Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea

Facultatea_____________________________________________________
Catedra_______________________________________________________
Specialitatea___________________________________________________

Aprob
conf. univ.dr.
şef catedră
_____________________
„__”_____________ 2017

CAIET DE SARCINI
pentru proiectul de licenţă al studentului

1. Tema proiectului de licenţă _______________________________________________


___________________________________________________________________________
confirmată prin ordinul nr. _______ de la „____” ___________ 2017
2. Termenul limită de prezentare a proiectului________________________________
3. Date iniţiale pentru elaborarea proiectului _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Conţinutul memoriului explicativ__________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Conţinutul părţii grafice a proiectului______________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Lista consultanţilor:

Confirmarea realizării activităţii


Consultant Capitol Semnătura Semnătura
consultantului (data) studentului (data)

7. Data înmânării caietului de sarcini_________________________________________

Conducător ___________________________
semnătura

Sarcina a fost luată pentru a fi executată


de către studentul ______________________________________
semnătura, data

PLAN CALENDARISTIC

Nr. Termenul de
Denumirea etapelor de proiectare Nota
crt. realizare a etapelor

Student ________________________________________

Conducător de proiect ___________________________