Sunteți pe pagina 1din 34

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA

MICROREGIUNEA HOREZU

GHIDUL SOLICITANTULUI

Masura M6/6B

Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice,


serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea
si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a
patrimoniului natural

Versiunea 01 Iulie 2017

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala implementat de Agentia de Finantare a Investitiilor
Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurala. Submasura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare .

1
GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru accesarea Masurii M6/6B - Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor
publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea
patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural.

Versiunea 01 - Iulie 2017

Ghidul Solicitantului este un material de informare


tehnic a potenialilor beneficiari ai finanrilor din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
(FEADR) implementat prin Programul Naional
de Dezvoltare Rural (PNDR) 20142020 Axa
LEADER, pentru teritoriul GAL Microregiunea
Horezu i se constituie n suport informativ complex
pentru ntocmirea proiectelor conform exigenelor
specifice ale PNDR.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru
pregtirea, elaborarea, editarea i depunerea
proiectului de investiii, precum i modalitatea de
selecie, aprobare i derulare a implementrii
proiectului dumneavoastr.
De asemenea, conine lista indicativ a tipurilor de
investiii eligibile pentru finanri din fonduri
nerambursabile, documentele, avizele i acordurile
care trebuie prezentate, modelul Cererii de
Finanare, al Studiului de Fezabilitate/Documentaiei
de Avizare a Lucrrilor de Intervenie i al Memoriului
Justificativ, al Contractului de Finanare, precum i
alte informaii utile realizrii proiectului i
completrii corecte a documentelor necesare.
Ghidul Solicitantului, precum i documentele
anexate pot suferi rectificri ca urmare a actualizrii
legislatiei naionale i comunitare sau procedurale
varianta actualizat a ghidului urmnd a fi publicat
pe pagina de internet
www.galmicroregiuneahorezu.ro

2
CUPRINS

CAP. 1- Definitii si abrevieri.......pag. 4

CAP. 2- Prevederi generale ......pag. 7

CAP. 3- Depunerea proiectelor ........pag. 10

CAP. 4- Categoriile de beneficiari eligibili.pag. 11

CAP. 5 -Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului......pag. 12

CAP. 6- Cheltuieli eligibile si neeligibile....pag. 14

CAP. 7 - Selectia proiectelor..pag. 17

CAP. 8- Valoarea sprijinului nerambursabil.pag. 19

CAP. 9- Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finantare..pag. 20

CAP. 10- Contractarea fondurilor .....pag. 25

CAP. 11- Avansurile....pag. 28

CAP. 12- Achizitiile.....pag. 29

CAP. 13- Termenele limita si conditiile pentru depunerea cererilor


de plata a avansului si a celor aferente transelor de plata ..pag. 30

CAP. 14- Monitorizarea proiectului.. pag. 31

CAP. 15- Informatii utile.pag. 32

ANEXE

3
Capitolul 1 - Definitii si abrevieri

1.1 Definitii:

Asociaie de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) structur de cooperare cu


personalitate juridic, de drept privat, nfiinate n condiiile legii de unitiile administrativ
teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal
sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice (Legea Administraiei publice
locale nr. 215/2001).

Aglomerare uman zon n care populaia i/sau activitile economice sunt


suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate i dirijarea lor spre
o staie de epurare sau spre un punct final de evacuare, calculat n locuitori echivaleni,
care poate cuprinde mai multe uniti administrativteritoriale sau doar o parte a acestora,
n corelare cu prevederile din master planul judeean/zonal pentru serviciul de alimentare
cu ap i de canalizare;

Beneficiar persoan juridic / ONG care a realizat un proiect de investiii i care a


ncheiat un contract de finanare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin
FEADR;

Cerere de Finanare solicitarea completat electronic pe care potenialul beneficiar o


nainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de investiii n vederea
obinerii finanrii nerambursabile;

Cofinanare public fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin


FEADR. Aceasta este asigurat prin contribuia Uniunii Europene i a Guvernului
Romniei;

Derulare proiect totalitatea activitilor derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea


contractului/deciziei de finanare pn la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Dosarul cererii de finanare cererea de finanare mpreun cu documentele anexate.

Eligibilitate ndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa


cum sunt precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanare i Contractul de
finanare pentru FEADR;

Evaluare aciune procedural prin care documentaia ce nsoete cererea de


finanare este analizat pentru verificarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate i pentru
selectarea proiectului n vederea contractrii;

Fia msurii document ce descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit,


obiectivele, aria de aplicare i aciunile prevzute, tipurile de investiie, categoriile de
beneficiari eligibili i tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane juridice n baza unor


criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiii ncadrate n aria de finanare a sub

4
msurii i care nu trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor
contractuale i nerealizarea investiiei conform proiectului aprobat de AFIR;

Implementare proiect totalitatea activitilor derulate de beneficiarul FEADR de la


semnarea contractului/deciziei de finanare pn la data depunerii ultimei trane de plat;

Modernizare cuprinde lucrrile de construciimontaj i instalaii privind


reabilitarea infrastructurii i/sau consolidarea construciilor, reutilarea/dotarea,
extinderea (dac este cazul) aparinnd tipurilor de investiii derulate prin msur, care se
realizeaz pe amplasamentele existente, fr modificarea destinaiei / funcionalitii
iniiale.

Msura definete aria de finanare prin care se poate realiza cofinanarea proiectelor
(reprezint o sum de activiti cofinanate prin fonduri nerambursabile);

Master plan judeean/zonal document de politici publice care stabilete strategia de


furnizare/prestare i dezvoltare a serviciului, planul de investiii pe termen scurt, mediu i
lung privind nfiinarea, dezvoltarea, modernizarea i reabilitarea infrastructurii
tehnicoedilitare aferente serviciului de alimentare cu ap i de canalizare dintrun
jude/zon.

Politica Agricol Comun (PAC) set de reguli i mecanisme care reglementeaz


producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i
care acord o atenie crescnd dezvoltrii rurale. Are la baz preuri comune i organizri
comune de pia;

Reprezentantul legal persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relatia


contractual cu AFIR, conform legislatiei n vigoare.
Solicitant persoan juridic / ONG, potenial beneficiar al sprijinului nerambursabil din
FEADR;
Valoare eligibil a proiectului suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii,
lucrri care se ncadreaz n Lista cheltuielilor eligibile precizat n prezentul manual i
care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanare public i privat se
calculeaz prin raportare la valoarea eligibil a proiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii
i / sau lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n
prezentul manual i, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile
nu vor fi luate n calcul pentru stabilirea procentului de cofinanare public;
cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de ctre beneficiarul proiectului;

Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru


bunuri, servicii, lucrri;

5
1.2 Abrevieri:

ADI Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara;

AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate


juridic,subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul AFIR l
constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, att din punct de
vedere tehnic, ct i financiar;

APIA Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur instituie public subordonat


Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile europene pentru
implementarea msurilor de sprijin finanate din Fondul European pentru Garantare n
Agricultur;

CRFIR Centrele Regionale pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric


la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Romniei a AFIR (la nivel naional exist 8 centre
regionale);

OJFIR Oficiile Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la


nivel judeean a AFIR (la nivel naional exist 41 Oficii judeene);

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, este un instrument de


finanare creat de Uniunea European pentru implementarea Politicii Agricole Comune.
MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale;

MADR - DGDR AM PNDR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - Direcia General


Dezvoltare Rural, Autoritatea de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare
Rural;

GAL MH Asociatia GAL MICROREGIUNEA HOREZU;

PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va


putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile
directoare strategice de dezvoltare rural ale Uniunii Europene.

SDL - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCAL 2014-2020 Asociatia GAL


MICROREGIUNEA HOREZU;
CF- Cerere de finanare
SF Studiu de fezabilitate
MJ Memoriu justificativ
DCP Dosarul Cererii de Plata
ANPM Agentia Nationala pentru protectia Mediului

6
CAPITOLUL 2 - PREVEDERI GENERALE

2.1 Contribuia Masurii M6/6B - De zvoltarea infrastructurii la scara mica,


serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale,
conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a
patrimoniului natural la domeniile de interventie:

Masura M6/6B vizeaza asigurarea unui standard de viata corespunzator al


populatiei din teritoriul GAL Microregiunea Horezu prin dezvoltarea si modernizarea
elementelor locale de infrastructura la scara mica, a serviciilor de baza, a reperelor de
identitate locala, in vederea cresterii atractivitatii zonei pentru comunitate, in vederea
combaterii depopularii prin exodul tinerilor si migrarea populatiei active.

Masura sprijina in mod direct revitalizarea teritoriului GAL Microregiunea Horezu


prin implicarea actorilor locali in dezvoltarea de proiecte de interes comunitar, in
concordanta cu prioritatile 3-4 ale SDL GAL Microregiunea Horezu.

Masura se incadreaza in Obiectivul de dezvoltare rurala: 3 - Obtinerea unei


dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si
mentinerea de locuri de munca si contribuie la urmatoarul Obiectiv specific al msurii:
M6/6B - Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru
populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si
imaterial si a patrimoniului natural: Obiectivul 5. Dezvoltarea infrastructurii generale si
sectoriale, a serviciilor de interes comunitar.

Msura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii


srciei i a dezvoltrii economice n zonele rurale prevzuta la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013 cu modificrile i completrile ulterioare - si este in concordanta cu
prioritatile 3 si 4 din SDL GAL Microregiunea Horezu.
Msura corespunde obiectivelor Articolului 20 - Servicii de baza si reinoirea satelor
in zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013, cu modificrile i completrile ulterioare.
Msura contribuie la Domeniul de intervenie 6B): ncurajarea dezvoltrii locale n
zonele rurale.
Msura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 cu
modificrile i completrile ulterioare: Inovare, Mediu si Clima.

2.2 Contributia publica totala a masurii

Contribuia public total a masurii, este de 608.582,00 Euro, din care:


85 % contribuie european FEADR;
-15% contribuia naional de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale
Romniei.

7
2.3 Tipul sprijinului
Rambursarea costurilor eligibile suportate i pltite efectiv
Pli n avans, cu condiia constituirii unei garanii bancare sau a unei garanii
echivalente corespunztoare procentului de 100 % din valoarea avansului, n
conformitate cu art. 45 (4) i art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai in cazul
proiectelor de investitii.

2.4 Sumele aplicabile si rata sprijinului


Pentru aceasta masura a fost stabilita o valoare totala a sprijinului in valoare de
608.582 Euro.
Intensitatea sprijinului este de 100% pentru autoritatile publice locale si proiectele
societatii civile negeneratoare de venit si 90% pentru proiectele care includ operaiuni
generatoare de venit desfasurate de organizatii neguvernamentale. Sprijinul public
nerambursabil nu va depasi valoarea de 60.000 Euro/proiect.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis n vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.

2.5 Legislatia nationala


- Legea nr. 215/2001 a administraiei publice localerepublicat;
- OG. nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare a msurilor programului naional de dezvoltare rural cofinanate din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i de la bugetul de stat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiar a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune
de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i
pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul garantrii,aprobat
cu modificrile i completrileprin Legea nr. 56/2016;
- Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 1.571/2014 privind
aprobarea Bazei de date cu preturi de referin pentru masini, utilaje si echipamente
agricole specializate ce va fi utilizat n cadrul Programului Naional de Dezvoltare
Rural, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i
sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare.
- Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice.
- Hotrrea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie
public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice

8
2.6 Legislatia europeana
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
- Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European
- Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European
- Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la
Reg. (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consilului i a anexelor II i III
la Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al Consilului
- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European
- Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind
finanarea, gestionarea i monitorizarea politicii agricole commune
- Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European
- Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European
- Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

2.7 Aria de aplicabilitate a masurii


Teritoriu acoperit de GAL Microregiunea Horezu, respectiv orasul Horezu si comunele:
Costesti, Maldaresti, Otesani, Tomsani, Vaideeni, Barabatesti, Saltioara, Pietrari si
Stroesti.

9
CAPITOLUL 3 - DEPUNEREA PROIECTELOR

3.1 Locul unde vor fi depuse proiectele

Dosarele Cererilor de Finanare vor fi depuse la sediul Asociatiei GAL MICROREGIUNEA


HOREZU, str. 1 Decembrie, nr. 11, orasul Horezu, jud. Valcea, naintea datei-limit de
depunere, specificat n Anunul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, n
intervalul de luni vineri intre orele 16.30 -20.00.

3.2 Perioada de depunere a proiectelor

Perioada de depunere a Dosarelor Cererilor de finantare se va face in intervalul cuprins


intre data lansarii apelului de selectei si data limita de depunere a proiectelor conform
apelului de selectie.

3.3 Alocarea pe sesiune

Suma alocata in cadrul acestei sesiuni este de 608.582 Euro.

3.4. Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a putea fi finantat este de
40 puncte pentru proiect.

3.5 Durata de implementare a proiectului

Durata maxim de implementare a proiectelor depuse n cadrul prezentului apel de


propuneri de proiecte este de 36 luni.

10
CAPITOLUL 4 - CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

4.1 Beneficiari eligibili

UAT uri din teritoriul GAL Microregiunea Horezu definite conform legislaiei n vigoare;
ONG-uri definite conform legislaiei n vigoare, al caror obiect de activitate este conform
domeniului abordat.

ATENIE!
Reprezentantul legal al UAT este primarul sau nlocuitorul de drept al acestuia n
conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau Administratorul Public al UAT.
Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele
comunelor/oraselor.

Solicitantul trebuie sa desfasoare activitate n teritoriul GAL Microregiunea Horezu iar


sediul social sau un punct de lucru sa fie de asemenea situat in teritoriul GAL.

ATENIE! Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin proiect/investiie,


att la faza de implementare a proiectului ct i n perioada de monitorizare, activiti pentru care
cererea de finanare a fost selectat pentru finanare nerambursabil, devin condiii obligatorii.
n situaia n care, la verificarea oricrei cereri de plat sau la verificrile efectuate n perioada de
monitorizare, se constat c aceste condiii nu mai sunt ndeplinite de ctre proiect sau beneficiar,
plile vor fi sistate, contractul de finanare va fi reziliat i toate plile efectuate de AFIR pn la
momentul constatrii neregularitii vor fi ncadrate ca debite n sarcina beneficiarului, la
dispoziia AFIR.

11
CAPITOLUL 5. CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

ATENIE! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastr


este necesar s fie prezentate si evidentiate n continutul Studiului de
Fezabilitate/Documentaiei de Avizare pentru Lucrri de Intervenii, Memoriul justificativ.
Informaiile trebuiesc sa fie concludente, demonstrate si sustinute de documente justificative
anexate.
5.1. Condiii de eligibilitate
Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria beneficiarilor eligibili;
Se vor verifica actele juridice de nfiintare si functionare, specifice fiecrei categorii de
solicitanti.

Solicitantul trebuie s se angajeze s asigure ntreinerea/mentenana investiiei pe o


perioad de minim 5 ani de la ultima plat;
Se vor verifica declaratia pe propria rspundere, Hotrrea Consiliului Local, Hotrrea
Adunrii Generale a ONG.

Solicitantul trebuie s nu fie n insolven sau incapacitate de plat;


Se vor verifica: declaratia pe propria rspundere (sectiunea F din CF), alte documente
specifice, dup caz, fiecrei categorii de solicitanti.

Investiia trebuie s se ncadreze n cel puin unul din tipurile de sprijin prevzute prin
msur, specificate in sectiunea 5.2. a prezentului Ghid.

Investiia s se realizeze n teritoriul GAL Microregiunea Horezu;


Se va verifica dac investiia se realizez la nivel de oras/comun, respectiv n satele
componente.
Documente verificate:
- Studiile de Fezabilitate/Documentaiile de Avizare pentru Lucrri de Intervenii,
Memoriul justificativ.
- Inventarul bunurilor ce aparin domeniului public al comunei, ntocmit conform
legislaiei n vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, atestat prin
Hotrre a Guvernului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei (copie dup Monitorul Oficial).
In situaia n care, n Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public, investiiile care
fac obiectul proiectului nu sunt incluse n domeniul public sau sunt incluse ntro poziie global,
solicitantul trebuie s prezinte Hotrrea Consiliului Local privind aprobarea modificrilor i/sau
completrilor la inventar n sensul includerii n domeniul public sau detalierii poziiei globale
existente, cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a
administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n
privina supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, n condiiile legii (este
suficient prezentarea adresei de naintare ctre Instituia Prefectului, pentru controlul de
legalitate, n condiiile legii).
- avizul administratorului terenului aparinnd domeniului public, altul decat cel administrat
de Oras/Comun (dac este cazul)
- documente doveditoare ale dreptului de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute/contract de concesiune/delegare a administrrii bunului imobil, valabil pentru o
perioad de cel puin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare n cazul ONG.
12
Investiia trebuie s fie n corelare cu o strategie de dezvoltare
naional/regional/judeean/local aprobat, corespunztoare domeniului de investiii;
Se va verifica extrasul din strategie, din care rezult c investiia este n corelare cu orice
strategie de dezvoltare naional/regional/judeean/local aprobat, corespunztoare
domeniului de investiii precum i copia hotrrii de aprobare a strategiei, sau un document
eliberat de GAL Microregiunea Horezu/Consiliul Judetean Valcea/UAT membru GAL/alta
autoritate competenta prin care se certifica incadrarea investitiei intr-o strategie de dezvoltare
naional/regional/judeean/local aprobat;

In cazul in care proiectul include realizarea de constructii/lucrari care necesita autorizatie


de construire investiia trebuie s respecte Planul Urbanistic General.
Se va verifica dac investitia respect toate specificatiile din Certificatul de Urbanism
eliberat n temeiul reglementrilor Documentaiei de urbanism faza PUG. n situaia n care
investiia propus prin proiect nu se regsete n PUG, solicitantul va depune Certificatul
de Urbanism eliberat n temeiul reglementrilor Documentaiei de urbanism faza PUZ.

Investiia trebuie s demonstreze necesitatea, oportunitatea i potenialul social al


acesteia;
Se vor verifica Hotrrea Consiliului Local, Hotrrea Adunarii Generale a ONG, Studiile
de Fezabilitate/Documentatiile de Avizare pentru Lucrri de Interventii/Memoriu
Justificativ, inclusiv capitolul privind analiza costbeneficiu.

5.2 Tipuri de actiuni eligibile:


- nfiintarea/dezvoltarea/modernizarea/amenajarea spatiilor publice de agrement pentru
comunitate
- Elaborarea si actualizarea planurilor de dezvoltare a localitatilor si dezvoltarea serviciilor
de baza oferite de acestea.
- Modernizarea, renovarea si/sau dotarea asezamintelor culturale publice
- Investitii asociate cu intretinerea, refacerea, modernizarea, valorizarea patrimoniului
natural si cultural, material si imaterial
- Actiuni de sensibilizare ecologica si valorizare a potentialului peisagistic local
- nfiintarea/dezvoltarea si dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale
- nfiintarea si/sau extinderea/modernizarea retelei publice de iluminat
- nfiintarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere
- Achizitionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale

5.3 Tipuri de actiuni neeligibile:


Investitii agricole/silvice, investitii in infrastructura rutiera, apa/apa uzata.

13
CAPITOLUL 6 CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE

n cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile i neeligibile. Finanarea va fi


acordat doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului n
conformitate cu Fia msurii, n limita valorii maxime a sprijinului. Cheltuielile neeligibile
vor fi suportate integral de ctre beneficiarul finanrii.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiii corporale
i/sau necorporale, conform urmtoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:

6.1.Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile specifice:


- Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
- Construcia, extinderea i/sau modernizarea reelelor publice de iluminat public si
supraveghere video;
- Construcia, extinderea i/sau modernizarea si dotarea spatiilor recreative;
- Achizitionarea de utilaje, instalatii, echipamente noi;
- Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de
brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Cheltuieli eligibile generale care vor respecta prevederile din:

- R. (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investiiile, art. 46 privind investiiile n irigaii,
art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, n mod specific prevederile cu privire la
eligibilitatea cheltuielilor n cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile
eligibile;
- R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 art. 13 privind
investiiile;
- R. (UE) nr. 1303/2013 art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii i legislaia
naional, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele
financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la nchidere) i Cap. III al Titlului VII
al R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67
privind tipuri de granturi i de asisten rambursabil, art. 68 privind finanarea
forfetar pentru costuri indirecte i costuri cu personalul cu privire la granturile i
asistena rambursabil, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi
i asisten rambursabil, art. 70 privind eligibilitatea operaiunilor n funcie de
localizare, art. 71 privind caracterul durabil al operaiunilor).

Costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013, ocazionate
de cheltuielile cu construcia sau renovarea de bunuri imobile i achiziionarea sau
cumprarea prin leasing de maini i echipamente noi, n limita valorii pe pia a activului
precum onorariile pentru arhiteci, ingineri i consultani, onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economic i de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate n limita
a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevd i construcii-montaj, i
n limita a 5% pentru proiectele care prevd simpla achiziie.
De asemenea, conform art 45 (2) litera (d) din R. (UE) nr. 1305/2013 sunt eligibile,
urmtoarele investiii intangibile: achiziionarea sau dezvoltarea de software i
achiziionarea de brevete, licene, drepturi de autor, mrci.
Cheltuielile de consultan i pentru managementul proiectului sunt eligibile dac
respect condiiile anterior menionate i se vor deconta proporional cu valoarea fiecrei
14
trane de plat aferente proiectului. Excepie fac cheltuielile de consiliere pentru
ntocmirea dosarului Cererii de Finanare, care se pot deconta integral n cadrul primei
trane de plat.
Studiile de Fezabilitate i/sau documentaiile de avizare a lucrrilor de intervenie,
aferente cererilor de finanare depuse de solicitanii publici pentru Msuri/submsuri din
PNDR 2014 2020, trebuie ntocmite potrivit prevederilor legale n vigoare.
Coninutulcadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale n vigoare privind
coninutuluicadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice,
precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii".
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate
naintea aprobrii finanrii, sunt eligibile dac respect prevederile art.45 din
Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 cu modificrile i completrile ulterioare i ndeplinesc
urmtoarele condiii:
a) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei n vederea obinerii de avize,
acorduri i autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii sau
rezult din cerinele minime impuse de PNDR 2014 2020;
b) sunt aferente, dup caz: unor studii i/sau analize privind durabilitatea economic i de
mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentaie de avizare a lucrrilor de
intervenie, ntocmite n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare;
c) sunt aferente activitilor de coordonare i supervizare a execuiei i recepiei
lucrrilor de construcii montaj.
d) sunt necesare n procesul de achiziii publice pentru activitile eligibile ale operaiunii;
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dac:
a) sunt realizate efectiv dup data semnrii contractului de finanare i sunt n legtur cu
ndeplinirea obiectivelor investiiei;
b) sunt efectuate pentru realizarea investiiei cu respectarea rezonabilitii costurilor;
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanare semnat cu AFIR;
d) sunt nregistrate n evidenele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile
i sunt susinute de originalele documentelor justificative, n condiiile legii.

Atenie ! Costurile generale cu onorariile pentru arhiteci, ingineri i consultani, onorariile


pentru consultanta privind durabilitatea economic i de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitatea /documentaiile de avizare a lucrrilor de intervenii, se vor ncadra n limita a
10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevd construcii montaj

6.2 Cheltuieli neeligibile:


Cheltuieli neeligibile specifice:
Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a organizatiilor (obtinerea avizelor de
functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative etc.);
Costuri privind nchirierea de maini, utilaje, instalaii i echipamente;
Achizitia de autoturisme.

Cheltuielile neeligibile generale:


- cheltuielile cu achiziionarea de bunuri i echipamente second hand;
- cheltuieli efectuate nainte de semnarea contractului de finanare a proiectului cu
excepia: o costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care
pot fi realizate nainte de depunerea cererii de finanare;
- cheltuieli cu achiziia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport
persoane;

15
- cheltuieli cu investiiile ce fac obiectul dublei finanri care vizeaz aceleai costuri
eligibile;
- cheltuieli n conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 i anume:
a. dobnzi debitoare;
b. achiziionarea de terenuri construite i neconstruite;
c. taxa pe valoarea adugat, cu excepia cazului n care aceasta nu se poate recupera n
temeiul legislaiei naionale privind TVA-ul sau eligibil conform a prevederilor specifice
pentru instrumente financiare;
- n cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing.

Lista investiiilor i costurilor neeligibile se completeaz cu prevederile Hotrrii de Guvern Nr. 226/2
aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Msurilor Programului Naional de
Dezvoltare Rural cofinanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i de la bugetul
de stat pentru perioada 2014 2020.

16
CAPITOLUL 7 SELECTIA PROIECTELOR

Criteriile de selecie respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 n ceea
ce privete tratamentul egal al solicitanilor, o mai bun utilizare a resurselor financiare i
direcionarea msurilor n conformitate cu prioritile Uniunii n materie de dezvoltare
rural. Proiectele prin care se solicit finanare prin FEADR sunt supuse unui sistem de
selecie. Scorarea unui proiect depus pe masura M6/6B se va realiza in baza urmatoarelor
criterii de selectie:
1 - Justificarea necesitatii proiectului
2 - Coerenta activitatilor propuse cu planul de actiuni preconizat
3 - Sustenabilitatea proiectului
4 - Durabilitatea proiectului
5 - Managementul riscurilor
6 - Detalierea cheltuielilor si necesitatea lor
7 - Nr. de locuitori deserviti de investitie

Toate proiectele eligibile vor fi punctate n acord cu criteriile de selecie mai jos-
menionate, iar sistemul de punctare este precizat in continuarea tabelului:

Nr Criterii de selectie Punctaj


crt
1 Justificarea necesitatii proiectului Max.10
2 Coerenta activitatilor propuse cu planul de actiuni Max. 20
preconizat
2.1 Gradul de necesitate al activitatilor 5
2.2 Gradul de corelare al activitatilor cu planul de actiuni 5
2.3 Succesiunea adecvata a activitatilor 10
3 Sustenabilitatea proiectului (tehnica si financiara) Max. 10
4 Durabilitatea proiectului Max. 10
4.1 Utilizarea surselor de energie regenerabile si neconventionale 5
4.2 Conservarea si protejarea mediului 5
5 Managementul riscurilor Max. 10
5.1 Identificarea riscurilor proiectului si a solutiilor pentru 5
contracararea lor
5.2 Monitorizarea interna si controlul implementarii 5
6 Detalierea cheltuielilor si necesitatea lor Max. 15
6.1 Gradul de realism al bugetului 10
6.2 Planificare financiara corelata cu planul de actiuni 5
7 Nr. de locuitori deserviti de investitie Max. 25

1 - Pentru Criteriul de selectie nr. 1, se va verifica daca in SF/MJ este demonstrata


necesitatea proiectului. Acordarea punctajului se va realiza in functie de gradul de
necesitate apreciat corespunzator datelor furnizate in documentele depuse corelat cu
informatiile publice disponibile referitoare la tipul de investitie propus.
2 Pentru Criteriul de selectie nr. 2 se va verifica in SF/MJ modalitatea de corelare a
activitatilor propuse cu planul de actiuni preconizat respectiv:
- Coerenta activitatilor propuse pentru realizarea actiunilor proiectului
- Corelarea activitatilor cu planul de actiuni
- Esalonarea activitatilor din punct de vedere al alocarii de timp si resurse
17
3 Pentru Criteriul de selectie nr. 3 se va verifica in SF/MJ daca sunt prezentate informatii
cu privire la :
- impactul social i cultural, egalitatea de anse, estimri privind fora de munc
ocupat prin realizarea investiiei: n faza de realizare, n faza de operare; impactul asupra
factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitii i a siturilor protejate, dup caz;
impactul obiectivului de investiie raportat la contextul natural i antropic n care acesta se
integreaz, dup caz
- sustenabilitatea financiar
4 - Pentru Criteriul de selectie nr. 4, se vor verifica investitiile propuse prin proiect.
- Se acorda 5 puncte daca proiectul prevede actiuni de investitii/utilizare a surselor
de energie regenerabile si neconventionale
- Se acorda 5 puncte daca proiectul prevede actiuni/activitati de conservarea si
protejarea mediului
5 Pentru criteriul de selectie nr. 5 se verifica in SF/MJ, daca:
- Sunt prezentate analiza vulnerabilitilor cauzate de factori de risc ce pot afecta
investiia, analiza de riscuri, msuri de prevenire/diminuare a riscurilor
- Prezentarea modalitatilor de monitorizare interna si controlul implementarii
proiectului
6 Pentru criteriul de selectie nr. 6 se va verifica in Cererea de finantare si SF/MJ:
- Gradul de realism al bugetului (detaliere si justificare cheltuieli si costuri estimative
ale investiiei, repartizare corecta a cheltuielilor in liniile bugetare;
- Corelarea graficului orientativ de realizare a investitiei cu planificarea financiara
(plan de activitati, grafic de rambursare, flux de numerar)
7 - Pentru criteriul de selectie nr. 7 punctajul acordat reprezint raportul dintre numrul
locuitorilor deservii direct de proiect Nd i numrul total al locuitorilor comunei/orasului
Ncom nmulit cu 25 - (Nd/Ncom) * 25 puncte.

Pentru aceasta masura pragul minim este de 40 puncte.

Criteriul de departajare in cazul depunerii mai multor proiecte care realizeaza punctaj
identic va fi valoarea cea mai mica a ajutorului financiar nerambursabil solicitat. Astfel in
cazul in care doua sau mai multe proiecte intrunesc un punctaj identic va avea prioritate la
finantare proiectul prin care se solicita cel mai mic AFN.

Nota: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL se regaseste in


Anexa 5 la prezentul ghid

18
CAPITOLUL 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Pentru aceasta masura a fost stabilita o valoare totala a sprijinului in valoare de


608.582 Euro.
Intensitatea sprijinului este de 100% pentru autoritatile publice locale si proiectele
societatii civile negeneratoare de venit si 90% pentru proiectele care includ operaiuni
generatoare de venit desfasurate de organizatii neguvernamentale.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis n vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013. Sprijinul public nerambursabil nu va depasi valoarea de
60.000 Euro/proiect.
Proiectele a caror valoare eligibila depaseste 60.000 euro vor fi neconforme.
Valoarea totala a unui proiect depus in cadrul acestei masuri poate fi compusa din
valoarea eligibila dar si dintr-o valoare neeligibila suportata integral de solicitant/
beneficiar.
Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii
cheltuielilor eligibile efectuate (suportate i pltite efectiv) n prealabil de ctre beneficiar.
Un solicitant/beneficiar, dup caz, poate obine finanare nerambursabil din
FEADR i de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiii depuse pentru
msuri/submsuri din cadrul PNDR 2014 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din
H.G. 226/2015, cu modificrile i completrile ulterioare.

19
CAPITOLUL 9 COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE
FINANTARE

In vederea implementarii acestei masuri, GAL lanseaza apeluri de selectie pentru


primirea de cereri de finantare de la solicitanti. Apelurile de selectie sunt valabile minim 30
zile calendaristice. Solicitantii care indeplinesc conditiile de eligibilitate conform
specificatiilor din acest ghid pot depune proiecte in perioada de valabilitate a apelului de
selectie.
Cu minim sapte zile calendaristice inainte de lansarea apelului de selectie, GAL
MICROREGIUNEA HOREZU va publica pe pagina web proprie, documentele de
programare necesare implementarii acestei masuri: Ghidul Solicitantului insotit de Anexele
necesare. GAL va elabora un calendar estimativ al lansarii masurilor prevazute in SDL
pentru fiecare an calendaristic. Pentru asigurarea transparentei, calendarul estimativ va fi
postat pe pagina web a GAL.
n vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lanseaz pe plan local
apeluri de selecie a proiectelor, conform prioritilor descrise n strategie. Acestea vor fi
publicate/afiate:
pe site-ul propriu (varianta detaliat);
la sediul GAL (varianta detaliat, pe suport tiprit);
la sediile primriilor partenere GAL (varianta simplificat);
prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naionale (varianta
simplificat), dup caz.
Dosarul cererii de finanare conine formularul Cererii de Finanare tehnoredactat n
limba romn, nsoit de documentele solicitate conform cerintelor, ndosariate, astfel nct
s nu permit detaarea i/sau nlocuirea documentelor. Formularul Cererii de Finanare
poate fi accesat pe pagina de internet a GAL Microregiunea Horezu
www.galmicroregiuneahorezu.ro.

IMPORTANT!
Solicitanii pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentaia de Avizare pentru
Lucrri de Intervenii/Proiect Tehnic, ntocmit/ n conformitate cu prevederile HG
28/2008, pentru obiectivele/proiectele de investiii prevzute la art. 15 din HG
907/2016.
Bugetul indicativ, Devizele financiare, vor fi completate n funcie de actul normativ
care a stat la baza ntocmirii SF/DALI, Coninutul cadru al documentaiei tehnico -
economice HG 28/2008 sau HG 907/2016.

Documentele solicitate conform cerintelor vor fi atasate Cererii de Finanare si fac


parte integrant din aceasta, toate acestea constituind dosarul Cererii de Finantare
(proiectul).
Fiecare exemplar al dosarului Cererii de Finanare va fi legat, paginat i opisat, cu
toate paginile numerotate manual n ordine de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrui
document, unde n este numrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele
anexate, astfel nct s nu permit detaarea i/ sau nlocuirea documentelor. Opisul va fi
numerotat cu pagina 0. Fiecare pagin va purta semntura si stampila solicitantului (dupa
caz).
Se va utiliza Cererea de Finanare disponibila pe siteul GAL la momentul lansrii
apelului de selecie. Cererea de Finanare va fi redactata pe calculator, n limba romn i
va fi nsoit de documentele solicitate. Este necesar sa se respecte formatele standard
20
ale Cererii de Finantare, respectiv continutul acestora. Trebuie completate anexele
referitoare la Indicatori de monitorizare si Factori de risc care fac parte integranta din
CF.

ATENTIE!
Modificarea modelului Cererii de finantare de ctre solicitant (eliminarea, renumerotarea
seciunilor, anexarea documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate
conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanare.

Cererea de Finanare trebuie completat ntrun mod clar i coerent pentru a nlesni
procesul de evaluare a acesteia. n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare
i relevante, care vor preciza modul n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor
rezulta din implementarea acestuia i n ce msur proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Local.
Compartimentul tehnic al GAL asigur suportul necesar solicitanilor pentru
completarea cererilor de finanare, privind aspectele de conformitate pe care
acetia trebuie s le ndeplineasc.
Responsabilitatea completrii cererii de finanare n conformitate cu cerintele
Ghidului Solicitantului aparine solicitantului.

Solicitantul depune CF si anexele n trei exemplare pe suport de hrtie (original si


doua copii) i trei exemplare n copie electronic (prin scanare) la sediul GAL
MICROREGIUNEA HOREZU, str. 1 Decembrie, nr. 11, orasul Horezu, jud. Valcea, in
interiorul limitei de depunere a proiectelor.
Dosarul cererii de finantare va contine cererea de finantare insotita de anexele
tehnice si administrative conform listei documentelor prezentate in prezentul Ghid, legate
intr-un singur dosar astfel incat sa nu permita detasarea si/sau inlocuirea acestora.
Pentru documentele originale care raman in posesia solicitantului, copiile acestora
depuse in dosarul CF trebuie sa contina mentiunea conform cu originalul. In vederea
incheierii contractului de finantare, solicitantii declarati eligibili vor trebui sa prezinte
obligatoriu, documentele specifice precizate in cadrul CF in original in vederea verificarii
conformitatii.

Renunarea la Cererea de Finanare

Renuntarea la Cererea de Finantare se poate efectua de ctre reprezentantul legal al


aplicantului, n orice moment al verificrilor la GAL, prin ntreruperea procesului evalurii.
n acest caz, reprezentantul legal al solicitantului va nainta la GAL o cerere de renuntare
la Cererea de Finantare, completat, nregistrat i semnat de ctre acesta. Solicitarea
de renuntare va fi nregistrat la GAL n Registrul de nregistrare intrri/ieiri a
documentelor. GAL va dispune ntreruperea verificrii Cererii de Finantare pentru care s-a
solicitat renunarea la finantare. n situatia n care solicitantul a renuntat la CF nu mai
poate depune n calitate de solicitant sau partener o nou CF pentru respectivul apel de
selectie.

Un exemplar al Cererii de Finanare este necesar s rmn la GAL, pentru verificri


ulterioare (Audit, Direcia General Control, Antifraud i Inspecii - DGCAI, Curtea de
Conturi, eventuale contestaii, etc).

21
1. Verificarea Dosarului Cererii de Finanare

1.1 Verificarea eligibilitii


Verificarea Dosarului cererii de finantare si a anexelor acesteia se realizeaza pe
baza Fisei de Evaluare Generala a proiectului. Verificarea eligibilitii tehnice i financiare
const n:
- verificarea eligibilitii solicitantului;
- verificarea criteriilor de eligibilitate ale investiiei;
- verificarea bugetului indicativ al proiectului;
Exemple de situatii n care expertul evaluator poate solicita informaii suplimentare :
a. n cazul n care documentaia tehnicoeconomica (Studiul de Fezabilitate
/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Intervenii) conine informaii insuficiente
pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist informaii contradictorii n interiorul
ei, ori, fa de cele menionate n Cererea de Finanare.
b. n caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiiei, se poate solicita extras de
Carte funciar i n situaiile n care nu este obligatorie depunerea acestui document.
c. n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de ctre autoritile
emitente ntro form care nu respect protocoalele ncheiate ntre AFIR i instituiile
respective.
d. n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect)
exist diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu
este facut corect.
ATENTIE! n cazul n care restul documentelor din Cererea de Finanare nu sunt n
conformitate cu forma cerut prin Ghid, Cererea de finanare va fi declarat neeligibil.

1.2 Verificarea pe teren


Verificarea pe teren se poate realiza de ctre entitile care instrumenteaz cererea
de finanare, respectiv:
- GAL
- CRFIR
- AFIR nivel central pentru proiectele incluse n eantionul de verificare prin sondaj.

Scopul verificrii pe teren este de a controla datele i informaiile cuprinse n anexele


tehnice i administrative ale Cererii de Finanare i concordana acestora cu elementele
existente pe amplasamentul propus. Se procedeaz la verificarea anumitor criterii de
eligibilitate evideniate n etapa verificrii administrative prin comparaie cu realitatea de pe
teren, pentru a se obine o decizie rezonabil privind corectitudinea ncadrrii n criteriile
de eligibilitate i selecie.
1.3 Verificarea criteriilor de selecie
Punctajul fiecrui proiect se va calcula n baza informaiilor furnizate de solicitant n
cererea de finanare, documentelor ataate acesteia i a anexelor la prezentul ghid.
Concluzia privind evaluarea cererii de finanare n urma verificrilor privind evaluarea
generala a proiectului, pot exista urmatoarele situaii:
- proiectul este eligibil si selectat;
- proiectul este eligibil i neselectat;
- proiectul este neeligibil; -
- proiectul este neconform sunt acele proiecte al cror punctaj rezultat n urma evalurii
GAL este mai mic dect pragul minim stabilit in prezentul ghid.

22
1.4 Selecia proiectelor

Alocarea financiar public aferent perioadei de depunere, criteriile de selecie,


punctajele de selecie, criteriile de departajare i pragul minim sunt stabilite prin prezentul
Ghid al Solicitantului. n Anunul de Lansare al apelului de selectie sunt prezentate:
alocarea, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim de selectie si alte informaii
generale. La depunerea proiectului, solicitantul completeaz n Cererea de Finanare
cmpul aferent punctajului estimativ (autoevaluare). Pentru proiectele depuse cu punctajul
mai mare sau egal decat pragul minim corespunzator sesiunii respective se va ntocmi un
raport de selecie.
In contextul n care valoarea proiectelor depuse este mai mare dect suma
disponibil pentru sesiune, GAL va ntocmi, dup ncheierea eligibilitii tuturor proiectelor
depuse, un Raport de Selectie Intermediar n care vor fi menionate proiectele eligibile
selectate, eligibile neselectate, neeligibile i cele retrase, valoarea acestora, denumirea
solicitantului, iar pentru proiectele eligibile punctajul obinut pentru fiecare criteriu de
selecie. Acest raport se public pe site-ul GAL iar solicitanii sunt notificati cu privire la
eligibilitatea/neeligibilitatea proiectului. n cazul n care un proiect este declarat neeligibil,
n Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost
ndeplinite precum i cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. n cazul n care
proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va meniona faptul c proiectul a fost
declarat eligibil. Selecia proiectelor eligibile se face n ordinea descresctoare a
punctajului de selecie, n cadrul alocrii disponibile. Acest raport se public pe site-ul GAL
iar solicitanii sunt notificati cu privire la rezultatul selectiei. n cazul n care un proiect este
declarat neselectat, n Notificarea cererilor de finanare neselectate vor fi indicate
punctajele obinute pentru fiecare criteriu de selecie precum i cauzele care au condus la
neselectarea proiectului. n cazul n care proiectul este selectat, Notificarea de selecie va
meniona punctajul pentru fiecare criteriu. Pentru finalizarea seleciei i aprobarea
Raportului de Selectie Final se convoac Comitetul de Selecie al GAL.

Comitetul de selecie al GAL trebuie s verifice daca proiectul ce urmeaz a primi


finanare rspunde obiectivelor propuse n SDL i se ncadreaz n planul financiar al
GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor i prioritilor stabilite n SDL pe baza
creia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate n vederea depunerii la AFIR. Toi membrii
Comitetului de Selecie i ai Comisiei de Soluionare a Contestaiilor sunt obligai s
semneze pe propria rspundere o Declaraie de evitare a conflictului de interese privind
solicitanii evaluai. Dac unul dintre proiectele depuse pentru selecie aparine unuia
dintre membrii Comitetului de selecie, sau unui solicitant nrudit sau care are raporturi de
interes cu acesta, persoana/organizaia n cauz nu are drept de vot i nu va participa la
ntlnirea comitetului respectiv. Comitetul de selecie analizeaz lista proiectelor eligibile
depuse, criteriile de departajare, verific punctajul fiecrui proiect i suma solicitat,
ordoneaz proiectele n funcie de modul de departajare i aprob proiectele care se
ncadreaz n suma disponibil a sesiunii, n cadrul Raportului de Selecie Final. Pentru
validarea edinelor de selecie, trebuie s fie prezeni minim 50%+1 din cei 7 membri ai
Comitetului de selecie, din care peste 50% s fie din mediul privat i societatea civil.
Solicitanii au dreptul de a contesta atat neeligibilitatea cat si selectia n termen de 5 zile
lucrtoare de la primirea notificrii. Vor fi considerate contestaii i analizate n baza
prezentei proceduri doar acele solicitri care contest elemente tehnice sau legale legate
de eligibilitatea si/sau selectia proiectului depus i/sau valoarea proiectului declarat
eligibil/valoarea si/sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.
Contestaiile depuse de solicitani sunt analizate de Comisia de contestaii a GAL, care
ntocmete un Raport de contestaii. Termenul de analizare al contestatiei este de 10 zile
lucrtoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaiilor. Dupa
23
solutionarea contestatiilor se procedeaza la publicarea Raportului de Selectie Final.
Raportul de Selecie Final aprobat de Comitetul de Selectie al GAL se public pe pagina
web GAL, iar solicitanii sunt notificati cu privire la selectia finala. Suma rmas la finalul
unei sesiuni (diferena dintre suma alocat i valoarea public total a proiectelor depuse)
va fi reportat n cadrul urmtoarei sesiuni de depunere.

ATENTIE! Retragerea cererii de finanare se poate efectua prin transmiterea


formularului de retragere de ctre solicitant/ reprezentant legal. Nu se poate reveni
asupra unei solicitri de retragere a unei Cereri de Finanare!

Beneficiarii au la dispoziie 5 zile lucrtoare pentru a depune contestaii cu privire la


rezultatul seleciei, din momentul primirii notificarii privind eligibilitatea /neeligibilitatea
cererii de finantare depuse.

ATENTIE! Procesul de selecie i procesul de verificare a contestaiilor se desfaoar


potrivit Procedurii de evaluare si selectie a proiectelor.

Evaluarea criteriilor de selecie i stabilirea punctajului

Verificarea criteriilor de selecie si a punctajelor se va face de ctre membrii


Comitetului de selectie constituit la nivelul GAL. Dup finalizarea evaluarii generale a
proiectului, la nivelul GAL se va ntocmi i aproba Raportul de Selectie Intermediar, care
va include: proiectele eligibile selectate, proiectele eligibile necesectate, neeligibile,
neconforme i proiectele retrase, dup caz.

Depunerea i soluionarea contestaiilor

Pentru depunerea contestaiilor, solicitanii au la dispoziie 5 zile lucrtoare de la


data primirii notificrii dar nu mai mult de 10 zile lucrtoare de la data postrii Raportului
de Selectie Intermediar pe site-ul GAL: www.galmicroregiuneahorezu.ro. Contestaiile
trimise dup expirarea termenului prevzut vor fi respinse. Contestaiile, semnate de
solicitani, se depun la sediul GAL Microregiunea Horezu sau se transmit prin
pot/curierat la adresa Judet Valcea, oras Horezu, str.1 Decembrie, nr. 11, cod postal
245800, cu confirmare de primire. La depunere, contestaiile vor primi un numr de
nregistrare. Vor fi considerate contestaii i analizate n baza prezentei proceduri doar
acele solicitri care contest elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea si/sau
selectia proiectului depus i/sau valoarea proiectului declarat eligibil/valoarea si/sau
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. Contestaiile depuse vor fi
analizate de alte persoane decat cele implicate in procesul initial de evaluare. Termenul de
analizare al contestatiei este de 10 zile lucrtoare de la expirarea termenului maxim de
depunere a contestaiilor.

Dup analizarea contestaiilor depuse, Comisia de Contestaii ntocmete Raportul


de contestatii. n baza Raportului de contestaii i a Raportului de Selectie Intermediar, se
va intocmi Raportul de Selectie Final care va fi aprobat de Comitetul de Selectie al GAL.

24
CAPITOLUL 10. CONTRACTAREA FONDURILOR

Contractarea cererii de finantare se va realiza la nivelul CRFIR, iar toate etapele


ulterioare acesteia, se vor derula conform procedurilor elaborate de catre AFIR
(www.afir.info). Toate informaiile privind contractarea, implementarea i plata proiectelor
sunt detaliate n manualul de procedur pentru implementare, manualele de procedur
privind achiziiile, manualul de procedur pentru autorizarea plilor, elaborate de ctre
AFIR .

Cererile de Finanare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR in


termen de maxim 15 zile calendaristice de la intocmirea Raportului de selectie.
Experii SLIN-OJFIR verific dac solicitantul a folosit modelul-cadru de formular
corespunztor Cererii de Finanare specific msurii din PNDR ale crei obiective/prioriti
corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei I
a prezentului Ghid i transmit Cererile de Finanare ctre serviciile de specialitate
responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:
- la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcii montaj (indiferent de
tipul de beneficiar), precum i proiectele de investiii aferente beneficiarilor publici;
- la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziii simple (fr construcii
montaj) i proiectele cu sprijin forfetar i proiectele de servicii.
Proiectele vor fi verificate pe msur ce vor fi depuse de ctre reprezentanii GAL
sau solicitani, fiind o sesiune deschis permanent, pn la epuizarea fondurilor alocate
Submsurii 19.2, n cadrul fiecrei Strategii de Dezvoltare Local.

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie s fie prezent solicitantul sau un mputernicit


al acestuia. n cazul n care solicitantul dorete, l poate mputernici pe reprezentantul GAL
s depun proiectul.
Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un mputernicit al acestuia) depune proiectul la
OJFIR pe raza cruia acesta va fi implementat. Cererea de Finanare se depune n format
letric n original 1 exemplar, mpreun cu formatul electronic (CD 1 exemplar, care va
cuprinde scan-ul Cererii de Finanare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al
Serviciului LEADER i Investiii Non-agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente
care rmn n posesia solicitantului, copiile depuse n Dosarul Cererii de Finanare trebuie
s conin meniunea Conform cu originalul. n vederea ncheierii contractului de
finanare, solicitanii declarai eligibili vor trebui s prezinte obligatoriu documentele
specifice precizate n cadrul Cererii de Finanare n original, n vederea verificrii
conformitii.

Obiectul Contractului l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre AFIR,


pentru punerea n aplicare a Cererii de Finanare asumat de ctre solicitant. Solicitantului
i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n Contractul de
Finanare i anexele acestuia.
Dup ncheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanare, inclusiv a verificrii pe
teren, experii CRFIR vor transmite ctre solicitant formularul de Notificare a solicitantului
privind semnarea Contractului/Deciziei de finanare, care va cuprinde condiii specifice n
funcie de msura ale crei obiective sunt atinse prin proiect i n funcie de Cererea de
Finanare utilizat. O copie a formularului va fi transmis spre tiin GAL-ului. n cazul n
care solicitantul nu se prezint n termenul precizat n Notificare pentru a semna
Contractul/Decizia de finanare i nici nu anun AFIR, atunci se consider c a renunat la
sprijinul financiar nerambursabil.

25
Toate Contractele/Deciziile de finanare se ntocmesc i se aprob la nivel CRFIR i se
semneaz de ctre beneficiar, cu respectarea termenelor prevzute de Manualul de
procedur pentru evaluarea, selectarea i contractarea cererilor de finanare pentru
proiecte aferente submsurilor, msurilor i schemelor de ajutor de stat sau de minimis
aferente Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020 (Cod manual: M0101).
Cursul de schimb utilizat se stabilete astfel:
pentru msurile pentru care regulamentele europene nu prevd pli anuale de
sprijin este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului n care a fost luat decizia de
acordare a finanrii, respectiv anul semnrii contractului de finanare, publicat pe pagina
web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;
pentru msurile n cadrul crora sprijinul se acord n pli anuale, cursul de
schimb aplicabil fiecrei pli va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie
a anului pentru care se efectueaz plata respectiv
Expertul CRFIR poate solicita informaii suplimentare beneficiarului n vederea ncheierii
Contractului/Deciziei de finanare
n cazul nencheierii sau ncetrii Contractelor/Deciziilor finanate prin Submsura 19.2,
CRFIR are obligaia de a transmite ctre beneficiar i ctre GAL decizia de
nencheiere/ncetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor nencheiate/ncetate se
realoc GAL, n vederea finanrii unui alt proiect din cadrul aceleai msuri SDL n care
era ncadrat proiectul nencheiat/ncetat.
n cazul proiectelor pentru care nu s-au ncheiat Contracte de finanare, precum i n
cazul Contractelor de finanare ncetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de
Finanare, exemplar copie, n format electronic (CD).

Solicitantul are obligaia de a depune la Autoritatea Contractant (CRFIR)


urmtoarele documente, conform HG 226/2015, cu modificarile i completarile ulterioare si
a procedurilor in vigoare la momentul notificarii :

1. Certificat/e care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcia General a
Finanelor Publice i, dac este cazul, graficul de reealonare a datoriilor ctre bugetul
consolidat.
2. Document emis de ANPM
2.1 Clasarea notificrii
sau
2.2 Decizia etapei de ncadrare, ca document final (prin care se precizeaz c proiectul nu
se supune evalurii impactului asupra mediului i nici evalurii adecvate)
sau
2.3 Acord de mediu n cazul n care se impune evaluarea impactului preconizat asupra
mediului
sau
2.4 Acord de mediu n cazul evalurii impactului asupra mediului i de evaluare adecvat
(daca este cazul)
sau
2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluarea adecvat.
Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat in
notificarea emisa in conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului
agriculturii si dezvoltarii rurale, termen care curge de la data comunicarii notificarii privind
selectia proiectului. Dup expirarea termenului prevzut pentru prezentarea documentului
de mediu, contractul de finanare nu mai poate fi semnat.
3. Proiectul Tehnic, n vederea avizrii de ctre CRFIR, va fi depus n termenul precizat n
Notificarea AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu modificarile si completarile
ulterioare si a procedurilor n vigoare la momentul notificrii.
26
4. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat de ctre AFIR,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.
5. Cazier fiscal al solicitantului.
6. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
7. Declaraia de ealonare a depunerii dosarelor cererilor de plat, inclusiv cea pentru
decontarea TVA unde este cazul.
8. Dovada achitarii integrale a datoriei fa de AFIR, inclusiv dobnzile i majorrile de
ntrziere, dac este cazul.
9. Extras de cont care confirm cofinantarea investitiei, dac este cazul.

n caz de neprezentare a documentelor de ctre Beneficiar, n termenele precizate


n Notificarea de selecie, sau n cazul n care acesta se regsete nregistrat n evidenele
AFIR cu debite sau nereguli, Agenia i rezerv dreptul de a nu ncheia Contractul de
finanare.
Solicitanii, au obligaia de a depune toate documentele necesare n vederea
ncheierii
contractului de finanare, o singur dat (documentele se vor depune centralizat, indiferent
de data emiterii), n termenul precizat n notificarea AFIR. Nedepunerea documentelor
obligatorii n termenele prevzute conduce la nencheierea contractului de finanare!
Durata de execuie a Contractului de finanare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru
proiectele care prevd investiii cu construcii montaj.
Durata de execuie prevzut mai sus poate fi prelungit cu maximum 6 luni, cu
acordul prealabil al AFIR i cu aplicarea penalitilor specifice beneficiarilor publici sau
privai, prevzute n contractul de finanare, la valoarea rmas de rambursat.
Durata de execuie prevzute mai sus se suspend n situaia n care, pe parcursul
implementrii proiectului, se impune obinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de
avize/acorduri/autorizaii, dup caz, pentru perioada de timp necesar obinerii acestora.
de valabilitate a contractului de finanare cuprinde durata de execuie a
contractului, la care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuate de
Autoritatea Contractant.
Odat cu depunerea cererii de finanare, se nelege c solicitantul i d acordul n
ceea ce privete publicarea pe siteul AFIR a datelor de contact (denumire, adres, titlu si
valoare proiect).

27
CAPITOLUL 11. AVANSURILE

Beneficiarul poate opta pentru obinerea unui avans prin bifarea csuei corespunztoare
n Cererea de finanare.
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans n vederea demarrii investiiei n
formularul Cererii de Finanare, AFIR poate s acorde un avans de maxim 50% din
valoarea eligibil nerambursabil.
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanare, are
posibilitatea de a solicita obinerea avansului ulterior semnrii Contractului de Finanare
FEADR cu condiia s nu depaeasc data depunerii primului dosar al Cererii de plat la
Autoritatea Contractant i atunci cnd are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziia
prioritar majoritar. Avansul se recupereaz la ultima tran de plat..
Beneficiarul poate primi avansul numai dup avizarea unei achiziii de ctre AFIR.
Plata avansului aferent contractului de finanare este condiionat de constituirea unei
garanii eliberate de o instituie financiar bancar sau nebancar nscris n registrul
special al Bncii Naionale a Romniei, n procent de 100% din suma avansului.
Cuantumul avansului este prevzut n contractul de finanare ncheiat ntre beneficiar i
AFIR.
Garania poate fi prezentat de beneficiarii privai i sub form de poli de asigurare
eliberat de o societate de asigurri, autorizat potrivit legislaiei n vigoare.
Garania financiar se depune odat cu Dosarul Cererii de Plat a Avansului.
Garania aferent avansului trebuie constituit la dispoziia AFIR pentru o perioad de
timp egal cu durata de execuie a contractului i va fi eliberat n cazul n care AFIR
constat c suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuiei financiare a
Uniunii Europene i contribuiei publice naionale pentru investiii, depete suma
avansului.
AFIR efectueaz plata avansului n contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului
sau la o instituie bancar.
Utilizarea avansului se justific de ctre beneficiar pe baz de documente financiar
fiscale pn la expirarea duratei de execuie a contractului prevzut n contractul de
finanare, respectiv la ultima tran de plat.
Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n avans i solicit
prelungirea perioadei maxime de execuie aprobate prin contractul de finanare, este
obligat naintea solicitrii prelungirii duratei de execuie iniiale a contractului s depuna la
Autoritatea Contractant documentul prin care dovedete prelungirea valabilitii Scrisorii
de Garanie Bancar/Nebancar, poli de asigurare care s acopere ntreaga perioada de
execuie solicitat la prelungire.

28
APITOLUL 12 ACHIZITIILE

n funcie de tipul de beneficiar (public/privat) beneficiarii vor aplica fie legislaia de


achiziii publice, precum i Manualul de achiziii publice i Instruciunile de achiziii pentru
beneficiari publici, fie Manualul operaional de achiziii pentru beneficiarii privai ai PNDR
2014-2020 i Instruciunile de achiziii pentru beneficiarii privai, n conformitate cu
cerinele Autoritii Contractante.
Nerespectarea de ctre beneficiarii FEADR a Instruciunilor privind achiziiile
publice/private - anex la contractul de finanare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor
aferente achiziiei de servicii, lucrri sau bunuri

29
CAPITOLUL 13 TERMENE LIMITA DE DEPUNERE A CERERILOR DE PLATA AFERENTE
TRANSELOR DE PLATA

n etapa de autorizare a plilor, toate cererile de plat trebuie s fie depuse la GAL
pentru efectuarea conformitii, iar ulterior, la dosarul cererii de plat GAL va ataa i fia
de verificare a conformitii emis de GAL.
Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL i la AFIR Declaraiile de ealonare -
conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanare cu modificarile i completarile
ulterioare i anexele la acesta.
Pentru depunerea primului dosar de plat, se vor avea n vedere prevederile HG nr.
226/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, n vigoare la data depunerii Dosarului
Cererii de Plat.
Dosarul Cererii de Plat (DCP) se depune iniial la GAL, n original 1 exemplar, pe
suport de hrtie, la care se ataeaz pe suport magnetic (copie 1 exemplar)
documentele ntocmite de beneficiar. Dup verificarea de ctre GAL, beneficiarul depune
documentaia nsoit de Fia de verificare a conformitii DCP emis de ctre GAL, la
structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR n funcie de tipul de proiect).
n cazul n care cererea de plat este declarat neconform de dou ori de ctre GAL,
beneficiarul are dreptul de a depune contestaie. n acest caz, contestaia va fi analizat
de ctre ali doi experi din cadrul GAL dect cei care au verificat iniial conformitatea
dosarului cerere de plat. Dac n urma analizrii contestaiei, viza GAL-ului rmne
neconform, atunci beneficiarul poate adresa contestaia ctre AFIR. Depunerea
contestaiei se va realiza la structura teritorial a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabil de
derularea contractului de finanare.
GAL se va asigura de faptul c verificarea conformitii dosarelor de plat la nivelul GAL,
inclusiv depunerea contestaiilor i soluionarea acestora (dac este cazul) respect
ncadrarea n termenul maxim de depunere a dosarului de plat la AFIR.
Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative prevzute n
Instruciunile de plat (anex la Contractul de finanare), care se regsesc pe pagina de
internet a AFIR www.afir.info.
Pentru proiectele aferente Submsurii 19.2, pentru toate etapele, verificrile se
realizeaz n baza prevederilor procedurale i formularelor aferente Submsurii n care se
ncadreaz scopul proiectului finanat, conform codului contractului/deciziei de finanare.
Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plat,
Identificarea financiar, Declaraia de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declaraia pe
propria rspunderea beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR
(www.afir.info).
Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dac beneficiarul se ncadreaz
n prevederile OUG nr. 49/2015 i a solicitat modificarea corespunztoare a Contractului
de finanare, conform dispoziiilor Manualului de procedur i a Ghidului de implementare.
Pentru toate cererile de plat, dup primirea de la AFIR a Notificrii cu privire la
confirmarea plii, n termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligaia de a informa
GAL cu privire la sumele autorizate i rambursate n cadrul proiectului;
La ultima cerere de plat solicitanii vor depune toate autorizaiile, certificate de
clasificare, etc., necesare pentru funcionarea investiiei eliberate de ctre instituiile
competente, conform reglementrilor legale n vigoare.

30
CAPITOLUL 14 MONITORIZAREA PROIECTULUI

Monitorizarea se realizeaza pe perioada implementarii propriu zise a proiectului si pe o


perioada de 5 ani , postimplementare .
Monitorizarea implementrii se realizeaz de ctre expertii Asociaiei GAL
MICROREGIUNEA HOREZU, expertii desemnati de catre AFIR, pentru a urmri atingerea
obiectivelor proprii ale proiectelor finanate i implicit a obiectivelor specifice i generale
prevazute in Strategia de Dezvoltare Locala a Asociaiei GAL MICROREGIUNEA
HOREZU, dar si cele ale Programului Leader 2014 - 2020, precum i pentru a se asigura
de respectarea legislaiei comunitare i naionale.
Dup semnarea fiecarui Contract de finanare, beneficiarul va depune la GAL si CRFIR
graficul calendaristic de implementare actualizat, care s includ locul de desfurare a
activitilor, precum i agenda activitilor ce urmeaz a fi susinute.
n vederea efecturii verificrilor pe teren, necesare n perioada de derulare a
contractului, beneficiarul va preciza n cadrul Graficului de realizare a proiectului i
numrul de rapoarte de activitate pe care le va depune, ct i data depunerii acestora
(sptmna i luna).
Verificrile pe teren vor fi realizate anterior depunerii la CRFIR a rapoartelor de activitate
de ctre beneficiar, fiind obligatorie cel puin o vizit pe teren pentru fiecare raport de
activitate. Verificarile pe teren se realizeaz atat de experii GAL MH cat si experii CRFIR.
GAL va ntocmi un raport privind progresul fiecarui proiect. In baza constatarilor cuprinse
in acesta, GAL va avea o imagine asupra implementarii efective a proiectelor, dar si o
evaluare a activitilor i a rezultatelor acestora.
Activele corporale i necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanate prin
LEADER, trebuie s fie incluse n categoria activelor proprii ale beneficiarului i s fie
utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanare nerambursabil pentru minimum 5
ani de la data efecturii ultimei plti. GAL are posibilitatea de a reduce aceast perioad la
3 ani, n situaia sprijinului sum forfetar cu respectara prevederilor specifice din Reg.
1303/2013.

31
CAPITOLUL 15 INFORMAII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR
NERAMBURSABILE

15.1 Documente necesare intocmirii cererii de finantare


Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de finanare pentru ntocmirea
proiectului, in functie de tipul investitiei propuse prin proiect, sunt:

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaia de Avizare pentru Lucrri de Intervenii /


Memoriu Justificativ, ntocmite conform legislaiei n vigoare privind coninutului cadru al
documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiii i lucrri de
intervenii).
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe
amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte
anterior finantate, n completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie
s depun un raport de expertiz tehnicoeconomic din care s reias stadiul investiiei,
indicnd componentele/aciunile din proiect deja realizate, componentele/aciunile pentru
care nu mai exist finantare din alte surse, precum i devizele refcute cu valorile rmase
de finanat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau total sunt neeligibile si
se includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.
Important! In Cererea de Finantare trebuie specificat numele proiectului/investitiei asa
cum este mentionat in certificatul de urbanism.
HCL de modificare/ completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la
inventarul atestat in conditiile legii (prin Hotarare a Guvernului).
2. Certificat de Urbanism valabil la data depunerii Cererii de Finanare, eliberat n
condiiile Legii nr. 50/1991, republicat cu modificrile si, completrile ulterioare, privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii (daca e cazul).
Important! Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea
rezonabilitii preurilor pentru investiia de baz, proiectantul va avea n vedere
prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investiii finanate din fonduri publice, cu modificrile i completrile ulterioare i va
meniona sursa de preuri folosit.
3. Inventarul bunurilor
Pentru oras, comune i ADI Inventarul bunurilor ce aparin domeniului public al
comunei/comunelor, ntocmit conform legislaiei n vigoare privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotrre a Guvernului i publicat n Monitorul Oficial
al Romaniei.
si
Hotrrea Consiliului Local privind aprobarea modificrilor i / sau completrilor la
inventar n sensul includerii n domeniul public sau detalierii poziiei globale cu
respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, a administraiei publice locale, adic s fi fost
supus controlului de legalitate al Prefectului, n condiiile legii
si/sau
Avizul administratorului terenului aparinnd domeniului public, altul decat cel administrat
de primarie (dac este cazul).
Pentru ONG-uri Documente doveditoare de ctre ONG-uri privind dreptul de proprietate
/administrare pe o perioad de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua
lucrri, conform cererii de finanare

32
4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (daca e cazul)

5. Hotrrea Consiliului Local/Hotrrea Adunrii Generale n cazul ONG pentru


implementarea proiectului, cu referire la nsuirea/aprobarea de ctre Consiliul Local/ONG
a urmtoarelor puncte (obligatorii): necesitatea, oportunitatea i potenialul economic al
investiiei; lucrrile vor fi prevzute n bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare
a investiiei n cazul obinerii finanrii; angajamentul de a suporta cheltuielile de
mentenan a investiiei pe o perioad de minimum 5 ani de la data efecturii ultimei pli;
numrul de locuitori deservii de proiect/utilizatori direci; caracteristici tehnice (lungimi, arii,
volume, capaciti etc.); nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru
relaia cu AFIR n derularea proiectului. Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca
este cazul.
6. Certificat de nregistrare fiscal
ncheiere privind nscrierea n registrul asociaiilor i fundaiilor, definitiv si
irevocabil / Certificat de nregistrare n registrul asociaiilor i fundaiilor Actul de
nfiinare i statutul ADI/ONG
7. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiiile de igiena i snatate
public sau Notificare c investiia nu face obiectul evaluarii condiiilor de igien i
sntate public, dac este cazul.
8. Lista agenilor economici deservii de proiect, care va conine denumirea, adresa,
activitatea desfurat, codul proiectului cu finanare european i valoarea total a
investiiei, pentru fiecare investiie accesibilizat i a institutiilor, sociale i de interes public
deservite direct de proiect.
9. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de
solicitant (va cuprinde amplasamentul investiiei, obiective, tip de investiie, lista
cheltuielilor eligibile, costuri i stadiul proiectului, perioada derulrii proiectului), pentru
solicitanii care au mai beneficiat de finanare nerambursabil ncepnd cu anul 2007
pentru aceleai tipuri de investiii
10. Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru
domeniul sanitar, veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA Judeteana, constructia va fi in concordanta cu legislatia in vigoare
pentru domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor daca este cazul.
11. Extrasul din strategie, care confirm dac investiia este n corelare cu o strategie de
dezvoltare naional / regional / judeean / local aprobat, corespunztoare domeniului
de investiii precum i copia hotrrii de aprobare a strategiei.
12. Adresa emisa de GAL privind incadrarea proiectului in obiectivele SDL
MICROREGIUEA HOREZU 2014-2020.
13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
14. Document de la banc/trezorerie cu datele de identificare ale bncii / trezoreriei i
ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii / trezoreriei, codul IBAN
al contului n care se deruleaz operaiunile cu AFIR).
15. Declaratie de raportare catre GAL
16. Alte documente justificative (se vor specifica de ctre solicitant, dup caz).

ATENIE! Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de Finanare,


termenul de valabilitate al acestora fiind n conformitate cu legislaia n vigoare.
Important! Formularele cadru ncesare intocmirii dosarului cererii de finantare sunt
disponibile pe site-ul www.galmicroregiuneahorezu.ro.

33
CAPITOLUL 16 ANEXE

- Anexa 1 - Cerere-Finantare;
- Anexa 2 - Studiul de fezabilitate
- Anexa 3 Memoriu justificativ
- Anexa 4 Recomandari analiza cost-beneficiu
- Anexa 5 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor
- Anexa 6 Rezultate finale recensamant populatie 2011
- Anexa 7 Model Hotarare Consiliul Local
- Anexa 8 Declaratie de raportare catre GAL
- Anexa 9 Fisa masurii M6/6B

34

S-ar putea să vă placă și