Sunteți pe pagina 1din 1

Studii de caz la procesele de grup

1. Polarizarea de grup

Unei clase I sa propus să participe la un concurs. Însă în cadrul acesteia există păreri diferite
referitor la faptul dat. În urma discuției clasa a decis că va participa.

 Cum credeți care este cauza diferențelor de opinie?


 De ce în urma discuției clasa a decis că va participa și nu invers?
 Ce e-a motivat să participe?

2. Influența informațională și influența normativă

Persoana x și-a format prototipul că toții romii fură și astfel trebuie de evitat persoane din
această etnie. Opinia lui este împărtășită de mai mulți oameni, însă a observat și persoane care
au o altă atitudine față de aceștea.

 Care este cauza unui astfel de comportament?


 Credeți că exemplul comportamentului pozitiv îi va schimba atitudinea?
 Sunteți de acord cu atitudinea persoanei în cauză? De ce?

3. Gîndirea de grup

Un colectiv a hotărît în vacanță să viziteze un anumit monument turistic în ciuda faptului


că unele persoane din afara grupului vin cu contraargumente. Unii membrii erau indeciși
în ceea ce privește faptul dat , astfel fiind de acord cu cu propunerea înaintată de lider.

 De ce persoanele indecise au fost de acord cu decizia luată și nu au venit și ei cu


unele propuneri?
 Credeți că izolarea grupului în cazul dat e ceva pozitiv?
 Cum ați proceda dv. În locul persoanelor indecise?

4. Influența minorității

Se apropie alegerile locale. Persoanele care își propun candidatura , prin intermediul unor
indivizi care îi ajută împărțesc pliante, fac mici renovări a unor instituții din localitate. De
asemenea invită unii reprezentanți ai partidelor politice din care fac parte ținînd cuvîntări
în public.

 Care este cauza unui astfel de comportament?


 În ce caz credeți că majoritatea va reacționa pozitiv față de acțiunile întreprinse de
minoritate?
 Care este scopul urmarit de minoritate?