Sunteți pe pagina 1din 4

Activitatea 2: Comunicarea asertivă şi relaţionarea interpersonală

Obiective:
 demonstrarea abilităţilor de comunicare eficientă şi asertivă;
 dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a conflictelor interpersonale.
Nivel de vârstă: clasele VII – X
Metode: învăţare prin cooperare, joc de rol, conversaţie, brainstorming, explicaţie,
exerciţiul, munca pe grupe
Mijloace/ resurse: texte care prezintă diferite manifestări comportamentale, coli
flipchart, videoproiector, laptop, fișe de lucru.
Durată: 50 minute

Desfăşurarea activităţii:
 Exerciţiu de spargere a gheţii:

Se vor distribui elevilor foi A4 , iar aceștia vor executa următoarea cerinţă : “ Îndoiţi
foaia în douǎ şi rupeţi vârful din dreapta sus”. Cerinţa se va repeta de 4 ori ( elevii stau cu
spatele unii la alţii).

 Exerciţiu:

Se prezintǎ câteva mesaje la care elevii trebuie sǎ rǎspundǎ:

Aţi stabilit cǎ mergeţi cu colegele la film la o anumitǎ orǎ şi zi, dar ele au modificat
între timp ziua fǎrǎ sǎ te anunţe şi pe tine. Tu ai fost la data stabilitǎ iniţial şi ai aşteptat
degeaba. Ziua urmǎtoare te întâlneşti cu ele. Ce le spui?
Pe baza rǎspunsurilor date de elevi, se ilustreazǎ modalitǎţi de rǎspuns pasiv, agresiv,
asertiv şi se prezintǎ regulile pentru realizarea unei comunicǎri eficiente - “Casa
comunicării”. (vezi anexele). De asemenea, se prezintǎ materialul informativ despre
asertivitate şi elementele unei comunicări nonverbale eficiente.

Elemente cheie ale comunicǎrii nonverbale

expresia feţei si Mesaje pozitive: zâmbet, privirea larg deschisă, menţinerea


mişcarea ochilor contactului vizual. Toate acestea denota interes, dorinţa de a
comunica si de a asculta.
Mesaje negative: crispare, încruntare, privire rece, mobilitate
excesivă a privirii.
gestica Mesaje pozitive: întinderea mâinii, gesturi lejere.
Mesaje negative: gestica foarte amplă sau mişcări prea bruşte si
rapide, mâinile încrucişate pe piept.

1
postura şi mişcarea Mesaje pozitive: corp destins, relaxat.
corpului Mesaje negative: capul plecat, spate rigid, mişcarea permanentă a
corpului sau absenţa totală a mişcării.
aspectul exterior Mesaje pozitive: vestimentaţia adecvată.
Mesaje negative: ţinuta extravagantă ( nepotrivită situaţiei/
contextului)

Dupǎ ce s-a discutat despre comunicare eficientǎ şi asertivǎ, se cere elevilor sǎ


identifice douǎ puncte tari şi douǎ puncte slabe privind comunicarea fiecǎruia:
Puncte tari: --- Puncte slabe: ---

De asemenea, se discută barierele comunicării : critica, etichetarea, lauda evaluativă,


oferirea de sfaturi, folosirea excesivă a întrebărilor, a da ordine, ameninţări, moralizarea,
abaterea, argumentarea logică impusă.

Pe baza chestionarului de asertivitate, elevii îşi pot evalua stilul de comunicare pasiv,
agresiv, asertiv prin completarea chestionarului de asertivitate. Răspunsurile se discută în
grup şi se analizează fiecare item din chestionar prin evaluarea barierelor în comunicarea
asertivă.
După ce fiecare elev îşi identifică stilul de comunicare se prezintă principalele
caracteristici ale comportamentului nonasertiv, asertiv, agresiv.

Exercițiu - joc: “ Robotul telefonic” - li se cere elevilor să “înregistreze” mesaje pentru


un robot telefonic. Unul dintre mesaje trebuie să fie agresiv, altul pasiv, iar altul asertiv.
Replicile concepute de elevi vor fi prezentate în faţa clasei pentru a se identifica
caracteristicile fiecărui tip de mesaj.

ANEXE:
A
COMUNICA
EFICIENT
5. A fi deschis
4. A împărtaşi sentimente si emoţii
3. A transmite idei si opinii
2. A oferi informaţii.
1. Salutul
PIVNITA CRITICII

2
ASERTIVITATEA este abilitatea de a ne exprima gândurile, emoţiile, opiniile şi convingerile
fǎrǎ a afecta şi ataca drepturile celorlalţi.
 este o comunicare directǎ, deschisǎ şi onestǎ;
 este abilitatea de a ne exprima emoţiile şi gândurile într-un mod care sǎ ne
satisfacǎ nevoile şi dorinţele dar respectându-le şi pe cele ale interlocutorului nostru;
 este abilitatea de a iniţia, schimba şi încheia o conversaţie într-un mod
agreabil;
 este abilitatea de exprimare a emoţiilor negative fǎrǎ a te simţi stânjenit
sau a-l ataca pe celǎlalt;
 este abilitatea de a solicita sau refuza ceva;
 este abilitatea de exprimarea emoţiilor pozitive, de acordare a
complimentelor şi de acceptare elegantǎ a acestora;
 este abilitatea de a spune NU fǎrǎ sǎ te simţi vinovat sau jenat;
 este un mod de a-ţi dezvolta respectul şi stima de sine;
 este modalitatea prin care poţi sǎ faci faţǎ presiunii grupului şi sǎ-ţi
exprimi deschis opinia personalǎ.

CHESTIONAR DE ASERTIVITATE
Marchează cu X varianta care ţi se potriveşte cel mai bine.
Aproape niciodată Câteodată Aproape
întotdeauna
Pot să-mi exprim cinstit
sentimentele.

Pot să spun NU fără să mă acuz sau


să mă simt vinovat(ă).
Pot să recunosc când sunt supărat/ă.

Încerc să găsesc cauza supărării


mele.

Aştept să cunosc toate faptele înainte


de a lua o decizie.
„Critic” comportamentul unei
persoane, nu persoana.

Îmi asum responsabilitatea pentru


sentimentele mele în loc să
învinuiesc pe alţii.
Reuşesc să-mi exprim sentimentele
pozitive ca şi pe cele negative.

Când spun cum mă simt, nu-i jignesc


pe ceilalţi.

Când nu sunt de acord cu altcineva


nu uzez de agresiuni verbale .
Respect drepturile celorlalţi când mi
le exprim pe ale mele.

3
BIBLIOGRAFIE

Băban, A. ( 2001). Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele dirigenţie şi consiliere, SC
Psinet SRL, Cluj- Napoca.

Băban, A., Petrovai, D., Lemeni, G., (2002): Consiliere şi orientare. Ghidul profesorului, Humanitas
Educaţional, Bucureşti.

Miclea, M.,Lemeni, A.(2010). Consiliere si orientare. Ghid de educaţie pentru carieră.Ed. Asociaţia de
Ştiinţe Cognitive din România, Cluj –Napoca.