Sunteți pe pagina 1din 8

CHESTIONAR

Acest chestionar a fost întocmit pentru a afla părerea dumneavoastră cu privire la


imaginea centrului de relaxare Therme

1. Ați vizitat centrul de relaxare Therme?

 Da  Nu

2. Ce zonă de relaxare ați ales ?

 Galaxy  The Palm  Elysium

3. Sunteți mulțumit de serviciile centrului?

 Da  Oarecum  Nu

4. Din ce sursă ați aflat de centrul Therme ?

 Mass-media  Prieteni  Rețele de socializare  Alte surse

5. În opinia dumneavoastră pe ce locuri plasați urmatoarele caracteristici? Bifați cu X


varianta aleasă al fiecărui rang.

Caracteristici Rangul acordat


I II III IV V
Securitate
Apa termală
Ambient
Preț
Calitate

6. Există si alte îmbunătățiri, pe care ar trebui sa le facem ?


 Nu  Da, specificati: ..............

7. Care este zona de relaxare preferată de dumneavoastră?

 The Palm  Galaxy  Elysium

8. Pe o scală de la -5 la +5(-5 cea mai joasă valoare, +5 cea mai bună valoare) vă rog să încercuiţi
aprecierea dvs. legată de centrul Therme după următorii factori ?

+5 +5 +5
+4 +4 +4
+3 +3 +3
+2 +2 +2
+1 +1 +1
Distanța Calitatea alimentației Programul de funcționare
-1 -1 -1
-2 -2 -2
-3 -3 -3
-4 -4 -4
-5 -5 -5
9. Care este locul pe care îl ocupă îngrijirea corporală în viaţa dvs? (vă rog să indicaţi un nivel între
cele două limite, considerând egale distanţele dintre nivelele scalei) .

Foarte important 5 4 3 2 1 Deloc important

10. În ce măsură apreciați calitățile serviciilor noastre?

Foarte mică Mică măsură Deloc Mare măsură Foarte mare măsură
măsură

    

11. În condițiile în care veți fi informat despre serviciile noastre sunteți dispus să încercați?

 Da  Nu, motivați.........
12. Aproximați suma pe care o alocați lunar tratamentelor de relaxare ( masaj, sauna, spa etc)

0-40 RON 40-80 RON 80-150 RON mai mult de 150


RON
   

13. Unde obișnuiți să vă petreceți timpul liber?

 Salon
 Sala
 Parc
 Acasa

14. În care dintre următoarele intervale s-ar încadra venitul dumneavoastră lunar?

 <500 RON  500-1000 RON  >1000 RON


15. Grupa de vârstă:

 Sub 25 de ani  25-35 ani  35-45 ani  Peste 45

16. Sex:

 Feminin  Masculin

Vă mulţumesc pentru timpul acordat!

Statistica întrebărilor relevante

Am selecţionat pentru analiză 5 întrebări ale chestionarului, consider că acestea reflectă în mare măsură
obiectivele cercetării.

Analiza întrebărilor relevante


Întrebarea nr.1: În opinia dumneavoastră pe ce locuri plasați urmatoarele caracteristici? Bifați
cu X varianta aleasă al fiecărui rang.
În urma centralizării datelor a 1500 de persoane număr ce ne rezultă numărul eșantionului s-a
ajuns la următoarele date:
Caracteristici Rangul acordat
I II III IV V
Securitate 267 252 445 254 282
Apa termală 256 421 202 359 262
Ambient 318 203 302 305 372
Preț 110 325 254 230 352
Calitate 404 299 297 281 219

Astfel încât pentru a afla clasamentul se fac următoarele calcule:

𝟓∗𝟐𝟔𝟕+𝟒∗𝟐𝟓𝟐+𝟑∗𝟒𝟒𝟓+𝟐∗𝟐𝟓𝟒+𝟏∗𝟐𝟖𝟐
Securitate= =2,98
𝟏𝟓𝟎𝟎

𝟓∗𝟐𝟓𝟔+𝟒∗𝟒𝟐𝟏+𝟑∗𝟐𝟎𝟐+𝟐∗𝟑𝟓𝟗+𝟏∗𝟐𝟔𝟐
Apa termală= 𝟏𝟓𝟎𝟎
=3,03

𝟓∗𝟑𝟏𝟖+𝟒∗𝟐𝟎𝟑+𝟑∗𝟑𝟎𝟐+𝟐∗𝟑𝟎𝟓+𝟏∗𝟑𝟕𝟐
Ambient= =2,86
𝟏𝟓𝟎𝟎

𝟓∗𝟏𝟏𝟎+𝟒∗𝟑𝟐𝟓+𝟑∗𝟐𝟓𝟒+𝟐∗𝟐𝟑𝟎+𝟏∗𝟑𝟓𝟐
Preț= =2,28
𝟏𝟓𝟎𝟎

𝟓∗𝟒𝟎𝟒+𝟒∗𝟐𝟗𝟗+𝟑∗𝟐𝟗𝟕+𝟐∗𝟐𝟖𝟏+𝟏∗𝟐𝟏𝟗
Calitate= =3,25
𝟏𝟓𝟎𝟎

Se poate observa că în urma calculării mediilor ponderate se obțin următoarele rezultate:


Securitate=2,98
Apa termală=3,03
Ambientul= 2,86
Preț= 2,28
Calitatea= 3,25
Se poate observa că principalul criteriu luat în calcul în formarea imaginii centrului Therme de
către clienți este calitatea serviciilor cu un procentaj de 3,25, urmat de Apa termală cu un
procentaj de 3,03, securitate cu 2,98, ambient cu 2,86 și prețul cu 2,28.

16% 22% Calitatea serviciilor

20% Apa termala


21% Securitate
21% Ambient
Pretul

Întrebarea nr.2: Care este zona de relaxare preferată de dumneavoastră?


La această întrebare clienții cărora li s-a adresat această întrebare au raspuns :

Galaxy The Palm Elysium


509 493 498

Zona preferată de relaxare a clienților


Galaxy
Therme
The Palm Elysium

33% 34%

33%

Din analiza acestei întrebări rezultă faptul că din cei 1500 de clienţi cărora le-a fost aplicat
chestionarul, 34% apreciază zona Galaxy de entertainment, iar în proporție egală de 33 % clienții apreciază
zonele The Palm și Elysium.
Întrebarea nr.3: Cât de mult apreciați centrul Therme după următorii factori ?(distanța,
calitatea alimentației, programul de funcționare)

În urma centralizării datelor s-au obținut următoarele date:


+5 425 121 451
+4 214 271 286
+3 207 143 324
+2 102 205 77
+1 135 233 125
Criteriul evaluat Distanța Calitatea alimentație Programul de
funcționare
-1 124 141 85
-2 108 163 62
-3 95 155 45
-4 75 50 29
-5 14 18 16
Scorul mediu 2,13 1,12 2,91

𝟐,𝟏𝟑+𝟐,𝟗𝟏+𝟏,𝟏𝟐
G= = 2,05
𝟑
Astfel, având în vedere rezultatul de mai sus, se poate spune că imaginea magazinului este una
favorabila obținând o medie de 2,05, principala caracteristică apreciată de către bucureșteni fiind
programul de funcționare (datorită faptului că acest centru este deschis 24/24, a ridicat imaginea
centrului), cu o valoare de 2,91, pe locul doi situându-se distanța cu 2,13 , iar pe locul trei situându-se
calitatea alimentației cu 1,12.

Aprecierea centrului Therme din punct


de vedere al programului de
funcționare, al distanței și al calității
alimentației
Calitatea Programul de
alimentatiei functionare
18% 47%

Distanta
35%
Întrebarea nr. 4: Sunteți mulțumit de serviciile centrului?
La această întrebare clienții au răspuns în felul următor:
Da Oarecum Nu
689 502 309

Sunteți mulțumit de serviciile centrului?


Da Oarecum Nu

21%
46%

33%

Locul ocupat de: Foarte important Important Nici important- Neimportant Foarte
nici neimportant neimportant
Relaxare 285 328 345 299 243
Astfel, datele fiind centralizate se observă că 46% din clienții centrului Therme sunt mulțumiți de
serviciile centrului, 33% sunt oarecum mulțumiți, iar cu un procentaj mai mic de 21% întâlnim și
clienți nemulțumiți.

Întrebarea nr. 5 Care este locul pe care îl ocupă relaxarea (spa, sauna, masaj) în viaţa dvs?
Persoanele chestionate au răspuns la această întrebare în felul următor:

𝟓∗𝟐𝟖𝟓+𝟒∗𝟑𝟐𝟖+𝟑∗𝟑𝟒𝟓+𝟐∗𝟐𝟗𝟗+𝟏∗𝟐𝟒𝟑
Relaxare: =3,07
𝟏𝟓𝟎𝟎

Din datele analizate reiese că importanța relaxării în viața cetățenilor chestionați are un loc bun ,
scorul fiind de 3,07, ce corespunde unui loc important .
CAPITOLUL 3
Raportul final al cercetărilor

În urma centralizării datelor și aflarea rezultatelor am constatat că părerea cetățenilor din București
este un favorabilă față de imaginea centrului de wellness, de relaxare și entertainment Therme.
Astfel încât aceștia consideră că centrul este susținut de o bună calitate, de un ambient plăcut totul
la un preț avantajos, ceea ce rezultă conform criteriului calitate-preț că centrul este un loc preferat de
bucureșteni în ultima perioadă.
În urma acestor cercetări am aflat care este zona preferată de clientii centrului si anum: clasată pe
primul loc este zona Galaxy, urmată de zonele cu procentaj egal The Palm și Elysium.
Clienții centrului apreciază acest centru și din punct de vedere al programului prelungit de
funcționare 24 de ore din 24, distanța și calitatea alimentației.
Un alt avantaj ce crează o imagine favorabilă este apa termală, punctul de plecare al acestui centru
dar și tehnologia care este folosită și securitatea.
Din rezultatele acestui chestionar, ne dăm seama că bucureștenii acordă un timp important
relaxării, distracției și înfrumusețării, ceea ce ajuta la găsirea unei noi metode de întindere pe piață cu
servicii ce le pot fi aduse la un preț bun și la o calitate superioară.
În concluzie, această cercetare de marketing ne-a adus viziunea clienților despre centrul Therme ce
acordă astfel o imagine favorabilă centrului.