Sunteți pe pagina 1din 18

BIOTOP, BIOCENOZĂ,

ECOSISTEM
Biologia = Știința vieții
STUDIAZĂ:
• Viețuitoarele=factori biotici

• Mediul neviu=factori abiotici


Factor abiotic=Biotopul

Apa
Aerul

Solul
Rocile
Factor biotic= Biocenoza
ECOSISTEMUL
Ecosisteme
naturale-terestre
-acvatice
Ecosisteme
antropizate
Ecosisteme
artificiale
•Biomuri
Mulțumesc pentru
atenție!