Sunteți pe pagina 1din 38

http://www.evolutiespirituala.

ro/2012/09/
noua-energie-saltul-cuantic-
simptome.html

2012 - Schimbarea iminenta a Dimensiunii

Pe măsură ce ne apropiem de luna decembrie 2012, are loc o colosală convergenţă a transformărilor
ce vor constitui baza construcţiei unei noi societăţi. Prin urmare, umanitatea va continua să existe,
dar într-un alt mod decât până acum. Structurile materiale şi cele bazate pe idei materialiste se vor
transforma din temelii, ceea ce va da posibilitatea oamenilor să devină mult mai senzitivi şi mai
profunzi în percepţii şi în judecata lucrurilor.

Tradiţia mayaşă afirmă că actualmente noi trăim în mijlocul celei mai importante ere a calendarelor
şi profeţiilor mayaşe. Toate profeţiile lumii şi toate tradiţiile converg spre această perioadă dificilă şi
extrem de complexă, pe care o trăim în prezent. Idealul spiritual al vremurilor actuale este acela al
acţiunii divin integrate şi armonioase.

Citirea şi interpretarea calendarelor mayaşe de către cercetători a fost în mare parte eronată până în
prezent. Înţelegerea sistemelor complicate ale timpului, a succesiunii erelor şi a ciclurilor, precum şi
intuirea semnificaţiilor lor reale este incompletă. Civilizaţia Maya a structurat 17 calendare diferite
(unele dintre ele expunând cu mare acurateţe curgerea timpului pentru o perioadă mai mare de zece
milioane de ani) şi tocmai de aceea cuprinderea lor este vastă, dificilă şi sofisticată.

În conformitate cu tradiţia mayaşă autentică, pe data de 21 decembrie 2012 totul se va transforma şi


lumea va intra atunci într-un nou ciclu major, al celui de al Cincilea Soare. Acel moment va semnifica
începutul unei ere al cărui start va fi dat de intersecţia meridianului solar cu planul ecuatorial al
galaxiei ; axa Pământului se va alinia atunci cu centrul galaxiei noastre.

1
Astfel, la răsăritul zilei de 21 decembrie 2012, pentru prima dată în ultimii 26 000 de ani, Soarele va
"lumina" intersecţia dintre planul ecliptic al sistemului nostru solar şi planul eclipticii întregii galaxii.
În conformitate cu tradişia ezoterică mayaşă, această intersecţie este considerată a fi sacră şi totodată
fundamentală pentru evoluţia viitoare a umanităţii.

Alinierea axei Pământului în acea zi cu centrul galaxiei va deschide un c ana l foarte important de
energie ce va inunda atunci planeta, pătrunzând pe la poli şi răspândindu-se mai apoi radial pe
întreaga ei suprafaţă.

Aceasta va conduce implicit la o purificare masivă a tuturor structurilor, atât de la suprafaţa


Pământului cât şi din interiorul său, prin creşterea substanţială a frecvenţei de vibraţie. De fapt, acest
proces care va deveni foarte intens a început deja de multe luni şi se va accelera continuu în perioada
următoare, pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de data solstiţiului de iarnă.

Pentru a realiza o transformare majoră a fiinţei noastre şi a întregii planete (presupunând că ea nu va


fi distrusă într-o măsură prea mare până atunci) este însă necesar să transformăm mai întâi forţele şi
energiile enorme care se opun creşterii nivelului de vibraţie al conştiinţei omenirii, care îi blochează
progresul şi evoluţia spirituală.

Strategia reală ce trebuie urmată pentru îndepărtarea întunericului din lume este aceea prin care răul
este confruntat cu simplitatea luminoasă şi puritatea inimii, pentru că aceste două elemente, reunite
în sentimentul de iubire profundă, conduc la unitatea de conştiinţă ce reprezintă conceptul
fundamental pentru societatea omenească viitoare.

Ceea ce s-a spus că va fi, se va împlini fără dar şi poate. Însă felul în care se va realiza transformarea,
care în această fază critică de tranziţie semnifică de fapt o crâncenă luptă între bine şi rău, depinde în
mare măsură de atitudinea şi de acţiunile noastre, de felul în care noi le făptuim.

Aceasta va determina intensitatea evenimentelor la nivel planetar cu care ne vom confrunta, dacă ele
vor fi mai "blânde" sau, dimpotrivă, dacă vor fi "dure". Tocmai de aceea contribuţia noastră este
foarte importantă, pentru că alegerile pe care le facem, modul nostru de gândire şi mobilizarea în
sensul determinării modificărilor de regim şi de acţiune politică vor contribui decisiv la orientarea
evenimentelor viitoare pe o pantă mai uşoară sau mai abruptă de transformare a planetei şi a
2
omenirii la nivel de conştiinţă.
În această privinţă, opiniile par să fie convergente, cel puţin în direcţia fenomenelor care se vor
petrece. Este vorba despre un sfârşit de ciclu, de nişte transformări radicale la nivel planetar, de o
translaţie a conştiinţei pe un nivel superior de vibraţie.

Aceste transformări sunt normale şi totodată necesare pentru realizarea translaţiei la o frecvenţă
superioară de vibraţie a conştiinţei şi a materiei. Prin urmare, este vorba despre o evoluţie, chiar dacă
majoritatea oamenilor au tendinţa să fie cuprinşi de frică atunci când aud sau citesc despre
posibilitatea manifestării unor astfel de evenimente dure la nivel planetar.

Pământul a fost şi este teatrul unor interese şi operaţiuni cosmice foarte complexe, cu nenumărate
intruziuni şi modificări de situaţie ; diversitatea lui extraordinară la toate nivelele existenţei
contribuie la complicarea situaţiei, care este dictată de cumulul karmic. Mai mult decât atât, aşa după
cum am amintit în unul dintre articolele precedente, sfârşitul ciclului precesional de 26 000 de ani al
Pământului coincide cu realizarea unui salt galactic de 108 milioane de ani şi această "suprapunere"
a unor cicluri cosmice foarte importante este în măsură să accentueze foarte mult atât natura, cât şi
intensitatea transformărilor.

Totuşi, multe dintre aceste evenimente (care adeseori în istoria planetei şi a omenirii au purtat
emblema unor mari cataclisme) nu se vor mai petrece sau cel puţin nu vor mai avea loc la acelaşi
nivel de intensitate. În legătură cu aceasta, Tolec (care este reprezentantul de pe Pământ al
Consiliului Andromeda) afirmă că acest sfârşit de cicluri va include multe cutremure (deja numărul
lor a crescut semnificativ, mai ales în ultimele luni), iar anul 2013 va implica cel mai probabil şi alte
tipuri de manifestări geodezice generate de erupţii vulcanice şi de reajustarea plăcilor tectonice prin
schimbarea poziţiei lor relative. În plus, va avea loc şi o aşa-zisă "schimbare a polilor magnetici" ai
Pământului, care însă nu va influenşa negativ viaţa de la suprafaţa planetei.

Mark Kimmel - care este un channeler pentru mesajele venind de la reprezentanţii uneia dintre
civilizaţiile ET benefice, membră în Consiliul Andromeda, ce sunt prezenţi de 70 de ani în sistemul
nostru solar la bordul unei imense biosfere (navă-mamă) numită Athabantian, pentru a contribui
astfel la ajutorul acordat Pământului în această perioadă de trecere la o frecvenţă de vibraţie
superioară în Manifestare - afirmă că înclinarea actuală de 23,5 grade a axei planetei noastre va
dispare, ceea ce va determina după aceea un climat temperat de tip mediteranean pe întreaga planetă
; cu alte cuvinte, de atunci inainte nu vor mai exista anotimpuri, iar clima va mereu blândă si perfectă
pentru evoluţia spirituală.

Chiar dacă manifestarea evenimentelor catastrofice la nivel planetar reprezintă în continuare o


posibilitate pentru planeta noastră, totuşi ele sunt foarte mult diminuate printr-o atentă şi continuă
monitorizare şi intervenţie energetică armonioasă a civilizaţiilor ET benefice (mai ales a celor din
Consiliul Andromeda), astfel încât să fie cu mult mai slabe ca intensitate decât situaţia în care aceste
intervenţii nu ar fi existat.

3
De la începutul lui 2014 se poate spune că Pământul va vibra la o frecvenţă diferită, mult superioară
fată de cea actuală. Până atunci, practic toate instituţiile umane, aşa cum le cunoaştem noi în
prezent, vor dispărea, făcând loc unui nou tip de organizare socială, politică, economică şi
administrativă. Nu se poate prezice cu exactitate cum va fi acest sistem, deoarece oamenii vor fi cei
care vor alege cum să arate el şi cum să se organizeze în viitor.

În orice caz, va fi nevoie de cel puţin 10-12 ani pentru a se ajunge la economia bazată pe comunităţi
mici ce vor colabora şi se vor ajuta între ele. Mai apoi societatea umană va renunţa gradat la folosirea
banilor şi în cele din urmă aceştia vor dispărea definitiv din viaţa oamenilor, aşa cum este de altfel
situaţia pe multe alte planete cu o civilizaţie avansată din galaxia noastră.

În luna octombrie 2011 Pământul a început să fie infuzat de energia care este specifică vibraţiei 4D ;
această "saturaţie" a crescut gradat până în prezent şi va atinge un maxim în timpul perioadei
solstiţiului de iarnă (21 decembrie 2012), până în luna martie 2013, când se presupune că va începe
rotaţia finală a crustei planetare de la orientarea actuală pe direcţia Est/Vest către orientarea pe
direcţia Nord/Sud.

Reaşezarea scoarţei Pământului va continua pe parcursul anului 2013 şi, în principiu, se va stabiliza
între sfârşitul lunii octombrie 2013 şi luna decembrie 2013. Prin urmare, din punct de vedere
"oficial", am putea spune că viaţa în cea de a patra dimensiune (4D) începe în ianuarie 2014. Pe
suprafaţa de atunci a Pământului vor exista de asemenea şi mici zone în care vor trăi fiinţe ce au
ascensionat deja în a cincea dimensiune (5D).

Odată ce Pământul începe să vibreze la frecvenţa 4D, fiinţele de la suprafaţa lui vor fi şi ele de
asemenea transformate în totalitate. Structura celulară actuală a trupului din planul fizic (3D), care
vibrează la o frecvenţă mică, generând materia grosieră, densă, se va "converti" la o frecvenţă de
vibraţie considerabil mai înaltă şi mai rapidă, ce este caracteristică dimensiunii 4D.

Astfel, nucleul fiecărei celule 3D va fi infuzat de lumină şi energie radiantă tot mai rafinată ; în fazele
superioare de progres în ceea ce priveşte ascensiunea în 4D a fiinţei, noua structură celulară a
trupului va deveni cristalină, adică va fi alcătuită din molecule cristaline.

Majoritatea fiinţelor umane care vor ascensiona în această dimensiune vor deveni atunci mai înalte,
iar trupul lor va cântări mai puţin, deoarece densitatea lui va fi mai mică (materia va fi mai puţin
grosieră) ; de asemenea, el va deveni cumva translucid, întrucât structura lui va fi atunci cristalină,
bazată nu pe materia organică opacă ce are la bază carbonul, ci pe materia cristalină transparentă, ce
are la bază siliciul.

De asemenea, oamenii vor începe să manifeste gradat o serie de abilităţi pe care nu le-au
experimentat niciodată până atunci, care includ: telepatia, telekinezia, teleportarea şi levitaţia. Cu
toate acestea, mai întâi de toate ei vor începe să înveţe despre realitatea naturii lor spirituale, despre

4
suflet şi despre conştiinţa divină care îi caracterizează în esenţă.

Astfel, viaţa în 4D se va caracteriza printr-o viziune eminamente spirituală asupra lucrurilor, printr-o
capacitate extraordinară de memorare, prin clarviziune şi prin relaşii interumane mult mai profunde
şi armonioase. Acest gen de transformare spirituală extraordinară se va extinde la nivelul întregului
sistem solar.

Moartea, aşa cum o cunoaştem noi acum în planul fizic (ce survine odată cu părăsirea trupului fizic)
nu va mai exista în 4D şi cu atât mai puţin în 5D. În general vorbind, durata vieţii în 4D va fi cuprinsă
între 5-6000 de ani şi 10 000 de ani. Totuşi, odată pătrunşi în dimensiunea 4D, percepţia şi
măsurarea timpului se va modifica şi ea.

Propriu-zis, o fiinţă din 4D nu mai moare ; în anumite cazuri ea poate să solicite "extincţia" prin
resorbţie totală în Sursa Supremă, însă aceasta se petrece foarte rar. În general vorbind, după ce
fiinţa trăieşte 6-10 000 de ani, acumulând o experienţă vastă, vine un timp când ea începe să simtă
că a învăţat şi a contribuit suficient de mult la progresul societăţii ; apoi, atunci când momentul se
împlineşte şi rezonanţa este cea mai bună, fiinţa respectivă alege simplu să tranziteze în cea de a
cincea dimensiune (5D), care implică o frecvenţă de vibraţie puţin mai înaltă decât cea din 4D. În
felul acesta se poate spune că ea tranzitează perfect conştient, dar nu moare.

Odată cu apropierea de momentul tranziţiei spre 4D, la 21 decembrie 2012, este de aşteptat ca liniile
de câmp magnetic ale Pământului să scadă atât de mult în intensitate, încât la un moment dat va
exista o scurtă perioadă de hiatus în care câmpul magnetic al planetei va fi practic nul. În aceste
condiţii, este posibil ca unele obiecte şi substanţe solide să capete proprietăţi stranii, lichefiindu-se
(deoarece coeziunea între moleculele şi atomii lor va slăbi atunci mult în lipsa câmpului magnetic ce
le suşinea şi le conferea impresia de "soliditate") ; acest lucru a fost deja demonstrat în laboratoare
ştiinţifice. În acest proces, cheia o reprezintă interacţiunea dintre câmpurile magnetic şi cel
electromagnetic, atât la nivel fizic cât şi la nivel ezoteric.

De pildă, câmpul magnetic este cel care, pe un anumit nivel al fiinţei, face posibilă identitatea noastră
şi ceea ce noi ştim şi credem despre noi, fiind intrinsec legat de procesul unei anumite zone a
memoriei. Mai mult decât atât, câmpul magnetic afectează corpul emoţional al fiinţei şi aici putem
face corelaţia cu acţiunea specifică a Lunii pline. Aşa după cum se ştie, statistic vorbind s-a observat
că în marile oraşe perioada de lună plină înregistrează o creştere a fenomenului infracţional.

Aceasta se datorează faptului că luna plină tinde să provoace în mod ciclic (datorită influenţei ei
gravitaţionale asupra Pământului) o undă sau un "val" în câmpul magnetic al planetei noastre, iar
5
această perturbare este de obicei suficientă pentru a provoca o supraîncărcare a tensiunii emoţionale,
mai ales la fiinţele care sunt sensibile la influenţele exterioare.

Fluctuaţia câmpului magnetic terestru (care a devenit din ce în ce mai mare în ultimele şase luni, în
paralel cu scăderea lui în intensitate) este de natură să determine de asemenea comportamente ieşite
din comun ale fiinţelor umane şi, întrucât acest fenomen se va accentua tot mai mult în săptămânile
şi lunile care vor urma, el va conduce gradat la colapsul tuturor structurilor actuale din viaţa
societăţii, pentru că atunci ele nu mai au susţinere şi nu se vor mai afla în echilibru.

Cele mai multe întrebări pe care oamenii le pun în legătură cu momentul ascensiunii din decembrie
2012 se referă la câmpul magnetic al Pământului şi mai ales la ce ar trebui să facă ei pentru a se
proteja de eventuale influenţe nocive, pentru a putea ascensiona în dimensiunea 4D. Iniţiatul şi
totodată specialistul în misterele tradiţiei mayaşe, Drunvalo Melchizedec, recomandă pentru acest
moment extrem de important al evoluţiei personale utilizarea aşa-numitului "vehicul de lumină" al
fiinţei, cunoscut sub numele de merkaba.

Acest vehicul subtil protejează fiinţa din punct de vedere fizic, psihic şi mental (conservând şi
memoria sa în timpul evenimentului respectiv) atunci când câmpul magnetic al Pământului va
colapsa (pentru a se realiza astfel schimbarea polilor magnetici).

Într-un anume fel, putem spune că suntem cu toţii conectaţi la planeta pe care locuim, ca la un
computer central ; fără protecţia acestui "vehicul de lumină" (merkaba) creierul nostru - care într-o
anumită măsură poate fi comparat cu unul dintre hard disk-urile computerului central - ar putea să
nu fie suficient de pregătit pentru a susţine experienţa respectivă şi atunci el va rata momentul
ascensiunii, când câmpul magnetic al planetei va deveni zero pentru o scurtă perioadă de timp. De
pildă, fără folosirea "vehiculului de lumină" (merkaba) nu vom putea să ne reamintim mai nimic din
ceea ce s-a petrecut în perioada respectivă de hiatus.

Aspectul fluctuaţiilor îngrijorătoare ale câmpului magnetic terestru au început să-i preocupe pe
oamenii de ştiinţă încă de acum aproape 10 ani ; în 2003 ei s-au reunit pentru a avea o primă rundă
de convorbiri pe această temă, constatându-se că în ultimii 2000 de ani câmpul magnetic a slăbit. În
ultimii 100 de ani această diminuare s-a accentuat, iar în ultimii 45 de ani câmpul magnetic terestru
a devenit alarmant de slab, astfel încât datele astronomice pentru zborurile cosmice şi cele aeriene au
trebuit să fie modificate, pentru că polul nord magnetic nu mai era acolo unde ar fi trebuit să fie.
Practic vorbind, în prezent polul nord magnetic se deplasează cu aproximativ 65-70 de kilometri pe
an către Siberia .

6
Aceasta este şi explicaţia pentru anomaliile înregistrate în zborurile şi orientarea păsărilor
migratoare sau ale animalelor marine (în special ale cetaceelor). Aşa după cum se ştie, dezorientarea
lor a condus de-a lungul timpului la decesul unui mare număr dintre aceste animale.

De pildă, balenele foloseau de foarte mult timp liniile de câmp magnetic terestru pentru a se orienta,
însă în ultimii 45 de ani aceste linii de forţă la nivel terestru s-au modificat atât de mult încât
balenele nu le mai urmează de-a lungul coastei continentului, ci sunt direcţionate spre uscat ; astfel,
ele pur şi simplu eşuează pe ţărm.

Unele dintre balene se întorc câţiva zeci de km în ocean şi reiau orientarea după liniile respective, dar
în final ajung tot pe uscat.

O altă menţiune ştiinţifică importantă este că anul acesta soarele a răsărit în Groenlanda cu două zile
mai devreme, ceea ce reprezintă o severă şi foarte rapidă modificare a stării de lucruri care dura de
milenii.

Deloc întâmplător, în această vară - într-un mod cu totul neaşteptat şi chiar halucinant pentru
oamenii de ştiinţă contemporani - calota de gheaţă a Groenlandei (care în mod obişnuit se topea în
proporţie de aproximativ 50% pe timpul verii) s-a topit în proporţie de 97% în doar patru zile.

Mayaşii şi indienii Hopi converg în profeţiile lor, spunând că ceea ce se va petrece anul acesta nu s-a
mai petrecut nicicând în istoria umanităţii şi a acestei planete. Nu va fi vorba doar despre o
repoziţionare a polilor magnetici, ce va duce mai apoi chiar la o schimbare fizică a polilor ; pentru
mayaşi acesta reprezintă un aspect mai puţin important.

Partea cu adevărat importantă a transformărilor care vor avea loc va fi legată de ascensiunea în
frecvenţă de vibraţie a conştiinţei fiinţelor umane. Practic vorbind, mayaşii afirmă fără echivoc că,
după schimbarea polilor va exista o transformare asociată cu această modificare a câmpului magnetic
terestru, care va determina felul în care umanitatea va vedea şi va interpreta realitatea
înconjurătoare, în sensul că de atunci înainte lumea va fi percepută într-un mod complet diferit faţă
de felul în care este ea înţeleasă în prezent.

Tot mayaşii afirmă că într-un timp scurt, cei care vor reuşi să realizeze această translaţie vor deveni
fiinţe care nu vor mai avea practic legătură cu planul fizic ; deşi oamenii vor arăta la fel, felul în care
vor percepe lumea va fi atât de diferit, încât aceasta va duce la o completă transformare a umanităţii.

Înţelepţii mayaşi afirmă că prima translaţie ce va defini procesul general de ascensiune spirituală a
7
omenirii va avea loc într-un interval de aproximativ 30 de ore, însă ei nu pot preciza cât anume va
dura transformarea completă a fiinţei şi trecerea ei în 4D, deoarece acesta pare să fie un proces
eminamente individual. Totuşi, mayaşii avansează ideea că această "trecere" se va împlini până în
luna ianuarie 2016.

21 decembrie reprezintă data la care Pământul, Soarele şi Centrul Galaxiei noastre sunt perfect
aliniate. În prezent, se pare că atât Vaticanul - care este deja zguduit de imense scandaluri şi acţiuni
de audit din partea Poliţiei şi celorlalte instituţii abilitate în acest sens - cât şi lumea ştiinţifică încep
să realizeze importanţa ştiinţei şi a cunoaşterii străvechi mayaşe. În acest scop, se fac deja
aranjamentele necesare pentru cea mai mare transmisie mondială prin mass-media, care va fi
realizată de Consiliul Mayaş al Înţelepţilor.

Aceasta se va petrece la data de 21 decembrie 2012 şi va întruni o audienţă de aproximativ 2,5


miliarde de oameni, deci mai mult de o treime din populaţia Pământului. Atunci când Vaticanul a
aflat că înţelepţii mayaşi vor intra în posesia celei mai importante cărţi a ştiinţei lor, care era
considerată demult distrusă sau definitiv pierdută, carte despre care se ştie că poate lămuri toate
aspectele profetice în legătură cu marea ascensiune a omenirii ce urmează să aibă loc peste foarte
puţin timp, Papa şi cardinalii săi de la Vatican au făcut presiuni enorme asupra guvernului mexican,
pentru ca înţelepţii din Consiliul mayaş să nu aibă acces la această carte fundamentală a propriei lor
tradiţii. Ca urmare, guvernul mexican a dat o lege care interzice Consiliului Director al mayaşilor să
realizeze ceremonii în templele de pe teritoriul Mexicului, la data de 21 decembrie 2012.

Revenind la aspectele practice ce pot avea loc în momentul ascensiunii, ne putem aştepta, aşa după
cum am arătat, ca timp de aproximativ trei zile şi jumătate în preajma lui 21 decembrie 2012, câmpul
magnetic terestru să devină nul. Procesul de realizare a translaţiei în frecvenţa de vibraţie a celei de a
patra dimensiuni (4D) - care de obicei este corelat cu schimbarea polilor magnetici - începe cu
aproximativ şase ore înainte de acest eveniment.

Translaţia conştiinţei individuale la noua frecvenţă de vibraţie poate să aibă loc fie înainte, fie după
realizarea schimbării polilor magnetici. De obicei, cele două procese (al translaţiei conştiinţei şi al
schimbării polilor magnetici) se petrec simultan.

Cele cinci sau şase ore înainte de translaţia dimensională vor fi caracterizate de anumite fenomene
vizuale foarte speciale, deoarece atunci va avea loc suprapunerea pentru o scurtă perioadă de timp a
dimensiunii fizice (3D) cu a patra dimensiune (4D). Conştiinţa noastră fizică (3D) va începe să se
"disipe" tot mai mult, translatând astfel în cea de a patra dimensiune (4D).

8
Materialele sintetice (care nu există în mod natural pe Pământ) vor începe să dispară într-un mod
care la început ni se va părea uluitor, în funcţie de materia din care sunt alcătuite. Totuşi, trebuie să
precizăm faptul că ele nu vor dispărea toate deodată. Atunci când structura energetică a conştiinţei
planului fizic (3D) începe să dispară (simultan cu colapsul câmpului magnetic terestru), obiectele
care sunt realizate din materiale sintetice vor începe şi ele să dispară gradat în aceeaşi perioadă de
timp.

Schimbarea polilor, a reţelei energetice a Pamantului şi colapsul câmpului magnetic terestru s-au
petrecut ciclic de-a lungul istoriei planetei ; aceasta este explicaţia (pe lângă cea a degradării în timp)
pentru care arheologii nu au putut găsi obiecte manufacturate de vechile civilizaţii (unele dintre ele
cu mult mai avansate decât cea din prezent), ci doar obiecte din piatră, lemn ori din aliaje de metale
obişnuite.

Straniile fenomene care vor avea loc odata cu momentul ascensiunii in 4D ar putea să-i facă pe mulţi
să intre în panică, deoarece ei nu ar înţelege de fapt ce se petrece în acele momente. În realitate,
acesta este un proces natural, chiar ştiinţific am putea spune, care se petrece după nişte legi bine
stabilite. Sugestia noastră este ca în timpul tranziţiei să urmărim să fim într-un loc în natură şi nu în
interiorul unei structuri artificiale.

Printre altele, acesta este unul dintre motivele pentru care civilizaţiile antice şi cele extraterestre au
construit edificii extraordinare din materiale naturale (îndeosebi din piatră), ce au rămas astfel
nealterate chiar şi după trecerea unui întreg ciclu precesional.

Simultan cu dispariţia gradată a unor obiecte din dimensiunea fizică (3D) vom observa apariţia
gradată a unor obiecte din a patra dimensiune (4D). Astfel, atunci vom vedea anumite obiecte care
par să nu se integreze (mai ales din punctul de vedere al culorii) în dimensiunea fizică (3D) cu care
eram obişnuiţi.

Acele obiecte pot să producă un impact puternic în mintea majorităţii fiinţelor umane, care nu este
pregătită să înţeleagă astfel de fenomene ce sunt totuşi fireşti şi chiar naturale în acele condiţii.

Pentru cei care nu se vor simţi atunci suficient de pregătiţi să înţeleagă ce se petrece de fapt în jurul
lor, sfatul nostru este acela de a rămâne calmi, focalizaţi şi de a nu privi sau atinge obiectele din 4D
care vor începe să apară în jurul lor, deoarece într-un astfel de caz trecerea în dimensiunea 4D se va
face destul de repede, aproape brusc.

9
Pentru a putea suporta acel proces de tranziţie foarte rapidă, fiinţa trebuie să fie bine pregătită şi cu o
structură fizică şi subtilă suficient de pură. Totuşi, dacă starea generală a fiinţei umane respective va
fi în acele momente calmă şi centrată, ea va putea privi un timp la obiectele ce apar din 4D, însă nu
pentru mult timp, deoarece pentru cei care nu sunt obişnuiţi cu astfel de manifestări energetice ale
realităţilor superioare, efectul poate fi chiar hipnotic.

Îndată ce se va intra în perioada de "resetare" a câmpului magnetic al planetei (cu alte cuvinte, atunci
când se va realiza colapsul total al câmpului magnetic terestru), este posibil ca spaţiul înconjurător să
devină întunecat şi chiar complet obscur, iar dimensiunea fizică (3D) să fie pentru totdeauna
transcensă.

Ce se va petrece atunci cu cei mai mulţi oameni care se vor afla pe suprafaţa planetei noastre? Cel
mai probabil, ei vor adormi şi vor continua să doarmă pe parcursul întregii perioade, adică 3-4 zile.
Dacă fiinţa reuşeşte totuşi să se menţină trează în acel interval de timp, ea va trebui să fie conştientă
că tot ceea ce va gândi în acele momente, se va realiza.

Trebuie să înţelegem că ceea ce se va petrece efectiv atunci reprezintă un fel de "naştere" a noastră în
cea de a patra dimensiune (4D) ; procesul este natural şi are loc aproape automat, însă frica poate să
constituie un obstacol major pentru majoritatea fiinţelor umane din 3D, care nu au încă nivelul
suficient de înţelegere a acelei realităţi (4D).

Pe măsură ce pătrundem tot mai mult în dimensiunea a patra (4D), lumea noastră începe să fie
infuzată din nou cu lumină. Pentru mulţi, mediul în care ne aflăm atunci va părea că este un loc cu
totul nou, deşi oarecum acelaşi ; toate culorile, formele şi modul în care simţim obiectele din jur va fi
altul decât în lumea fizică, pe care tocmai am părăsit-o definitiv.

Desigur, majoritatea lucrurilor şi chiar a conceptelor va rămâne la fel ca în dimensiunea 3D, însă cu
toate acestea lumea va fi complet diferită. Chiar dacă "forma fizică" a obiectelor şi a trupului nostru
va fi aceeaşi, structura atomică a organismului va fi aproape în întregime transformată, deoarece cea
mai mare parte a "densităţii" care era specifică dimensiunii fizice (3D) a fost deja convertită în
energie, iar structurile atomice şi moleculare care formează trupurile noastre vor fi atunci mult mai
"rarefiate".

Trupurile noastre vor fi deja în mare parte energetice, însă cei mai mulţi nu vor realiza acest lucru,
cel puţin într-o primă fază a integrării lor în dimensiunea 4D.

10
Chiar dacă o serie întreagă de elemente vor avea loc printr-un proces natural energetic, de natură
cosmică, totuşi translaţia însăşi implică o participare personală sau, cu alte cuvinte, va fi determinată
de caracteristicile fizice, energetice, psihice şi mentale ale fiecăruia dintre noi.

Din această cauză unii vor reuşi să realizeze translaţia, în timp ce alţii nu vor fi suficient de pregătiţi
să o facă ; prin urmare, ei vor continua să rămână în lumea fizică (3D) chiar şi după realizarea
ascensiunii propriu-zise, adică după 21 decembrie 2012. În cele mai multe cazuri, acest lucru se va
petrece mai ales din cauza gândurilor negative ce vor invada atunci mintea persoanei respective şi a
fricii care se va amplifica din ce în ce mai mult.

Această stare negativă va rezona cu o frecvenţă joasă a energiei şi fiinţa respectivă va fi proiectată la
niveluri inferioare, rămânând în 3D ; ea nu va mai putea să aibă acces la dimensiunea 4D.

Pe de altă parte, dacă în acea perioadă decisivă de timp (5-6 ore) fiinţa umană îşi va îndreptată
gândurile numai către iubire, armonie, echilibru, calm şi pace interioară, exact aceasta se va petrece
atunci şi, ca atare, şansele ca ea să ascensioneze cu succes la nivelul 4D vor fi foarte mari. De altfel,
primul lucru ce va fi realizat în noua lume (4D) va fi acela că "aproape tot ceea ce se gândeşte, se
realizează".

De pildă, modificarea structurii corporale va fi un proces obişnuit începând cu realitatea 4D spre 5D


etc., fiind în primul rând o expresie creatoare a frumuseţii şi armoniei. În această direcţie, tradiţia
mayaşă ne spune că femeile vor avea o înălţime de 3,5 - 4 m înălţime, iar bărbaţii cam de 4,5 - 5,5 m,
deşi din alte informaţii care au fost transmise, aceste valori par să corespundă mai mult dimensiunii
5D.

Pentru dimensiunea 4D, unele organizaşii secrete ezoterice, precum şi unii channelers, specifică
faptul că femeile vor avea o înălţime media cuprinsă între 1,8 şi 2 m, iar bărbaţii între 2,2 şi 2,5 m.
Implicit, aceasta va însemna dimensiuni uriaşe ale creierelor. Pentru realizarea acestei transformări
importante, oamenii ascensionaţi în 4D vor avea nevoie de aproximativ doi ani.

Acesta este, de altfel, unul dintre motivele principale pentru care mayaşii nu au dorit să vorbească
despre transformările respective, deoarece lumea i-ar fi crezut pur şi simplu nebuni. Cu toate acestea,
în anumite domenii ştiinţa lor este mai precisă decât orice avem noi actualmente pe Pământ. De
pildă, calendarele mayaşe sunt mai precise decât calendarele actuale, calculate de computere. Chiar
dacă oamenii de ştiinţă contemporani au efectuat anumite ajustări ale calendarului în anul 2000,
acesta tot nu este la fel de precis ca cel al mayaşilor.

11
De altfel, mayaşii au conexiuni cu alte dimensiuni ale existenţei, pe care oamenii zilelor noastre nu le
înţeleg deloc. Nu se ştie nici măcar de unde au venit mayaşii, cum au ajuns pe teritoriul Americii de
Sud, dar mai ales unde au dispărut brusc la un anumit moment istoric.

Dacă, de pildă, bătrânii înţelepţi ai mayaşilor şi ai indienilor Hopi din zilele noastre sunt întrebaţi
care sunt originile civilizaţiei lor, ei răspund că ultimul loc din care ştiu că au venit a fost Atlantida,
iar înainte de aceasta ei au venit din stele. Niciunul dintre ei nu poate preciza din ce sistem solar sau
de pe ce planetă au venit şi nici cum anume au ajuns pe Pământ, dar ceea ce cu toţii ştiu dincolo de
orice dubiu este că strămoşii lor au venit din stele.

Problema Atlantidei este în zilele noastre aşa-zis "controversată" doar pentru cei ignoranţi sau
manipulatori. În realitate, există foarte multe dovezi, nu doar fizice, ale existenţei Atlantidei, care au
fost descoperite în ultimii 80 de ani, ci mai ales de natură subtilă, care atestă cu claritate, din surse
încrucişate şi diferite realitatea acelei civilizaţii extraordinare, care a ocupat o mare suprafaţă a
planetei timp de mai multe zeci de mii de ani.

Oricât ar părea de neverosimil, anumite evenimente care s-au petrecut în Atlantida afectează
omenirea chiar şi în ziua de azi. De la un anumit moment al existenţei ei, ştiinţa în Atlantida a
început să fie înţeleasă greşit şi asta a dus la o schismă între ea şi legile spirituale, ce a provocat un
cataclism nemaipomenit.

Ultimii 200 de ani din existenţa Atlantidei au fost un adevărat iad pentru locuitorii ei. Oamenii de
atunci erau posedaţi de fiinţe din alte dimensiuni ale Creaţiei, erau bolnavi, mureau şi totul în jur era
oribil. Există însă şi un nivel superior al existenţei în chiar mijlocul haosului şi al iadului declanşat de
forţele malefice ale Archon-ilor.

Pe acel nivel superior se aflau aşa-numitele Fiinţe Înălţate sau Maeştri Iluminaţi, care în
conformitate cu afirmaţiile înţelepţilor din Consiliul Director al poporului mayaş, se află chiar şi în
prezent printre noi, reprezentând un grup de aproximativ 8000 de suflete. Aceşti Maeştri Înălţaţi au
ajutat omenirea de-a lungul timpului să înţeleagă anumite probleme dificile, cu care ea s-a
confruntat în ultimii 13 000 de ani.

Dimensiunile existenţei sunt separate de frecvenţa de vibraţie a conştiinţei, deci a materiei care le
compune, la fel cum în muzică notele sunt separate de frecvenţa sunetului emis sau la fel cum într-o
prismă de lumină putem distinge scara cromatică a culorilor în care aceasta este descompusă.

12
Atunci când trecem de la o dimensiune la alta nu trebuie decât să ne uităm, ana logic vorbind, la
scara cromatică pentru a vedea cum anume se trece de la o culoare la alta, pentru a înţelege felul în
care noi înşine putem călători interdimensional.

Prin urmare, trebuie să învăţăm "cum să schimbăm c ana lul", într-un fel asemănător - ana logic
vorbind - cum schimbăm c ana lele la telecomanda televizorului, intrând astfel pe lungimi diferite de
undă. În felul acesta, conştiinţa noastră individuală trebuie să se acordeze atunci cu o frecvenţă
specifică de vibraţie pentru a exista într-o dimensiune sau alta.

Mayaşii şi Maeştrii Înălţaţi din Atlantida, care ghidează şi ajută omenirea de mii de ani, afirmă că
totul este pregătit pentru ca oamenii de pe Pământ să realizeze ascensiunea.

Totuşi, pentru aceasta este necesar ca mai întâi fiinţele umane să se transforme interior. În
dimensiunea 4D totul este deja pregătit pentru realizarea translaţiei ; multe dintre informaţii sunt
transmise şi prin cercurile din lanurile de cereale, care în ultimul timp apar tot mai des, fiind
realizate atât de reprezentanţii extratereştri ai civilizaţiilor ET benefice ce fac parte din Confederaţiile
galactice ce asistă şi ajută omenirea în această perioadă, cât şi de Maeştrii Înălţaţi din vechea
Atlantidă, ce vor în acest fel să-şi transmită mesajele către cei iniţiaţi şi pregătiţi pentru a evolua
spiritual.

Evenimentele catastrofale, dacă vor avea loc, se vor petrece doar în dimensiunea fizică (3D) ; în 4D
va fi doar echilibru, pace şi linişte. În această direcţie, "elita" satanică a masonilor - care dirijează
prin Guvernul ei Mondial Ocult toate celelalte guverne ale puterilor occidentale şi mai ales guvernul
american - a construit un uriaş oraş subteran cu un diametru de aproximativ 15 kilometri la graniţa
dintre Elveţia şi Italia, care este dotat cu tehnologii uimitoare, ce nici măcar nu pot fi concepute de
oamenii de la suprafaţa planetei la momentul actual, întrucât ele au fost ţinute în cel mai mare secret
de cabala criminală a masonilor doar pentru folosul ei propriu.

"Iluminaţii" îşi imaginează că în acest fel vor reuşi să supravieţuiască translaţiei omenirii la o nouă
frecvenţă de vibraţie a conştiinţei, dar adevărul este că prin aceasta atât ei, cât şi cercetătorii şi
oamenii de ştiinţă care au contribuit la aceste proiecte malefice, nu au înţeles esenţa fenomenului
care va avea loc, fie din aroganţă, fie pur şi simplu din incapacitate spirituală sau din neştiinţă.

Adevărul este că nu există nimic la nivel fizic (3D) care să se poată face, astfel încât să se evite
fenomenele care vor urma ; ele vor împlini astfel nişte necesităţi de ordin energetic şi karmic la nivel
cosmic, echilibrând raportul de forţe şi în dimensiunea fizică.

13
Problema este că în 3D există foarte multă materie şi doar puţină energie ; pe de altă parte, în 4D
există foarte multă energie pură şi doar puţină materie. De pildă, atunci când privim trupul unei
fiinţe umane din planul fizic, acesta este dens şi greu, adică el cuprinde multă masă şi doar puţină
energie. Să presupunem însă că am efectuat tranziţia ; după aceea, trupul nostru va fi în cea mai
mare parte din energie, dar totuşi materia va fi şi ea cumva asociată cu el, deşi într-o măsură mult
mai mică decât înainte.

Atomii care ne vor alcătui atunci corpul din 4D vor fi foarte diferiţi de atomii care ne alcătuiau trupul
în 3D. Astfel, dacă avem un corp 4D şi ne aflăm în dimensiunea 3D, putem vedea lumea fizică ;
pentru cei din 3D noi am apărea atunci ca fiind normali, având aceeaşi înfăţişare ca şi ei.

Diferenţele încep să apară odată cu evoluţia noastră în cadrul celei de a patra dimensiuni (4D), iar
atunci când translatăm în 5D, fiinţele din 3D nu mai pot să ne vadă deloc ; chiar şi pentru cei din 4D,
care se află în domeniile inferioare ale acestei dimensiuni, este relativ dificil să mai perceapă atunci
existenţa fiinţelor din 5D.

Ne aflăm în mijlocul transformărilor chiar în acest moment ; practic vorbind, suntem în "fereastra"
principală a tranziţiei energetice de dinaintea ascensiunii. Totuşi, cele 30 de ore care vor începe în
ziua solstiţiului de iarnă (21 decembrie 2012) vor însemna o transformare uriaşă prin comparaţie cu
ceea ce există acum pe Pământ.

Transformările accelerate din ultimele luni şi ceea ce va mai urma până în decembrie sunt ca o
"pregătire" pentru acest eveniment fundamental în existenţa omenirii. Într-un fel, putem spune că
ascensiunea noastră de pe 21 decembrie 2012 va fi cumva ana loagă cu aceea a unui fluture care trece
de la o formă de viaţă la alta (de la larvă, la fluture).

În legătură cu acest proces, problema fundamentală pentru majoritatea oamenilor - aşa după cum
afirmă mayaşii şi indienii Hopi - este că ei cred că această lume fizică în care există în prezent este
reală ; astfel, ei sunt absolut convinşi că ea este solidă şi cumva "fixată".

14
Cu toate acestea, este totuşi straniu că oamenii nu cunosc încă sursa din care a apărut propria lor
lume, pe care ei o consideră "reală". Una dintre ideile lor bizare şi impregnate de o adâncă ignoranţă
este aceea că, după ce ei mor - mai bine zis, după ce trupul lor fizic moare -, totul este pierdut şi se
dizolvă în "neant". În conformitate cu această concepţie tâmpă, rezultă că nimeni şi nimic nu are
nicio influenţă asupra a nimic.

Realitatea este însă complet diferită de această credinţă ridicolă ; de fapt, lumea exterioară este
"formată" numai din conştiinţă. Astfel, putem spune că "lumea exterioară" nici măcar nu este "acolo"
; ea este "acolo" doar în interiorul fiinţei noastre şi doar atunci când noi dorim să o vedem astfel.
Astfel, trupul fizic nu este decât o imagine şi, dacă modificăm modelul conştiinţei, putem modifica
astfel forma trupului şi caracteristicile lui.

Toate acestea reprezintă tot atâtea motive pentru care omenirea pur şi simplu nu a putut şi nu poate
să ţină pasul cu ceea ce se petrece, deoarece ştiinţa actuală se bazează cu încăpăţânare şi cu un imens
orgoliu pe nişte premise complet false. Situaţia se va modifica însă integral atunci când se va
cunoaşte adevărul.

Odată ajunşi la nivelul de conştiinţă ce rezonează cu dimensiunile 4D sau 5D, toate problemele şi
dificultăţile cu care ne confruntăm în planul fizic (3D) - cum ar fi banii, energia, hr ana etc. - vor
deveni nesemnificative, fiind înlocuite cu aspiraţii mult mai înalte şi mai elevate.

15
Noua Energie
Saltul Cuantic & Simptome ale trezirii spirituale

1. Schimbarea obiceiurilor de somn: neliniste, picioare fierbinti, treziri de doua-trei ori pe noapte. Te simti
obosit la trezire si somnoros de mai multe ori pe zi. Exista un anumit model al somnului, asa-numita triada a
somnului, care se intampla multora, si anume: dormiti pentru 2-3 ore, va treziti, adormiti din nou cateva ore, va
treziti din nou si adormiti din nou. Pentru altii, nevoile legate de somn se schimba. Puteti sa va descurcati cu
mai putin somn. In ultima vreme am simtit valuri mari de energie strabatandu-mi corpul dinspre crestetul
capului. Este foarte bine, dar ma tine treaza timp indelungat, dupa care inceteaza.

Sfat. Obisnuiti-va! Impacati-va cu ce se intampla si nu va ingrijorati ca nu dormiti destul (ceea ce duce deseori
la insomnie). Veti putea sa faceti fata zilei care urmeaza daca va ganditi numai la ceea ce aveti nevoie. Puteti,
de asemenea, sa cereti Puterii Superioare sa va mai dea din cand in cand o pauza si sa va dea si o noapte
intreaga de somn bun, adanc. Daca nu puteti sa readormiti imediat, folositi aceste momente pentru a medita, a
citi poezie, pentru a va scrie in jurnal sau pentru a privi luna. Corpul vostru se va adapta noului model de somn.

2. Activitate in zona crestetului capului: senzatii de furnicaturi, mancarimi, intepaturi si altele de acest gen in
scalp si/sau pe sira spinarii. Senzatie de energie vibrand in varful capului, ca si cum energia ar erupe de acolo
si s-ar scurge asemeni unui dus pe corp. De asemenea, senzatie de energie ce se revarsa din crestet sub forma
de stropi. Acelasi lucru poate fi resimtit si ca o presiune in crestet, ca si cum cineva va apasa puternic cu
degetul in varful capului. Dupa cum am mentionat la pct. 1, am simtit descarcari imense de energie prin
crestetul capului. Inainte simtisem o presiune mai generalizata, ca si cum capul meu ar fi fost prins intr-o
menghina blanda. Un barbat imi spunea ca isi simtea parul ridicandu-se pe ceafa si ca avea piele de gaina
pe tot corpul.

16
Sfat. Nu aveti de ce sa va alarmati. Ceea ce experimentati este o deschidere a chakrei din varful capului.
Senzatiile inseamna ca va deschideti pentru a primi energia divina.

3. Valuri neasteptate de emotie: plangeti din senin. Va simtiti foarte nervosi sau suparati din nimic. Va
simtiti in mod inexplicabil deprimati. Apoi - foarte fericiti. Ca intr-un montaigne russe emotional. Deseori
exista o presiune sau simtiti emotiile concentrandu-se in zona chakrei inimii (in capul pieptului). Zona nu
trebuie sa fie confundata cu inima insasi, care se afla in stanga chakrei inimii.

Sfat. Acceptati-va sentimentele asa cum vin si lasati-le sa treaca. Mergeti direct in chakra inimii si simtiti
emotia. Extindeti emotia catre toate campurile voastre si respirati adanc din stomac in sus spre piept.
Constientizati ce simtiti si lasati sentimentul sa se evapore de la sine. Nu va orientati emotiile spre nimeni. Va
faceti curatenie in trecut. Daca aveti nevoie de ajutor, spuneti cu voce tare ca intentionati sa eliberati toate
aceste probleme vechi si cereti Puterii Superioare sa va ajute.Ii puteti cere si lui Elohim sa eliberati aceste
sentimente usor si cu blandete. Fiti recunoscatori ca trupul vostru elimina aceste emotii si nu le pastreaza
inauntru, unde v-ar putea face rau. O sursa sustine ca depresia este legata de capacitatea de a renunta la relatii,
activitati etc. care nu ni se mai potrivesc noua si frecventelor noastre. Cand ne simtim vinovati ca am
lasat aceste relatii sa se duca, depresia ne ajuta sa tratam aceasta durere.

4. Probleme “vechi” par sa se intoarca: dupa cum am descris mai sus, iar oamenii cu care le avem de
rezolvat (sau clone ale acestora) ne apar in viata. Probleme de incheiere. Sau poate sunt de rezolvat probleme
legate de aprecierea de sine, abundenta, creativitate, vicii etc. Resursele sau oamenii de care aveti nevoie
pentru a rezolva aceste probleme vor incepe sa apara in viata voastra.

Sfat. Ca si la pct. 3. In plus, nu va implicati prea tare in analiza acestor probleme. Daca le analizati prea de
aproape, puteti fi absorbiti in reluarea lor ciclica, fara sfarsit, la niveluri din ce in ce mai profunde. Cautati
ajutor specializat daca aveti nevoie si treceti mai departe. Nu incercati sa le evitati sau sa va deziceti de ele.
Primiti tot ceea ce vi se intampla, multumiti pentru ajutorul pe care vi-l aduce si mergeti mai departe.
Multumiti Puterii voastre Superioare pentru ca va da posibilitatea sa eliberati aceste probleme. Amintiti-va: nu
doriti ca toate aceste probleme sa va ramana fixate in corp!

17
5. Schimbari ale greutatii corporale: cresterea greutatii corporale a populatiei din SUA este fenomenala. Ne
ingrasam de multe ori din cauza fricilor pe cale le-am reprimat si care acum ies la suprafata pentru a fi
vindecate. Reactionam prin construirea unei aparari. Incercam, de asemenea, sa ne fixam, sa ne crestem masa
de rezistenta in fata frecventelor crescute din corp.

Sfat. Nu va speriati, acceptati-o ca un simptom al locului in care va aflati pentru moment. Veti pierde/castiga
greutate atunci cand toate temerile vor fi integrate. Eliberati-va de anxietatea legata de asta. Atunci veti putea
sa castiga/pierdeti in greutate cu usurinta, in cele din urma. Faceti miscare. Inainte de a manca incercati
urmatoarele: asezati-va masa frumos, intr-un loc placut. Aprindeti o lumanare. Bucurati-va de felul in care
arata mancarea. Puneti-va palma mainii dominante pe inima si binecuvantati mancarea. Spuneti-i corpului
vostru ca veti folosi mancarea pentru a-l hrani din plin, dar ca nu veti folosi mancarea pentru a va satisface
foamea emotionala. Apoi, treceti mana de la stanga la dreapta peste mancare si binecuvantati-o. S-ar putea sa
simtiti ca mancarea pare calda, chiar daca ea este in realitate rece. Imi place sa ma gandesc ca mancarea este
buna pentru mine atunci cand o simt in palma calda si hranitoare. Am observat, de asemenea, ca, atunci cand
exersez binecuvantarea mancarii, nu mai mananc la fel de mult. Este important sa nu renunti daca ai uitat
cumva sa binecuvantezi masa inainte de a manca. Daca am uitat si aproape am terminat de mancat,
binecuvintez mancarea oricum. In felul asta imi pastrez obiceiul. Un alt lucru pe care il puteti face este sa
ramaneti prezenti in timp ce mancati - sa nu va uitati la televizor sau sa cititi. Bucurati-va din inima de
binecuvantarea ce va este pusa in fata.

6. Schimbari in obiceiurile alimentare: pofte neobisnuite si alegeri ciudate. Unii isi dau seama ca nu le mai e
la fel de foame ca inainte. Sau, din contra, sunt mai flamanzi.

Sfat. Nu negati ceea ce corpul vostru va cere. Daca nu sunteti siguri, puteti face incercari pentru a descoperi ce
anume va cere corpul. Incercati, de asemenea, binecuvantarea mancarii, asa cum am descris-o mai sus, la pct.
5.

7. Intoleranta la mancare, alergii pe care nu le-ati mai avut inainte: pe masura ce cresteti spiritual, deveniti
din ce in ce mai sensibili la ceea ce va inconjoara. Corpul va va spune ce nu mai tolereaza, ca si cum si el ar
indeparta ceea ce nu ii mai trebuie. S-ar putea sa va curatati de toxine. Unii oameni descopera ca au deseori
gura incarcata cu reziduuri albicioase, asa cum au alergatorii la sfarsitul unei curse.

Sfat. Un acupuncturist mi-a spus ca aceasta pelicula poate fi indepartata daca ne clatim gura cu ulei de masline
presat la rece timp de 10-15 minute (aveti mare grija sa nu il inghititi) si apoi scuipam uleiul in toaleta, nu in
chiuveta, pentru ca toxinele care se evacueaza nu trebuie sa ajunga in chiuveta. Spalati dintii si faceti acelasi
lucru. Apoi spalati periuta de dinti (stiu ca e cam scarbos, dar da rezultate).

18
8. Amplificarea simturilor. Cresterea sensibilitatii

8a. Vederea: vedere incetosata; obiectele par sa tremure. Vedem particule stralucitoare, aura in jurul
oamenilor, plantelor, animalelor si obiectelor. Unii vad obiecte, care inainte erau opace, ca fiind transparente.
Cand inchideti ochii nu mai vedeti intuneric, ci rosu. Se pot vedea cu ochii inchisi si forme geometrice, culori
puternice sau imagini. Culorile par mult mai puternice: cerul pare asemeni otelului si iarba este de un verde
extraordinar. Deseori sunt vizibile retele care strabat solul. Pe masura ce deveniti mai sensibili puteti vedea
forme sau contururi in aer, in special daca in camera este semiintuneric. Cu ochii inchisi sau chiar deschisi,
puteti vede cu coada ochiului forme albe. (Acestia va sunt ghizii.)

Sfat. Vederea vi se schimba sub multe aspecte: experimentati noi modalitati de vedere. Aveti rabdare. Orice se
intampla, nu va temeti! Vederea incetosata poate fi indepartata prin cascat.

8b. Auzul: se poate imbunatati sau poate slabi. O data am crezut ca trebuie sa ies de pe sosea, atat de puternic
amplificat era sunetul cauciucurilor pe asfalt. Alte simptome includ zgomote auzite in cap, bipuri, tonuri,
muzica sau sunete electronice. Altii au ceea ce se numeste audio dislexie: nu intelegi intotdeauna ce pun
oamenii, ca si cum nu mai poti intelege propria limba. Unii aud voci ciudate in somn, ca si cum cineva ar sta
aplecat asupra lor. Puteti fie sa cereti acestor prezente sa plece, fie sa il rugati pe Arhanghelul Mihail sa rezolve
situatia. Din nou, nu aveti de ce sa va speriati.

Sfat. Lasti-va in voia celor ce se intampla. Lasati sa patrunda. Ascultati. Urechile voastre se adapteaza noilor
frecvente.

8c. Simtul mirosului, al pipaitului si/sau al gustului - exacerbate: am observat ca acum simt mirosul si gustul
aditivilor chimici in anumite mancaruri intr-o maniera clar neplacuta. Alte mancaruri au un gust absolut
minunat. Pentru unii oameni, aceste exacerbari sunt atat placute, cat si tulburatoare. S-ar putea sa simtiti miros
de flori din cand in cand. Multi mistici au experimentat asta.

Sfat. Bucurati-va de aceasta senzatie!

9. Eruptii pe piele: mancarimi, cucuie, acnee, urticarie, zona zoster. Supararea poate produce eruptii in jurul
gurii si pe barbie. Am avut dermatita pe extremitati luni de zile, ceea ce a insotit vindecarea unui episod din
trecut. Cand am reusit sa rezolv in mare parte respectiva situatie, boala a cedat.

Sfat. S-ar putea sa eliminati toxine si sa va aduceti emotiile la suprafata. Daca aveti o problema de eliberat si
incercati sa o reprimati, pielea va va exprima aceasta problema pana cand va veti procesa emotiile. Incercati sa
rezolvati tema pe care o aveti.

19
10. Episoade de energie intensa: care va fac sa sariti din pat direct in actiune. Aceste perioade sunt urmate de
perioade de letargie si oboseala. Oboseala urmeaza de obicei schimbarilor majore. Este o perioada de integrare,
asa ca lasati-o sa se intample!

Sfat. Lasati-va purtati de natura energiei. Nu va impotriviti. Fiti intelegatori cu voi insiva. Trageti un pui de
somn daca va simtiti obositi. Scrieti un roman daca va simtiti prea plini de energie pentru a putea dormi.
Folositi avantajele acestui tip de energie.

11. Schimbari in rugaciune sau meditatie: nu mai simtiti aceleasi senzatii ca inainte. Nu mai experimentati
acelasi mod de contact cu Spiritul. Aveti dificultati in concentrare.

Sfat. S-ar putea sa intrati acum mult mai rapid si constant in contact cu Spiritul si din aceasta cauza senzatia
perceputa este alta. Va veti adapta acestei noi trairi. Acum ganditi si actionati in parteneriat cu Spiritul in
majoritatea timpului. S-ar putea ca perioadele de meditatie sa se scurteze.

12. Supraincarcari: dintr-o data sunteti incalziti din crestet pana in talpi. Este o senzatie de moment, dar nu
este confortabila. Din contra, unii oameni s-au simtit dintr-o data foarte reci.

Am experimentat ambele senzatii. De curand am inceput sa simt valuri sau curenti de energie care trec prin
mine. Cateodata, energia pare atat de puternica cand imi patrunde in corp incat simt un pic de greata. Dar, daca
ma gandesc la energie ca fiind divina si imi eliberez frica, ma simt minunat si ma bucur de aceasta senzatie.
Daca esti un lucrator cu energiile, s-ar putea sa fi observat caldura care iti trece prin maini ca fiind cu mult mai
puternica. Asta este bine.

Sfat. Daca nu va simtiti bine, cereti Puterii Supreme ca, daca este pentru binele vostru superior, sa
coboare/creasca temperatura putin.

13. O gama de manifestari fizice: dureri de cap, dureri de spate, dureri de gat, simptome asemanatoare gripei
(se numeste gripa vibrationala), probleme digestive, spasme sau crampe musculare, accelerarea ritmului inimii,
dureri in piept, schimbari de libido, amorteala sau durere in membre, vocalizari involuntare sau miscari
neasteptate. Unii dintre noi experimentam boli vechi, din copilarie, care apar pentru scurt timp pentru a fi
vindecate.

Sfat. Amintiti-va sa cereti ajutorul unui medic daca este nevoie. Daca ati stabilit ca nu este o boala, relaxati-va
si intelegeti ca este numai o stare temporara.

14. Aratati mai tineri: uraaa! Pe masura ce clarificati problemele emotionale si va eliberati limitele credintei
20
si scapati de bagajul greu din trecut, sunteti mai usori. Frecventa voastra este mai inalta. Va iubiti pe voi si
viata mai mult. Incepeti sa semanati cu persoana perfecta care sunteti cu adevarat.

15. Vise pline de viata: cateodata, visele sunt atat de reale incat va treziti confuzi. S-ar putea sa aveti vise
lucide, in care detineti controlul. Multe vise pot fi mistice sau poarta mesaje pentru voi. Si, in anumite vise,
stiti pur si simplu ca nu visati, ca se intampla ceva ce este, intr-un fel, real.

Sfat. Va veti aminti ceea ce este important sa va amintiti. Nu fortati nimic si, in primul rand, nu va speriati!

16. Evenimente care va schimba viata major: moarte, divort, schimbarea locului de munca, a statutului la
locul de munca, pierderea caminului, boala, si/sau alte catastrofe; cateodata mai multe astfel de evenimente
simultan. Forte care va fac sa incetiniti, sa simplificati, sa schimbati, sa reexaminati cine sunteti si ce inseamna
viata pentru voi. Forte pe care nu le puteti ignora.

Forte care va fac sa renuntati la atasamente. Forte care va trezesc sentimentul de dragoste si de compasiune fata
de tot ceea ce va inconjoara.

17. O dorinta de a iesi din tiparele restrictive, din slujbe care va secatuiesc, din stiluri de viata epuizante, de
a scapa de oameni sau situatii toxice: simtiti o nevoie foarte puternica de a va gasi acum pe sine si scopul vietii
voastre. Doriti sa fiti creativi si liberi sa fiti cei care sunteti cu adevarat. S-ar putea sa fiti atrasi de arte si
natura. Veti dori sa va eliberati de aglomeratia creata de lucruri sau oameni care nu va mai sunt de folos.
Sfat. Faceti-o!

18. Confuzie emotionala si mentala: sentimentul ca trebuie sa va puneti viata in ordine pentru ca este
„varza”. Dar, in acelasi timp, va simtiti haotici si fara putere de concentrare.

Sfat. Ascultati-va inima si propriul discernamant va veni.

19. Introspectie, singuratate si pierdere a interesului fata de activitatile mai extravertite: aceasta etapa i-a
surprins pe multi indivizi extravertiti, care se vedeau pe sine mult mai deschisi si implicati. Ei spun: ”Nu stiu
de ce, dar nu imi mai place sa ies la fel de mult ca inainte.”

20. Explozii de creativitate: primiti imagini, idei, muzica si alte inspiratii creatoare, deseori intr-un ritm
coplesitor.

Sfat. Cel putin inregistrati aceste inspiratii, pentru ca Spiritul va vorbeste despre felul in care va puteti atinge
telul si puteti contribui la vindecarea planetei.

21
21. Perceptia timpului ca fiind accelerat: vi se pare astfel pentru ca au aparut atatea schimbari in viata intr-
un ritm nemaintalnit. Numarul schimbarilor pare sa fie in crestere.

Sfat. Daca va impartiti ziua in intalniri si segmente de timp, aceasta mareste sentimentul de accelerare. Puteti
incetini timpul relaxandu-va in momentul prezent si acordand atentie la ceea ce e la indemana, fara sa
anticipati ce va fi in viitor. Incetiniti si spuneti-va ca aveti destul timp.

Cereti Puterii voastre Supreme sa va ajute. Pastrati-va concentarea pe prezent. Incercati sa curgeti de la o
activitate la alta. Fiti atenti la ghidarea voastra interioara. Puteti sa extindeti timpul si daca o cereti. Data
viitoare cand va simtiti presati, spuneti: „Timpule, dilata-te, te rog. Am nevoie de un ragaz mai mare pentru...”
si apoi relaxati-va.

22. Sentimentul ca ceva este in aer: este o senzatie ca ceva urmeaza sa se intample. Aceasta poate crea
anxietate.

Sfat. Nu aveti de ce sa va ingrijorati. Lucrurile se intampla, cu siguranta, dar anxietatea nu va creeaza decat
probleme. Toate gandurile voastre, fie ele pozitive, fie negative, sunt rugaciuni. Nu aveti de ce sa va temeti.

23. Nerabdare. Stiti despre ce e vorba, dar totusi nu va puteti opri. Vreti sa va apucati imediat de ceea ce
urmeaza sa faceti. Incertitudinea nu este comoda.

Sfat. Invatati sa traiti cu incertitudinea, stiind ca nimic nu vi se intampla daca nu sunteti pregatiti. Nerabdarea
este in realitate o lipsa de incredere, in special incredere in Puterea voastra Suprema. Cand va concentrati
asupra prezentului, veti trai miracole - da, da... chiar si in trafic.

24. O dorinta adanca de a gasi intelesul, scopul, conectarea spirituala si revelatia: probabil deveniti
interesati de latura spirituala pentru prima data in viata, „o pofta constanta”, dupa cum spune K.D. Lang.
Lumea materiala nu va poate satisface aceasta pofta.

Sfat. Urmati-va inima si calea vi se va deschide.

25. Sentimentul ca sunteti intr-un fel diferiti: un sentiment nelinistitor ca totul in viata voastra este nou si
modificat, ca v-ati lasat sinele vechi undeva in urma. Asa ati si facut. Sunteti mai mareti decat v-ati putea
imagina. Si inca nu s-a terminat!

26. Apar peste tot „profesori” care sa va ajute pe calea spirituala: oameni, carti, filme, evenimente, Mama
Naturaetc. Profesorii pot aparea fie pozitivi, fie negativi daca sunteti prinsi in gandirea polara, dar, din
perspectiva transcendenta, ei sunt mereu perfecti. Apropo, niciodata nu primim mai mult decat putem duce.
22
Fiecare provocare ne da ocazia sa ne aratam maiestria in felul in care o depasim.

27. Gasiti o „cale spirituala”care are rost pentru voi si care „va vorbeste” la cele mai profunde niveluri:
dintr-o data, capatati o viziune pe care nu ati avut-o inainte. Aveti o sete acuta de cunoastere. Cititi, impartasiti
cu ceilalti, puneti intrebari si patrundeti din ce in ce mai adanc in aflarea adevarului cu privire la cine sunteti si
de ce va aflati aici.

28. Treceti prin experienta invatarii si prin problemele personale intr-un ritm foarte rapid: simtiti ca,
intr-un fel, toate va sunt pregatite spre a fi rezolvate rapid.

Sfat. Reamintiti-va mereu ca lucrurile vi se intampla atunci cand sunteti gata sa fiti vindecat. Nu mai devreme.
Ocupati-va de orice vi se intampla cu curaj si veti depasi totul foarte repede.

29. Prezente invizibile: aici e vorba de „bau-bau”. Unii oameni descriu senzatia pe care o au ca sunt
inconjurati noaptea de prezente si ca in unele cazuri chiar sunt atinsi si li se vorbeste. De cele mai multe ori se
trezesc brusc. Unii simt ca trupul sau patul vibreaza. Vibratiile sunt provocate de modificarile energetice care
au loc dupa purificarea emotionala.

Sfat. Aceasta este o tema sensibila, dar s-ar putea sa va simtiti mai bine daca va binecuvantati patul si spatiul
din jurul acestuia inainte de culcare. Eu sunt convinsa ca sunt inconjurata de cele mai minunate entitati
spirituale in timpul somnului si sunt intotdeauna in siguranta prin grija Domnului. Cateodata, oricum, ma simt
si eu speriata si atunci il chem pe Arhanghelul Mihail sau pe Arhanghelul Uriel. Nu ma pedepsesc pentru ca
mi-e cateodata frica. Ma iert pentru ca nu sunt intotdeauna perfecta la ora 3.30 dimineata.

30. Prevestiri, viziuni, iluzii, numere si simboluri: vedeti lucruri care au o importanta spirituala pentru voi.
Observati cum anumite numere va apar in mod repetat. Totul poarta un mesaj daca va faceti timp sa priviti cu
atentie. Imi place tare mult experienta „primirii mesajelor”. E distractiv!

31. Integritate crescuta: va dati seama ca este momentul sa va cautati si sa va spuneti adevarul. Dintr-o data,
vi se pare foarte important sa deveniti mai autentici, mai voi insiva. S-ar putea sa trebuiasca sa spuneti nu unor
oameni carora ati cautat sa le faceti pe plac in trecut. S-ar putea sa gasiti intolerabil sa mai ramaneti intr-o
casnicie, la un loc de munca sau, pur si simplu, intr-un loc care nu reprezinta ceea ce sunteti. Veti putea afla si
ca nu aveti unde sa va ascundeti, ca nu mai puteti pastra secrete. Cinstea devine foarte importanta in toate
relatiile voastre.

Sfat. Ascultati-va inima. Daca intuitia voastra va spune sa nu faceti ceva, luati atitudine. Spuneti nu. Si,
binenteles, spuneti da lucrurilor care va atrag. Trebuie sa riscati sa ii suparati pe ceilalti, fara sa va invinovatiti,
pentru a putea atinge independenta spirituala.

32. Armonia cu anotimpurile si ciclurile: deveniti din ce in ce mai acordati cu anotimpurile, cu fazele Lunii
si cu ciclurile naturale. Deveniti mai constienti de locul vostru in lumea naturala. Sunteti mai puternic conectati
cu Pamantul.
23
33. Defectiuni electrice si mecanice: cand sunteti in preajma se intampla ca becurile sa palpaie, computerul sa
se blocheze sau radioul sa aiba paraziti.

Sfat. Chemati-va ingerii, ghizii sa rezolve problema sau puneti un camp de protectie de lumina in jurul
aparatului. Inconjurati-va masina cu lumina. Radeti.

34. Cresterea numarului de coincidente si de mici miracole: cautati aceste aspecte. Sfat. Coincidentele va
spun ca sunteti pe directia cea buna sau ca faceti alegeri corecte. Onorati aceste indicii si nu va veti rataci.
Spiritul foloseste coincidentele pentru a comunica cu voi. Atunci incepeti sa experimentati miracole zilnic.
Vedeti pct. 30.

35. Cresterea capacitatilor intuitive si stari modificate de constienta: va ganditi la cineva si intalniti
imediat persoana respectiva. Mai multe coincidente. Aveti viziuni bruste despre tipare sau evenimente din
trecut. Clarviziune, experiente extracorporale si alte fenomene paranormale. Senzitivitate sporita si cunoastere.
Constiinta propriei esente si a celorlati. Channeling cu ingerii si cu energii ale constiintei Christice.

36. Comunicare cu Spiritul: contacte cu ingerii, spirite, ghid si alte entitati divine. Channeling. Din ce in ce
mai multi oameni par sa intalneasca astfel de ocazii. Va simtiti inspirati si manifestati inspiratia in forma
scrisului, a picturii, a ideilor, a comunicatiei, a dansului etc.

37. Sentimentul Unimii cu toate: o experienta directa a Intregului. Constiinta transcendenta. Sunteti inundati
de compasiune si dragoste pentru toate formele vietii. Detasare plina de compasiune sau dragoste
neconditionata pentru toate. Este ceea ce va ridica la niveluri superioare ale constiintei si fericirii.

38. Momente de fericire si beatitudine: un sentiment adanc de pace pentru ca stiti ca nu sunteti niciodata
singuri.

39. Integrare: deveniti emotional, psihologic, fizic si spiritual mai puternici si mai clari. Va simtiti aliniati cu
Sinele vostru Superior.

40. Traiti cu un scop: stiti ca faceti in sfarsit ceea ce ati venit sa faceti pe Pamant. Apar noi calitati si daruri,
in special legate de vindecare. Experientele voastre de viata si de munca converg acum si capata un sens. In
sfarsit, le puteti folosi pe toate.

Sfat. Ascultati-va inima. Pasiunea va conduce acolo unde trebuie sa ajungeti. Mergeti in voi si intrebati-va
Puterea Suprema: ”Ce vrei sa fac?”. Dati atentie coincidentelor. Ascultati.

41. Va simti mai aproape de plante si animale: pentru anumiti oameni, animalele par sa fi devenit mai
„umane” in comportament. Animalele salbatice nu mai sunt atat de speriate. Plantele raspund la dragostea si
atentia voastra mai mult ca oricand. Unele chiar au mesaje pentru voi.

24
42. Vedeti fiinte din alte dimensiuni: valul dintre dimensiuni este foarte subtire, asa ca nu este de mirare.
Ramaneti in propria suveranitate. Sunteti mai puternici decat v-ati imaginat vreodata, asa ca nu dati atentie
fricii. Rugati-va ghizii sa va ajute sa nu cadeti prada fricii.

43. Vedeti adevarata forma a unei persoane sau ii vedeti pe cei dragi cu o alta fata: o viata trecuta sau o
viata paralela.

44. Manifestare fizica mult mai rapida si eficienta a gandurilor si dorintelor.

Sfat. Monitorizati-va gandurile. Toate gandurile sunt rugaciuni. Aveti grija ce cereti!!!

45. Incetosarea emisferei stangi: abilitatile voastre paranormale, cunoasterea intuitiva, sentimentul de
compasiune, abilitatea de a va experimenta propriul corp, viziunile, expresivitatea pornesc din emisfera dreapta
a creierului. Pentru ca aceasta emisfera sa se poata dezvolta din plin, emisfera stanga trebuie sa isi reduca putin
activitatea. In mod normal, emisfera stanga este raspunzatoare de ordine, organizare, structura, secventa
lineara, analiza, evaluare, precizie, concentrare, rezolvarea problemelor de matematica si deseori
domina emisfera dreapta, care este mai putin pretuita. Ce rezulta sunt pierderile de memorie, asezarea
cuvintelor in ordine incorecta, incapacitatea de a citi un timp mai indelungat, incapacitatea de concentrare,
uitarea a ceea ce aveati de spus, nerabdarea cu formele lineare de comunicare (forma scrisa sau audi),
sentimentul de distantare, de imprastiere, pierderea interesului in cercetare sau in informatiile prea complexe,
sentimentul ca sunteti bombardati cu cuvinte, vorbe si informatie si o lehamite de scris. Cateodata va simtiti
prosti si fara interes in analize, discutii intelectuale aprinse sau investigatii.

Pe de alta parte, s-ar putea sa va simtiti atrasi de imaginile video, de revistele cu poze, de lucrari de arta, filme,
muzica, sculptura, pictura, sa fiti cu alti oameni, sa dansati, sa gradinariti, sa mergeti sau alte forme cinetice de
exprimare. S-ar putea sa cautati continutul spiritual, chiar science fiction.

Sfat. S-ar putea sa descoperiti ca, daca va lasati inima si emisfera cerebrala dreapta sa va conduca, emisfera
stanga se va activa corespunzator pentru a va sprijini. Si la un moment dat ne vom echilibra, invatand sa
folosim cu maiestrie ambele emisfere.

46. Ameteala: asta se intampla cand nu suntem „ancorati”. Poate tocmai ati lamurit o mare problema
emotionala si corpul se ajusteaza la o stare mai „usoara”.

Sfat. Ancorati-va mancand proteine. Cateodata, mancarea de consolare este binevenita. Nu faceti nicio
mancare buna sau rea pentru voi. Folositi indrumarea proprie pentru ca sa stiti de ce aveti nevoie in orice
moment dat. Scoateti-va pantofii si stati cu picioarele goale in iarba pentru cateva minute.

25
47. Caderi, mici accidente, rupturi de oase: corpul vostru nu este ancorat sau poate viata voastra este
dezechilibrata. Sau, s-ar putea ca al vostru corp sa va spuna sa o luati mai incet, sa examinati anumite aspecte
ale vietii sau sa vindecati anumite probleme. Intotdeauna este un mesaj. Cand mi-am rupt recent glezna, am
inteles ca ea a preluat ceea ce eu refuzam sa iau in seama, adica toate cele de mai sus.

Sfat. Pastrati legatura cu Pamantul scotandu-va pantofii si stand cu picioarele in iarba sau, mai bine,
intinzandu-va pe iarba fara patura. Simtiti Pamantul sub voi. Iesiti in natura. Incetiniti si priviti in jur cu
atentie. Fiti constienti de ceea e faceti si cum faceti. Simtiti sentimentele atunci cand apar. Stati in prezent.
Invaluiti-va in lumina albastra atunci cand va simtiti nesiguri.

48. Palpitatii: o inima care palpita indica, de obicei, o inima care se deschide. Dureaza numai cateva clipe si
inseamna ca inima se reechilibreaza dupa o eliberare emotionala. Am avut un episod care m-a inspaimantat: m-
am trezit la miezul noptii cu inima batandu-mi puternic. Am crezut ca pur si simplu imi va iesi din piept. S-a
intamplat o singura data si a fost, din cate am inteles, o mare deschidere a chakrei inimii. Am fost totusi la
control. Nu am nimic la inima.

Sfat. Amintiti-va ce v-am spus despre consultul medical atunci cand este nevoie. Consultati-va medicul pentru
orice situatie in care nu va simtiti bine.

49. Crestere rapida a parului si a unghiilor: corpul foloseste mai multe proteine. Pacat ca nu putem spune
corpului si unde sa creasca si unde nu! (Sau putem? Hmm...)

50. O dorinta de a ne gasi sufletul pereche sau flacara geamana: dorim mai mult decat oricand inainte o
relatie care sa corespunda celui care suntem.

Sfat. Adevarul este ca trebuie sa fim genul de persoana pe care dorim sa o atragem. Trebuie sa ne iubim pe noi
si locul in care ne aflam inainte de a putea atrage un partener „perfect”. Munca incepe acasa. Eu cred ca
functioneaza in felul urmator: tineti dorinta pentru aceasta persoana in inima, dar fara atasamente. Asteptati-va
ca intr-o zi sa intalniti pe cineva care este mai potrivit pentru voi, dar nu pastrati nici o asteptare privind cine
este aceasta persoana si cand se va intampla acest lucru. Concentrati-va in a va pune ordine in viata si fiti genul
de persoana care vreti sa fiti. Fiti fericit acum. Bucurati-va de viata. Apoi veti vedea...

26
51. Amintirile ies la suprafata: amintiri ale corpului, amintiri suprimate, imagini ale vietilor anterioare si/sau
ale vietilor paralele. Ne vindecam si ne integram in sine, astfel incat este de asteptat sa avem astfel de
experiente.

Sfat. Retineti ca e mai bine sa va reamintiti doar ce va vine in minte. Lasati restul in pace, nu analizati nimic in
profunzime (pentru ca veti fi prinsi in capcana buclelor infinite ale diferitelor probleme) si simtiti ceea ce aveti
de simtit pe masura ce apar respectivele sentimente. Cereti ajutorul ghizilor vostri.

5 MAI 2012
SALTUL CUANTIC - NODUL DE HAOS

Inainte de a va prezenta articolul de mai jos precizez ca SALTUL CUANTIC s-a produs deja undeva
intre 5 si 6 mai, iar planeta Pamant impreuna cu alte planete similare ca si nivel de dezvoltare dpdv
energetic , sunt aliniate la propriu , ca la un "Start", in cadrul Cosmosului actual. Modificarile
energetice sunt inca in derulare in ceea ce ne priveste pe noi ca specie si pe noi ca si mod de a percepe
acest salt, dar saltul DEJA s-a produs la nivel cosmic si, pentru cei ce stiu sa se uite la energii, in astral,
este evident ca SHIFT-UL s-a produs. Vestea mai putin buna este ca acum suntem intr-un nod de haos,
dscarcam energii joase acumulate in timp si asta provoaca transformarile pe care multi le asteptau (vezi
activarea ADN, saltul in constiinta), dar provoaca de asemenea si momentul de Haos total, in care totul
este posibil, de la - la +. Asa ca...aveti grija ce faceti si ce ganditi in perioada aceasta....Namaste! Amyra

[Editura For You Newsletter]

In numerologie, limbajul numerelor si intelesul lor simbolic, numerele si datele se aduna pentru a obtine
adevaratul lor inteles sau esenta. Anul 2012, de exemplu, este 2+1+2 = 5, ceea ce inseamna ca esenta generala
a anului 2012 este energia cinci.

Data pentru portalul triplu 5-5-5 ESTE foarte importanta, luna mai fiind a cincea luna a anului 2012, un an de
cifra 5. Reflectati putin asupra cifrei 5, care in numerologie reprezinta, in principal in prima interpretare,
schimbarea majora.

27
Sigur ca anul 2012 este un an 5! Are pe deplin sens, avand in vedere ca trecem in urmatorul mare ciclu,
conform Calendarului Galactic Maias. Acest an este in intregime dedicat transformarilor majore.
Pe 5 mai 2012 este si luna plina, mai exact luna Wesak, care celebreaza nasterea si „iluminarea” lui Budha.
Din nou vorbim despre o data foarte puternica si semnificativa. Enegia si invataturile lui Budha se refera la
compasiune si echilibru in navigarea prin aceasta existenta duala, din cadrul realitatii vietii 3D. Budha,
Consiliile Cosmice ale Luminii si multe alte consilii au comunicat din taramurile inalte, importanta acestei
date. Atunci, de ce sa nu vorbim mai mult despre ea?

Frumusetea pura a simbolisticii este de-a dreptul magica. Primul 5 din cadrul datei triple reprezinta
COSMICUL, al doilea reprezinta DIVINUL OMENESC si al treilea, MAMA GAIA. Puteti vedea echilibrul si
simetria in perfectiunea acestei date. Cinci, care reprezinta schimbarea majora, reflecta ceea ce se intampla in
cadrul marelui plan al evolutiei noastre, atunci cand trecem in starile superioare ale constiintei treze. Atunci
cand intram in aliniere cu centrul galactic, devin disponibile noile frecvente ale Luminii, informatia si
emanatiile nucleului sistemului nostru solar.

Nu ne-am mai aflat in aceasta aliniere, de aproximativ 26.000 de ani. ACEASTA POZITIE PLANETARA,
ACEASTA TRIANGULATIE FACE PO SIB ILA RECEPTIONAREA UNOR NOI SPECTRE DE LUMINA,
CARE NU AU MAI FOST DISPONIBILE PANA ACUM. Asta face ca acest moment din istoria cosmica sa
fie atat de special.

Aceste noi spectre de Lumina reprezinta informatie, tehnologie si comunicare. Venind de la nucleul galactic,
ele sunt menite sa ne EXTINDA INTELEGEREA DE SINE PRECUM SI A LOCULUI CARE NE REVINE
IN SISTEMUL SOLAR, IN FAMILIA GALACTICA SI IN INIMA SI MINTEA COSMICA.

Acest portal 5-5-5 incepe cu o noua transmisiune de coduri, care ne comunica mai eficient conceptul de
„Precum e sus, asemenea este si jos”, intelegerea faptului ca TOTUL emana din Sursa Originara de energie. Ca
suntem cu totii parte a unui intreg. Ca fiecare materializare reprezinta o reflectie pura, in oglinda, a gandurilor
noastre ce ne creaza astfel, realitatea. Noile coduri vor amplifica cunoasterea si capacitatea de intelegere a
frecventei Luminii, care creaza structura si o materializeaza in forma fizica, in cadrul lumii noastre. Ele fac
accesibil urmatorul nivel de intelegere a faptului ca NOI ne cream realitatea.

28
Portalul 5-5-5 are o importanta deosebita. In aceasta data de bun augur, vor deveni disponibile noi spectre de
Lumina, din Nucleul Cosmic Galactic. Aceste Coduri Lumina si informatii vor deschide calea spre urmatoarea
etapa a activarii ADN-ului si a configurarii planurilor energetice, care sa permita aceasta extindere a constiintei
umane. Noi, in calitatea noastra de deschizatori de drum in plan fizic, purtatori de coduri si Seminte Stelare,
vom constitui „Portalul” prin care aceste coduri se ancoreaza in realitatea noastra. Aflandu-ne pe Gaia, noi
vom constitui portalul care ancoreaza aceasta Lumina, in materializarea sa fizica.
In forma sa cea mai pura, Lumina este Energia Sursei. Codurile Luminii reprezinta o forma pura de
comunicare de la Sursa. Ele reprezinta o configuratie a secventialitatii matematice si de frecventa, limbajul
universal al universului nostru, alcatuind „pachete de informatie” distincte si precise, care pot fi recunoscute si
interpretate de catre structura enegetica/fizica umana. Aceste pachete lucreaza direct cu ADN-ul fizic si
multidimensional, pentru a activa si declansa memoria si intelegerea constienta.

Codurile de Lumina lucreaza pe mai multe nivele, un exemplu simplu a ceea ce sunt menite sa faca, fiind acela
ca ele declanseaza memoria fizica, astfel incat corpul sa pastreze, sa integreze si sa interpreteze Lumina, pentru
a transforma structura voastra celulara, intr-o configuratie cristalina. Ele activeaza memoria voastra multi-
dimensionala, pentru a va conecta la Sinele Superior/ Esenta Sufletului si a va aminti cine sunteti. Ele
elibereaza si restaureaza intelepciunea straveche din alte sisteme stelare si a Gaiei insasi. De asemenea, aceste
coduri aduc tehnologiile si cunoasterea viitorului, in atentia constiintei noastre treze, atat la nivel individual,
cat si colectiv.

De fapt, pana la urma, ele sunt menite sa ajute omenirea (toate fiintele dotate cu simturi si constiinta) sa isi
aminteasca faptul ca suntem cu totii parte din energia Sursei si din Divin.

29
Energia sau codurile Lumina vor pulsa din nucleul Galactic, prin intermediul corpurilor noastre fizice, spre
interiorul Gaiei. Apoi Gaia, in calitatea ei de gazda celesta a noastra, va transmite inapoi, prin intermediul
portalurilor noastre fizice, catre Nucleul Galactic/Sursa inteligentei, nivelul coeficientului nostru de Lumina si
gradul nostru de pregatire, pentru a pastra nivelul urmator al codurilor ADN Lumina. Pulsatia dintre Nucleul
Cosmic, Corpul Fizic/planul de constructie si Gaia, va continua pe tot pacursul zilei si pe intreaga suprafata a
globului, pe masura ce informatia Lumina se descarca in matricea energetica a celor care pot sa o ancoreze in
sistemele lor. Sunteti pregatiti?

Pe masura ce codurile se ancoreaza in matricea Lumina, a celor care pastreaza un coeficient suficient de
Lumina, structura celulara si ADN-ul vor face, inca o data, un salt cuantic.

Aceste coduri vor incepe sa se activeze in interiorul ADN/ ARN–ului Semintelor Stelare, al Purtatorilor de
Coduri si al Lucratorilor intru Lumina, care s-au angajat sa fie deschizatori de drumuri ai ancorarii acestei
energii in cadrul omenirii. Intre datele de 5 mai si 12 decembrie, 2012, cei care ancoreaza aceste coduri vor
pregati planul de constructie/matricea umana, pentru a reconfigura si sustine acest nivel de constiinta.

Matricea Lumina are multe componente, cum ar fi Merkaba, Corpul Ka, corpul Lumina etc., dar in starea sa
cea mai pura si completa, ea reprezinta structura care interpreteaza informatia de la Sursa Lumina si o face de
inteles pentru mintea omeneasca. Promisiunea si rolul nostru este acela de a ne pregati Matricea Lumina,
pentru a putea mentine aceasta Lumina si informatie, la un nivel suficient pentru a permite ca planurile de
executie sa poata fi extinse in retelele planetare. Astfel, ele devin accesibile tuturor oamenilor. Acest nivel al
Luminii din cadrul Matricei Umane va fi necesar pentru a pregati masele pentru afluxul de Lumina care va
aparea, atunci cand Structura Cristalina 144 va intra complet in functiune, pe 12-12-12.

30
Aceasta este o activitate pregatitoare deosebit de importanta, la care s-au inscris multi dintre voi. SUNTETI
UNUL DINTRE ACESTIA? Sistemele noastre fizice se reconfigureaza la nivel celular, pentru a se reconecta
la Inima si Mintea cosmica, pentru a trece la un nivel de perceptie, care sa permita o intelegere clara a noastra,
ca Fiinte Divine de Lumina si a existentei noastre in cadrul intregului Cosmic.

SUNTEM portaluri ale Luminii!


Adunati-va impreuna cu alti Lucratori intru Lumina si ancorati aceasta Lumina, ca vehicule omenesti Divine ce
sunteti. Toate locurile de pe Gaia sunt sacre! Oricum, daca va puteti aduna in Locurile de Putere, pe Vortexuri,
pe liniile de forta magnetica semnificative ale Gaiei, atunci capacitatea voastra de a ancora mai deplin aceasta
energie va fi sporita.

S-a dat apelul. Am lucrat cu totii la aceasta tema, timp de ani intregi. Am continuat sa urmam indemnurile
Spiritului de a ne pune in serviciul omenirii. Adunati-va laolalta cu familia voastra de suflet, celebrati energiile
lunii pline ale Wesak si Budha, dansati, cantati si onorati-va rolul de Maestri multidimensionali ai Luminii.
Atunci cand adunati numerele 5-5-5 obtineti 15. 1+5 =6. Esenta energiei lui 6 reprezinta CAMINUL si
FAMILIA. Suntem parte din familia Cosmica a Luminii!

Locul nostru in acest context poate fi mai bine inteles, atunci cand, in cadrul ADN-ului nostru, se vor activa
noile coduri Lumina si cand amintirea a cine suntem cu adevarat va reveni in centrul atentiei noastre. 2012 este
un al al transformarii! Traiti-va Lumina!

- Ram Arjuna -

http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/auspicious-day-may-5-2012-555-triple-portal-date-energy-
may-major-change

METODE DE LINISTIRE A MINTII


31
Reflecţia (Contemplaţia), Concentrarea şi
Meditaţia

"Reflecţia"(contemplaţie) este gândirea direcţionată. Cu toţii gândim; asta, însă, nu înseamnă


reflecţie. Acea gândire nu este direcţionată, este vagă, nu duce nicăieri.

Gândirea noastră obisnuită nu este reflecţie (contemplaţie), este ceea ce adepţii lui Freud numesc
asociaţie de idei ( mişcare browniană). Un gând duce la altul, dar fără a fi direcţionate de voi. Gândul
însuşi duce la un alt gând, ca urmare a unei asociaţii. Vedeţi un câine care trece strada. În momentul
în care îl vedeţi, mintea voastră începe să se gândească la câini. Câinele v-a făcut să vă gândiţi la asta,
iar mintea a făcut multe asociaţii.

In copilărie vă era teamă de un anumit câine. Vă amintiţi de câinele acela, apoi vă gândiţi la copilărie.
Uitaţi de câine şi începeţi să visaţi la copilăria voastră. Apoi vă gândiţi la fel de fel de lucruri asociate
cu copilăria; vă mişcaţi ca într-un cerc.

De câte ori vă simţiţi în largul vostru, încercaţi să derulaţi înapoi şirul gândurilor, pentru a şti de
unde au pornit. Intoarceţi-vă pas cu pas. Veţi găsi gândul care a stat la baza tuturor celorlalte
gânduri. Toate aceste gânduri nu sunt legate logic. Cum ar putea să aibă vreo legătură cu copilăria
voastră câinele care trecea strada?

32
Nu există vreo conexiune logică – există numai asociaţii în mintea voastră. Dacă eu aş fi traversat
strada, acelaşi câine nu m-ar duce înapoi în copilăria mea, m-ar duce la altceva. Iar gândurile unei
terţe persoane ar fi şi ele conduse în altă direcţie. Toţi oamenii au lanţuri de asociaţii în minte. Orice
întâmplare va duce o persoană spre acel lanţ. Atunci, mintea începe să funcţioneze ca un computer.
Un lucru duce la altul şi aşa mai departe ziua întreagă. Scrieţi, cu toată sinceritatea, pe o foaie de
hârtie orice vă vine în minte. Veţi fi uimiţi de ce se poate petrece în minţile voastre. Nu există nicio
legătură între două gânduri, dar voi continuaţi să gândiţi în felul acesta. Numiţi asta gândire? Este
numai asocierea unui gând cu alt gând, gânduri care se nasc unul din altul… voi sunteţi cei duşi
de gânduri.

Gândirea devine reflecţie nu atunci când se mişcă prin asociaţii, ci atunci când este direcţionată.

Vă gândiţi la un lucru, la o anumită problemă – atunci trebuie să goniţi din minte orice alt gând. Vă
mişcaţi numai în acea problemă, vă direcţionaţi mintea. Aceasta va încerca să se folosească de orice
cărare pentru a scăpa şi a face vreo asociaţie. Tăiaţi-i accesul spre aceste poteci lăturalnice;
direcţionaţi-vă mintea pe un singur drum.

Un om de ştiin care studiaza o problem este adâncit în reflec ţă ă ă ţie. Un specialist în logică, care
studiază o problemă de logică, este adâncit în reflecţie, la fel şi un matematician.

Un poet contemplă o floare. Restul lumii este în afară, au rămas numai poetul şi floarea. Multe alte
lucruri îl vor atrage, dar el nu va permite minţii sale să se mişte în altă direcţie. Mintea se mişcă într-
o singură direcţie, pe un singur drum. Asta este reflecţia.

Ştiinţa se bazează pe reflecţie. Orice gândire logică este reflecţie: gândul este direcţionat, gândirea
este călăuzită. Gândirea obişnuită este absurdă. Reflecţia este logică, raţională.

Mai avem şi "concentrarea". Concentrarea este rămânerea într-un singur punct. Nu este gândire; nu
este reflecţie. Este rămânerea în acelaşi punct fără să permitem minţii să se mişte câtuşi de puţin.
Intr-o gândire obişnuită, mintea se mişcă haotic ( mişcare browniană), ca un om nebun. In reflecţie,
nebunul este dirijat, direcţionat; nu are scăpare în nicio direcţie. In timpul concentrării, minţii nu i se
permite să se mişte.

33
In gândirea obişnuită, mintea se poate mişca oriunde; în reflecţie se poate mişca numai într-o
direcţie; în concentrare, mintea nu are voie să se mişte; trebuie să stea într-un singur punct. Intreaga
energie, orice mişcare se opreşte, rămâne înţepenită într-un singur punct.

Yoga este preocupată de concentrare, mintea obişnuită, de gândirea nedirijată, iar mintea ştiinţifică,
de gândirea dirijată. Mintea yoghinilor are gândirea fixată într-un singur punct; nicio mişcare nu-i
este permisă.

Şi-apoi, mai avem "meditaţia". In gândirea obişnuită, mintea se poate mişca oriunde; în reflecţie, se
mişcă numai într-o anumită direcţie, orice altă direcţie îi este barată. In concentrare, minţii nu i se
permite să se mişte deloc; trebuie să se concentreze asupra unui singur punct. Dar, în meditaţie,
mintea (TRAFICUL DE GANDURI) nu are ce căuta; meditaţia presupune absenţa minţii.

Acestea sunt cele patru etape: gândirea obişnuită, reflecţia, concentrarea, meditaţia. Meditaţia
presupune absenţa minţii – nu este permisă nici măcar concentrarea. Mintea însăşi nu poate exista,
prezenţa ei este interzisă! De aceea meditaţia nu poate fi percepută de
minte. Până la concentrare, mintea poate fi abordată. Mintea poate să înţeleagă concentrarea, dar nu
poate să înţeleagă meditaţia. Mintea nu are ce căuta în meditaţie. In concentrare, mintea trebuie să
se afle într-un anumit punct.

In meditaţie, chiar şi acel punct îi est e luat. In gândirea obişnuită, toate direcţiile sunt deschise. In
reflecţie îi este deschisă numai o direcţie. In concentrare, este deschis numai un punct – nu o
direcţie, un punct.

In meditaţie, nici măcar un punct nu este deschis: minţii nu i se permite să existe. Gândirea obişnuită
este starea obişnuită a minţii, iar meditaţia este treapta cea mai înaltă. Treapta cea mai de jos este
gândirea obişnuită, asociaţiile de idei.

Culmea este meditaţia – când nu există minte.

34
Odată cu cea de-a doua întrebare, se mai întreabă şi: Reflecţia şi concentrarea sunt procese mentale.

Cum ne pot ajuta procesele mentale să ajungem în stadiul de non-minte?

Intrebarea este semnificativă. Mintea întreabă: cum ar putea mintea însăşi [ sa faciliteze
transcenderea] minţii ? Cum poate un proces mental să realizeze ceva ce nu este al minţii? Pare o
contradicţie. Cum poate mintea să încerce, să se străduiască, să facă un efort să creeze o stare care nu
este a minţii?

Incercaţi să înţelegeţi. Când mintea există, ce este, de fapt? Un proces de gândire. Când mintea nu
există, ce există, de fapt? Niciun proces de gândire. Dacă descreşteţi procesul de gândire, dacă vă
dizolvaţi gândirea, încet-încet, atingeţi starea de nonminte. Mintea înseamnă gândire; absenţa minţii
înseamnă absenţa gândirii. Iar mintea poate ajuta.

Mintea ne poate ajuta să ne sinucidem. Puteţi să vă sinucideţi; nu v-aţi întrebat niciodată cum un
om, care este viu, se poate ajuta pe el însuşi să se ucidă. Vă puteţi ajuta pe voi înşivă să muriţi –
oricine poate să facă acest lucru. Deşi sunteţi vii, vă puteţi ajuta pe voi înşivă să muriţi.

Mintea se poate ajuta pe ea însăşi să nu mai existe. Dar cum poate să facă acest lucru? Daca procesul
de gândire devine tot mai intens, atunci ă mintea se dezvoltă. Dacă procesul de gândire încetineşte,
atunci vă ajutaţi pe voi înşivă să ajungeţi în starea de non-minte. Depinde de voi. Iar mintea vă poate
fi de ajutor, deoarece mintea este ceea ce faceţi cu conştientul vostru chiar în acest moment. Dacă
lăsaţi conştientul în pace, fără să faceţi ceva cu el, devine meditaţie.

35
Deci, aveţi două posibilităţi: sau încet, gradat, scădeţi procesele mentale. Dacă scad chiar şi numai cu
un procent, atunci aveţi 99% minte şi 1% nonminte.

Este ca şi când aţi fi scos din cameră o parte din mobilă –aţi creat spaţiu liber. Mai scoateţi şi alte
obiecte de mobilier şi creaţi tot mai mult spaţiu. Când aţi înlăturat toată mobila, s-a golit toată
camera.

De fapt, spaţiul nu a fost creat prin înlăturarea mobilei, spaţiul exista deja. Doar că era ocupat de
mobilă. Prin înlăturarea ei nu aduceţi din afară mai mult spaţiu; spaţiul era acolo, ocupat de mobilă.
Aţi înlăturat mobila şi v-aţi recuperat spaţiul. Mintea este spaţiu ocupat. Prin înlăturarea gândurilor,
creaţi spaţiu sau îl descoperiţi, îl redobândiţi.

Pe măsură ce vă înlăturaţi gândurile, încet-încet, vă recâştigaţi spaţiul. Acest spaţiu este meditaţia.

Deci definesc meditaţia ca fiind conştienţă lipsită de gândire. Poţi deveni lipsit de gândire şi
inconştient; atunci nu există niciun scop. Poţi fi conştient cu gândire; deja eşti aşa. Pune-le la un loc,
adu-le împreună – conştienţa şi lipsa de gândire. Când se întâlnesc, are loc meditaţia, se naşte
meditaţia.

Se poate obţine încet, pe îndelete, sau se poate obţine dintr-odată. Nu trebuie să pierdem mult timp
înlăturând piese de mobilier, pentru că s-ar ivi probleme. Atunci când începem să tot scoatem piese
de mobilier, obţinem un spaţiu liber de 1% şi rămânem cu 99% spaţiu ocupat. Spaţiul ocupat nu va
privi cu ochi buni spaţiul liber; va încerca să-l umple. Şi-atunci avem o perioadă în care înlăturăm din
gânduri, după care dăm naştere la noi gânduri.

Dimineaţa staţi adânciţi în meditaţie pentru un timp; scădeţi procesul de gândire. Apoi mergeţi la
piaţă; acolo, din nou, simţiţi o avalanşă de gânduri.

Spaţiul se umple din nou. Şi la fel şi în zilele următoare – eliminaţi gândurile şi faceţi loc altora.

Poţi să arunci afară toată mobila dintr-odată. Este decizia ta. Este greu, deoarece te-ai obişnuit cu ea.
Poţi să nu te simţi bine fără ea; nu ştii ce să faci cu spaţiul. Poate chiar să-ţi fie teamă să pătrunzi în
acel spaţiu, să-l ocupi. Niciodată nu te-ai mişcat într-o astfel de libertate.

Mintea este o condiţionare. Ne-am obişnuit cu gândurile. Aţi observat vreodată – iar dacă nu aţi
făcut-o, atunci faceţi-o acum – că zi de zi repetaţi aceleaşi gânduri? Sunteţi ca o placă de gramofon; şi
nici măcar una recentă, ci una chiar veche. Repetaţi mereu în minte aceleaşi şi aceleaşi gânduri. De
ce? Ce rost are? Nu este decât puterea obişnuinţei; vi se pare că faceţi ceva.

Staţi întinşi în pat şi aşteptaţi să vă vină somnul; de fiecare dată aceleaşi gânduri vă trec prin minte.
De ce faceţi acest lucru? Intr-un fel, vă ajută. Obiceiuri vechi, condiţionări, ajutor. Un copil are

36
nevoie de o jucărie. Dacă i se dă jucăria, adoarme imediat; după ce a adormit, puteţi să-i luaţi
jucăria. Dar, dacă jucăria nu este acolo, copilul nu poate să adoarmă. Somnul lui este
condiţionat de jucărie. In momentul în care i se dă jucăria, în mintea lui se declanşează un
mecanism. Acum el este gata să adoarmă.

Acelaşi lucru vi se întâmplă şi vouă. Numai jucăria este diferită. Există oameni care nu pot adormi
dacă nu repetă incantaţia: "Rama, Rama, Rama…" Altfel, nu pot adormi! Aceasta este jucăria lor.
Dacă repetă: "Rama, Rama, Rama…", este ca şi când li s-ar da jucăria; şi pot să adoarmă.

Vă este greu să adormiţi când vă aflaţi într-o cameră nouă. Dacă sunteţi obişnuiţi să adormiţi în
anumite pijamale, veţi avea nevoie de ele în fiecare seară. Psihologii spun că, dacă obişnuiţi să
dormiţi în cămaşă de noapte şi nu o aveţi la îndemână, nu puteţi dormi. De ce? Dacă nu sunteţi
obişnuiţi să dormiţi în pielea goală şi vi se spune să o faceţi, nu vă veţi simţi în largul vostru. De ce?
Nu există nicio legătură între goliciune şi somn, dar pentru voi este un obicei vechi. Obiceiurile vechi
îl fac pe om să se simtă în largul său, să se simtă confortabil.

Tiparele de gândire sunt numai obiceiuri. Va simtiti confortabil cu aceleaşi gânduri în fiecare zi,
aceeaşi rutină. Simţiţi că totul este în ordine.

Aţi investit în gândurile voastre – asta este problema.

Mobila voastră nu e formată numai din vechituri bune de aruncat; aţi investit mult în ea. Toată
mobila poate fi aruncată imediat: se poate face! Există metode bruşte despre care vom vorbi. Imediat,
chiar în acest moment, vă puteţi elibera de toate gândurile. Dar atunci o să vă simţiţi goliţi şi nu veţi
mai şti cine sunteţi. Nu veţi şti ce să faceţi, deoarece, pentru prima dată, vechile obişnuinţe vă vor
lipsi. Şocul poate fi prea mare. S-ar putea chiar să muriţi sau să înnebuniţi. Iată de ce nu se folosesc
metodele bruşte. Dacă nu sunteţi pregătiţi, astfel de metode nu se folosesc. Puteţi înnebuni, pentru
că vă pierdeţi ancora.

Trecutul dispare imediat; când dispare trecutul, vă este greu să concepeţi viitorul – viitorul a fost
întotdeauna conceput în legătură strânsă cu trecutul. Rămâne doar prezentul, iar voi nu aţi fost
niciodată în prezent. Aţi fost fie în trecut, fie în viitor. Deci, atunci când vă aflaţi în prezent pentru
prima dată, veţi simţi că v-aţi pierdut minţile. De aceea metodele bruşte nu sunt folosite dacă nu
urmaţi nişte cursuri, dacă nu lucraţi sub îndrumarea unui maestru, în cadrul unui grup, dacă nu v-
aţi dedicat total meditaţiei. Prin urmare, metodele graduale sunt mai bune.

Durează foarte mult, dar încet-încet vă obişnuiţi cu spaţiul. Incepeţi să simţiţi spaţiul, frumuseţea
37
acestuia şi fericirea pe care v-o provoacă; şi-atunci, veţi putea înlătura toată mobila.

Deci de la gândirea obişnuită este bine să treceţi la reflecţie – asta înseamnă metoda graduală.

De la reflecţie puteţi trece la concentrare, de la care puteţi sări la meditaţie. In felul acesta, vă mişcaţi
încet şi simţiţi pământul sub PICIOARE LA fiecare pas pe care îl faceţi. Şi-atunci când sunteţi siguri
de un pas, puteţi să treceţi la pasul următor. Nu este un salt, O PLONJARE ci este o creştere treptată.
Deci, aceste patru lucruri – gândirea obişnuită, reflecţia, concentrarea, meditaţia – sunt cei patru
paşi.

38