginea
modificata in functie de valoarea pixelilor low respectiv high

% imshow (img)
% zoom on
% imshow (img)
% % zoom (3) % imaginea se deschide la factorul de marire dat in
paranteza,fata de zoom-ul anterior unde puteai sa selectezi spatiul dorit
pentru marire
% img1 = imread ('lena_gri_512x512.bmp');
% img2 = imread ('nature_gri_512x512.jpg');
% img3 = imread ('nature_color_512x512.jpg');
% subplot(2,2,1),imshow(img)
% subplot(2,2,2),imshow(img2)
% subplot(2,2,3),imshow(img3)% in cea de a doua figura s-au afisat cele trei
imagini

% clear
% img = imread ('flori_color_256x256.jpg');
% imshow (img)
% imshow (img)
% imshow (img, [83,100]) %imaginea fiind colora isi pastreaza
tonurile,pixelii raman neschimbati
% imshow (img)
% figure
% imshow (img, [115,132]) % nu se intampla mai nimic
% imshow (img)
% zoom on % la fel ca la imaginea lena_gri putem selecta orice sectiune de
pe imagine pentru marire
% imshow (img)
% zoom (3) % imaginea se deschide la factorul de marire dat in
paranteza,fata de zoom-ul anterior unde puteai sa selectezi spatiul dorit
pentru marire
% img1 = imread ('flori_color_256x256.jpg');
% img2 = imread ('nature_gri_512x512.jpg');
% img3 = imread ('nature_color_512x512.jpg');
% subplot(2,2,1),imshow(img)
% subplot(2,2,2),imshow(img2)
% subplot(2,2,3),imshow(img3)
% img=imread('nature_color_512x512.jpg');
% [X,map]=gray2ind(img);
% imshow(img)
% figure, imshow(X)% in prima figura este imaginea originala,iar in cea de a
doua imaginea are o intensitatea scazuta,fiind intunecata
% clear
% img =imread('nature_color_512x512.jpg');
% X=grayslice(img,128);
% imshow(img)
% figure, imshow(X,hot(128)) % grayslice realizeaza aceeasi functie ca si
gray2ind,diferenta fiind aceea ca foloseste un prag
% clear
% img=imread('nature_gri_512x512.jpg');
% BW=im2bw(img, 0.3);
% imshow (img)
% figure, imshow (BW) %apare prima figura cu imaginea originala, a2a figura
are o intensitate mai scazuta, a3a are tonuri de gri, a4a este in alb negru

% clear
%
% img=imread('nature_color_512x512.jpg'); [X, map]=rgb2ind(img, 180);
% imshow (img)
% figure, imshow(X) %figurile 1, 2 si 4 sunt neschimbate fiind identice,
iar figura 3 este in tonuri de gri, iar cea de-a 5-a figura nu se mai
intelege imaginea, pierde claritatea, culorile, apare sub forma unor puncte
lipsite de culoare, fiind in tonuri de gri si negru
% clear
% img=imread('nature_color_512x512.jpg');
% [X, map]=rgb2gray(img);
% imshow (img)
% figure, imshow(X) %figurile 1, 2 si 4 sunt neschimbate fiind identice, iar
figura 3 este in tonuri de gri, iar cea de-a 5-a figura nu se mai intelege
imaginea, pierde claritatea, culorile, apare sub forma unor puncte lipsite de
culoare, fiind in tonuri de gri si negru
% clear
% img= imread ('tablasah_alb_negru_300x300.jpg');
% clear
% img= imread('tablasah_alb_negru_300x300.jpg');
% tx=70;
% ty=50;
% T = [1 0 0
% 0 1 0
% tx ty 1];
% translatie = maketform('affine', T );
% img_transl= imtransform (img, translatie, 'XData', [1 300], 'YData', [1
300]);
% imshow(img);
% figure;
% imshow(img_transl); % apar 2 figuri cu patratele alb negru, in prima
figura apare imaginea la dimensiunea normala, centrata corect, iar in a2a
figura, imaginea este translatata(imaginea se deplaseaza spre dreapta, iar
din doi in doi pixeli acestia capata culoarea negru
% clear
% img=imread('tablasah_alb_negru_300x300.jpg');
% sx=2;
% sy=3;
% T=[sx 0 0
% 0 sy 0
% 0 0 1];
% scalare=maketform('affine',T);
% img_scalare=imtransform(img, scalare, 'XData' , [1 sx*300], 'YData', [1
sy*300]);
%
% imshow(img);
% figure;
% imshow(img_scalare); % primele figuri sunt la fel, neschimbate, insa in
a3a figura imaginea se mareste pe inaltime, isi schimba din claritate

% clear
% img = imread('lena_gri_512x512.bmp' );
% teta=pi/3;
% T=[cos(teta) sin(teta) 0
% -sin(teta) cos(teta) 0
% 0 0 1];
% rotatie=maketform('affine', T);
% img_rotita=imtransform(img, rotatie, 'XData' , [-512*sin(teta)
512*cos(teta)], 'YData' , [0 512*(sin(teta)+cos(teta))]);
% imshow(img);
% figure;
% imshow(img_rotita); %in prima figura apare imaginea originala, in in cea
de-a doua imaginea este rotita spre dreapta
%
% img=imread('tablasah_alb_negru_300x300.jpg');
% imshow(img)
% img_rotita=imrotate(img, 30);
% figure,
% imshow(img_rotita); %apare imaginea cu sahul in patratele alb-negru in
ambele figuri, doar ca in cea de-a doua este rotita
%
% clear
% img=imread('tablasah_alb_negru_300x300.jpg');
% SHx=0.7;
%
% T=[1 0 0
% SHx 1 0
% 0 0 1];
% forfecare=maketform('affine', T);
% img_forfecata=imtransform(img, forfecare, 'XData', [0 300*(1+SHx)],
'YData', [0 300]);
%
% imshow(img);
% figure;
% imshow(img_forfecata); %in primele 2 figuri imaginea este cea originala,
neschimbata, iar in cea de-a 3-a imaginea apare pe digoanala si forfecata
%
% clear
% img=imread('lena_gri_512x512.bmp');
%
% T=[-1 0 0
% 0 1 0
% 0 0 1];
% oglindireY=maketform('affine', T);
% img_oglindaY=imtransform(img, oglindireY, 'XData', [-512 0], 'YData', [0
512]);
%
% imshow(img);
% figure;
% imshow(img_oglindaY); %in prima figura imaginea apare in original, iar in
cea de-a a2a imaginea apare in oglinda
%
% clear
% img=imread('lena_gri_512x512.bmp');
% teta=pi/6;
% tx=90;
% ty=110;
% sx=0.5;
% sy=0.9;
%
% T=[sx*cos(teta) sx*sin(teta) 0
% sy*(-sin(teta)) sy*cos(teta) 0
% tx ty 1];
% transformare=maketform('affine', T);
% img_complexa=imtransform(img, transformare, 'XData', [sy*(-512*sin(teta))
sx*512*cos(teta)], 'YData', [0 sy*512*(sin(teta)+cos(teta))]);
%
% imshow(img);
% figure;
% imshow(img_complexa); %inprima figura imaginea este cea originala, in in
a2-a imaginea este deplasata spre dreapta in spatiu cu un fundal negru
%
% img=imread('lena_gri_512x512.bmp');
% A=imcrop(img);
% figure, imshow(A) %dupa ce inchidem figura 1 cu imaginea, apare o alta
figura fara imagine
%
% clear;
% img=imread('lena_gri_512x512.bmp');
% A=imcrop(img, [10 35 150 180]);
% imshow(img)
% figure, imshow(A) %prima figura este cu imaginea originala, iar a2-a este
dpar cu o parte din ea, fiind taiata
%
clear;
img=imread('tablasah_alb_negru_300x300.jpg');
A=imresize(img, 1);
imshow(img)
figure, imshow(A) %apar 2 figuri cu imaginea originala