Sunteți pe pagina 1din 3

GRADINITA: „Sf.Nicolae” nr.

GRUPA: Mijlocie B

EDUCATOARE: Mardare Ioana

PROPUNĂTOARE: Zaharia Roxana-Carmen

ACTIVITATE: Educarea limbajului

TEMA : “Moş Ion Roată şi Unirea ” de Ion Creangă.

MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei

TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere de cunostinte

DURATA:20-25 min.

SCOPUL

 Dezvoltarea capacitatii de ascultare si intelegere a unui text narat;


 Educarea atentiei;

Obiective operaţionale:

O1- să reţină titlul, autorul povestirii şi desfăşurarea evenimentului în succesiunea


întâmplărilor;

O2- să asculte cu atenţie povestirea;

O3-să-și îmbogăţească vocabularul cu expresii şi cuvinte noi

O4-să reţină mesajul povestirii

Strategii didactice:

a. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, povestirea


b. Material didactic: ilustraţii
c. Forme de organizare: frontal

Bibliografie:

1) Glava, A., Pocol, M., Tătaru, L., Educaţia timpurie, ghid metodic pentru aplicarea
curricumului preşcolar, Ed. Paralela 45, București,2009
2) „ Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Ediţia a II-a,
revizuită și adăugită, București, 2005
Etapele Ob Conţinutul ştiinţific Activitatea Strategii didactice
activităţii iec copiilor
tiv
e

1.Moment -pregatirea materialului didactic Copiii intră în conversaţia


organizatoric sala de grupă
-se asigură condiţiile necesare
desfăşurării activităţii.

2. Captarea Conversaţie despre Unire. Copiii ascultã conversaţia


atenţiei atenţi
„ Ce eveniment important se întrebările și
apropie ?” răspund
„ Ştiţi cine a înfaptuit unirea?”

Unirea principatelor unite a fost


înfaptuită de Alexandru Ioan
Cuza pe data de 24 ianuarie
1859

Astazi veţi asculta o poveste


despre unire şi va trebuie să fiţi
foarte atenţi deoarece la final va
trebui să răspundeţi la câteva
întrebări.

3. Anunţarea O1 Se anunţă titlul lecturii. Copiii repetă conversaţia


temei şi a titlul în cor
obiectivelor Astăzi veţi asculta povestea: pentru fixare
„Moş Ion Roata și Unirea” de
Ion Creangă

4.Dirijarea O2 -expunerea povestirii şi Copiii povestirea


învăţării adaptarea acesteia la dovedesc
particularităţile de vârstă ale interes şi se explicaţia

O3 copiilor. concentrează
asupra
-textul povestirii va fi expus derulării
urmărindu-se succesiunea întâmplărilor.
momentelor principale.

-pe parcursul expunerii se vor


explica cuvintele şi expresiile :
cuşmă, megieşe, bolovan.

5.Fixarea O4 Prin întrebări ajutătoare voi fixa exprimă conversaţia


cunoştinţelor ideile conţnutului. învăţătura
desprinsă din
„Cum s-a numit povestea?” poveste
„Care este numele autorului?”

Pentru desprinderea moralei din


poveste rog un copil sa încerce
să aducă o masă. Nereuşind, rog
încă 2 copii să îl ajute, astfel
realizând că unde-s doi puterea
crește şi trebuie sa fim uniţi.

6. Încheierea Aprecieri asupra modului cum conversaţia


activităţii au ascultat povestea și cât de
atenţi au fost. Se vor oferi aprecierea.
recompense. evaluarea
frontală.