Sunteți pe pagina 1din 2

COD ARII DE CONŢINUT SUBARII DE CONŢINUT

O1 2. Biotopul şi Biocenoza 2.1. Factorilor


2.2. Exemple
O2 1. Ecosistem 1.1. Biotopul
1.2. Biocenoza
O3 3 Interacţiuni Ecosistemului 3.1 Exemple
3.2 Adaptări

Obiective operaţionale :
CONDIŢIILE DE REALIZARE A
COD COMPORTAMENTUL COMPORTAMENTULUI

O1 - să definească principalele caracteristici - se oferă definiţia scrisă


ce definesc biotopul –planşe pentru exemplificare
- se exemplifică printr-un scurt
filmuleț aceste arii .
O2 - se oferă planşe şi schiţe cu dirijarea
- să definească principalele şi tăierea ramurilor
caracteristici ce definesc biocenoza

O3

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

-sa defineasca notiunea „ecosistem” şi cea de biotop;


-sa inteleaga tipurile de factorii care descriu un biotop;
-sa exemplifice acesti factorii de mediu şi adaptarile organismelor la variatiile
acestora;
-sa înţeleagă importanţa studierii acestor factorii pentru buna desfaşurare a vieţţi
pe Terra;
-să utilizeze un limbaj biologic adecvat.

Competente generale :
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a fenomenelor cu instrumente şi metode
ştiinţifice
2. Comunicarea adecvată în diferite context ştiinţifice şi sociale
3. Rezolvarea unor situaţii problem din lumea vie pe baza gândirii logice şi a creativităţii
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu natural propice vieţii.
Competenţe specifice:
1.1 Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese şi fenomene;
1.2 Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe baza unor fişe de lucru date;
2.1 Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat;
2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală şi scrisă;
3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor;
3.2 Utilizarea unor algoritmi cunoscuţi în investigarea lumii vii;
4.1 Utilizarea achiziţiilor din domeniul biologiei în viaţa cotidiană;
4.2 Recunoaşterea consecinţelor activităţilor umane şi ale propriului comportament asupra
mediului înconjurător.

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

-sa defineasca notiunea „ecosistem” şi cea de biotop;


-sa inteleaga tipurile de factorii care descriu un biotop;
-sa exemplifice acesti factorii de mediu şi adaptarile organismelor la variatiile
acestora;
-sa înţeleagă importanţa studierii acestor factorii pentru buna desfaşurare a vieţţi
pe Terra;
-să utilizeze un limbaj biologic adecvat.