Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Facultatea de ____Inginerie Marina_______________________

Domnule Decan,

Subsemnatul ___Mina
Aslan_______________________________________________, student al Facultăţii de
____Inginerie Marină ______________________, programul de studii
________________, grupa _________, anul ______1_____, rog aprobaţi efectuarea
unui stagiu de ambarcare, în perioada __23/08/2020-
23/11/2020__________________, la armatorul ___AF Adria ferries
___________________________
______________________________, pe funcţia de ___Electrician cadet
_________________________.
Anexez la prezenta cerere adeverinţa de ambarcare eliberată de agenţia de recrutare
_________________________________________.

Data
_____02/09/2020___________________

Semnătura
______________________

S-ar putea să vă placă și