Sunteți pe pagina 1din 1

Litera „P“

Pelicanul nãzdrãvanul
Prinde peºtii cu toptanul.
Îi înghite ºi-i aduce
Puilor ca hranã dulce.

P
p

 „Scrie“ literele dupã model.


 Coloreazã pelicanul.
 Încercuieºte în poezie litera P.
 Numãrã ºi spune câþi peºti înoatã în lac.

© 2014