Sunteți pe pagina 1din 2

PERSOANE FIZICE - Lista de Dobânzi, valabilă începând cu 1 mai 2015

G-69/2015.05.01–ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucuresti (ING Bank Romania/Banca)


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dobanzi bonificate de ING Bank Romania clientilor persoane fizice
Conturi curente Rata anuala a dobanzii Mentiuni
Card Complet, Cont'Rol,
Conturi in lei Student, Web, Standard si Cont 0% Se pot deschide doar urmatoarele tipuri de conturi curente: ING Card Complet, Conturi de Numerar si conturi curente
de Numerar in valuta
Conturi in valuta Euro, Usd, Cont de numerar etc 0%
Depozite la termen Rata anuala a dobanzii Mentiuni
Scadente la: 1 lună 3 luni 1 an La lichidarea înainte de scadenţă a depozitelor la termen se acordă dobȃnda de cont curent deschis în valuta respectivă.
Lei (sold cumulat pȃnă la *Dacă soldul cumulat al tuturor depozitelor în valuta corespunzatoare monedei Depozitului este mai mare de
0.75% 1.25% 2.00% 1.000.000 de unităţi, atunci pentru sumele care depăşesc această valoare, Banca bonifica dobȃnda de cont curent, în
1.000.000 lei/client)*
Eur (sold cumulat pȃnă la funcţie de moneda Depozitului. Soldul cumulat al tuturor depozitelor în valuta corespunzătoare monedei
Depozite 0.10% 0.40% 0.60% Depozitului:(i) reprezinta valoarea totala a sumelor plasate de Client in depozite intr-o anumita moneda,cu exceptia
1.000.000 eur/client)*
la termen depozitelor Bonus, pentru care Banca bonifica dobanda superioara dobanzii de cont curent in Eur /Lei, inclusiv
valoarea depozitului a carui constituire/prelungire se realizeaza si (ii) se calculeaza de catre Banca la data
Usd** 0.10% 0.10% 0.10% constituirii/prelungirii fiecarui depozit, in vederea stabilirii ratei /ratelor de dobanda aplicabile acestuia.
**Nu se mai pot deschide Depozite la termen in USD.
Depozit Bonus (lei)*** 2.60% ***Un client poate detine la un moment dat in Depozite Bonus cel mult 500.000 lei
Conturi de economii Rata anuala a dobanzii Mentiuni
Conturi de Sold până la 500.000 lei 1.75% La Conturile de economii pentru copii, Plusul de dobândă se aplica sumei care reprezintă diferenţa între soldul mediu
economii pentru Sold peste 500.000 lei 0% al trimestrului în curs şi media trimestrială maximă înregistrată pe contul de economii anterior trimestrului în curs. Plus
copii (lei)* Plus de dobândă 1.00% de dobândă se acordă numai în cazul în care diferenţa menţionată mai sus este pozitivă. În caz contrar, nu se acordă.
Conturi de Sold până la 1.000.000 lei 1.75% Această dobândă se postează în prima săptamână a trimestrului următor. Indiferent de data deschiderii contului,
economii (lei)* Sold peste 1.000.000 lei 0% trimestrele sunt fixe:1ian–31mar;1apr–30iun;1iul–30sep;1oct–31dec.

Începând cu 01.07.2010, conform legislaţiei în vigoare, ING Bank calculează, reţine şi virează un impozit de 16% la toate dobânzile bonificate.

Valorile indicilor de referinţă ce intra in calculul ratelor de dobandă pentru creditele acordate de ING Bank Romania:
1. ROBOR, aplicată creditelor acordate de ING Bank Romania, pentru aplicaţiile de credit iniţiate începând cu 1 mai 2015. Pentru ExtraRol se va aplica cotaţia ROBOR 1M, din penultima zi
lucrătoare a ultimei luni calendaristice încheiate. Pentru celelalte credite se va aplica ROBOR 3M, din penultima zi lucrătoare a ultimei luni calendaristice încheiate, cu excepţia Credit Card, unde
se va aplica ROBOR 3M, din penultima zi lucrătoare a lunii martie 2015.
ROBOR/EURIBOR: ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 1Y EURIBOR 1Y
Valoare: 1.62 % 1.51 % 1.66 % 0.17 %
2. Rata de referinţă, aplicată creditelor acordate de ING Bank Romania, ale căror aplicaţii au fost iniţiate pȃnă la data de 15 decembrie 2014. Rata de referinţă reprezintă media indicilor de referinţă
ROBOR 1M/ ROBOR 3M/ROBOR 1Y/EURIBOR 1Y, în funcţie de moneda şi tipul creditului, calculată pentru ultima lună calendaristică încheiată.
Rata de referinţă: Media ROBOR 1M Media ROBOR 3M Media ROBOR 1Y Media EURIBOR 1Y
Valoare: 1.43 % 1.42 % 1.66 % 0.18 %
Indicii de referinţă aferenţi lunii aprilie 2015, care intră în calculul Ratei de referinţă, au următoarele valori:
Aprilie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ROBOR 1M 1,54 1,51 1,53 1,53 1,53 1,59 1,49 1,35 1,29 1.27 1,27 1,27 1,27 1,26 1,25 1,23 1,25 1,25 1,25 1,28 1,38 1,52 1,59 1,60 1,60 1,60 1,59 1,60 1,62 1,58

ROBOR 3M 1,47 1,48 1,49 1,49 1,49 1,49 1,46 1,42 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 1,33 1,38 1,47 1,47 1,48 1,48 1,48 1,46 1,49 1,51 1,48

ROBOR 1Y 1,71 1,70 1,70 1,70 1,70 1,71 1,71 1,66 1,67 1,65 1,65 1,65 1,65 1,61 1,61 1,61 1,62 1,62 1,62 1,61 1,64 1,66 1,65 1,64 1,64 1,64 1,67 1,67 1,66 1,66

EURIBOR 1Y 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

3. Rata Interna de Referinţă. Pentru creditele unde dobȃnda este raportată la rata internă de referinţă a Băncii, valoarea acesteia este 2.65% pentru creditele în lei şi 2.45% pentru creditele în EUR.
Pagina 1/2
PERSOANE FIZICE - Lista de Dobânzi, valabilă începând cu 1 mai 2015
G-69/2015.05.01–ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucuresti (ING Bank Romania/Banca)
Dobanzi percepute de ING Bank Romania clientilor persoane fizice
1.Credite
1.1 Credite fara ipoteca
ExtraRol Robor Marja Rata anuală a dobanzii DAE Mentiuni
Linie de credit Extra Rol 1,62% 10,00% 11,62% 14,34% La calculul DAE s-a avut in vedere un credit de 5.367 lei acordat pe 1an.
Credit card Robor Marja Rata anuală a dobanzii DAE Mentiuni
Linie de credit fara Plan de rate 1,47% 20,00% 21,47% 25,27% La calculul DAE s-a avut in vedere un credit de 5.367 lei acordat pe 1an.
Serviciul 12 rate lunare egale n.a n.a 0% n.a *Beneficiaza de serviciul Plan de rate creditele solicitate si aprobate dupa 15.07.2013 si se
plan de rate aplica tranzactiilor mai mari sau egale cu 100 RON realizate la comercianti si Fast Pay cu
24/36 rate lunare egale n.a n.a 12% n.a conditia ca imprumutatul sa nu inregistreze intarzieri la plata, iar contul sa nu fie restrictionat.
atasat*
ING Personal Rata anuală a dobanzii DAE Mentiuni
Cu asigurare Pentru valori acordate mai mari de 30.000 lei (inclusiv) 8.95% 10.26%
Pentru clienti de viata Pentru valori acordate mai mici de 30.000 lei 9.30% 10.65%
care incaseaza
salariul la ING Fără asigurare Pentru valori acordate mai mari de 30.000 lei (inclusiv) 8.95% 9.88%
de viata Pentru valori acordate mai mici de 30.000 lei 9.80% 10.81% La calculul DAE s-a avut in vedere un credit de 60.000 lei
Cu asigurare Pentru valori acordate mai mari de 30.000 lei (inclusiv) 12.95% 14.74% acordat pe 5 ani.
Oferta de viata Pentru valori acordate mai mici de 30.000 lei 13.30% 15.14%
standard Fără asigurare Pentru valori acordate mai mari de 30.000 lei (inclusiv) 12.95% 14.34%
de viata Pentru valori acordate mai mici de 30.000 lei 13.80% 15.31%
1.2 Credite cu ipoteca
Rata anuală
Credit investiţii imobiliare cu garantie ipotecara Robor Marja DAE Mentiuni
a dobanzii
Cu asigurare de viata 1,51% 3,20% 4,71% 5,28% La calculul DAE s-a avut in vedere un credit de 550.000 lei
Fără asigurare de viata 1,51% 6,20% 7,71% 8,10% acordat pe 30 ani
Rata anuală
Credit de consum cu garantie ipotecara Robor Marja DAE Mentiuni
a dobanzii
Cu asigurare de viata 1,51% 3,20% 4,71% 5,63% La calculul DAE s-a avut in vedere un credit de 550.000 lei
Fără asigurare de viata 1,51% 6,20% 7,71% 8,46% acordat pe 5 ani
Rata anuală Mentiuni
Avantaj Plus Robor Marja DAE
a dobanzii
Pentru valori acordate mai mari de 225.000 lei (inclusiv) 1,51% 2,45% 3,96% 4,49%
Cu asigurare de viata
Pentru valori acordate mai mici de 225.000 lei 1,51% 2,95% 4,46% 5,01% La calculul DAE s-a avut in vedere un credit de 550.000 lei
Pentru valori acordate mai mari de 225.000 lei (inclusiv) 1,51% 2,45% 3,96% 4,12% acordat pe 30 ani
Fara asigurare de viata
Pentru valori acordate mai mici de 225.000 lei 1,51% 3,95% 5,46% 5,70%
Rata anuală Mentiuni
Prima Casa Robor Marja DAE
a dobanzii
Cu asigurare de viata 1,51% 2.00% 3,51% 4,18% La calculul DAE s-a avut in vedere un credit de 250.000 lei
Fără asigurare de viata 1,51% 2,50% 4,01% 4,34% acordat pe 30 ani
2. Dobanzi penalizatoare
Tip produs Rata anuala a dobanzii
Conturi curente, de economii si credite în lei, cu excepţia Credit Card 25.00%
Credit Card 30.00%
Conturi curente şi credite în valuta 12.00%
Pagina 2/2