Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Facultatea de _____________________________

Domnule Decan,

Subsemnatul/a __________________________________ student(a) al Facultăţii


de _______________________________, programul de studii ___________________
grupa ____, anul _____, rog aprobaţi amânarea plăţii tranşei ______, din taxa de
şcolarizare pentru anul universitar ____-____, până la data de ___________________.
Imposibilitatea achitării în termen a taxei de şcolarizare are la bază motive
personale legate de ______________________________________________________.
Prin cererea formulată înţeleg să-mi asum efectele contractuale acceptate prin
contractul de şcolarizare şi prin contractul anual de studii în cazul neîndeplinirii
obligaţiei de plată la termenul stabilit, fără alt preaviz sau notificare în acest sens.
Vă mulţumesc anticipat.

Data
________________________
Semnătura
______________________

S-ar putea să vă placă și