Sunteți pe pagina 1din 1

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară: DOLJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară: Craiova


CUI/CIF: 9822170
Cont: RO49TREZ291501503X020515
Banca: Trezoreria Operativa a Municipiului Craiova

NOTA DE INREGISTRARE

Cod de înregistrare: 201871609DJ Identificatori imobile:


Numărul din Registrul General de Intrare: 1370 CF: -
Data înregistrării: 08.01.2018 CAD: -
TOPO: -
Termen de eliberare: 11.01.2018
IE: -
Obiectul cererii: Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie
Nr. anexe: 1 UAT: Pielesti
Deponent: Darac Alexandru Cristian Judet: DOLJ
Solicitant: SC WORLD SURVEY SRL Localitatea: Câmpeni
CNP/CUI Solicitant: 22218465

Servicii solicitate:

Nr. Crt. Denumirea produselor sau a serviciilor Valoarea

1 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D 0

TOTAL 0 lei
Taxă Urgență 0 lei
VALOARE TOTALĂ 0 lei

Acte:

Nr. Crt. Tip document Număr Data Emitent Descriere