Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

UNITATEA DE INVATAMANT: Colegiul Naţional Bănăţean-Timişoara


PROPUNATOR: Diaconu Cristina-Elena
DATA: 5.IV.2011
CLASA: a X-a SN
ARIA CURRICULARA: Om şi societate
OBIECTUL DE INVATAMANT: Psihologie
TEMA LECTIEI: Rolul limbajului în activitatea interumană
TIPUL LECTIEI: Lecţie de transmitere si dobandire a cunoştiinţelor
OBIECTIVELE DE REFERINTA: 1) Analizarea profilului propriei personalităţi si a personalităţii celorlalti;
2) Analiza posibilităţilor de dezvoltare personală din perspectiva cunostinţelor de psihologie;
3) Caracterizarea principalelor dimensiuni ale personalităţii

OBIECTIVE OPERATIONALE: 1. să definească limbajul


2. să caracterizeze emiţătorul şi receptorul
3. să clasifice limbajul
4. să explice relaţia dintre limbaj şi celelalte procese psihice
5. să identifice componentele limbajului.
STRATEGIA DIDACTICA:

METODE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia dirijată, munca independentă


MIJLOACE: planşă, fişă de lucru, flipchart, manualul
EVALUARE: formativă pe tot parcursul lecţiei, orală prin întrebări adresate elevilor
FORME DE ORGANIZARE: colectiv- dirijat, grup-independent
BIBLIOGRAFIE: Mihai Golu, Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei « România de mâine » , Bucureşti
SECVENŢELE TIM OB. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL STRATEGIA DIDACTICĂ OBERVAŢII
LECŢIEI P OP. LECŢIEI ŞI DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII
METODE MIJLO FORME DE
ACE ORGANIZ
ARE
C G I

ORGANIZAREA 2` Salut elevii si pregătesc materialul necesar Conversaţia D


INVĂŢĂRII predării lecţiei

CAPTAREA 3’ Observaţia D
Le captez atenţia printr-un exerciţiu :
ATENŢIEI dirijată
Să presupunem că în următorul minut uşa Conversaţia
clasei se deschide. Un coleg din clasele
mai mari citeşte un anunţ prin care vă
informează că de la ora 14 toţi sunteţi
chemaţi în curte. Ce v-a spus de fapt
colegul vostru?

Cum a transmis el această informaţie?

De ce anume s-a folosit pentru a vă


transmite conţinutul anunţului?

ENUNŢAREA 3` Anunţ tema despre care vom continua să Conversaţia D


SUBIECTULUI ŞI
vorbim: “Rolul limbajului în activitatea
A
OBIECTIVELOR interumană” şi scriu titlul lecţiei pe tablă.

DIRIJAREA 30` O sa postez pe tablă un flipchart ce va


INVĂŢĂRII ŞI
conţine definiţia limbajului şi rolul său în