Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI Ediţia

PROCEDURA DE LUCRU Revizia


Data emiterii:
PENTRU STRUNJIRE
& Cod: IMC – PSC – 06
Exemplar nr.
Pagina:1/7
Catedra: Tehnologia Materialelor şi Sudare

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU STRUNJIRE


IMC – PSC – 06

Nume si prenume Semnatura Data


Intocmit
Verificat
Aprobat
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI Ediţia
PROCEDURA DE LUCRU Revizia
Data emiterii:
PENTRU STRUNJIRE
& Cod: IMC – PSC – 06
Exemplar nr.
Pagina:2/7
Catedra: Tehnologia Materialelor şi Sudare

Cuprins:

1.Scop
2.Domeniu de activitate
3.Definitii si prescurtari
4.Documente de referinta
5.Procedura
6.Responsabilitati
7.Anexe

Nume si prenume Semnatura Data


Intocmit
Verificat
Aprobat
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI Ediţia
PROCEDURA DE LUCRU Revizia
Data emiterii:
PENTRU STRUNJIRE
& Cod: IMC – PSC – 06
Exemplar nr.
Pagina:3/7
Catedra: Tehnologia Materialelor şi Sudare

1. Scop
Procedura are scopul de a instrui si de a stabili responsabilitatile
personalului cu privire la prelucrarea prin strunjire, in vederea desfasurarii in
bune conditii a acestei activitati.

2. Domeniu
Procedura se aplica in toate sectiile unde se prelucreaza suprafete ale
pieselor prin operatia de strunjire.

3. Definitii si prescurtari

3.1 Definitii
Strunjirea : este procedeul de prelucrare prin aschiere care se realizeaza
prin combinarea unei miscari principale de aschiere, totdeauna de rotatie,
totdeauna executata de piesa-semifabricat, cu o miscare de avans in directie
longitudinala, transversala, inclinata sau combinatii, intodeauna executata de
scula.
Strunjirea reprezinta procedeul de prelucrare prin aschiere,cu cea mai
frecventa utilizare, fiind metoda de baza pt obtinerea corpurilor de
revolutie.In constructia de masini piesele care contin suprafete de
revolutie au o pondere insemnata, cele mai caracteristice fiind
arborii si bucsele, fapt care justifica raspandirea pe care o au in
prezent prelucrarile prin strunjire.

3.2.Principiu de lucru

Strunjirea se realizeaza prin combinarea miscarii principale de


rotatie executata de obicei de piesa, cu miscarea de avans a
cutitului.Avansul este in general rectliniu in direactie
longitudinala, transversala sau dupa o directie inclinata fata de axa
miscarii principale.

Prin operatii de strunjire se pot prelucra suprafete cilindrice si


conice(exterioare si interioare), frontale, filete,etc, ca urmare a
combinarii miscarii principale a semifabricatului cu miscarile de
Nume si prenume Semnatura Data
Intocmit
Verificat
Aprobat
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI Ediţia
PROCEDURA DE LUCRU Revizia
Data emiterii:
PENTRU STRUNJIRE
& Cod: IMC – PSC – 06
Exemplar nr.
Pagina:4/7
Catedra: Tehnologia Materialelor şi Sudare

avans longitudinal sau transversal al cutitului.Utilizarea de


dipozitive speciale permite si strunjirea altor forme de suprafete de
revolutie.Astfel, este posibila prelucrarea suprafetelor sferice, daca
miscarea de avans a sculei se realizeaza pe o traiectorie circluara,
sau a suprafetelor profilate prin deplasarea simultana a cutitului pe
directie longitudinala si transversala, rezultand o traiectorie
corespunzatoare profilului piesei.

De asemenea, pe strung se mai pot prelucra si corpuri care nu sunt de


rotatie daca, se imprima sculei cu ajutorul unor dipozitive speciale,
pe langa miscare de avans longitudinal si o miscare radiala efectuata
dupa o anumita lege, obtinandu-se astfel piese cu sectiune ovala,
patrata sau de alta forma.Prin strunjire se poate executa de asemenea
detalonarea unor scule aschietoare.

Pe langa aceasta, procedeul de prelucrare prin strunjire este


concretizat printr-o mare productivitate ceea ce a facut ca procedeul
sa capete o larga raspandire.In plus, precizia de prelucrare este
sufdicient de ridicata, asfel incat pentru multe situatii, strunjirea
poate constitui operatia finala de prelucrare.

3.3 Prescurtari

AQ: asigurarea calităţii;


PCMVI: planul calităţii pentru măsurători, verificări şi încercări;
SPT: Serviciul Proiectare Tehnologii;
M.U - masina unealta
P.M.- prelucrari mecanice
SDV- scule, dispozitive, verificatoare
CTC- control tehnic de calitate

Nume si prenume Semnatura Data


Intocmit
Verificat
Aprobat
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI Ediţia
PROCEDURA DE LUCRU Revizia
Data emiterii:
PENTRU STRUNJIRE
& Cod: IMC – PSC – 06
Exemplar nr.
Pagina:5/7
Catedra: Tehnologia Materialelor şi Sudare

4. Documente de referinta

SR ISO 8402/1995: Managementul calităţii şi asigurarea calităţii –


Vocabular;
SR ISO 9000-2/1995: Standarde pentru conducerea calităţii şi
asigurarea calităţii – Partea 2: Ghid pentru aplicarea ISO 9001, ISO
9002 şi ISO 9003;
SR EN ISO 9002/1995: Sistemele calităţii: Model pentru asigurarea
calităţii în producţie, montaj şi service.

5. Procedura

5.1 Modul de desfasurare al activitatii.


- Se verifica starea generala a utilajului inainte de a incepe lucrul si se verifica
daca are toate accesoriile necesare indeplinirii activitatii.
- Se prinde semifabricatul in elementul port-piesa
- Reglarea parametrilor de lucru : viteza, avansul, adancimea de prelucrare
- Alegerea sculei-aschietoare
- Pornirea masinii-unelte
- Realizarea operatiilor de prelucrare a piesei
- Controlul operatiei realizate.

5.2 Descrierea operatiei de strunjire.

Mai intai se va verifica M.U. ca este apta a efectua operatia de strunjire.


Dupa aceasta operatie urmeaza prinderea semifabricatului in varfurile de
centrare dupa care se va alege scula aschietoare conform cu prelucrarea care se
executa si bineinteles fixarea acesteia.
Se va porni masina, operatiune realizata de catre operator. Tot operatorul
va alege si regimul de aschiere conform cu fisa tehnica. Urmeaza operatia de
strunjire.
In urma incheierii operatiei de strunjire operatorul va inlatura scula
aschietoare de piesa, va opri motorul masinii si va efectua controlul dimensional
al piesei.
Acest proces se va relua, in aceeasi ordine la prelucrarea unui nou
semifabricat.

Nume si prenume Semnatura Data


Intocmit
Verificat
Aprobat
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI Ediţia
PROCEDURA DE LUCRU Revizia
Data emiterii:
PENTRU STRUNJIRE
& Cod: IMC – PSC – 06
Exemplar nr.
Pagina:6/7
Catedra: Tehnologia Materialelor şi Sudare

5.3 Scule si masini unelte.


Tinand cont de dimensiunile de gabarit ale piesei, tipul prelucrarilor si
conditiile tehnice de generare impuse s-au ales urmatoarele masini:
 strung normal, SN 500 X 1500;
 masina de gaurit, G40;
 masina de frezat verticala, FV 32X132;
 masina de gaurit si alezat, GPR 45A;
 masina de rectificat, RI 3250.

Caracteristicile masinilor-unelte

 SN 500 X 1500:(strung normal)

 -diametrul maxim de prelucrare deasupra ghidajelor: 500 mm;


 -distanta intre varfuri: 1500 mm;
 -cursele maxime pe directiile transversala, longitudinala si sanie portcutit:
350, 950...,1700 mm;
 -diametrul maxim de prelucrare deasupra saniei: 265 mm;
 -diametrul maxim al materialului din bara: 62 mm;
 -conul interior din axul principal: metric 80;
 -distanta pe verticala de la baza de asezare a cutitului la linia varfurilor:
38 mm;
 -gama de turatii a axului principal: 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 [rot/min];
 -gama de avansuri longitudinale (pentru obtinerea unor siruri de avansuri
de valori mai mari se inmultesc sirurile scrise cu valorile din paranteza):
0.035, 0.040, 0.045, 0.050, 0.056, 0.063
 (2, 4, 8, 16, 32) [mm/rot];
 -gama de avansuri transversale se obtine din cele longitudinale impartind
cu valoarea 4;
 -dimensiunile conului din pinola;
 -puterea motorului principal: 7,5 KW;
 -capul axului principal: con scurt cu saiba .

Nume si prenume Semnatura Data


Intocmit
Verificat
Aprobat
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI Ediţia
PROCEDURA DE LUCRU Revizia
Data emiterii:
PENTRU STRUNJIRE
& Cod: IMC – PSC – 06
Exemplar nr.
Pagina:7/7
Catedra: Tehnologia Materialelor şi Sudare

6. Responsabilitati

SPIT elaborează instrucţiuni de exploatare şi întreţinere pentru produsele


S.C. ALFA S.A.
Serviciul Proiectare Tehnologii.
Prevede în fişe tehnologice operaţiile de conservare şi ambalare şi controlul
acestora; întocmeşte proiectul de ambalaj.
Prin PCMVI pe care le întocmeşte, stabileşte modul de control al manipulării,
depozitării, ambalării, conservării, livrării.
Atelierele de fabricaţie
Răspund de manipularea şi conservarea produselor, conform prevederilor
procedurilor/instrucţiunilor de lucru şi a documentaţiei tehnice de execuţie.
Personalul CTC
Întocmeşte certificatul de calitate şi garanţie al produsului dacă acesta
îndeplineşte toate condiţiile specificate în contract şi există dovezile obiective că
produsul a fost supus tuturor inspecţiilor, verificărilor şi încercărilor prevăzute.
Biroul AQ
Verifică prin audituri interne ale calităţii manipularea, depozitarea, ambalarea,
conservarea şi livrarea produselor.
Supraveghează şi avizează ambalarea şi livrarea produselor, dacă acestea sunt
puncte de staţionare obligatorie stabilite prin PCMVI.
Operatorul este obligat sa respecte toate cerintele prezentei proceduri
pentru a desfasura activitatea de strunjire in conditii bune.
Responsabilul CTC este obligat sa verifice calitatea produselor si in caz,
realizarea fisei de rebut.

7.Anexe

7.1 Anexa 1 – Desenul de executie al piesei


7.2 Anexa 2 – Fisa film

Nume si prenume Semnatura Data


Intocmit
Verificat
Aprobat