Sunteți pe pagina 1din 1

Microstructuri sudate pentru oteluri carbon, aliate si superaliaje

Microstructuri de călire

Martensita (grăunţi poliedrici de culoare deschisă cu aspect acicular) şi Troostita (grăunţi fini cu
aspect rotunjit, de culoare închisa, aglomeraţi pe limitele grăunţilor de martensita): a) Microscopie
optică, Mărire 200x; b) Microscopie electronică SEM, Mărire 10000x. Laborator LAMET.

Microstructuri de cementare

Oţel slab aliat cu 0,2 %C care a fost încălzit în cuptor după carburare, reîncălzit la 930 ºC şi apoi
călit în apă. Microstructura conţine martensită şi austenită reziduală