Sunteți pe pagina 1din 7

COALA GIMNAZIALA SPECIAL Constantin Punescu

Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureti


Telefon: 021 444 22 88; Fax: 021 444 03 32
E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com
www.scoalaspeciala11.ro

COD: PROCEDURA OPERAIONAL Exemplar nr. 1


P.O. - 05
Data
elaborrii:
Aplicarea testelor iniiale Revizia nr. 1
Pagina nr. 1 din 5
n anul colar 2016-2017

Elaborat Data:16.09.2013 Profesor: Pena Carmen Semntura:


Verificat Data: 16.09.2013 Profesor: u Lizia Semntura:
Aprobat Data: 16.09.2013 Director: AURORA BUTOI Semntura:

Nr. 2552/22.09.2016

PROCEDURA
APLICAREA TESTELOR INITIALE IN
ANUL SCOLAR 2016-2017

Data intrrii n vigoare:


15.09.2016

LISTA REVIZIILOR

Nr. revizuiri Data Descrierea modificrii Responsabil Aprobare interna


Revizia 1 12.09.2016 Data aplicrii teztelor Prof. u Lizia Director:
iniiale, conform AURORA
structurii anului colar BUTOI
Modificare responsabil
comisie metodic
Revizia 2
COALA GIMNAZIAL SPECIAL PROCEDURA OPERAIONAL Cod:
CONSTANTIN PUNESCU
Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureti P.O. - 05
Telefon: 021 444 22 88 Aplicarea testelor iniiale
Fax: 021 444 03 32 Pagina nr. 5 din
E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com
n anul colar 2016-2016
5

2
COALA GIMNAZIAL SPECIAL PROCEDURA OPERAIONAL Cod:
CONSTANTIN PUNESCU
Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureti P.O. - 05
Telefon: 021 444 22 88 Aplicarea testelor iniiale
Fax: 021 444 03 32 Pagina nr. 5 din
E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com
n anul colar 2016-2016
5

1. SCOPUL PROCEDURII
2. DOMENIU DE APLICARE
3. DEFINITII, ABREVIERI, SIMBOLURI
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5. DESCRIEREA PROCEDURII
6. RESPONSABILITATI
7. NREGISTRRI/INSTRUMENTE
8. ANEXE

Lista de difuzare:
Exemplar Nr. Destinatar document Data difuzrii Semntura de
primire
Bogdan Rodica 14.09.2016
Su Lizia 14.09.2016
Pun Ionela 14.09.2016
Tomescu Irina 14.09.2016

Referine:
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar;
Regulamentul de ordine interioar;
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie;
Standardele ARACIP privind evaluarea unitilor de nvmnt preuniversitar.

1. Scop i domeniu de aplicare:


Procedura este utilizat pentru monitorizarea procesului de elaborare a testelor/ de
administrare a evalurii iniiale.
Procedura se aplic la clasele I-X la obiectele stabilite de MECTS i adaptate pentru
nvmntul special (Not privind evaluarea iniial organizare i sugestii metodologice pentru
anul colar 2011-2012), de ctre cadrele didactice responsabile de procesul instructiv - educativ.

2. Definitii, ABREVIERI, simboluri


C.E.A.C. Comisia de evaluare i asigurare a calitii
C.A.- Consiliul de Administraie
C.P. Consiliul profesoral

3. Documente de referinta

1. Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011


2. Nota MECTS 1691/12.09.2011
3. Regulamentul intern

4. Descrierea procedurii
Catedrele/comisiile metodice stabilesc reperele de intocmire a planurilor de recapitulare
si de eleborare a testelor initiale; monitorizeaza desfasurarea recapitularilor;
Cadrele didactice intocmesc si aplica planul de recapitulare si realizeaza testele initiale

3
COALA GIMNAZIAL SPECIAL PROCEDURA OPERAIONAL Cod:
CONSTANTIN PUNESCU
Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureti P.O. - 05
Telefon: 021 444 22 88 Aplicarea testelor iniiale
Fax: 021 444 03 32 Pagina nr. 5 din
E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com
n anul colar 2016-2016
5

Catedrele/comisiile elaboreaza grupuri de lucru pentru validarea/optimizarea continutului


testelor de evaluare
Testele validate sunt transmise in format electronic conducerii unitatii de invatamant
Testele vor avea o structura conform modelului eleborat la nivel national si afisat pe site-
ul www.subiecte2012.edu.ro si adapatat in functie de cerinte.

n proiectarea testelor se va avea n vedere:


- stabilirea structurii testelor n funcie de coninutul nvrii i nivelul de studiu;
- proiectarea matricei de specificaie;
- stabilirea cunotinelor, capacitilor, aptitudinilor i competenelor de evaluat;
- construirea itemilor;
- elaborarea baremului de notare;
- descrierea matricei de specificaii;
Pana la 1 octombrie 2016:
Cadrele didactice administreaz testele pn la data de 23 septembrie 2016, apoi le
evalueaz i stabilesc planul individualizat de nvare a elevilor
Cadrele didactice transmit elevilor rezultatele testelor i planul individualizat de nvare
Catedrele/comisiile metodice analizeaz rezultatele testelor i stabilesc modul de aciune
pe parcursul anului colar.
Catedrele/comisiile metodice ntocmesc un raport cu problemele tipice i modul de
actiune ce trebuie aplicat n cursul anului colar. Raportul este transmis diriginilor i
conducerii unitii de nvmnt.
Diriginii transmit prinilor individual rezultatele testelor i problemele tipice pentru
fiecare elev la fiecare disciplin.
Testele de evaluare vor fi transmise responsabilului de comisie metodic n format
electronic, iar responsabilul comisiei metodice le va transmite arhivat, n format
electronic Comisiei de Evaluare i Asigurare a Calitii, pe adresa de e-mail:
ceacpaunescu@yahoo.ro.

5. Responsabiliti
Procedura este pus n aplicare de ctre cadrele didactice de predare i monitorizat de
ctre director, coordonatorul CEAC i respondabilii comisiilor metodice.

6. Inregistrri
Procese verbale de validare a testelor de evaluare iniial
Procese verbale privind nregistrarea i interpretarea rezultatelor obinute de ctre elevi,
n urma testrilor iniiale, cu reliefarea aspectelor pozitive, aspectelor negative i a msurilor
ameliorative
Dosarul cu testele iniiale de evaluare pe nivele i discipline
Raportul general de informare al C.P. realizat de ctre responsabilului comisiei metodice

4
COALA GIMNAZIAL SPECIAL PROCEDURA OPERAIONAL Cod:
CONSTANTIN PUNESCU
Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureti P.O. - 05
Telefon: 021 444 22 88 Aplicarea testelor iniiale
Fax: 021 444 03 32 Pagina nr. 5 din
E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com
n anul colar 2016-2016
5

7. Anexe

ANEXA 1 - Procese verbale privind inregistrarea i interpretarea rezultatelor obinute de elevi

PROCES VERBAL
PRIVIND INREGISTRAREA I INTERPRETAREA REZULTATELOR
LA PROBA DE EVALUARE .................................., clasa .............
Aria curricular: .........................................................
Disciplina: .................................................................
Clasa: ...................................................................
Profesor.: .......................................................

La proba de evaluare ..............................., elevii clasei ............. au obinut urmtoarele note:


9 -10.........elevi
8 - 9......... elevi
7- 8............ .elevi
6 - 7.............elevi
5 6 ...........elevi
Rezultatele au fost contabilizate conform fiei de nregistrare, astfel:
REALIZAREA OBIECTIVELOR:

NR.
OBIECTIV O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
F.B.
Nr. elevilor B.
care au S. n
realizat ob. I.
urma analizei lucrrilor s-au constatat urmtoarele:
aspecte pozitive (puncte tari):

aspecte negative (puncte slabe/ greseli frecvente):

msuri ameliorative
Pentru elevii care la unii itemi au nregistrat calificative de suficient i insuficient se vor lua
msuri de recuperare:

DISCIPLINA: ................................................

FIA DE INREGISTRAREA REZULTATELOR:


PROBA DE EVALUARE ............................., clasa .............

5
COALA GIMNAZIAL SPECIAL PROCEDURA OPERAIONAL Cod:
CONSTANTIN PUNESCU
Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureti P.O. - 05
Telefon: 021 444 22 88 Aplicarea testelor iniiale
Fax: 021 444 03 32 Pagina nr. 5 din
E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com
n anul colar 2016-2016
5

Nr. Numele i prenumele Item // barem corectare Nota finala


crt elevului test
Nr. item 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6
COALA GIMNAZIAL SPECIAL PROCEDURA OPERAIONAL Cod:
CONSTANTIN PUNESCU
Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureti P.O. - 05
Telefon: 021 444 22 88 Aplicarea testelor iniiale
Fax: 021 444 03 32 Pagina nr. 5 din
E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com
n anul colar 2016-2016
5

Punctaj
maxim/item
1.
2.
3.
4.
5.
6. Punctaj
7. obinut
8.
9.
10.
11.
12.