Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul „Traian Vuia” Craiova, Jud.

Dolj Avizat,

Profilul:Tehnic Director
Domeniul de pregătire de bază: Electric
Modulul 3: Materiale electrotehnice
Nr de ore/an:36
Nr. ore /săptămână: din care: 1oră/săptămână T:1
Clasa: a IX-a F
Profesor: Popescu Andusa Cristiana Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr.3411/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr.4857/31.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2015-2016

Nr. ore Săptămâna


Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi L Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T IP
T
(0) (1) (2) (3) (
(4 (5 (6
(7) 8 (9) (10)
) ) )
)
Utilizarea Identifică Structura materialelor 4
componentelor proprietaţile metalice:
electrice materialelor utilizate - clasificarea materialelor 1 S1
in domeniul electric metalice
- structura cristalină a 2 S2
metalelor S3
- conducţia electrică 1 S4

Proprietăţile
materialelor utilizate in

1
domeniul electric: 6
- fizice, 1 S5
- chimice 1 S6
- electrice 1 S7
- mecanice 2 S8, S9
- tehnologice 1 S10

Clasificarea si
caracterizarea 11
materialelor: S11
- materiale conductoare: S12
aluminiul, cuprul, aurul, 4 S13
argintul şi aliajele lor S14
- materiale
semiconductoare: 2 S15
germaniul şi siliciul S16
- materiale izolatoare:
carton electrotehnic, 3 S17
sticlostratitex, mica, S19
hârtie, teflon S20
- materiale magnetice:
magnetic moi şi magnetic 2 S21
dure S22

Utilizări ale
materialelor 4
electrotehnice:
Utilizarea raţională Precizează tipurile de - conductoare si cabluri
a resurselor resurse energetice electrice 1 S23
Identifică resursele - contacte electrice
utilizate in procesele - izolatoare si piese 1 S24
tehnologice din izolante 1 S25
domeniul electric - miezuri magnetice 1 S26

2
Valorifică eficient
resursele Resurse energetice:
clasificare, caracterizare 5
- resurse energetice:
rezerve naturale 1 S27
- resurse energetice
primare: epuizabile, 2 S28
inepuizabile S29
- resurse energetice S30
secundare: refolosibile 2 S31

Elemente de bilanţ in S32


procese tehnologice din 3 S33
domeniul electric: S34
intrări-ieşiri de materiale
şi energie
Recapitulare 3 S18
semestrială şi finală S35
S36

Intocmit,
Prof.ing. Popescu Andusa Cristiana