Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a IV-a
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Stimulare cognitiv
TEMA: Furnica
TIPUL: Activitate mixt
OBIECTIVE DE REFERIN: - nsuirea de cunotine despre furnic;
- formarea deprinderilor de exprimare clar, corect
OBIECTIVE OPERAIONALE: O ! s re"olve #ocul de cuvinte ncruciate;
O s dea rspunsuri corecte la g$icitori;
O ! s-i nsueasc noi cunotine despre furnici;
O ! s redea corect coninutul unei poe"ii;
O ! s intone"e c%ntece cunoscute;
O s modele"e cu a#utorul plastilinei;
O ! s se exprime corect oral i n scris;
O ! s desprind nvtura ce reiese din fa&ula
,,'reierul i furnica((de Alecu )onici i s nelea-
g sensul acesteia;
O ! s pre"inte interes pentru cunoaterea vieii fur-
nicilor;
O ! s manifeste interes pentru lecie
METODE: o&servaia, explicaia, demonstraia, pro&lemati"area, #ocul, conversaia,
modelarea
RESURSE MATERIALE: plane, plastilin, c$i&rituri, furnici din insectar, vol
,,Fa&ule(( de Alecu )onici
S*+V*,-*
I,S.I./-I0,A1*
A+.IVI.A.*A
*)/+A.02/1/I
A+.IVI.A.*A
*1*VI102
1. CAPTAREA
ATENIEI
- se cere elevilor s fac
linite i s fie ateni
- pre"int plana cu #ocul de
cuvinte ncruciate;
- pre"int apte g$icitori ale
cror rspunsuri vor com-
pleta csuele #ocului, ast-
fel nc%t, pe vertical, n
csuele roii, va iei cuv%n-
tul ,,F/2,I+A((
- se linitesc, se preg-
tesc, ascult
- privesc plana, ascul-
t cu atenie;
- rspund la g$icitori;
- completea" rspun-
surile la g$icitori n
plana cuvintelor n-
cruciate
2.ANUNAREA
SUBIECTULUI I
- ast"i vom vor&i despre fur-
nic;
- ascult cu atenie;
- se mo&ili"ea" n ve-
A OBIECTIVELOR - pre"int plana cu furnica derea receptrii noilor
cunotine;
- privesc cu atenie
plana
3. DIRIJAREA
NVRII
- cer elevilor s priveasc n
couleul lor unde, pe o mic
$%rtie, vor vedea o furnicu
- intuind plana i furnicua
vom sta&ili c%teva lucruri
despre furnic3
- ce este furnica4
- ce alte insecte mai cunoa-
tei4
- din ce este format ea4
- cum este capul4 +e are la
cap4
- cum este corpul4 )ar partea
terminal4
- c%te picioare are4
- unde triete furnica4
- cum se numete locul unde
se gsesc multe furnici4
- fac completrile de rigoare;
- cer unui elev s scrie la ta-
&l propo"iia3 ,,Furnica este
o insect $arnic((;
- cineva recit o poe"ie des-
pre furnici;
- apoi vom c%nta c%ntecul
,,Furnicile((;
- vrei s fii ca furnicile4
- de ce4
- cu ce se $rnesc furnicile4
- ce fac ele iarna4
- citesc fa&ula ,,'reierul i
furnica(( de Alecu )onici;
- de ce merge greierele la fur-
nic4
- ce face furnica4
- privesc cu atenie;
- descoper furnica n
coule;
- elevii rspund la n-
tre&ri;
- un elev scrie propo"i-
ia corect;
- un elev recit ,,'os-
podina(( de 0tilia +a"i-
mir;
- elevii c%nt;
- elevii rspund;
- elevii ascult cu aten-
ie;
- elevii rspund la n-
- ce-a fcut greierele toat va-
ra4
- ce nvtur desprindem de
aici4
- replica3 c%ntecul ,,)ac
furnica((;
- ce tre&uia s fac furnica4
- cum a fost furnicua4
- c%nd e &ine venit sfatul4
tre&ri i sta&ilesc n-
vtura desprins din
fa&ul3 ,,tre&uie fcute
provi"ii pentru iarn((;
- elevii c%nt c%ntecul;
- rspund la ntre&ri;
- ,,dac e dat la timp
potrivit((
.ASIGURAREA
TRANSFERULUI
I A RETENIEI
- pre"int o furnicu modela-
t din plastilin;
- demonstre" modul de reali-
"are a furnicuei;
- invit elevii la reali"area mo-
dela#ului;
- voi ndruma elevii
- elevii privesc cu a-
tenie;
- urmresc etapele de
lucru;
- elevii modelea"
!.EVALUAREA
LUCRRILOR I
APRECIERI ASU-
PRA ACTIVITII
- voi lua c%teva lucrri ale
elevilor i le voi pune pe un
suport cu nisip i voi cere ele-
vilor s le anali"e"e;
- voi aprecia modul de lucru
al elevilor
- elevii privesc cu aten-
ie i anali"ea" lucr-
rile
5nvtor-educator3 'I/2A +0,S.A,.I,A
6+0A1A S7*+IA18 +/ +1S I ! VIII 9A16 - 01.
ANEXE
GHICITORI
:CINE IESE NOAPTEA-N SAT I NU-L LATR CINII? (FUMUL)
2. AM UN COJOC
I INE PATRU FRAI LA UN LOC.(NUCA)
3. CE ADE N AP
I NU SE UD? (UMBRA)
4. AM O BREBL CU CINCI DINIORI
PE !I MI TREBUIETE DE O MIE DE ORI. (M"NA)
". CND TE UII LA MINE
TE #E!I PE TINE. (OGLINDA)
$. CINE NU-I #EDE CASA DE DEPARTE? (MELCUL)
%.CINE ARE UREC&I I NU POATE AU!I? (ACUL)
GREIERUL I FURNICA
#$ ALECU DONICI
'reierul n desftare,
.rec%nd vara cu c%ntare,
)eodat se tre"ete
+ afar viscolete,
Iar el de m%ncat nu are
1a vecina sa furnic
Alerg%nd, cu lacrimi pic
6i se roag s-i a#ute,
+u $ran s-l mprumute,
+a de foame s nu moar,
,umai p%n( la primvar
Furnica l-a ascultat,
)ar aa l-a ntre&at3
- Vara, c%nd eu adunam,
.u ce fceai4 ! *u c%ntam
5n petrecere cu toi
- Ai c%ntat4 5mi pare &ine
Acum #oac, dac poi,
Iar la var f ca mine