Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială ,,SILVANIA’’

Şimleu-Silvaniei
Judeţul Sălaj

Director,
prof. Angela-Maria Lipo

Unirea a fost un vis de veacuri al


romanilor.,,Pentru dansa, ei traira,
muncira, suferira si murira.”
Nicolae
Bǎlcescu

SCOPUL: Cunoaşterea şi dezvoltarea valorilor fundamentale ale istoriei


şi culturii naţionale
Cunoaşterea însemnătăţii zilei de 24 Ianuarie

Grupul ţintă: elevii clasei a III-a D


Locul de desfăşurare: sala de clasă, Biblioteca Orǎşeneascǎ
Perioada derulării proiectului : 17 – 24 Ianuarie 2011

Responsabil de proiect: prof. înv. primar Cristina Teieru

OBIECTIVE:

* Să cunoască semnificaţia zilei de 24 Ianuarie;


* Să cunoască contribuţia acestui eveniment la infăptuirea Marii Uniri

CONŢINUTUL PROIECTULUI

Nr Activitatea Loc Data/ Responsabil


crt desf per
1. Unirea Moldovei cu Ţara Sala de 17 prof. Cristina
Românească clasă -18 Teieru
ian
* lecturarea unor texte cu conţinut
2011
istoric
2. * Prezentarea unui CD despre Unirea Sala de 19 prof. Cristina
de la 24 Ianuarie clasă ian Teieru
2011
CD

3. Unirea în pictură Sala de 20 ian prof. Cristina


* Realizarea unor picturi care surprind clasă 2011 Teieru
marele eveniment

4. Paşi de dans Sala de 21 ian prof. Cristina


* ,, Hai să dăm mână cu mână’’- clasă 2011 Teieru
învăţarea pasului de dans

5. Program artistic pe tema UNIRII-în Bibliot. 24 ian prof. Cristina


curtea şcolii Orǎşen. 2011 Teieru
Curtea
şcolii

Dir. adj. Consilier educativ, Coord. proiect,


prof. Delia Purghe prof Mărioara Ghile prof. înv. primar Cristina Teieru