Sunteți pe pagina 1din 3

armizegetusa Regia

Capitala Daciei preromane se află în satul Grădiştea Muncelului (jud. Hunedoara) pe Dealul Grădiştei, la
1.200 m altitudine. Fortăreaţa a fost centrul strategic al sistemului de apărare dac din Munţii Orăştiei,
datând din secolul al III-lea î. Hr. (deşi unii arheologi iau în calcul secolul al VII-lea î. Hr.). Sub forma unui
hexagon neregulat din blocuri masive de piatră (murus dacicus), a fost construită în apropierea unor
importante zăcăminte de fier pe cinci terase, acoperind o suprafaţă de 30.000 mp, conţinând şi o zonă
sacră legată de citadelă printr-un drum pavat şi în care pot fi văzute sanctuare circulare şi rectangulare şi
un disc solar. Zidurile de apărare aveau trei metri grosime şi cinci metri înălţime. Descoperirile arată faptul
că dacii aveau apă curentă, furnizată prin ţevi ceramice. Toate cele şase fortăreţe care au format sistemul
defensiv al lui Decebal – Sarmizegetusa Regia, Luncani-Piatra Roşie, Costeşti-Blidaru, Costeşti-Cetăţuie.
Căpâlna şi Băniţa – fac parte din patrimoniul cultural mondial UNESCO.

Castelul Bran

Construit de cavalerii teutoni în Pasul Bran-Rucăr între 1211 şi 1377 la comanda lui Dominic Habsburg-
Lothringen, Castelul Bran a devenit celebru ca şi ”Castelul lui Dracula”, întrucât se pare că l-ar fi găzduit
pentru scurt timp pe domnitorul Vlad Ţepeş al Ţării Româneşti. De-a lungul timpul, castelul a tot trecut de
la posesiunea maghiară la cea românească şi invers, fiind ocupat de personalităţi marcante ale vremii
precum Sigismund de Luxemburg sau Mircea cel Bătrân.
Castelul Corvinilor
Numit şi Castelul Huniazilor, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din
România, a fost ridicat în secolul al XV-lea de Iancu de Hunedoara, pe ruinele unei vechi fortificaţii, pe o
stâncă la baza căreia curge pârâul Zlaşti. De-a lungul istoriei, diverşii stăpâni ai castelului i-au modificat
înfăţişarea, adăugând turnuri şi încăperi. În Sala Dietei se aflau portretele domnitorilor Matei Basarab din
Ţara Românească şi Vasile Lupu din Moldova. Aici ar fi fost ţinut prizonier timp de un an Vlad Ţepeş,
înainte de întemniţarea de la Visegrád şi Pesta şi înainte ca acesta să încheie o alianţă cu Iancu de
Hunedoara pentru a reveni pe tronul Ţării Româneşti, în ciuda faptului că acesta din urmă ordonase
executarea tatălui său, Vlad Dracul.

Castelul Peleş
Construit în Sinaia, aproape de vechea graniţă cu Austro-Ungaria, între 1873 şi 1914 din dorinţa şi din
fondurile personale ale lui Carol I, Castelul Peleş a reprezentat reşedinţa de vară a regilor României.
Castelul are 160 de camere, iar turnul central măsoară 66 m înălţime. În apropiere a fost înălţată o altă
construcţie de dimensiuni mai reduse numită Pelişor. Castelul avea dotări ultramoderne pentru epoca în
care a fost construit: beneficia de încălzire centrală încă din 1883, iar plafonul de sticlă al holului de
onoare era mobil, putând fi acţionat de un motor electric. Este locul în care s-au născut Carol al II-lea şi
Mihai I şi locul unde au murit Carol I şi Ferdinand I. Tot aici s-a ţinut Consiliul de Coroană din 1914,
hotărând neutralitatea României în Primul Război Mondial.