Sunteți pe pagina 1din 17

Dezbaterea online

Disciplina Consiliere și dezvoltare personală are frumoasa misiunea de a contribui la starea


emoțională prielnică și la consolidarea încrederii în sine a elevilor.

Competențe cheie vizate în abordarea disciplinei din profilul de formare al elevului de


gimnaziu:

 competența de a învăța să înveți, prin aprecierea calităților personale în vederea


autocunoașterii și alegerii carierei,
 spiritul de inițiatiativă și antreprenoriat,
  competențele sociale şi civice, prin manifestarea disponibilităţii pentru participare civică
şi pentru valorizarea diversităţii.

Profilul de formare al elevului din perspectiva disciplinei Consiliere și dezvoltare personală


vizează cinci dimensiuni ale dezvoltării personalității elevului:

1. competențe de autocunoaștere

2. competențe socio-emoționale

3. competențe de management al învățării

4. competențe de management al carierei

5. competențe pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.

Exemple de metode concrete pe care le poate folosi profesorul pentru a facilita dezvoltarea


personală a elevilor sunt:

- Strategii didactice inspirate din modele ale învățării experiențiale, precum: exercițiul, jocul de
rol și simularea, studiul de caz, proiectul, investigația, metode art-creative;

- Strategii didactice inspirate din modele ale învățării sociale și comunicaționale, cum ar fi:
interviul, povestirea, explicația, demonstrația, conversația în perechi/grup, cercul de discuții,
forumul/dezbaterea/dezbaterea de tip Philips 6-6/ teatru forum, cafeneaua/ceainăria publică;

- Strategii didactice inspirate din modele ale învățării reflexive, de exemplu: formularea de
întrebări privind experiențele de învățare la diferite discipline, problematizarea, realizarea unui
plan personal de educație și carieră, portofoliul personal de învățare, evaluare artcreativă.

Elevul este pion central în întregul proces instructiv-educativ. Ca diriginte am abordat teme
diverse, actuale pentru nevoile elevilor și am folosit metode activ-participative, care să conducă
la autocunoașterea elevilor, precum și la o mai bună interrelaționare.
Dezvoltarea încrederii elevilor dumneavoastră în propriile capacități de
învățare

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Mihu Dragomir”, Brăila

PROFESOR: Cristina Mușat

DATA: 19.11.2021

CLASA: a V-a A

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare

DISCIPLINA: Consiliere şi dezvoltare personală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adevărata valoare sunt eu!

SUBIECTUL LECŢIEI: Cine învață câștigă!

TIMPUL: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE:

3.  Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare


Competenţe specifice

3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea

3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând modalități variate de comunicare

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

    -să demonstreze respect de sine și față de ceilalți;

    -să analizeze în grup imaginile/filmulețele propuse spre studiu;

    -să găsească cuvinte –cheie pentru situația prezentată spre dezbatere;

STATEGIA DIDACTICĂ: ERR


1. Metode şi procedee: jocul de rol, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, observarea
dirijată, brainstorming, turul galeriei.

2. Forme de organizare: frontal,  muncă individuală/ pe grupe/diade.

3. Materiale didactice: fişa de lucru, cântece, post-it uri, planșe,  dispozitive cu conexiune la
internet.

BIBLIOGRAFIE:

Braden N. , Cei șapte stâlpi ai respectului de sine , Editura Collosseum, București, 1996

Călineci Marcela Claudia, Cristina Ana – Maria Boca, Daniela Barbu, Consiliere şi


dezvoltare personală. Clasa a V-a, Ed. CD Press.

Dragomir M ..Managementul activităților didactice- Eficiență și Calitate, Editura Eurodidact,


Cluj-Napoca , 2003

SCENARIU DIDACTIC 

1. Moment organizatoric -  Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii. (1 min)


2. Captarea atenției - Evocarea (10 min) 

      Cadrul didactic iniţiază o discuţie pornind de la cântecul EU POT, pentru spargerea gheții.
Elevii sunt rugați să țină ochii închiși și să realizeze mental un scenariu la acest cântecel, după
propria imaginație. Astfel, elevii sunt provocați, după audierea materialului să își exprime
deschis propriile gânduri.
Profesorul notează pe tablă două cuvinte-cheie reușită și eșec   -  elevii generează cât mai multe
cuvinte/sintagme sau idei în legătură cu reușita în învățare, respectiv eșecul. (brainstorming)
Aceștia conștientizează că nu poți avea reușite, fără eșecuri. 

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor. (2 min)

     Anunţă subiectul lecţiei şi prezintă elevilor obiectivele ce vor fi urmărite. Notează titlul pe
tablă : Cine învață câștigă!

4. Desfăşurarea activităţii – Realizarea sensului (25 de min.)

 Elevii sunt împărțiți în șase grupe de câte 4 elevi, fiecare grupă primește o situație de reușită în
învățare pe care o discută cu colegii de grupă, apoi fiecare grupă împărtășește părerile lor clasei.
Elevii sunt organizați în ceainării literare, în care au la dispoziție pahare cu ceai fierbinte și
fursecuri. Fiecare ceainărie are specificul ei, fie că vorbim de tipul de ceai servit(fructe de
pădure, vanilie, mentă, verde, iasomie, capșuni) sau fursecuri (cu alune, ciocolată, migdale,
bomboane, vanilie, cremă în interior) și cazul de studiu diferențiat.

1. Eu am numai note de 9 și 10. Sunt olimpic la matematică. N-aș putea spune că am o materie
preferată și învăț la fel pentru toate orele. Pentru mine, a fi primul în clasă este o dovadă că
am reușit.
2. Uneori, nu iau chiar notele pe care mi-aș dori să le am. Dar întotdeauna mă pregătesc
conștiincios: citesc lecția din caiet și din manual, învăț definițiile și teoremele, rezolv tema
scrisă. Îmi place să citesc în plus și să caut informații suplimentare. Încerc să folosesc ceea ce
învăț pentru a rezolva situații de viață
3. Uneori, nu iau chiar notele pe care mi-aș dori să le am. Dar întotdeauna mă pregătesc
conștiincios: citesc lecția din caiet și din manual, învăț definițiile și teoremele, rezolv tema
scrisă. Îmi place să citesc în plus și să caut informații suplimentare. Încerc să folosesc ceea ce
învăț pentru a rezolva situații de viață.

 
4. Acum o lună mi-am rupt piciorul și am fost nevoit să lipsesc de la școală vreo trei săptămâni,
așa că am învățat singur la toate materiile. Colegii mi-au trimis pe WhatsApp notițele din
clasă și le-am studiat cu atenție. La întoarcere, mi-am dat seama că nu am rămas în urmă cu
materia. Pentru mine, acesta este un succes!

 
5. Eu sunt foarte bun la sport. Fac atletism de mic și sunt campion național la categoria mea de
vârstă. Uneori, nu prea înțeleg lecțiile de matematică ori de fizică, dar mă străduiesc să fac
cât pot și nu mă dau bătut. Știu că important este să încerc.

 
6. La testul de data trecută, la istorie, am luat o notă mică, deși eram convinsă că am învățat
bine. Împreună cu mama, m-am gândit la cum mă pregătisem pentru test. Am descoperit că
învățatul meu însemnase memorarea unor date și fapte. De atunci, îmi caut cuvintele-cheie,
îmi fac fișe de studiu pentru fiecare lecție nouă, caut legături logice între faptele istorice.
Rezultatul s-a văzut azi. Am luat 10 la test! E o reușită, nu?

Elevii vor lucra în ceainăria lor, iar ulterior după 6 minute, liderii echipelor vor face câte o vizită
în ceainăria vecină, unde vor afla cazul avut în discuție și specificul respectivei ceainării. Acest
lucru se va repeta, până vor ajunge în ceainăria proprie/inițială, prilej pentru a împărtăși colegilor
cele aflate. Profesorul va discuta cu fiecare lider în parte și va schița planul de lucru al fiecarei
echipe. Un aspect important, ar putea fi faptul că liderii ceainăriilor vecine, pot oferi un feedback
echipelor adverse.

5. Asigurarea feedbackului- Reflecție (7 min): Are loc pe parcursul dirijării activităţii,


realizându-se treptat, prin aprecieri verbale.

Profesorul diriginte propune un exercițiu de reflexie personală pe baza a 3 întrebări suport, elevii
primesc o fișă cu întrebările și redactează varianta lor de răspuns.

 Ce înseamnă pentru tine o reușită în învățare? Dar un eșec?


 Care dintre situațiile de mai sus te pot învăța să reacționezi atunci când ai un eșec? Ce
anume înveți?
 Ce lucruri învățate la șco școală, și nu numai, te pot ajuta să ai succes?

Elevii citesc sau prezintă liber varianta lor de răspuns. Profesorul oferă feedback elevilor.
6. Obţinerea performanţei (6 min.)

 Profesorul diriginte propune vizionarea unui speech motivațional, la finalul căruia elevii,
organizați în perechi trebuie să justifice transformarea cuvântului IMPOSSIBLE în
afirmația I`M POSSIBLE!( imposibil-Sunt/E posibil!)

Justificările sunt expuse în clasă, iar elevii trebuie să facă un Tur al galeriei și să acorde
feedback la 3 dintre colegi,

7. Tema 

Se fac aprecieri asupra lucrului desfășurat și profesorul mulțumește întregului colectiv


pentru implicare.

Profesorul le propune elevilor ca temă pentru acasă să vizioneze unu filmuleț despre magia
pașilor mici și miracolul reușitei. Cu ajutorul aplicației  https://wheelofnames.com/ solicită
elevilor informații relevante pentru subiectul lecției.

Utilizând  https://www.mentimeter.com/ profesorul solicită răspunsuri la 2 întrebări:

1. Care sunt ingredientele reușitei în învățare?

2.     Ce este indicat să faci atunci când nu obții rezultatele dorite?


Activitate 3.1.3. Descrierea unei activități de învățare ca RED (120 min)

 
PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VI-a D

Aria Curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Călătoria

Subiectul lectiei:  D-l Goe... de I. L. Caragiale. Dialogul în textul literar – trăsăturile lui Goe

Tipul lectiei:  Lecţie mixtă

Timpul: 50 de minute.            

COMPETENŢE GENERALE:

• Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi


producerea textului oral;

• Receptarea textului scris de diverse tipuri.


 

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1 Rezumarea pe baza informaţiilor explicite şi implicite a unor pasaje din diverse tipuri de
texte orale narative, monologate şi dialogate;

2.1 Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare şi nonliterare, continue,
discontinue şi multimodale.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (COMPETENŢE DERIVATE):


 

O1 – să precizeze rolul dialogului în textul dat;

O2 – să identifice trăsăturile personajului Goe;

O3 – să argumenteze, folosind citate, fiecare trăsătură identificată;

O4 – să exprime o opinie faţă de o secvenţă dată.

 
Srategia didactică:

• Metode şi procedee: conversaţia euristică, lectura, explicaţia, învăţarea prin descoperire,


turul galeriei, ştiu – vreau să ştiu – am învăţat, 

cvintetul.

• Forme de organizare: frontală, individuală, activitate pe grupe;

• Forme de evaluare: formativă, observaţia sistematică;

• Mijloace de învăţământ: fişe de lucru cu citate, flip-chart;

Bibliografie:

CÎRSTEA Mihaela, AVRAM Viorica, Limba română, manual pentru clasa a VI-a,  Ed. EDP;

PAMFIL Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed.


Paralela 45, Piteşti, 2008;

PARFENE Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Universităţii,


Bucureşti, 2001
 

Etapele lecţiei      

        Strategi
   
  OB. Activitatea profesorului Activitatea elevului
Metode Mij
  Op.
didactice did
              Dozare
 
         

1. Moment organizatoric Organizarea clasei de Elevii se pregătesc pentru lecţie.  


elevi.
2 min. Numesc absenţii.  
Asigurarea condiţiilor
  necesare desfăşurării
activităţii.

Notarea absenţilor.
         

2. Verificarea temei   Verific tema atât Citesc tema. expunerea ca


cantitativ, cât şi calitativ.
       5 min.   de
Verificarea calitativă se
face selectiv; elevii vor fi  
solicitaţi, prin sondaj să
citească, să motiveze,  
antrenându-se, prin
întrebări, întreaga clasă..

 
      Elevii aşază ideile principale, în  
ordinea apariţiei în text, apoi le
3. Actualizarea   Solicită elevilor să aşeze asociază momentelor subiectului.  
cunoştinţelor învăţate ideile principale, reluând
anterior povestirea operei D-l Intriga: b. Hotărârea doamnelor de a-l  
Goe... pe momentele duce pe Goe la Bucureşti.
subiectului sub forma  
5 min. unui puzzle. Expoziţiunea: h. Cele trei dame,  
împreună cu Goe, aşteaptă sosirea
  (Anexa 1) trenului.   Fiş
lu
  Desfăşurarea acţiunii: Harta
povestirii
  a. Familia urcă în
tren.                                                   

e. Lui Goe îi zboară pălăria cu biletul  


de călătorie.
 
i. Doamnele plătesc din nou costul
biletului. c. Goe se loveşte de clanţa  
coridorului.
 
f. Băiatul rămâne blocat în toaletă.
 
Punctul culminant:
 
d. Goe trage semnalul de alarmă.
 
Deznodământul: g. Ei sosesc la
Bucureşti.  

Conversaţia
         

4. Captarea atenţiei   Iniţiază o discuţie pornid Elevii observă că apelativul d-l se conversaţia og
de la numele referă la o persoană matură, la un om
3 min. personajului, D-l Goe. respectabil, serios.

Solicită o explicaţie Goe este privit în două oglinzi


pentru cuvântul D-l paralele.

Cum este privit Goe de


către narator? Dar de
către cele trei dame?
         

5. Anunţarea subiectului Anunţă subietul lecţiei şi


lecţiei şi a obiectivelor   enunţă obiectivele .  
operaţionale.
1 min.      
Notează titlul pe
  tablă: D-l Goe... de I. L.       Elevii scriu titlul lecţiei în caiete.  
Caragiale. Dialogul în
  textul literar – trăsăturile   conversația caiet
personajului principal elev
     

     

     

 
 
 

 
    Solicită elevilor să Completează rubrica Ştiu:    
pregătească fişele cu
    citate despre personaj.    
Împarte tabla pe trei
    coloane, fiecare având ca Dialogul este schimbul de replici  
titlu Ştiu, Vreau să ştiu, dintre două sau mai multe persoane.
    Am învăţat. Prin dialog,  
antrenează elevii să În textul literar, dialogul este un mod
    noteze un răspuns de expunere prin care este redată o  
referitor la ceea ce ştiu ei discuţie dintre două sau mai multe
    personaje.    Conversaţia Fiș
despre dialog. (Anexa 3 –
euristică lu
oglinda tablei)
     
Răspunsurile elevilor vor
 
fi trecute la rubrica Ştiu.
     
Solicită unui elev să
 
    noteze în coloana Vreau
Elevii extrag trăsăturile personajului
să ştiu: Explicaţia
Goe.
   
-        rolul dialogului;
6. Dirijarea învăţării   -        trăsăturile    
personajului Goe
20 de min. O1 După expirarea timpului, elevii citesc  
Împarte elevii pe fiecare citat. Se stabilesc trăsăturile
    patru grupe, trasând personajului Goe şi se justifică fiecare Învăţarea prin
fiecărei grupe câte o trăsătură prin trimitere la text. descoperire
O2 sarcină de lucru. Explică
elevilor modalitatea de    
  lucru. Aceştia au o fişă
conţinând diverse citate După ce au parcurs traseul complet,  
O3 din care pot extrage elevii discută observaţiile şi/sau
trăsăturile personajului. regândesc fişa din perspectiva unui  
  „vizitator”.
Pentru fiecare citat se va  
O4
identifica o trăsătură sau
 
mai multe.  (Anexa 2)
Anunţă timpul de lucru:
 
15 minute.
 
După rezolvarea
cerinţelor, elevii sunt
Turul galeriei
rugaţi să-şi prezinte fişele
sub forma unei galerii.
Fiecare grupă va evalua şi
va fi evaluată prin
desemnarea unui elev
din fiecare grupă.
           

7. Asigurarea feed-back- O2 Pentru asigurarea feed- Elevii notează trăsăturile personajului. Conversaţia Ca
ului back-ului, solicită elevilor ele
O3 să completeze Fiecare elev alcătuieşte un cvintet.  
  coloana Am
învăţat, trăsăturile   cvintetul
9 min. personajului. Solicită
elevilor să alcătuiască un    
  cvintet în care să
sintetizeze ideile şi    
  sentimentele despre Goe.
   
   
  Se fac aprecieri asupra    
modului în care elevii au
  participat la lecţie.     Ca
Notează elevii care au ele
  răspuns.   Conversaţia

8. Asigurarea retenţiei şi a Temă pentru acasă: Notează tema pentru acasă.


transferului
Fii creativ! Goe coboară
(2 min) din textul literar şi devine
colegul tău de bancă.
Scrie un text dialogat, de
10-15 replici, despre
călătorie.
Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

Numele şi prenumele elevului: A.B.

Clasa:  a VI a

Tipul de deficienţă/handicap – gradul/nivelul de deficienţă: DIFICULTATI DE ÎNVĂŢARE

Disciplina/Domeniul de interventie: Cognitiv – Limba română

Specialişti implicaţi: - profesor itinerant

- profesor limba româna

Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor,cadrele didactice şi


toţi specialiştii pentru a ajuta copilul.
           

COMPETENŢE STRATEGII Perioada de ACTIVITĂȚI RESURSE EVALUAR

intervenţie
 Diferenţierea     - exercitii de completare a    
elementelor de unor fişe de lucru
ansamblu de cele de     cuprinzând ideile principale -fișa de lucru  
detaliu în cadrul dintr-un text
textului citit Conversaţia   (puzle) Aprecieri
- exerciţii de identificare a  pozitive
  Explicaţia   participanţilor la acţiune, a -markere
cuvintelor care indică  Îndrumarea
  Jocul didactic 27 IX – 10 timpul şi aspaţiul în care se -postit-uri
XII petrec evenimentele); Observarea
Observaţia comportame
2021 - povestirea orală; i de lector
Citirea
explicativă   Valorizarea
pozitivă
Manualul   permanentă
 Identificarea − identificarea trăsăturilor -Fișă cu un
modurilor de expunere Povestirea specifice unui text epic, liric fragment de Observarea
într-un text epic şi a text sistematică
procedeelor de    
expresivitate artistică -markere Evaluarea o
într-un text liric
  şi scrisă
 
Redactarea unui -        redactarea unei -fișă de  
rezumat povestiri pe scrut lucru,exercții
lacunare
  -         redactarea unei scrieri
imaginative
 Înlănţuirea corectă a - exercitii de transcriere, fişe de lucru
frazelor în textul
redactat, utilizând - exerciţii de asociere a
corect semnele ortogramelor
ortografice şi de
punctuaţie  
Compararea unor -exercitii de recitare a unor -fragmente de
traditii românesti cu texte; text
traditii din alte culturi
-
 
Evaluare  sumativa   20-23 XII - Îndeplineşte cerinţele   fişe de lucru
2021 minime din P.I.P.

Se impune o colaborare strânsă cu părinții elevului, în vederea stabilirii unui plan de acțiune în
favorizarea demersului instructiv-educativ.
Este necesară consilierea părinților, dar și a elevilor din respectiva clasă pentru a-l accepta îm
colectivitate pe elevul A.B. Exercițiile de cunoaștere se impun în acest caz. Exemplu:  "'El este
A.B. Un elev asemenea vouă, doar că este mai sensibil. Voi sunteți ca într-o familie și trebuie să
aveți grijă, să îl protejați pe colegul vostru.''

 Cadrele didactice trebuie să asigure un cadru de învățare favorabil dezvoltării elevului, într-o
colaborare permanentă, căutând să realizeze schițe adaptate nivelului său de înțelegere.

Pentru părinţi este bine să cunoască: H.G. nr.1251/2005 privind unele masuri de îmbunătăţire a


activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare si protecţie speciala a copiilor/elevilor cu
CES, din cadrulsistemului de învăţământ special si special integrat.

Fiecare copil poate deveni un om util dacă e ajutat şi îndrumat corect.

S-ar putea să vă placă și