Sunteți pe pagina 1din 22

SC PLACINTE CALDE SRL Durata expunerii: 8 ore/zi

ECHIPA DE EVALUARE: Dragan Elena-Maria- evaluator

FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI


DE MUNCĂ

LOCUL DE MUNCĂ:
Patiser
Forma concretă de manifestare a factorilor de
Componenta Factorii de Consecinţa
Nr. risc Clasa de Clasa de Nivel
sistemului de risc maximă
Crt. gravitate probabilitate de risc
muncă identificaţi previzibilă
(descriere , parametrii )
1 2 3 4 5 6 7 8
EXECUTANT Actiuni 1) Inceperea activitatii fara verificarea ITM 2 2 2
gresite echipamentelor de utilizat si a mobilierului 3-45

2) Accidentari in timpul deplasarilor la beneficiar si Invaliditate 5 2 4


la alte institutii in interesul serviciului gr. 2

3) Raniri, accidentari de mijloace de transport care ITM 45-90 3 1 2


efectueaza manevre de mers cu spatele

4) Accidentare prin parasirea locului de munca Invaliditate 4 1 2


gr. 3
5) Sprijinire\stationare langa panourile de inalta DECES 7 1 3
tensiune

6) Minimizarea pericolului si nerespectarea ITM 3 2 2


instructiunilor de lucru si de securitate a muncii 45-90
la realizarea sarcinii de munca
7) Prezentarea la lucru in conditii psiho-fiziologice ITM 3 2 2
necorespunzatoare (oboseala, boala, ebrietate) 45-90

12
8) Neaducerea la cunostinta conducatorului locului Invaliditate 4 1 2
de munca a oricarei defectiuni tehnice sau orice gr. 3
situatie ce ar constitui pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala
9) Neprezentare la controlul medical periodic si la ITM 3 2 2
angajare 45-90
10) Neutilizarea EIP Invaliditate 5 2 4
gr. 2
11) Invaliditate 4 1 2
Utilizarea surselor de foc in loc interzis gr. 3
12) Alunecari, caderi de la acelasi nivel, de pe scari, DECES 7 1 3
de la inaltime sau la accesarea partii superioare
a rafturilor

13) ITM 2 5 3
Cadere, alunecare pe gheata 3-45
14) Interventii gresite in caz de inceput de incendiu la DECES 7 1 3
instalatiile electrice sau la mijlocul de transport

15) Lovire, accidentare prin desfasurare de activitati DECES 7 1 3


care se supun autorizarii, instruirii speciale,
testarii medicale si psihologice, cunoasterii
modului de functionare a diverselor echipamente
tehnice folosite

16) Innecare, asfixiere in timpul pauzelor DECES 7 1 3

MECANIC 17) Taiere sau intepare cu diverse obiecte de Invaliditate 4 1 2


bucatarie (cutit, malaxor) gr. 3
MIJLOACE Miscari
DE MUNCA functionale 18) Invaliditate 4 2 3
Ranire prin folosirea necorespunzatoare a
mijloacelor de productie din patiserie gr. 3

13
19) Antrenare obiecte vestimentare in organele in Invaliditate 4 1 2
miscare ale malaxorului gr. 3
Deplasari 20) Accidentare memberelor inferioare la caderi de ITM 2 2 2
sub efectul obiecte, materiale 3-45
gravitatiei
21) Ranire cu turturi formati pe streasina caselor DECES 7 1 3

TERMIC 22) Arsura prin atingerea accidentala a suprafetelor ITM 3 3 3


supraincalzite (plita, tavi incinse etc) sau lichide 45- 90
incinse (ulei).
23) Arsura prin atingerea accidentala a suprafetei ITM 3 3 3
corpului cu flacara cuptorului de coacere 45- 90
24) Oparire cu abur (oala sub presiune si ridicarea Invaliditate 4 2 3
capacelor de la oalele avand lichide in fierbere) gr. 3
sau cu apa fierbinte
ELECTRIC 25) Utilizarea de instalatii electrice defecte (prize, DECES 7 1 3
stechere defecte, cabluri dezizolate etc.)
Electrocutare directa prin deterioarea accidentala
a izolatiilor unor circuite electrice, prin atingere
indirecta sau aparatia tensiunii de pas la
deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de
impamantare / intreruperea cablurilor de
impamantare
26) Interventii la instalatiile electrice (punere sub DECES 7 1 3
tensiune, remediere de defectiuni) de catre
persoane neautorizate
CHIMIC 27) ITM 2 2 2
Ingerarea de substante toxice 3-45
28) Inflamarea ochilor la atingerea (accidentala) cu ITM 2 2 2
substante toxice 3-45
29) Explozie, asfixiere prin folosirea DECES 7 1 3
necorespunzatoare a echipamentelor ce
functioneaza cu gaz

14
BIOLOGIC 30) Imbolnavire, ranire prin folosirea ITM 2 2 2
necorespunzatoare a toaletelor 3-45

31) Temperaturi inalte, curenti de aer si ambianta ITM 2 2 2


sonora 3-45
32) DECES 7 1 3
Iluminat necorespunzator

33) Caldura excesiva. Diferente de temperatura intre ITM 2 2 2


MEDIUL DE mediul interior si cel exterior ce pot cauza 3-45
MUNCA imbolnaviri, deshidratare

34) ITM 2 2 2
Innecare, asfixiere cu pulberi de faina 3-45
35) Explozie datorita prezentei pulberilor de faina in DECES 7 1 3
aer

SARCINA DE 36) Deplasare de vertebre la depasirea sarcinii Invaliditate 4 2 3


MUNCA maxime admise de ridicare pentru fiecare angajat gr. 3
37) Pozitie ortostatica indelungata ce poate cauza Invaliditate 4 2 3
aparitia varicelor, tulburari circulatorii, de gr. 3
echilibru, oboseala
Factori de
risc 38) DECES 7 2 4
Accidentari, raniri datorita stresului
psihosociali
39) DECES 7 1 3
Vatamare corporala prin atac la persoana

40) DECES 7 1 3
Hartuire sexuala

41) Intimidare prin folosirea unui ton ridicat al vocii, DECES 7 1 3


Factori de
amenintari
risc specific

15
grupurilor 42) Risc de avort datorita mediului, starii de sanatate DECES 7 1 3
sensibile la sau a altor cauze
risc
43) Risc de imbolnavire sau accidentare in timpul DECES 7 1 3
sarcinii datorita nerespectarii OUG 96/ 2003 sau
a indicatiilor medicului curant sau de medicina
muncii cu privire la timpii de munca, pauze sau a
altor cauze
44) Risc de accidentare, imbolnavire datorita DECES 7 2 4
suprasolicitarii persoanelor tinere sau acordarii
de atributii si sarcini neconforme cu grupa lor de
risc

45) Risc de accidentare, imbolnavire datorita DECES 7 2 4


suprasolicitarii persoanelor cu handicap sau
acordarii acestora de sarcini necorespunzatoare

46) Risc de accidentare, imbolnavire datorita DECES 7 1 3


neamenajarii locurilor de munca persoanelor cu
handicap in conformitate cu prevederile legale

Din centralizarea datelor din Fişa de evaluare rezultă nivelul de risc:

 46 
  ri  Ri 
Nr   i 1 46   5( 4 x54x)423 ( 3 x 3) 18 ( 2 x 2 )
 23 x 318 x 2  3.00
 
  i 1
ri 

In functie de gravitatea consecintelor pe care le produc factorii de risc asupra participantilor la procesul muncii, se pot remarca urmatoarele
ponderi:

16
Nr Consecinta factorului de risc Pondere (%)
crt
1 ITM 3-45 19%
2 Invaliditate gr. 3 27%
3 Invaliditate gr. 2 6%
4 ITM 45-90 16%
5 DECES 33%

Unitatea: SC PLACINTE CALDE SRL

17
Locul de munca: Patiser

FISA DE MASURI PROPUSE

FACTORI DE RISC Nivel COMPETENTE


Nr crt de NOMINALIZAREA MASURIII PROPUSE SI TERMENE
risc RASPUNDERI
A. EXECUTANT-Actiuni gresite, omisiuni 2 - Verificarea inainte de inceperea lucrului si dupa Lucratorul Permanent
1. Inceperea activitatii fara verificarea terminarea acestuia a starii echipamentelor Conducatorul
echipamentelor de utilizat si a folosite: lucratorul va verifica starea butoanelor unitatii
mobilierului de PORNIRE/ OPRIRE, starea echipamentelor Seful locului de
tehnice- ca acestea sa nu fie sparte sau munca
deteriorate. Verificarea starii cablurilor, Medicul de
pozitionarea acestora astfel incat sa nu se circule medicina muncii
peste ele, sa nu existe posibilitati de forfecare
sau deteriorare.
Verificarea stabilitatii si portanta rastelelor
asigurarea impotriva alunecarii, a sertarelor si
incuietorilor.

2. Accidentari in timpul deplasarilor la - Cunoasterea si respectarea Codului Rutier.


beneficiar si la alte institutii in interesul Lucratorii nu se vor abate de la traseul initial in
serviciului momentul efectuarii deplasarilor. Lucratorii vor fi
instruiti cu privire la riscurile specifice la vizitarea
altor locuri de munca.

3. Raniri, accidentari de mijloace de -Este interzisa stationarea persoanelor in spatele


transport care efectueaza manevre de mijloacelor de transport ce efectueaza manevre
mers cu spatele de mers cu spatele

4. Accidentare prin parasirea locului de - Este interzisa parasirea locului de munca


munca pentru desfasurarea de alte activitati in timpul
lucrului

18
Marcarea locurilor de munca periculoase
Respectarea HG 1425\2006 art 100-113
Parasirea locului de munca la incetarea lucrului
se va face prin caile de acces cele mai apropiate,
marcate cu vopsea reflectorizanta

- Este interzisa sprijinirea de panouri electrice,


5. Sprijinire\stationare langa panourile stationarea langa acestea
de inalta tensiune Marcarea corespunzatoare a zonelor cu risc de
accidentare\electrocutare

- Lucratorii sunt obligati sa respecte instructiunile


6. Minimizarea pericolului prin specifice de securitate a muncii si legislatia de
nerespectarea instructiunilor de lucru si securitate a muncii, regulamentul intern si fisa
a securitatii muncii la realizarea sarcinii postului pentru evitarea accidentelor de munca si
de munca bolilor profesionale.
Lucratorii vor fi admisi la lucru numai dupa ce au
fost instruiti cu cele patru tipuri de instructiuni, a
fost consemnat acest lucru in fisele de securitate
si au semnat in fisa de instruire
Lucratorii sunt obligati sa-si respecte obligatiile
mentionate in Legea 319, art 22, 23 lit. a-e, h
privind utilizarea aparaturii, a echipamentului de
protectie, utilizarea dispozitivelor de securitate,
diferitele situatii de munca

7. Prezentarea la lucru in conditii - Interzicerea prezentarii la lucru in conditii


psihico-fiziologice necorespunzatoare necorespunzatoare.
(oboseala, boala, ebrietate)

- Informarea angajatorului si a sefului locului de


8. Neaducerea la cunostinta munca de eventualele accidente de munca,
angajatorului a eventualelor accidente imbolnaviri profesionale sau evenimente rutiere.
de munca si imbolnaviri profesionale Legea 319\2006 art. 23 lit. d, e
sau evenimente rutiere

19
9. Neprezentare la controlul medical - Prezentarea la controlul medical periodic si la
periodic si la angajare angajare conform Legii 319/2006 .

- Se interzice desfasurarea oricarei activitati fara


10. Neutilizarea EIP purtarea echipamentului de lucru (boneta, sort,
pantaloni, halat, manusi) si EIP la echipamentele
dotate cu sisteme de siguranta

- Respectarea atentionarilor, marcajelor de


prevenire a incendiilor.
11. Utilizarea surselor de foc in loc Interzicerea fumatului in incaperile inchise sau
interzis unde sunt depozitate materiale ce pot lua usor
foc

- Existenta unei pardosele plane, antiderapante,


fara muchii sau avand pe suprafata ei zone
12. Alunecari, caderi de la acelasi nivel, lipicioase, alunecoase.Evitarea zonelor umede
de pe scari, de la inaltime sau la de pe pardoseala.
accesarea partii superioare a rafturilor. Zonele spalate si umede vor fi inscriptionate
” ATENTIE, PODEA UMEDA!”
Marcarea vizibila a geamurilor sau peretilor din
sticla transparenta.
Curatarea zonelor umede sau alunecoase de pe
pardoseala.
Astuparea sau protejarea corespunzatoare a
tuturor zonelor din cadrul unitatii care prezinta
risc de cadere in gol.Marcarea sau ingradirea
acestora corespunzatoare.
Pentru urcare/ coborare scarile vor fi dotate cu
bara tip “mana curenta”.
A nu se sui pe scaune rotative.
Utilizarea de scari sigure, certificate.
Scarile se desfac total si se instaleaza stabil.
Transportul pe brate al materialelor se va realiza
astfel incat sa nu fie afectata vizibilitatea
Caile de circulatie trebuie sa fie marcate clar,
amplasate si dimensionate astfel incat sa asigure

20
un acces usor, sigur si adecvat pentru pietoni -
conform HG nr. 1091\16.08.2006 (Hotarare
privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca)

13. Cadere, alunecare pe gheata - Purtarea de incaltaminte adecvata, cu talpa


antiderapanta ori cu un ciorap textil pe deasupra
pentru evitarea alunecarii pe ghata, ocolirea
zonelor alunecoase

14. Interventii gresite in caz de inceput - Dotarea spatiilor cu sisteme antiincendiu si


de incendiu la instalatiile electrice sau la detectoare de fum.
mijlocul de transport. Informarea asupra mijloacelor de prevenire si
stingere a incendiilor (dotarea unitatii cu
stingatoare cu praf si dioxid de carbon)-
Folosirea stingatoarelor functie de tipul de
incendiu.
Intocmirea planului de evacuare al lucratorilor si
afisarea acestuia vizibil
Asigurarea mijloacelor de comunicare contactarii
serviciilor specializate
Oprirea lucrului si anuntarea sefului locului de
munca la observarea unui pericol iminent
Reluarea lucrului in zonele de actiune se va face
dupa ventilarea spatiilor si dupa ce s-a eliminat
orice alt risc de producere a unui accident- HG
nr.1425- privind pericolul grav si iminent art 101-
105
Inainte de a interveni la stingerea incendiilor se
va scoate de sub tensiune utilajul de la tabloul
electric general
Asigurarea cu necesarul de stingatoare pentru
fiecare loc de munca si hidranti, dotarea spatiilor
de lucru cu detectoare de fum si sisteme
antiincendiu. Locurile de pozitionare a
stingatoarelor si a hidrantilor nu se vor bloca cu
obiecte.

21
Semnalizarea corespunzatoare a locului de
depozitare al stingatoarelor- conform HG
971\26.07. 2006 (Hotarare privind cerintele
minime pentru semnalizarea de securitate si\sau
sanatate la locul de munca)
Verificarea periodica a stingatoarelor

- Lucratorul are obligatia sa solicite instruire


15. Lovire, accidentare prin desfasurare
speciala pentru fiecare sarcina noua de munca
de activitati care se supun autorizarii,
pe care o va primi de la seful ierarhic superior
instruirii speciale, testarii medicale si
sau orice alta persoana
psihologice, cunoasterii modului de
functionare a diverselor echipamente
tehnice folosite
- In timpul pauzei de masa se vor evita discutiile
si glumele intre colegi iar lucratorii nu se vor
16. Innecare, asfixiere in timpul
deplasa dintr-un loc in altul
pauzelor
- Lucratorii vor lua masa in locuri special
amenajate din incinta unitatii
B. MIJLOACE DE MUNCA- risc mecanic 3 Lucratorul Permanent
B Seful locului de
miscari functionale munca
Conducatorul
17. Taiere sau intepare cu diverse - Se interzice contactul direct cu lama cutitului unitatii
obiecte de bucatarie (cutit, malaxor) sau a altor obiecte ascutite sau taioase.
Pastrarea ordinii si curateniei la locul de munca
pentru evitarea caderii obiectelor taioase sau
ascutite si a oricarei vatamari a corporale
Sunt interzise glumele intre colegi prin\cu
folosirea obiectelor de bucatarie. Se interzice
pastrarea in buzunar a obiectelor ascutite sau cu
suprafete periculoase.
Cutitele vor fi prevazute cu maner si se vor aseza
in suportul cu protectie la nivelul lamei dupa
folosire

18. Ranire prin folosirea - Utilizarea echipamentelor tehnice si de lucru din

22
necorespunzatoare a echipamentelor patiserie conform instructiunilor de securitate a
tehnice din patiserie muncii din cartea tehnica a acestora

19. Antrenare obiecte vestimentare in - Se interzice introducerea mainilor in cuva


organele in miscare ale malaxorului echipamentelor electrice in timpul functionarii
acestora.
Orice interventie asupra acestora se va efectua
cu decuplarea acestuia de la reteaua de curent.
De asemenea lucratorul nu va purta obiecte de
imbracaminte- esarfe, bretele etc. care se vor
putea agata sau antrena in organele aflate in
miscare ae achipamentelor folosite.

- Asigurarea obiectelor impotriva caderii


20. Accidentare membre inferioare la necontrolate.
caderi de obiecte, materiale. La sfarsitul programului lucratorul este obligat sa
faca ordine la locul de munca

21. Ranire cu turturi formati pe - Curatarea streasinilor cladirilor de turturi,


streasina caselor evitarea circulatiei pe sub acestia, acolo unde nu
este posibil, locul va fi ingradit si va exista
marcajul de “acces interzis”.

Factori de risc termic


- Se interzice contactul direct cu obiectele
22.Arsura prin atingerea accidentala a fierbinti.
suprafetelor supraincalzite (plita, tavi Materialele voluminoase fierbinti se vor
incinse etc) sau lichide incinse (uleiuri). transporta de cate doua persoane si se vor folosi
manusi cu protectie termica
- Se interzice manipularea directa a obiectelor
fierbinti din cuptorul de coacere .
Folosirea manusilor de protectie.

- Se interzice expunerea directa a suprafetei

23
23.Arsura prin atingerea accidentala a corpului la flacara cuptorului de coacere.
suprafetei corpului cu flacara cuptorului Folosirea manusilor de protectie, a tavilor cu
de coacere maner de lungime corespunzatoare care sa nu
permita introducerea mainii in zona incinsa a
cuptorului .

- Se vor respecta instructiunile de folosire a


24.Oparire cu abur (oala sub presiune oalelor care sunt sau nu sub presiune in
si ridicarea capacelor de la oalele momentul utilizarii acestora.
avand lichide in fierbere) sau cu apa Se interzice utilizarea apei la chiuvetele care
fierbinte prezinta defectiuni la nivelul tevilor si robinetilor
Este interzisa expunerea directa a mainilor in apa
excesiv de calda
Dotarea chiuvetelor cu robineti avand simbolul
temperaturii apei inscriptionat corect pe directia
de deschidere a robinetului

- Verificarea periodica P.R.A.M. la instalatiile


Factori de risc electric electrice. Se interzice utilizarea aparaturii ce
prezinta defectiuni, deteriorari sau improvizatii la
25.Utilizarea de instalatii electrice nivelul carcasei sau circuitelor electrice.
defecte (prize, stechere defecte, cabluri Controlul periodic al instalatiilor electrice, al
dezizolate etc) Electrocutare directa cablurilor si continuitatilor de catre firme sau
prin deterioarea accidentala a izolatiilor personal autorizat. Orice defectiune sau neregula
unor circuite electrice, prin atingere observata se va consemna in Registrul de revizii
indirecta sau aparatia tensiunii de pas si reparatii iar utilajul, instalatia sau cablul
la deteriorarea circuitelor de legare la respectiv care prezinta improvizatii sau
instalatia de impamantare / intreruperea deteriorari va fi dezafectat pana la remedierea
cablurilor de impamantare situatiei pentru a nu exista riscul producerii de
incendii sau accidente.
Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent-
conform HG nr.1425\2006 privind pericolul grav
si iminent de accidentare
In cazul in care se va constata orice defectiune la

24
nivelul echipamentului folosit, se va intrerupe
imediat alimentarea cu curent electric si se va
anunta persoana competenta pentru a remedia
defectiunea.
Conductorii si cablurile se pozeaza pe trasee si
in zone fara posibilitati de strivire si forfecare.
Cablurile de pe pardoseala se acopera si se
marcheaza conform HG 971\26.07. 2006
(Hotarare privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si\sau sanatate la
locul de munca)
Se interzice executarea de operatii de reparatie
la aparatura electrica defecta.

- Interzicerea efectuarii unor operatii de


26. Interventii la instalatiile electrice remediere la instalatia electrica de catre
(punere sub tensiune, remediere de persoane neautorizate.
defectiuni) de catre persoane - Se interzice supraincarcarea prizelor cu
neautorizate stechere care sa suprasolicite priza. Verificarea
periodica a prizelor si a integritatii cablurilor de
alimentare cu curent. Se interzice blocarea cu
obiecte a accesului la panourile electrice.
Se interzice lasarea nesupravegheata a
echipamentelor alimentate cu curent electric.
Reluarea lucrului dupa aerisirea completa a
spatiilor si dupa ce s-a eliminat orice pericol de
reizbucnire a incendiului conform HG
nr.1425\2006 privind pericolul grav si iminent de
accidentare. Respectarea si cunoasterea
normelor pentru S.U. Dotarea cu necesarul de
stingatoare cu praf si dioxid de carbon pentru
fiecare loc de munca.

Factori de risc chimic - Interzicerea ingerarii, gustarii de substante


toxice.
27. Ingerarea de substante toxice Etichetarea si depozitarea corespunzatoare a
recipientelor cu substante toxice

25
28.Inflamarea ochilor la atingerea
- Se interzice atingerea ochilor sau fetei cu
(accidentala) cu substante toxice
mainile nespalate dupa ce s-au manipulat
recipiente cu substante toxice.
Spalarea mainilor ori de cate ori este nevoie
29.Explozie, asfixiere prin folosirea
- Implementarea unui sistem de iluminat in
necorespunzatoare a echipamentelor
caz de urgenta
ce functioneaza cu gaz
Verificarea periodica a echipamentelor ce
functioneaza cu gaz
Dotarea echipamentelor ce functioneaza cu gaz
cu sisteme de oprire automata in caz de
defectiune
Se interzice fumatul in apropierea
echipamentelor cu alimentare pe gaz
Respectarea HG nr.1058\ 09.08.2006 privind
cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii
si sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui
potential risc datorat atmosferelor explozive.
Depozitarea, pastrarea buteliei in spatii special
amenajate, departe de surse de foc sau caldura
excesiva
Dotarea spatiului de lucru cu geamuri\aerisiri prin
care sa se realizeze o ventilatie corespunzatoare
Factori de risc biologic
- Este interzisa folosirea in alte scopuri a
toaletelor, utilizarea acestora defecte, avand
30. Imbolnavire, ranire prin folosirea
sparturi sau fiind nedezinfectate
necorespunzatoare a toaletelor
Anuntarea sefului ierarhic superior la observarea
unor lipsuri sau defectiuni ale toaletelor
C. MEDIUL DE MUNCA 3 - Determinari de microclimat. Lucratorul Permanent
31. Temperaturi inalte , curenti de aer si Existenta unui sistem eficient de etansare a Seful locului de
ambianta sonora usilor si geamurilor impotriva curentilor de aer si munca
a zgomotelor. Conducatorul
Pe timp calduros, cand temperatura aerului va unitatii
depasi constant temperatura maxima admisa in

26
legislatia de securitate a muncii, lucratorior li se
vor administra 2-4 litri de apa carbogazoasa
salina\zi, diminuarea programului de lucru pentru
a nu fi expusi in perioadele cele mai calduroase
ale zilei si li se vor acorda pause ori de cate ori
va fi nevoie, li se va asigura o ventilatie
corespunzatoare
Locurile de munca ale lucratorilor vor fi prevazute
cu grupuri sanitare cu dusuri
In cazul scaderilor de temperatura se va
administra lucratorilor ceai cald si, daca este
cazul, echipament de protectie. De asemenea, in
cazul temperaturilor si al conditiilor meteo
extreme, se va intrerupe programul de lucru pana
la remedierea situatiei

32.Iluminat necorespunzator - Existenta iluminatului tip anti-ex, corespunzator


fiecarui loc de munca

33. Caldura excesiva. Diferente de - Asigurarea unei ventilatii care sa asigure


temperatura intre mediul interior si cel calitatea aerului inspirat, existenta climatizoarelor
exterior ce pot cauza imbolnaviri, care sa regleze temperatura. Determinari de
deshidratare microclimat. Hidratare corespunzatoare

34. Innecare, asfixiere cu pulberi de - Utilizarea fainii fara provocarea de pulberi in


faina atmosfera.

35. Explozie datorita prezentei - Faina va fi depozitata in locuri special


pulberilor de faina in aer amenajate.
Se interzice aruncarea sacilor de la inaltime
avand pulberi de faina
Se interzice depozitarea sacilor in locuri avand
surse de caldura sau foc
Existenta stingatoarelor pentru fiecare loc de
munca
Instalatie electrica anti-ex
Aspirarea pulberilor de praf cu un aspirator

27
special care sa nu produca scantei la utilizare

D. SARCINA DE MUNCA 4 - Respectarea greutatii maxime admise de Lucratorul Permanent


36.Deplasare de vertebre la depasirea ridicare pentru fiecare angajat. Seful locului de
sarcinii maxime admise de ridicare Respectarea sarcinii de lucru prevazute in fisa munca
pentru fiecare angajat postului Medicul de
Elementele voluminoase vor fi manevrate medicina muncii
obligatoriu de cate 2 persoane; nu se va depasi Conducatorul
greutatea maxima admisa de ridicare pentru locului de
fiecare angajat-HG 1051\09.08.2006 (privind munca
cerinte minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta
riscuri pentru lucrator, in special afectiuni
dorsolombare)

37.Pozitie ortostatica indelungata ce - Alternarea pozitiei ortostatice cu cu cea de


poate cauza aparitia varicelor, tulburari sedere pe scaun. Respectarea pauzelor de lucru.
circulatorii, de echilibru, oboseala Controlul medical periodic. Interzicerea
desfasurarii activitatii in pozitii ortostatice
prelungite persoanelor cu tulburari circulatorii ori
cu varice
 Riscuri psihosociale

38. Accidentari, imbolnaviri, stres - Respectarea cu strictete a pauzelor de lucru si


datorat volumului mare de a zilelor libere din timpul saptamanii si a
munca concediilor de odihna si a maximului orelor de
munca prevazute de Codul Muncii, iar in cazul in
care acestea se depasesc, vor fi recuperate
imediat prin zile de odihna
Este interzisa desfasurarea acestei activitati
persoanelor necorespunzatoare fizic, medical,
psihologic
39. Vatamare corporala prin atac la
persoana Se interzice intrarea in conflict fizic cu persoanele
din jur. Anuntarea serviciului de urgenta 112 in
caz de incident major.
Schimbarea regulata a traseelor persoanelor ce

28
transporta bani sau documente
Sa existe obligatoriu mai mult de o persoana la
transportul bancar.
Testare medicala si psihologica.

40. Hartuire sexuala - Lucratorul va avea un comportament si o tinuta


decenta, va anunta seful ierarhic superior sau
conducerea administrativa/ organelor abilitate de
cercetare, in cazul in care este agresat sexual
sau hartuit la locul de munca. Consiliere
psihologica

41. Intimidare prin folosirea unui ton - Se interzice jignirea sau amenintarea
ridicat al vocii, amenintari persoanelor din jur, folosirea de injurii sau de
cuvinte ori expresii calomnioase. In discutii se va
folosi un ton corespunzator, nu foarte ridicat,
daca se poate calm, care sa nu deranjeze ori sa
intimideze pe cei din jur.

 Riscuri specifice - Se interzice desfasurarea oricarei activitati la


grupurilor sensibile la risc locul de munca cat si in afara acestuia care
prezinta riscuri pentru lucratoare.
Lucratoarele vor respecta pauzele de lucru, vor
42. Risc de avort datorita mediului, utiliza mobilier ergonomic, li se interzice
starii de sanatate sau a altor prezentarea la lucru in conditii
cause necorespunzatoare de oboseala, boala sau daca
au consumat bauturi alcoolice sau substante
care-i modifica starea generala.
Lucratoarele sunt obligate sa anunte imediat ce
au confirmarea unei sarcini conducatorul unitatii
si seful locului de munca printr-o dovada
medicala.
Orice stare de rau aparuta inainte sau dupa
inceperea lucrului trebuie anuntata medicului
specialist, de medicina muncii sau medicului de
familie pentru evitarea complicatiilor ce pot duce
la avort atat inainte cat si in timpul lucrului.

29
Se vor evita pozitiile incomode, sederea
prelungita pe scaun, ridicarea sau transportul de
greutati, expunerea la radiatii, lucrul la inaltime,
in conditii de stres sau in conditii de imbolnavire
prin contaminare.

43. Risc de imbolnavire sau - anuntarea conducerii de existenta sarcinii


accidentare in timpul sarcinii lucratoarei
datorita nerespectarii OUG 96 - evaluarea locului de munca
sau a indicatiilor medicului - reducerea sau adaptarea programului de lucru-
curant sau de medicina muncii efecturea de pauze, reducerea timpilor de munca
cu privire la timpii de munca, - schimbarea conditiilor de munca/ daca este
pauze sau a altor cause cazul

44. Risc de accidentare, imbolnavire Persoanele foarte tinere nu vor fi solicitate din
datorita suprasolicitarii punct de vedere fizic, nu vor efectua sarcini care
persoanelor tinere sau acordarii sa implice forta fizica, nu vor fi implicate in
de atributii si sarcini neconforme efectuare de sarcini cu grad de risc crescut, care
cu grupa lor de risc ar putea sa le pericliteze viata, sanatatea sau
integritatea fizica, nu vor depasi 6 ore/ zi de
munca, nu vor lucra in schimburi, vor respecta
pauzele din programul de lucru.HG 600/ 2007
Se interzice angajarea tinerilor pentru activitati
care:
 implica expunere nociva la radiatii
 implica expunere nociva la agenti toxici,
cancerigeni, care pot produce modificari
genetice ereditare
 prezinta riscuri de accidentare prin care
se presupune ca tinerii nu le pot identifica
sau preveni din cauza atentiei insuficiente
pe care o acorda securitatii muncii sau
datorita lipsei de experienta/ pregatire
pun in pericol sanatatea acestora datorita
expunerii la frig sau caldura excesiva sau din
cauza zgomotului ori vibratiilor

30
- Persoanele cu handicap nu vor efectua sarcini
45. Risc de accidentare, imbolnavire
care sa implice actiuni rapide, prompte, nu vor
datorita suprasolicitarii
efectua munci grele, istovitoare, vor lucra numai
persoanelor cu handicap sau
dupa ce starea acestora a fost evaluata de medic
acordarii acestora de sarcini
si numai activitatile recomandate de acesta.
necorespunzatoare
Nu vor depasi programul de ore, nu vor lucra in
schimburi, vor respecta pauzele de lucru si zilele
de concediu.
46. Risc de accidentare, imbolnavire
- adaptarea locurilor de munca pentru persoanele
datorita neamenajarii locurilor de
cu handicap, cu spatare, bare, manere
munca persoanelor cu handicap
ajutatoare, in special in cadrul toaletelor,
in conformitate cu prevederile
vestiarelor
legale

CENTRALIZAREA MASURILOR PENTRU RISCURILE PSIHOSOCIALE PENTRU LOCUL DE MUNCA PATISER

31
Sursa de risc Riscuri si consecinte Masuri/ bariere de Masuri/ bariere de Masuri de remediere
prevenire detensionare
1. Accidentari, imbolnaviri, Pentru individ- Deces, Respectarea sarcinilor din Suport/ intelegere, Eliminarea cauzelor care au
stres datorat volumului boli, sindrom de epuizare, fisa postului, acordare de supraveghere activitate generat stresul, acordare
mare de munca pierderea locului de munca, sarcini conform personal, comunicare, de timp suficient pentru
probleme familiale, competentelor si pregatirii, formare de competente, realizarea sarcinilor,
nervozitate, certuri, ton dozarea volumului de experienta, instruire. dozarea efortului,
necorespunzator, munca, recompensarea solicitarea instruirii
raspunsuri emotionale lucratorilor pentru realizarile suplimentare daca se
necontrolate, caderi de lor, respectarea programului considera ca e nevoie de
personalitate, agresivitate de lucru si al pauzelor, aceasta, adaptarea locului
recuperare prin zile de de munca, suport in conditii
Pentru organizatie- ohihna, organizarea muncii, de criza- sprijin din partea
aparitia pericolelor, greseli, consiliere, dialog cu conducerii, asigurarea unui
probleme de cooperare, angajatul, posibilitatea climat placut, benefic la
conflice, pierderea lucratorilor de a lua parte la locul de munca
competentelor, fluctuatii de deciziile care ii afecteaza
personal
2. Vatamare corporala prin Pentru individ- Deces, Insusirea normelor de Evitarea situatiilor Separatea activitatii
atac la persoana ranire, invaliditate, stres, comportament prevazute in conflictuale, ascultarea lucratorilor intrati in conflict-
pierderea locului de munca regulamentul intern si fisa partilor, consiliere, folosirea daca este posibil, insusirea
Pentru organizatie- postului, consiliere, unui ton calm in rezolvarea atributiilor de servici,
anchete interne, instruire, dialog cu conflictelor, dialog, instruire sanctiuni- retrogradare/
sanctionari, reclamatii, angajatul, asigurarea diminuarea salariului
amenzi, conflicte, aparitia mijloacelor de comunicare agresorului
pericolelor prin care sa se anunte
incidentul- telefon, sisteme
de alarma, posibilitatea
lucratorilor de a lua parte la
deciziile care ii afecteaza
3.Hartuire sexuala Pentru individ- Deces posibilitatea lucratorilor de a Dialog, consiliere, Eliminarea factorilor care
(sinucidere), scaderea lua parte la deciziile care ii supraveghere, adoptarea declanseaza astfel de
randamentului la servici, afecteaza, completarea si unei tinute vestimentare comportamente,
atingerea demnitatii prelucrarea prevederilor din decente, a unui limbaj reorganizarea activitatii la
persoanei, crearea unui ROI tuturor lucratorilor, corespunzator locurile de munca, luare de
mediu degradant de atitudine condescendenta si masuri disciplinare,

32
intimidare, de ostilitate, de regulamentara, tinuta sanctiuni- retrogradare/
umilire/ ofensator, decenta, limbaj diminuarea salariului
pierderea locului de munca corespunzator (fara agresorului
Pentru organizatie- vulgaritati sau tenta
anchete interne, sexuala)
sanctionari, reclamatii,
amenzi, schimbare de
personal, conflicte, aparitia
pericolelor
4.Intimidare prin folosirea Pentru individ- Deces, posibilitatea lucratorilor de a Intruniri la locul de munca, Asistenta din partea
unui ton ridicat al vocii, stres, teama, panica, lua parte la deciziile care ii impartirea sarcinilor pe conducerii sau
amenintari tulburari de comportament, afecteaza, crearea unui criterii de competenta si reprezentantilor societatii la
pierderea atentiei climat care sa permita o calificare conform fisei rezolvarea problemelor
Pentru organizatie- buna colaborare intre colegi postului, cunoasterea aparute, consiliere,
sanctionari, reclamatii, si parteneri, ascultarea atributiilor de catre fiecare utilizarea unui ton al vocii
amenzi, schimbare de problemelor existente de angajat, solutionarea corespunzator, impartirea
personal, conflicte ambele parti, gasirea de problemelor aparute printr- sarcinilor de servici dupa
solutii optime pentru un ton al vocii criteriul cometentelor si
rezolvarea problemelor corespunzator, fara calificarii
aparute, evitarea amenintari, injurii sau altfel
supraincarcarii cu sarcini si de intimidari
atributii a lucratorilor,
acordare de pauze
corespunzatoare

33