Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

Data:
Clasa:
Şcoala:
Propunător:
Disciplina: Stimulare cognitivă
Subiectul: Arta comportamentului civilizat. Bunele manière !
Tipul lecţiei: consolidare
Obiectiv fundamental:
• Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptive în relaţia cu mediul înconjurător
(natural şi social).

Obiective operaţionale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:
A. Cognitive:
➢ nivel minimal: OC1: să numească regulile de comportare civilizată evidenţiate prin imagini;
OC2: să enumere norme de comportament civilizat cunoscute;
➢ nivel mediu: OC3: să distingă un comportament civilizat de un altul inadecvat în
situaţii date;
OC4: să argumenteze necesitatea respectării regulilor, în relație cu
mediul social și natural;
➢ nivel maximal: OC5: să exprime în cuvinte proprii ce înseamnă pentru ei „comportament
civilizat”;
OC6: să specifice valoarea de adevăr a unor enunțuri date, cu referire la
temă.
B. Motrice :
OM1: să menţină poziţia corectă a corpului în bancă;
OM2: să utilizeze corespunzător instrumentul de scris.
C. Afective:
OA1: să participe cu interes la lecţie;
OA2: să manifeste disponibilitate faţă de tema abordată.
Rezultare aşteptate: recunoaşterea şi identificarea normelor de comportament civilizat;
Resurse:
• Metodologice: conversaţia, explicaţia, observaţia dirijată.
• Materiale: imagini, prezentare power point.
• Organizatorice: frontală, individuală.
• Temporale: 45 min.

Mod de organizare: frontal


Loc de desfăşurare: sala de clasă

Bibliografie:.
o Constantin Cucoş, Pedagogie generală, Editura Polirom, Iaşi,2000.
o Constanța Cuciinic, Cum să fiu politicos?, Editura Aramis,2003
www.didactic.ro
ETAPELE OBIECTIVE DEMERSUL DIDACTIC RESURSE MODALITĂŢI
LECŢIEI OPERAŢIO DE
Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Mijloace de Forme de
NALE EVALUARE
elevilor procedee învăţare organizare
1. Moment -Asigur un climat -Elevii se aşează în -Conversaţia; -Frontal;
organizatoric psihopedagogic favorabil bănci;
desfăşurării lecţiei;
- Verific materialele necesare
desfăşurării orei;

2.Captarea -Captez atenţia povestindu-le -Elevii sunt atenţi; -Conversaţia; -Frontal; -Aprecieri
atenţiei o intamplare despre un copil verbale;
nepoliticos.

3. Anunţarea -Anunţ elevii că vom discuta -Elevii ascultă cu -Conversaţia; -Frontal;


temei şi a despre bunele maniere în atenţie;
obiectivelor
diferite situații.

4.Dirijarea
învăţării OC1 - Explic elevilor cuvintele: -Elevii sunt atenţi -Conversaţia; -Frontal; -Observarea
“Bunele maniere“ şi răspund la atenţiei;
OC5 întrebări;

-Prezint elevilor power point -Elevii sunt atenţi -Dialogul; - Prezentare -Frontal; -Aprecieri
un material în care sunt şi se implică în -Conversaţia; power point verbale;
OC2 activitate.
prezentate normele de -Explicaţia;
comportament civilizat.
- Solicit elevii să se implice și -Elevii sunt atenți - Imagini; -Individual; -Aprecieri
OC4 să răspundă la întrebări și răspund la -Frontal verbale
întrebări; -Explicaţia;
- Ofer elevilor câte o fișă de -Conversaţia; -Fișa de
lucru.(Anexa 2) -Elevii sunt atenţi lucru; -Individual -Aprecieri
şi rezolvă fişa. verbale;
-Mobilizez elevii pentru -Explicația; - Prezentare -Frontal;
-Elevii sun atenți și
următoarea activitate care power point; -Aprecieri
dau exemple. verbale;
presupune identificarea -Conversația;
formelor de politețe pentru:
salut, mulțumire, rugăminte,
scuze și rămas bun.
-Descoperire -Frontal;
-Aprecieri
-Prezint elevilor situații dirijată; verbale;
problemă în care ei vor trebui
OC6 -Elevii sunt atenți
să aleagă, argumentând și aleg varianta
varianta corectă.(Anexa 3) corectă;
-Explicația; -Frontal;
- Prezentare -Aprecieri
- Citesc elevilor o povestioară -Conversația; power point; verbale;
power point din care ei trebuie -Exerciţiul
să desprindă morala. -Elevii sunt atenți
și răspund la
întrebări;
-Frontal;
-Aprecieri
-Explicaţia;
verbale
5. Fixarea -Mobilizez elevii pentru -Conversaţia;
cunoştinţelor următoarea activitate care -Dialogul;
OC3 presupune dialogul dintre
două persoane care vorbesc la -Elevii sun atenți și
telefon; realizează un
Prezint elevilor proverbe din dialog;
care se desprindă învățătura.
(Anexa 4)

-Realizez aprecieri -Elevii ascultă -Conversaţia -Frontal. -Aprecieri


6. Aprecieri individuale şi generale asupra aprecierile -Dialogul. verbale
finale modului de desfăşurare a generale şi
profesorului.
activităţii şi a implicării individuale
elevilor.

S-ar putea să vă placă și