Sunteți pe pagina 1din 11

Ediţia 15.10.

2019
Revizia 15.10.2019
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
„POLITEHNICA” DIN OPERATIA DE STRUNJIRE
15.10.2019
BUCURESTI PLB-01-0-18112010
Exemplar nr.1
Pagina: 1/11

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU OPERATIA STRUNJIRE


PLB-01-0-18112010

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi
prenume:
Semnătura:
Data:
Ediţia 15.10.2019
Revizia 15.10.2019
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
„POLITEHNICA” DIN OPERATIA DE STRUNJIRE
15.10.2019
BUCURESTI PLB-01-0-18112010
Exemplar nr.1
Pagina: 2/11

Regimul de difuzare

Număr exemplare Difuzare


procedură
Internă
5 Circuit deschis
Controlat
0 Secret

Difuzarea

Nr. exemplare Destinatarul Nume Semnătura Data


documentului Prenume
1
1 Şef birou AQ
1 Şef serviciu CTC
1 Dept Productie
1 Arhivă

Lista de control a reviziilor

Nr. Elaborat/dat Verificat/dat


Obiectul reviziilor Avizat/data Aprobat/data
crt. a a

3
Ediţia 15.10.2019
Revizia 15.10.2019
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
„POLITEHNICA” DIN OPERATIA DE STRUNJIRE
15.10.2019
BUCURESTI PLB-01-0-18112010
Exemplar nr.1
Pagina: 3/11

1. SCOP

Procedura are drept scop stabilirea etapelor si responsabilitatilor conexe prelucrari prin
aschiere prin strunjire.

2. DOMENIU
Procedura se aplică la obtinerea pieselor prin strunjire in sectia de prelucrari mecanice.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢA
Referentialul SR EN ISO 9000 :2015 Sisteme de Management al Calitatii –Principii
fundamentale si vocabular.
Manualul calităţii, cod: MC – 01
SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

4. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI
4.1. Definitii
Strungurile-masini unelte care prelucreaza, prin aschiere, suprafetele corpurilor de
rotatie. La acestea, se mai adauga, uneori si suprafetele elicoidale, plane si chiar
poligonale.
Miscarea principala, de rotatie, este efectuata de piesa, iar miscarea secundara (de avans,
rectilinie) este efectuata de cutit;
Cutitul-una dintre cele mai simple si mat raspândite scule aschietoare de metale.
Din punct de vedere constructiv, cutitul consta dintr-un cap, adica partea activa a cutitului
si corpul sau tija, care serveste la fixarea cutitului in portcutitul masinii-unelte.
Capul cutitului are urmatoarele elemente :
1) fata de degajare;
2) fetele de asezare;
3) taisurile;
4) vârful cutitului ;
Fata de degajare-suprafata cutitului pe care aluneca aschiile ;
Ediţia 15.10.2019
Revizia 15.10.2019
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
„POLITEHNICA” DIN OPERATIA DE STRUNJIRE
15.10.2019
BUCURESTI PLB-01-0-18112010
Exemplar nr.1
Pagina: 4/11

Fete de asezare-se numesc suprafetele indreptate spre obiectul care se aschiaza. Sunt
doua fete de asezare : principala si secundara ;
Mecanismele de transmisie- fac legatura dintre motoarele electrice si subansamblele
principale care dau miscarile principale, secundare si auxiliare. Aceste mecanisme sunt
grupate in cutiile de viteza, de vansuri si filete, in cutia caruciorului;
Mecanismele de comanda- sunt formate din angrenaje si sunt actionate cu manivele,
leviere, manete;
Cutia de viteze- asigura arborelui principal, pe care este montat dispozitivul de fixare a
semifabricatului, treptele de turatie, in limitele 16÷1600 rot/min;
ap-adancimea de aschiere;
f-avansul la strunjire;
kr-unghiul de atac principal.
Restul definiţiilor sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001.

4.2. Prescurtari
CQ

5. RESPONSABILITATI
Directorul tehnic verifica documentatia tehnica de executie si dispune sefului
compartimentului productie-urmarire productie emiterea comenzii de executie catre
santier
Directorul productie verifica documentatia si repartizeaza comanda.,raspunzând de buna
organizare a procesului de productie
Responsabil cu controlul calitatii ( responsabil CQ )urmareste aplicarea întocmai a
prezentei proceduri, a proiectelor de executie si reglementarilor tehnice în vigoare si
întocmirea corecta a înregistrarilor calitatii
Seful de sectie primeste si verifica comanda de executie, documentatia de executie si
instructiunile specifice de lucru,pe care le transmite inginerului sef santier., totodata
raspunzând si de buna organizare a procesului de productie, de existenta si buna
functionare a utilajelor si sculelor, de asigurarea instalatiilor de forta si iluminat
Conducatorul punctului de lucru
- raspunde direct si nemijlocit de cantitatea si calitatea lucrarilor realizate sub
conducerea sa si de respectarea termenelor impuse
- raspunde de instruirea tehnica a sefilor de echipa si a personalului muncitor de
respectarea în executia lucrarilor a prevederilor documentatiei de executie, prezentei
proceduri , instructiunilor de lucru, reglementarilor tehnice în vigoare
- nu începe executia lucrarilor decât daca este în posesia comenzii de executie
- raspunde de utilizarea numai de personal cu calificarea si pregatirea tehnica
necesara realizarii lucrarilor
Ediţia 15.10.2019
Revizia 15.10.2019
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
„POLITEHNICA” DIN OPERATIA DE STRUNJIRE
15.10.2019
BUCURESTI PLB-01-0-18112010
Exemplar nr.1
Pagina: 5/11

- se îngrijeste de asigurarea mijloacelor de productie necesare desfasurarii normale a


activitatii de productie precum si de utilizarea lor judicioasa
- raspunde de folosirea în realizarea lucrarilor numai a materialelor care corespund
cerintelor de calitate conform documentatiei de executie si numai dupa ce acestea au fost
receptionate
- controleaza direct calitatea executiei si semneaza documentele de certificare a
calitatii lucrarilor realizate

6. DESCRIEREA ACTIVITATII

6.1.  Prevederi generale

6.2.  Tehnologia strunjirii

Strunjirea unei piese dintr-un semifabricat necesita urmatoarele operatii:


- reglarea strungului pentru obtinerea regimului de lucru optim, adica stabilirea
turatiei n, avansului s, si adancimii de taiere t;
- fixarea cutitului ales corespunzator lucrarii care se executa;
- fixarea semifabricatului in strung;
- strunjirea propriuzisa si controlul piesei;

Prezentarea partilor componente, a mecanismelor si a schemelor cinematice


la strunguri SNA 500x100
Strungurile au trei miscari: miscarea principala (de rotatie), secundara (de
avans,rectilinie)si auxiliara.
Miscarile se realizeaza cu ajutorul mecanismelor de actionare, de transmisie, de
comanda si pentru accesorii.
Actionarea strungurilor moderne se face individual cu motoare electrice
comandate prin butoane de la panou.
Mecanismele de transimie fac legatura dintre motoarele electrice si subansamblele
principale care dau miscarile principale, secundare si auxiliare. Aceste mecanisme
sunt grupate in cutiile de viteza, de vansuri si filete, in cutia caruciorului etc.
Mecanismele de comanda sunt formate din angrenaje si sunt actionate cu
manivele, leviere, manete etc.
Accesoriile cuprind instalatiile si dipozitivele auxiliare care pot fi fixe (instalatii
de ungere, racier, iluminat) sau detasabile (dispozitive de fixare a pieselor sau
sculelor).

Ediţia 15.10.2019
Revizia 15.10.2019
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
„POLITEHNICA” DIN OPERATIA DE STRUNJIRE
15.10.2019
BUCURESTI PLB-01-0-18112010
Exemplar nr.1
Pagina: 6/11

Toate aceste mecanisme sunt montate pe un batiu solid.


Cunoasterea constructiei, functionarii si manevrarii strungurilor se poate face usor
folosind schemele cinematice de ansamblu. Aceste scheme prezinta prin smne
conventionale lantul cinematic ce se realizeaza intre mecanismele principale ,
secundare, auxiliare. Schemele cinematice se amplaseaza in contorul masinii
pentru a fi interpretate mai usor. Partea mecanica a strungului SNA 500x1000 este
prezentata in figura 1 si cuprinde:
a) Cutia de viteze asigura arborelui principal, pe care este montat dispozitivul de
fixare a semifabricatului, treptele de turatie, in limitele 16÷1600 rot/min.
Miscarea se primeste de la motorul principal de 10 kW, 1500 rot/min, motor care
prin curele trapezoidale roteste axul I.
Pe axul I se afla trei cuplaje electromagnetice (1,2 si 3), fiecare avand frezata, pe
carcasa, dantura de roata dintata.
Alimentand bobina primului cuplaj, miscarea se transmite de la axul I la axul II
prin rotile 1-4.
Alimentand bobina celui de-al doilea cuplaj miscarea se transmite inversat axului
II prin rotile 2-3-7.
Pentru transmiterea miscarii de la axul II la axul III se foloseste grupul balador 8-
9-10-11, folosind una din cele patru perechi de roti: 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, axul III
avand, deci, patru trepte de turatie.
Pentru transmiterea miscarii de la axul III la axul IV se foloseste grupul balador
12-13-14, folosind una dintre cele trei perechi de roti: 12-15, 13-16, 14-17, axul
IV avand doisprezece trepte de turatie.
Pentru trasmiterea miscarii de la axul IV la axul VI (arboreal principal) se
foloseste grupul balador 21-22-23, ce multiplica de doua ori numarul de trepte de
turatie ale axului IV, arborele principal avand, deci, 24 de trepte de turatie.
Cuplajul electromagnetic 20 roteste fractionat arboreal principal, pentru a adduce
orificiul de strangere a semifabricatului ( din universalul de strangere) intr-o
pozitie accesibilia pentru introducerea cheii de strangere.
Pe schema cinematica sunt aratate si camele spatiale C si C , care, prin rotatia lor (
imprimata de manetele de pe cutia de viteza) deplaseaza furcile grupurilor
baladoare, cupland aceste grupuri corespunzator.

b) Mecanismul obtinerii avansurilor normale 1/1 si avansurilor marite 16/1.


Miscarea de la axul VI la axul VII se transmite folosind grupul balador 29-30
astfel:
- prin grupul de roti 17-31-30, realizand in final avansuri marite 16/1
- prin rotile 29-30, realizand avansuri normale 1/1

c) Mecanismul inversarii de sens. Miscarea se transmite de la axul VII la axul


VIII, folosind roata baldoare 32, astfel:
- prin grupul de roti 27-33-32, axul VIII rotindu-se intr-un sens;

Ediţia 15.10.2019
Revizia 15.10.2019
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
„POLITEHNICA” DIN OPERATIA DE STRUNJIRE
15.10.2019
BUCURESTI PLB-01-0-18112010
Exemplar nr.1
Pagina: 7/11

- prin grupul de roti 28-32, axul VIII rotindu-se in sens invers.


Pe carcasa cutiei de viteze exista doua manete speciale, pentru deplasarea rotii
baladoare 32 (cu evitarea sensului de deplasare a cutitului strungului) si a grupului
baladdor 29-30 (cu inchiderea avansului realizat: 1/1, 16/1).

d) Cutia de avansuri. Este situate sub cutia de viteze. Primeste miscarea de la axul
VII prin rotile de schimb, montate pe lira, inafara carcasei strungului, miscarea
primindu-se la axul XI.
Setul de roti de schimb, cu care strungul vine de la fabrica producatoare, permite
realizarea mai multor tipuri de filete. In functie de filetul dorit, se monteaza si
rotile indicate in cartea tehnica a masinii.
Pentru transmiterea miscarii de la axul XI la axul XII se foloseste grupul balador
45-46, cu perechile de roti (45-47, 46-49).
Pentru transmiterea miscarii de la axul XII la axul XIII se foloseste grupul balador
50-51 cu perechile de roti (47-50, 48-51).
Pe axul XII se afla partea mobile 52, a cuplei cu glisare K . Partea fixa 52, a lui
K , se afla pe axul XIV. Ambele parti, au frezate la exterior, dantura de roata
dintata (52,52). Cand cele doua parti se cupleaza, miscarea se transmite direct de
la axul XIII la axul XIV. De la axul XIV la axul XV, miscarea se transmite
folosind grupurile baladoare 59-60, 61-62, 63-64, de pe axul XV, prin grupul de
roti: 52-59, 53-60, 54-61, 54-62, 55-63, 56-64.
Cand cuplarea prin K nu se realizeaza, miscarea se transmite de la axul XIII la
axul XV prin raportul 52/58. De la axul XV la axul XIV miscarea se transmite ca
in primul caz, dar invers (de jos in sus). De la axul XV la axul XVI miscarea se
transmite prin rotile 65-66.
Apoi, transmiterea miscarii se face prin roata baladoare 68 care are trei pozitii:
• cand roata 68 este pe pozitia din stanga, prin raportul 57/68 se roteste arboreal
avansurilor (axul XIX legat prin cuplaj cardanic cu axul XVII), arbore ce asigura
avansurile automate ale cutitului strungului pentru strunjire (selectarea unei
strunjiri automate se face cu maneta m ).
• cand roata 68 este pe pozitia din mijloc, prin raportul 67/68 se roteste arborele
avansurilor, dar miscarea se continua si prin raportul 68/69 rotind astfel surubul
conducator (axul XXIX legat prin cuplaj cardanic cu axul XVII), care asigura
avansurile automate ale cutitului strungului, pentru operatia de filetare (cand
piulita spintecata se coboara pe surubul conducator, cu maneta m ).
Nu putem executa, in acelasi timp, strunjirea automata si filetarea automata,
datorita interblocarii mecanice ce exista intre maneta m si m ).
• Cand roata 68 este pe pozitia din dreapta, prin raportul 67/68, se roteste arborele
avansurilor.

e) Caruciorul mobil. Se deplaseaza pe ghidajele exterioare ale batiului. Arborele


avansurilor are frezat pe toata lungimea lui un canal de pana, ce faciliteaza
deplasarea
Ediţia 15.10.2019
Revizia 15.10.2019
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
„POLITEHNICA” DIN OPERATIA DE STRUNJIRE
15.10.2019
BUCURESTI PLB-01-0-18112010
Exemplar nr.1
Pagina: 8/11

rotii cu pana mobile 70, care preluand miscarea de la axul XIX, o transmite prin
roata intermediara 71, carcasei cuplajului electromagnetic 72.
Bobina cuplajului 72 se alimenteaza automat cand motorul de avans rapid nu este
alimentat, miscarea transmitandu-se la axul XXI, care prin angrenajul melc-roata
melcata 73-76 o transmite axului XXIII.
Pe axul XXIII se afla cupla dubla cu gheare K (si rotile pe rulmenti 77 si 78).
Deplasam maneta m , incat (printr-un angrenaj de roti conice) sa deplaseze partea
mobile a cuplei K in sus, cupland-o cu roata 77. Roata 77 capata miscare de
rotatie, miscare pe care o transmite (prin intermediul rotilor 82, 81,83) rotii 85,
care se deplaseaza pe cremaliera C (montata pe toata lungimea batiului
strungului), odata cu ea deplasandu-se intreg caruciorul obil, executand avansul
automat al cutitului pentru strunjirea longitudinala, in sensul dat de mecanismul
inversarii de sens.
Avansurile automate longitudinale sunt cuprinse in intervalul 0,028÷5 mm/rot, iar
cele transversale in limitele 0,007÷1,25 mm/rot.
Avansul manual al cutitului pentru strunjirea longitudinala se realizeaza cu
maneta m .
Deplasam in sens invers maneta m , incat partea mobile a cuplei K sa se culeze cu
roata 78. Aceasta, primind miscarea de rotatie, o transmite (prin intermediul
rotilor 79.80,88,87) rotii 86, rotind surubul (axul XXVI), ce deplaseaza piulita
solidara cu sania transversala, executand astfel avansul automat al cutitului pentru
strunjirea transversala, in sensul dat de mecansimul inversarii de sens.
Avansul manual al cutitului, pentru strunjirea transversala, se realizeaza cu
maneta m .
Avansul rapid al cutitului se realizeaza cu motorul de 0,8 kW, 1500 rot/min,
selectarea directiei de deplasare a cutitului realizandu-se cu tot maneta m
(deplasare longitudinala sau transversala.
Sania port-cutit (axul XXVIII) este montata pe sania transversala a strungului,
putandu-se inclina cu 45˚ , in ambele sensuri, pentru executarea strunjirilor
conice. Este actionata manual, cu o maneta prevazuta cu un tambur gradat (1
diviziune=0,05 m deplasare).
Port-cutitul permite prinderea a 4 cutite de sectiune 20x20 mm.

f) Papusa mobila (axul XXX) serveste pentru prinderea piselor lungi in vederea
prelucrarii, sau, uneori, pentru operatia de gaurire. Actionarea pinolei papusii
mobile se face prin melc si dantura inclinata, practicata pe partea inferioara. Acest
sitem permite realizarea unei curse mai mari pentru pinole si o actionare mai
comoda a rotii de mana, din pozitia de lucru a strungului.
Papusa mobila se deplaseaza longitudinal pe ghidajele interioare ale batiului.\

Ediţia 15.10.2019
Revizia 15.10.2019
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
„POLITEHNICA” DIN OPERATIA DE STRUNJIRE
15.10.2019
BUCURESTI PLB-01-0-18112010
Exemplar nr.1
Pagina: 9/11

7. ANEXE

Anexa 7.1
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Revizia Data Descrierea reviziei Intocmit


Aprobarii
Revizia 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Anexa 7.2

REGISTRU DE EVIDENTA A SALARIATILOR

Ediţia 15.10.2019
Revizia 15.10.2019
UNIVERSITATEA PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
„POLITEHNICA” DIN OPERATIA DE STRUNJIRE
15.10.2019
BUCURESTI PLB-01-0-18112010
Exemplar nr.1
Pagina: 10/11

Numarul Date de Ocupatia Data incheierii


Numele si Locul
contractului identificare (functia Salariul contractului Data inceperii
Prenumele de
Individual ale si/sau de baza individual de activitatii
Salariatului munca
de munca salariatului meseria) munca
1 2 3 4 5 6 7 8
CUPRINS:

1 Scop
2 Domeniu
3 Documente de referinta
4 Definitii si prescurtari
5 Responsabilitati
6 Descrierea activitatii
7 Anexe