Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: SC ENERGOTERM SA Cumparator: FUCIGIU ALEXANDRU ANDREI

Punct de lucru: Tulcea

C.I.F.: RO 17747931 C.I.F. / CNP: 3370


Reg. com.: J36/384/2005 Nr. inreg reg. com.:
Sediul social: Tulcea, Tulcea ISACCEI Nr.73 Sediul social: Tulcea, ALUNISULUI-7 nr. 10 bl. F1 sc. A ap. 18
Cont: RO91RNCB0256043338900007
Banca: BCR SUC. TULCEA Cont:
Cont: RO15BRDE370SV04636833700 Banca:
Banca: BRD SGS SUC TULCEA
Cont: RO58RZBR0000060015339899
Banca: RAIFFEISEN BANK SA
Cont: RO17BUCU2191213849091RON

Factura
Banca: ALPHA BANK TULCEA
1774793101201100033700000938807000000015158

Capital social subscris 5.607.100,00


Operator de date cu caracter personal : Seria Numar Data Scadenta Contract:
36111 936/435 01.08.2019
Cota TVA: 19.00 % ENG ET 2020043616 30.11.2020 15.12.2020 EX: 1
Nr crt Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Val. fara TVA Val. TVA

1 ENERGIE TERMICA INCALZIRE gcal 0.572 222.6900 127.38 24.20


2
3
4
5

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea majorarilor de intarziere, incepand cu prima zi
dupa data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia.
Semnatura si stampila furnizorului Semnatura si stampila de
Perioada de facturare Valoare 127.38 24.20
primire
29.10.2020-27.11.2020 document:

TOTAL: 151.58
Temei legal de pret: Sold Prec: 0.00
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL Majorari: 0.00
HCL 7/30.01.2020 Total de plata 151.58

Furnizor: SC ENERGOTERM SA Cumparator: FUCIGIU ALEXANDRU ANDREI


Punct de lucru: Tulcea

C.I.F.: RO 17747931 C.I.F. / CNP: 3370


Reg. com.: J36/384/2005 Nr. inreg reg. com.:
Sediul social: Tulcea, Tulcea ISACCEI Nr.73 Sediul social: Tulcea, ALUNISULUI-7 nr. 10 bl. F1 sc. A ap. 18
Cont: RO91RNCB0256043338900007
Banca: BCR SUC. TULCEA Cont:
Cont: RO15BRDE370SV04636833700 Banca:
Banca: BRD SGS SUC TULCEA
Cont: RO58RZBR0000060015339899
Banca: RAIFFEISEN BANK SA
Cont: RO17BUCU2191213849091RON

Factura
Banca: ALPHA BANK TULCEA
1774793101201100033700000938807000000015158

Capital social subscris 5.607.100,00


Operator de date cu caracter personal : Seria Numar Data Scadenta Contract:
36111 936/435 01.08.2019
Cota TVA: 19.00 % ENG ET 2020043616 30.11.2020 15.12.2020 EX: 2
Nr crt Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Val. fara TVA Val. TVA

1 ENERGIE TERMICA INCALZIRE gcal 0.572 222.6900 127.38 24.20


2
3
4
5

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea majorarilor de intarziere, incepand cu prima zi
dupa data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia.
Semnatura si stampila furnizorului Semnatura si stampila de
Perioada de facturare Valoare 127.38 24.20
primire
29.10.2020-27.11.2020 document:

TOTAL: 151.58
Temei legal de pret: Sold Prec: 0.00
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL Majorari: 0.00
HCL 7/30.01.2020 Total de plata 151.58

S-ar putea să vă placă și