Sunteți pe pagina 1din 4

ASOCIATIA "DOMINOU"

Sediu: Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.19


IBAN: RO05 BITRDJ 1RON019160CC01
Veneto Banca,Suc. Craiova
CUI: 17002960/2004
Tel.: +040351423110, Fax: +040351423110
E-mail : asociatiadominou@yahoo.com
Web : www.asociatiadominou.ro

PROGRAMA DE PREGTIRE

MODULUL 1 : RECEPTAREA MESAJELOR TRANSMISE ORAL SAU N SCRIS N DIFERITE SITUAII DE COMUNICARE N LIMBA ENGLEZ
Durata( n ore de pregtire) : 18 ore( 7 ore teorie si 11 ore practica)

Competene Coninut tematic Metode / Mijloace de Criterii de performan


specifice Activiti instruire
1. Identificarea i 1.1. Identificarea Studiu de caz Suport de curs 1.1. Identific informaiile din mesajele
selectarea de informaiilor factuale Materiale orale : nregistrri audio .video, programe
Problematizare
informaii factuale din mesajele orale/ bibliografice radio i Tv, talk-show-ri, convorbiri
din mesajele orale/ documentele simple/ Brainstorming Dicionare telefonice
documentele texte pe subiecte de Glosare de termeni 1.2. Selecteaz informaiile din
Simularea
simple/ texte pe interes, pentru specializai documentele simple: carte potal,
subiecte de interes, ndeplinirea unei sarcini Jocul de rol Texte scrisoare personal, brouri de
pentru ndeplinirea de lucru nregistrri audio/ informare, texte scurte, articole de pres
Dezbaterea
unei sarcini de lucru - Identificarea de informaii video ale textelor
(n scris: cu folosirea din mesajele audiate sau Chestionare Fragmente de filme
la nevoie a citite artistice i
Demonstraia
dicionarului ) 1.2. Selectarea informaiilor documentare
factuale din mesajele Dialogul Pagini de internet
orale/ documentele Videoproiector
individual

Comunicare in limba engleza - Curs initiere


simple/ texte pe Conversatie Laptop
subiecte de interes, Flipchart
Descriere
pentru ndeplinirea unei Prezentri video
sarcini de lucru Discutie Alte echipamente
- Selectarea infomaiilor din IT
Prezentare
mesajele orale,
documentele simple, Povestire
texte cu subiect de
interes n vederea
rezolvrii unei sarcini de
lucru
2. Desprinderea 2.1. Desprinderea Studiu de caz Suport de curs 2.1. Desprinde informaii din mesaje de
semnificaiei informaiilor din Materiale informare general: dialoguri,
Problematizare
generale a unui mesajele de informare bibliografice conversaii, interviuri, publicitate,
mesaj rostit cu vitez general, descriptive i Brainstorming Dicionare articole de pres, nregistrri audio-
normal n limba narative Glosare de termeni video, texte
Simularea
englez - Desprinderea specializai
informaiilor din Jocul de rol Texte
dialoguri, conversaii, nregistrri audio/
Dezbaterea
interviuri, publicitate, video ale textelor
articole de pres, Chestionare Fragmente de filme
nregistrri audio-video, artistice i
Demonstraia
texte documentare
Dialogul Pagini de internet
Videoproiector
individual
Laptop
Conversatie Flipchart
Prezentri video
Descriere
Alte echipamente

Comunicare in limba engleza - Curs initiere


Discutie IT
Prezentare
Povestire
3. Corelarea n mod 3.1 Corelarea mesajelor Studiu de caz Suport de curs 3.1. Coreleaz cu claritate mesajele din
coerent, a mai scrise Materiale textele de informare generale
Problematizare
multor informaii din - Corelarea mesajele din bibliografice 3.2. Coreleaz obiectivele i prioritile
diverse pri ale unui textele de informare Brainstorming Dicionare din mesajele primite
text/ din texte general Glosare de termeni 3.3. Coreleaz resursele pentru
Simularea
diferite, pentru a - Corelarea mesajelor specializai transmiterea unui mesaj
rezolva o sarcin de din paginile de internet Jocul de rol Texte 3.4. Identific i selecteaz metodele cele
lucru - Corelarea mesajelor nregistrri audio/ mai eficiente de comunicare
Dezbaterea
din articolele de pres: video ale textelor
tiri, texte publicitare Chestionare Fragmente de filme
- Corelarea mesajelor artistice i
Demonstraia
din textele cu coninut documentare
operaional: formulare, Dialogul Pagini de internet
coresponden, Videoproiector
individual
prospecte Laptop
Conversatie Flipchart
Prezentri video
Descriere
Alte echipamente
Discutie IT
Prezentare
Povestire

Comunicare in limba engleza - Curs initiere


4. Identificarea unor 4.1. Identificarea informaiilor Studiu de caz Suport de curs 4.1. Identific surse de informare pentru
puncte de vedere i a obinute Materiale a stabili o comunicare n limba englez
Problematizare
opiniilor exprimate - Identificarea ideilor bibliografice 4.2 Verific dac informaia primit este
n mesajele orale i principale Brainstorming Dicionare suficient i clar
diversele texte scrise - Identificarea informaiilor Glosare de termeni 4.3. Identific ideile principale pentru
Simularea
pentru a le compara factuale i a detaliilor specifice specializai realizarea unei comunicri coerente i
cu punctul de vedere - Identificarea opiniilor i a Jocul de rol Texte clare
personal punctelor de vedere personale nregistrri audio/ 4.6. Stabilete mijloacele cele mai
Dezbaterea
video ale textelor potrivite de realizare a comunicrii in
Chestionare Fragmente de filme vederea identificrii opiniilor i a
artistice i punctelor de vedere personale
Demonstraia
documentare
Dialogul Pagini de internet
Videoproiector
individual
Laptop
Conversatie Flipchart
Prezentri video
Descriere
Alte echipamente
Discutie IT
Prezentare
Povestire

Comunicare in limba engleza - Curs initiere