Sunteți pe pagina 1din 1

AMDEC Denumire produs: TALPA

Nr. Denumire Functia Mod de Efectul Mod de Cauzele Evaluare risc Masuri de Responsabilitati
Crt. element indeplinita defectare defectarii depistare defectului imbunataire
A B C R
2 Debitare Obtinerea Pregatire Configuratie Testare Instruire
dimens. necoresp. a geometrica muncitori insuficienta
Piesa muncitorului necoresp.
semifab.
Nerespectarea Configuratie Monitorizare Lipsa
procedurilor de geometrica mod de lucru claritatii in
lucru necoresp. enuntare
3 Frezare Obtinere Orientarea Configuratie OV; Instruire
suprafete dimens necoresp. a geometrica Verificare insuficienta
laterale nominala piesei necoresp. dimensionala
Alegerea Configuratie Verificare Instruire
necoresp a geometrica dimensionala insuficienta
regimului de necoresp.
lucru
Uzura masinii Configuratie Verificare Lipsa
si a sculelor geometrica dimensionala verificarii
necoresp. periodice
4 Gaurire Obtinere Dispozitiv Configuratie OV; Pregatire
4x12 config. neadaptat geometrica Verificare insuficienta
Tehn. necoresp. dimensionala executant
Prinderea Configuratie OV; Pregatire
necoresp a geometrica Verificare insuficienta
piesei necoresp. dimensionala executant
7 Frezare sup Obtinere Calitatea Configuratie Verificare Lipsa
centrala dimens scazuta a geometrica SDV-uri verificarii
nominala placutei necoresp. periodice
aschietoare
Alegerea Configuratie Testare Instruire
regimului de geometrica muncitori insuficienta
lucru necoresp.