Sunteți pe pagina 1din 3

REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRILOR

TEME PROPUSE:
Nr. tem Data pr Nr. p Nota r Nota p Nota
Tema Autor Observații
ă edării rez. eferat pt finală
1. Reabilitare termică (acoperișuri cu șarpantă)
2. Reabilitare termică (acoperișuri cu pantă redusă)
Reabilitare termică (acoperișuri terasă circulabilă / necirculabilă,
3.
inclusiv hidroizolarea)
4. Reabilitare termică (acoperișuri „verzi”)
5. Reabilitare termică (pereți exteriori - izolare la exterior)
6. Reabilitare termică (pereți exteriori - izolare la interior)
7. Reabilitare termică (pereți cu fațade ventilate)
8. Reabilitare termică (pereți cu fațade cortină)
Reabilitare termică a elementelor vitrate (ferestre/uși) – fațade „
9.
verzi”, „double-skin”;
10. Reabilitare termică (planșee în consolă)
11. Reabilitare termică (planșee peste/sub spații neîncălzite)
12. Reabilitare termică (planșee în contact cu solul)
13. Reabilitare termică (pereți de subsol)
Tâmplărie exterioară (tipuri, clasificări, alegerea ferestrelor, izol
14.
area punților termice);
15. Reabilitare termică la fundații (termo și hidroizolație)
Princoschi Ion
16. Izolații fonice Daniel

17. Hidroizolații
18. Izolare tehnică (izolarea echipamentelor și instalațiilor)
Alistar Georgiana
19. Utilizarea materialelor ecologice pentru termoizolarea clădirilor
Mariana
Utilizarea spumelor poliuretanice (rigide și fluide) la termoizolar
20. Roznovat Marian
ea structurilor inginerești
Materiale peliculare (RE-THERM) utilizate la termoizolarea clădi
21.
rilor
22. Hidroizolații lichide (elastomerice)
23. Termoizolații transparente
24. Termoizolarea cu deșeuri de celuloză Craescu Iulian
Elemente legislative privind termoizolarea monumentelor istoric
25.
e
26. Soluții de reabilitare termică a tâmplăriei exterioare
Metode moderne de reabilitare hidrofugă a elementelor structur
27.
ale afectate de umiditate în exces la clădiri
28. Materiale și metode utilizate pentru izolarea acustică a clădirilor
Studiu/analiză comparativă a materialelor termoizolatoare privin
29. S
d prețurile (de achiziție, montaj și întreținere)
Studiu/analiză comparativă a materialelor termoizolatoare privin
d caracteristicile fizico-mecanice (conductivitatea termică λ, den
30. sitatea aparentă ρ, factor de rezistență la difuzia vaporilor de ap
ă δ, rezistența la foc/propagarea flăcării, caracteristici mecanic
e
Studiu/analiză comparativă a materialelor termoizolatoare privin
31.
d durabilitatea
Studiu/analiză comparativă a materialelor termoizolatoare privin
32.
d impactul asupra mediului
Studiu/analiză comparativă a materialelor termoizolatoare privin
33.
d tehnologia de montaj
Structuri termoizolante utilizate în construcția caselor eficiente e
34.
nergetic
Instalații pentru asigurarea confortului unei case eficiente energ
35.
etic
36. Studiu privind reintegrarea deșeurilor ca material izolator
Documentația utilizată pentru reabilitarea termică (expertiza ter
37.
moenergetică, procedura de lucru, certificat energetic și altele)
Elemente de fixare utilizate în procedura de termoizolare (morta
38. re, adezivi, dibluri, profile, platbande, cârlige, prezoane, șurubur
i autofiletante, sârmă și alte piese)
Casa pasivă (exigențe, principii constructive, materiale şi tehnol
39.
ogii utilizate, studii de caz, legislație)
40. Temă aleasă de masterand (în relaţie cu tematica cursului)