Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisă la matematică

Clasa a VII-a
Semestrul I
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec numai rezultatele. (30 de puncte)

1. Rezultatul calcului 18 - 3·5 este ............................................................


2. Dintre numerele a= 6, 8(3) şi b= 6,(83) mai mare este……………………………..
3. Solutia ecuatiei 3x + 5= 20 este………………………………
4. Aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 6 cm si 8 cm este……………….
5. Scrierea sub forma de fractie ireductibila a numarului 1,(3)este...................
6. Dacă într-un paralelogram ABCD, m( A)  60 atunci m( B)  …………

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. Calculati:
a) √3√81 + 9 − 8√0,25 + √202 − 162
b) 5√18 + 3√27 − 2√75
2. Mihai a parcurs un traseu in 3 zile. In prima zi a parcurs 25% din drum, a doua zi
o treime din rest si in a treia zi ultimii 12km. Aflati lungimea traseului.

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. În ΔABC, Eє(AB), Fє(AC), EF ‫ ׀׀‬BC, AE= 2 cm, AB=10 cm şi AF=3 cm. Calculaţi AC, FC
şi EB.

2. Fie trapezul isoscel ABCD, cu AB II CD, m(B) = 600, DC=8 cm și BC= 6 cm.

a. Desenați un trapez isoscel.


b. Calculați perimetrul trapezului.
4
c. Dacă P (AB) astfel încât AP= AB, stabiliti natura patrulaterului APCD.
7