Sunteți pe pagina 1din 145

Școala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești

COPIII ȘI A.B.C.-UL CIRCULAȚIEI

Publicație anuală
Revistă pentru copii, părinți, tutori, bunici,
cadre didactice

NR. 3 / IULIE 2019

Editura MAGIC PRINT


COORDONATOR PROIECT ȘI COLECTIV DE REDACȚIE:
ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA

COLECTIVUL DE REDACȚIE:
Prof. înv. primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA – Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești
Prof. înv. primar ABAZA IRINA MARINELA – Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești
Prof. înv. primar CRIȘMAN NICOLETA – Șc. Gimnazială Nr. 1 Târgu Ocna
Prof. ed. tehnologică GABOR LUCIA – Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești
Prof. înv. primar PÂNZARU MARTA – Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești
Prof. înv. primar RĂDULESCU PAULA-MARIA – Șc. Gimnazială „Emil Racoviță” Onești
Prof. înv. primar RÎPANU GEORGETA MARINELA – Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, com. Bîrsănești

TEHNOREDACTORI:
Prof. înv. primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA
Prof. înv. primar ABAZA IRINA MARINELA
Prof. înv. primar CRIȘMAN NICOLETA
Prof. ed. tehnologică GABOR LUCIA
Prof. înv. primar PÂNZARU MARTA
Prof. înv. primar RĂDULESCU PAULA-MARIA
Prof. înv. primar RÎPANU GEORGETA MARINELA

CORECTOR:
Prof. înv. primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA

DRAGI ELEVI, PĂRINȚI, TUTORI, CADRE DIDACTICE,

Vă așteptăm să ne trimiteți pentru ediția viitoare a revistei diverse materiale pe teme de


circulație rutieră: poezii, compuneri, ghicitori, rebusuri, desene realizate în orice tehnică doriți,
colaje, fotografii din timpul activităților școlare și extrașcolare, orice alte lucruri care considerați că
pot stârni interesul cititorilor revistei.
Materialele le puteți trimite pe adresa de e-mail:
concurs_circulatia@yahoo.com

© Editura Magic Print Onești


Editură recunoscută de Ministerul Educației Naționale prin Consiliul Național al Cercetării Științifice
din Învățământul Superior (CNCSIS) – Cod 345.

ISSN 2559 – 5571


ISSN-L 2559 - 5571

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă și prin orice mijloace tehnice, este strict
interzisă și se pedepsește conform legii.

Răspunderea pentru conținutul și originalitatea textului revine exclusiv autorului/ autorilor.

2
Prof. înv. primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA
Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău

COPIII ȘI A.B.C.-UL CIRCULAȚIEI


PROIECT EDUCAŢIONAL
EDIȚIA a III-a, Anul școlar 2018-2019

Prof. înv. primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA


Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău

COORDONATOR PROIECT:
ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA – Șc. Gimnazială
„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești
COLABORATORI:
ABAZA IRINA MARINELA – Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești
CRIȘMAN NICOLETA – Șc. Gimnazială Nr. 1 Târgu Ocna
GABOR LUCIA – Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești
PÂNZARU MARTA – Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești
RĂDULESCU PAULA-MARIA – Șc. Gimnazială „Emil Racoviță” Onești
RÎPANU GEORGETA MARINELA – Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, com. Bîrsănești

FORMULAR DE APLICAŢIE
Avizat,
Inspector educativ I.S.J. BACĂU

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/ Școala Gimnazială
unităţii de învăţământ aplicante: „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești
Adresa completă Onești, B-dul Oituz, nr. 7 bis, județ Bacău
Nr. de telefon/fax 0234/321191
Site şi adresă poştă electronică E-mail: scoala3onesti@yahoo.com
Coordonator/i Prof. înv. primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA
E-mail: magda_asanache@yahoo.com
Tel.: …………….
Numărul cadrelor didactice participante la 7/ 2
proiect/
nr. total de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la 45
proiect
Alte programe/proiecte organizate „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, inclus în C.A.E.R.I.
2018, fără finanțare M.E.N., poziția 1443, anul șco-
lar 2017-2018, Ediția a II-a; autofinanțare
„Cartea – izvor de cunoaștere și înțelepciune”, in-
clus în C.A.E.J. Bacău, 2018, anul școlar 2017-2018,
Ediția a II-a; autofinanțare

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului: „Copiii și A.B.C.-ul circulației”
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: concurs

3
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:
 Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile
B4: Ediţia nr. III
B5: Număr participanţi la proiect: 7
B6: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse
.............. lei 0 lei ............... lei
B7: Proiectul este cu participare: directă, indirectă, online.

REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate
La desfășurarea activităților proiectului participă un număr de 204 elevi și 7 cadre didactice.
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi
Elevii din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal sunt beneficiarii direcți, deoarece participă
activ. Beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice participante din cadrul școlilor partenere care
obțin performanțe cu elevii pe care-i formează, școala, dar și comunitatea care apreciază succesul
elevilor.
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura
ACTIVITATEA NR. 1 Înscrierea participanților (septembrie, octombrie, 2018)
ACTIVITATEA NR. 2 Promovarea proiectului (noiembrie 2018 - aprilie, 2019)
ACTIVITATEA NR. 3 „Educația rutieră – educație pentru viață” (februarie - aprilie 2019)
ACTIVITATEA NR. 4 Crearea de mesaje pentru campanii rutiere; Concurs (aprilie 2019)
ACTIVITATEA NR. 5 Realizarea revistei „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, Nr. 3 / 2019 (iulie, 2019)
ACTIVITATEA NR. 6 Diseminarea rezultatelor proiectului (august, 2019)
d. Descrierea activităţii principale
În cadrul activităților desfășurate în sala de clasă, cei prezenți își vor însuși/consolida următorii
termeni de dicționar: semafor, traversare, marcaj, intersecție, pieton, drum public, carosabil, bordură,
trotuar, autovehicul, trafic rutier, echipaj de poliție, baston reflectorizant, indicator rutier, interdicție,
informare, obligativitate, pasager, mijloc de transport, parcare, banda de circulație, vizibilitate redu-
să, mijloace luminoase, sens de mers, acostament, condiții de vizibilitate redusă, marcaj pietonal, in-
dicatoare, imprudent, agent de circulație, prioritate de trecere.
Cadrele didactice vor lectura povestioare cu morală pe teme rutiere, vor solicita elevii să
identifice normele și regulile de circulație corectă. Cei prezenți vor viziona unele materiale ce
prezintă urmările unei circulații incorecte. Copiii vor răspunde la ghicitori despre mijloacele de
transport, vor realiza diverse jocuri de rol („Urmează îndemnul polițistului”, „Așa DA/ Așa NU!”), vor
participa la concursul „Micii pietoni“.
Cadrele didactice vor organiza întâlniri ale elevilor, părinților/tutorilor/reprezentanților legali
ai copiilor, cu agentul de poliție.
Se vor organiza și activități cu aplicabilitate practică. Persoanele implicate în cadrul proiectului
se vor deplasa prin localitatea de domiciliu, precum și în localitățile în care se află școlile partenere.
Astfel vor putea observa, dar și aplica informațiile obținute în cadrul activităților desfășurate în sala
de clasă.
Activitățile practice realizate pe drumurile publice vor fi urmate de activități în sala de clasă
unde, prin desene, colaje, compuneri, ori alcătuire de poezii, elevii vor relata unele întâmplări de
comportament pietonal, cu aspecte pozitive și negative. Cadrele didactice vor organiza expoziții cu
desene pe baza temelor dezbătute și a activităților desfășurate.
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă
Acest proiect a fost implementat în anul 2016, la nivel județean. Elevii au fost încântați de
această formă de evaluare. Ieșirea în cadrul natural și crearea unei responsabilități, în afara clasei,
pentru elevi a constituit o mare plăcere și o satisfacție de evaluare și autoevaluare. Aici și-au consoli-
4
dat ideea că trebuie respectat un regulament, că activitatea are un anumit ritm, că își valorifică toate
cunoștințele asimilate, dar și forța intelectuală în situații neșablonizate. Atmosfera degajantă care se
crează în toate secvențele proiectului îi face pe elevi să aprecieze de la început toate acțiunile la care
sunt implicați, din plăcere.
Prin aceste activități ne-am propus să-i învăţăm pe copii să cunoască şi să respecte regulile de
circulaţie, să le stimulăm interesul pentru cunoaştere (la nivelul lor de înţelegere) a drepturilor şi
îndatoririlor pe care le au pietonii şi conducătorii de vehicule şi, nu în ultimul rând, să-i învăţăm să-şi
apere viaţa de accidente. De asemenea, vom urmări ca prin activităţile desfăşurate să le formăm
copiilor deprinderi de comportare civilizată pe drumurile publice, precum şi unele trăsături de
caracter cum sunt: respectul reciproc, spiritul de întrajutorare, de ordine şi disciplină, traseele
practic-aplicative constituind o formă agreată de elevi pentru a demonstra însușirea corectă a
regulilor de circulație.
Dovada că impactul este puternic, pozitiv este grăitor prin dorința de a participa în fiecare an la
activitățile acestui proiect.
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)
Este ştiut faptul că, nu numai cunoaşterea, dar obligatoriu și respectarea de către copii a norme-
lor şi regulilor de circulaţie, îi protejează în calitate de pietoni sau pasageri. Pietonii reprezintă cate-
goria cea mai numeroasă de participanţi la trafic, fiind şi cea mai expusă riscurilor de accident. Una
din principalele cauze ale accidentelor a fost traversarea prin locuri nepermise sau la culoarea roşie
a semaforului electric, un număr mare de victime înregistrându-se din rândul copiilor.
Experienţa a demonstrat că cei mici, datorită dorinţei de a se impune atenţiei colective prin risc,
cât şi din cauza lipsei de experienţă, participă în mod culpabil la accidente, unele dintre ele cu urmări
grave şi foarte grave. Oricare ar fi cauza stabilită de organele de specialitate în cercetarea unui acci-
dent, în care sunt implicaţi copiii, există un vinovat comun, lipsa educaţiei rutiere făcută la timp.
C.2. Scopul proiectului
Consolidarea noţiunilor elementare de comportare a copiilor pe stradă;
Aplicarea unei noi alternative de evaluare.
C.3. Obiectivele specifice ale proiectului
O1 - Cunoașterea şi aplicarea regulilor minimale de circulaţie în calitate de pieton în mediul ur-
ban şi în mediul rural;
1.1.- Stimularea capacității de relaționare elev-elev, profesor-elev; (ACTIVITATEA 3+4)
1.2.- Derularea pe etape a evaluării în clasă și în afara spațiului clasei, utilizând regulile de circulație;
(ACTIVITATEA 3+4)
O2 - Formarea abilităţii rutiere sigure în calitate de pieton, în mediul urban şi în mediul rural,
prin participarea la traseele practic-aplicative;
2.1.- Cunoașterea şi aplicarea corectă a regulilor de circulaţie specifice deplasării cu bicicleta, precum
și normele de călătorie în mijloacele de transport în comun; (ACTIVITATEA 3+4)
2.2.- Discriminarea spaţiului rutier de alte tipuri de spaţii pe baza descrierii elementelor definitorii
ale fiecărui tip de spaţiu, precum și riscul asociat spaţiilor din vecinătatea traficului rutier;
(ACTIVITATEA 3+4)
O3 - Diseminarea rezultatelor proiectului în 7 unități școlare, într-un interval de 12 luni.
3.1.- Constituirea unei baze de date cu profesorii participanți la proiect; (ACTIVITATEA 1+2)
3.2.- Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului și transmiterea acestora către
participanți; (ACTIVITATEA 5+6)
C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul
Grupul țintă căruia i se adresează proiectul este format din elevi din ciclurile preșcolar, primar,
gimnazial și liceal, din cadrul școlilor colaboratoare ale proiectului.

5
C.5. Beneficiarii direcți și indirecți
Elevii din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal sunt beneficiarii direcți, deoarece participă
activ.
Beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice participante din cadrul școlilor partenere care obțin
performanțe cu elevii pe care-i formează, școala, dar și comunitatea care apreciază succesul elevilor.
Prin acest proiect, școlile și cadrele didactice participante devin participanți indirecți, prin am-
plificarea prestigiului în comunitatea locală.
C.6. Durata proiectului
1 an: septembrie 2018 - august 2019 (până la sfârşitul anului şcolar 2018-2019)

C.7. Descrierea activităţilor

ACTIVITATEA NR. 1
a. Titlul activităţii: Înscrierea participanților
b. Data/perioada de desfăşurare: septembrie - octombrie 2018
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești
d. Participanţi: 7 cadre didactice din cadrul școlilor colaboratoare ale proiectului; directorii
unităților de învățământ.
e. Descrierea pe scurt a activității
Cadrele interesate să se înscrie vor completa documentele aferente înscrierii în proiect. Acordul
de parteneriat va fi semnat de cadrele didactice colaboratoare, precum și de directorii unităţilor de
învăţământ, ştampilat şi va fi trimis coordonatorului proiectului de parteneriat, prof. înv. primar
ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA.
Vor mai avea loc următoarele activităţi: mobilizarea echipei care se va ocupa de implementarea
proiectului; fixarea planului de desfăşurare a proiectului; fixarea responsabilităţilor; documentarea
echipei de proiect; stabilirea nivelului estimat al costurilor, achiziționarea materialelor necesare
desfășurării activităților proiectului.

ACTIVITATEA NR. 2
a. Titlul activităţii: Promovarea proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2018 - aprilie 2019
c. Locul desfăşurării: Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești, Șc. Gimnazială
Nr. 1 Onești, Șc. Gimnazială Nr. 1 Târgu Ocna, Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, com. Bîrsănești, Șc.
Gimnazială „Emil Racoviță” Onești.
d. Participanţi: cadre didactice din cadrul școlilor partenere; directorii unităților de învățământ.
e. Descrierea pe scurt a activității
Activitatea se desfăşoară în cadrul şcolilor partenere, având ca invitaţi părinţi, cadre didactice şi
reprezentanţi ai comunităţii locale. Proiectul va fi postat pe holurile şcolii, biblioteca școlară.
Totodată echipa va populariza pe internet informații despre proiect și concursul ce se va orga-
niza la finalul desfășurării activităților.

ACTIVITATEA NR. 3
a. Titlul activităţii: „Educația rutieră – educație pentru viață”
b. Data/perioada de desfăşurare: februarie - aprilie 2019
c. Locul desfăşurării: săli de clasă
d. Participanţi: elevi, cadre didactice din cadrul școlilor partenere; directorii unităților de
învățământ; agenți de poliție; comunitatea locală.
e. Descrierea pe scurt a activității
În cadrul activităților desfășurate în sala de clasă cei prezenți își vor însuși/consolida termeni
de dicționar. Cadrele didactice vor lectura povestioare cu morală pe teme rutiere, vor solicita elevii
să identifice normele și regulile de circulație corectă. Cei prezenți vor viziona unele materiale ce
6
prezintă urmările unei circulații incorecte. Copiii vor realiza diverse jocuri de rol. Vor organiza
întâlniri ale elevilor, părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai copiilor, cu agentul de poliție și
activități cu aplicabilitate practică, trasee practic-aplicative sub îndrumarea agentului de poliție, pen-
tru a pune în practică unele deprinderi corecte de comportament în cadrul circulaţiei pe drumurile
publice. Persoanele implicate în cadrul proiectului se vor deplasa prin localitatea de domiciliu,
precum și în localitățile în care se află școlile partenere. Astfel vor putea observa, dar și aplica
informațiile obținute în cadrul activităților desfășurate în sala de clasă.
Activitățile practice realizate pe drumurile publice vor fi urmate de activități în sala de clasă
unde, prin desene, colaje, compuneri, ori alcătuire de poezii, elevii vor relata unele întâmplări de
comportament pietonal, cu aspecte pozitive și negative privind tipuri de comportamente şi atitudini
ale diverselor categorii de participanţi la traficul rutier: pietoni, biciclişti, conducători de vehicule.
Cadrele didactice vor organiza expoziții cu desene pe baza temelor dezbătute și a activităților
desfășurate.
ACTIVITATEA NR. 4
a. Titlul activităţii: Crearea de mesaje pentru campanii rutiere; Concurs
b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2019
c. Locul desfăşurării: săli de clasă
d. Participanţi: elevi, cadre didactice din cadrul școlilor partenere, precum și din alte unități de
învățământ din țară; directorii unităților de învățământ; agenți de poliție; comunitatea locală.
e. Descrierea pe scurt a activității
Concursul va avea trei secțiuni: două dedicate elevilor, alta dedicată cadrelor didactice (publi-
care de articole cu exemple de bune practici în revista înregistrată cu I.S.S.N. la Biblioteca Națională a
României).
Elevii și cadrele didactice din unitățile de învățământ din țară vor trimite lucrări (desene, colaje,
compuneri, poezii, respectiv articole cu exemple de bună practică, proiecte de lecție) organizatorilor
concursului.
ACTIVITATEA NR. 5
a. Titlul activităţii: Realizarea revistei „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, Nr. 3 / 2019
b. Data/perioada de desfăşurare: iulie 2019
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești
d. Participanţi: 9 cadre didactice colaboratoare ale proiectului
e. Descrierea pe scurt a activității
Cadrul didactic coordonator al proiectului va coordona realizarea revistei „Copiii și A.B.C.-ul
circulației”, Nr. 3, iulie 2019; va tehnoredacta și corecta eventualele greșeli de tipar în materialele
trimise de colaboratori. Cadrele didactice colaboratoare vor reprezenta colectivul de redacție și vor
contribui la realizarea volumului, tehnoredactând din materialele înscrise la concursul „Copiii și
A.B.C.-ul circulației”.
ACTIVITATEA NR. 6
a. Titlul activităţii: Diseminarea rezultatelor proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare: august 2019
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești
d. Participanţi: 7 cadre didactice colaboratoare ale proiectului, alte cadre didactice din cadrul
școlilor partenere; directorii unităților de învățământ; agenți de poliție; comunitatea locală.
e. Descrierea pe scurt a activității
Cadrul didactic coordonator al acestui proiect va realiza o prezentare, pe baza fotografiilor şi
filmelor efectuate pe parcursul desfăşurării activităţilor proiectului. Cadrele didactice colaboratoare
îşi vor expune punctele de vedere privind modul în care s-au derulat activitățile, impactul pe care
acestea le-au avut asupra copiilor şi părinţilor/tutorilor acestora. Vor evidenţia punctele forte,
precum şi eventualele minusuri. Vor face propuneri pentru posibile viitoare parteneriate.
7
C.8. Diagrama Gantt a activităților

L L L L L L L L L L L L
Nr. Obiectiv u u u u u u u u u u u u
crt. specific Activitate n n n n n n n n n n n n
Responsabili
a a a a a a a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Constituirea
unei baze de ASĂNACHE
Diseminarea date cu profeso- MARIA-
rezultatelor rii participanți MAGDALENA
proiectului la proiect
1 în 7 unități Realizarea unor
școlare, materiale elec- Coordona-
într-un tronice cu rezul- torul
interval de tatele proiectu- proiectului și
12 luni lui și transmite- Echipa de
rea acestora că- proiect
tre participanți
Stimularea capa-
Cunoașterea
cității de relațio- Echipa de
şi aplicarea
nare elev-elev, proiect
regulilor
profesor-elev;
minimale de
Derularea pe
circulaţie în
2 etape a evaluării
calitate de Echipa de
în clasă și în
pieton în proiect,
afara spațiului
mediul Profesorii
clasei, utilizând
urban şi în participanți
regulile de
mediul rural;
circulație;
Cunoașterea şi
aplicarea corec-
tă a regulilor de
circulaţie speci- Echipa de
Formarea fice deplasării cu proiect,
abilităţii bicicleta, pre-
rutiere sigu- cum și normele Profesorii
re în calitate de călătorie în participanți
de pieton, mijloacele de
în mediul transport în
3
urban şi în comun
mediul rural, Discriminarea
prin partici- spaţiului rutier
parea la tra- de alte tipuri de Echipa de
seele practic- spaţii pe baza proiect,
aplicative descrierii ele-
mentelor defini- Profesorii
torii ale fiecărui participanți
tip de spaţiu,
precum și riscul
8
asociat spaţiilor
din vecinătatea
traficului rutier

C.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului


- Culegere/album de desene originale;
- Expoziţie de desene, afişe;
- Fotografii;
- Revista „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, Nr. 3/iulie 2019
C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
Monitorizarea va fi făcută pe baza discuţiilor cu grupul ţintă, precum și cu cadrele didactice im-
plicate în desfășurarea activităților, prin înregistrarea rezultatelor şi a eventualelor probleme apăru-
te, prin observarea activităţilor derulate.
Evaluarea rezultatelor, a modului în care acţiunile au fost sau nu îndeplinite se va face la finalul
intervalului stabilit, când se va observa dacă obiectivele au fost îndeplinite, dacă au participat cât mai
mulți dintre beneficiarii direcți.
Utilizarea următoarelor metode de evaluare:
- exprimarea ideilor şi argumentelor personale, oral sau prin eseuri, compuneri, colaj etc.;
- proiectul individual şi de grup; portofoliul;
- demonstraţiile practice;
- discuţiile de grup.
C.11. Modalități de asigurare a continuității/sustenabilității proiectului
Elevii vor cunoaște și aplica regulile de circulație.
Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Comisiilor metodice din cadrul școlilor implicate
în proiect.
Continuarea cu alte activități în anul școlar următor.
C.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le
realizaţi în timpul implementării proiectului
Vor fi actualizate informaţiile despre proiect pe grupurile de cadre didactice din rețelele sociale
constituite pe site-uri web educaționale;
Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice şi al lectoratelor cu părinţii, precum și în
cadrul Cercului pedagogic.
C.13. Parteneri implicaţi în proiect, descrierea parteneriatului
Inspectoratul Școlar Bacău, Poliția Municipiului Onești, Poliția Municipiului Tg. Ocna, Poliția
Comunei Bîrsănești, departamentul circulație
D. DEVIZ ESTIMATIV
Nr. Descrierea Finanţare Total
Fonduri proprii
crt. cheltuielilor* solicitată sumă
1 Coli xerox …………… lei 0 ………… lei
Carton pentru …………… lei ………… lei
2 0
realizarea diplomelor
3 Tuș imprimantă …………… lei 0 ………… lei
Echipament specific
deplasărilor pe drumu-
4 …………… lei 0 ………… lei
rile publice în cadrul
activităților practice
Rechizite necesare
5 …………… lei 0 ………… lei
desfășurării

9
activităților din sala
de clasă
TOTAL 0 ………… lei

E. Bugetul ultimelor 2 ediții:


Buget primit de
Anul de Contribuţie
Ediția Buget total la Ministerul
desfășurare proprie/alte surse
Educației
2016-2017 I …………… lei - …………… lei
2017-2018 a II-a …………… lei - …………… lei

F. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare M.E.N., doresc ca proiectul să fie


inclus în C.A.E.R.I. 2019:
a. DA
b. NU
Coordonator (nume și semnătură): prof. înv. primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA
Director unitate (nume și semnătură): prof. IONEL ABAZA

ANEXA 1
REGULAMENTUL CONCURSULUI ,,COPIII ȘI A.B.C.-UL CIRCULAȚIEI”
Ediția a III-a, aprilie 2019

DOMENIUL: Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile


TEMA: „COPIII ȘI A.B.C.-UL CIRCULAȚIEI” - concurs de creație plastică, creație literară, colaje
SCOPUL CONCURSULUI:
- Identificarea şi valorificarea potenţialului creator al copiilor; Stimularea creativităţii şi
originalităţii în realizarea unor lucrărilor practice și scrieri imaginative.
OBIECTIVELE CONCURSULUI:
- Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor;
- Dezvoltarea libertăţii de exprimare a copiilor, a imaginaţiei şi creativităţii;
- Stimularea capacității de relaționare elev-elev, profesor-elev în vederea realizării unui produs
finit ce va intra într-o competiție școlară.
ARGUMENT:
În perioada şcolară copilul câştigă îndemânări, abilităţi, capacităţi, învaţă să înţeleagă şi să
aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, valoarea socială a acţiunilor sale,
pentru ca, mai târziu, să înceapă a se conduce după anumite norme morale, prin raportarea faptelor
proprii la faptele celorlalţi semeni adulţi.
Siguranţa în trafic ar trebui să fie una dintre temele centrale în educaţia oricărui copil,
urmărindu-se dezvoltarea de atitudini şi comportamente responsabile, care să fie transferate apoi
către alte domenii esenţiale ale personalităţii individuale. Acum, mai mult decât în trecut, copiii
trebuie ajutaţi cât mai de timpuriu să înveţe şi să respecte regulile de circulaţie şi de securitate
rutieră, să realizeze necesitatea respectării lor în orice împrejurare.

10
Datoria oricărui cetăţean este de a respecta regulile de circulaţie şi, în acelaşi timp, de a
participa, în mod conştient, la stimularea interesului celorlalţi membri ai societăţii pentru cunoaş-
terea şi respectarea acestor reguli.
GRUP ŢINTĂ:
- Preșcolari și școlari cu vârste cuprinse între 3-19 ani (preșcolar, primar, gimnaziu, liceu);
- Cadre didactice;
- Părinţi; Comunitatea locală.
CAP. I Cadrul general
Art. 1. Prezentul Regulament definește cadrul specific de organizare şi desfăşurare a
concursului pe teme rutiere „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, adresat preșcolarilor, elevilor din ciclul
primar, gimnazial și liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de masă sau special, de stat sau
particular din toată ţara.
Art. 2. Obiectivul central vizează stimularea elevilor pentru creaţia literară şi artistico-plastică.
Art. 3. Concursul pe teme rutiere „Copiii și A.B.C.-ul circulației” promovează competitivitatea și
valoarea, alta decât cea apreciată la orele de curs.
Art. 4. Concursul se desfăşoară într-o singură etapă (națională).
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:
- 01 septembrie 2018 - 30 septembrie 2018 – formarea echipei de proiect
- 01 octombrie 2018 - 31 octombrie 2018 – realizarea documentelor necesare
- 01 noiembrie 2018 - 05 aprilie 2019 – promovarea concursului;
- 14 ianuarie 2019 - 05 aprilie 2019 – înscrierea participanților;
- până la 05 aprilie 2019 – depunerea/trimiterea lucrărilor;
- 08 - 09 aprilie 2019 – selecția și organizarea expoziției la Școala Gimnazială „Sfântul Voievod
Ștefan cel Mare” Onești;
- 10 - 11 aprilie 2019 – jurizarea lucrărilor;
- 10 iunie - 30 iulie 2019 – trimiterea documentelor tuturor participanților (diplome,
adeverințe).
CAP. II. Organizarea concursului
Art. 5. Concursul este organizat de Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău.
Art. 6. Concursul are următoarele secţiuni:
I. „Micul pieton” - pictură, desen, colaj (tehnică mixtă)
II. „Urmează îndemnul polițistului” - creație literară (scurte texte, compuneri, poezii)
III. „Educație pentru prevenirea riscului rutier” - publicare de articole
Înscrierea participanților se face pe baza fișei de înscriere, trimisă odată cu lucrările și acordul
de parteneriat completat în original, în dublu exemplar, într-un plic A4 timbrat și autoadresat la:
Prof. înv. primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA,
Școala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
B-dul Oituz, nr. 7 bis, Onești, județ Bacău.
Fișa de înscriere va fi trimisă și în format word, pe adresa: concurs_circulatia@yahoo.com
La secțiunile I și II, lucrările (în format A4) vor fi etichetate pe verso cu o etichetă scrisă la
calculator care să evidențieze datele de identificare ale concurentului: Instituția școlară, localita-
tea, judeţul; numele şi prenumele copilului, grupa/clasa; titlul lucrării; numele şi prenumele
coordonatorului.
Nu se admite intervenția cadrului didactic în lucrarea copilului, aceasta va fi descalificată.
Lucrările vor fi trimise fiecare în câte o folie de protecție.
Copiii vor primi diplome pentru premiile I, II, III, mențiune, premii speciale, diplome de
participare pentru toți ceilalți participanți.

11
Numărul total de premii I, II, III și mențiuni nu va depăși 25% din numărul de concurenți. Nu se
vor acorda premii materiale. Nu se admit contestaţii.
Diplomele vor fi trimise prin poștă, la adresa menționată de cadrul didactic pe plicul timbrat
autoadresat.
Evaluarea lucrărilor se va face de către profesorii implicați în organizarea concursului, precum
și de cadre didactice de specialitate.
Criterii de evaluare a lucrărilor:
- SECŢIUNEA I: respectarea tematicii, originalitatea, materialele şi complexitatea tehnicii alese,
gradul de acoperire a suportului, acurateţea lucrării.
- SECŢIUNEA a II-a: contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe
care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată, calitatea exprimării (corectitudine ortografică şi
gramaticală, vocabular, stil, coerenţă, ş.a.), aşezarea în pagină, caligrafia; Lucrările vor fi redactate
prin scris de mână, nu la calculator.
Creațiile literare vor fi publicate gratuit în revista „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, Nr. 3 / 2019,
înregistrată cu I.S.S.N. la Biblioteca Națională. Pentru a putea fi posibil acest lucru, cadrul didactic
trebuie să trimită creațiile literare și în format electronic (Word, nu scanate ori PDF), pe adresa de
e-mail concurs_circulatia@yahoo.com. Criteriile de redactare sunt: font Times New Roman, 12, cu
diacritice. Cadrele didactice participante vor primi revista în format electronic, pe adresa de e-mail
specificată în fișa de înscriere.
- SECŢIUNEA a III-a: Cadrele didactice pot trimite spre publicare gratuită în revista „Copiii și
A.B.C.-ul circulației”, Nr. 3/ 2019, înregistrată cu I.S.S.N. la Biblioteca Națională și articole, respectiv
studii de specialitate pe teme rutiere. Acestea trebuie să fie originale, nu preluate de pe internet.
Cadrele didactice își asumă răspunderea pentru originalitatea lucrărilor trimise. Criteriile de
redactare sunt: font Times New Roman, 12, cu diacritice (Word, nu scanate ori PDF). Dimensiunea
articolului să nu depășească două pagini.
Lucrările trimise vor avea următoarea tematică: Proiecte/parteneriate educaționale pe teme
de educație rutieră; Referate care abordează tema educației rutiere; Elemente de educație rutieră –
exemple de bună practică.
NU SE PERCEPE TAXĂ.
Data limită de trimitere a lucrărilor este 05 aprilie 2019, data poştei. Lucrările care vor avea o
dată a poştei ulterioară decât cea precizată nu vor mai participa la jurizare şi nici nu vor fi expuse.
Lucrările nu se returnează. Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate cadrului
didactic coordonator al concursului, prof. înv. primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA.
Un elev poate participa cu o singură lucrare, la o singură secțiune.
Contact: concurs_circulatia@yahoo.com
Școala coordonatoare: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE”
B-DUL OITUZ NR. 7 BIS, ONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

12
ANEXA 2
Şc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Şcoala .........................................
Onești Loc................................................
Județul Bacău Jud................................................
Nr.............. Din........................... Nr.............. Din............................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astazi,..........................................................
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
A. Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești, jud. Bacău, B-dul Oituz nr. 7
bis, reprezentată prin: prof. IONEL ABAZA, în calitate de director, prof. înv. primar Asănache
Maria-Magdalena în calitate de coordonator
B. Şcoala ...................................................., str. ..................................., nr. ........, localitatea .........................................,
judeţul ........................, reprezentată prin ..................................... în calitate de director şi ………………………... în
calitate de colaborator în cadrul proiectului „Copiii și A.B.C.-ul circulației”
2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener, în
vederea organizării şi desfăşurarii de activităţi extraşcolare
3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A) Aplicantul se obligă:
Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
Să respecte termenele de desfăşurare ale concursului;
Să emită şi să distribuie diplome tuturor participanţilor.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
Să mediatizeze concursul în şcoală;
Să înscrie elevii în concurs, respectând termenul limită;
Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor pentru concurs;
Să trimită lucrările participante către şcoala coordonatoare;
Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului;
Să trimită şcolii organizatoare prezentul acord, semnat şi ştampilat în dublu exemplar.
4. DURATA ACORDULUI:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2018-
2019.
5. CLAUZE FINALE ALE ACORDULUI:
Concursul „Copiii și A.B.C.-ul circulației” face parte din Domeniul Educație civică, voluntariat,
proiecte caritabile şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ
din județ, precum și din țară.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DIRECTOR, DIRECTOR,
prof. IONEL ABAZA

Coordonator: Colaboratori:
Prof. înv. primar ASĂNACHE
MARIA-MAGDALENA

13
ANEXA 3
FIŞA DE ÎNSCRIERE

NUME și PRENUME cadru didactic: …………….…………………………………


Unitatea de învăţământ: ……………………………..…………………………………
Clasa la care predă: ……………………
Adresa de corespondenţă: ……………………………………………………………
Adresa de e-mail: …………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………….

NUMELE ȘI
NUMELE ȘI
NR. GRUPA/ PRENUMELE
PRENUMELE ȘCOALA LOCALITATEA JUDEȚUL
CRT. CLASA CADRULUI
ELEVILOR
DIDACTIC

ANEXA 4
ETICHETE CONCURS
Instituția școlară: Instituția școlară:
Localitatea: Localitatea:
Judeţul: Judeţul:
Numele şi prenumele copilului: Numele şi prenumele copilului:

Clasa: Clasa:
Titlul lucrării: Titlul lucrării:
Numele şi prenumele coordonatorului: Numele şi prenumele coordonatorului:

ANEXA 5
FIŞA DE ÎNSCRIERE

NUME și PRENUME cadru didactic: …………….……………………………………


Unitatea de învăţământ: ……………………………..……………………………………
Clasa la care predă: ……………………
Adresa de corespondenţă: ………………………………………………………………
Adresa de e-mail: ……………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………….
Titlul lucrării cadrului didactic ce va fi publicată gratuit în revista „Copiii și A.B.C.-ul circulației”,
Nr. 3/2019, înregistrată cu I.S.S.N. la Biblioteca Națională ……………………………………………………
Pentru lucrările elevilor ce vor fi publicate gratuit în revista „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, Nr. 3/
2019, înregistrată cu I.S.S.N. la Biblioteca Națională
Titlul lucrării elevului ………………………………….…………………………………………………………
Numele și prenumele elevului …………………………………………………………………………………

SEMNĂTURA CADRULUI DIDACTIC,

14
NECULEA ELENA-DENISA, Clasa a III-a B TANASĂ EDUARD, Clasa a III-a B
Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
județul Bacău județul Bacău
Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA

PANAITE ANDREI-NICUȘOR, Clasa a III-a B RACOȘ IOANA, Clasa a III-a B


Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
județul Bacău județul Bacău
Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA

15
VRÎNCEANU DENIS MIHAI, Clasa a III-a B BĂLĂNUCĂ GEANINA VALENTINA, Clasa a III-a B
Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
județul Bacău județul Bacău
Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA

ȘIMON LUCA-ANTONIO, Clasa a III-a B ANGHEL ADELINA-ȘTEFANIA, Clasa a III-a B


Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
județul Bacău județul Bacău
Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA

ANDRAȘ MIHAELA ANTONIA, Clasa a III-a B ȘIPOȘ ALEXIA-DIANA, Clasa a III-a B


Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
județul Bacău județul Bacău
Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA

16
CULOAREA VERDE REGULI DE CIRCULAȚIE

PÎRGARU DARIA-OLIMPIA, Clasa a III-a B NECULEA ELENA-DENISA, Clasa a III-a B


Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
județul Bacău județul Bacău
Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA

Azi de dimineață, încă o dată, Sunt pe stradă zeci, chiar sute


Merg la școală cu al meu tată. Și frumoase și urâte.
Câteodată, chiar așa, La roșu toate opresc
Merg și cu mama mea. Când e verde, se grăbesc.
La fiecare colț de stradă Iar când văd un girofar
Este un indicator Toate merg spre trotuar.
Eu, de fiecare dată, Când apare un pieton
Sunt atentă la semafor: Pe zebră, cam mototol,
Să fie culoarea verde Toate se opresc pe loc
Ca noi să putem trece Pentru a trece el, hop-hop.
Să traversăm în siguranță Și n-o iau pe interzis
Că nu vrem în ambulanță. Că le vede-un polișist.
Suntem chiar descurcăreți Să nu ți se pară glumă
Fiindcă suntem tare atenți Atunci când nu porți centură.
Strada nu e loc de joacă De te vede polițistul
Și nici pe trotuar, colegi! Sigur o să-ți ia permisul!

CIRCULAȚIA ȘI REGULILE EI TRAVERSAREA

TÎRNOVEANU GEANINA, Clasa a III-a B VRÎNCEANU DENIS-MIHAI, Clasa a III-a B


Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
județul Bacău județul Bacău
Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA Prof. îndrumător: ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA

În fiecare an au loc foarte multe acciden- Merg pe stradă, merg ușor,


te rutiere. În foarte multe cazuri sunt implicați Până dau de semafor.
copiii. Din cauza traversării neregulamentare Când e roșu, mă opresc.
a străzii sau joaca în loc nepermis, au loc eve- Iar la verde, eu pornesc.
nimente nefericite. Din acest motiv, polițiștii
rutieri recomandă părinților să îi învețe de Când trec strada, nu alerg.
mici regulile de circulație: Merg încet și sunt atent:
Strada trebuie traversată numai prin lo- Stânga - dreapta! N-am uitat
curile special amenajate. Și acum sunt asigurat!
Când mergi cu mașina, stai în scaunul
auto special pentru copii! Și poartă întotdea-
una centura de siguranță! Îți va apăra viața!
Traversează strada doar pe trecerea de
pietoni, la culoarea verde a semaforului, ori la
colț de stradă!
Mergi cu bicicleta sau cu rolele pe pistele
special amenajate!

17
Prof. înv. primar ABAZA IRINA MARINELA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău

EDUCAŢIE RUTIERĂ SAU CUM SĂ NE PROTEJĂM


PROIECT EDUCAŢIONAL
Prof. înv. primar ABAZA IRINA MARINELA
Şc. Gimnazială Nr. 1 Oneşti, județul Bacău
INIŢIATOR PROIECT:
Consilier cu programe şi proiecte educative: Prof. înv. primar Abaza Irina Marinela
ECHIPA DE PROIECT:
Profesorii diriginţi ai claselor a V-a – a VIII-a
1. ANALIZA DE NEVOI
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Cadrele didactice formate la cursuri de - Sporadice atitudini, valori şi metodologii
perfecţionare în specificul «educaţie rutieră» învechite;
şi abilitatea lor de a transpune în practică - Slaba implicare a părinţilor;
informaţiile însuşite; - Comunicare îngreunată cu reprezentanţii
- Atmosfera creativă, de colaborare ce poliţiei rurale, a centrului de sănătate datorată
există între majoritatea cadrelor didactice; numărului mare de şcoli din comunitatea locală
- Munca în echipă pentru proiectarea, care au în derulare proiecte cu specificul „Educaţie
implementarea şi evaluarea proiectului rutieră”.
curricular;
- Existenţa motivaţiei pentru siguranţa
elevilor;
- Existenţa comunicării electronice.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- Existenţa ghidurilor de circulaţie rutieră; - Concurenţa celorlalte şcoli din comunitatea
- Existenţa ghidurilor de acordare a pri- locală;
mului ajutor în caz de accidente rutiere; - Dezechilibrul real dintre numărul de ore şi
- Colaborarea cu părinţii şi comunitatea nivelul de cunoştinţe şi deprinderi cu care elevul
locală în vederea realizării analizei de nevoi a intră în ciclul gimnazial legat de „Educaţia rutieră”.
acesteia;
- Colaborarea cu alte şcoli cu experienţă în
domeniul proiectului curricular.

2. PROIECTAREA
OBIECTIVE:
O1 - Prevenirea producerii accidentelor de circulaţie în rândul elevilor, prin însuşirea corectă a
regulilor de circulaţie şi respectarea acestora;
O2 - Motivarea elevilor, în calitate de participanţi la traficul rutier, pentru cunoaşterea şi
respectarea regulilor de circulaţie;
O3 - Dezvoltarea abilităţilor elevilor în domeniul acordării primului ajutor medical în caz de
accident rutier.
ALOCAREA RESURSELOR
UMANE:
- grup ţintă: elevii claselor a V-a – a VIII-a;
- profesorii diriginţi;
- părinţii;
- poliţia rutieră din cadrul Poliţiei oraşului Oneşti.
18
MATERIALE:
- broşuri, pliante, coli, calculator, retroproiector, ecran, CD, DVD, imprimantă, reţeaua internet.
TERMEN: 1 an şcolar (15 septembrie 2018 - 14 iunie 2019)
RESPONSABILITĂŢI:
a) Diriginţii:
- realizarea unei activităţi cu tematică rutieră - termen semestrial;
- lectorate cu părinţii cu tematica „Securitatea rutieră” o dată pe semestru.
b) Poliţia rutieră din cadrul Poliţiei oraşului Oneşti:
- urmăreşte evoluţia elevilor în „Educaţia rutieră” - termen permanent.
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
- 60% dintre elevi îşi vor însuşi temeinic regulile de circulaţie din broşurile oferite de Poliţia locală a
oraşului Oneşti;
- 40% dintre părinţi se vor implica activ în schimbarea comportamentului legat de circulaţia rutieră
a elevilor;
- reducerea cu 80% a accidentelor cauzate de nerespectarea regulilor de circulaţie de către elevi;
- 80% dintre elevii participanţi la proiect vor dobândi abilităţi în domeniul acordării primului ajutor
medical în caz de accident rutier.
3. ORGANIZAREA
Lansarea proiectului în cadrul unei întâlniri: părinţi, profesori, elevi, reprezentanţi ai Poliţiei locale a
oraşului Oneşti
RESURSE:
- staţie de amplificare;
- sală;
- aparatură multimedia;
- pliant de promovare a proiectului.
Organizarea unor lecţii în care sunt prezentate informaţii detaliate cu privire la siguranţa circulaţiei
rutiere. Organizarea de măsuri cu ocazia Zilei pietonului şi a Zilei biciclistului.
RESPONSABILI: diriginţii.
TERMEN: semestrial.
RESURSE: cabinetul de informatică, pliante, chestionare, aparatură multimedia.
Instituirea unor zile speciale:
„Ziua pietonului” - 27 mai
„Ziua biciclistului” - 23 aprilie (Ziua Pământului) / 5 iunie (Ziua Mediului)
4. MONITORIZAREA
INDICATORII DE MONITORIZARE:
- rapoarte de evaluare iniţială, finală, intermediară, chestionare, întâlniri de lucru, investigaţii în
teren, procese verbale.
ACTIVITĂŢI MONITORIZATE:
- însuşirea informaţiilor din pliantele şi chestionarele oferite de către Poliţia locală a oraşului Oneşti
(ÎNTÂLNIRI DE LUCRU);
- modul în care se implică părinţii în dezvoltarea responsabilităţilor elevilor pe tema circulaţiei
rutiere (LECTORATE CU PĂRINŢII);
- măsurile pietonale şi pe biciclete realizate cu ocazia Zilei pietonului / Zilei biciclistului
(INVESTIGAŢII ÎN TEREN);
RESPONSABILITĂŢI:
a) Diriginţii:
- întocmirea de rapoarte de evaluare iniţială, intermediară şi finală, procese verbale.
TERMEN: semestrial

19
b) Poliţia rurală din cadrul Poliţiei oraşului Oneşti:
- întocmirea de procese verbale, rapoarte, evaluare de chestionare.
TERMEN: semestrial
REZULTATUL AŞTEPTAT:
- însuşirea în proporţie de 80% de către elevi a informaţiilor din pliantele oferite de către Poliţia
rurală a oraşului Oneşti;
- 20% dintre părinţi se vor implica activ în schimbarea comportamentului legat de circulaţia rutieră
a elevilor;
- reducerea cu 60% a accidentelor cauzate de nerespectarea regulior de circulaţie de către elevi;
- 60% dintre elevii participanţi la proiect vor dobândi abilităţi în domeniul acordării primului ajutor
medical în caz de accident rutier.
5. EVALUAREA
La încheierea proiectului curricular, dacă raportul dintre rezultatul obţinut şi rezultatul aşteptat este
în defavoarea rezultatului aşteptat se vor propune măsuri de ameliorare, iar dacă rezultatul este cel
estimat se vor premia elevii care s-au remarcat în cadrul proiectului.
MĂSURILE DE AMELIORARE PROPUSE:
- se va accentua consilierea;
- se vor organiza concursuri interşcolare cu tema „Circulaţia rutieră” pe raza oraşului Oneşti;
- se vor organiza concursuri cu tema „Acordarea primului ajutor în cazul unui accident rutier” pe
raza oraşului Oneşti.

VIȘOIU ISSABELA, Clasa I A LADAN SARA, Clasa I A


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: ABAZA IRINA MARINELA Prof. îndrumător: ABAZA IRINA MARINELA

BOLOCAN GEORGIA, Clasa I A BOGATU MARIA, Clasa I A


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: ABAZA IRINA MARINELA Prof. îndrumător: ABAZA IRINA MARINELA
20
Prof. înv. primar CRIȘMAN NICOLETA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Târgu Ocna, județul Bacău

A.B.C.-UL CIRCULAȚIEI LA CLASELE PRIMARE


Prof. înv. primar CRIȘMAN NICOLETA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Târgu Ocna, județul Bacău

Deoarece în fiecare an au loc accidente în care sunt implicați copiii, este foarte important ca
încă din ciclul achizițiilor fundamentale, elevii să învețe regulile de bază despre circulație, care au ca
scop protejarea vieții.
Copiii trebuie învățați de mici cum să fie atenți la trafic; nu doar la mașinile care circulă cu
viteză, ci și la cele care pot apărea de după un colț sau nu opresc la trecerile de pietoni.
Elevii trebuie să respecte regulile de circulație pentru a fi în siguranță atunci când traversează
strada, circulă cu bicicleta sau se joacă în fața blocului. Cei mici trebuie să înțeleagă că strada nu este
un spațiu de joacă, ci un loc periculos.
Pentru a preveni implicarea celor mici în accidente, cadrele didactice împreună cu polițiștii ar
trebui să organizeze activități prin care elevii să învețe regulile de circulație. Aceste activități ar
trebui să aibă o parte teoretică, unde elevii pot învăța toate detaliile legate de semnele de circulație
și o parte practică, unde cei mici sunt scoși afară pentru a putea pune în practică cunoștințele
acumulate. Voi enumera câteva dintre aceste reguli importante:
Să se traverseze strada prin locuri special amenajate și semnalizate prin indicatoare sau
marcaje. Dacă trecerea de pietoni este prevăzută cu semafoare, trebuie să se traverseze doar pe
culoarea verde. Traversarea carosabilului nu trebuie să se facă în fugă.
Să se circule doar pe trotuare. Dacă nu sunt trotuare, trebuie să se deplaseze doar pe partea
stângă a drumului, cât mai aproape de margine. Nu se circulă în grup, ci doar în șir, unul câte unul.
Cu bicicleta sau cu rolele se merge doar pe piste sau zone special amenajate și purtând
echipament de protecție: cască, cotiere, genunchere.
Activitățile extracurriculare au menirea de a selecta și forma un stil de viață potrivit pentru
societate. Prin derularea unor astfel de activități educative în parteneriate cu poliția, elevii învață
cum să evite sau măcar să reducă la minim accidentele în care pot fi implicați aceștia.

NASTASIU SARAH IZABELA DINA, Clasa a IV-a A PINTILIE ALEXANDRU IOAN, Clasa a IV-a A
Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, județul Bacău
Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA

21
CHICHIUR MARIA-ALEXANDRA, Clasa a IV-a A GROZESCU LAVINIA CATRINEL, Clasa a IV-a A
Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, județul Bacău
Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA

CIOBANU SARA MIRIAM, Clasa a IV-a A PÎRGARU LUCAS IARED, Clasa a IV-a A CREȚU MIRUNA GEORGIANA, Clasa a IV-a A
Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, jud. Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, jud. Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, jud. Bacău
Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA

BOHÂLȚEANU CRINA DARIA, Clasa a IV-a A MARTIN MIHAI NARCIS, Clasa a IV-a A
Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, județul Bacău
Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA

22
CREȚU MIRUNA GEORGIANA, Clasa a IV-a A HÂRBU MARIO ELVIS, Clasa a IV-a A SULTĂNEL ALEXANDRA, Clasa a IV-a A
Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, jud. Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, jud. Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, jud. Bacău
Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA

REGULILE ȘI SEMNELE DE CIRCULAȚIE

CHICHIUR MARIA-ALEXANDRA, Clasa a IV-a A


Șc. Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna, județul Bacău
Prof. îndrumător: CRIȘMAN NICOLETA

Semnele de circulație ne ajută să circulăm pe străzi în mod corespunzător și în siguranță.


Acestea trebuie respectate obligatoriu, atât de pietoni, cât și de șoferi. Din cauza nerespectării
regulilor de circulație, în fiecare zi multă lume este implicată în accidente rutiere, unii fiind uciși, iar
alții fiind răniți sau chiar mutilați.
Ca pietoni, suntem obligați să folosim trecerile de pietoni. Dacă nu există puncte de trecere,
trebuie să ne asigurăm în dreapta și în stânga și să traversăm numai când suntem siguri. Niciodată
nu trebuie să traversăm strada prin fața sau prin spatele autovehiculelor oprite în stație.
Pe partea carosabilă nu avem voie să circulăm cu patinele, ci numai în locurile special
amenajate, în parcuri sau pe trotuare, deoarece ne putem dezechilibra și ajunge în fața mașinilor.
Semaforul ajută șoferii și pietonii să circule pe rând. Există două feluri de semafoare: unul
pentru pietoni și unul pentru mașini. Cel pentru pietoni ne arată că trebuie să ne oprim atunci când
omulețul este roșu și să traversăm când omulețul este verde.
Semaforul pentru mașini este mai mare și are trei lumini: roșu, verde și galben. Atunci când se
aprinde culoarea verde, înseamnă că mașinile pot trece, atunci când se aprinde lumina galbenă,
înseamnă că mașinile trebuie să încetinească, pentru că urmează culoarea roșie care le obligă să se
oprească pentru ca pietonii să poată trece.

23
Prof. ed. tehnologică GABOR LUCIA
Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău

CHIPER ANTONELA-IOANA, MOISE MIHAI, Clasa a VII-a B GAVRILĂ EDUARD, Clasa a VII-a B
Clasa a VII-a B Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel
Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău Mare” Onești, județul Bacău
Mare” Onești, județul Bacău Prof. îndrumător: GABOR LUCIA Prof. îndrumător: GABOR LUCIA
Prof. îndrumător: GABOR LUCIA

CHIPER BIANCA-NICOLETA, Clasa a VII-a B HUMULICĂ ALINA, Clasa a VII-a B


Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
județul Bacău județul Bacău
Prof. îndrumător: GABOR LUCIA Prof. îndrumător: GABOR LUCIA

NECULĂEŞ DENISA, Clasa a VII-a B PETREA EMIL-CONSTANTIN, Clasa a VII-a B


Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
județul Bacău județul Bacău
Prof. îndrumător: GABOR LUCIA Prof. îndrumător: GABOR LUCIA
24
Prof. înv. primar PÂNZARU MARTA
Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI RUTIERE


Prof. înv. primar PÂNZARU MARTA
Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău

Cunoaşterea şi aplicarea corectă a regulilor elementare de circulaţie rutieră şi înţelegerea


necesităţii cunoaşterii şi respectării acestora este obiectivul major pe care fiecare cadru didactic îl
urmăreşte în cadrul activităţilor de educaţie rutieră desfăşurate la clasă.
Elevii trebuie astfel îndrumaţi încât să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni şi
activităţi practico-aplicative de însuşire şi exersare a normelor de comportare pe stradă şi a regulilor
elementare de circulaţie şi să aplice normele şi regulile însuşite ori de câte ori este cazul.
Cadrele didactice sunt astfel determinate să se perfecţioneze continuu pe tematica educaţiei
rutiere, să găsească noi modalităţi prin care să fie educaţi copiii şi părinţii acestora în ideea
respectării normelor de circulaţie rutieră şi să asigure un mediu propice pentru desfăşurarea tuturor
activităţilor, fiind buni intermediari între elevi, părinţi şi agenţii de circulaţie implicaţi în activităţi.
Implicarea părinţilor şi a comunităţii în cadrul acţiunilor întreprinse la clasă îi responsabili-
zează pe aceştia, îi conştientizează de faptul că sănătatea copiilor include şi acest aspect al educaţiei,
reliefând rolul şi importanţa educaţiei rutiere de la o vârstă timpurie. Circulaţia corectă înseamnă
sănătate, iar sănătate înseamnă VIAŢĂ!
Aşadar, cât de corect vom circula şi cât de bine ne vom însuşi regulile de circulaţie, atât de bună
şi frumoasă va fi viaţa noastră! Drumul sigur spre menţinerea sănătăţii, a siguranţei şi a vieţii este
aplicarea normelor şi regulilor de circulaţie indiferent de vârstă, ocupaţie, locul în care ne deplasăm
sau orice altceva.

POLIŢISTUL CIRCULAŢIA
RĂCLARU TEODOR, Clasa a IV-a A OPREA ALEXANDRA, Clasa a IV-a A
Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Onești, județul Bacău Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

Poliţistu-i omul care, Viaţa noi ne-o apărăm,


Îndrumă pe fiecare, Circulaţie-nvăţăm,
Să fie civilizat Reguli cum să respectăm,
Şi atent la traversat! Poliţistul s-ascultăm.
Îl găseşti la colţ de stradă, Corect nu e greu să fii,
Fie iarnă, fie vară, Înspre şcoală tu când vii,
E atent la orişicare, Te opreşti la semafor,
Chiar şi la cei din parcare. Traversezi încetişor!

OPREA ALEXANDRA, Clasa a IV-a A


Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

25
ÎNTÂMPLAREA PRIETEN NOU
PATACHI MARTA, Clasa a IV-a A NICHITA DARIA, Clasa a IV-a A
Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Onești, județul Bacău Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

Ionică-i supărat. Astăzi am prieten nou,


Ieri grav s-a accidentat, Poliţistul din careu.
A traversat la-ntâmplare Cu caschetă şi-uniformă,
Şi a venit în graba mare El este mereu în formă.
Un biciclist neatent
La şcoală ne-a vizitat,
Şi l-a lovit drept în piept.
Regulile-am repetat,
Acum este-nlăcrimat,
Cum la şcoală să venim,
Fiindcă nu s-asigurat
În siguranţă să fim!
Şi strigă în gura mare
Că-i pare rău de-ntâmplare!

RÎNGHEANU TEODORA, Clasa a IV-a A IACOB VICTOR, Clasa a IV-a A


Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Onești, județul Bacău Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

MAXIM ALESIA, Clasa a IV-a A COSMA MATEI, Clasa a IV-a A


Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Onești, județul Bacău Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

26
SEMAFORUL BICICLETA
MAXIM ALESIA, Clasa a IV-a A SANDU MARIA, Clasa a IV-a A
Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Onești, județul Bacău Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

E un stâlp ca orişicare, Am o nouă bicicletă,


Însă-i de mare valoare. Sunt şi mândră şi cochetă,
Te ajută la traversare, Merg cu ea în parcul mare
Când eşti mic şi când eşti mare! Şi-s atentă-n traversare!
Verdele te-ndeamnă „Hai”! Eu nu circul pe şosea,
Roşu te opreşte „Stai”! Că nu-s mare ca tata,
Galbenul te-atenţionează, Circul doar în loc permis,
Culoarea se inversează! Bicicleta e un vis!

JEPU ALEXIA, Clasa a IV-a A REPEDE NICOLE, Clasa a IV-a A


Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Onești, județul Bacău Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

CENAC CEZAR, Clasa a IV-a A BĂLĂNICĂ DENIS, Clasa a IV-a A


Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Onești, județul Bacău Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

27
DRAGĂ DOMNULE POLIŢIST,
IACOB VICTOR, Clasa a IV-a A
Șc. Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

M-am gândit că n-ar fi rău să vă scriu o scrisoare de mulţumire. Nu ştiu dacă cineva a mai făcut
vreodată acest lucru, dar sunt convins că o meritaţi din plin.
Am foarte multe motive pentru care aş vrea să vă mulţumesc.
În primul rând pentru că prin activitatea dumneavoastră ne învăţaţi cum să circulăm în
siguranţă pe drumurile publice, cum să ne ferim de accidente.
N-am să uit niciodată când aţi venit la noi la şcoală şi ne-ați dat diferite exemple din care noi să
învăţăm cum să ţinem la viaţa noastră, cum să ne ferim de persoane străine, de cei puşi pe rele sau
certaţi cu legea!
Vă mulţumesc din inimă pentru toate!
Vă îmbrăţişez,
Victor

SANDU MARIA, Clasa a IV-a A MÂȚĂ NICOLAE, Clasa a IV-a A


Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Onești, județul Bacău Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

NEGOIȚĂ RAREȘ, Clasa a IV-a A CIUBOTARU DARIUS, Clasa a IV-a A


Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Onești, județul Bacău Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA Prof. îndrumător: PÂNZARU MARTA

28
Prof. înv. primar RĂDULESCU PAULA-MARIA
Șc. Gimnazială „Emil Racoviță” Onești, județul Bacău
PIETONI ÎN SIGURANȚĂ
Prof. înv. primar RĂDULESCU PAULA-MARIA
Șc. Gimnazială „Emil Racoviță” Onești, județul Bacău

În perioada preșcolară și școlară, copilul câștigă îndemânări, abilități, capacități, învață să


înțeleagă și să aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, valoarea socială
a acțiunilor sale, pentru ca, mai târziu, să înceapă a se conduce după anumite norme morale, prin
raportarea faptelor proprii la faptele celorlalți semeni adulți. Educația rutieră reprezintă o latură
esențială privind integrarea în civilizația modernă a elevilor. Indiferent de vârstă, regulile referitoa-
re la traficul pe drumurile publice impuse de societate pietonilor și vehiculelor trebuie cunoscute și
respectate cu consecvență și responsabilitate.
Învățământul oferă cadrul eficient de realizare a obiectivelor educației rutiere prevăzute în
programa instructiv-educativă. Se știe că în situații rutiere diverse capacitatea copilului de a lua
decizii este afectată de multiple procese, cum sunt:
- estimarea eronată a distanței, vitezei și timpului;
- anticiparea inadecvată a posibilelor acțiuni ale altor participanți la trafic;
- perceperea inadecvată a cauzalității accidentelor de circulație, ceea ce provoacă o acceptare a
riscului, întrucât sunt ignorate implicațiile periculoase ale traficului rutier;
- impulsivitatea, specifică copiilor până la 10-12 ani, generată de conduita lor;
- ritmul propriu în procesul asimilării informației.
Acțiunea de învățare a circulației rutiere se exercită prin intermediul particularităților de
vârstă și a celor individuale, copilului dezvoltându-i-se nu numai interesele cognitive, ci și capacități,
aptitudini, abilități, deprinderi. Copiii încep să cunoască și să respecte unele reguli ca formă de
socializare, cu influențe în conduita personală raportată la traficul rutier.
În procesul instructiv-educativ trebuie planificate și programate activități distincte de educație
rutieră. Acesta este un proces activ și, în plus, determină o permanentă mutație între relațiile apărute
ca produs al interacțiunii dintre forțele externe (educație-natură) și cele interne, adaptarea copilului
la mediul socio-natural fiind definitorie. Raportul organism-mediu este complex și are caracteristici
proprii, fiind in esență exprimat în raportul copil-societate.
În ceea ce privește educația rutieră, se constată că situațiile din traficul rutier sunt foarte
diverse ca tipuri și trebuie bine cunoscute. Astfel, apar unele situații rutiere specifice unor anumite
localități sau zone, ca de pildă: în orașe se produc diferite evenimente rutiere în zonele centrale sau
comerciale.
Este bine de știut că nu numai cunoașterea, dar obligatorie este respectarea de către copii a
normelor și regulilor de circulație pentru a-i proteja în calitate de pieton sau pasager. De asemenea,
alegerea în mod corespunzător a locurilor de joacă cu mingea, cu rolele, ori plimbarea cu bicicleta
micșorează riscul de accidente și sporește siguranța tuturor participanților la traficul rutier.
În cadrul orelor de educație rutieră se pot folosi fișe de lucru, care pun accent pe învățarea
perceptivă (imagini, semne convenționale), pe învățarea verbală prin însușirea unor termeni din
vocabularul specific educației rutiere și utilizarea acestora în rezolvarea cerințelor adresate. Se mai
pot realiza și lecturi după imagini, jocuri-exercițiu, jocuri de perspicacitate, puzzle, jocuri imitative,
jocuri de dezvoltare a imaginației, expoziții tematice, concursuri și alte acțiuni cu caracter practic
aplicativ. De exemplu se pot exersa următoarele jocuri: „Și noi suntem pietoni”, „Ești un pieton
prudent”, „Atenție la semn”, „Campionii”, „Hai la drum, mici pietoni!”.
La orele de educație rutieră am planificat o întâlnire cu un agent de circulație, care a venit în
mijlocul copiilor vorbindu-le despre costumația agentului de circulație, despre regulile și normele de
circulație, despre anumite evenimente care se întâmplă cu cei care nu respectă regulile de circulație,
despre modul cum trebuie să circule pe stradă. Copiii au recitat poezii, au interpretat cântece, au

29
desfășurat un concurs pe teme de circulație și au făcut poze cu agentul de circulație, fiind foarte
încântați de această întâlnire.
Un loc bine definit în programă îl ocupă activitățile prin care se urmărește cunoașterea
principalelor mijloace de transport și locomoție, clasificarea acestora după locul pe unde circulă,
după modul de funcționare, după utilitate. În cadrul activităților de observare, lecturi după imagini,
convorbiri, plimbări, excursii, am făcut cunoscut copiilor strada pe care locuiesc, orașul, precum și,
legat de acestea, regulile de circulație și de comportare în timpul călătoriei (cu mijloacele de
transport utilizate) sau al deplasărilor pe jos, ca pietoni. În aceste activități, copiii au învățat culorile
semaforului, au înțeles semnificația unor indicatoare de circulație și marcaje ca: „Trecere pietoni”,
„Accesul interzis pietonilor”, „Atenție la copii”, „Drum obligatoriu pentru pietoni”.
În cadrul plimbărilor și excursiilor organizate cu copiii am căutat să le formez deprinderi de
circulație corectă, cum sunt:
- să circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice;
- să traverseze strada numai la culoarea verde a semaforului, prin locurile semnalizate cu
indicatoare sau marcaje, în lipsa acestora pe la colțul străzii;
- să se asigure înainte de a traversa strada uitându-se în stânga și dreapta;
- să traverseze cu pas vioi, fără să se oprească pe partea carosabilă;
- să nu traverseze prin fața sau spatele mijloacelor de transport;
- să nu se joace pe partea carosabilă a drumurilor publice.

PĂDURARU ANDRA SABINA, Clasa a II-a B ILIE MATEO COSMIN, Clasa a II-a B
Şc. Gimnazială „Emil Racoviță” Oneşti, județul Bacău Şc. Gimnazială „Emil Racoviță” Oneşti, județul Bacău
Prof. îndrumător: RĂDULESCU PAULA-MARIA Prof. îndrumător: RĂDULESCU PAULA-MARIA

DIACONU MEDEEA GABRIELA, Clasa a II-a B LEONTE VLAD GABRIEL, Clasa a II-a B
Şc. Gimnazială „Emil Racoviță” Oneşti, județul Bacău Şc. Gimnazială „Emil Racoviță” Oneşti, județul Bacău
Prof. îndrumător: RĂDULESCU PAULA-MARIA Prof. îndrumător: RĂDULESCU PAULA-MARIA

30
BONTAȘ ALEXANDRU DUMITRU, Clasa a II-a B IGNAT OANA, Clasa a II-a B
Şc. Gimnazială „Emil Racoviță” Oneşti, județul Bacău Şc. Gimnazială „Emil Racoviță” Oneşti, județul Bacău
Prof. îndrumător: RĂDULESCU PAULA-MARIA Prof. îndrumător: RĂDULESCU PAULA-MARIA

DIACONU MEDEEA-GABRIELA, Clasa a II-a B


Şc. Gimnazială „Emil Racoviță” Oneşti, județul Bacău
Prof. îndrumător: RĂDULESCU PAULA-MARIA

31
Prof. înv. primar RÎPANU GEORGETA MARINELA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, com. Bîrsănești, județul Bacău

CĂLIN ANDREI MARIAN, Clasa a III-a OCNEANU RĂZVAN, Clasa a III-a


Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, județul Bacău
Prof. îndrumător: RÎPANU GEORGETA MARINELA Prof. îndrumător: RÎPANU GEORGETA MARINELA

PUȘCAȘU MĂDĂLINA, Clasa a III-a ADAM ALEXANDRU GEORGE, Clasa a III-a


Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, județul Bacău
Prof. îndrumător: RÎPANU GEORGETA MARINELA Prof. îndrumător: RÎPANU GEORGETA MARINELA

OCNEANU ELENA, Clasa a III-a MENGHEREȘ MIHAI, Clasa a III-a


Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, județul Bacău
Prof. îndrumător: RÎPANU GEORGETA MARINELA Prof. îndrumător: RÎPANU GEORGETA MARINELA

32
STRADA - PRIETENUL SAU DUȘMANUL NOSTRU?

Prof. înv. primar RÎPANU GEORGETA MARINELA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, com. Bîrsănești, județul Bacău

În ultimii ani s-a intensificat circulaţia pe drumurile publice, motiv pentru care se impune tot
mai mult cunoaşterea şi respectarea cu stricteţe a regulilor de circulaţie şi semnificaţia indica-
toarelor rutiere.
La orice oră din zi sau din noapte, indiferent de anotimp, de îndată ce ieşim din locuinţă, ne
trezim în iureşul circulaţiei rutiere. De aceea se impune cunoaşterea regulilor de circulaţie de la cea
mai fragedă vârstă.
În permanență copiii sunt îndrumaţi, atât de părinți, cât și de cadrele didactice, să reţină
regulile de circulaţie pentru pietoni, să ştie cum să circule, singuri şi în grup, cum să traverseze
corect strada, să nu folosească strada ca loc de joacă, să cunoască regulile de comportare în timpul
călătoriei, în funcţie de mijlocul de transport utilizat, să cunoască şi să înţeleagă consecinţele
nerespectării regulilor de circulaţie, să cunoască culorile semaforului şi semnificaţia lor, să cunoască
semnificaţia unor indicatoare de circulaţie pentru pietoni.
Atât în cadrul activităţilor obligatorii, a jocurilor şi activităţilor la alegere, cât şi în cadrul
activităţilor de educaţie rutieră, am încercat să familiarizez copiii cu strada, cu semnele de circulaţie
utilizate, cu vehiculele şi cu modul în care se efectuează traficul acestora, am căutat permanent să
fiu la curent cu ceea ce știu și își doresc să afle copiii referitor la circulația pe drumurile publice.

INVENTAR DE PROBLEME

CE ȘTIU COPIII? CE DORESC SĂ AFLE?


- Oamenii circulă pe trotuare. - Cum se numesc oamenii care circulă pe jos?
- Oamenii traversează strada pe - Dacă nu există nici zebră, nici semafor, cum trebuie traversa-
zebră sau la semafor. tă strada?
- Mașinile opresc și ele la sema- - Dacă există și semafor și zebră, de ce uneori mai stau la in-
for, la fel ca oamenii. tersecție și polițiști care dirijează circulația?
- La trecerea unei străzi trebuie - Cine are prioritate pe culoarul marcat cu dungi (zebra)?
să privim și spre stânga și spre - Ce se întâmplă cu cei care nu respectă regulile de circulație?
dreapta. - Ce reguli de circulație trebuie respectate în satul nostru?

Ţările, localităţile, casele se leagă unele de altele prin drumuri, care sunt de mai multe feluri:
unele simple, de pământ bătătorit, altele șosele pietruite, pavate sau asfaltate şi străzi, care sunt
drumuri în interiorul oraşelor, de-a lungul cărora sunt case.
Drum public - orice stradă sau șosea, autostradă sau drum, pe care circulă pietoni sau vehicule.
Strada are următoarele părți componente: partea carosabilă (suprafața cuprinsă între trotuare,
este destinată prioritar circulației vehiculelor, fiind marcată cu benzi de circulație), bordurile și
trotuarul.
Pe trotuar merg pietonii, adică oamenii mari și copiii care umblă pe jos. Sunt considerați pietoni
și persoanele cu handicap locomotor, care se deplasează cu vehicule speciale. De asemenea și cei care
folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile sunt considerați tot pietoni.
Când ei trec dintr-o parte a străzii în cealaltă, spunem că traversează. Pe străzi circulă vehicule:
biciclete, motociclete, autoturisme, autobuze, autocamioane. Când folosim aceste mijloace de trans-
port nu mai suntem pietoni, ci călători sau pasageri.
Pietonul este persoana ce se deplasează pe jos, pe drumurile publice. Este importantă cunoaș-
terea anumitor reguli pentru pietoni:
- Să circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora să folosească potecile laterale sau acosta-
mentul drumurilor publice;
33
- Când lipsesc și potecile și trotuarele, să circule pe partea stângă, în direcția de mers.
- Să nu staționeze pe carosabil sau să se deplaseze în fugă;
- Traversarea se va face numai prin locurile special amenajate (exemple: zebră, indicatoare)
sau cu semnalizări (semafoare). Aceasta se face în pas vioi, perpendicular pe axul drumului, numai pe
marcajul pietonal, prin dreptul indicatorului trecere de pietoni, pe lumina verde a semaforului sau la
semnalul agentului de circulație, cu semnificația de liber;
- Atunci când există trotuare, deplasarea să se facă pe partea dreaptă a trotuarului în direcția
de mers;
- Copiii mici, însoțiți de părinți trebuie ținuți de mână, iar deplasarea și poziționarea lor să se
facă în partea dinspre clădiri sau garduri, opusă marginii drumului;
Părinților voștri să le amintiți:
- Să nu traverseze prin alt loc decât pe trecere sau pe la colțul străzii și numai după ce se
asigură;
- Să nu oprească mașina în loc interzis și în special pe trecerea pentru pietoni sau în apropierea
ei.
Bicicletele, ca orișicare alte vehicule, vor fi conduse pe dreapta drumului în direcția de mers, cât
mai aproape de marginea acestuia. Indiferent de lățimea drumului, deplasarea cu bicicleta se face
paralel cu bordura sau cu acostamentul, păstrând față de acestea o distanță laterală suficientă pentru
a nu împiedica circulația pietonilor de pe acostament sau trotuar. Înainte de pornire este însă nece-
sară o temeinică asigurare din față, din spate și din lateral, pentru a evita pericolele. Nu se merge pe
bicicletă agățat de alt vehicul în mers, cu mâinile în buzunare sau cu diverse obiecte în brațe. În
timpul virajului (schimbării de mers), biciclistul va încetini viteza și va semnaliza cu brațul stâng
întins (dacă virează stânga) și cu brațul drept întins (dacă virează dreapta). Circulația cu bicicleta se
va face pe piste special amenajate (acolo unde există) și va ține seama de indicatoarele de circulație.
Agentul de circulație - lucrătorul de poliție care veghează la respectarea regulilor necesare ca
circulația să se facă în mod corect, de către toți cei care se deplasează pe drum!
Este reprezentantul oficial al Poliției ce dispune de echipament și are atribuții speciale pentru
asigurarea securității traficului, fiind obligat să intervină și să aplice măsurile legale în cazul
constatării încălcării normelor de circulație. Cu ajutorul brațelor și al fluierului dirijează traficul
pietonilor și al mașinilor.
Joaca pe stradă: Pe stradă sau în apropierea ei, pe înserat și chiar pe întuneric, jocul copiilor
poate fi foarte periculos. Preocupați de joc, copiii uită de mașini ori nu aud claxoanele lor. Se pot
produce accidente grave în care victime sunt în principal copiii, dar pot suferi și șoferii sau chiar
autovehiculele în cauză. Pericolul este agravat iarna din cauza săniușului și a patinajului.

ANDREI AMALIA DENISA, Clasa a III-a


Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, județul Bacău
Prof. îndrumător: RÎPANU GEORGETA MARINELA

34
Prof. îndrumător ȘTEFAN SURJENCO
Instituția Publică Gimnaziul „Mihai Viteazul”
satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă
Țara: REPUBLICA MOLDOVA

URMEAZĂ ÎNDEMNUL POLIȚISTULUI

COTOVAN ALEXANDRA, Clasa a IV-a A


Instituția Publică Gimnaziul „Mihai Viteazul”,
satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă,
Țara: Republica Moldova
Prof. îndrumător: ȘTEFAN SURJENCO

Într-o zi de vară Să nu te faci tu tare


Eu noaptea am visat Chipeș sau deștept,
Că omul legii, nouă Căci se termină asta
O regulă ne-a dat. Cu-n mare accident!

Să fii prudent, băiete Urmează-mi, tu, îndemnul,


La drum și la volan! Și nu te îngâmfa,
Să fii cu ochii-n patru Căci regula aceasta cu mult te v-ajuta!
Orice s-ar întâmpla! Să nu uiți de prieteni, părinți, bunici și frați
Și să le spui, tu, regula chiar neîntârziat!

IXARI TATIANA, Clasa a IV-a A


Instituția Publică Gimnaziul „Mihai Viteazul”,
satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă,
Țara: Republica Moldova
Prof. îndrumător: ȘTEFAN SURJENCO

35
Prof. îndrumător DANIELA PETROVA
School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast
Țara: BULGARIA

VASILENA PETKOVA, Clasa a II-a B NADIEN VASILEV, Clasa a II-a B


School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast
Țara: Bulgaria Țara: Bulgaria
Prof. îndrumător: DANIELA PETROVA Prof. îndrumător: DANIELA PETROVA

HRISTOMIR MIHAILOV, Clasa a II-a B SIMONA GEORGIEVA, Clasa a II-a B


School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast
Țara: Bulgaria Țara: Bulgaria
Prof. îndrumător: DANIELA PETROVA Prof. îndrumător: DANIELA PETROVA

LORA OVCHAROVA, Clasa a II-a B LACHEZAR OVCHAROV, Clasa a II-a B


School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast
Țara: Bulgaria Țara: Bulgaria
Prof. îndrumător: DANIELA PETROVA Prof. îndrumător: DANIELA PETROVA

36
TSVETOMIRA BORISOVA, Clasa a II-a B POLINA IVANOVA, Clasa a II-a B
School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast
Țara: Bulgaria Țara: Bulgaria
Prof. îndrumător: DANIELA PETROVA Prof. îndrumător: DANIELA PETROVA

IVANINA BILEVA, Clasa a II-a B RADOMIRA RADKOVA, Clasa a II-a B


School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast
Țara: Bulgaria Țara: Bulgaria
Prof. îndrumător: DANIELA PETROVA Prof. îndrumător: DANIELA PETROVA
37
Prof. înv. primar ABĂLAȘEI NATALIA
Şc. Gimnazială „Sfântul Andrei” București, Sector 6
FORMAREA PRINCIPALELOR COMPORTAMENTE DE TRAFIC
PRIN ORELE DE EDUCAȚIE RUTIERĂ
Prof. înv. primar ABĂLAȘEI NATALIA
Şc. Gimnazială „Sfântul Andrei” București, Sector 6

În anul 2017, accidentele rutiere cu implicarea pietonilor copii reprezintă 28% din totalul
accidentelor cu pietoni. Un pieton care este lovit la viteza de 50 km/h (viteza maximă de circulație în
localități) are 87% probabilitate de deces în urma impactului, iar în cazul unui copil acest procent
crește exponențial. Cifre statistice care reflectă nu numai nivelul scăzut de siguranță rutieră pentru
copiii din România (șansa ca un copil să fie implicat într-un accident rutier este de 8 ori mai mare
decât în Olanda), dar și dezinteresul celor care ar trebui să se ocupe de educația rutieră a acestora.
În perioada preșcolară și a învățământului preuniversitar, copilul câștigă îndemânări, abilități,
capacități, învață să înțeleagă și să aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în
parte, valoarea socială a acțiunilor sale, pentru ca, mai târziu, să înceapă să se comporte după
anumite norme morale, prin raportarea faptelor proprii la faptele adulților. Este perioada acumu-
lărilor, perioada propice pentru formarea unor comportamente adecvate și pentru traficul rutier.
Educația rutieră reprezintă o latură esențială privind integrarea în civilizația modernă a elevilor.
Indiferent de vârstă, regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de legislație pieto-
nilor și vehiculelor trebuie cunoscute și respectate cu responsabilitate, ca pe niște lucruri firești.
În ceea ce privește educația rutieră, se constată că situațiile din traficul rutier sunt foarte
diverse ca tipuri și trebuie bine cunoscute. Orele de educație rutieră pot transmite elevilor nu numai
reguli rutiere generale, dar îi pot atenționa asupra unor situații rutiere specifice unor anumite
localități sau zone urbane sau rurale în care aceștia trăiesc.
Dacă pentru preșcolarii mici este util să îi învățăm noțiunile elementare (cum ar fi culoarea
semaforului sau rolul trecerii de pietoni), o dată cu vârsta situațiile cu care trebuie familiarizați copiii
sunt cele care privesc mersul pe stradă (în special de acasă la școală și înapoi acasă), plimbatul cu
bicicleta, cu trotineta, cu rolele, sau mai nou cu trotineta electrică, skateboardul electric și nu în
ultimul rând cu regulile de călătorie în mijloace de transport în comun. Sunt câteva caracteristici ale
copiilor care îi fac să fie vulnerabili în trafic: copiii acționează impulsiv și comportamentul lor este
imprevizibil, copiii au dificultăți în aprecierea distanțelor și a vitezelor, copiii (mai ales cei de vârstă
mică) observă mai greu o situație periculoasă de trafic și găsesc târziu o rezolvare corespunzătoare.
Deși copiii sunt vulnerabili prin definiție, cu ajutorul părinților pot evita situațiile periculoase de la
o vârstă fragedă. De noi depinde – părinți, educatori sau formatori de comportamente rutiere să
transformăm copiii din persoane vulnerabile în trafic, în persoane responsabile în trafic.

POLIȚIA ÎN ACȚIUNE POLIȚISTUL


BOBOC COSMIN, Clasa a II-a D VOICU ALESSIA, Clasa a II-a D
Şc. Gimnazială „Sfântul Andrei” București, Sector 6 Şc. Gimnazială „Sfântul Andrei”
Prof. îndrumător: ABĂLAȘEI NATALIA București, Sector 6
Prof. îndrumător: ABĂLAȘEI NATALIA
Intersecția e blocată, Circulația s-a reluat,
S-a creat o ambuscadă, Cazul este rezolvat. Mândru șade-n intersecție,
Poliția e pe drum, Prin stația din dispecerat Cu ale sale brațe lungi,
Vine, vine chiar acum! Un alt caz lor li s-a dat. Dând mașinilor direcție
Girofarul luminează în zare, În mașină s-au urcat Ca să știi unde s-ajungi.
Sirena se aude din ce în ce mai tare, Și la caz ei au plecat. E atent mereu la toate
Poliția dirijează, Și încrezător că poate
Intersecția deblochează. Prinde hoții cu ardoare
Și îi bagă la închisoare.
38
Prof. înv. preșcolar ALEXE SONIA FLORENTINA
Grădinița nr. 268 București, Sectorul 5

MICUL PIETON
PARTENERIAT DE EDUCAȚIE RUTIERĂ
Prof. înv. preșcolar ALEXE SONIA FLORENTINA
Grădinița nr. 268 București, Sectorul 5

Deoarece în ultimii ani a crescut numărul de autovehicule, atât poliția cât și noi, cadrele
didactice simțim nevoia să îi instruim pe copii în sensul de a evita pe cât se poate accidentele rutiere
în care sunt implicați pietoni.
În acest sens, la începutul anului școlar 2018-2019, împreună cu polițiștii secției din cartier, am
demarat Proiectul „Micul Pieton”, care a avut drept SCOP:
- Cunoaşterea şi respectarea normelor necesare integrării în viaţa socială, precum şi a unor
reguli de securitate personală.
- Protejarea copiilor de accidente prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi respectării
regulilor de circulaţie şi de conduită preventivă.
Acest parteneriat a avut drept OBIECTIVE:
- Cunoaşterea regulilor de circulaţie rutieră;
- Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor situaţii specifice circulaţiei rutiere;
- Cunoaşterea cauzelor care duc la producerea accidentelor şi evitarea acestora;
- Cunoaşterea locurilor de joacă şi respectarea regulilor de circulaţie;
- Consolidarea deprinderilor corecte de circulaţie.
LOCUL DESFĂȘURĂRII a fost ales ca fiind grădinița noastră, atât în sălile de grupe, cât și în
curtea grădiniței pentru partea practică.
Parteneriatul a fost coordonat la nivel de grădiniță de către director, iar la nivel de grupă de
către doamnele educatoare, grupul țintă fiind copiii înscriși la grădinița noastră, cu vârstele cuprinse
între 2,5 ani și 6 ani. Participanții au fost preşcolarii, reprezentanţi ai poliţiei rutiere, cadre didactice,
părinţi.
Ca resurse materiale am ales: material ilustrativ (planşe, pliante, cărţi), fişe, culori, acuarele,
pensule, coli A4, fotografii, aparat foto, lucrări realizate de copii.
RESURSE PROCEDURALE: întâlniri, dialog, dezbateri, expuneri, vizionarea unor filmulețe,
conversaţia, explicaţia, povestirea, exerciţiul.
Am planificat un calendar cu activități ce cuprinde întâlniri cu agenții de circulație în care copiii
vizionează filmulețe cu tematică educație rutieră, agenții le explică și le demonstrează reguli de
circulație, prezentându-le și semnele de circulație. O altă activitate este aplicarea acestor noțiuni
învățate, prin desfășurarea de jocuri de rol: „Cu prietenii la plimbare!”, „Strada nu e loc de joacă!”.
În urma derulării proiectului dorim să constatăm că preşcolarii:
- cunosc reguli privind circulaţia pietonilor şi le aplică;
- şi-au consolidat deprinderile de comportare civilizată pe drumurile publice şi se joacă în
locurile permise;
- recunosc semnele de circulaţie.
EVALUAREA proiectului se va realiza cu ajutorul mapei proiectului, care va conține:
- structura proiectului;
- materiale suport pentru tema proiectului;
- fişe de lucru;
- fotografii de la activităţi;
- procese verbale;
- expoziţii.

39
Prof. înv. primar ANDRONIE SORINA-LIVIA
Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița, județul Caraș-Severin

MICII PIETONI; MIJLOACE DE REALIZARE A EDUCAŢIEI RUTIERE ÎN ȘCOALĂ


Prof. înv. primar ANDRONIE SORINA-LIVIA
Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița, județul Caraș-Severin

Pentru fiecare dintre noi circulaţia rutieră reprezintă o parte din viaţa de zi cu zi, fie că suntem
pietoni sau recurgem la autovehicul. Aşadar fiecare dintre noi, prin educaţie şi control, putem
contribui la creşterea siguranţei şi, mai mult, prin atenţia pe care o acordăm educaţiei rutiere a
copiilor. Învăţându-i pe copii să circule corect, îi putem feri de necazuri şi ne putem bucura în
continuare de farmecul şi zâmbetul lor, de liniştea familiei noastre.
Este cunoscut faptul că neglijenţa în trafic a copiilor este de cele mai multe ori fatală. Copiii
sunt categoria socială care trebuie supravegheată cel mai mult de către părinţi şi cadre didactice şi
monitorizată îndeaproape de către poliţie.
Acum, mai mult decât în anii trecuţi, părinţii şi învățătoarele trebuie să formeze o echipă unită
în a ajuta copiii cât mai de timpuriu să înveţe şi să respecte regulile de circulaţie şi de securitate
rutieră, antrenându-şi întreaga pricepere şi experienţă, punându-se în slujba apărării vieţii şi
sănătăţii copiilor, ajutându-i nu numai să cunoască regulile de circulaţie, ci mai ales, să le înţeleagă şi
să realizeze necesitatea respectării lor în orice împrejurare.
Educaţia rutieră îmbogăţeşte cunoştinţele privind normele de conduită preventivă şi stabileşte
reguli de comportament civic. Mijloacele de realizare a educaţiei rutiere în școală îmbracă forme
diverse, atât în cadrul activităţilor extracurriculare, a jocurilor şi a activităţilor la alegere. În cadrul
acestor activităţi am încercat să familiarizăm copiii cu strada, cu semnele de circulaţie utilizate, cu
vehiculele şi cu modul în care se desfăşoară traficul acestora.
Pentru a realiza o bună educaţie rutieră în școală, învățătoarea nu trebuie să ignore sursele
informaţionale; ea trebuie să fie bine pregătită, să transmită totul în mod clar şi accesibil pentru
puterea de înţelegere a copilului, astfel încât aceştia să perceapă consecinţele, uneori incomparabil
de grave, care se pot întâmpla într-o clipă de neatenţie, a unei reguli neînvăţate la timp.
Mijloacele de realizare a educaţiei rutiere au un rol deosebit în reuşita acesteia. Ele trebuie să
fie cât mai variate, cât mai atractive, diversificate, pentru a-i face pe copii să înţeleagă uşor mesajul.
Povestirile pe teme de educaţie rutieră constituie o modalitate de îmbogăţire a cunoştinţelor cu
privire la nerespectarea regulilor de circulaţie şi de securitate rutieră.
Înzestrat cu o sensibilitate nativă, cu o emotivitate intensă, copilul este receptiv şi la poezie, de
la o vârstă destul de mică. O deosebită eficienţă o au jocurile didactice de tip întrecere: „Cine ştie
câştigă”; „Ştim să circulăm corect”; „Semaforul”, prilej cu care pot fi invitaţi şi părinţii şi agentul de
circulaţie.
Având în vedere că agentul de circulație a apărut ca o necesitate obiectivă legată de diver-
sificarea traficului rutier, am colaborat foarte bine cu poliția din oraș, invitând cadre didactice ale
Poliției Rutiere pentru a purta discuții deschise cu copiii.
Consider că găsirea celor mai adecvate mijloace de realizare a educaţiei rutiere reprezintă,
de fapt, o sarcină profesională care trebuie îndeplinită de fiecare învățătoare, în vederea protejării
micului pieton.

40
GRIJULIUL POLIȚIST SFATURILE POLIȚISTULUI
ROIBAN ANASTASIA PETRA, Clasa a III-a CHELARU ANDREEA PATRICIA, Clasa a III-a
Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița, Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița,
județul Caraș-Severin județul Caraș-Severin
Prof. îndrumător: ANDRONIE SORINA-LIVIA Prof. îndrumător: ANDRONIE SORINA-LIVIA

În fiecare dimineață, E omul prezent în stradă


Când pornesc încet de-acasă De e frig, cald sau zăpadă,
Spre școală eu mă îndrept Ne îndrumă, ne învață
Și la drum mereu atent. Și mereu ne dă povață.
Merg vioi și bag de seamă, Polițistul grijă are
Domnul polițist e-n stradă, Să traversăm fiecare
Dirijează, urmărește, Corect, după reguli știute,
Învață și sfătuiește. Ce trebuie reținute,
Grijă mare să avem, Respectate, învățate,
Doar la verde să trecem. Dar mai ales aplicate.
Pe roșu el spune „Stop”!
Șoferilor le face loc.
Dacă nu e semafor,
Doar pe zebră el ne-arată
Să trecem, băiat sau fată.
Noi pe rând îi mulțumim
Și tare îl mai iubim.

ROIBAN ANASTASIA PETRA, Clasa a III-a


Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița,
județul Caraș-Severin
Prof. îndrumător: ANDRONIE SORINA-LIVIA

41
Prof. înv. primar ANTOHE GINA
Șc. Gimnazială Nr. 28 Galați, județul Galați

ÎNVĂȚĂM SĂ CIRCULĂM
PROIECT EDUCAȚIONAL DE EDUCAȚIE RUTIERĂ
Prof. înv. primar ANTOHE GINA
Șc. Gimnazială Nr. 28 Galați, județul Galați
ARGUMENT
Numărul tot mai mare de accidente rutiere în care și-au pierdut viața copiii produce îngrijorare
și, de aceea, necesitatea de a preveni astfel de evenimente se impune ca o datorie majoră. Acest
proiect vine în ajutorul copilului, determinându-l să înțeleagă și să aplice reguli elementare de
circulație, atât ca pieton, cât și ca pasager, în diverse mijloace de transport.
Educația rutieră trebuie implementată în scopul manifestării unei atitudini preventive în
circulație, a dezvoltării simțului orientării și concentrării, a capacității de a lua repede decizii corecte,
respectarea regulilor elementare de circulație rutieră, astfel încât accidentele în rândul elevilor să fie
evitate.
GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei I D
SCOPUL: însușirea și aplicarea corectă a regulilor elementare de circulație rutieră și înțelegerea
necesității cunoașterii și respectării acestora de către pietoni.
OBIECTIVE SPECIFICE:
- însușirea unor termeni specifici educației rutiere;
- cunoașterea semnificației indicatoarelor rutiere și respectarea normelor elementare de
educație rutieră;
- manifestarea unei atitudini preventive în circulație.
TEME ȘI ACTIVITĂȚI PROPUSE:
TEMA MODALITĂȚI DE REALIZARE EVALUARE
Vocabular rutier: drum, stradă, trotuar, pieton, Ghicitori, între-
1. A.B.C.-UL CIRCULAȚIEI agent de circulație, vehicul, carosabil, trafic etc. bări și răspun-
Indicatoare rutiere suri
Drumul spre școală Panoul
2. STRADA ȘI
Jocul în siguranță „Așa da - Așa
PERICOLELE EI
Principalele cauze ale accidentelor nu!”
3. CIRCULAȚIA CU Paza bună trece primejdia rea!
Expoziție cu de-
ROLELE, BICICLETA, „Ieri eu am avut noroc” - memorizare
sene
TRICICLETA Desene tematice
Discuții după imagini privind folosirea corectă a
4. CĂLĂTOR CU MIJLOACE mijloacelor de transport (unde așteptăm, cum ur-
lapbook
DE TRANSPORT ÎN COMUN căm, cum coborâm) și despre comportamentul ci-
vilizat în mijloacele de transport
Expoziție de de-
5. ȘTIM SĂ CIRCULĂM! - Educație rutieră, educație pentru viață! - concurs
sene
MONITORIZARE ȘI EVALUARE: portofoliul activităților, expoziții cu produse realizate de elevi,
fișe de evaluare, fotografii
RESURSE:
Umane: elevi, profesor, polițist
Materiale: fișe, imagini, calculator, imprimantă, markere, coli, creioane colorate, lipici, cameră
foto, videoproiector
Informaționale: ghiduri, cărți, pliante, internet

42
Educator ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Iași, județul Iași

SĂ CIRCULĂM CORECT
PROIECT EDUCAȚIONAL
Educator ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Iași, județul Iași

ARGUMENT:
În prezent, activitățile dedicate circulației rutiere ar trebui să devină o obișnuință în lucrul cu
preșcolarii. Întrucât aceștia deprind și aprofundează în anii petrecuți la grădiniță reguli de
comportare în diferite situații pe care le întâlnesc pe tot parcursul vieții, este esențial ca printre
acestea să fie incluse și regulile pe care trebuie să le respecte în calitate de pietoni. Astfel, ei vor
deveni responsabili față de propria persoană și de ceilalți și își vor însuși un comportament adecvat.
SCOP: Familiarizarea preșcolarilor cu regulile de circulație pe care trebuie să le respecte în
calitate de pietoni.
OBIECTIVE SPECIFICE: Recunoașterea culorilor semaforului, a indicatorului pentru trecerea de
pietoni și cum se folosesc acestea; dezvoltarea spiritului civic-moral; realizarea de desene/picturi
pornind de la o temă dată.
GRUP ȚINTĂ: Cadre didactice, preșcolari, părinții preșcolarilor implicați în proiect.
RESURSELE PROIECTULUI:
Umane: cadre didactice, preșcolari, părinți, Poliția rutieră;
Materiale: aparat foto, semne de circulație, hârtie xerox, creioane colorate, acuarele;
FORME DE REALIZARE: Activități practice, vizite, observări, conversații, desene și/sau picturi.
DURATA PROIECTULUI: septembrie 2018 – februarie 2019.
REZULTATE PRECONIZATE: Formarea și dezvoltarea la copii a unor comportamente și
deprinderi dezirabile (responsabilitate, spirit civic); adoptarea unei atitudini pozitive în relațiile
interumane.
TEHNICI DE MONITORIZARE: Înregistrări foto/video, realizarea unui album al grupei care
cuprinde fotografii din timpul desfășurării activităților, realizarea unui jurnal al grupei în care pot fi
consemnate impresii ale participanților la proiect.
EVALUARE: Realizarea unei expoziții tematice în care vor fi cuprinse fotografii de la activități,
desene/picturi realizate de preșcolari, impresii preluate din jurnalul grupei.
MEDIATIZARE: Postarea informațiilor referitoare la proiect și fotografii din cadrul acestuia la
afișierul grupei/grădiniței sau pe pagina de facebook/blogul/site-ul grădiniței.
DISEMINAREA REZULTATELOR: Prezentarea rezultatelor proiectului educațional în cadrul
lectoratelor cu părinții, la întâlnirile Comisiei metodice sau la Cercurile pedagogice.
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:
Nr. Luna Tema activității Modalități de realizare
Crt.
- Implementarea proiectului și prezentarea lui în fața pă-
1 Septembrie „Să începem!”
rinților;
- Educatorii, preșcolarii și părinții acestora vizitează Poli-
ția rutieră pentru a se familiariza cu tema proiectului;
„În vizită la - Sunt observate uniforma polițiștilor, mașinile de poliție;
2 Octombrie
Poliția rutieră” sunt prezentate semnele de circulație care trebuie res-
pectate de pietoni;
- Vizionare desene animate „Cum să traversezi strada”;
3 Noiembrie „Sunt pieton” - Preșcolarii identifică elemente pe care le cunosc deja –
polițistul, semnele de circulație, trecerea de pietoni;
43
- Amenajarea în sala de grupă a unui spațiu destinat cir-
„Copiii și culației rutiere, care să cuprindă trecere de pietoni, sem-
4 Decembrie
circulația” ne de circulație, semafor; preșcolarii exersează folosirea
corectă a acestora;
- Preșcolarii vor reprezenta prin desen/pictură cartierul
în care locuiesc, incluzând elemente aparținând circulați-
5 Ianuarie „În cartier”
ei rutiere (trecere de pietoni, semafoare, semne de circu-
lație, pietoni, polițiști);
- Finalizarea albumului foto al grupei și a jurnalului gru-
pei;
6 Februarie „La final de drum” - Expoziție cu desene/picturi realizate de preșcolari după
fiecare activitate a proiectului;
- Trasarea concluziilor proiectului.

GHEORGHIU AMALIA, Grupa mare ALAOUI YASSINE, Grupa mare


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Iași, județul Iași Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Iași, județul Iași
Prof. îndrumător: ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT Prof. îndrumător: ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT

ANDREI MELISA, Grupa mare


Grădinița cu Program Prelungit
Nr. 12 Iași, județul Iași
Prof. îndrumător:
ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT

44
Prof. înv. primar ASĂNDULESEI MARIA SIMONA
Șc. Gimnazială „Ioan I. Mironescu” Tazlău, județul Neamț
EDUCAȚIA RUTIERĂ, EDUCAȚIA PENTRU VIAȚĂ!
Prof. înv. primar ASĂNDULESEI MARIA SIMONA
Șc. Gimnazială „Ioan I. Mironescu” Tazlău, județul Neamț

Comportamentul omului în circulaţia rutieră constituie una dintre componentele majore ale
civilizaţiei moderne. Odată cu explozia rutieră a apărut şi necesitatea adaptării participanţilor la
trafic - de la conducătorul de vehicul până la pieton - la rigorile tot mai exigente ale disciplinei
rutiere, reclamate de intensitatea în continuă sporire a deplasărilor de vehicule. Circulaţia tot mai
abundentă pe drumurile publice impune cu necesitate ridicarea pe o treaptă superioară a muncii de
educaţie rutieră a elevilor, îmbogăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei acesteia. Alături de alte
mijloace care contribuie la educaţia rutieră a elevilor - familia, mass-media - activitatea specifică
desfăşurată în unităţile de învăţământ constituie un factor hotărâtor în cunoaşterea regulilor de
circulaţie, în formarea unor deprinderi practice corecte de comportare pe drumurile publice.
Accidentele rutiere omoară şi mutilează în fiecare an extrem de mulţi copii. Depinde şi de noi,
adulţii, dacă atunci când sunt pe stradă, copiii vor fi victime ale unor accidente rutiere sau nu. De
aceea, este necesar, în grădiniţă, să se înveţe primii paşi în educaţia rutieră. În ceea ce priveşte
învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut faptul că numai prin educaţie şi exerciţiu pot fi
acumulate cunoştinţe largi, complexe şi precise, iar copilul îşi dezvoltă deprinderea de a gândi şi
acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge să fie implicat. Educația rutieră care
reprezintă educația pentru viață se impune a fi prezentă în permanență în grădinițe și școli pentru că
cei mici trebuie să învețe și în același timp să respecte de timpuriu regulile de circulație.
Atât în cadrul activităţilor obligatorii, a jocurilor şi activităţilor la alegere, cât şi în cadrul
activităţilor de educaţie rutieră, am încercat să familiarizez copiii cu strada, cu semnele de circulaţie
utilizate, cu vehiculele şi cu modul în care se efectuează traficul acestora. Povestirile pe teme de
educaţie rutieră constituie o modalitate de îmbogăţire a cunoştinţelor cu privire la respectarea
regulilor de circulaţie şi de securitate rutieră. Prin povestiri ca: „Povestea unei mingi” de Iuliu Raţiu,
„Iepuraşul coconaş” de Irimie Ştrăuţ, „De acasă la grădiniţă” de Aghi Caraba, „Dorinţa lui Trăienel” de
Constanţa Stoica, „Greşeala Cuminţicăi” de Vinciu Gafiţa, copiii au înţeles ce consecinţe are neres-
pectarea unor norme de circulaţie.
O deosebită eficienţă o au jocurile didactice de tip întrecere: „Cine ştie câştigă”, „Semaforul”,
„Ştim să circulăm corect”, ce se pot desfăşura atât la nivelul grupei, dar şi la nivelul şcolii, prilej cu
care pot fi invitaţi să participe părinţii şi agentul de circulaţie. Părinţii realizează că educaţia rutieră
trebuie continuată şi acasă, responsabilitatea familiei în apărarea vieţii copiilor constând în exemplul
personal dat de părinte în toate deplasările când însoţeşte copilul pe jos sau cu maşina, de asemenea,
au obligaţia să-i îndrume permanent, să-şi aleagă locul de joacă în spaţii special amenajate.
Educaţia rutieră trebuie să se bazeze pe o largă şi eficientă colaborare între toţi factorii
interesaţi: grădiniţă, familie, poliţia rutieră. Atât şcoala, cât şi familia trebuie să depună eforturi
pentru protejarea copiilor de accidente prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi al respectării
regulilor de circulaţie şi de conduită preventivă, trebuind să găsească permanent forma, metodele
şi mijloacele moderne a cunoştinţelor, astfel încât acestea să fie însuşite în mod plăcut, rapid şi
temeinic de către copiii preşcolari, evitându-se implicarea acestora în accidentele de circulaţie, atât
în timpul anului şcolar, cât şi în timpul liber sau vacanţă.
BIBLIOGRAFIE:
1. Antonia Berescu, Alexandra Pribeagă, „Cartea de educaţie rutieră pentru cei mici”, Ed.
Național, 2002
2. Adriana Manolache, Mariana Petre, „Şi noi suntem pietoni!”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002
3. Florentina Chifu, Georgeta Bârsan, „Educaţia rutieră pentru ciclul primar”, Ed. Corint
4. Programa activităţilor instructiv - educative în grădiniţa de copii, Bucureşti, 2005
45
Prof. înv. primar BACIU OLIVIA MARIA
Șc. Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara, județul Mureș

GLIGA MIHAI, Clasa a II-a


Şc. Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara, județul Mureș
Prof. îndrumător: BACIU OLIVIA MARIA

POPA DAVID, Clasa a II-a


Şc. Gimnazială „Zaharia Boiu”
Sighișoara, județul Mureș
Prof. îndrumător:
BACIU OLIVIA MARIA

46
Prof. înv. preșcolar BARBU DINA RALUCA
Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Bunești, județul Vâlcea

SĂ CIRCULĂM CORECT!
Prof. înv. preșcolar BARBU DINA RALUCA
Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Bunești, județul Vâlcea

Educația rutieră ocupă un rol important în viața preșcolarilor, pentru că asigură siguranța
copilului de astăzi și a adultului de mâine, atât în calitate de pieton, cât și în calitate de conducător
auto. Activitățile pe teme rutiere pot fi desfășurate în cadrul Domeniului Om și societate, dar și prin
intermediul programelor pentru opțional. Copiii preșcolari sunt cei mai expuși accidentelor din
cauza vârstei fragede, a unei insuficiente supravegheri sau a incapacității de a lua hotărâri legate de
actul rutier.
Iată o sugestie de planificare a activităților pentru opționalul „Să circulăm corect!”:

NR. TEMA MIJLOACE DE REALIZARE


CRT.
1 Strada nu e loc de joacă! Lectură după imagini
2 De-a agentul de circulație! Joc de rol (întâlnire cu polițistul)
3 Hai la drum, mici pietoni! Desen
4 Unde mă joc? Lectură după imagini
Cum şi unde ne putem juca pentru a fi feriţi de acci-
5 Convorbire
dente?
6 „Trecere pentru pietoni”, (semn de circulaţie) Zebra Desen
7 Atenţie la semafor! Lectură după imagini
8 Semaforul Memorizare
9 Atenţie la traversare! Lectură după imagini
10 O întâmplare pe stradă Poveste creată
11 Ce ne spun indicatoarele? Lectură după imagini
12 „Atenţie la traversare” de Şt. Răuț Memorizare
13 Fetița cu balonul Povestire
14 Nu faceți ca ei! Lectură după imagini
15 „Agentul de circulaţie” de Şt. Feneşanu Memorizare
16 Cine respectă regulile de circulaţie, îşi apără viaţa Lectură după imagini
17 Așa da, așa nu! Convorbire
18 Cine știe, câștigă! Evaluare

47
Prof. înv. primar BAZARCIUC MONICA
Șc. Gimnazială Lilieşti, Băicoi, județul Prahova

DISCIPLINA STRĂZII
PROIECT EDUCAȚIONAL - EDUCAȚIE RUTIERĂ

Prof. înv. primar BAZARCIUC MONICA


Șc. Gimnazială Lilieşti, Băicoi, județul Prahova

ARGUMENT:
După cum bine ştim, Educaţia Rutieră, componentă a Educaţiei pentru Societate, reprezintă
unul dintre elementele esenţiale ale civilizaţiei moderne, comportamentul omului în circulaţia
rutieră constituind una dintre componentele majore ale civilizaţiei moderne. O dată cu explozia
rutieră se impune, cu necesitate, ridicarea pe o treaptă superioară a muncii de educaţie rutieră a
elevilor, îmbogăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei acesteia.
Alături de alte mijloace care contribuie la educaţia rutieră a elevilor, activitatea specifică
desfăşurată în unităţile de învăţământ constituie un factor hotărâtor în cunoaşterea regulilor de
circulaţie, în formarea unor deprinderi practice corecte de comportare pe drumurile publice.
Proiectul Educaţional propus reprezintă o dovadă a dorinţei de stimulare, dezvoltare şi
perfecţionare a acelor deprinderi necesare autoprotejării şi creşterii grijii faţă de propria persoană
şi faţă de cei din jur, iar activităţile propuse în cadrul proiectului sunt diverse şi presupun şi întâlniri
directe cu agenţii de poliţie, atât la şcoală, cât şi sub formă de deplasări directe pe drumurile rutiere,
elevii aflându-se în situaţii concrete de punere în aplicare a deprinderilor formate, privitoare la
respectarea regulilor de circulaţie.
Prin caracterul dinamic şi atractiv al temelor, cât şi prin caracterul educativ, se asigură în
permanenţă cultivarea la elevi a calităţilor morale, educarea voinţei, a stăpânirii de sine, dezvoltarea
acuităţii vizuale, auditive, a spiritului de observaţie.
SCOPUL: familiarizarea elevilor cu regulile de circulaţie prin formarea şi consolidarea
deprinderilor de comportare civilizată pe drumurile publice în vederea prevenirii accidentelor de
circulaţie în rândul copiilor
OBIECTIVE SPECIFICE:
- Formarea unei conduite corecte privind circulaţia pe drumurile publice în calitate de pietoni;
- Manifestarea unei atitudini preventive în circulaţie, materializată într-un comportament
adecvat unor situaţii complexe ce se pot ivi în traficul cotidian;
- Conştientizarea faptului că nerespectarea regulilor de circulaţie atrage după sine grave
consecinţe privind riscul expunerii la accidente rutiere.
DURATA PROIECTULUI – un an şcolar
GRUP ŢINTĂ: elevii şcolii
PARTENERI: Poliţia oraşului prin Departamentul Circulaţie Rutieră
REZULTATE AŞTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1) cantitative: expoziţie de desene, portofolii realizate de fiecare clasă participantă la proiect
2) calitative: conştientizarea necesităţii respectării semnelor de circulaţie; responsabilizarea
participanţilor
EVALUAREA PROIECTULUI: În urma discuţiilor purtate cu elevii şi părinţii acestora se va
urmări dorinţa de implicare în activităţile propuse, dar şi respectarea termenelor, a temelor propuse,
a sarcinilor de lucru şi atingerea obiectivelor şi, nu în ultimul rând, impactul asupra grupului ţintă.
ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE ŞI DISEMINARE DUPĂ TERMINAREA PROIECTULUI:
- publicitate în şcoală, expoziţii în şcoală cu materiale realizate la proiect, realizarea unei
prezentări electronice afişată pe site-ul şcolii, realizarea unor diplome de participare.

48
HOȚUL
OLARU ALEXIA, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială Lilieşti, Băicoi, județul Prahova
Prof. îndrumător: BAZARCIUC MONICA

Într-o zi, pe înserat, Toată seara au umblat, Şi-abia atunci Poliţia


Când mergeam la colindat, Ei un hoţ au căutat A-nţeles cine fura!...
Deodată-n urma mea Să-i dea o amendă mare, Era bietul căţeluş,
A venit… Poliţia. Să-l ducă la închisoare. Care a furat un pluş.
Am văzut, m-am speriat, Şi au mers în sus şi-n jos, Poliţia l-a iertat
La o parte eu m-am dat… Oraşul l-au întors pe dos, Şi amendă nu i-a dat,
Ei erau foarte grăbiţi, Dar nimic nu au găsit. Dar i-au spus cu insistenţă
Agitaţi şi necăjiţi. Hoţul, cred, i-a păcălit!? Că îi dau cadou o… botniţă!
În final, după trei ore,
Ei s-au întâlnit cu Gore,
Un băiat din cartier
Care are un căţel.

FLOREA ROBERT, Clasa a III-a ȘTIR VLĂDUȚ, Clasa a III-a


Șc. Gimnazială Lilieşti, Băicoi, județul Prahova Șc. Gimnazială Lilieşti, Băicoi, județul Prahova
Prof. îndrumător: BAZARCIUC MONICA Prof. îndrumător: BAZARCIUC MONICA

LITEANU MARIA, Clasa a III-a


Șc. Gimnazială Lilieşti, Băicoi,
județul Prahova
Prof. îndrumător: BAZARCIUC MONICA

49
Prof. înv. primar BÂRLEA CORNELIA
Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”
Petroșani, județul Hunedoara
PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA
Prof. înv. primar BÂRLEA CORNELIA
Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”
Petroșani, județul Hunedoara

Haideţi să acordăm cu toţii prioritate vieţii noastre! Ai o singură viaţă! Preţuieşte-o!! Dacă
cunoaşteţi şi respectaţi regulile de circulaţie, strada poate deveni şi ea prietena voastră. Pe străzi
circulă VEHICULE: biciclete, căruţe motociclete, autoturisme, autobuze, autocamioane. Când folosim
aceste mijloace de transport, nu mai suntem pietoni, ci CĂLĂTORI sau PASAGERI. Pe trotuar merg
pietonii, adică oamenii mari şi copiii care umblă pe jos.
Fiţi responsabili atunci când traversaţi strada! Când trecem dintr-o parte a străzii în cealaltă,
spunem că TRAVERSĂM. În toate situaţiile, traversaţi drumurile numai după o temeinică asigurare.
Nu traversaţi drumul în fugă! Traversarea se realizează perpendicular pe axul drumului, în pas vioi,
fără oprire. Nu este corect când traversarea se face cu paşi lenţi.
Traversați străzile sau drumurile numai pe marcajul pietonal (ZEBRĂ), prin dreptul indica-
toarelor „Trecere pentru pietoni”, iar acolo unde sunt instalate semafoare, numai la culoarea verde a
acestora; dacă semnalul de culoare verde începe să clipească, grăbiți traversarea, deoarece urmează
să apară semnalul de culoare roşie.
Indicatoarele rutiere au rolul de a asigura o circulaţie a vehiculelor şi pietonilor pe drumurile
publice în deplină siguranţă, de a avertiza pe participanţi la trafic, de a reglementa, orienta şi informa
pe participanţi la traficul rutier.
În locurile fără indicatoare, marcaje pietonale, semafor sau agent de circulaţie, traversarea
drumului public se face pe la colţul străzii, după ce am privit în ambele părţi şi după ce am ascultat cu
atenţie să nu mai fie alte pericole, lăsând să treacă şi să se îndepărteze suficient toate autovehiculele.
Copiii trebuie să se joace în locuri special amenajate, feriţi de accidente. Pe stradă sau în
apropierea ei, pe înserat şi chiar pe întuneric, jocul copiilor poate fi foarte periculos. Preocupaţi de
joc, copiii uită de maşini ori nu aud claxoanele lor. Se pot produce accidente grave în care victime
sunt în principal copiii, dar pot suferi şi şoferii sau chiar autovehiculele în cauză. Pericolul este
agravat iarna din cauza săniuşului şi a patinajului.
Când circulaţi pe bicicletă, nu traversaţi carosabilul pe trecerile pentru pietoni! Dacă circulați
cu bicicleta, nu luaţi mâinile de pe ghidon sau picioarele de pe pedale! Din cauza denivelărilor
drumului sau a situaţiilor din trafic, vă puteţi pierde echilibrul, provocând astfel un accident de
circulaţie. Nu circulaţi în spatele vehiculelor. Respectaţi o distanţă de siguranţă faţă de acestea.
Biciclistul poate fi accidentat în cazul în care conducătorul auto frânează brusc. Purtaţi cască de
protecţie. Vă poate salva viaţa!
Copiilor mai mici de 14 ani NU le este permis să circule cu bicicleta sau cu trotineta pe șosea.
Chiar dacă au împlinit această vârstă, ei trebuie să cunoască regulile de circulație și să fie echipați
corespunzător. Strada nu este loc de joacă sau de întrecere!!!

SOLOVAN RAREȘ SORIN, Clasa I A


Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”
Petroșani, județul Hunedoara
Prof. îndrumător: BÂRLEA CORNELIA

50
MANEA RALUCA CRISTINA, Clasa I A VASIONI AMALIA ELENA, Clasa I A
Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”
Petroșani, județul Hunedoara Petroșani, județul Hunedoara
Prof. îndrumător: BÂRLEA CORNELIA Prof. îndrumător: BÂRLEA CORNELIA

GRIGORIE IOANA BIANCA, Clasa I A


Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”
Petroșani, județul Hunedoara
Prof. îndrumător: BÂRLEA CORNELIA

51
Prof. înv. preşcolar BĂRBULESCU ELENA STELIANA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Slatina, județul Olt
STOP ACCIDENTELOR RUTIERE!
Prof. înv. preşcolar BĂRBULESCU ELENA STELIANA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Slatina, județul Olt

Pentru a ajunge la grădiniţă sau la şcoală, copiii traversează străzi, unele foarte circulate, cu
sau fără semafor, cu sau fără trecere de pietoni, uneori având curbe cu vizibilitate redusă. Pentru
prevenirea accidentelor rutiere, atât părinţii, cât şi cadrele didactice trebuie să-i înveţe pe copii
câteva reguli de circulaţie care au ca scop protejarea vieţii. Aşadar, trebuie să le explicăm micuţilor
cât de important este să respecte aceste reguli, pentru a fi în siguranţă atunci când traversează
strada, se joacă în faţa blocului ori circulă cu bicicleta.
Frecvent au loc accidente rutiere în care sunt implicaţi copii, acestea fiind cauzate de traver-
sarea neregulamentară a străzii, mersul cu bicicleta pe carosabil ori joaca micuţilor în spaţii
neadecvate. Din aceste motive, poliţiştii rutieri recomandă părinţilor să le explice copiilor cât mai
devreme importanţa respectării regulilor de circulaţie, care să îi ferească de accidente. Cei mici
trebuie să înţeleagă că strada este un loc periculos, nicidecum un spaţiu de joacă şi trebuie evitat
acest lucru.
Iată câteva reguli de circulaţie pentru copii, oferite de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie
Rutieră Olt cu ocazia vizitei noastre la această instituţie şi care au rolul de a preveni implicarea celor
mici în accidentele rutiere:
1. Să nu se joace pe partea carosabilă a drumurilor publice.
2. Să traverseaze strada numai prin locurile special amenajate şi semnalizate prin indicatoare
sau marcaje.
3. Dacă trecerea de pietoni este prevăzută cu semafoare, să aştepte culoarea verde şi să nu se
angajeze în traversarea părţii carosabile în fugă, prin faţa sau prin spatele autovehiculelor staţionate
ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii.
4. Să circule numai pe trotuare. Acolo unde nu există amenajate trotuare sau poteci laterale, să
se deplaseaze numai pe partea stângă a drumurilor, cât mai aproape de marginea acestora, dar nu în
grup, ci în şir, unul câte unul.
5. În timpul călătoriei cu autoturismul, să stea în scaunul auto adecvat categoriei de vârstă şi să
poarte întotdeauna centura de siguranţă.
6. Să coboare din maşină doar pe partea trotuarului. În felul acesta nu doar că nu îi va încurca
pe ceilalţi participanţi la trafic, dar va fi şi el în siguranţă.
7. Să meargă cu bicicleta ori cu rolele pe pistele sau în zonele special amenajate şi să nu uite să
poarte echipament de protecţie adecvat.
Dacă ne vom implica şi îi vom învăţa pe micuţii noştri aceste câteva reguli, cât şi să circule
corect pe stradă, vom putea astfel să-i ferim de accidente şi ne vom putea bucura în continuare de
puritatea şi gingăşia lor.

ILEANA MARIA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4
Slatina, județul Olt
Prof. îndrumător: BĂRBULESCU ELENA STELIANA

52
Prof. înv. primar BOBESCU MIHAELA
Șc. Gimnazială Grumăzești, județul Neamț

DOMNU' POLIȚIST
PINTILII IOSIF-TEOFIL, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială Grumăzești, județul Neamț
Prof. îndrumător: BOBESCU MIHAELA

Zice că e infracțiune
Și face proces verbal
Și mă lasă fără pâine
În sezonul estival.
Domnule polițist,
Vă rog și insist,
Nu mă trece în agendă
Că nu am bani de amendă.
Acum eu sunt grăbit,
Dar eu vă promit
Că vă fac o cinste mare
Și o să vă fac și o cântare.
Numai mie mi se-ntâmplă, DIACONIȚA ALEXANDRU, Clasa a III-a
Sunt puțin ghinionist, Șc. Gimnazială Grumăzești, județul Neamț
Tot mereu când merg la muncă, Prof. îndrumător: BOBESCU MIHAELA
Mă oprește un polițist.

POLIȚISTUL SEMAFORUL
ACIOCÎRLĂNOAEI FLAVIAN, Clasa a III-a BUTNARIU SAMIRA-GEORGIANA, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială Grumăzești, județul Neamț Șc. Gimnazială Grumăzești, județul Neamț
Prof. îndrumător: BOBESCU MIHAELA Prof. îndrumător: BOBESCU MIHAELA

Polițistul devotat Învățăm să circulăm,


Este devotat în sat, Strada să o traversăm
Jurământ de când a dat Și pe zebră noi călcăm,
Tot la post, cinstit a stat. Semnele le vedem.
Când este chemat la protest, Întruna ne uităm,
Pentru el mereu e-un test. Doar la verde traversăm,
Cu infractorul mereu dă piept Iar la roșu așteptăm.
Când îl găsește incorect. Învățați-le, copii!
Căci nu sunt doar jucării.
Pentru siguranța noastră
Importantă este viața noastră.

VAMANU PATRICIA GEORGIANA, Clasa a III-a


Șc. Gimnazială Grumăzești, județul Neamț
Prof. îndrumător: BOBESCU MIHAELA

53
Educatoare BOGDAN MARIA LUMINIȚA
Grădinița cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei”
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
ROLUL EDUCAȚIEI RUTIERE ÎN GRĂDINIȚĂ
Educatoare BOGDAN MARIA LUMINIȚA
Grădinița cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei”
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

În contextul societății actuale, creșterii rapide a numărului de vehicule, mai ales de autovehi-
cule, a căror circulație nu ține întotdeauna seama de normele în vigoare, copiii trebuie să cunoască
cele mai elementare reguli de circulație pe drumurile publice. Aceasta pentru că ei sunt cei mai
expuși accidentelor, datorită vârstei fragede și, de multe ori, unei insuficiente supravegheri. Ținând
cont de aceste considerente, educația rutieră care reprezintă educația pentru viață se impune a fi
prezentă în permanent încă din grădinițe pentru ca cei mici să învețe și în același timp să respecte de
timpuriu regulile de circulație.
Acum, mai mult decât în anii trecuţi, părinţii şi educatoarele trebuie să formeze o echipă unită
în a ajuta copiii cât mai de timpuriu să înveţe şi să respecte regulile de circulaţie şi de securitate
rutieră, antrenându-şi întreaga pricepere şi experienţă, punându-se în slujba apărării vieţii şi
sănătăţii copiilor, ajutându-i nu numai să cunoască regulile de circulaţie, ci, mai ales, să le înţeleagă
şi să realizeze necesitatea respectării lor în orice împrejurare. Deci, educaţia rutieră trebuie imple-
mentată în educaţia preşcolară în scopul dezvoltării la copil a capacităţilor de înţelegere, de formare
a unor deprinderi practice şi a unor abilităţi specifice percepţiei traficului rutier, a simţurilor orien-
tării şi concentrării, a capacităţii de a lua repede decizii corecte.
În ceea ce priveşte învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut faptul că numai prin
educaţie şi exerciţiu pot fi asimilate cunoştinţe largi, complexe şi precise, iar copilul îşi dezvoltă
deprinderea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge să fie implicat.
Prin tot ceea ce întreprinde cadrul didactic, copilul dobândește convingeri care îi oferă posi-
bilitatea de a alege. Astfel își formează deprinderi corecte și folositoare, ajungând la acel simț al
circulației, atât de necesar omului modern.
O deosebită eficienţă o au jocurile didactice de tip întrecere: „Cine ştie câştigă”, „Semaforul”,
„Ştim să circulăm corect”, ce se pot desfăşura atât la nivelul grupei, dar şi la nivelul grădiniţei, prilej
cu care pot fi invitaţi să participe părinţii şi agentul de circulaţie.
Părinţii realizează că educaţia rutieră trebuie continuată şi acasă, responsabilitatea familiei în
apărarea vieţii copiilor constând în exemplul personal dat de părinte în toate deplasările când
însoţeşte copilul pe jos sau cu maşina, de asemenea, au obligaţia să-i îndrume permanent, să-şi
aleagă locul de joacă în spaţii special amenajate. Educaţia rutieră trebuie să se bazeze pe o largă şi
eficientă colaborare între toţi factorii interesaţi: grădiniţă, familie, poliţia rutieră.
Atât grădiniţa, cât şi familia trebuie să depună eforturi pentru protejarea copiilor de accidente
prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi al respectării regulilor de circulaţie şi de conduită
preventivă, trebuind să găsească permanent forma, metodele şi mijloacele moderne a cunoştinţelor,
astfel încât acestea să fie însuşite în mod plăcut, rapid şi temeinic de către copiii preşcolari, evitân-
du-se implicarea acestora în accidentele de circulaţie, atât în timpul anului şcolar, cât şi în timpul
liber sau vacanţă.
BIBLIOGRAFIE:
- Revista Învăţământul Preşcolar, nr. 2/2007
- Adriana Manolache, Mariana Petre, „Şi noi suntem pietoni!”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002,
- Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Bucureşti, 2005

54
Prof. înv. primar BONCHIȘ MARIA-IOANA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Rieni, județul Bihor
DE CE DĂ POLIȚISTUL DIN MÂINI?
Prof. înv. primar BONCHIȘ MARIA-IOANA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Rieni, județul Bihor

Casa Anei, o fetiță de clasa pregătitoare, se află la colțul unei străzi. Așa că, din curtea casei, ea
poate observa ce se întâmplă în intersecție. Vede semafoarele, pietonii traversând și diferite mașini.
Într-o zi, luminile semafoarelor s-au stins, iar în mijlocul intersecției și-a făcut apariția un polițist.
Ea nu înțelegea ce caută chiar în intersecție, așa că îl întrebă pe tatăl ei.
Acesta îi spune că dirijează circulația. Întrucât semafoarele nu funcționează și ca să nu se
întâmple accidente, polițistul îi îndrumă pe șoferi și pe pietoni. Tatăl o luă de mână și o duse în
apropierea intersecției, spunându-i că acum polițistul stă cu fața spre ei și ține brațul drept întins, cu
palma deschisă înainte, iar brațul stâng ridicat în sus, cu palma deschisă înainte. Asta înseamnă că ei
nu pot trece, precizează tatăl, dar pot trece mașinile. Apoi agentul s-a întors în aceeași poziție, dar cu
fața spre mașini. Deci, acum persoanele pot traversa, iar mașinile stau pe loc. Fetița se întreba dacă
polițiștii vin doar când semafoarele sunt stricate, însă tatăl îi spune că aceștia pot veni oricând și
că semnalele lor trebuie respectate atât de șoferi, cât și de către pietoni. Fetița se miră din nou,
întrebând că, dacă semaforul arată verde, iar agentul de circulație arată Stop, ei trebuie să se
oprească? Tatăl îi spune că obligatoriu trebuie să se oprească și să nu uite acest lucru niciodată!
Dincolo de această povestioară ar fi de reținut câteva lucruri legate de semnalele agentului de
circulație.
Atenție! Când agentul are brațul ridicat vertical, acesta semnifică „Atenție, oprire!” pentru toți
participanții la trafic care se apropie. Brațul sau brațele întinse orizontal semnifică „Oprire” pentru
toți participanții la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcția sau în direcțiile
intersectate de brațul sau brațele întinse. Balansarea în sus și în jos a unei lumini roșii pe timp de
noapte înseamnă „Oprire”, dacă ne îndreptăm către această lumină. Rotirea vioaie a brațului în-
seamnă pentru pietoni grăbirea traversării străzii (mărirea vitezei de deplasare). Mișcarea brațului
în plan vertical semnifică reducerea vitezei pentru autovehicule.

IONEL, COPILUL CEL RĂSFĂȚAT


ȘANDRA ANA-MARIA-DALIANA, Clasa a II-a
Șc. Gimnazială Nr. 1 Rieni, județul Bihor
Prof. îndrumător: BONCHIȘ MARIA-IOANA

A fost odată un copil tare răsfățat pe nume Ionel. El avea 8 ani și era tare obraznic.
Într-o zi, tatăl a venit să-l ia de la școală cu mașina. Trebuia să meargă la piață. Dar Ionel începu
să strige că vrea să stea în față. Tatăl său îi explică că un copil de 8 ani nu poate sta pe bancheta din
față, ci doar cei care au 12 ani. Copilul continuă să țipe că numai el are dreptate și că, atunci când
tatăl l-a plimbat cu bicicleta, a stat tot în față. Tatăl îi explică că e cu totul altceva și că doar până la 7
ani l-a dus astfel. Și desigur în scăunelul special (suportul prins în partea din față). În mașină nu are
voie în față. Copilul insista să stea în față, iar tatăl, sătul de atâta tărăboi care adunase lumea în jurul
mașinii, îl așeză pe băiat în față și îi puse centura.
De-abia au pornit că pe șosea apăru un copil neatent, tatăl puse brusc o frână, iar Ionel se lovi
cu nasul de bordul mașinii. Nasul i se umflă imediat, dar peste doar câteva minute, nasul se lipi din
nou de bord. Pe șosea se ivise un copil, alergând după minge, iar tatăl său fusese nevoit să pună din
nou frână.
Așa că Ionel cel răsfățat a înțeles în sfârșit ce-i tot spunea tatăl său. A înțeles că locul lui e pe
bancheta din spate.
55
Prof. înv. primar BORCA MIHAELA-SIMONA
Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş
POLIȚISTUL
BUTIULCĂ NADINA, Clasa I B
Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş
Prof. îndrumător: BORCA MIHAELA-SIMONA
Poliţistul este bun,
Supraveghează circulaţia la drum,
De accidente să ne ferim,
Cu toţii fericiţi să fim.

RUNCAN ANTONIA, Clasa I B OLTEAN ANTONIA, Clasa I B


Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş
Prof. îndrumător: BORCA MIHAELA-SIMONA Prof. îndrumător: BORCA MIHAELA-SIMONA

Prof. înv. primar BOTOŞ DANIELA


Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş
URMEAZĂ ÎNDEMNUL POLIȚISTULUI
VULTUR BRIANA-MARIA, Clasa a IV-a B
Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş
Prof. îndrumător: BOTOŞ DANIELA

Poliţistul are un rol foarte important în circulaţie.


El urmăreşte protejarea vieţii şi a altor drepturi ale omului. De aceea, el aplică amenzi şi aver-
tismente persoanelor care nu au respectat regulile de circulaţie. Este dator să facă acest lucru pentru
ca oamenii să înţeleagă că regulile de circulaţie trebuie respectate pentru siguranţa lor. Pentru a avea
încrederea oamenilor, poliţiştii au uniforme şi maşini speciale.
Poliţiştii dirijează circulaţia maşinilor şi a pietonilor atunci când semafoarele nu funcţionează,
atunci când s-a produs un accident sau când este aglomeraţie.
Dacă noi nu am respecta regulile de circulaţie, ar fi un haos pe stradă. Datorită poliţiştilor, noi
traversăm strada pe la locurile marcate şi pe culoarea verde a semaforului. Maşinile circulă cu mare
atenţie ca să nu se producă accidente. Când poliţistul stă şi se asigură că totul este în regulă, oamenii
sunt mult mai atenţi să nu încalce regulile de circulaţie.
Poliţiştii sunt buni şi curajoşi. Dacă ei sunt poliţişti, nu înseamnă că ei nu trebuie să facă ce e
corect. Ei trebuie să respecte regulile la fel ca şi ceilalţi oameni. Ei ne protejează de tot ce e rău, asta
dacă şi noi îi ajutăm în meseria lor, adică să le urmăm indicaţiile!
56
ASCULTĂ DE DOMNII POLIȚIŞTI!
COMAN LAVINIA-IOANA, Clasa a IV-a B
Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş
Prof. îndrumător: BOTOŞ DANIELA

Poliţiştii ne îndrumă, Ei ne dau şi o amendă De poliţişti să ascultăm!


Ne ajută peste tot; Când viteza o depăşim. Căci prieteni cu noi sunt,
În oraş, în sat, oriunde, De vorbim la telefon, Iar, dacă îi supărăm,
În comune, peste tot. Chiar şi puncte noi primim. La închisoare noi intrăm!

RAŢIU BRIANA, Clasa a IV-a B LUPĂŞTEAN DIANA, Clasa a IV-a B


Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş
Prof. îndrumător: BOTOŞ DANIELA Prof. îndrumător: BOTOŞ DANIELA

Prof. înv. primar BRAHARIU ANGELA


Șc. Primară Cumpărătura, județul Suceava

SEMNELE DE CIRCULAȚIE MICUL PIETON


ȘUTU ȘTEFAN, Clasa a III-a CERLINCĂ MARIA, Clasa a IV-a
Șc. Primară Cumpărătura, județul Suceava Șc. Primară Cumpărătura, județul Suceava
Prof. îndrumător: BRAHARIU ANGELA Prof. îndrumător: BRAHARIU ANGELA

Circulația rutieră Lângă școala mea cea nouă


Este toată în mișcare, Sunt două străduțe
Semafoare, semne roșii, Și pe ele, cu viteză,
Tu trebuie să ai răbdare. Trec multe mașinuțe.
Dacă te uiți în stânga, dreapta, Semaforul cu ochi vii
Mașina n-o să te lovească, Trei culori ne-arată,
Nici de ghinion n-ai parte Trecem strada numai când
Și treci strada mai departe. Verde se arată.
Eu la școală să ajung
Strada să o trec frumos,
„Doar pe zebră!” zice mama,
„Că-i periculos!”

57
Prof. înv. primar BRATU-ROTARU MIHAELA-ADRIANA
Colegiul ,,Ferdinand I“ Măneciu, județul Prahova

CIRCULAȚIA PIETONILOR
Prof. înv. primar BRATU-ROTARU MIHAELA-ADRIANA
Colegiul ,,Ferdinand I“ Măneciu, județul Prahova

Orice persoană, indiferent de vârstă, sex sau profesie, care se deplasează pe jos, pe un drum
public este pieton. Pietonii constituie cea mai numeroasă categorie de participanţi la traficul rutier.
Sunt consideraţi pietoni şi persoanele cu handicap locomotor, care se deplasează cu vehicule
speciale. De asemenea şi cei care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile sunt consideraţi tot
pietoni.
Normele legale de circulaţie, referitoare la pietoni, se aplică şi persoanelor ce împing sau trag
un vehicul pentru copiii bolnavi sau infirmi, celor care împing cu mâna o bicicletă, precum şi
persoanelor cu mobilitate redusă, care folosesc pentru deplasare un scaun rulant. Menţionăm că
aceste persoane pot să circule şi pe partea carosabilă, dar vor respecta toate normele legale ce
reglementează mersul pe bicicletă.
Prin „Drum public” înţelegem orice cale de comunicaţie terestră destinată traficului rutier, dacă
este deschisă circulaţiei publice.
Drumul public din afara localităţilor se mai numeşte şi şosea sau autostradă, iar cel din
interiorul localităţilor: stradă, bulevard, magistrală. Din drumul public fac parte şi podurile, pasajele
denivelate, viaductele, tunelurile, trotuarele şi locurile de parcare.
Strada are următoarele părţi componente: partea carosabilă (suprafaţa cuprinsă între trotuare
şi este destinată prioritar circulaţiei vehiculelor, fiind marcată cu benzi de circulaţie), bordurile şi
trotuarul.
Şoseaua are următoarele părţi componente: partea carosabilă (suprafaţa cuprinsă între
acostamente şi destinată cu prioritate ciculaţiei vehiculelor, marcată de regulă cu benzi de circulaţie),
acostament (fâşii laterale ale unor şosele), şanţul (ce foloseşte la scurgerea apelor), poteca.
În prezent, circulaţia rutieră a luat un avânt deosebit, iar numărul vehiculelor şi autovehiculelor
a crescut în mod considerabil, deci un pas greşit sau un moment de neatenţie duce de cele mai multe
ori la consecinţe dintre cele mai grave, victime căzându-le şi copiii şi tinerii de vârstă şcolară.
Pentru stoparea accidentelor în rândul pietonilor şi îndeosebi în cel al copiilor, dar şi pentru
îmbunătăţirea climatului de siguranţă pe drumurile publice, un element esenţial în timpul deplasării
este cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie.

CRISTEA IONELA TEODORA, Clasa I A


Colegiul ,,Ferdinand I“ Măneciu,
județul Prahova
Prof. îndrumător: BRATU-ROTARU
MIHAELA-ADRIANA

58
PISĂU DIANA MARIA, Clasa I A GOGAN OLIVIA ŞTEFANIA, Clasa I A
Colegiul ,,Ferdinand I“ Măneciu, județul Prahova Colegiul ,,Ferdinand I“ Măneciu, județul Prahova
Prof. îndrumător: BRATU-ROTARU MIHAELA-ADRIANA Prof. îndrumător: BRATU-ROTARU MIHAELA-ADRIANA

CALOIANU ANDA GEORGIANA, Clasa I A CURSARU ANTONIA ELENA, Clasa I A


Colegiul ,,Ferdinand I“ Măneciu, județul Prahova Colegiul ,,Ferdinand I“ Măneciu, județul Prahova
Prof. îndrumător: BRATU-ROTARU MIHAELA-ADRIANA Prof. îndrumător: BRATU-ROTARU MIHAELA-ADRIANA

PÎRVU IONUŢ IULIAN, Clasa I A


Colegiul ,,Ferdinand I“ Măneciu, județul Prahova
Prof. îndrumător: BRATU-ROTARU MIHAELA-ADRIANA
59
Prof. înv. primar BREGE ELENA VIORICA
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, județul Bihor

PROGRAMUL „TEDI - ȘCOALA SIGURANȚEI!”


Prof. înv. primar BREGE ELENA VIORICA
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, județul Bihor

Elevii clasei I A de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, îndrumați de
prof. Brege Elena Viorica sunt înscriși în Programul „Tedi - Școala Siguranței!”. Au primit informaţii
despre scopul acestor activităţi şi importanţa cunoaşterii unor elemente-cheie pentru evitarea
unor incidente neplăcute, a siguranţei propriei persoane în diverse situaţii - la şcoală, pe stradă,
acasă. De asemenea, materialele primite au fost atât utile şi educative, cât şi atractive. Ele au fost
primite de către toţi elevii din clasă, cărora li s-a recomandat să le răsfoiască, citească şi discute
alături de părinţi, şi ei purtând o mare responsabilitate asupra siguranţei copilului lor.
Întâlnirea cu reprezentanţi ai Poliției Rutiere Județene a fost mult aşteptată şi binevenită. Pe
lângă uniforma purtată, care le-a atras atenţia încă de la început, i-a sensibilizat felul în care le-a
transmis anumite informaţii, le-a citit o povestioară cu morală, le-a explicat şi prezentat anumite
reguli de circulaţie pentru pietoni, în special, dar şi pentru biciclişti. Îmbinând activitatea frontală
cu prezentarea unor materiale la videoproiector, cu jocul, exprimarea propriilor păreri şi dezvă-
luirea unor experienţe proprii, elevii au fost atraşi şi stimulaţi în activitate, răspunzând promt
sarcinilor şi întrebărilor adresate.
De ce suntem în acest proiect? Pentru că, alături de A.B.C.-ul literelor din alfabet, am învăţat
cu Tedi şi Poliţia locală a oraşului Oradea şi A.B.C.-ul circulaţiei rutiere, pentru noi, cei mici. Elevii
trebuie formaţi, educaţi în spiritul unei atitudini conştiente, pline de răspundere în spiritul de-
prinderii cu respectarea cu stricteţe a regulilor de circulaţie, fie atunci când circulă cu mijloacele
de transport, fie în deplasările lor pe jos, ca pietoni.
Educaţia rutieră reprezintă educaţia pentru viaţă. Copiii trebuie să cunoască şi să respecte
regulile de circulaţie, să cunoască, la nivelul lor de înţelegere, drepturile şi îndatoririle pe care le au
pietonii şi conducătorii de vehicule. Ei trebuie să înveţe să-şi apere viaţa de accidente, formându-şi
deprinderi de comportare civilizată pe drumurile publice şi alegându-şi corect locurile de joacă.
Activitatea se desfăşoară pornind de la ideea că numai contactul direct cu oamenii, cu situa-
ţiile reale, cu „lumea vie” pot constitui achiziţii de valoare. Învăţarea şi respectarea regulilor de
circulaţie şi securitate rutieră constituie un lucru necesar şi util şi este bine să fie realizat cât mai de
timpuriu. Tocmai de aceea am invitat la noi în şcoală un echipaj al Poliţiei rutiere a oraşului nostru,
care nu numai că ne-a instruit, dar am şi repetat pe stradă cum trebuie să trecem pe zebra din faţa
şcolii noastre pe care o călcăm zilnic cu toţii. Noi am traversat respectând cele auzite anterior,
asigurându-ne stânga - dreapta, poliţistul a fluierat, maşinile s-au oprit, şoferii ne-au privit încântaţi
de exerciţiul nostru, părinţii au fost foarte încântaţi de acţiunea noastră, iar noi am învăţat încă o
dată să ne apărăm viaţa şi să învăţăm orice ne poate ajuta în păstrarea siguranţei noastre.
Bunul cel mai de preţ al omului este viaţa. Tu, copile, eşti dator să fii atent şi prudent pentru a te
bucura din plin de ea! De aceea nu-ţi este îngăduită nici o clipă de neatenţie!

ÎN DRUM SPRE ȘCOALĂ


MOLDOVAN MARIUS ANDREI, Clasa a III-a A,
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, județul Bihor
Prof. îndrumător: BREGE ELENA VIORICA

Dimineața mă trezesc Semaforul mă oprește. Și pe drum, cu alb pictată,


Și spre școală eu pornesc Este roșu! Nu păși! – el mă privește Zebra traversez îndată.
Repejor, dar nu alerg, Și cu ochii îmi vorbește, Regulile eu respect:
Drumul sigur îl aleg! Iar la verde îmi grăiește: Marius, pieton corect!
Tu pornește!
60
Prof. înv. primar BREZAN DANIELA
Șc. Gimnazială Liliești, oraș Băicoi, județul Prahova
CIRCULAȚIE RUTIERĂ PENTRU MICII PIETONI
Prof. înv. primar BREZAN DANIELA
Șc. Gimnazială Liliești, oraș Băicoi, județul Prahova

Circulaţia intensă pe drumurile publice impune cu necesitate ridicarea pe o treaptă superioară


a muncii de educaţie rutieră a elevilor, îmbogăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei acesteia.
Alături de alte mijloace care contribuie la educaţia rutieră a elevilor, activitatea specifică desfăşu-
rată în unităţile de învăţământ constituie un factor hotărâtor în cunoaşterea regulilor de circulaţie,
în formarea unor deprinderi practice corecte de comportare pe drumurile publice.
Fenomenul de trafic rutier, care a luat o mare amploare în ultimii ani şi tinde spre dimensiuni
tot mai mari, trebuie să-i găsească cât mai bine pregătiţi pe cei ce folosesc drumul în calitate de mici
pietoni.
În opinia mea, elevii trebuie formaţi, educaţi în spiritul unei atitudini conştiente, pline de
răspundere în spiritul deprinderii cu respectarea cu stricteţe a regulilor de circulaţie, fie atunci când
circulă cu mijloacele de transport, fie în deplasările lor pe jos, ca pietoni.
Educaţia rutieră reprezintă educaţia pentru viaţă. Copiii trebuie să cunoască şi să respecte
regulile de circulaţie, să cunoască, la nivelul lor de înţelegere, drepturile şi îndatoririle pe care le au
pietonii şi conducătorii de vehicule.
Ei trebuie să înveţe să-şi apere viaţa de accidente, formându-şi deprinderi de comportare
civilizată pe drumurile publice şi alegându-şi corect locurile de joacă.
Scopul proiectului îl reprezintă prevenirea producerii accidentelor de circulaţie în rândul
elevilor, prin însuşirea corectă a regulilor de circulaţie şi respectarea acestora, dar și familiarizarea
elevilor cu regulile de circulaţie prin formarea şi consolidarea deprinderilor de comportare civilizată
pe drumurile publice.
Pe parcursul desfășurării proiectului se vor urmări respectarea sarcinilor şi atingerea obiec-
tivelor, impactul asupra grupului ţintă, activităţile planificate şi activităţile realizate.
Tipuri de activități:
- Prezentarea regulilor de circulaţie rutieră pe înțelesul copiilor;
- Vizionarea unor scurt metraje referitoare la combaterea infracţionalităţii juvenile;
- Desfăşurarea unor concursuri pe teme rutiere;
- Jocuri pe calculator – „Circulaţie rutieră…. pentru cei mici”.

Prof. înv. preșcolar CĂCIULAN CRISTINA-MARIANA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, județul Timiș
SĂ CIRCULĂM CORECT!
Prof. înv. preșcolar CĂCIULAN CRISTINA-MARIANA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, județul Timiș

Regulile impuse de societate în legătură cu modul în care se efectuează traficul pe drumurile


publice, atât al pietonilor, cât şi al vehiculelor, sunt stipulate în prevederile actelor normative în
vigoare, care trebuie respectate de orice cetăţean, indiferent de vârstă. Datoria oricărui cetăţean
este de a respecta întocmai aceste norme şi, în acelaşi timp, de a participa, în mod conştient, la
stimularea interesului celorlalţi membrii ai colectivului din care face parte, pentru cunoaşterea şi
înţelegerea drepturilor şi îndatoririlor pe care le au pietonii sau conducătorii de vehicule.

61
Cunoaşterea regulilor de circulaţie în condiţiile traficului modern trebuie să se facă încă de la
cea mai fragedă vârstă. Grădiniţa de copii, prima treaptă a sistemului de învăţământ, oferă cadrul cel
mai organizat de realizare a obiectivelor şi sarcinilor rutiere. În grădiniţă, în decursul celor 3 ani,
copiii sunt îndrumaţi să reţină regulile de circulaţie pentru pietoni, să ştie cum să circule singuri şi
în grup, cum să traverseze corect strada, să nu folosească strada ca loc de joacă, să cunoască regulile
de comportare în timpul călătoriilor, în funcţie de mijlocul de transport utilizat, să cunoască şi
să înţeleagă consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie, să cunoască culorile semaforului şi
semnificaţia lor, să cunoască semnificaţia unor indicatoare de circulaţie pentru pietoni, aspecte din
activitatea agentului de circulaţie.
Încă de la grupa mică organizăm plimbări în grup în apropierea grădiniţei, atenţionând copiii să
meargă numai pe trotuar, câte doi pentru a nu incomoda ceilalţi pietoni. Pentru că pe stradă maşinile
circulă cu viteză mare, copiii trebuie să fie foarte atenţi şi să traverseze pe zebră. Aceste cunoştinţe
au fost reluate, aprofundate şi permanent îmbogăţite cu noţiuni şi reguli noi la următoarea grupă,
prin lecturi după imagini, ca: „Pe stradă”, „Ce ne spun indicatoarele rutiere”, „Aşa DA, aşa NU”; prin
cântece: „Semaforul”; prin scenete: „Trei iezi cucuiaţi, bine strada traversaţi” de Alecu Popovici sau
alte texte create sau întâmplări relatate de agentul de circulaţie, care ne-a prezentat accidentele de
circulaţie în care au fost implicaţi şi copii.
Consolidarea şi respectarea cunoştinţelor privind regulile de circulaţie au o deosebită impor-
tanţă pentru verificarea calităţii informaţiei acumulate, dar, mai ales, a amplificării ei în practică.
Convorbirile tematice sunt de genul: „Cum şi unde ne jucăm”, „În călătorie cu autobuzul”, „Cine a
greşit”, „Ce s-ar putea întâmpla dacă…”. Ele oferă posibilitatea de a pune în discuţie acţiunile unor
copii care, nerespectând regulile de circulaţie, au provocat accidente ce au dus chiar la pierderea
propriei vieţi. Metoda studiului de caz permite copiilor să se confrunte direct cu o situaţie reală sau
posibilă, urmând ca ei să o analizeze şi să discearnă ce e bine şi ce e rău în cele relatate, răspunzând
la întrebări de genul: „Ce au greşit copiii?”, „De ce credeţi că au greşit?”, „Cum ar fi trebuit să
procedeze?”, „Cum ai fi procedat tu dacă ai fi fost în locul lui”, „Cunoaşteţi alte întâmplări ase-
mănătoare?”, „Ce urmări au avut?”
În discuţiile purtate cu copiii, am avut ocazia să-i depistez pe cei care şi-au însuşit greşit
normele rutiere şi să-i corectez, influenţând creşterea interesului copiilor pentru tot ce se întâmplă
în jurul lor, formându-le astfel o comportare corectă şi preventivă în timpul deplasărilor pe jos, în
mijloace de transport în comun, cu bicicleta şi în timpul jocului.
Jocurile cu rol: „De-a circulaţia”, „Agenţii de circulaţie”, „De-a şoferii” şi jocurile de mişcare cu
reguli de circulaţie constituie, de asemenea, prilejuri de a obişnui copiii cu respectarea regulilor de
comportare civilizată pe stradă, de a traversa corect drumurile publice.
O deosebită eficienţă o au jocurile didactice, tip întrecere: „Cine ştie, câştigă”, „Ştim să circu-
lăm corect”, „Semaforul”, „Dacă ştim să circulăm, viaţa ne-o asigurăm”, ce se pot desfăşura de la
faza de grupă – la nivel de grădiniţă, prilej cu care pot fi invitaţi părinţii, agenţii de circulaţie, iar
câştigătorii pot primi premii. Cu aceste ocazii, părinţii realizează că educaţia rutieră trebuie
continuată cu regularitate acasă, responsabilitatea familiei în apărarea vieţii copilului constând în
exemplul pozitiv dat de părinte în toate deplasările când însoţeşte copilul pe jos sau cu maşina, în
urmărirea lui atentă când traversează strada, să-l îndrume permanent să-şi aleagă locul de joacă în
zone special amenajate.
Este necesar să fie amintite mereu regulile de circulaţie corectă pe drumurile publice şi chiar
să le demonstreze practic cum se procedează în anumite situaţii. La întoarcerea de la grădiniţă, pe
lângă întrebarea: „Ce ai învăţat astăzi la grădiniţă?”, să întrebe întotdeauna: „Cum ai circulat?”, „Pe
unde şi cum ai traversat?”. Toate acestea sunt în interesul şi pentru siguranţa propriilor copii.
Întregul proces instructiv-educativ trebuie să se bazeze pe o largă şi eficientă colaborare între
toţi factorii interesaţi: grădiniţa, familia, poliţia rutieră. Atât grădiniţa, cât şi familia trebuie să
depună eforturi pentru protejarea copiilor de accidente prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi al
respectării regulilor de circulaţie şi de conduită preventivă, trebuie să găsească permanent forme,
62
metode şi mijloace moderne de transmitere a cunoştinţelor, astfel încât acestea să fie însuşite în mod
plăcut, rapid şi temeinic de către copii.
BIBLIOGRAFIE:
1. Ileana Hangau, Cireșica Raclaru, „Educație pentru societate – Îndrumător pentru educatoare”,
Ed. Aramis Print, București, 2005.
Nr. Denumirea
Obiective Data Mijloc de realizare
Crt. activităţii
Să cunoască reguli de cir- Lectură după
1. „Spre grădiniţă” Octombrie
culaţie pe drumul public imagini
Să utilizeze în joc reguli de
2. „Micul pieton” circulaţie și să-și asume ro- Noiembrie Joc de rol
lul de pieton
Să reţină versurile și sem-
3. „Semaforul” Decembrie Memorizare
nificațiile acestora
Să cunoască consecinţele
Convorbire cu su-
4. „Aşa DA, așa NU!” nerespectării regulilor de Ianuarie
port intuitiv
circulație
Să identifice elemente ne-
„Nu ne jucăm pe
5. gative şi pozitive din ima- Februarie CD educaţional
stradă !”
ginile prezentate
Să se comporte adecvat în
„Agentul situaţii date şi să respecte De vorbă cu
6. Martie
de circulaţie” reguli de circulaţie pe stra- un polițist!

Să recunoască culorile se-
„Culorile
7. maforului şi însemnătatea Aprilie Activitate practică
semaforului”
acestora
Să recunoască unele sem-
„Semnele ne de circulaţie respectân-
8. Mai Colorare în contur
de circulaţie” du-le și să le coloreze adec-
vat
Să răspundă corect la în-
trebări, bifând căsuţa po-
trivită răspunsului Chestionare
9. „Cum circulăm?” Iunie
Verificarea cunoştințelor cu imagini
copiilor pe teme de educa-
ție rutieră

Prof. înv. primar CENGHER IONELA


Șc. Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, județul Bacău

VIAȚA ARE PRIORITATE!


Prof. înv. primar CENGHER IONELA
Șc. Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, județul Bacău

Elevii clasei I A au fost implicați în anul școlar 2018-2019 în Programul „Tedi - Școala
Siguranței”, desfășurat de MASPEX ROMÂNIA S.R.L., în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale
având ca obiectiv și transmiterea cunoștințelor referitoare la siguranța pe străzi, la școală și acasă.
La clasă s-au desfășurat lecţii de circulaţie pietonală, având ca teme: siguranţa copiilor pe stradă,
63
regulile de circulaţie pietonală ce trebuie respectate și semnele de circulație. Cum circulăm în si-
guranţă, cum traversăm corect, la ce trebuie să fim atenţi în trafic, de ce sunt necesare regulile de
circulaţie, sunt doar câteva dintre întrebările la care copiii au primit răspuns pe parcursul activită-
ţilor. În plus, faţă de regulile pietonilor, cei mici au aflat şi alte informaţii care le pot fi utile în calitate
de biciclişti şi pasageri, dar şi cum trebuie să-şi aleagă locurile de joacă pentru a fi în siguranţă.
Săptămâna Şcoala Altfel constituie în fiecare an un bun prilej de a aduce în prim plan educația
rutieră. Am implementat un proiect: „Viața are prioritate!”, care presupune implicarea elevilor în
jocuri de rol, în realizarea unor proiecte comune, în vizionarea unor filmulețe educative cu exemple
pozitive și negative de circulație, în discuții pe diferite teme privind siguranța copiilor pe stradă.
Obiectivele vor fi îndeplinite prin jocurile: „Să cunoaştem regulile de circulaţie”, „Prietenii noştri -
poliţiştii”, „Ce ştim despre stradă?”, „Cum traversăm strada?”, „Cum circulăm?”, care reprezintă
mijloace eficiente de fixare a unor noţiuni de înţelegere a semnificaţiei unor expresii ca: „trecere de
pietoni”, „marcaj pietonal”, „traversare”, „autovehicul” și prin cântecele: „Stopul”, „Semaforul” care
redau semnificaţia culorilor semaforului, a trecerilor şi marcajelor pentru pietoni.
Având în vedere că agentul de circulaţie a apărut ca o necesitate obiectivă legată de diver-
sificarea traficului rutier, am invitat și poliţiştii de prevenire şi de proximitate să desfășoare sesiuni
informative interactive cu tematică rutieră adaptate vârstei. Scopul întâlnirii cu copiii este formarea
comportamentului rutier responsabil pe baza cunoaşterii şi respectării regulilor de circulaţie pentru
prevenirea producerii evenimentelor rutiere în rândul elevilor. Copiii au șansa de a adresa întrebări
referitoare la anumite situații din trafic, la semnificația panourilor rutiere și de a primi răspunsuri de
la specialiști.
Prin toate aceste demersuri mi-am propus atingerea obiectivelor: conștientizarea problemelor
pe timpul deplasărilor în spaţii rutiere; îmbunătățirea cunoștințelor privind regulile de circulaţie în
calitate de pieton în mediul urban și rural, conștientizarea normelor de călătorie în mijloacele de
transport în comun și a necesității echipamentelor de siguranţă cu care sunt dotate autovehiculele;
cunoașterea și aplicarea corectă a regulilor de circulaţie specifice deplasării cu bicicleta; identificarea
riscurilor asociate traficului rutier; conştientizarea părinţilor şi a comunităţii cu privire la rolul şi
importanţa educaţiei rutiere de la o vârstă timpurie.

REGULI DE CIRCULAȚIE! ATENȚIE, PIETONI!


BERZUNŢANU REBECA-IOANA, Clasa I A BOIŞTEANU ALEXANDRU MĂDĂLIN, Clasa I A
Şc. Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti Şc. Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti
Prof. îndrumător: CENGHER IONELA Prof. îndrumător: CENGHER IONELA

De mici copii noi învăţăm Circulaţia rutieră


Reguli de circulaţie. Este toată în mişcare.
Chiar şi pe zebră când traversăm, Semafoare, semne roşii,
Trebuie să ne asigurăm. Tu trebuie să ai răbdare.
Când pe roşu am trecut,
Domnul poliţist ne-a văzut Dacă te uiţi în stânga, dreapta,
Şi ne-a învăţat politicos Maşina n-o să te lovească,
Cum se circulă pe jos. Nici de ghinion n-ai parte
Şi treci strada mai departe.

TIMARU ANDREI-SEBASTIAN, Clasa I A


Şc. Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti
Prof. îndrumător: CENGHER IONELA

64
Prof. înv. primar CHELMUȘ FELICIA–ELENA
Șc. Gimnazială Bogdănești, județul Bacău

DOAR ÎMPREUNĂ VOM REUȘI!


Prof. înv. primar CHELMUȘ FELICIA-ELENA
Șc. Gimnazială Bogdănești, județul Bacău

Circulaţia noastră pe străzile publice reprezintă astăzi o dimensiune esenţială a existenţei


omeneşti. Nu poate fi concepută civilizaţia actuală fără această componenta vitală care îşi propune
să răspundă necesităților actuale şi de perspectivă ale societății româneşti deoarece, în afara
nenumăratelor posibilități de deplasare, strada, atrage după sine și multe pericole.
Siguranța elevilor de zi cu zi este pândită de multe pericole atunci când ei se deplasează spre
școală, spre locurile de joacă, spre anumite evenimente sau în anumite drumeții, deoarece există o
multitudine de străzi și drumuri pe care circulă necontenit, atât ziua, cât şi noaptea, zeci de mii de
vehicule. De aceea, cadrele didactice, dar și instituții precum Poliția, depun eforturi pentru a ocroti
copiii și a le oferi siguranță în orice moment. Numai că educarea copiilor în domeniul siguranței este
un proces anevoios, care necesită implicare și din partea părinților. Iar pentru ca fiecare copil care se
deplasează pe drumul public să se simtă în siguranţă, acesta are obligația să respecte normele
impuse de legislaţia rutieră. Un element oportun al acestor acțiuni este de a educa elevii, astfel încât
să conștientizeze posibilele pericole la care sunt expuși și să înțeleagă că numai printr-o comportare
civilizată pot evita capcanele străzii.
Circulaţia pe străzile publice este un proces obligatoriu la care participă întreaga suflare
omenească, iar respectul în trafic înseamnă siguranţă rutieră. Avem totuși speranța că doar
împreună vom reuși să facem un salt în direcția creșterii siguranței copiilor noștri.

Prof. înv. preșcolar CHIRHOC ALEXANDRA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu, județul Sibiu

NISTOR DRAGOȘ, Grupa mică B GHEBENEL CHRISTIAN, Grupa mică B TOADER EDUARD, Grupa mică B
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu,
Sibiu, județul Sibiu Sibiu, județul Sibiu județul Sibiu
Prof. îndrumător: CHIRHOC ALEXANDRA Prof. îndrumător: CHIRHOC ALEXANDRA Prof. îndrumător: CHIRHOC ALEXANDRA

65
Prof. înv. primar CHIRU GEORGIANA ALINA
Șc. Gimnazială Lilieşti, oraș Băicoi, județul Prahova

VIAȚA ARE PRIORITATE!


Prof. înv. primar CHIRU GEORGIANA ALINA
Șc. Gimnazială Lilieşti, oraș Băicoi, județul Prahova

Unitatea: Şc. Gimnazială Lilieşti, oraș Băicoi, județul Prahova


Clasa: a IV-a
Propunător: prof. înv. primar CHIRU GEORGIANA ALINA
Tema: Educație rutieră
Titlul activității: Viaţa are prioritate!
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Scop: Formarea şi consolidarea deprinderilor de comportare civilizată pe drumurile publice, în
vederea prevenirii accidentelor de circulaţie în rândul elevilor
Obiective:
- să interpreteze în manieră personală anumite atitudini ale participanţilor la traficul rutier, în
special elevii (ex.: traversare);
- să prezinte un regulament de practici corecte de comportare pe drumurile publice, pe baza
propriilor observaţii şi investigaţii;
- să cunoască diferite semne, reguli de circulaţie, aplicabile elevilor;
- să colaboreze, în cadrul activităţilor pe echipe, dezvoltându-şi respectul reciproc, spiritul de
întrajutorare, de ordine şi disciplină.
Desfăşurarea activităţii:
A) Prezentarea „actorilor”, fiecare elev fiind un anume participant la trafic, ex.: biciclist;
B) Anunţarea temei şi a obiectivelor;
C) Desfăşurarea activităţii:
Colaj: Copacul clasei - reguli, semne, bune practici
Elevii sunt grupaţi pe echipe; fiecare echipaj realizează colajul cu îndemnuri, reguli, semne de
circulație pe care trebuie să le ştie elevii; din fişele de lucru cu întâmplări cu final neplăcut, refe-
ritoare la nerespectarea regulilor de circulație, echipajele extrag, sub forma unei hărți conceptuale,
personaje, atitudini, vinovați, victime, soluții, expun puncte de vedere personale, argumente pro şi
contra.
D) Amenajarea expoziţiei cu colaje şi picturi, grafice şi gravuri despre respectarea regulilor de
circulație; „CE” pentru comportamente corecte pe drumurile publice; „DIN CE CAUZĂ” cu seriozitate,
cu ordine şi disciplină; „CUM” pe drumurile publice, acolo unde sunt copii; „UNDE” în orice moment,
situație, formându-se obiceiuri corecte; „CÂND” explozia stelară.
E) Jurnalul cu dublă intrare - fiecare elev scrie gânduri, sentimente, ce i-a păcut, ce l-a impre-
sionat pe „jurnalul clopoţel”, ce a avut de învăţat, ce i s-a părut important; exprimarea opiniei
personale.
F) Copacul clasei se împodobeşte cu ceea ce consideră elevii că este foarte important, din
întregul conţinut al activităţii.
Resurse umane: elevii, familia.
Resurse materiale: legi, proceduri referitoare la circulaţia pe drumurile publice, panou pentru
expoziţie (lucrările elevilor, elevelor practicante), cărticica „Povestea" realizată de fiecare elev,
jetoane, brăduţi, clopoţel, jurnalul elevului, fişe de lucru cu întâmplări sugestive.
Resurse procedurale: coversaţia, dramatizarea, jocul de rol, exerciţiul, dezbaterea, descope-
rirea, explozia stelară, jurnalul cu dublă intrare.
Evaluare: modul de participare la activitate, mapa de lucru, portofoliul;
Rezultate: album foto, expoziţie, portofoliul elevului, albumul clasei.

66
Prof. înv. primar CHIVERNEANU RONELA-ELENA
Șc. Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni, județul Dâmbovița

CHIVEREANU DRAGOȘ MATEI, Clasa a II-a CLINTEANU PETRU VICENȚIU, Clasa a II-a
Șc. Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni, județul Dâmbovița Șc. Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni, județul
Prof. îndrumător: CHIVERNEANU RONELA-ELENA Dâmbovița
Prof. îndrumător: CHIVERNEANU RONELA-ELENA

UDOIU ALEXIA ELENA, Clasa a II-a VOICHECI NATALIA ȘTEFANIA, Clasa a II-a
Șc. Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni, județul Dâmbovița Șc. Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni, județul
Prof. îndrumător: CHIVERNEANU RONELA-ELENA Dâmbovița
Prof. îndrumător: CHIVERNEANU RONELA-ELENA

MEIANU MAIA IOANA, Clasa a II-a


Șc. Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni, județul Dâmbovița
Prof. îndrumător: CHIVERNEANU RONELA-ELENA

67
Prof. înv. primar CONSTANTIN DANIELA
Liceul Tehnologic Băile Govora, județul Vâlcea

SEMAFORUL REGULI DE CIRCULAȚIE


RADU MARIUS, Clasa a III-a VÎRJE ROXANA, Clasa a III-a
Liceul Tehnologic Băile Govora, județul Vâlcea Liceul Tehnologic Băile Govora, județul Vâlcea
Prof. îndrumător: CONSTANTIN DANIELA Prof. îndrumător: CONSTANTIN DANIELA

Dragi șoferi civilizați, Toți copiii pot să vadă


Când pe stradă circulați, Semaforul la colț de stradă.
Fiți atenți la semafor Trei ochi are și arată
Și pe verde nu dați zor. Rând pe rând, nu toate odată.
Voi, copii, nu vă grăbiți, Fiecare ochi vorbește:
La traversare atenți să fiți, Ochiul roșu te oprește,
Zebra voi s-o folosiți Ochiul galben când apare
Și pe verde să porniți, Spune: Stați în așteptare!
La roșu să vă opriți, Ochiul verde vrea să zică:
În trafic atenți să fiți. Treci acuma fără frică!

REGULI DE CIRCULAȚIE POLIȚISTUL ÎNȚELEPT


CIOBANU RAREȘ, Clasa a III-a RIZEA DAVID, Clasa a III-a
Liceul Tehnologic Băile Govora, județul Vâlcea Liceul Tehnologic Băile Govora, județul Vâlcea
Prof. îndrumător: CONSTANTIN DANIELA Prof. îndrumător: CONSTANTIN DANIELA

Noi la școală învățăm Polițistul devotat


Pe stradă să circulăm, Este important în sat.
Mergem numai pe trotuare El, jurământ de când a dat,
Și atenți la indicatoare. Tot la post, cinstit a stat,
La semafor noi ne oprim Protejând cu demnitate
Și culorile privim. Drepturi, legi și libertate.
De e roșu, așteptăm. Să fii mândru ca părinte
Dacă-i verde, traversăm. Și te rog să iei aminte,
Polițiștii au onoare,
Cinste, dar și grijă mare.

POLIȚISTUL
ROGOJINOIU DARIA, Clasa a III-a
Liceul Tehnologic Băile Govora, județul Vâlcea
Prof. îndrumător: CONSTANTIN DANIELA

Cu mașina pe șosea, M-a oprit, am tras pe dreapta,


Am virat anapoda. Am scos actele și gata.
Polițistul, șef de post, Sancțiunea s-a notat
Care nu-i așa de prost, Și fără permis am plecat.
Fluieră și încearcă Astăzi, am aflat precis
Pe mine să mă oprească, Că e bine să mergi pe jos
Mașina să încetinească. Când permisul a fost scos.

68
Prof. înv. primar COJOCARU IULIANA DANIELA
Șc. Profesională „Areta Teodorescu” Grivița, județul Ialomița

ÎNVĂȚĂM SĂ CIRCULĂM AGENTUL DE CIRCULAȚIE


ANDREI ŞTEFAN, Clasa a III-a A MOISE DARIA, Clasa a III-a A
Șc. Profesională „Areta Teodorescu” Grivița, Șc. Profesională „Areta Teodorescu” Grivița,
județul Ialomița județul Ialomița
Prof. îndrumător: COJOCARU IULIANA DANIELA Prof. îndrumător: COJOCARU IULIANA DANIELA

Doamna noastră ne învaţă Când copiii-s pe şosea,


Cum pe drum să circulăm. Joaca o întrerupe,
Deci, copii, să ascultaţi Grija noastră el o are
Şi mereu să aplicaţi! Şi mereu ne educă!
Când eşti pieton mereu, Cum să circulăm corect
Să priveşti la indicator, Cu bicicleta, pe jos, pe trotuare,
Dacă nu, la semafor El sfaturi mereu ne dă,
Sau la agentul dirijor. Ne ajută la traversare.
Mereu să ai răbdare
Când te-angajezi în traversare,
Să-l iei de mâna pe Mardare
Sau să ajuţi o bătrânică la traversare.

Prof. înv. primar COROIU ELENA ADRIANA


Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, județul Alba

POLIȚIA, PRIETENA COPIILOR


Prof. înv. primar COROIU ELENA ADRIANA
Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, județul Alba

Educația rutieră trebuie implementată în educația școlarilor în scopul dezvoltării la copil a


capacităților de înțelegere, de formare a unor deprinderi practice și a unor abilități specifice
percepției traficului rutier, a simțurilor orientării și concentrării, a capacității de a lua repede decizii
corecte. În ceea ce privește învățarea normelor de circulație, este cunoscut faptul că numai prin
educație și exercițiu pot fi asimilate cunoștințe largi, complexe și precise, iar copilul își dezvoltă
deprinderea de a gândi și acționa corespunzător. Noi, în calitate de cadre didactice trebuie să le
transmitem că polițiștii sunt prietenii copiilor, iar sfaturile pe care aceștia ni le dau sunt pentru a ne
feri de pericolele aflate la tot pasul pe drumurile publice.
Din nefericire se întâmplă multe accidente și printre victime se află de foarte multe ori și
copii. De aceea, cunoașterea regulilor de circulație în condițiile traficului modern trebuie să se
realizeze de la vârste mici. Indiferent de regulile impuse de societate, referitoare la traficurile pe
drumurile publice, ale pietonilor și ale vehiculelor, trebuie cunoscute și respectate cu consecvență
și responsabilitate. Strada este locul unde, din nefericire, pot avea loc întâmplări nedorite, dacă
copilul este neatent. Copiii nu trebuie să fie nici stresați, nici timorați că ar putea fi expuși pericolului
dacă circulă pe stradă, dar nici prea încrezători în abilitățile lor de a circula pe stradă, de a se
strecura printre mașini. Un copil în siguranță pe stradă este cel care cunoaște și aplică regulile, este
atent și circulă preventiv, fără grabă. Printr-o supraveghere atentă și constantă prevenim întâmplări
neplăcute în viața copiilor noștri. Viața copiilor este un bun de preț. Viața este unică, iar copilul ocupă
un rol important.

69
Circulaţia rutieră actuală este mult mai intensă decât în trecut prin numărul de autovehicule
performante, care a crescut şi prin viteza cu care acestea circulă. Din această cauză, statisticile ne
informează că anual mulţi copii îşi pierd viaţa în accidente de circulaţie comise din vina lor, dar şi
mai mulţi sunt răniţi grav, unii rămânând cu infirmităţi pentru tot restul vieţii. Pentru a ajunge la
școală, copiii traversează străzi, între care unele foarte circulate, cu sau fără semafor, cu sau fără
trecere de pietoni, uneori având curbe cu vizibilitate redusă. Numărul mare de accidente rutiere în
care şi-au pierdut viaţa copii, produce îngrijorare şi de aceea a preveni astfel de evenimente şi a
cunoaşte regulile de circulaţie rutieră se impune ca o datorie majoră. Pentru aceasta, micii pietoni
trebuie să cunoască de la o vârstă fragedă stradă, circulaţia şi toate pericolele la care se expun
nerespectând regulile de circulaţie.
În ceea ce priveşte învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut faptul că numai prin
educaţie şi exerciţiu pot fi asimilate cunoştinţe largi, complexe şi precise, iar copilul îşi dezvoltă
deprinderea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge să fie implicat,
iar poliția să fie considerată prietena lor.

Prof. înv. primar COZMA LAURA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău
EDUCAȚIE RUTIERĂ – EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ
Prof. înv. primar COZMA LAURA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău

„Circulația rutieră” reprezintă o temă utilă copiilor, deoarece viața are prioritate. Dacă este
mai ușor să prevenim accidentele, atunci această activitate va salva multe vieți ale unor copii
nevinovați.
Realitatea educativă contemporană a demonstrat că, în cazul educaţiei pentru formarea abili-
tăţilor de viaţă, eficienţa formativă este realizată cu rezultate maxime, în spaţiul real, aplicativ, în
cazul nostru, al străzii, în defavoarea celui contrafactual, preponderant teoretic, al clasei. Motivele
optării pentru preponderenţa organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră au la bază
câteva argumente definitorii: evitarea transformării educaţiei pentru siguranţă rutieră într-un obiect
de studiu teoretic; conştientizarea, de către elevi, a necesităţii acestui tip de educaţie; absenţa con-
strângerilor, spaţiul real oferă infinit mai multe cazuri/situaţii resursă decât o planşă, un manual sau
un afiş; posibilitatea verificării imediate a informaţiilor şi a exersării nemijlocite a abilităţilor rutiere;
exersarea abilităţii de rezolvare de probleme şi dezvoltarea creativităţii elevilor; conştientizarea
riscului rutier.
Activitățile pe teme de educație rutieră, pe care le-am desfășurat cu elevii, au pornit de la
premisa că, la vârstele mici, capacitatea copilului de a lua decizii este afectată de multiple procese,
cum sunt: estimarea eronată a distanţei, vitezei şi timpului; anticiparea inadecvată a posibilelor
acţiuni ale altor participanţi la trafic; perceperea inadecvată a cauzalităţii accidentelor de circulaţie,
ceea ce provoacă o acceptare a riscului, întrucât sunt ignorate implicaţiile periculoase ale traficului
rutier; impulsivitatea specifică şcolarilor mici, generată de conduita lor neastâmpărată; ritmul
propriu în procesul asimilării informaţiei.
Prin desfăşurarea activităţilor de educaţie rutieră, copiii vor dobândi cunoștințe, își vor forma
deprinderi și abilități care să le permită adaptarea cu ușurință în situația când sunt mici pietoni. Vor
cunoaşte semnele de circulaţie, vor învăţa să respecte regulile de circulaţie, să cunoască drepturile şi
îndatoririle pe care le au pietonii şi conducătorii de autovehicule, în concluzie vor învăţa să-şi apere
viaţa. Conţinuturile posibile pentru lărgirea sferei de reprezentări despre elementele educaţiei ru-
tiere au fost eşalonate în activităţi de tipul: lecturi după imagini; observări/memorizări/povestiri/
convorbiri; activităţi artistico-plastice/activităţi practice; jocuri şi activităţi liber-creative; jocuri
interdisciplinare.

70
Prin intermediul acestor activităţi practice, aplicative, copilul interacţionează, investighează,
deconstruieşte spre a reconstrui, experimentează, descoperă, găseşte soluţii, îşi asumă responsabi-
lităţi, pentru ca, ulterior, să devină independent, în siguranţă.
Viața este darul cel mai de preț pe care îl avem. De aceea, cei mici trebuie învățați să-și apere
viața, dar să și intervină, dacă pot, pentru a salva o viață. Copiilor nu trebuie să le fie frică de stradă!
BIBLIOGRAFIE:
- Antonia Berescu, Alexandra Pribeagă, Cartea de educaţie rutieră pentru cei mici, Ed. Național,
2002
- Adriana Manolache, Cornelia Dragomir, Mariana Petre, Lili Soare, Şi noi suntem pietoni -
informaţii rutiere pentru preşcolari, Aramis, 2002
- Gheorghe Diac, Florența Teodorescu, Zig-zag, manual de educaţie preventivă, Aramis, 2000
- Iulian Ciubotaru, Nicolae Dumitrana, Circulaţia rutieră - ghidul conducătorului automoto, Ed.
pentru turism, Bucureşti, 1990
- M.E.Î. şi M.I., Cântăm, desenăm, învăţăm să circulăm, E.D.P., Bucureşti, 1981
- Culegere metodică, Copilul şi copilăria, R.R.P., Bucureşti, 1999
- www.miculpieton.ro

BOCĂNETZ GABRIEL, Clasa Pregătitoare A VRÂNCEANU IOANA, Clasa Pregătitoare A


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: COZMA LAURA Prof. îndrumător: COZMA LAURA

PÎRJOL MAIA, Clasa Pregătitoare A PAIU EDUARD, Clasa Pregătitoare A


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: COZMA LAURA Prof. îndrumător: COZMA LAURA

71
Prof. înv. primar CURELEAC MIRELA MARIANA
Liceul Tehnologic Repedea, județul Maramureș

COPIII ȘI A.B.C.-UL CIRCULAȚIEI


PROIECT EDUCATIV
Prof. înv. primar CURELEAC MIRELA MARIANA
Liceul Tehnologic Repedea, județul Maramureș

Argument: „Prima idee pe care un copil trebuie să o dobândească este diferența dintre bine și
rău.” (Maria Montessori)
Discipline/arii curriculare: Comunicare în limba română, Arte vizuale şi abilităţi practice,
Muzică şi mişcare, Matematică - Ştiinţe ale naturii, Dezvoltare personală
Scop: promovarea normelor de conduită preventivă în cadrul circulaţiei pietonale
Resurse umane: elevii clasei pregătitoare (L.T.H. Repedea).
Bibliografie: www.didactic.ro
Activitatea/Modalităţi de realizare:
„Copiii și A.B.C.-ul circulației”
- prezentarea și popularizarea proiectului - concurs de afişe care să invite copiii la activităţi;
- prezentarea regulilor de circulaţie - sfaturi şi învăţături;
- prezentare P.P.T. - „Indicatoare rutiere”, „Locul de joacă”;
- realizarea unui dicţionar rutier uriaş (drum, stradă, trotuar, pieton, agent de circulaţie,
vehicul, traversare, pasageri, şosea, drumuri publice, carosabil, acostament, trafic);
„Micii pietoni!”
- vizitarea comunei - deplasare pe drumurile publice cu recunoaşterea indicatoarelor;
- observarea circulaţiei pe stradă - modele de comportament;
- întâlnire cu agentul de poliţie din comună - ,,Prietenul meu, poliţistul”;
„Micul pieton informat”
- lectură după imagini - „Semnele de circulaţie”;
- „Semaforul magic”- joc de rol/discuţii despre rolul semaforului în ,,viaţa străzii”;
- film de educaţie rutieră cu regulile de circulaţie - vizionare;
- realizarea de către elevi a unor desene, afişe, pliante pe teme de circulaţie şi prezentarea lor
în cadrul unei expoziţii;
„Locul de joacă nu e în stradă!”
- jocuri de mişcare pe teme de circulaţie - „Autobuzul”, „Semaforul”, „Bicicletele”;
- lucrare colectivă - machetă - „Strada”;
- atelier de gătit - indicatoare rutiere „dulci”;
- cântece, poezii, poveşti, ghicitori - despre circulaţia pietonală şi rutieră;
„Învățăm și ne distrăm!”
- atelier de creație - realizarea unor indicatoare rutiere - semafoare, drum obligatoriu pentru
pietoni, acces interzis pietonilor, acces interzis bicicletelor, pista obligatorie pentru biciclete, indi-
catoare de orientare la intersecţie;
- miniraliu - cu mașini/cutii din carton;
- plimbări (cu bicicleta, trotineta, rolele şi hoverboard-urile);
- realizarea unui reportaj la „Școala micilor pietoni”; concurs interactiv - „Stop accidentelor!”;
- desene pe asfalt - „Zebra inteligentă”;
- marș pentru viață - „Viața are prioritate!”
„Clinchet pentru bucuria muncii împlinite”
- prezentare P.P.T. cu imagini surprinse de-a lungul derulării proiectului;
- completarea unui jurnal al activităţilor de educaţie rutieră realizate;
- acordarea de diplome și cărți elevilor participanţi la acest proiect.
72
Prof. înv. primar CUŢUHAN DUMITRELA
Șc. Nr. 1 Soci, comuna Borca, județul Neamţ

EDUCAȚIA RUTIERĂ - EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ


Prof. înv. primar CUŢUHAN DUMITRELA
Șc. Nr. 1 Soci, comuna Borca, județul Neamţ

Circulaţia rutieră tot mai intensă pe drumurile publice impune intensificarea eforturilor de
educaţie rutieră a elevilor, precum şi creşterea eficienţei acesteia. Procesul instructiv-educativ
modern presupune selectarea riguroasă a strategiilor didactice şi aplicarea lor într-o formă cât mai
atractivă pentru elev. Educaţia rutieră reprezintă, de fapt, educaţia pentru viaţă şi trebuie să i se
acorde o importanţă deosebită în sprijinirea copilului de vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel
încât acesta să dobândească anumite cunoştinţe, să îşi formeze şi să îşi dezvolte capacităţi şi
aptitudini necesare în viaţa de zi cu zi.
Consolidarea cunoştinţelor privind regulile de circulaţie, repetarea acestora cu copiii, trebuie
să aibă drept finalitate verificarea calităţii informaţiei acumulate şi, mai ales, transpunerea ei în
practică. Este cunoscut faptul că, în perioada preşcolară şi şcolară, copilul învaţă mai mult din
experienţa trăită, din contactul direct cu obiectele şi fenomenele, prin imitarea adultului şi prin
asumarea de roluri în jocurile sale, care imită situaţii sociale. Jocul, indiferent de locul organizării,
de etapa în care se desfăşoară, constituie unul din cele mai eficiente mijloace de consolidare a
deprinderilor de comportare corectă pe stradă. Rolul cadrului didactic este acela de a organiza şi de
a oferi oportunităţi de învăţare care să-i permită elevului să-şi descopere şi să experimenteze
propriile abilităţi şi atitudini, să realizeze transferul acestora în viaţa reală. Utilizarea mijloacelor
şi materialelor didactice interactive şi atractive, precum şi a surselor de informare virtuală duc la
eficientizarea demersurilor didactice. Instruirea elevilor pe teme de educaţie rutieră trebuie să se
facă treptat, de la simplu la complex, de la nivel preşcolar la nivel primar. Astfel, la o vârstă mai
fragedă, copilul află care sunt elementele de identificare ale unui drum (stradă, şosea, trotuar), care
sunt utilizatorii rutieri (pietoni, autovehicul, biciclişti), cum arată drumul spre şcoală, care sunt
riscurile circulaţiei ca pieton pe drumurile publice, cum trebuie să acţioneze în anumite contexte
rutiere nesigure (lipsa trotuarelor pentru pietoni, nefuncţionarea semaforului). În clasele mai mari
discuţiile şi activităţile referitoare la această temă presupun un grad mai mare de complexitate.
Elevii discută despre aspectele care fac dificilă circulaţia pe drumurile publice în condiţii speciale
(vizibilitate redusă), prezintă oral sau în scris riscurile observate în diferite situaţii de circulaţie, în
condiţii speciale, precum şi în grup. Sunt antrenaţi în discuţii referitoare la comportamente potri-
vite/nepotrivite în circulaţie; identifică modalităţi de corectare a comportamentelor nepotrivite,
analizează anumite studii de caz în ceea ce priveşte necesitatea respectării regulilor de circulaţie.
Educaţia copiilor şi prevenirea riscului rutier este un demers complex şi îndelungat, necesar a fi
susţinut prin activităţi realizate în contexte nonformale, care îi implică direct pe elevi şi care trebuie
să ne preocupe pe toţi cei responsabili de siguranţa lor.

BOSTAN DAVID, Clasa a IV-a


Șc. Nr. 1 Soci, comuna Borca, județul Neamţ
Prof. îndrumător: CUŢUHAN DUMITRELA

73
Prof. înv. primar DASCĂLU DANIELA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău

SĂ RESPECTĂM REGULILE DE CIRCULAȚIE


Prof. înv. primar DASCĂLU DANIELA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău

Educaţia rutieră a fost inclusă între ,,noile educaţii” la începutul anilor 1980. Componentă a
educaţiei pentru societate, educaţia rutieră reprezintă educaţia pentru viaţă. Aflăm din mass-media
că zilnic se petrec accidente de circulaţie dramatice, cu urmări foarte grave, în care sunt implicaţi
adulţi, dar şi numeroşi copii.
În contextul societăţii actuale, când familiile sunt tot mai preocupate de problemele cotidiene,
se impune ca, încă de la cele mai fragede vârste, copiii să cunoască cele mai elementare reguli de
circulaţie pe drumurile publice.
Profesorii și părinții trebuie să formeze o echipă unită pentru a ajuta copiii cât mai de timpuriu
să învețe și să respecte regulile de circulație și de securitate rutieră, să înțeleagă de ce este necesară
respectarea lor în orice împrejurare. În calitatea noastră de modelatori de suflete şi făuritori de
personalităţi valoroase, să ne punem întreaga pricepere şi experienţă în slujba apărării vieţii şi
sănătăţii copiilor pe care îi educăm. Să ne implicăm în formarea unui comportament disciplinat
şi preventiv pe drumurile publice pentru diminuarea accidentelor în rândul copiilor. Încă de la
această vârstă, să-i familiarizăm cu cele mai simple reguli de circulaţie, cu semnele cele mai frecvent
întâlnite în drumul lor de acasă la școală.
Întâmplările din viaţa lor cotidiană să le comentăm şi să le corectăm ori de câte ori este
nevoie. Copiii sunt cei mai expuşi accidentelor, din cauza vârstei fragede, a unei insuficiente supra-
vegheri sau a incapacităţii de a lua decizii legate de actul circulaţiei. Actul decizional în anumite
situaţii legate de circulaţie este afectat de procese complexe, cum ar fi:
- incapacitatea sau capacitatea redusă de a estima corect distanţa care îl desparte pe acesta de
un autovehicul aflat în mişcare;
- anticiparea inadecvată a posibilelor acţiuni ale celorlalţi participanţi la trafic;
- perceperea inadecvată a cauzelor care au dus la producerea accidentelor;
- conduita neastâmpărată a preşcolarilor, care uneori generează impulsivitate;
- ritmul propriu fiecărui copil de asimilare a informaţiilor legate de pericolele la care se expun
atunci când circulă singuri pe stradă.
Cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie, încă de la o vârstă fragedă, se impune
acum mai mult ca oricând ca urmare a propulsării în acest secol, la cote gigantice a ,,zeului’’ sub
atotputernicia căruia se află astăzi întregul mapamond: automobilul. Ştim că bunul cel mai de
preţ este viaţa şi mai ştim că viaţa este altfel decât întâmplările fantastice din poveştile copilăriei.
Copiilor nu trebuie să le fie frică de stradă. Aceștia trebuie să conştientizeze că numai adoptând o
conduită preventivă, viaţa şi sănătatea nu le vor fi puse în pericol. Înțelegând că vor fi în siguranţă
numai dacă vor cunoaşte şi respecta regulile de circulaţie, ei vor şti să se ferească de pericole, să
se orienteze în zonele cu circulaţie intensă, cât şi în cele aparent fără pericole, dacă vor şti să-şi
aleagă locurile de joacă. De asemenea, copiii trebuie să găsească în agentul de circulaţie un prieten
care este gata oricând să-i ajute, să le dea sfaturi.
BIBLIOGRAFIE:
1. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura V&Integral, 2006,
Bucureşti
2. C. Stoica, Cântăm, desenăm, învăţăm cum să circulăm!, Editura Aramis, 2006, Bucureşti
3. Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar

74
O ACTIVITATE DE SUFLET
PINTILIE ALESSIA, clasa a IV-a
Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: DASCĂLU DANIELA

Zilele trecute, doamna învățătoare ne-a propus o întâlnire cu un agent de circulație de la


Poliția Onești, în cadru Proiectului „Respectăm regulile de circulație”.
Eram nerăbdătoare să înceapă activitatea, iar inima ne bătea cu putere la vederea agentului,
îmbrăcat într-o uniformă impecabilă. Invitatul nostru ne-a prezentat la videoproiector câteva
semne de circulație, ne-a întrebat dacă le recunoaștem și de ce este bine să le respectăm.
- Le respectăm pentru că ținem la sănătatea și la viața noastră! am răspuns noi într-un glas.
- Mă bucur să aud acest lucru! a răspuns agentul și a continuat prezentarea cu câteva imagini
în care unii copii au fost implicați în accidente din cauza grabei, nepăsării și neatenției. La vederea
acestor imagini ne-am întristat și am promis că vom traversa doar prin locurile permise.
Mi-aș dori să devin agent de circulație și să ajut oamenii să respecte regulile de circulație și să
fie mai responsabili.
Doar așa putem fi mai fericiți!

VINTILĂ BEATRICE, clasa a IV-a


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: DASCĂLU DANIELA
75
Prof. înv. preșcolar DIACONU ALINA
Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Mucenic Mina”
Ploiești, județul Prahova
MICII PIETONI
Prof. înv. preșcolar DIACONU ALINA
Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Mucenic Mina”
Ploiești, județul Prahova

În perioada preșcolară, copilul începe să își dezvolte abilitățile și capacitatea de a percepe


întâmplările din mediul înconjurător. Educația rutieră este o componentă a domeniului Om și
Societate, domeniu studiat încă din grupa mică, reprezentând totodată educația pentru viitoarea
viață de adult în societate. Acordând o deosebită atenție educației rutiere, putem afirma că există
posibilitatea să salvăm noi înșine vieți, să evităm accidentele care pot avea efecte devastatoare
atât emoțional, cât și fizic.
În secolul vitezei, neatenția asociată cu graba provoacă nenumărate victime în rândul pieto-
nilor sau șoferilor. Unul dintre factorii principali ai accidentelor rutiere îl reprezintă telefonul mobil
și, implicit, căștile conectate la acesta. Fie că vorbim despre pietoni care butonează și, prinși de
realitatea virtuală, traversează fără să se asigure, fie că vorbim despre șoferi a căror atenție este
răpită de conversația pe care o poartă, concluzia este că din ce în ce mai des se întâmplă accidente
rutiere grave.
Așadar, atât în școală, cât și în grădiniță, educația rutieră are un rol esențial pentru a învăța
copiii să circule corect, pentru a-i învăța care sunt culorile semaforului și ce însemnătate au aces-
tea, pentru a-i învăța să se asigure atunci când traversează pe o zebră nesemaforizată. Fie că circulă
cu mașina, pe bancheta din spate, în scaunul special, fie că se află în mijloace de transport, fie că
se plimbă și sunt nevoiți să traverseze, micii pietoni trebuie să cunoască și mai ales să respecte
regulile de circulație pentru a evita evenimentele rutiere neplăcute.

Prof. înv. primar DROB CRISTINA


Șc. Gimnazială „Dr. Emanuiel Rigler” Ștefan cel Mare, județul Neamț

NICUȘOR ANESIA, Clasa a IV-a GLIGA MĂLINA, Clasa a IV-a


Șc. Gimnazială „Dr. Emanuiel Rigler” Șc. Gimnazială „Dr. Emanuiel Rigler”
Ștefan cel Mare, județul Neamț Ștefan cel Mare, județul Neamț
Prof. îndrumător: DROB CRISTINA Prof. îndrumător: DROB CRISTINA

76
Prof. psihopedagogie specială DUMITRAȘCU CARMEN ELENA
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Comănești –
filiala Onești, județul Bacău
DE CE ESTE NECESAR UN PARTENERIAT ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI POLIȚIE?
Prof. psihopedagogie specială DUMITRAȘCU CARMEN ELENA
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Comănești -
filiala Onești, județul Bacău
Argument:
Un parteneriat se realizează din dorinţa de a-i informa corect pe elevi cu privire la rolul poliţiei
în societate, din dorinţa de a le schimba atitudinea de teamă şi reticenţă faţă de poliţist, pe care-l
considerau „lupul cel rău” şi nu persoana care veghează la liniştea şi siguranţa noastră, a tuturor.
Prin derularea acestuia se dorește să se stimuleze apariţia unor atitudini şi comportamente din
partea copiilor care să-i ferească de pericolele la care se supun atunci când sunt în situaţia de pieton,
precum și facilitarea inserţiei școlii în comunitate pentru a face cunoscută activitatea care se
desfăşoară aici. Siguranța copilului este o prioritate a școlii, a familiei, a poliției.
Printr-o instruire adecvată, copiii pot fi încurajaţi să înveţe măsurile de siguranţă rutieră şi de
salvare a vieţii şi să înţeleagă importanţa acestor abilităţi. Această formare să facă pe viitor din ei
pietoni sau şoferi cu mai multă înţelegere pentru siguranţa rutieră. Totuşi, pentru ca formarea să
fie cu adevărat utilă, toţi participanţii (părinţii, cadrele didactice, autorităţile locale) trebuie să
conlucreze pentru a crea o ambianţă propice învăţării pentru copii.
Societatea zilelor noaste a denaturat conceptul de valori civice, morale. Suntem martori ai
unei lumi subjugate de nonvalori și vicii „moderne”, precum: violență verbală/fizică, abandonul
școlar, delicvența juvenilă, consum de tutun, alcool și droguri în rândul minorilor. Este momentul
să spunem NU tuturor acestor fenomene negative, până nu e prea târziu.
În ceea ce privește abandonul școlar, una dintre direcțiile prevăzute în parteneriat, în cele
mai multe cazuri se poate preveni printr-o monitorizare a absențelor de către profesorii-diriginți,
de către conducerea școlii. De asemenea, elevii din medii defavorizate trebuie îndrumați spre
școală, iar cei cu înclinații spre absenteism trebuie consiliați și reorientați. Elevilor le trebuie
prezentate exemple clare din care să concluzioneze că abandonul școlar, cerșitul pe străzi nu
le rezolvă problemele, ci, din contră, le amplifică și le scade șansa de a deveni un om realizat
profesional pe viitor.
Un proiect/parteneriat, în ansamblul lui, se dorește a fi un cumul de activități preventiv-
educative, adresate elevilor, prin care să cultive buna purtare, buna creștere, spiritul civic, mora-
litatea, cu alte cuvinte, calitatea de om cu care ne naștem și pe care trebuie să o menținem
permanent.

POLIȚISTUL - PRIETENUL MEU


CONSTANTIN VALENTIN, Clasa a VII-a
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Comănești -
filiala Onești, județul Bacău
Prof. îndrumător: DUMITRAȘCU CARMEN ELENA

Astăzi a venit la școală în vizită un polițist să ne întrebe dacă cunoaștem regulile de circulație.
Noi, elevii, am fost foarte cuminți și interesați de recomandările și sfaturile polițistului. Apoi, am
jucat jocuri pe teme rutiere. Polițistul ne-a explicat ce înseamnă fiecare culoare de la semafor. La
roșu ne oprim, la galben ne pregătim și la verde putem trece strada.
Noi am fost foarte fericiți că a venit la noi la școală polițistul. De astăzi, este prietenul meu. Te
mai așteptăm, dragă polițistule!

77
Prof. înv. primar DRAGOMANU ELENA
Șc. Gimnazială „General Grigore Baștan” Buzău, județul Buzău
SEMAFORUL
Prof. înv. primar DRAGOMANU ELENA
Șc. Gimnazială „General Grigore Baștan” Buzău, județul Buzău

Dragilor, la colț de stradă, Roșul strigă: „Stai, așteaptă! De-asta spun că-i minunat
Vreau toată lumea să vadă O mașină stă să treacă!” Că pe toți ne-a ordonat.
Cum stă drept, într-un picior, Galbenul te sfătuiește: Numai cine nu-l respectă
Minunatul semafor. „Fii atent, încă gândește!” Și ignoră vorba lui,
Mândru e, nevoie mare, Apoi verdele drăguțul, Este victimă perfectă
Că în trei culori apare Cu căldură, vrea să zică: Și locatar cerului.
Nu, ... cu toate, deodată, „Treci acuma, fără frică!”
Că-ndată se iau la ceartă!

Prof. înv. primar ETEM ȘENIZ


Șc. Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia, județul Constanța
REGULI ELEMENTARE ÎN FORMAREA
EDUCAȚIEI RUTIERE A MICILOR ȘCOLARI
Prof. înv. primar ETEM ȘENIZ
Șc. Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia, județul Constanța

Accidentele auto au devenit principala cauză de mortalitate în rândul copiilor și tinerilor,


între 5 și 29 de ani. În România, statisticile arată că decesele copiilor provocate de accidentele ru-
tiere sunt printre principalele cauze ale mortalității infantile. Cauzele apariției acestei situații se
datorează lipsei educației rutiere la copii, drumurilor fără trotuare, șoferilor indisciplinați, neaten-
ției părinților. Importanța educației rutiere, începând de la vârsta școlară mică, este vitală și se
axează pe cum putem evita accidentele, cum putem, în calitate de dascăli și părinți, să-i ocrotim, să-i
ferim, să-i protejăm.
Un părinte responsabil trebuie să fie conștient că, pentru a-și feri copilul de un accident rutier,
trebuie să acționeze permanent atât prin propriul comportament model, cât și prin respectarea
tuturor normelor privind deplasarea în spațiul rutier, atât ca pieton, cât și ca șofer. Părinții sunt
primele și cele mai puternice modele pentru copii. Dacă părinții vor traversa strada pe unde nu
trebuie, dacă nu vor respecta culorile semaforului, la fel vor proceda și cei mici. Trebuie să reținem
că este mult mai ușor să formăm la copil un comportament pozitiv în trafic, decât să încercăm să
modificăm unul greșit, deja format. Nu trebuie să abdicăm de la regulile elementare de transport al
copiilor în autoturism. Scaunele speciale pentru copii, portul centurii sunt reguli simple care pot
salva viața copiilor noștri.
Cum putem evita noi, părinții, ca cei mici să fie implicați în accidente rutiere? Plecând de la
cele mai simple lucruri. Trebuie să începem învățându-i pe copii:
- să circule numai pe trotuare;
- să nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decât prin cele special amenajate și sem-
nalizate prin indicatoare sau marcaje; să traverseze numai pe culoarea verde a semaforului, iar în
lipsa acestuia, pe la colțul străzilor și numai după ce s-au asigurat;
- acolo unde nu există amenajate trotuare sau poteci laterale, să se deplaseze numai pe partea
stângă a drumurilor, cât mai aproape de marginea acestora, dar nu în grup, ci în șir, unul după altul;
- să nu se joace pe partea carosabilă a drumurilor publice;
- să nu se angajeze în traversarea căilor rutiere în fugă, prin fața sau spatele autovehiculelor
staționate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în stații.
78
Prof. înv. primar FĂRĂGĂU LILIANA
Șc. Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, județul Cluj
EDUCAȚIA RUTIERĂ LA ȘCOLARII MICI
Prof. înv. primar FĂRĂGĂU LILIANA
Șc. Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, județul Cluj

În perioada școlară, copilul câștigă îndemânări, abilități, capacități, învață să înțeleagă și să


aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, valoarea socială a acțiunilor sale,
pentru ca, mai târziu, să înceapă a se conduce după anumite norme morale, prin raportarea faptelor
proprii la faptele celorlalți semeni adulți. Educația influențează formarea unei baze de cunoștințe,
dezvoltând capacități de acționare. Învățarea se referă nu numai la acumularea generală de expe-
riență socială, ci și la faptul că la această vârstă, copilul dobândește o experiență proprie despre lume
și viață, despre locul și rolul său în societate.
Educația rutieră reprezintă o latură esențială privind integrarea în civilizația modernă a
copiilor. Indiferent de vârstă, regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de societate
pietonilor și vehiculelor trebuie cunoscute și respectate cu consecvență și responsabilitate. Acțiunea
de învățare a circulației rutiere se exercită prin intermediul particularităților de vârstă și a celor
individuale, copilului dezvoltându-i-se nu numai interesele cognitive, ci și capacități, aptitudini,
abilități, deprinderi. Copiii încep să cunoască și să respecte unele reguli ca formă de socializare, cu
influențe în conduita personală raportată la traficul rutier.
În cadrul educației rutiere am planificat o întâlnire cu un agent de circulație, care a venit în
mijlocul copiilor, vorbindu-le despre costumația agentului de circulație, despre regulile și normele
de circulație, despre anumite evenimente care se întâmplă cu copiii care nu respectă regulile de
circulație, despre modul cum trebuie să circule ei pe stradă. Cei mici au avut posibilitatea să rela-
ționeze cu polițistul pe aspecte specifice vârstei lor: de ce este important să respectăm regulile de
circulație, ce indicatoare rutiere sunt în apropierea școlii și care este semnificația lor, importanța
purtării centurii de siguranță atât pentru copii, cât și pentru părinți. La sfârșitul activităților, toți
școlarii au primit din partea agentului de circulație diplome de participare cu titlul „Diploma pentru
micul pieton”. Copiii au spus poezii, au interpretat cântece, au desfășurat un concurs pe teme de
circulație și au făcut poze cu agentul de circulație, fiind foarte încântați de această întâlnire. Scopul
acestor acțiuni a fost de a informa școlarii cu privire la regulile de circulație pe drumurile publice,
respectiv locurile destinate jocului, importanța purtării centurii de siguranță atunci când merg cu
părinții cu mașina, precum și aspecte care țin de conduita preventivă atunci când se deplasează pe
stradă.

Prof. înv. primar FIRU CARMEN


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu, județul Sibiu

PĂTRĂȘOIU MAIA, Grupa mică B CĂLUȚIU CLARA, Grupa mică B


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu, județul Sibiu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu, județul Sibiu
Prof. îndrumător: FIRU CARMEN Prof. îndrumător: FIRU CARMEN
79
Prof. FLITAN ALINA DIANA
Șc. Gimnazială nr. 1 Rovinari, județul Gorj
ÎNTÂMPLAREA CARE MI-A SCHIMBAT VIAȚA
PREDA MARIA NICOLETA, Clasa a V-a
Șc. Gimnazială Nr. 1 Rovinari, județul Gorj
Prof. îndrumător: FLITAN ALINA DIANA

Încă de mică mă gândeam să îmbrățișez meseria de arhitect. Visam să construiesc case, să


planific proiecte și șantiere… ce mai… mă vedeam o stea a clădirilor! Asta până în ziua în care mi s-a
întâmplat ceva neprevăzut. Mergeam cu mama la cumpărături. Era o zi înnorată de toamnă. Mama
hotărâse să mergem pe jos pentru a face o plimbare. Am ales să străbatem parcul cu aleile
întortocheate. Vântul adia ușor, iar un nor negru se abătuse asupra orașului, ca un balaur. Se făcuse
frig… era o liniște înfiorătoare. Nici eu, nici mama nu ziceam nimic. Deodată, liniștea pătrunzătoare a
fost retezată de un zgomot. Am simțit cum, în spatele nostru, tufele de arbuști se mișcau. Mama m-a
strâns puternic de mână și am grăbit pasul.
Dar… brusc, cineva, cu o putere destul de mare, m-a împins. Mama a scos un strigăt și, în
căderea mea, a zărit un individ mascat care trăgea de geanta mamei. Totul mi s-a părut rupt dintr-un
film de acțiune. Eu m-am izbit de aleea cimentată, mama a rămas înmărmurită, iar individul a
dispărut printre copaci. Am rămas așa preț de vreo trei minute, apoi m-am ridicat, asigurându-mă că
mama este în regulă. Era… doar că nu-i venea a crede că tocmai fusese jefuită!
Am început să plâng, dar nu au apucat să-mi cadă două lacrimi că în fața noastră și-a făcut
apariția un polițist. Avea geanta mamei în mână. Am rămas amândouă surprinse. Polițistul ne-a
invitat să ne însoțească până la supermarket pentru a ne simți în siguranță. Ne-a povestit că era în
timpul patrulei de seară și a văzut tot incidentul. A prevăzut direcția în care urma să apuce hoțul, a
anunțat echipajul și a fugit după el. Individul a fost arestat.
Au trecut trei zile de la acel incident. Gândurile mele s-au bulversat. Mă gândeam la polițistul
care a fost în locul potrivit la momentul potrivit, mă gândeam câți oameni a ajutat făcându-și corect
meseria. Și am luat decizia… mă voi face polițistă! Vreau și eu să ajut, să fac fapte bune, să ofer și eu
infimul meu ajutor pentru o lume mai bună! Azi, mergând spre școală, l-am întâlnit pe acel polițist.
Ajutase o bătrână care nu reușea să coboare din autobuz! M-a întrebat cum mă simt… nu mă uitase…
Oare acești oameni îi vor uita vreodată pe cei pe care-i ajută?

Prof. înv. primar FRĂȚILĂ ALINA


Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
„10 CUVINTE PENTRU A FI DE 10”
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI; EXERCIȚII-JOC
Prof. înv. primar FRĂȚILĂ ALINA
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova

1. Faceți corespondența între cuvânt și explicația potrivită:


Pieton porțiune asfaltată la marginea unei străzi, rezervată circulației pietonilor
Stradă loc amenajat pentru urcarea sau coborârea din mijloacele de transport
Semafor persoană care se deplasează pe jos pe un drum public
Trotuar drum special amenajat, destinat circulației vehiculelor și pietonilor
Refugiu indicator cu lumini colorate, folosit pentru reglementarea circulației
Intersecție partea drumului folosită pentru circulația autovehiculelor
Carosabil pod de traversare a pietonilor pe o șosea cu trafic intens
Zebră loc de încrucișare sau bifurcare de drumuri
80
Pasarelă semnal, simbol care servește la indicarea direcției sau a caracteristicilor unui drum
Indicator marcaj de trecere pentru pietoni, realizat din dungi paralele, albe sau galbene

2. Folosind prima silabă din cuvintele stradă, trotuar, zebră alcătuiți cuvinte noi, cu formă și sens
diferit, după exemplul:
Pieton: picior, pitic, pitar, pisică, piuliță

3. Alcătuiți propoziții în care cuvintele date să-și păstreze locul pe linia punctată:
……………………………………………. pieton ………………………………………..
Strada ………………………….…………………………………………………………….
………………………………………………………………………….……….... semafor.
.…………………. trotuar .…………………………………………………………………..

POLIȚISTUL
ȘTEFAN MARIO, Clasa I
Liceul Teoretic „Șerban Vodă”
Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: FRĂȚILĂ ALINA

Cine joaca o întrerupe


Când copiii sunt pe șosea?
Cine are grija noastră
Când încercăm a traversa?
Cine e al nostru prieten
Dacă circulăm corect?
Cine se supără tare
Când nu traversăm atent?

STROE MATEI, Clasa I


Liceul Teoretic „Șerban Vodă”
Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: FRĂȚILĂ ALINA

PLĂIAȘU LARISA, Clasa I RÎNJEA RALUCA, Clasa I


Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: FRĂȚILĂ ALINA Prof. îndrumător: FRĂȚILĂ ALINA
81
TRAVERSARE
FRĂȚILĂ IOANA, Clasa I
Liceul Teoretic „Șerban Vodă”
Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: FRĂȚILĂ ALINA

Vreau să trec la colț de stradă,


Dar nu-i trecerea marcată.
Nu este un semafor
Și nici un indicator.
Ce să fac? Sunt speriată.
O să stau aici uitată?
- Nu, fetiță! Te grăbești.
În stânga întâi privești,
Cum ajungi în centru îndată
Traversează în pas vioi.
Așa am trecut și noi!

STRADA
ANGHELACHE ALEXANDRA, Clasa I
Liceul Teoretic „Șerban Vodă”
Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: FRĂȚILĂ ALINA

Zarvă mare e pe stradă,


Dan și Nae trag la poartă.
Știm că fotbalul le place,
Dar în stradă nu e pace.
Să te joci aici nu e bine
Că e pericol, știe orișicine.
BOGHICI ALEXANDRU, Clasa I
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: FRĂȚILĂ ALINA

Prof. înv. primar FÜLÖP-BADAR ENIKŐ


Șc. Gimnazială „Mircea Eliade” Satu Mare, județul Satu Mare
ROLURI NOI PENTRU OI
CHIRA PAULA-SORINA, Clasa a III-a B
Șc. Gimnazială „Mircea Eliade” Satu Mare, județul Satu Mare
Prof. îndrumător: FÜLÖP-BADAR ENIKŐ

Semaforul e stricat, Supărarea este mare, Când oile spre noi vin,
E zarvă tare mare, Noi sunăm chiar de la mare, Strigă tare un vecin,
Poliţistul e plecat Dar la unu, unu, doi Ele dirijează circulaţia
Chiar în Satu Mare. Răspund doar nouă oi. Şi ne iau toată agitaţia.

82
MIHAI ŞI TRECEREA DE PIETONI
BALOGH ALEXANDRA, Clasa a III-a B
Șc. Gimnazială „Mircea Eliade” Satu Mare, județul Satu Mare
Prof. îndrumător: FÜLÖP-BADAR ENIKŐ

Mihai şi-a terminat temele şi a plecat la locul de joacă. Acolo şi-a întâlnit colegii. Toţi au venit
singuri.
În şcoala lui Mihai, cei mai mulţi copii vin fără însoţitori. El e singurul din clasă care vine cu
părinţii. Colegii râdeau de el. Au râs şi acum.
- Ha, ha, ha! Tu eşti un copil mic pentru că vii cu părinţii!
Când Mihai a ajuns acasă, i-a spus mamei că vrea să meargă singur la şcoală. Mama lui a fost
de acord.
În ziua următoare, Mihai a plecat fără mama sa. El a ajuns la trecerea de pietoni din faţa şcolii.
S-a speriat că ar putea să păţească ceva traversând. S-a gândit că ar fi mai bine să meargă pe o rută
ocolitoare. A mers în acea direcţie şi, când a ajuns la şcoală, a întârziat la prima oră. La fel s-a
întâmplat şi în zilele următoare.
Într-o zi, profesoara a sunat-o pe mama lui Mihai şi i-a spus că băiatul întârzie la ore de ceva
timp. Mama şi-a întrebat fiul ce se întâmplă şi el i-a zis că îi e frică să treacă strada, deoarece putea să
îl lovească o maşină. Mama l-a înţeles şi i-a spus că nu se va întâmpla nimic dacă este atent la maşini.
În următoarea zi, Mihai a ajuns iar la trecerea de pietoni, şi-a făcut curaj şi a trecut strada,
uitându-se la maşini, aşa cum i-a spus mama lui. În sfârşit, Mihai a ajuns la şcoală la timp, învingân-
du-şi teama.

Prof. înv. primar FLAIMOC OANA


Șc. Gimnazială Raci, comuna Negomir, județul Gorj
MARA ȘI CUVINTELE SUPǍRATE
Prof. înv. primar FLAIMOC OANA
Șc. Gimnazială Raci, comuna Negomir, județul Gorj

Se făcuse târziu. Oraşul întreg dormea. Mara, o fetiță de zece ani, închise ochii, dar ţâşni
speriată din pat. Un glas supărat a venit dinspre un raft al bibliotecii. Cineva plângea:
- Vai, vai! De ce nu mă bagă în seamă stăpâna mea? Oare cât voi mai aştepta până când voi fi
răsfoită?
Vorbea cartea de circulaţie, pe care Mara o primise în dar de mai multe zile, dar pe care încă
nu o răsfoise.
Din paginile cărţii săriră câteva cuvinte supărate de faptul că erau încă necunoscute Marei.
Acestea au început să plângă:
- Sunt albă, curată, toţi mă plac şi merg pe mine cu drag. Numai unii copii mă ocolesc şi nu
observă indicatorul rutier „Trecere pentru pietoni”, traversând pe unde vor, spuse cuvântul „Zebră”.
Cuvântul „Stradă”, gri de furie, zise:
- Uite, într-o zi, când stăpâna cărţii a făcut ordine în bibliotecă şi m-a uitat pe raftul de lângă
fereastră, am văzut ceva îngrozitor:
Mara, în loc să se joace în parc, se juca pe partea carosabilă. Deşi a auzit fluierul agentului de
circulaţie şi claxonul unei maşini, ea a continuat să se joace acolo…
- Dar ce crezi că numai ea face aşa? intră în discuţie cuvântul „agent de circulaţie”. Unii joacă
fotbal pe mijlocul străzii, merg pe bordură, fac cascadorii mergând pe bicicletă fără să se ţină de
ghidon, fără să o aibă echipată corespunzător.
- Şi eu am văzut astfel de situaţii, spuse cuvântul „Semafor”, roşu de indignare. Unii traversează
pe zebră fără o temeinică asigurare, când eu privesc cu ochiul roşu. Alţii ţâşnesc prin faţa auto-
vehiculelor sau îmbrâncesc pietonii. Aşa-i, Zebră?
83
- Aşa-i ! oftă zebra tristă.
O, ce bine ar fi ca toţi copiii să asculte de sfatul doamnei învăţătoare, al părinţilor, al agentu-
lui de circulaţie şi al membrilor patrulei şcolare de circulaţie! Atunci s-ar juca cu toţii fericiţi, feriţi
de orice pericol. Mara va fi unul dintre aceştia, după ce ne va cunoaşte, va înţelege rolul nostru şi
va învăţa regulile de circulaţie.
Rând pe rând au stat de vorbă cu Mara şi cuvintele: „Trotuar”, „Pasaj subteran pentru pietoni”,
„Stop”, „Cedează trecerea”, indicatorul „Trecere pentru pietoni”, explicându-i fiecare rolul său,
întorcându-se apoi în paginile cărţii de circulaţie.
Ultimul dispăru cuvântul „Semafor”, trăgând cu ochiul spre Mara.
- De mâine. Chiar de mâine…
Adormi şi stăpâna cărţii. Ultimul gând a fost ca, începând de a doua zi, să-şi însuşească temeinic
toate regulile de circulaţie.
Era târziu. Luna mângâia cu razele ei reci chipul frumos al Marei.

Prof. înv. preșcolar GECZI LILIANA


Grădinița cu Program Prelungit „Orsolya” Oradea, județul Bihor
EDUCAȚIE PENTRU PREVENIREA RISCULUI RUTIER
Prof. GECZI LILIANA
Grădinița cu Program Prelungit „Orsolya”
Oradea, județul Bihor

Circulaţia rutieră a devenit foarte rapidă, aglomerată şi stresantă în ultima perioadă de timp
datorită creşterii numărului de maşini şi totodată şi din cauza lipsei drumurilor şi a parcărilor. Copiii
trebuie familiarizaţi din timp cu riscurile care îi aşteaptă când vor fi nevoiţi să circule singuri spre
şcoală şi de la şcoală spre casă. De multe ori nici părinţii nu respectă regulile de circulaţie, astfel pun
în pericol vieţile lor şi de multe ori şi al copiilor lor. Acești copii nu au un exemplu bun de urmat în
părinții lor în ceea ce privește circulația rutieră.
Vârsta preşcolară este perioada când copiii sunt foarte deschişi şi receptivi la lucrurile noi, mai
ales dacă acestea se leagă de viaţa lor şi este şi prezentat conform particularităţilor lor de vârstă. De
aceea educaţia rutieră îşi are locul şi între activităţile de grădiniţă, chiar dacă preşcolarii încă nu prea
sunt nevoiţi să circule singuri. În grădiniţă, copiii pot învăţa regulile de circulaţie pentru pietoni, să
ştie cum să circule, singuri şi în grup, cum să traverseze corect strada, să nu folosească strada ca loc
de joacă, să cunoască regulile de comportare în timpul călătoriei, în funcţie de mijlocul de transport
utilizat, să cunoască şi să înţeleagă consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie, să cunoască
culorile semaforului şi semnificaţia lor, să cunoască semnificaţia unor indicatoare de circulaţie
pentru pietoni, aspecte din activitatea agentului de circulaţie.
Educaţia rutieră la grădiniţă se poate realiza în cadrul activităţilor obligatorii, a jocurilor şi
activităţilor la alegere şi în cadrul activităţilor de educaţie rutieră. Metodele şi procedeele utilizate
la aceste activităţi trebuie să se bazeze în primul rând pe simulări, joacă, poveşti şi povestiri.
Povestirile pe teme de educaţie rutieră constituie o modalitate de îmbogăţire a cunoştinţelor cu
privire la respectarea regulilor de circulaţie şi de securitate rutieră. Câteva exemple de poveşti şi
povestiri care se pot utiliza cu mare succes în cadrul activităţilor de educaţie rutieră, cum ar fi:
„Iepuraşul coconaş” de Irimie Ştrăuţ, „De acasă la grădiniţă” de Aghi Caraba, „Povestea unei mingi” de
Iuliu Raţiu, „Greşeala Cuminţicăi” de Vinciu Gafiţa.
Poeziile precum: „Hai, copii, în pas vioi” de Irimia Străuţ, „Nu mai ies din derdeluş” de St.
Irimescu, „Cinci pitici şi-un motănel” de St. Irimescu sunt şi ele un bun mijloc de a-i familiariza pe
copii cu circulaţia corectă. Şi jocul de rol este o fântână nesecată în educaţia copiilor de grădiniţă.
Utilizarea celor mai potrivite mijloace de realizare a educaţiei rutiere este sarcina profesională
care trebuie îndeplinită de fiecare educatoare, în vederea protejării micului pieton.
84
Prof. înv. primar GHERMAN ELENA CORNELIA
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, județul Neamţ
MICUL PIETON
Prof. înv. primar GHERMAN ELENA CORNELIA
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, județul Neamţ

Comportamentul omului în circulaţia rutieră constituie una din componentele majore ale civili-
zaţiei moderne. Odată cu explozia rutieră declanşată de creşterea dorinţei oamenilor pentru confort
în deplasare prin extinderea uriaşă a parcului de maşini, cât şi rolul tot mai însemnat pe
care-l ocupă autovehiculul ca mijloc de transport persoane şi mărfuri, a apărut necesitatea adap-
tării participanţilor la trafic la rigorile tot mai exigente ale disciplinei rutiere. În acest proces, societa-
tea a plătit şi încă mai plăteşte cu pierderi de vieţi omeneşti şi degradări de bunuri materiale. Este
binecunoscut faptul că deseori copiii devin victime ale accidentelor rutiere din neatenţie sau, mai rar,
din necunoaşterea regulilor de circulaţie. Mulţi dintre accidentaţi dovedesc cunoştinţe surprinzător
de temeinice în legătură cu aceste reguli.
Comportarea corectă a şcolarului în procesul circulaţiei ţine de două elemente strâns legate una
de cealaltă. Pe de o parte, este vorba de cunoaşterea legilor de a circula corect. Acesta este un pas
obligatoriu care nu rezolvă problema securităţii copilului; este bineştiut că între cunoaştere şi com-
portarea reală la copii există uneori o discrepanţă evidentă. Cel de-al doilea aspect este ţinuta morală
a copilului. Pentru a educa copilul cum să circule, niciun moment şi niciun prilej nu poate
fi nepotrivit.
Predarea regulilor de circulaţie trebuie să aibă permanent în vedere practica circulaţiei. Elevul
trebuie să cunoască înainte de toate că pietonul aparţine unei categorii distincte de participanţi la
traficul rutier, având obligaţii precise pe care trebuie să le respecte.
Cu o definiţie simplă şi la îndemâna oricui, se numeşte pieton orice persoană care se deplasează
pe jos pe un drum public.
Vorbind despre trotuar, avem în vedere strada ca element funcţional şi vom purta cu copiii o
discuţie despre zonele de folosire a străzii, adică împărţirea ei între pietonii care folosesc trotuarul
şi vehiculele de orice fel care se deplasează pe partea carosabilă. În vorbirea curentă se foloseşte
uneori termenul de „stradă” în mod eronat. Se spune, de pildă, „nu ieşi în stradă” sau „îţi dau voie
să ieşi în stradă”. Sigur, părinţii care dau astfel de indicaţii copiilor nu se referă la partea carosabilă,
ci la trotuar.
Folosirea trotuarului de către cei cărora le este destinat se face după anumite reguli. De pildă,
dacă un grup de copii organizează pe trotuar un joc oarecare, blocând astfel circulaţia, ceilalţi
pietoni vor fi obligaţi să coboare de pe trotuar şi să se expună pericolului accidentelor. Din păcate,
astfel de cazuri sunt destul de frecvente.
Circulaţia pe partea dreaptă în sensul de mers, evitarea formării grupurilor prea mari pe trotu-
ar, primejdia alergării, împinsul şi orice alt act care te poate face, voit sau nevoit, să părăseşti trotua-
rul sau poate obliga pe altul să-l părăsească, sunt câteva elemente şi reguli pe care, pentru a
le respecta, copiii trebuie mai întâi să le cunoască.
Drumurile obişnuite ale şcolarului îl obligă adesea să părăsească trotuarul ce-i este destinat
în calitate de pieton şi să coboare pe partea carosabilă. Aceasta se întâmplă la traversări. Actul tra-
versării unei străzi este deosebit de primejdios pentru cei care nu cunosc sau nu respectă regu-
lile de circulaţie, dar nu prezintă pericol pentru cei care respectă aceste reguli.
Un prim element asupra căruia trebuie insistat aici este nevoia mobilizării suplimentare a aten-
ţiei în momentul traversării unei străzi. Neatenţia te poate face să greşeşti chiar şi în situaţia
în care cunoşti bine regulile de circulaţie. Se întâmplă adesea ca elevii să fie preocupaţi la trecerea
străzii de vorbitul la telefonul mobil sau de ascultarea unei muzici în căşti.
Nu e deloc greu pentru un elev să înveţe regulile de circulaţie; ele nu îl încurcă şi nu-i fac dru-
mul mai complicat, ci îi arată în fiecare împrejurare cum trebuie să se comporte.
85
AM O BICICLETĂ NOUĂ!
PETREA BOGDAN RĂZVAN, Clasa a IV-a
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, județul Neamţ
Prof. îndrumător: GHERMAN ELENA CORNELIA

Mare mi-a fost bucuria când tata mi-a cumpărat o bicicletă nouă. Nu am avut niciodată aşa o
minunăţie. Bucuros, am luat trotineta şi am zbughit-o afară. Strada noastră e în pantă. Acolo unde
panta se termină este o altă stradă, intens circulată de autovehicule. M-am dus repede în sus şi am
venit înapoi iute ca vântul. Nici n-am observat că cineva ieşise din curtea vecinului meu Andrei. Era
cât pe ce să-l trântesc.
Pe urmă mi-a venit o idee grozavă: să-mi fac bicicletă cu ataş. Am legat un căruţ de păpuşi într-o
parte. Am coborât pentru a treia oară cu o viteză nemaipomenită. Nu m-am putut opri când am ajuns
în colţul trotuarului. Sărind de pe bordură, bicicleta s-a dus până în mijlocul străzii. Ce noroc am avut
că şoferul camionului a oprit la timp! Ce scump aveam să plătesc pentru jocul meu periculos!
Din această întâmplare am învăţat că trebuie să mă plimb cu bicicleta în locuri special ame-
najate, să nu am viteză şi să fiu foarte atent pe unde merg pentru a nu accidenta trecătorii.

LA PLIMBARE CU MAŞINA
LUCA GABRIEL VASILE, Clasa a IV-a
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, județul Neamţ
Prof. îndrumător: GHERMAN ELENA CORNELIA
Tatăl meu este şofer.
Pe noi, cei din familie, tata ne plimbă în week-end sau în vacanţe cu maşina noastră, Dacia
Logan. Duminică am fost toţi patru la plimbare: tata, mama, eu şi sora mea, Denisa. În faţă stau mama
şi tata. Noi, copiii, stăm în spate. Şoseaua era plină de maşini. Tata conduce cu grijă. Noi nu-l
deranjăm cu întrebări când el conduce.
Automobilele merg unul după altul, dar şi unul lângă altul. Tata mi-a explicat că, acolo pe unde
sunt două sau mai multe benzi de circulaţie în aceeaşi direcţie, maşinile circulă în atâtea şiruri câte
benzi sunt.
Am văzut multe săgeţi făcute pe şosea. Ele sunt făcute din vopsea albă. Unele aveau vârful
îndreptat spre direcţia drept înainte, altele arătau spre dreapta sau spre stânga. Tata mi-a spus că
trebuie să meargă numai în direcţia pe care o arată săgeţile.
Pe şosea am văzut şi două autoturisme care se tamponaseră. Nu am ştiut cum s-a întâmplat,
dar l-am auzit pe tata explicându-i mamei că şoferul care conducea maşina albastră nu a acordat
prioritate, deşi avea indicator. Acest cuvânt - prioritate - l-am mai auzit eu la băieţii de pe strada
noastră care au biciclete. Ajunşi acasă, l-am întrebat pe tata la ce se referă acest cuvânt. Mi-am
dat seama că, dacă îmi voi cumpăra o bicicletă sau o maşină, nu voi putea să o conduc fără să ştiu
regulile de circulaţie.

NERĂBDARE
ROTARU ANDRA CRISTINA, Clasa a IV-a
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, județul Neamţ
Prof. îndrumător: GHERMAN ELENA CORNELIA

Când Costică traversează, Şi Costică, şi Mircică,


Tot s-alerge-ar vrea. Tare bucuroşi,
Dar de mână-l prinde Mircea: Trec corect strada pe zebră,
- Nu se trece-aşa! Ambii-n paşi voioşi.
Ai, te rog, un pic răbdare, Şi în sinea lui constată,
Numără în gând Dragul de Costică,
Şi, când roşu va dispare, Că-i mai bine s-aştepţi verde,
Vei trece curând! Să treci fără frică.
86
DUCA MARIO GEORGE, Clasa a IV-a
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman,
județul Neamţ
Prof. îndrumător: GHERMAN ELENA CORNELIA

Prof. GREAB VIORICA


Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrița,
județul Bistrița-Năsăud

ÎMPREUNĂ PENTRU SIGURANȚA COPIILOR!


PROIECTUL EDUCAȚIONAL
Prof. GREAB VIORICA
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
PREZENTAREA PROIECTULUI
Argument justificare, context (analiză de nevoi)
Proiectul educaţional „Împreună pentru siguranţa copiilor!” îşi propune creşterea siguranţei
şi a controlului elevilor cu nevoi speciale, dezvoltarea autonomiei sociale şi personale a elevilor,
inserţia lor în comunitatea din care fac parte, dezvoltarea resorturilor pozitive ale personalităţii
acestora, în vederea dobândirii de comportamente dezirabile, asertive, conştientizarea şi adaptarea
emoţiilor pozitive la situaţii concrete de viaţă, raţionalizarea cogniţiilor negative pentru evitarea
marginalizării şi excluderii sociale. Acest proiect face parte din domeniul „Educaţie rutieră - preve-
nire” şi are în vedere păstrarea şi dezvoltarea capacităţii de a găsi strategiile de prevenire a acci-
dentelor rutiere și păstrării siguranței elevilor.
Elevii cu nevoi educaţionale speciale se confruntă, pe lângă deficienţele de intelect, cu tulbu-
rări de adaptare socială. Dobândirea comportamentelor pozitive este un proces greoi şi de durată,
care poate fi asimilat doar prin observarea modelelor de bună practică, a expectanţelor acestora,
acomodarea, adaptarea la situaţii concrete, înlăturarea gândurilor iraţionale şi înlocuirea lor cu
cele pozitive, raţionale, deci implicit interiorizarea acestor modele.
În acest proiect sunt cuprinşi un număr de 100 de elevi cu nevoi educaţionale speciale, de
la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrița, dintre care un număr de 12 sunt în situaţii
de risc: orfani, copii proveniţi din Centrul de Plasament Familial Teaca, copii proveniţi din medii
defavorizante şi insecurizante. Ca instituţie parteneră pentru realizarea în bune condiţiuni a acti-
vităţilor, am cuprins reprezentanţi ai Poliţiei Municipale Bistriţa.
Beneficiarii direcţi sunt elevii claselor a VI-a B, a VIII-a B, a VIII-a C de la Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrița.
Activităţile propuse în cadrul acestui proiect sunt axate, în principal, pe siguranța în trafic și
prevenirea accidentelor rutiere, pe întâlniri active între elevi şi reprezentanţi ai poliţiei, mate-
rializate în prezentări şi dezbateri tematice, de evitare a situaţiilor de risc, realizarea de către elevi a
expoziţiilor cu lucrări, analiza unor studii de caz, completare de chestionare, ateliere de lucru pentru
dobândirea comportamentelor sociale dezirabile.
87
SĂ CIRCULĂM CORECT! SEMAFORUL POLIȚISTUL
UȘERIU CRISTIAN-GABRIEL, COLNIȚĂ ANDREEA, MATEI ALIN STELIAN,
Clasa a VIII-a C Clasa a VIII-a C Clasa a VIII-a C
Centrul Școlar pentru Educație Centrul Școlar pentru Educație Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă Nr. 2 Incluzivă Nr. 2 Incluzivă Nr. 2
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud Bistrița, județul Bistrița-Năsăud Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
Prof. îndrumător: GREAB VIORICA Prof. îndrumător: GREAB VIORICA Prof. îndrumător: GREAB VIORICA

Într-o lume în alertă, La colț de stradă, mă oprește În fiecare dimineață,


Un singur lucru e cert. Un prieten drag, necondiționat. La colțul străzii, întotdeauna,
Dacă vrei să treci o stradă, Trei ochi el are și-i clipește, Chiar dacă plouă sau e ceață,
E bine să fii atent! E bine că m-a avertizat! Polițistu-mi face semn cu mâna.

Dacă-n grabă, vezi pe unii În al zgomotului trafic, În gestu-i simplu, am înțeles


Alergând, grăbiți, distrați, Să trec strada n-aș putea De pot sau nu să traversez,
Să nu uiți că pietonii Fără să nu apăs butonul, Știu doar că nu am de ales
Au doar locul lor, marcat! Să chem iar culoarea mea! Și sfatul trebuie să i-l urmez.

E bine de știut, copile, Când roșu se-aprinde-n grabă, De n-ar fi el, în al iureșului val,
Să circuli corect, mereu! Pe loc rămân, nu fac un pas. De oameni și mașini pe stradă,
Dacă vrei să ajungi mare Eu știu că viața mi-e mai dragă Traficul ar fi de-a dreptul
Și să urmezi sfatul meu! Și nu e loc de alt taifas! infernal,
Ar fi pericol, chiar o
Cu verdele mă-mpac ambuscadă.
întotdeauna,
Îmi face semn, ușor zâmbind Dar el, prevăzător,
Și știu că nu îmi e totuna mă-ndeamnă
Culoarea s-o respect, Să traversez în grup, cu alți
traversând! copii,
Spre școală să mă duc degrabă
Și să evit alte peripeții.

Prof. înv. primar HOINARU MARILENA


Șc. Profesională „Areta Teodorescu” Grivița, județul Ialomița

SĂ TRAVERSEZI CORECT
Damian Andreea, Clasa a III-a A
Șc. Profesională „Areta Teodorescu” Grivița, județul Ialomița
Prof. îndrumător: HOINARU MARILENA

De eşti elev respectuos, Tu strada când vrei să treci, Dacă te uiţi în stanga, dreapta
Aminteşte-le mereu politicos Niciodată să nu te grăbeşti. Maşina n-o să te lovească.
Regulile de circulaţie Treci pe zebră sau Tu treci strada mai departe,
ce le cunoşti la semafor, Respectând regulile
Elevilor conştiincioși. Cu mare atenţie şi fără zor! ca la carte.

88
Prof. înv. primar IONESCU ANGELICA
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași, județul Călărași

NECESITATEA EDUCAȚIEI RUTIERE LA ȘCOLARII MICI


Prof. înv. primar IONESCU ANGELICA
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași, județul Călărași

Educaţia rutieră sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea valorilor personale prin


„descoperirea” necesității regulilor și rigorii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice
atitudinile în ceea ce priveşte circulația şi cum poate evita multe pericole. Educaţia rutieră este şi
practică, în sensul învăţării unor elemente legislative care trebuie însușite și transformate apoi în
obișnuințe comportamentale. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost însoţiţi de reguli, impor-
tanţa acestora sporind cu fiecare generaţie, pe măsură ce și factorii de risc s-au înmulțit odată cu
dezvoltarea societății.
Având în vedere că protejarea şi menţinerea vieţii elevilor este o datorie a familiei, dar şi a
cadrului didactic, consider că teme de educație rutieră ar trebui să se regăsească măcar parțial în
cadrul curriculumului național pentru școlarii mici. Sunt variate motivele care impun tratarea unor
astfel de teme în școală. Numărul mare de evenimente rutiere ale căror victime sunt copiii ar trebui
să ne îngrijoreze, iar prevenirea acestora se poate realiza prin educație privind circulația rutieră.
Locuind într-o zonă cu foarte mulţi copii, am observat că aceştia nu-şi aleg în mod corect
locurile de joacă. Spațiile special amenajate sunt situate pe lângă artere cu trafic intens, iar jocurile
se pot extinde foarte ușor și spre suprafața carosabilă, în alergare sau după minge. Observându-le
comportamentul în traficul pietonal, am considerat că de multe ori sunt imprudenți și neatenți, nu
se asigură înainte de traversare și pot deveni pericol și pentru ei, și pentru alți participanți la trafic.
Mulți dintre ei merg cu rolele sau cu bicicletele, parcul orașului nostru încurajând astfel de spor-
turi. Nu sunt mereu supravegheați și, când merg fără părinții lor, depășesc spațiile retrase unde se
pot plimba în siguranță și ies în trafic neînsoțiți, fiind astfel predispuși accidentării. Consider astfel
oportună învăţarea mersului pe bicicletă şi a regulilor de circulaţie ce vor trebui respectate în
acest sens.
Mediul școlar poate transmite copiilor informațiile specifice, dar poate facilita activități comune
și parteneriate, cu implicarea directă a polițiștilor sau a altor organizații de voluntari. Odată formate
deprinderile la o vârstă fragedă, există premisa ca aceștia să devină ulterior participanți responsabili
la trafic și chiar să educe alți copii, prin puterea exemplului.

NEATENȚIA LUI TONI


PETCU ADELA, Clasa a IV-a E
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași, județul Călărași
Prof. îndrumător: IONESCU ANGELICA

Toni este un băiat roșcovan dintr-un orășel de provincie. Îi place să citească, dar nu este foarte
ascultător. E cam visător de fel, de multe ori rămas în lumea cărților proaspăt citite.
Se întâlnește cu prietenii lui, Sara și Ștefan, în fiecare sâmbătă și povestesc… Au ce să își spună,
sunt prieteni vechi și au cam aceeași vârstă. La o astfel de întâlnire, Toni a venit cu o mare de căști,
primite în dar de la tatăl său, plecat să lucreze în Londra. Cu ele pe urechi și cu gândul la muzica
proaspăt descărcată care îi bombarda timpanele, nu a observat când prietenii lui au luat-o înainte.
A mers grăbit spre trecerea de pietoni și se avântă să-i ajungă. Toni nu putu auzi mașina care
se apropia, din cauza căștilor. Nici nu o văzu, pentru că nu a avut timp să se mai asigure. De față însă
era și un polițist rutier, care, în ultima clipă, a arătat paleta roșie șoferului. Mașina opri. Din fericire,
șoferul circula prudent și a putut frâna la timp.

89
- Băiete, nu te uiți când traversezi? strigă după el polițistul, în timp ce un trecător chiar îl opri
să îl dojenească.
Abia atunci Toni își dădu seama de marele pericol.
- Îmi cer scuze, voi fi mai atent! Nu voi mai traversa fără să mă asigur! le promise el.
Toni și-a dat jos căștile de pe urechi și s-a depărtat smerit, în timp ce polițistul se uita furios în
urma lui.

CONSTANTIN MARIA, Clasa a IV-a E ZAINEA DENIS, Clasa a IV-a E


Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași, Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași,
județul Călărași județul Călărași
Prof. îndrumător: IONESCU ANGELICA Prof. îndrumător: IONESCU ANGELICA

Prof. înv. primar IONIȚĂ ALEXANDRA GEORGIANA


Șc. Gimnazială Colacu, județul Dâmbovița
EDUCAȚIA RUTIERĂ ÎN VIAȚA COPIILOR
Prof. înv. primar IONIȚĂ ALEXANDRA GEORGIANA
Șc. Gimnazială Colacu, județul Dâmbovița

Siguranța reprezintă pentru fiecare dintre noi o prioritate, mai ales când vine vorba de
siguranța copiilor, de aceea educația rutieră trebuie insuflată copiilor încă de la cele mai fragede
vârste, deoarece prin învățarea regulilor de circulație, copiii devin mult mai responsabili atunci
când vine vorba de cuvântul stradă.
Copiii sunt foarte vulnerabili în fața pericolelor străzii, a neștiinței și a lipsei de reacție, iar
din această cauză în școli s-au implementat activități de educație rutieră, care aduc un beneficiu
major în viața acestora. În cazul copiilor din învățământul preșcolar și primar, este mult mai difi-
cilă explicarea acestor pericole ale străzii, așa că se optează pentru o educație rutieră mult mai
eficientă, care să capteze interesul celor mici, și anume utilizarea jocului didactic, a jocului de rol,
creând anumite scenarii, precum și situații inspirate din realitatea zilnică, copiii având posibilitatea
de a se implica direct în această problemă majoră: siguranța.
O modalitate eficace prin care le putem întipări aceste reguli de circulație copiilor și, de ase-
menea, o activitate ce produce mult entuziasm și curiozitate, sunt vizitele în unitățile de învățământ
ale agenților de la poliția rutieră, care sunt cei mai în măsură să îi învețe pe cei mici cum ar trebui
să traverseze corect strada și ce ar trebui să facă în anumite situații, atunci când în preajma lor nu
se află un adult. De asemenea, atât educatorul, cât și învățătorul pot crea diverse jocuri foarte atrac-
tive, care conduc la învățarea unor reguli și la aplicarea lor de către cei mici, pentru siguranța lor.
Educația rutieră ar trebui să fie un subiect tratat cu multă seriozitate, atât de cadrele didactice, cât și
de părinți, având în vedere lipsa atitudinii conștiente a copiilor.
90
Educatoare IRIMESCU MIHAELA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 „Boboceii” Brașov, județul Brașov
CUM CIRCULĂM?
Educatoare IRIMESCU MIHAELA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 „Boboceii”
Brașov, județul Brașov

Componentă a domeniului Om și Societate, Educația rutieră reprezintă educație pentru viață


și, în balanță cu celelalte domenii, o consider la fel de importantă în sprijinirea copilului preșcolar
pentru a dobândi cunoștințe, a-și forma și dezvolta capacități și atitudini necesare în viață.
Zilnic se petrec accidente de circulație cu urmări din cele mai grave și, din nefericire, mulți
copii se regăsesc printre victime. Dacă în trecut, mă refer în ultimii zece ani, copiii mai mergeau
singuri către școală sau grădiniță, în sensul că traversau doar o trecere de pietoni sau o stradă,
acum ei nu mai circulă pe jos, iar regulile de circulație și întâmplările le știu doar teoretic sau le
vizionează din mass-media. Uneori sunt chiar foarte impresionați de ce aud de la părinți în trafic
sau, dacă sunt implicați în diverse evenimente, vin la grădiniță și îmi povestesc foarte impresio-
nați. De aceea, concursurile sau activitățile opționale sunt bine venite pentru a fi niște îndrumătoare
pentru toate grupele de preșcolari care optează pentru aprofundarea cunoștințelor referitoare la
circulația rutieră.
Prin aceste activități doresc să-i învăț pe copii să cunoască și să respecte regulile de circulație,
să le stimulez interesul pentru cunoașterea drepturilor și îndatoririlor pe care le au pietonii și
conducătorii de vehicule și, nu în ultimul rând, să-i învățăm să-și apere viața de accidente.
De asemenea, sunt bine venite aceste teme, pe care le recomand, pentru a le dezvolta copiilor
și deprinderile de comportament civilizat pe drumurile publice, precum și dezvoltarea unor trăsă-
turi de caracter, cum sunt: respectul reciproc, spiritul de întrajutorare, de ordine și disciplină.

Prof. IVANCIU CONSTANŢA CLAUDIA


Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călăraşi, județul Călăraşi

MIHALACHE RADU, Clasa pregătitoare


Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu”
Călăraşi,
județul Călăraşi
Prof. îndrumător:
IVANCIU CONSTANŢA CLAUDIA

91
Prof. înv. primar LAZAR ROZALIA
Șc. Gimnazială Mireşu Mare, județul Maramureş
CINE RESPECTĂ REGULILE DE CIRCULAȚIE ÎȘI APĂRĂ VIAȚA
Prof. înv. primar LAZAR ROZALIA
Șc. Gimnazială Mireşu Mare, județul Maramureş

Prin legea firii, timpul nu poate fi dat înapoi. Singura modalitate pentru ca evenimentele
nefericite să nu se mai producă, o constituie CONDUITA PREVENTIVĂ.
Una din coordonatele prevenirii este educaţia rutieră, prin care copilul şcolar să fie conşti-
entizat în permanenţă de riscul prezent pe drumurile publice. Educaţia rutieră înseamnă educaţia
pentru viaţă şi alături de celelalte categorii de activităţi, ea vine în sprijinul copilului pentru a
dobândi cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare în viaţă.
Este destul de dificil de realizat la vârsta şcolară conştientizarea respectării cu stricteţe de
către fiecare copil a regulilor de circulaţie, ştiindu-se faptul că în afara şcolii, unii copii se joacă fără
supravegherea părinţilor, circulă pe stradă, pe drumurile publice, fără se fie însoţiţi de adulţi. Cred că
dacă am ajuta un copil să privească semaforul, să înţeleagă semnificaţia culorilor, l-am determina
să nu îi fie teamă de stradă, să respecte sfaturile agentului de circulaţie, să înţeleagă urmările grave
ale unei clipe de neatenţie, să facem un pas mare în învăţarea „lecţiei” de educaţie rutieră. În acest
caz, şcoala este o verigă propice educaţiei rutiere.
Cei mici trebuie să înțeleagă că strada este un loc periculos, nicidecum un spațiu de joacă. Iată
câteva reguli de circulație pentru copii, pe care ni le oferă reprezentanții Inspectoratului de Poliție
Maramureș:
1. Traversează strada numai prin locuri special amenajate și semnalizate prin indicatoare sau
marcaje;
2. Circulă numai pe trotuar; acolo unde nu există trotuare, deplasează-te numai pe partea
stângă a drumurilor, cât mai aproape de marginea acestora, dar nu în grup, ci în șir unul câte unul;
3. Dacă trecerea de pietoni este prevăzută cu semafoare, așteaptă culoarea verde și nu te angaja
în traversarea părții carosabile în fugă;
4. În timpul călătoriei cu autoturismul, stai în scaunul auto adecvat categoriei de vârstă și
poartă întotdeauna centura de siguranță.

Prof. înv. primar MANCIULEA MIHAELA ELENA


Șc. Gimnazială „Liviu Rebreanu” București, Sector 3

ORA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ


Prof. înv.primar MANCIULEA MIHAELA ELENA
Șc. Gimnazială „Liviu Rebreanu” București, Sector 3

Educația rutieră se învață acasă, la școală și în viața de zi cu zi. În acest an școlar, clasa a III-a a
fost implicată într-un program numit „Ora de educație rutieră”, desfășurat la nivelul municipiului
București, în parteneriat cu Poliția Română.
Am fost vizitați de formatori care ne-au reamintit cum trebuie să circulăm, cum ne asigurăm,
ce semne de circulație trebuie să respectăm. Informațiile au fost multe, interesante și extrem de
utile. Copiii au participat cu deosebită plăcere, s-au antrenat în jocuri de rol și discuții pe baza celor
prezentate. Au înțeles că a fi pieton înseamnă a-ți asuma responsabilitatea de a circula corect și de
a respecta regulile de bază, care ne pot feri de accidente.

92
Vizita unui polițist a fost o surpriză plăcută. I-au adresat întrebări despre motivul pentru care
ar trebui să aleagă meseria de polițist, ce pericole implică aceasta, cât de epuizant este să muncești
în sistem. Au primit răspunsuri interesante, care le-au deschis orizontul spre meseria de polițist.
Proiectul a fost finalizat cu o machetă pe care am realizat-o în urma celor învățate la „Ora de
educație rutieră”.

SFATUL POLIȚISTULUI
LINCAN DARIA MARIA, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială „Liviu Rebreanu” București, Sector 3
Prof. îndrumător: MANCIULEA MIHAELA ELENA

Eu sunt polițist și vreau Semaforul îți arată


Reguli multe să îți dau, Partea verde, colorată.
Să te-asiguri, să aștepți, Liniștit, stai și aștepți,
Multe lucruri să înveți. Când e verde, traversezi.

Ești un pieton atent? Semaforul de-l respecți,


Regulile le respecți? Nimic rău n-o să pățești,
Pe la zebră treci mereu? Ești mereu în siguranță,
Niciodată nu e greu. Fericit și plin de viață.

93
Prof. înv. preșcolar MATEI ANIELA IOANA
Şc. Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus,
structură Grădinița cu Program Normal Gheţar, județul Alba
STRADA, PRIETEN SAU DUŞMAN
PROIECT DE PARTENERIAT CU POLIȚIA
Prof. înv. preşcolar MATEI ANIELA IOANA
Şc. Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus,
structură Grădinița cu Program Normal Gheţar, județul Alba

În circulaţia rutieră e de ajuns uneori să greşeşti o singură dată, pentru că a doua oară nu mai ai
când… Acest motto stă la baza realizării acestui proiect de parteneriat dintre grădiniţă şi poliţie. Încă
de la grădiniţă, copiii trebuie să fie conştienţi de pericolele ce se ascund în traversarea străzii, că o
secundă de neatenţie şi ei pot fi răniţi sau mai rău. Pentru ca preşcolarii să cunoască importanţa
regulilor de circulaţie, să ştie ce pericole există atunci când nu se asigură în traversarea străzii,
singuri sau însoţiţi de adulţi, am considerat necesar realizarea unui proiect de parteneriat între
grădiniţa la care lucrez şi Postul de Poliţie din comună.
Argumentul de la care am pornit în realizarea acestuia este următorul: Pietonii reprezintă
categoria cea mai numeroasă de participanţi la trafic, fiind şi cea mai expusă riscurilor de accident.
Experienţa a demonstrat că cei mici, datorită dorinţei de a se impune atenţiei colective prin risc, cât
şi din cauza lipsei de experienţă, participă în mod culpabil la accidente, unele dintre ele cu urmări
grave şi foarte grave.
Parteneriatul încheiat între Grădiniţa Gheţar şi reprezentanţi ai Poliţiei din comună vizează
formarea unei deprinderi civilizate pe stradă, cunoaşterea semnelor şi indicatoarelor de circulaţie,
înţelegerea necesităţii respectării lor şi a rolului poliţistului în dirijarea circulaţiei. Activităţile de
circulaţie rutieră, susţinute de agentul de circulaţie, se vor completa în mod firesc cu povestiri, poezii
şi cântece tematice, concursuri şi expoziţii de desene.
Scopul acestui parteneriat este cel de cunoaştere şi aplicarea de către preşcolari a principa-
lelor reguli de circulaţie rutieră şi conştientizarea pericolelor la care se expun atunci când ignoră şi
nu respectă aceste reguli. Obiectivele acestui parteneriat sunt: dobândirea unor cunoştinţe de
educaţie rutieră, a unor reguli şi norme corecte de deplasare pe spaţiile publice; cultivarea inte-
resului şi curiozităţii pentru cunoaşterea şi respectarea zilnică a unor indicatoare, semne, reguli şi
norme de circulaţie potrivit vârstei preşcolare; formarea unor deprinderi de educaţie rutieră
necesare protejării vieţii; educarea capacităţii de a manifesta un comportament disciplinat preven-
tiv pe drumurile publice; organizarea unor concursuri şi expoziţii tematice.
Formele de realizare sunt diverse: realizarea unui program educaţional eficient şi competent;
invitarea unor reprezentanţi ai Poliţiei din comuna Gîrda de Sus, care să prezinte preşcolarilor
evenimente şi fapte antisociale, precum şi urmările acestora; realizarea unei bune colaborări între
preşcolari/educatoare/părinţi/agent de poliţie rutieră; organizarea unor concursuri şi expoziţii pe
teme de circulaţie.
Calendarul acţiunilor pe care le-am prevăzut în acest parteneriat sunt: octombrie - „Învăţăm să
traversăm” - discuţii libere cu copiii, realizarea de desene; noiembrie - „De la grădiniţă acasă” -
discuţie pe baza unor planşe; februarie - întâlnire cu agentul de circulaţie - „Agentul de circulaţie ne
sfătuieşte”; martie - povestirea educatoarei, „Copilul neatent a făcut un accident”; aprilie - joc pentru
consolidarea cunoştinţelor despre semnele de circulaţie - „Campionii”; iunie - joc-concurs „Hai la joc,
micilor pietoni!”.
Rezultatele scontate în urma acestui parteneriat sunt: posibilitatea copiilor de a se familia-
riza cu cele mai elementare norme şi reguli de protecţie a vieţii; cultivarea respectului şi dragostei
pentru semenii lor aflaţi temporar în dificultate.

94
Prof. MĂRĂŞESCU TATIANA-GIANINA
Liceul Tehnologic „Petru Poni” Oneşti, județul Bacău

FORMAREA COMPETENȚELOR, ABILITĂȚILOR ŞI


COMPORTAMENTULUI RUTIER RESPONSABIL LA ELEVII DE LICEU
Prof. MĂRĂŞESCU TATIANA-GIANINA
Liceul Tehnologic „Petru Poni” Oneşti, județul Bacău

În contextul dezvoltării economiei şi creşterii permanente a parcului auto, circulaţia rutieră a


luat o mare amploare, fapt ce generează implicaţii multiple în plan economic şi social. În acest
context, educaţia pentru prevenirea riscului rutier în rândul elevilor de liceu a devenit mult mai
necesară pentru a preveni riscul vătămării elevilor prin accidente rutiere şi pentru a spori siguranţa
acestora ȋn trafic. Educaţia rutieră la elevii de liceu se realizează prin formarea competenţelor,
abilităţilor şi comportamentului responsabil al acestora, în calitate de pietoni, skaterolleri, condu-
cători de vehicule sau autovehicule.
În procesul instructiv-educativ, cadrul didactic trebuie să realizeze o selectare riguroasă şi
atentă a strategiilor didactice şi a modalităţilor de realizare a activităţilor privind educaţia pentru
prevenirea riscului rutier în rândul elevilor şi aplicarea acestora într-o formă cât mai atractivă
pentru elevi, implicându-i activ în propriul proces de instruire şi educare.
Educaţia pentru prevenirea riscului rutier la elevii de liceu se poate realiza cu maximă eficienţă
dacă se organizează activităţi rutiere cu caracter activ-participativ:
- organizarea de concursuri pe teme de legislaţie rutieră, stimulate cu premii;
- realizarea de activităţi (prezentări, aplicaţii, demonstraţii) în parteneriat cu reprezentanţii
poliţiei rutiere;
- elaborarea de proiecte de siguranţă rutieră;
- organizarea de patrule şcolare de circulaţie;
- organizarea de campanii de promovare a educaţiei pentru prevenirea riscului rutier;
- realizarea de studii de caz, investigaţii la faţa locului.
Identificarea celor mai adecvate metode şi mijloace de realizare a activităţilor de prevenire
a riscului rutier de cadrul didactic are ca rezultat formarea competentelor, abilitaţilor şi a unei
conduite rutiere responsabile în rândul elevilor de liceu.

VACARU ANA MARIA, Clasa a XII-a


Liceul Tehnologic „Petru Poni” Oneşti, județul Bacău
Prof. îndrumător: MĂRĂŞESCU TATIANA-GIANINA

95
Prof. înv. primar MIHĂILESCU LAVINIA
Șc. Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu, județul Gorj

SEMAFORUL GHICITORI
Prof. înv. primar MIHĂILESCU LAVINIA TROCAN DAIANA, Clasa a II-a,
Şc. Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu, județul Gorj Şc. Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu, județul Gorj
Prof. îndrumător: MIHĂILESCU LAVINIA
Ochiul verde îți clipește
Și cu grijă el rostește: Răspunde la-ntrebare:
-Mergi acum, copile bun, Cine oare, cine oare
Ești în siguranță-acum! Când treci strada apare,
Ochiul galben stă o clipă, Cu trei lumini sfătuitoare?
O sprânceană el ridică: (Semaforul)
-Fii atent, copil frumos!
Zice semnul prietenos. Are dungi, dar nu e zebră,
Ochiul roșu îți zâmbește Stă întinsă şi n-are febră.
Și prudent el te oprește: Mă ajută la traversare,
-Stai pe loc, copil cuminte, Despre cine vorbesc eu oare?
La stradă trebuie să iei aminte! (Trecerea de pietoni)
Toți trei ochii ne iubesc,
Cu grijă ne sfătuiesc.

Prof. înv. primar MINULESCU CRINA


Șc. Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu , județul Gorj

REGULI DE TRAVERSARE ŞI SFATURI UTILE PENTRU ELEVI


Prof. înv. primar MINULESCU CRINA
Șc. Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu, județul Gorj
SE INTERZICE PIETONILOR:
- Să circule pe autostrăzi;
- Să circule pe carosabil, dacă există amenajări speciale pentru ei;
- Să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise, ori prin locuri permise fără să
se asigure;
- Să prelungească timpul de traversare, să întârzie sau să se oprească fără motiv;
- Să se angajeze în traversare atunci când se apropie maşina salvării, a pompierilor, a poliţiei
(cu atenţionare acustică sau luminoasă sau coloană oficială);
- Să traverseze drumul public prin spatele sau prin faţa unui autovehicul sau tramvai, care
staţionează;
- Să traverseze, strecurându-se printre autovehicule parcate în apropierea bordurii sau
trotuarului;
- Să traverseze prin locuri cu insuficientă vizibilitate (curbe, vârfuri de pantă);
- Să traverseze peste calea ferată, când semnalul luminos sau poziţia barierei sau semibarierei
interzice trecerea;
- Să traverseze în locuri unde sunt instalate dispozitive de protecţie a pietonilor, prin
escaladarea acestora.
SFATURI UTILE:
Întotdeauna respectați culorile semaforului: ROŞU - aşteptăm; GALBEN - ne pregătim; VERDE -
traversăm; înainte de a traversa pe o trecere de pietoni sau pe la colţul străzii, asiguraţi-vă că atât din
partea stângă a voastră, cât şi din dreapta, nu se apropie nicio maşină.
96
Prof. înv. primar MÎNZICU SIMONA VALENTINA
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova

MICUL PIETON
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL
Prof. înv. primar MÎNZICU SIMONA VALENTINA
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
COORDONATORI:
- Liceul Teoretic „Șerban Vodă” - Slănic
Director Prof. BÎTIE LAVINIA
Director Adjunct Prof. BOȚOC LOREDANA
Prof. înv. primar MÎNZICU SIMONA VALENTINA
- POLIŢIA Oraşului Slănic, Şef poliţie - Comisar şef …………
ARGUMENTUL PROIECTULUI
Viaţa este darul cel mai de preţ pe care îl avem. De aceea, cei mici trebuie învăţaţi să-şi apere
viaţa, dar şi să intervină dacă pot, pentru a salva o viaţă.
În contextul societăţii actuale, în condiţiile creşterii rapide a numărului de vehicule, mai ales
de autovehicule, a căror circulaţie nu ţine întotdeauna seama de normele în vigoare, elevii ciclului
primar trebuie să cunoască cele mai elementare reguli de circulaţie pe drumurile publice. Aceasta
pentru că ei sunt cei mai expuşi accidentelor, din cauza vârstei fragede şi, de multe ori, a unei
insuficiente supravegheri.
Odată cu intrarea în şcoală, copilului i se pun noi cerinţe cu privire la deplasarea pe drumurile
publice; aceştia sunt zilnic în contact direct cu circulaţia. Aşadar, începerea şcolii coincide cu punctul
de bază al educaţiei privind circulaţia. Educaţia făcută în şcoală urmăreşte ca elevii să înveţe din timp
să se deplaseze în deplină securitate pe stradă şi să se comporte potrivit regulilor de circulaţie. Prin
tot ceea ce întreprinde cadrul didactic, elevul trebuie să dobândească convingeri care să le ofere
posibilitatea de a alege dintr-o mulţime de comportări posibile pe cea mai potrivită şi mai puţin
riscantă. Astfel se formează deprinderi corecte şi folositoare, ajungându-se la acel simţ al circulaţiei,
atât de necesar omului modern.
Copiilor nu trebuie să le fie frică de stradă! Datoria noastră, a dascălilor este să-i învăţăm acest
lucru. Trebuie să-i învăţăm că strada nu este loc de joacă şi să le explicăm ce consecinţe poate avea
o clipă de neatenţie. De asemenea, trebuie să le formăm sentimente de respect şi de admiraţie faţă
de poliţişti şi să-i facem să înţeleagă că poliţistul este un prieten care veghează asupra liniştii şi
siguranţei noastre şi pe care, la nevoie, trebuie să-l ajutăm. Copiii nu trebuie să fie nepăsători la ce
se întâmplă în jurul lor şi e necesar să îi ajutăm să înţeleagă cât de important este să ai un sprijin pe
care să poţi conta.
DURATA: o zi
INSTITUȚIILE IMPLICATE ÎN PROIECT:
- Liceul Teoretic „Șerban Vodă” – Slănic
- Poliţia Oraşului Slănic
TIPUL DE PROIECT: zonal
SCOPUL:
Însușirea de către elevi a normelor de conduită rutieră și formarea sentimentelor de respect
față de toți participanții la trafic şi faţă de politiști. Sensibilizarea elevilor față de situaţiile extreme,
de urgenţă care se pot întâlni pe un drum public şi însușirea modului de intervenţie în vederea
acordării primului ajutor.
OBIECTIVE:
- cunoaşterea şi utilizarea unor concepte şi noţiuni specifice educaţiei rutiere;
- dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a realităţii;
- formarea capacităţii de orientare în micro şi macrospaţiu;
97
- dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relaţiilor interpersonale;
- colaborarea mai strânsă dintre școală, familie și comunitatea locală în scopul atingerii obiec-
tivelor propuse în prezentul proiect;
- atragerea elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular.
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR:
Nr.
Perioada Modalități de realizare Locul de desfășurare
crt.
Tema: „MICUL PIETON”
Orașul Slănic
Aprilie „Circulaţia pietonilor pe drumurile publice”
1.
2018 Concurs
Școală
„Spune NU violenței în școală”
RESURSE:
- umane: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai poliției
- temporale: aprilie 2018
- materiale: baza materială existentă, diplome, fotografii
REZULTATE SCONTATE:
- dobândirea deprinderii de comportare corectă și civilizată pe drumurile publice, respectând
regulile rutiere;
- educarea elevilor în spiritul valorilor morale și sociale;
- conștientizarea importanței pe care trebuie să i-o dăm vieții.
GRUPURI ȚINTĂ:
- elevii clasei pregătitoare;
- cadrele didactice implicate în proiect;
- reprezentanți ai poliției.
STRATEGIA DE REALIZARE:
- conversația, povestirea, observația, exercițiul, explicația, munca în echipă, problematizarea,
dezbaterea, lucrul în grup, jocul didactic și jocul de rol.
ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE:
- întâlnire între colaboratorii de proiect;
MODALITĂȚI DE EVALUARE:
- concursuri;
- acordarea unor diplome pentru rezultatele obținute la concursuri.
CONDIŢII CONTRACTUALE:
În organizarea şi desfăşurarea activităţii va fi acceptată prezenţa părinţilor care doresc să
participe sau să se implice.
REGULAMENTUL PROIECTULUI:
Proiectul se va desfășura pe durata anului școlar 2017-2018.
Coordonatorii proiectului se vor asigura de buna desfășurare a proiectului și vor fi responsabili
de activitatea desfășurata în cadrul instituției din care fac parte.
Activitatea va cuprinde un program elaborat cu cel puțin o săptămână înainte, care va fi
cunoscut de toate părțile implicate în proiect. Programele activităților vor fi atașate prezentului
proiect.
PARTENERI:
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, Prof. înv. primar MÎNZICU SIMONA VALENTINA
Director Adjunct Prof. BOȚOC LOREDANA
Director Prof. BÎTIE LAVINIA
POLIŢIA Oraşului Slănic, Şef Poliţie - Comisar şef ………..
agent ordine publică - ………
agent de proximitate - aspp. ………
agent poliţia rutieră - ……….
98
FIȘĂ DE ACTIVITATE
Prof. înv. primar MÎNZICU SIMONA VALENTINA
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova

1. Titlul activităţii: ,,Micul pieton”


2. Domeniul în care se încadrează: parteneriat pe teme de educație rutieră
3. Coordonator: Prof. înv. primar MÎNZICU SIMONA VALENTINA
4. Parteneri: Poliția Română
5. Scopul activităţii:
Scopul acestei activități este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor
didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșco-
lari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în
cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte
nonformale.
Însușirea de către elevi a normelor de conduită rutieră și formarea sentimentelor de respect
față de toți participanții la trafic şi faţă de polițiști. Sensibilizarea elevilor față de situaţiile extreme,
de urgenţă care se pot întâlni pe un drum public şi însușirea modului de intervenţie în vederea
acordării primului ajutor.
6. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
- cunoaşterea şi utilizarea unor concepte şi noţiuni specifice educaţiei rutiere;
- dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a realităţii;
- formarea capacităţii de orientare în micro şi macrospaţiu;
- dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relaţiilor interpersonale;
- colaborarea mai strânsă dintre școală, familie și comunitatea locală în scopul atingerii obiec-
tivelor propuse în prezentul proiect;
- atragerea elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular.
7. Programul activității:
Nr.
Perioada Modalități de realizare Locul de desfășurare
crt.
Aprilie Tema: „MICUL PIETON”
1. Orașul Slănic
2018 „Circulaţia pietonilor pe drumurile publice”
8. Descrierea activităţii:
Activitatea a constat în:
- întâlnire interactivă cu polțiștii;
- prezentare de materiale educative despre semnele de circulație, regulile care privesc circu-
lația pietonilor pe drumurile publice;
- expoziție de mașini de poliție și motociclete în curtea instituției, prezentarea aparatelor
specifice poliției rutiere: aparate radar, semnalizări în trafic, sirenă;
- atelier pe teme rutiere: recunoașterea semaforului și culorile acestuia, a trecerii de pietoni și
culorile zebrei;
- întrebări interactive despre regulile de conduită pe stradă.
Copiii au fost impresionați de mașinile și motocicletele de poliție, de aparatura de la bord și
de uniformele polițiștilor, le-au adresat acestora întrebări pe teme rutiere și au înțeles necesitatea
cunoașterii regulilor de circulație și comportament pe drumurile publice.
Au fost foarte receptivi și încântați de acest gen de activități extracurriculare.

99
STOPUL
PAVEL CRISTINA, PAVEL MAIA, Clasa pregătitoare
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: MÎNZICU SIMONA VALENTINA

Și pe rând, câte-o culoare


Ajută la traversare.
Roșu este acela care…
Zice ,,Stai, pericol mare!”
Interzisă-i trecerea...
Te anunță clar culoarea.
Galbenul te pregătește
Și atenția sporește,
Căci șoferul, câteodată,
Are pană la o roată,
Poate îi amorțește mâna, STĂNEI ALIN, Clasa pregătitoare
Sau mai știi, nu ține frâna, Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: MÎNZICU SIMONA VALENTINA
Dar, când verdele sosește,
Poți să treci voinicește.

SEMAFORUL
STĂNEI ALIN, Clasa pregătitoare
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: MÎNZICU SIMONA VALENTINA

Eu sunt un copil,
Știu să traversez,
Semaforu-i verde,
Mașinile opresc,
Iar eu strada traversez.
Nu mă grăbesc niciodată,
Stopul îl respect pe dată,
Regulile sunt știute.
Doar pe verde traversez, PAVEL CRISTINA, Clasa pregătitoare
Sunt cuminte și gândesc. Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: MÎNZICU SIMONA VALENTINA

STUPARU DRAGOȘ, Clasa pregătitoare MILITARU GABRIEL, Clasa pregătitoare


Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: MÎNZICU SIMONA VALENTINA Prof. îndrumător: MÎNZICU SIMONA VALENTINA

100
STRADA
STUPARU DRAGOȘ, Clasa pregătitoare
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: MÎNZICU SIMONA VALENTINA

Polițistul supărat BELDIMAN LUCA,


Trece strada îngândurat Clasa pregătitoare
Și-un copil dezamăgit Liceul Teoretic „Șerban
Iată, iute a fugit! Vodă” Slănic, jud. Prahova
Semaforul el să-l vadă, Prof. îndrumător:
Cum luminează în stradă, MÎNZICU SIMONA
Polițistul l-a văzut VALENTINA
Și cu mâna i-a făcut,
Iar băiatul bucuros,
Strada o trece voios!

Prof. înv. primar MOCANU NICOLETA


Șc. Primară Nr. 2,
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
URMEAZĂ ÎNDEMNUL POLIŢISTULUI!
MOCANU ALEXIA, Clasa a III-a
Șc. Primară Nr. 2,
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova
Prof. îndrumător: MOCANU NICOLETA

Antonia este o fată harnică, bună, care respectă regulile de circulaţie. Uneori, dacă traversează
fără să se asigure, înseamnă că se grăbeşte. Şi nu e bine: „Graba strică treaba!”
- Antonia, să fii atentă la semafor! spuse mama.
- Da, mamă, voi fi!
După aceea, Antonia pleacă fericită la școală. Când a vrut să traverseze strada, a uitat de ceea ce
i-a spus mama ei.
Din fericire, o văzu un poliţist şi îi zise:
- Nu traversa strada, deoarece nu te-ai asigurat!
- O, aveți dreptate, nu m-am asigurat şi nu m-am uitat nici la semafor! Îmi cer scuze!
- Bine, bine! Dar trebuie să promiţi că nu vei mai traversa fără să te asiguri, alfel te amendez!
- Da, domnule, promit!
- Mă bucur! Regulile de circulaţie sunt foarte importante! De aceea îţi voi reaminti: Semaforul
este un ghid. El te ghidează cum să treci strada, fără să se întâmple ceva grav. Culoarea roşie
înseamnă STOP, cea galbenă PREGĂTEŞTE-TE!, iar cea verde START!. Noi nu ne dăm seama de aceste
lucruri şi spunem că data viitoare ne vom asigura, dar noi tot greşim. Este datoria noastră să avem
grijă ca toată lumea să traverseze regulamentar, dar şi ei trebuie să înţeleagă. Dacă vezi un coleg care
nu se asigură, te rog explică-i tu cum să treacă strada!
- Desigur, contaţi pe mine!
De atunci, Antonia nu a mai uitat niciodată să se asigure. Într-o zi, când se întorcea de la şcoală,
a văzut doi băieţi care au traversat neregulamentar.
- Băieţi, de ce nu v-aţi uitat la semafor până să traversaţi?
- Deoarece ne grăbim şi nu a trecut nicio maşină...

101
- Nu e aşa cum credeţi voi... dacă nu vă uitaţi la semafor şi nu traversaţi corect, ați putea fi
accidentaţi... le spuse Antonia.
- Mulţumim pentru sfat!
Orice copil vedea, îl atenţiona să traverseze regulamentar.
Ascultă îndemnurile poliţistului şi fii un pieton ce le transmite tuturor regulile, pentru a-i ajuta
pe poliţişti şi pentru a fi în siguranţă!

Educatoare MODOACA MIHAELA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
ROLUL EDUCAŢIEI RUTIERE ÎN PERIOADA PREŞCOLARĂ
Educatoare MODOACA MIHAELA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți

Prevenirea implicării copiilor în accidentele de circulaţie reprezintă o preocupare de interes


naţional. În contextul actual se impune redimensionarea şi fundamentarea unei educaţii rutiere
adecvate cerinţelor din România, în consens cu prevederile internaţionale în această direcţie, precum
și îmbunătăţirea activitaţii de educaţie rutieră în rândul celei mai vulnerabile categorii de partici-
panţi la trafic - copiii. În acest sens, activitatea de educaţie rutieră a preşcolarilor necesită o per-
fecţionare continuă a formelor şi metodelor de realizare, în scopul însuşirii regulilor de circulaţie,
a formării deprinderilor corecte de deplasare în trafic şi de reducere considerabilă a riscului de
accidente rutiere la aceste categorii de vârstă.
Necunoaşterea regulilor de circulaţie, nerespectarea lor, precum şi nesupravegherea copiilor
fac ca în fiecare zi copii de diferite vârste să cadă victime accidentelor de circulaţie.
Acum, când circulaţia este foarte intensă, este necesar să se acorde atenţia cuvenită activită-
ţilor de educaţie rutieră - educaţia pentru viaţă în rândul copiilor. Pornind de la această necesitate,
trebuie diversificată şi lărgită gama de activităţi şi materiale didactice care să vină în sprijinul
copiilor în vederea sădirii în inimile lor a dorinţei de a cunoaşte cât mai mult din domeniul
circulaţiei.
Observarea semaforului şi a unor semne de circulaţie le dă copiilor prilejul de a înţelege
semnificaţia culorilor semaforului şi necesitatea respectării unor reguli de circulaţie. Prin diverse
povestiri şi poezii cu tematică rutieră, copiii află despre întâmplări nefericite din viaţa altora şi trag
învăţăminte, înţelegând necesitatea respectării regulilor de circulaţie, precum şi care sunt consecin-
ţele ignorării lor.
O abordare corectă a modului de expunere a acestei teme ajută copiii să înţeleagă mai bine
cum să circule corect pe trotuar, pe şosea sau pe drumul public; cum şi unde să se joace fără să fie
predispuşi accidentelor, îi ajută să-şi formeze deprinderea de comportare civilizată.
Nu trebuie neglijată importanța colțului tematic „Micii pietoni”, unde vor fi expuse afișe, pliante,
fotografii și alte materiale ilustrative accesibile vârstei, precum și lucrări ale copiilor, cu tematică
rutieră.
De o importanță majoră s-au dovedit a fi întâlnirile cu agenții de circulație, în cadrul unor
plimbări sau excursii. Aceștia i-au sfătuit și i-au sprijinit pe copii pentru a înțelege mai bine cum să
traverseze strada, unde trebuie să se joace, cum să circule corect, fără a fi expuși accidentelor.
„Respectaţi regulile de circulaţie!” este îndemnul care nu trebuie să lipsească din activitatea şi
viaţa preşcolarilor. Să-i sprijinim, noi cei mari, să le înţeleagă şi să le respecte, fiindu-le exemplu!
Bibliografie:
Revista „Învățământul preșcolar”, Nr. 1-2/2014;
Revista „Învățământul preșcolar”, Nr. 4/2017
102
Prof. înv. primar MOISE ELENA-MONICA
Şc. Gimnazială Nr.1 Mizil, județul Prahova
POLIŢISTUL
NEGOIŢĂ CRISTIAN, Clasa a II-a
Şc. Gimnazială Nr.1 Mizil, județul Prahova
Prof. îndrumător: MOISE ELENA-MONICA

Am baston, am şi caschetă, Pe infractori îi arestez, Poliţist, de vrei să fii,


Fluier, dar şi motoretă. Cazuri grave investighez, Carte multă tu să ştii!
Ordinea eu o păstrez, Pe făptaşi îi pedepsesc, Să faci tot cu drag, cu spor,
Circulaţia veghez. Dreptatea o stabilesc. Să fii oamenilor de-ajutor!

BÎRCĂ REBECA, Clasa a II-a NICA SASHA, Clasa a II-a


Şc. Gimnazială Nr.1 Mizil, județul Prahova Şc. Gimnazială Nr.1 Mizil, județul Prahova
Prof. îndrumător: MOISE ELENA-MONICA Prof. îndrumător: MOISE ELENA-MONICA

Prof. înv. preșcolar NAGY ORSOLYA


Grădinița cu Program Prelungit „Orsolya” Oradea, județul Bihor
IMPORTANȚA EDUCAȚIEI RUTIERE ÎN GRĂDINIȚĂ
Prof. înv. preșcolar NAGY ORSOLYA
Grădinița cu Program Prelungit „Orsolya” Oradea, județul Bihor

Educația rutieră totdeauna va fi o temă de actualitate. Din cauza vârstei fragede, copiii pre-
școlari sunt cei mai expuși accidentelor, de aceea este datoria noastră, a educatorilor, de a stârni
interesul copiilor pentru înțelegerea drepturilor și responsabilităților de pietoni în condițiile unui
trafic modern, în cadrul căruia sunt diverse tipuri de situații care trebuie bine cunoscute. Indiferent
de vârstă, regulile de circulație pe drumurile publice trebuie cunoscute și respectate cu consecvență
și responsabilitate. Activitățile de educație rutieră oferă copiilor cunoștințe, formarea unor deprin-
deri și abilități, pe care le vor putea adapta în diferite situații când sunt pietoni. Educația rutieră
reprezintă educația pentru securitate personală și putem formula următoarele obiective pentru
aceste activități: să recunoască culorile semaforului și semnificațiile acestora, precum și alte semne și
indicatoare utile; să recunoască agentul de circulație și semnalele acestuia; să cunoască și să respecte
reguli elementare de circulație rutieră; să cunoască cauzele care duc la provocarea accidentelor și
evitarea acestora.
Educarea „micului pieton” poate fi realizată prin diverse forme de activități, precum:
- convorbiri tematice - în cadrul cărora, pe lângă transmiterea de cunoștințe, copiii pot pre-
zenta propriile opinii, experiențe personale privind circulația (de exemplu „Strada nu e loc de joacă”,
„O întâmplare pe stradă”);
103
- observații - care pot fi realizate atât în grupă, utilizând imagini, planșete, cât și observații
directe pe stradă, în cadrul unor plimbări tematice (de exemplu „Așa da, așa nu!”, „La plimbare”,
„Semaforul”, „Mijloace de transport în comun”);
- jocuri de rol - care au ca scop exersarea unor deprinderi de comportament civilizat pe stradă
sau în folosirea mijloacelor de transport în comun (de exemplu „De-a agentul de circulație”, „Șoferii și
pietonii”);
- cântece, poezii, povestiri pe teme de educație rutieră;
- întâlniri cu agentul de circulație.
Desigur, educația rutieră trebuie să se continue și acasă, totodată să se bazeze pe o colaborare
eficientă între: grădiniță, familie și poliția rutieră. Cu toții trebuie să depunem mari eforturi pentru
protejarea copiilor, dar și pentru educarea lor în vederea formării unor viitori pietoni responsabili.
BIBLIOGRAFIE:
- Adriana Manolache, Mariana Petre, „Şi noi suntem pietoni!”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002
- Revista „Învățământul preșcolar”, Nr. 2/2007

Prof. înv. primar NEAGU FLORINELA-LUCIA


Șc. Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Brăila, județul Brăila
POLIŢISTUL DE SERVICIU
BĂNICĂ DAVID, Clasa a III-a B
Șc. Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Brăila, județul Brăila
Prof. îndrumător: NEAGU FLORINELA-LUCIA

Era o zi de vineri. Doamna învăţătoare ne-a anunţat că la ora de educaţie civică va veni un
invitat surpriză.
La ora programată a intrat pe uşă un poliţist rutier. Acesta purta uniforma specifică cu cascheta
albă şi vesta reflectorizantă. Ne-a explicat semnificaţia semnelor de circulaţie, precum şi regulile ce
trebuie să le respectăm. Am ieşit în curtea şcolii şi am organizat jocul „Poliţistul de serviciu”. Mai
întâi am desenat cu creta o intersecţie şi trecerile de pietoni. Apoi ne-am împărţit în două grupe,
pietoni şi maşini. S-a stabilit ca un coleg să joace rolul agentului de circulaţie. Ȋn funcţie de semnele
pe care acesta le făcea, noi ne deplasam sau staţionam. Prin joc şi voie bună, până la sfârşitul orei, toţi
am învăţat cum să traversăm în siguranţă.
De atunci, de fiecare dată când ajung la o intersecţie, îmi amintesc de ceea ce am învăţat la ora
de educaţie civică şi respect întotdeauna regulile de circulaţie sau ascult indicaţiile poliţistului de
serviciu din intersecţie.

GHEORGHE CLARA, Clasa a III-a B CLIM COZMINA, Clasa a III-a B


Șc. Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Brăila, județul Brăila Șc. Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Brăila, jud. Brăila
Prof. îndrumător: NEAGU FLORINELA-LUCIA Prof. îndrumător: NEAGU FLORINELA-LUCIA

104
URMEAZĂ SFATUL POLIŢISTULUI
CALU GEORGE MATEI, Clasa a III-a B
Șc. Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Brăila, județul Brăila
Prof. îndrumător: NEAGU FLORINELA-LUCIA

Ȋntr-o zi frumoasă de primăvară, Nicu culegea flori pentru bunica sa. Ele erau multe, dar
petuniile le depăşeau pe toate, deoarece Nicu ştia că aceste flori sunt preferatele dumneaei.
Deodată, el aude vocea bunicului strigându-l. Acesta îl chema în casă pe băiat. Nerăbdător, Nicu se
duce la el mâncând pământul.
Bunicul său i-a arătat la ştiri că străzile sunt foarte aglomerate şi trebuie să fie atent la maşini.
Acesta a uitat să-i spună nepotului său că s-au stricat semafoarele.
Băiatul s-a dus în camera bunicii şi îi dădu florile culese de el. Dânsa s-a bucurat, dar l-a şi
rugat:
- Să te duci la magazin să cumperi nişte lapte, ca diseară să-ţi fac gofre!
Nicu a plecat grăbit pe uşă, vesel că va mânca un meniu preferat. La un moment dat, el trebuia
să treacă strada. Fiind obişnuit cu semaforul, a văzut că nu funcţiona. Ȋn mijlocul străzii se afla un
agent de poliţie. Dar Nicu ştia că poliţiştii sunt aceia care prind hoţii. Lângă el se mai aflau doi
bărbaţi. Băiatul voia să treacă strada, dar aceştia i-au spus să aştepte până când poliţistul permite
trecerea pietonilor. El… fiind neascultător, a trecut strada fără să se asigure.
Un autoturism, care mergea regulamentar, nu l-a observat pe băiat că-i sare în faţă şi l-a lovit
foarte uşor. Nicu s-a dezechilibrat şi a căzut. Când s-a ridicat, şi-a cerut iertare faţă de şofer, de
poliţist şi de cei doi oameni.
Nicu a promis că de acum încolo va asculta semnele poliţistului de circulaţie.

Prof. înv. preșcolar NEGRU PARASCHIVA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Bârlad, județul Vaslui
GRĂDINIȚA - PRIMUL PAS SPRE O CIRCULAȚIE CORECTĂ
Prof. înv. preșcolar NEGRU PARASCHIVA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Bârlad, județul Vaslui

Educaţia rutieră a fost inclusă între „noile educaţii” la începutul anilor 1980. Componentă a
educaţiei pentru societate, educaţia rutieră reprezintă educaţia pentru viaţă, educația pentru pro-
tecția de accidente. Aflăm din mass-media că zilnic se petrec accidente de circulaţie dramatice, cu
urmări foarte grave, în care sunt implicaţi adulţi, dar şi numeroşi copii. În contextul societăţii actuale,
când familiile sunt tot mai preocupate de problemele cotidiene, iar copiii sunt puşi în situaţia de a
veni singuri la grădiniţă, când a crescut rapid numărul de vehicule, dar mai ales de autovehicule, se
impune ca, încă de la cele mai fragede vârste, copiii să cunoască cele mai elementare reguli de circu-
laţie pe drumurile publice.
De aceea, de la vârsta preșcolară este binevenită o activitate opțională pentru a-i învăța cum
trebuie să circule cei mici în siguranță pe drumurile publice, pe stradă, de a le explica și motiva
regulile de circulație ca pietoni, cicliști, patinatori cu patine cu roți, regulile de utilizare a trans-
portului în comun și de a exersa, sub supravegherea educatoarei, comportamentele corecte. Acti-
vitatea opțională propusă a avut ca titlu: „Ferestre deschise spre educația rutieră”. Temele propuse
au avut ca mijloace de realizare: lecturi după imagini, lecturi și povestiri ale educatoarei, memorizări,
convorbiri tematice, jocuri de mișcare, jocuri muzicale.
Paleta de teme a fost următoarea: poeziile care consolidează regulile de circulație - „Strada
este ca o carte” de Al. Ivănescu, „Semnul verde” de Victor Tulbure, „Melcul automobilist” de Victor
Tulbure, „Semaforul”, „Uită-te” de Ileana Bumbac, „Hai, copii, în pas vioi” de Irimie Străuț, „Șotronul”
de Rusalin Mureșan; povești - „Povestea unei supe cu găluște” de Luiza Carol, „Omuleții cei de gumă”
de Crina Decusară, „Povestea mingii” de Iuliu Rațiu, „Cucuiele lui Bursucel” de Irimie Străuț,
„Iepurașul șchiop” de Irimie Străuț, „Greșeala Cumințicăi” de Viniciu Gafița, „Era o noapte fără lună”
105
de Alexandru Vergu, „Tricicliștii” de Rodica Tott; joc - „Cine ajunge primul la grădiniță?”, „Să cu-
noaştem regulile de circulaţie”, „Prietenii noştri – poliţiştii”, „Ce ştim despre stradă?”, „Cum traver-
săm strada”, „Cum circulăm?”; scenete: „Trei iezi cucuiați” de Al. Popovici, „Mingea lui Neluțu” de Al.
Popovici; cântece: „Semaforul”, „Micii polițiști”; lectură după imagini – „Așa da! Așa nu”.
Prin aceste activități voi face cunoscut copiilor strada pe care locuiesc, cartierul, orașul, pre-
cum și, legat de acestea, regulile de circulație și de comportare în timpul călătoriei cu mijloacele de
transport utilizate sau al deplasărilor pe jos, ca pietoni. În aceste activități, copiii au învățat culorile
semaforului, au înțeles semnificația unor indicatoare de circulație și marcaje, au fost obișnuiți să
respecte cu strictețe regulile de circulație, făcându-se cunoscute în acest scop consecințele încălcă-
rii acestora. Pentru o bună cunoaștere și înțelegere a acestor reguli, am prezentat copiilor diverse
diafilme, diapozitive, prezentări ppt., filme documentare de pe internet.
Consider că găsirea celor mai adecvate mijloace de realizare a educaţiei rutiere reprezintă,
de fapt, o sarcină profesională care trebuie îndeplinită de fiecare educatoare, în vederea protejării
micului pieton.
BIBLIOGRAFIE:
Rodica, Șovar, „Hai la drum, mici pietoni!”, Inspectoratul General al Miliției, Direcția Circulației,
București, 1974

Prof. înv. primar NISTE RAMONA


Șc. Gimnazială Cuzdrioara, județul Cluj

SORĂȘAN ROBERT, Clasa a III-a MĂNĂȘTUREAN NICOLA, Clasa a III-a


Șc. Gimnazială Cuzdrioara, județul Cluj Șc. Gimnazială Cuzdrioara, județul Cluj
Prof. îndrumător: NISTE RAMONA Prof. îndrumător: NISTE RAMONA

KANTOR ANTONIO, Clasa a III-a CÎMPAN MARIA, Clasa a III-a


Șc. Gimnazială Cuzdrioara, județul Cluj Șc. Gimnazială Cuzdrioara, județul Cluj
Prof. îndrumător: NISTE RAMONA Prof. îndrumător: NISTE RAMONA
106
URIAN MIRUNA, Clasa a III-a HITIOAN MARIA, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială Cuzdrioara, județul Cluj Șc. Gimnazială Cuzdrioara, județul Cluj
Prof. îndrumător: NISTE RAMONA Prof. îndrumător: NISTE RAMONA

Prof. înv. primar POP LUCIA


Şc. Gimnazială Mireşu Mare, judeţul Maramureş

IMPORTANŢA REGULILOR DE CIRCULAŢIE


Prof. înv. primar POP LUCIA
Şc. Gimnazială Mireşu Mare, judeţul Maramureş

În perioada preşcolară şi şcolară mică, elevul învaţă sau copiază îndemânări, abilităţi sau
capacităţi, comparând faptele sale cu cele ale adulţilor. Aşadar este momentul însuşirii şi formării
unor conduite rutiere corecte. Indiferent de vârstă, regulile de circulaţie a pietonilor trebuie cunos-
cute şi respectate cu responsabilitate, fapt care îţi aduce siguranţa rutieră personală. Respectarea
acestor reguli ne poate feri de multe pericole, iar nerespectarea lor este pedepsită prin lege. Prin
realizarea acestor activităţi practice, aplicative de educaţie rutieră, copilul învaţă regulile de cir-
culaţie pe care le pune în practică, descoperă, găseşte soluţii, îşi asumă responsabilităţi şi ulterior
devine independent, adică în siguranţă.
Copiii îşi însuşesc gesturile şi comportamentele adulţilor, iar noi suntem datori să le oferim
doar exemple bune şi răbdare pentru a-i forma autonomi şi conştienţi de lumea din jur.

CRISTIAN SEBASTIAN, Clasa a II-a


Şc. Gimnazială Mireşu Mare,
judeţul Maramureş
Prof. înv. primar POP LUCIA

107
Prof. înv. preșcolar POPA ALINA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Mîrzănești, structură Grădinița cu Program Normal Nr. 4,
Teleormanu, județul Teleorman

CIOACĂ CRISTIAN, Grupa mare


Șc. Gimnazială Nr. 1 Mîrzănești,
structură Grădinița cu Program Normal Nr. 4,
Teleormanu, județul Teleorman
Prof. îndrumător: POPA ALINA

Prof. înv. preșcolar POPA CRISTINA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Bârlad, județul Vaslui
CODUL MICULUI PIETON
Prof. înv. preșcolar POPA CRISTINA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Bârlad, județul Vaslui

1. FII ATENT LA TRAVESRARE! - atunci când vrei să traversezi, asigură-te că te afli în fața unei
treceri de pietoni. Uită-te în stânga și în dreapta și, dacă traversarea este sigură, atunci poți continua.
2. FII ATENT LA SEMAFOR! - ține minte: ROȘU înseamnă „STAI!”, GALBEN înseamnă
„PREGĂTEȘTE-TE!” și VERDE înseamnă „PORNEȘTE!”. Asigură-te că traversezi mereu doar pe
culoarea VERDE, chiar dacă la celelalte culori ale semaforului strada este liberă.
3. MERGI DOAR PE TROTUAR! - trotuarul este acea parte a străzii destinată doar pietonilor.
Încearcă să mergi doar pe acolo, iar în cazul în care trotuarul este foarte îngust sau nu există, circulă
pe partea stângă a drumului, cât mai aproape de marginea acestuia.
4. NU ALERGA PE STRADĂ! - strada este creată special pentru circulația mașinilor. Dacă ești la
joacă cu prietenii, ai grijă să nu depășești trotuarul. O mașină ar putea apărea atunci când nici nu te
aștepți!
5. FII ATENT LA POLIȚIST! - agentul de circulație este prietenul copiilor și are grijă să intervină
atunci când este foarte aglomerat sau nu există semafor. Acesta îți va arăta, cu siguranță, când este
sigur pentru tine să traversezi sau să stai pe loc.
6. RESPECTĂ PASAJUL! - pasajul este un spațiu pe unde poți traversa în lipsa unei treceri de
pietoni și poate fi pe pământ sau subteran. Mergi pe acolo și vei fi ferit de orice neplăceri!
7. PUNE-ȚI CENTURA DE SIGURANȚĂ! - atunci când te urci în mașină, ești obligat să îți pui
centura de siguranță. Ea te va feri în cazul unui eventual impact și îți poate salva viața!
8. JOACĂ-TE DOAR LA LOCUL DE JOACĂ! - locul de joacă este un spațiu special amenajat pentru
copii. Acolo te poți juca fără grija că o mașină ar putea da peste tine. Totuși, chiar și în spațiul de joacă
nu alerga și nu te împinge cu alți copii. Astfel poți evita să fii rănit.
9. AI GRIJĂ CU BICICLETA! - mersul pe bicicletă ar trebui să se realizeze doar prin locurile
special amenajate sau pe trotuar. Atunci când alegi să mergi pe trotuar, folosește claxonul pentru a-i
atenționa pe ceilalți pietoni!
10. FII UN BUN PIETON! - respectă toate îndemnurile de mai sus, ascultă sfaturile părinților,
educatorilor sau polițistului. Cere ajutorul atunci când nu știi ce să faci. Ei te vor îndruma cel mai
bine!
108
Prof. înv. primar RĂDAC DANIELA
Şc. Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus, județul Alba

COPILUL DE AZI - PIETONUL SAU ȘOFERUL DE MÂINE


Prof. înv. primar RĂDAC DANIELA
Şc. Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus, județul Alba

Cum circulă pe stradă, indiferent dacă în mediul urban sau rural, ar trebui să fie una dintre
preocupările importante ale părinților legate de siguranța copiilor, iar noi am hotârât ca în cadrul
orelor de consiliere și orientare să desfășurăm cel puțin patru lecții pe această temă la fiecare clasă,
după care vom încerca să vedem și impactul acestor ore asupra comportamentului rutier al elevilor.
Tipul cercetării: practic-aplicativă
Scopul și obiectivele: stârnirea conștiinței fiecărui elev, în ceea ce implică respectarea regulilor
de circulație, pentru viață; identificarea influenței orelor de educație rutieră și pregătirea de a fi
pieton; evidențierea implicațiilor ce pot urma nerespectării regulilor de circulație.
Ipoteza de lucru:
Dacă, în cadrul orelor de consiliere, profesorul va familiariza elevii cu regulile de circulație,
atunci vor scădea considerabil evenimentele nedorite din această cauză.
Organizarea cercetării:
Am discutat cu copiii despre regulile de circulație pentru a vedea nivelul de cunoștințe deținute,
după care am ajuns la concluzia că acestea trebuie completate cu noi cunoștințe și fixate mult mai
bine, lucru care se va face la fiecare clasă de nivel primar, pe parcursul a patru ore de consiliere sau
dezvoltare personală. În cadrul acestor ore s-au citit scurte povestioare pe această temă, s-au vizio-
nat diferite filmulețe, câteva și pentru urmările nerespectării acestor reguli, iar într-una din ore a
fost invitat și polițistul. Pe parcursul activităților s-au desfășurat și jocuri de rol, unde și-au însușit și
reguli minime de acordare a primului ajutor.
Concluzii:
În urma acestor activități, elevii au reușit să conștientizeze importanța respectării regulilor de
circulație pentru a-și menține viața și sănătatea. În urma monitorizării profesorului de serviciu
din fața școlii, dimineața și la prânz, s-a observat o atenție crescută a elevilor față de regulile de
circulație.
ÎN PARC
BÎTE MIHAELA, Clasa a IV-a
Șc. Gimnazială „Emil Racoviță” Gîrda de Sus/Ghețar, județul Alba
Prof. îndrumător: RĂDAC DANIELA

Într-o zi frumoasă de primăvară, mama mi-a zis să îmi iau bicicleta și să merg la magazin.
Eu mi-am luat bicicleta, dar în drum spre magazin am intrat și prin parc, dar nu am avut grijă
la semnele de circulație, traversând strada prin locul nepermis. Pe când să intru în parc, am auzit
fluierul polițistului care era prezent pentru dirijarea circulației.
Atunci mi-am dat seama că am greșit. Polițistul m-a întrebat cum mă cheamă și câți ani am.
I-am răspuns speriată, deoarece mi-am dat seama de greșeala făcută.
Acesta mi-a adus la cunoștință fapta pe care am făcut-o, adică am traversat printr-un loc
nepermis, fără să mă asigur, punându-mi viața în pericol, am ieșit cu bicicleta pe un drum public
fără a avea vârsta de 14 ani, iar ca urmare mi-a înștiințat și părinții.
Mama a fost supărată pe mine și nu m-a mai lăsat să merg la magazin cu bicicleta. După 2 zile
un coleg de-al meu a făcut exact aceeași greșeală, dar nu a reușit să scape așa ușor cum am scăpat
eu, deoarece peste el a dat o mașină, colegul meu ajungând la spital cu un picior fracturat.
Atunci am înțeles mai bine greșeala pe care am făcut-o și m-am convins că am primit o
pedeapsă mică în comparație cu fapta mea.

109
Prof. înv. primar RĂȘCANU MARINA
Șc. Gimnazială Nr. 14 Constanța, județul Constanța
STRADA NU E LOC DE JOACĂ
Prof. înv. primar RĂȘCANU MARINA
Șc. Gimnazială Nr. 14 Constanța, județul Constanța

Încă de mici, copiii trebuie educați să respecte regulile de circulație, indiferent de ipostaza în
care se află, pieton sau pasager. Primele exemple de comportament sunt cele ale părinților. Dacă un
părinte respectă semnificația culorilor semaforului, precum și trecerile pentru pietoni, poate sta
liniștit că al său copil va respecta întocmai ceea ce vede la părinții săi.
Nu de puține ori, stând la semafor și așteptând să se facă verde să pot traversa cu fata, am
observat persoane traversând necorespunzător. Cea care le atrăgea atenția era chiar copilul meu,
un pui de doar trei anișori.
Strada nu e loc de joacă. Evitați să îi lăsați pe cei mici la joacă în apropierea străzilor intens
circulate de către autovehicule. În joaca lor, cei mici pot fi neatenți și pot ajunge în preajma mașini-
lor fără să își dea seama, iar de aici până la o tragedie nu este decât un pas. Copiii trebuie să se
joace în locurile special amenajate.
La traversarea străzilor, recomandați-le să se asigure de două ori înainte de a se apropia
de carosabil pentru a traversa, dar și faptul că mașinile au oprit pentru a le acorda prioritate. De
asemenea, este important ca micuții să știe că nu trebuie, sub nicio formă, să alerge, să se oprească
sau să se întoarcă din drum atunci când traversează strada. Cea mai bună metodă de educație
pentru cei mici este puterea exemplului. Dacă respectăm regulile de circulație, atunci și cei mici
vor învăța să le respecte.
Înainte de a ne educa copiii, trebuie să ne educăm pe noi, mai bine zis să le reamintim părinți-
lor regulile de circulație!
(Acesta este o parte din materialul susținut la Școala Părinților, activitate desfășurată în
colaborare cu Poliția Rutieră Galați, cu scopul de a diminua numărul accidentelor rutiere în care
copiii sunt victime.)

SFATUL NEATENȚIA SEMAFORUL


ANGHEL GIOVANI-NICOLAS STĂNICĂ EMIN-VLAS MIRCIOIU ALEXANDRU
Clasa a IV-a A Clasa a IV-a A Clasa a IV-a A
Șc. Gimnazială Nr. 14 Constanța, Șc. Gimnazială Nr. 14 Constanța, Șc. Gimnazială Nr. 14 Constanța,
județul Constanța județul Constanța județul Constanța
Prof. îndrumător: RĂȘCANU MARINA Prof. îndrumător: RĂȘCANU MARINA Prof. îndrumător: RĂȘCANU MARINA

Uite, eu cât sunt de mic, Astăzi eu m-am cam grăbit Roșul de la semafor
Tot știu să traversez un pic Și pe roșu am traversat, Vrea doar să ne arate
Strada pe la semafor, Însă domnul polițist Că poți aștepta ușor,
Doar pe verde, că-i ușor. A observat imediat. Că poți să te dai în spate.
Domnul polițist ne-ajută, El mi-a explicat mai bine Pe verde să traversezi
Dă din mâini, nu ne salută. Viața cum să-mi protejez Drumul ce-i în fața ta.
Doar mașini el va opri Și să am grijă de mine, De mașini să te ferești,
Să pot trece eu, să știi. Pe verde să traversez. E în joc viața ta.
Voi fi mai atent de-acum, Nu uita, copile drag,
De sfaturi voi asculta, Să fii atent mai mereu!
Îmi voi vedea de drum, Viața e ca un traseu,
Pe verde voi traversa. Când ușor și când mai greu.

110
Prof. înv. primar SASU ANA-MARIA
Șc. Gimnazială „Liviu Rebreanu” București, Sector 3
CIRCULĂM ÎN SIGURANȚĂ!
Prof. înv. primar SASU ANA-MARIA
Șc. Gimnazială „Liviu Rebreanu” București, Sector 3

În lipsa unei ore de educație rutieră din orarul elevilor, am hotărât ca în săptămâna „Școala
Altfel” să organizez o activitate specială, intitulată „Circulăm în siguranță”. În cadrul acestei activi-
tăți am discutat cu elevii despre reguli de circulație pe stradă, atât în cazul în care suntem pietoni,
circulăm pe bicicletă sau suntem pasageri într-o mașină.
Pentru a fixa informațiile primite, am urmărit și trei filmulețe puse la dispoziție de invitatul
zilei, prietenul nostru, domnul polițist. Copiii au primit și materiale necesare unei bune desfășurări
a activității: o cărticică de colorat, dar și cu exerciții, imagini cu cele mai „importante” semne de
circulație, o insignă cu „Ajutor de polițist”, o diplomă.
În finalul activității am pregătit o mică fișă pentru a vedea dacă elevii și-au însușit cele mai
importante reguli de circulație.

FIȘĂ DE LUCRU

Încercuiește răspunsul corect:


1. Traversăm pe culoarea ………………. a semaforului:
a) roșie b) portocalie c) verde
2. Semnul care indică o trecere pentru pietoni este:

3. Copiii cu o înălțime mai mică de 140 cm trebuie să circule întotdeauna în scaun special de
copii sau înălțător auto.
a) Adevărat b) Fals
4. Atunci când mergem pe bicicletă și vrem să traversăm o stradă pe la trecerea de pietoni, nu
este obligatoriu să coborâm de pe bicicletă:
a) Adevărat b) Fals

URMEAZĂ SFATUL POLIȚISTULUI


DUMBRAVĂ FLORIN, Clasa a III-a C
Șc. Gimnazială „Liviu Rebreanu” București, Sector 3
Prof. îndrumător: SASU ANA-MARIA

Polițistul spune tare: După semne ia-te, La curbe încetinește,


Fii atent, nu te da mare! Că așa-i la carte! Imediat oprește!
Ai grijă cum traversezi Polițistul spune Pe roșu staționezi,
Că acum mă enervez! Să iau note bune! Pe verde iar pornești.

111
NEGULESCU TEODORA, Clasa a III-a C PETRESCU SABIN, Clasa a III-a C
Șc. Gimnazială „Liviu Rebreanu” București, Sector 3 Șc. Gimnazială „Liviu Rebreanu” București, Sector 3
Prof. îndrumător: SASU ANA-MARIA Prof. îndrumător: SASU ANA-MARIA

Prof. înv. primar STECLARU CRISTINA


Șc. Gimnazială Bogdănești, județul Bacău
NECESITATEA STUDIERII EDUCAȚIEI RUTIERE ÎN ȘCOALĂ
Prof. înv. primar STECLARU CRISTINA
Șc. Gimnazială Bogdănești, județul Bacău

Ți s-a întâmplat vreodată să rămâi uimit de atitudinea copilului tău în timp ce stă la semafor?
L-ai auzit întrebând vreodată de ce este nevoie să aștepte la semafor când acesta este roșu, deși
el văzuse alți oameni traversând pe culoarea roșie a semaforului? Ți-a dat vreodată exemple de
copii care au traversat pe unde nu trebuia, de mână fiind cu părinții lor? Oare în ce societate trăim?
Știm ce monștri se ascund în spatele indiferenței sau neștiinței noastre? Știm la ce pericole ne
expunem copiii atunci când acceptăm o greșeală sau o înfăptuim chiar noi cu bună știință dând un
exemplu greșit copilului? Acestea sunt întrebări pe care noi ar trebui să ni le punem frecvent și cu
mare seriozitate. Tocmai de aceea școala, uneori sprijinită de către cadrele de poliție, au rezervat pe
parcursul anului școlar ore speciale pentru a aborda noțiuni de educație rutieră, noțiuni pe care
elevul să le audă, să le rețină și să le pună în practică mai târziu.
Prestanța uniformei de polițist și greutatea cuvântului pe care îl are Doamna în fața clasei,
fac ca amprenta informațiilor primite să reziste peste ani, făcându-se văzută în comportamentul
copiilor, a viitorilor adulți care vor educa, la rândul lor, generații de copii.
Într-o societate în care traficul este din ce în ce mai aglomerat, oamenii sunt din ce în ce mai
nerăbdători, mai neatenți, mai impulsivi este important ca elevul să cunoască regulile de circula-
ție, să le respecte și să dea exemplu în jurul său. Este important ca în lecțiile la care sunt dezbătute
asemenea subiecte, elevul să aibă parte de multe imagini, filmulețe, exemple de viață care să-i
rămână în minte bine întipărite.
Jocurile de rol au o mare importanță. Aici elevul este pus în diferite situații de viață, trebuie
să le rezolve în felul său, iar prin observațiile pe care le primește de la cei din jurul său, își
poate schimba comportamentul, atitudinea sa în trafic. Astfel se construiește ca un viitor adult
responsabil, cu răbdare și calm, respectând cu strictețe conduita corectă ca participant la trafic.
El va cunoaște semnele de circulație, va cunoaște semnalele polițistului, va cunoaște și respecta
marcajele străzii.
Ca părinți, ne vom bucura de liniște mai multă, vom avea siguranța că ai noștri copii sunt la
adăpost de accidente, știind că au învățat la școală noțiuni care să-i ajute în jungla numită trafic,
circulație.
112
Prof. înv. primar STOIAN FLORINA
Șc. Gimnazială Vînători, județul Vrancea

CIRCULĂ CORECT! ÎNDEMNUL POLIȚISTULUI

Prof. înv. primar STOIAN FLORINA Prof. înv. primar STOIAN FLORINA
Șc. Gimnazială Vînători, județul Vrancea Șc. Gimnazială Vînători, județul Vrancea

Când te plimbi pe strada lungă, Polițistul ne învață


Circulă pe partea stângă! Cum să circulăm pe stradă,
Fii mereu ascultător Pe unde să traversăm
De cei ce binele-ți vor! Și corect să circulăm.

Cine traversează strada, Îndemnul lui s-ascultăm!


Să privească stânga, dreapta! Pe stradă când ne plimbăm,
Să se-asigure orișicând, De mașini să ne ferim,
Pericolul evitând! Viața să o prețuim!

Iar dacă ai trotuar,


Nu e făcut în zadar!
Cu-ncredere să-l folosești,
De pericole să te ferești!

Prof. înv. primar STRUȚU PAULA


Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău

LINTEANU ȘTEFAN, Clasa a IV-a HUZUNA CLAUDIA, Clasa a IV-a


Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău
Prof. îndrumător: STRUȚU PAULA Prof. îndrumător: STRUȚU PAULA

113
MIHAI OVIDIU, Clasa a IV-a
Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău
Prof. îndrumător: STRUȚU PAULA

Prof. înv. primar ŞCHEAU MIHAELA


Șc. Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu, județul Gorj

DOMNUL POLIȚIST GHICITORI


Prof. înv. primar ŞCHEAU MIHAELA RÎSU MARIA-CARLA, Clasa a II-a
Şc. Gimn. „Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu, județul Gorj Şc. Gimn. „Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu, județul Gorj
Prof. îndrumător: ŞCHEAU MIHAELA
Tocmai ieri de dimineață
Mi-a ieșit un domn în față. Sunt copil civilizat,
Avea haină albăstruie, Pe trotuar merg neapărat.
Toți copiii par să-l știe. Cum să spun? Sunt tot un om,
M-a întrebat cu glas ușor: Dar pe stradă-s …………
- Cum treci strada, puișor? (Pieton)
Mi-am făcut curaj să-i spun:
- Eu sunt tare-atent la drum! Tatăl meu e dirijor
Strada voi fi traversat În traficul îngrozitor.
Doar prin locul cel zebrat Pe stradă este artist
Și când m-am asigurat Fiindcă este …………
Că șoferul a frânat. (Polițist)
Domnul se uită atunci grav:
- Hmmm, tu ești un copil grozav!
114
Prof. înv. preșcolar ȘERBAN ANDREEA MARIA
Grădinița cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea

SEMAFORUL NĂZDRĂVAN
Prof. înv. preșcolar ȘERBAN ANDREEA MARIA
Grădinița cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea

Ce frumos e semaforul, Astăzi n-are pălărie, Fără el întreaga stradă


Are raze aurii, E puțin cam supărat, Ar fi tristă, necăjită.
Toți copiii stau să-l vadă, Căci a apărut căldura. El e stâlpul nostru care
Căci pe verde pot porni. Semaforul s-a întristat. Ne arată calea bună.

Chiar la colț, pe strada mea, Pe roșu, știm fiecare, Să avem grijă, dragi copii,
Semaforul zice-așa: Nu e voie să pornim. Când mai traversăm pe stradă,
„E pe verde... treci băiete, Stăm pe loc și privim, Căci acum am învățat
Galben soare... ai răbdare Căci pe verde noi pornim. Semaforul luminat!
Roșu foc... stai pe loc!”
Semaforul licurici
Are grijă de cei mici.
Roșu, verde când se aprinde
Parcă zice: Luați aminte!

Prof. înv. primar ȘTEFAN RALUCA


Șc. Profesională „Areta Teodorescu” Grivița, județul Ialomița

URMEAZĂ ÎNDEMNUL POLIŢISTULUI


ȘTEFAN CRISTINA MARIA, Clasa a VIII-a
Șc. Profesională „Areta Teodorescu” Grivița, județul Ialomița
Prof. îndrumător: ȘTEFAN RALUCA

E marți, 24 ianuarie. Copiii trec grăbiți spre şcoală. Cristina, colega mea, elevă în clasa a III-a A,
a observat multă lume strânsă pe trotuar, iar în apropiere, o ambulanţă care pleca. Doi agenți de
circulație cercetau cu atenție locul. Cu toată curiozitatea ei, n-a putut afla cine a fost accidentat. Când
a intrat în clasă, s-a bucurat că a ajuns la școală mai devreme decât colega sa de bancă, Maria, care de
multe ori sosea înaintea ei.
Doamna învățătoare sosește îndurerată, cu lacrimi în ochi anunță elevii că Maria, în momen-
tul traversării incorecte a străzii a fost grav accidentată de o mașină și transportată de urgență la
spital. De multe ori ni s-a explicat în clasă, în timpul deplasărilor la muzeu, la căminul cultural, la
circ, în excursiile în afara localității, cum trebuie să traversăm strada, care sunt procedeele de
traversare a drumului public sau care este riscul unei traversări incorecte. De această dată, Maria
se grăbea să ajungă la școală înaintea Cristinei, trecând strada pe unde socotește că va câștiga
câțiva metri în plus sau câteva secunde.
A doua zi, doamna învățătoare l-a invitat pe domnul agent Cristea Tudor pentru a prezenta
regulile de traversare corectă. Acesta ne-a amintit că producerea accidentelor rutiere este greu
de evitat de către conducătorii autovehiculelor atunci când pietonii nu respectă regulile de depla-
sare pe drumurile publice. Drumurile care străbat șoselele nu se traversează la întâmplare.
După câteva zile i-am făcut o vizită la spital Mariei. Aceasta a înțeles că trebuie să se asigure
atunci când traversează și să o facă prin locuri permise. Parcă își ascundea privirea de noi, cred că
se simțea vinovată.

115
Asemenea greșeli, din nefericire, le fac unii elevi de școală care nu se pot scuza că nu au
știut ce înseamnă disciplina și corectitudinea pe drumurile publice. Elevii trebuie să fie exemplu în
deplasările lor pe drumurile publice, îndemnându-i și pe ceilalți copii să se comporte la fel, ba, mai
mult, atunci când observă abateri de la regulile de circulație, să intervină promt pentru a-i feri de
accidente.
Nu uitați! Urmează îndemnul polițistului!

Prof. înv. primar TĂNASE ILEANA AURELIA


Șc. Gimnazială „Alexandru Colfescu” Alexandria, județul Teleorman

CULORILE SEMAFORULUI ÎNDEMNUL POLIȚISTULUI


CHIVU BIANCA, Clasa a IV-a B STANCU RĂZVAN, Clasa a IV-a B
Șc. Gimnazială „Alexandru Colfescu” Alexandria, Șc. Gimnazială „Alexandru Colfescu” Alexandria,
județul Teleorman județul Teleorman
Prof. îndrumător: TĂNASE ILEANA AURELIA Prof. îndrumător: TĂNASE ILEANA AURELIA

Are ochii-n trei culori Chiar în colț, la școala mea,


Ce-s atenți la pietoni, Polițistul spune-așa:
Te-ndeamnă și fără grai, „- Regulile de le știi,
Când să pleci și când să stai. În siguranță vei fi.
Roșu-nseamnă stai acum, Nu te temi să mergi pe drum,
Că ești pieton pe drum! Că știi regulile-acum.
Verde-ți zice treci prudent, Pentru-a voastră siguranță,
Galbenul, să fii atent! Dați regulii importanță!”

Îndemnul polițistului
E comoara timpului.

REGULI RUTIERE SIGURANȚA RUTIERĂ


MOGOȘ TUDOR, Clasa a IV-a B CIOROBESCU ANDREEA, Clasa a IV-a B
Șc. Gimnazială „Alexandru Colfescu” Alexandria, Șc. Gimnazială „Alexandru Colfescu” Alexandria,
județul Teleorman județul Teleorman
Prof. îndrumător: TĂNASE ILEANA AURELIA Prof. îndrumător: TĂNASE ILEANA AURELIA

Domnul polițist ne-nvață Domnul polițist a zis


Cum să fim prudenți în viață. Că pe roșu-i interzis,
Regulile-s importante, La verde tu poți să treci,
Trebuie să le știm pe toate. Dar la galben tre' s-aștepți.
Trecerea de pietoni
Farul roșu când clipește, E o zebră în culori
Pericolul ne pândește; Ce așteaptă s-o pășim
Galbenul când ni se-arată, Oricând vrem s-o folosim.
Stă atentă lumea toată. Aste' reguli le-nvățăm,
Verdele când se ivește, Viața noi ne-o protejăm,
Lumea-ntreagă se pornește. Circulăm în siguranță,
Așa trecem liniștiți, Căci chiar îi dăm importanță.
De primejdie feriți.
Semaforul de-l respecți,
Niciodată nu greșești!

116
Prof. înv. primar TĂNASE VICTORIȚA
Liceul Teoretic „Ioan Petruș” Otopeni, județul Ilfov
URMAȚI SFATUL POLIȚISTULUI!
NĂSTĂSESCU TEODOR-ANDREI, Clasa a IV-a
Liceul Teoretic „Ioan Petruș” Otopeni, județul Ilfov
Prof. îndrumător: TĂNASE VICTORIȚA

Într-o zi friguroasă, semaforul din centrul orașului nu mai funcționa. Intersecția s-a umplut
pe dată de mașini și circulația s-a blocat. Șoferii nervoși claxonau fără încetare. Într-o clipită a
apărut un agent de circulație. Era domnul Mihai, vecinul nostru, pe care îl știu de mic. Postat în
mijlocul mulțimii de mașini, începe să ridice mâinile, se răsucește pe călcâie și, ajutat de fluierul
său, eliberează intersecția și circulația mașinilor revine la normal. L-am privit mult pe domnul
Mihai și mi-am dorit în gând să fiu și eu polițist.
După această întâmplare, mare mi-a fost mirarea când domnul Mihai a venit la noi la școală
și ne-a ținut o lecție: „Urmați sfatul polițistului!”. El ne-a vorbit despre străzi și mersul pe jos,
despre intersecții, despre cum traversăm și pe unde ne plimbăm cu bicicleta sau cu rolele. Ei
bine, chiar și aceste locuri au regulile lor, pe care trebuie să le respectăm, pentru ca noi să fim în
siguranță.
Domnul Mihai ne-a învățat semnificația indicatoarelor rutiere și regulile care trebuie urmate.
Ne-a explicat pe înțelesul nostru și nu a fost deloc greu să pricepem și am învățat ce trebuie să
facem.
Cel mai mult ne-a plăcut când domnul polițist ne-a prezentat semnele de circulație. Dacă
respectăm aceste semne, îi respectăm pe cei din jur și, în același timp, ne protejăm și pe noi înșine.
Sunt multe locuri în care trebuie să ai grijă când circuli în oraș, pe jos sau cu transportul public:
mașini, semafoare, semne de circulație, bicicliști, alți pietoni.
Cel mai important, însă, este să ai un comportament prudent, astfel să fii mereu în siguranță.
Atunci când ai nevoie de ajutor, ascultă sfatul polițistului!

Prof. înv. primar TIRPE MARIA-EVA


Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, județul Bihor

BUNE PRACTICI DE EDUCAȚIE RUTIERĂ


A.B.C.-UL EDUCAȚIEI RUTIERE
Prof. înv. primar TIRPE MARIA-EVA
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, județul Bihor

Trăim într-o lume în care autovehiculele de toate felurile, zgomotul motoarelor fac parte din
cotidian, amenințând nu doar liniștea, ci și securitatea și viața noastră, uneori. În acest context,
educația rutieră devine educație pentru viață, fiind o componentă importantă a educației complexe
pe care școala și familia se străduiesc să o acorde copiilor.
Comisia Europeană a adoptat un Program de Acţiuni de Siguranţă Rutieră 2011-2020, pro-
gram care a păstrat obiectivul de reducere cu 50% a numărului de răniţi şi victime în accidente
rutiere la nivelul Uniunii Europene. Din această perspectivă, și România a adoptat Strategia Națio-
nală pentru Siguranța Rutieră 2013-2020 și Programul Naţional de Acţiuni Prioritare care îşi
propune stoparea creşterii numărului de victime şi atingerea obiectivului european. Consiliul
Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, precum și organele de specialitate ale administraţiei
publice centrale şi reprezentanţii administraţiei publice locale, recunoscute prin lege, au atribuţii
privind siguranța rutieră. Din Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră fac parte și repre-
zentanți ai Ministerului Educației Naționale.

117
La nivel de școli se desfășoară o serie de activități, de cele mai multe ori în parteneriat cu
poliția, care au ca scop educația rutieră a elevilor de la cea mai fragedă vârstă. O astfel de activitate
s-a desfășurat și la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea. Activitatea „A.B.C.-ul
educației rutiere” a fost o activitate complexă, desfășurându-se pe trei module. Primul modul a con-
stat în învățarea și exersarea circulației corecte și în siguranță pe stradă, precum și traversarea
corectă, sub atenta îndrumare a polițiștilor.
„Traversăm corect, pe trecerea de pietoni!”
În cadrul celui de-al doilea modul, elevii au avut posibilitatea să afle de la polițiști cum pro-
cedează și ce se întâmplă cu cei care încalcă regulile de circulație, au făcut „cunoștință” cu mașina
poliției, au dat sfaturi colegilor prin stație, au pornit girofarurile.
Îi „ajutăm” pe domnii polițiști!
Cel de-al treilea modul s-a desfășurat sub formă de ateliere de lucru, în care elevii organizați
în grupuri cooperante au realizat afișe privind educația rutieră. La sfârșitul activității, aceste afișe
au fost expuse pe holul școlii, spre a fi vizualizate și de colegii din celelalte clase.
Realizăm afișe pe teme rutiere!

REGULILE DE CIRCULAȚIE
PEPELEA IOANA, Clasa a II-a A
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, județul Bihor
Prof. îndrumător: TIRPE MARIA-EVA

Alin și mama lui se duc la cumpărături. Pentru a ajunge la magazin, trebuie să treacă strada.
Ajunși la trecerea de pietoni, așteaptă culoarea verde a semaforului.
Polițistul aflat în intersecție îi felicită și le spune:
- Ați procedat foarte bine! Înainte să traversezi strada, trebuie să te asiguri întotdeauna. Acum
puteți trece în siguranță.
Cei doi se îndreaptă zâmbind spre magazin.

PE PEGAS CĂLARE În goană o mână se-ntinde spre stele,


DEMIAN MINA, Clasa a II-a A Îi scapă ghidonul și zboară... spre ele,
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, De frână a uitat, nu-i chip s-o mai pună
județul Bihor Și cade băiatul. Nu e a bună!
Prof. îndrumător: TIRPE MARIA-EVA
La școală polițistul l-a îndemnat
Pe Pegas călare în zbor se avântă, Să circule doar prin loc indicat.
Nici stânga, nici dreapta – Ionuț nu se uită. Neascultarea, viteza, neatenția,
Nici zebră, nici stop, nici intersecție, I-au amintit de ora cu Poliția.
Nimic din ce-a învățat el la lecție.

CSIKORTAS SOFIA, Clasa a II-a A


Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea,
județul Bihor
Prof. îndrumător: TIRPE MARIA-EVA

118
Prof. înv. primar TIVIG DIANA MARIANA
Șc. Gimnazială Pocruia, comuna Tismana, județul Gorj

RESPECTAREA REGULILOR DE CIRCULAŢIE


Prof. înv. primar TIVIG DIANA MARIANA
Șc. Gimnazială Pocruia, comuna Tismana, județul Gorj

Misiunea unui dascăl nu este doar de a transmite informaţii, ci şi aceea de a-i face pe copii
să înţeleagă ceea ce li s-a predat şi a-i pregăti pentru viaţă. Viaţa e cel mai preţios dar primit şi
suntem obligaţi să avem grijă de ea, să o facem cât mai frumoasă şi mai uşoară. Pentru a reuşi acest
lucru, părinţii şi cadrele didactice trebuie să lucreze împreună, folosindu-se de toată experienţa,
priceperea şi înţelegerea. Încă de la grădiniţă, copilul învaţă noţiuni elementare, dar atât de nece-
sare, despre regulile de circulaţie şi respectarea acestora, ceea ce îi face să devină responsabili.
Primul model al unui copil este chiar părintele său, cei mici fiind tentaţi să copieze compor-
tamentul şi acţiuniile adulţilor, de aceea este foarte necesar ca şi elevii şi părinţii să înţeleagă
necesitatea respectării acestor reguli de circulaţie, precum şi consecinţele nerespectării acestora.
În activitatea la clasă, consider că este util să îi antrenăm pe copii în diferite jocuri didactice ce
au ca scop dezvoltarea deprinderilor de comportare civilizată pe stradă, de respectare a regulilor
de circulaţie rutieră. Un rol deosebit în educarea copiilor îl are memorarea poeziilor și lecturarea
unor scurte povestioare cu temă rutieră, vizionarea unor filmuleţe educative şi dirijarea unor dis-
cuţii libere cu un agent de poliţie. În acest fel, elevii vor conştientiza că respectarea regulilor rutiere
le va proteja viaţa şi îi va ţine departe de posibile accidente.

RECREAŢIA MARE
COCINĂ ANA, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială Pocruia, comuna Tismana, județul Gorj
Prof. îndrumător: TIVIG DIANA MARIANA

Sună clopoţelul. Este recreaţia mare. Albert se pregăteşte să meargă în curtea şcolii. Îi vine o
idee nesăbuită. Vrea să traverseze la magazinul de lângă şcoală. Din spate se aude o voce:
- Nu ai voie să faci aşa ceva! Nu-ţi dai seama cât este de periculos?
Era colegul său de bancă, un băiat tăcut de obicei.
- Mă grăbesc! Nu pot să pierd timp aşteptând să traversez pe trecerea de pietoni!
- Ai uitat că ieri am avut întâlnire cu poliţistul din localitatea noastră? Ne-a învăţat multe lu-
cruri interesante şi ne-a explicat ce ni se poate întâmpla când nu suntem atenţi şi circulăm nere-
gulamentar.
- Eu nu am fost ieri la şcoală, pentru că am fost bolnav.
- Acesta nu e un motiv pentru care să nu respecţi regulile de circulaţie! Îţi pui viaţa în pericol!
Nu merită să te grăbeşti!
- Ai dreptate, Andrei! Mai bine renunţ.
Cei doi se îndreaptă grăbiţi spre sala de clasă.

SEMAFORUL POLIŢISTUL
ANDREESCU GHEORGHE, Clasa a III-a POPESCU CRISTIAN, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială Pocruia, comuna Tismana, județul Gorj Șc. Gimnazială Pocruia, comuna Tismana, județul Gorj
Prof. îndrumător: TIVIG DIANA MARIANA Prof. îndrumător: TIVIG DIANA MARIANA

La un colţ, pe a mea stradă, În interescţia mare, îi dirijează pe şoferi,


Semaforul stă de pază, Pe pietoni îi îndeamnă ca să nu facă greşeli.
Are grijă când să zică El e poliţistul care ne zâmbeşte fericit,
Că poţi trece fără frică. Vesel, bun, nevoie mare, bucuros că l-ai văzut.
119
Când e galben, ai răbdare El salută pe oricine şi de bine te învaţă,
Că e aglomeraţie mare, Ca să respecţi reguli stricte,
Când e roşu, stai pe loc, Ca să n-ai probleme-n viaţă.
Nu-i de traversat deloc. Chiar de eşti pitic, om mare sau bunic,
Mai bine previi un lucru şi nu vei păţi nimic.
Verdele când se arată,
Strada treci acum îndată,
Nu ţi-e frică de nimic,
Oricât ai fi tu de mic.

SFATUL POLIŢISTULUI
RĂUŢ DARIUS, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială Pocruia, comuna Tismana, județul Gorj
Prof. îndrumător: TIVIG DIANA MARIANA

Într-o bună zi frumoasă, Mă opresc şi-n minte-mi vine, Stau aşa, cu gândul dus,
Mergând uşurel spre casă, Cum e bine pentru mine? Poliţistul ce mi-a zis?
Ajungând la colţ de stradă, Să alerg pe strada mare Că e bine de ştiut,
Văd semaforul de pază. Sau s-aştept verdea culoare? Pe la zebră-i de trecut.

Prof. înv. primar TOMA ELENA TATIANA


Colegiul „Ferdinand I” Măneciu, județul Prahova

REGULI ELEMENTARE DE CIRCULAŢIE PENTRU MICUL PIETON


Prof. înv. primar TOMA ELENA TATIANA
Colegiul „Ferdinand I” Măneciu, județul Prahova

Încă de la vârste fragede, copiii trebuie să cunoască un set minim de reguli de circulaţie care
au ca scop protejarea vieţii. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice trebuie să explice copiilor cât de
important este să respecte aceste reguli, pentru a fi în siguranţă atunci când traversează strada sau
când se joacă pe stradă sau circulă cu bicicleta sau rolele.
Este cunoscut faptul că în fiecare an au loc accidente în care sunt implicaţi şi copii, cauzate în
primul rând de traversarea neregulamentară a străzii, de joaca micuţilor în spaţii neadecvate sau
de mersul cu bicicleta sau rolele pe partea carosabilă a străzii. Cei mici trebuie să înţeleagă că strada
este un loc periculos, nicidecum un loc de joacă.
În cadrul orelor de educaţie rutieră, am stabilit cu elevii mei o serie de reguli de circulaţie
pentru copii, care au rolul de a preveni implicarea lor în accidente:
1. Traversăm strada numai prin locurile special amenajate şi semnalizate prin marcaje sau
indicatoare. Dacă nu există o trecere de pietoni, traversăm strada pe la colţul străzii, cu şi mai multă
atenţie, deoarece aici maşinile au prioritate, nu pietonii.
2. Atunci când trecerea de pietoni este prevăzută cu semafoare, aşteptăm culoarea verde şi
nu ne angajăm în traversarea străzii în fugă, prin faţa sau prin spatele autovehiculelor staţionate.
Traversarea se face în pas vioi.
3. Circulăm numai pe trotuare, iar acolo unde nu există amenajate trotuare, ne deplasăm pe
partea stângă a drumurilor, cât mai aproape de marginea acestora, ca să putem vedea maşinile care
vin înspre noi.
4. Atunci când călătorim cu autoturismul, copiii stau în scaunul auto potrivit vârstei lor şi
poartă întotdeauna centurile de siguranţă.
120
5. Când părinţii îşi aduc copiii la şcoală cu maşina, micuţii trebuie să coboare din maşină pe
partea cu trotuarul, în felul acesta vor fi în siguranţă şi nu-i vor încurca pe ceilalţi participanţi la
trafic.
6. Copiii au voie cu bicicleta sau cu rolele numai pe pistele sau în zonele special amenajate şi
trebuie să poarte echipament de protecţie adecvat: cască, cotiere, genunchiere.
7. La joacă, cele mai sigure locuri sunt parcul, grădinile sau spaţiile special amenajate. Nu ne
jucăm în vecinătatea străzii pe unde trec maşini care ne pot accidenta!
Este necesar să le explicăm copiilor importanţa respectării regulilor de circulaţie, încă de la
vârste fragede, în aşa fel încât să prevenim accidentele. Orele de educaţie rutieră sunt foarte
importante pentru şcolarii mici, deoarece prin intermediul acestora, ei află lucruri care le pot salva
viaţa.
Un copil informat este un copil salvat! Alege să fii informat! Alege viaţa!
Bibliografie:
,,Educaţia rutieră - Educaţia pentru viaţă” - îndrumar de educaţie rutieră pentru învăţământul
primar, Editura Cuvântul Info, 2007

LA BUNICII MEI DIN SAT SEMAFORUL


MANCIU ANDREI LUCIAN, Clasa a III-a C VASILESCU MARIO ANDREI, Clasa a III-a C
Colegiul „Ferdinand I” Măneciu, județul Prahova Colegiul „Ferdinand I” Măneciu, județul Prahova
Prof. îndrumător: TOMA ELENA TATIANA Prof. îndrumător: TOMA ELENA TATIANA

La bunicii mei din sat, Eu cunosc un dirijor


Eu şi cu Matei ne-am luat Pe-orice stradă, nu la cor,
Mingea şi am plecat pe înserat Are ochii-n trei culori
Un meci de fotbal să provocăm. Şi-i atent la trecători.

Şi când meciul a început, Pieton, şofer de eşti,


Mingea ne-a păcălit, Nu te lasă să greşeşti,
Dintr-un salt a fugit, Te îndrumă fără griji
Ia-o de unde nu-i! Când să treci şi când să stai.

Mingea sărise gardul. Noi ascultăm sfatul lui,


Cum să o recuperăm? Strada nu o trecem hai-hui.
Mă duc fuga să o iau, Respectând îndemnul său,
Dar nu am loc marcat în faţa mea. Circulăm corect mereu!

Mai încolo este zebra,


Mă duc ușurel traversând.
Ajuns în partea cealaltă în siguranţă,
Recuperez mingea şi continuăm meciul.

După respectarea unei reguli de circulaţie,


Meciul de fotbal l-am încheiat,
Scorul eu l-am egalat.
Eu şi Matei ne-am distrat.

121
Prof. înv. primar TUDORACHE LOREDANA-ȘTEFANIA
Șc. Primară Nr. 2 Stâncești, județul Botoșani

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI RUTIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


Prof. înv. primar TUDORACHE LOREDANA-ȘTEFANIA
Șc. Primară Nr. 2 Stâncești, județul Botoșani

Educația rutieră este esențială pentru elevii ciclului primar, mai ales că aceștia se deplasează
adesea neînsoțiți către și de la școală, traversând uneori un întreg sat, cartiere intens circulate,
bulevarde supraaglomerate. De asemenea, elevii din mediul rural folosesc ocazional bicicleta sau
circulă cu mijloace de transport cu tracțiune animală. De aceea este important ca ei să fie instruiți
în acest domeniu vast, pentru siguranța personală, prin intermediul unor activități educative școlare
și extrașcolare specifice vârstei.
Comportamentele și atitudinile adecvate în situațiile impuse de circulația rutieră modernă
se vor forma treptat, datorită experienței lor deja acumulate în perioada anterioară, datorită
exemplelor și indicațiilor celorlalți: membri ai familiei, doamnei educatoare, colegilor de grupă etc.
și se vor aplica în situații concrete de viață.
Activitățile de învățare pot viza abordarea interdisciplinară, integrată, participativă, prin
diferite mijloace, tehnici și metode didactice, utilizându-se jocuri, aplicații practice, studii de caz,
simularea unor situații concrete, compuneri, exerciții, ghicitori, poezii, desene, colaje, articole
tematice, cântece, texte literare, proverbe și zicale celebre, rebusuri, puzzle-uri, toate acestea cu
scopul de a preveni posibile accidente. Elevii au astfel posibilitatea de a cunoaște și utiliza limbajul
rutier, de a cunoaște și respecta regulile de circulație rutieră, de a forma deprinderi de comporta-
re preventivă și corectă în calitate de pieton, de a exersa comportamente dezirabile în traficul
aglomerat și zbuciumat al zilelor noastre, de a-și manifesta atitudini favorabile pentru a lua decizii
potrivite în anumite situații.
Conținuturile abordate în acest sens vizează principalele cuvinte din vocabularul circulației,
circulația pietonilor, regulile privind traversarea pietonilor, folosirea mijloacelor de transport,
conduita preventivă.
Educația rutieră constituie așadar o componentă importantă a educației de care trebuie să
ținem cont și pe care trebuie s-o abordăm integrat, diferențiat, serios, atractiv și interesant în
învățământul primar!

MICUL PIETON
MANOLE DENISA-BEATRICE, Clasa a IV-a
Șc. Primară Nr. 2 Stâncești, județul Botoșani
Prof. îndrumător: TUDORACHE LOREDANA-ȘTEFANIA

Regulile de circulație trebuie respectate, Polițistul ne îndeamnă


Căci ele sunt verificate Să fim buni pietoni,
Și mai sunt și sancționate Să trecem numai pe culoarea verde
Prin amenzi și avertismente. Sau pe trecerea de pietoni.

Viața are prioritate, Pe partea corectă trebuie să circulăm,


Mai ales când ești educat În stradă niciodată să nu ne jucăm,
Acasă, la școală sau în societate, Foarte bine să ne asigurăm,
Să respecți și să fii educat. Să fim atenți când traversăm!

122
URMEAZĂ ÎNDEMNUL POLIȚISTULUI!
CONDURACHI ADELINA-IONELA, Clasa a IV-a
Șc. Primară Nr. 2 Stâncești, județul Botoșani
Prof. îndrumător: TUDORACHE LOREDANA-ȘTEFANIA

Fiecare copil are dreptul la viață, dar depinde și de el cum are grijă de ea. În primul rând trebuie
să o prețuiască și să cunoască regulile de circulație pe care să le respecte.
Copiii nu au voie să se joace pe stradă, deoarece își pun viața în pericol și se pot întâmpla
accidente. Pentru aceasta există spații de joacă special destinate lor.
Aceștia trebuie să traverseze mereu pe la trecerea de pietoni și numai pe culoarea verde a
semaforului. Înainte de traversare este necesară asigurarea sa mai întâi în stânga, apoi în dreapta.
Atunci când circulă pe marginea drumului, ei vor ține cont de sensul lor de mers și de mersul
mașinilor, fiind mereu pe partea stângă a acestuia. Se vor feri mereu de mașini de câte ori este
nevoie, atunci când se simt în pericol.
Pentru a fi în siguranță, copiii trebuie să evite mersul pe bicicletă pe străzile aglomerate,
deplasarea pe trotinetă pe șosea, plimbarea cu căruța fără a fi așezați corespunzător în ea sau
neînsoțiți.
De asemenea, copiii trebuie să țină mereu cont de îndemnul polițistului care dirijează circula-
ția, care îi instruiește în școli, care le oferă afișe tematice educaționale.

Prof. înv. preșcolar TUFENESCU ANDREEA


Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, județul Rm. Vâlcea
CUM TRECI STRADA
Prof. înv. preșcolar TUFENESCU ANDREEA
Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, județul Rm. Vâlcea

Cum treci strada, îţi spun eu! Când mergi cu mama la plimbare
Să ştii că nu e foarte greu. Şi mâna ea ţi-a oferit,
Când vezi roşu-n semafor, Să ştii că grija sa e mare
Să te opreşti repejor. Şi de pericol te-a ferit.
Stai pe loc şi ai răbdare
Să se schimbe-a lui culoare. Oriunde mergi, oraş sau sat,
Când verde-n semafor apare, La joacă, în parc sau la plimbare,
Te uiţi în jurul tău atent S-asculţi cu-atenţie al meu sfat:
Şi făcând pasul tot mai mare, „Când traversezi, ai grijă mare!”
Ai traversat strada perfect.

Prof. înv. primar TUSAN MARIA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Măeriște, județul Sălaj
FII PRUDENT! PREŢUIEŞTE VIAŢA!!!
Prof. înv. primar TUSAN MARIA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Măeriște, județul Sălaj

Cred că în toată acțiunea educativă pe care o realizăm noi, dascălii, un singur cuvânt este
prioritar: „viața” - viața noastră, a copiilor, a celor din jurul nostru. Ea este cel mai frumos dar primit
de la Dumnezeu și trebuie să avem grijă să n-o distrugem, ci s-o prețuim, s-o facem cât mai frumoasă
și ușoară. Astăzi, mai mult ca oricând, viața noastră este pusă în pericol din cauza circulației rutiere
123
mult mai intense decât în trecut, deoarece a crescut numărul autovehiculelor, îndeosebi a celor
performante, care circulă cu mare viteză, dar și a multor conducători care nu ţin întotdeauna
seama de normele în vigoare. Pentru a nu deveni victimele circulației rutiere, elevii noștri trebuie
să cunoască cele mai elementare reguli de circulaţie pe drumurile publice. Aceasta în primul rând,
pentru că ei sunt cei mai expuşi accidentelor, din cauza vârstei fragede şi, de multe ori, din cauza
unei insuficiente supravegheri.
Odată cu intrarea în şcoală, copilul este zilnic în contact direct cu circulaţia și i se impun noi
cerinţe cu privire la deplasarea pe drumurile publice, fapt pentru care am organizat și desfășurat
cu ei numeroase activități care au avut ca scop cunoașterea semnelor și regulilor de circulație și
prevenirea vătămării copiilor prin accident rutier, cunoașterea faptul că strada nu este loc de joacă,
precum şi ce consecinţe poate avea o clipă de neatenţie. Chiar dacă sunt la o vârstă fragedă și nu
întotdeauna înțeleg ceea ce se întâmplă în jurul lor, copiii trebuie să fie conștienți de pericolele pe
care le prezintă traficul rutier și ce consecințe grave poate avea nerespectarea regulilor de circulație.
De asemenea am încercat și sper că am și reușit să le formez sentimente de respect şi de admiraţie
faţă de poliţişti şi să-i fac să înţeleagă că poliţistul este un prieten care veghează asupra liniştii şi
siguranţei noastre şi pe care, la nevoie trebuie să-l ajutăm.
La orele de A.V.A.P. am confecționat împreună cu elevii semne de circulație din materiale
reciclabile, iar la orele de C.L.R. au compus poezii pe teme de circulație rutieră. Astfel, copiilor le-a
fost stimulată curiozitatea și creativitatea atât prin creațiile literare pe care le-au elaborat, cât și
prin desenele realizate sau semnele confecționate. Au învățat de asemenea pe unde să traverseze
corect strada și în ce condiții, au învățat pe ce parte a drumului circulă ca pietoni, au învățat că
trebuie să respecte culorile semaforului și că doar culoarea verde ne permite să traversăm în
siguranță drumul.
De asemenea, au învățat că trebuie să se joace în locuri special amenajate, feriţi de accidente,
iar plimbările cu bicicleta sunt permise pe aleile din parc sau pe pistele special amenajate, au învă-
țat că trebuie să spună „Nu” propunerilor făcute de necunoscuți și să nu deschidă ușa persoanelor
străine. În același timp, au învățat regulile de comportare ce trebuie respectate zilnic pentru elevii
care circulă cu microbuzul școlii, regulile în timpul călătoriei într-un mijloc de transport în comun,
dar și consecinţele nerespectării acestora.
Ne-am bucurat de prezența în cadrul activităților noastre a unui reprezentant al Poliției Locale,
care le-a prezentat copiilor aspecte din viața unui agent de circulație, informându-i și despre faptul
că anual mulți copii își pierd viața în accidente comise din vina lor, de cele mai multe ori pentru că
au folosit strada ca loc de joacă sau au traversat prin locuri nepermise. Prin activitățile desfășurate,
am evaluat gradul de pregătire al copiilor pentru a putea face față provocărilor vieții de zi cu zi în
condiții de siguranță.
Părinții și cadrele didactice trebuie să formeze o echipă unită în a ajuta copiii cât mai de
timpuriu să învețe și, mai ales, să respecte regulile de circulație. Cine respectă regulile de circulație
își apără viața! Ca dascăli sau adulţi, părinţi sau poliţişti avem datoria morală să-i învăţăm pe copii
să cunoască şi să respecte regulile de circulaţie în orice împrejurare şi în orice situaţie, să cunoască
consecinţele nerespectării acestora, să fie prudenţi, să preţuiască viaţa.

SFATUL MEU
POCOLA ANDREEA, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială Nr. 1 Măeriște, județul Sălaj
Prof. îndrumător: TUSAN MARIA

Când strada vreți să traversați, În față și-n spate priviți Indicatoarele de le veți învăța
Oriunde voi vă aflați, Și, dacă mașini nu vin, Și regulile le veți respecta,
Asigurați-vă bine, Dragi copii, să m-ascultați Incidente nu veți avea,
Dacă vreo mașină vine! Liniștiți să traversați! În siguranță veți circula!

124
PIETONUL
BORDEAN NATALIA, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială Nr. 1 Măeriște, județul Sălaj
Prof. îndrumător: TUSAN MARIA

La școală noi am învățat Pe stradă nu ne jucăm,


Când pe jos la drum pornim, Nu fugim, nu alergăm.
Pietoni noi ne numim, Mergem toți în pași vioi,
Și-n trafic atenți să fim. Că doar școlari suntem noi.

Cum circulăm, cum traversăm, Iar atunci când traversăm,


Dar și cum să ne comportăm. În stânga - dreapta ne uităm,
De polițiști noi să ascultăm, La telefoane nu vorbim,
Viața să ne-o protejăm. Pe trecere nu ne oprim,
Ca prudenți mereu să fim!

TRAVERSAREA
CHIȘ CASIAN, Clasa a III-a
Șc. Gimnazială Nr. 1 Măeriște, județul Sălaj
Prof. îndrumător: TUSAN MARIA

Dacă vreau să traversez, Dacă roșu se arată Dacă trotuar nu avem,


La semafor eu mă opresc. Mă opresc numai îndată. Pe partea stângă circulăm.
Stau bine și mă gândesc Când verdele s-a arătat, De mașini noi ne ferim
Pe ce culoare traversez. Eu încet am traversat. Și nimica nu pățim.

Prof. înv. primar VASILE LILIANA


Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timișoara, județul Timiș
CIRCULAȚIA
LĂNCRĂNGEAN LEONARD, Clasa a IV-a E3
Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timișoara, județul Timiș
Prof. îndrumător: VASILE LILIANA

Ce mare e strada și ce aglomerată! Uite şi un semafor!


Cu semne și oameni e împresurată! Dacă roşu el arată,
Deci, când eşti, copile, pe bicicletă, Stai acolo şi aşteaptă!
Ai un semn ce îți indică Iar când galben se iveşte,
Să te plimbi pe-acolo fără frică. Fii pregătit.... Căci apare imediat
Verdele imaculat.
Zebra e o ştrengăriță,
Ea pe tine te invită Deci, fii atent, te rog, copile!
Să păşeşti mai curajos, Strada nu e loc de joacă.
Iar voi, maşini, stați frumos! Fii atent, e viața TA!

125
MICUL POLIȚIST
STAN ȘTEFANIA MELINDA, Clasa a IV-a E3
Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timișoara, județul Timiș
Prof. îndrumător: VASILE LILIANA

Într-o zi, la școală, a venit un echipaj de la Poliția Rutieră. Polițiștii ne-au spus multe reguli de
circulație, de exemplu: să ne asigurăm când trecem strada, să trecem pe culoarea verde la semafor și
multe alte reguli de circulație.
În fiecare zi multă lume este implicată în accidente rutiere, unii fiind uciși, iar alții răniți. Deci,
este important pentru noi de a învăța să circulăm pe străzi în mod corespunzător și în condiții
de siguranță. Având în vedere că șoselele sunt foarte aglomerate în zilele noastre, ar trebui să fim
foarte atenți la traversarea lor. Este mai sigur să folosim trecerile de pietoni, iar dacă nu există
puncte de trecere, trebuie să ne asigurăm în dreapta și în stânga și să traversăm numai când este
sigur. Folosirea bicicletei poate fi și ea periculoasă. Noi trebuie să acordăm o atenție deosebită la
drum, să respectăm toate regulile de circulație și să purtăm neapărat cască. Acestea au fost câteva
dintre lucrurile spuse de către polițiști. Totuși nu există nicio garanție că nu o să fim implicați în
vreun accident.
Dacă vom circula cu atenție, vom folosi șoselele cât mai mult timp, dacă vom fi neglijenți, s-ar
putea să nu le mai folosim vreodată.
După această scurtă prezentare am rămas plăcut impresionată și cu o dorință nespusă de a
deveni și eu polițistă.

SFATURILE UNUI POLIȚIST


VĂCĂREANU DENIS, clasa a IV-a E3
Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timișoara, județul Timiș
Prof. îndrumător: VASILE LILIANA

E dimineață! Razele soarelui aleargă cu repeziciune spre pământ.


Sunt plin de fericire. Astăzi mergem cu toții să o vizităm pe bunica. Mi-am pus repede câteva
lucruri în rucsac și am urcat în mașină. Mama m-a atenționat să îmi pun centura. N-am ascultat-o.
Cântam și chiuiam de bucurie. Aștept de mult această zi.
La prima intersecție, un polițist ne face semn să oprim. După ce stă de vorbă câteva minute cu
părinții mei, își întoarce privirea către mine și mă întreabă de ce nu port centura. Preț de câteva clipe
n-am știut ce să-i răspund.
Domnul cu umeri lați și puternici m-a sfătuit să port întotdeauna centura de siguranță în timpul
călătoriei cu autoturismul, iar când cobor din mașină, să o fac doar pe partea trotuarului. În felul
acesta, nu doar că nu îi voi încurca pe ceilalți participanți la trafic, dar voi fi și în siguranță.
Domnul polițist mi-a spus că în fiecare an au loc accidente rutiere în care sunt implicați copii.
Așa că mi-a dat și alte sfaturi: să traversez strada numai prin locurile special amenajate și sem-
nalizate prin indicatoare sau marcaje, iar dacă trecerea de pietoni e prevăzută cu semafoare, să
aștept culoarea verde, să nu traversez în fugă și niciodată prin fața sau prin spatele mașinilor
staționate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în stații. Mi-a spus, de asemenea, să circul
numai pe trotuare, iar acolo unde nu există trotuare sau poteci laterale, să mă deplasez numai pe
partea stângă a drumului, cât mai aproape de margine, dar nu în grup, ci în șir, unul câte unul.
Am ascultat atent, mi-am pus centura și, după ce i-am promis domnului polițist că voi fi cu
băgare de seamă de acum înainte, ne-am continuat călătoria spre bunica. Am rămas tăcut tot dru-
mul. Cunoșteam regulile de circulație, doar că niciodată nu am fost mai conștient de importanța lor,
ca acum.
Cine respectă regulile de circulație, își apără viața!

126
Prof. înv. primar VÎLCU NICOLETA
Șc. Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, județul Bacău
ÎN TAINELE REGULILOR DE CIRCULAȚIE
MOVILĂ CAROLINA MARIA, Clasa a III-a B
Șc. Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, județul Bacău
Prof. îndrumător: VÎLCU NICOLETA

Într-o zi, când copiii clasei a III-a au terminat orele, ei au fost cu doamna învățătoare la o
întâlnire cu cei de la poliție, departamentul rutier, pentru a cunoaște regulile de circulație.
Așteptau toți curioși, când în cameră și-a făcut apariția un polițist. Era un domn înalt, îmbrăcat
într-o uniformă albastră, un domn prezentabil ce ne-a introdus în tainele circulației rutiere.
Ne-a învățat unele semne de circulație, semnele indicate de polițist, obligațiile noastre de
pieton. Cel mai important lucru de care trebuie să ținem seama când suntem pe stradă este indi-
cația polițistului, care va avea grijă ca tot ce se desfășoară pe stradă să fie în ordine.
Întâlnirea noastră s-a încheiat cu o expoziție a lucrărilor noastre, întrebări, curiozități adresate
domnului polițist și cu dorința de o nouă experiență de acest gen.

MAXI-MAX, DALMAȚIANUL 101 SIGURANȚA ÎN CIRCULAȚIE


IOVIȚĂ RALUCA MARIA, Clasa a III-a B CRUCEANU DELIA MĂRIUCA, Clasa a III-a B
Șc. Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, județul Bacău
Prof. îndrumător: VÎLCU NICOLETA Prof. îndrumător: VÎLCU NICOLETA

Într-o zi de toamnă, clasa a III-a B a fost Într-o zi însorită de primăvară, am pornit


vizitată de poliție, ei au venit cu scopul de a ne cu familia într-o scurtă plimbare prin oraș.
arăta lucrurile învățate de câinele Maxi-Max. Când ne pregăteam să traversăm, aștep-
Era un câine antrenat să găsească dife- tând la semaforul care arăta culoarea pentru
rite lucruri, să găsească oameni necinstiți, să așteptare, în lateralul meu... ce să crezi?
detecteze substanțe interzise, într-un cuvânt, Un zgomot groaznic s-a auzit. Când mi-am
să fie de ajutor oamenilor legii. îndreptat privirea, ce să vezi.... o mașina ce lo-
O primă demonstrație a fost găsirea de vise doi pietoni ce traversau fără să se asigure.
către Maxi-Max a lucrurilor ascunse de polițiști,
Incidentul nu s-a lăsat cu victime, ci doar cu o
apoi atacarea infractorului, iar Maxi-Max s-a
sperietură zdravănă.
descurcat de minune.
Maxi-Max era ca un super erou, știa să Incidentul m-a speriat chiar și pe mine, dar
lupte cu hoții, să găsească vinovatul la o crimă am înțeles că regulile de circulație trebuie res-
și, nu în ultimul rând, îi plăcea să mănânce pectate pentru a nu avea incidente de acest
plăcinte, plăcinte pe care le primea drept re- gen.
compensă.
A fost super să avem ocazia să îl vedem
pe câinele Maxi-Max în acțiune.

ÎNDEMNUL POLIȚISTULUI CIRCULAȚIA


IANCU VLAD GABRIEL, Clasa a III-a B DORÂNGĂ ȘTEFANIA ALEXANDRA, Clasa a III-a B
Șc. Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, județul Bacău Șc. Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, județul Bacău
Prof. îndrumător: VÎLCU NICOLETA Prof. îndrumător: VÎLCU NICOLETA

Toți suntem copii cuminți Viața de vrei să îți salvezi,


Și ascultăm de părinți, Fii atent și ai să vezi
Dar trebuie să învățăm Cât de mult poate conta
Cu grijă să circulăm, O secundă din viața ta.
127
Polițistul ne învață, Semaforul ți-e prieten
Cum să circulăm în viață, Când pe stradă ești,
Pe zebră când traversăm Numai fii atent la el
Să ne asigurăm. Să nu o pățești!

Când roșu e semaforul Stai cuminte și așteaptă


Poate trece-îndată omul, Semaforul să se facă
Când culoarea s-a schimbat, Verde pentru a traversa,
Mașina a și plecat. Roșu pentru a mai aștepta.
Regulile de le știi,
Viața îți vei ocroti. Eu îți dau un sfat acum:
Ne te temi să mergi pe drum, De vei fi atent,
Nici să traversezi acum. Totul va fi perfect!

Ascultați-mă copii,
Să nu vi se pară jucării,
Sfatul polițistului de știți,
Mereu veți fi feriți!

Prof. înv. preșcolar VLAD CAMELIA LIVIA


Grădinița cu Program Prelungit „Trenuleţul veseliei”
Bistriţa, județul Bistriţa-Năsăud
A.B.C.-UL CIRCULAŢIEI ÎNCEPE DE LA GRĂDINIŢĂ
Prof. înv. preșcolar VLAD CAMELIA LIVIA
Grădinița cu Program Prelungit „Trenuleţul veseliei”
Bistriţa, județul Bistriţa-Năsăud

Educaţia rutieră reprezintă o latură importantă pentru integrarea în civilizaţia modernă a


copiilor. Regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de societate pietonilor şi
vehiculelor trebuie cunoscute şi respectate consecvent şi cu responsabilitate, indiferent de vârstă.
Învăţământul oferă cadrul eficient de realizare a obiectivului educaţiei rutiere. Pentru aceasta, în
cadrul unității noastre se planifică săptămânal în cadrul activităţilor educative câte o temă pentru
educaţie rutieră. Activităţile de educaţie rutieră se pot realiza în orice moment al zilei, putându-se
folosi lecturi după imagini, jocuri-exerciţiu, jocuri imitative, jocuri de dezvoltare a imaginaţiei,
concursuri. La nivelul grupei mele am realizat diferite activităţi de educaţie rutieră şi vreau să
prezint o activitate desfăşurată în etapa activităţilor A.L.A. II, activitate care copiilor le-a plăcut
enorm de mult şi, deşi pare poate banală şi simplă, are un puternic impact asupra copiilor, aceştia
învățând prin joc culorile semaforului şi ce trebuie să facă la fiecare culoare.

PROIECT DE ACTIVITATE

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi didactice alese (A.L.A. II)


SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: „Semaforul!”
MIJLOC DE REALIZARE: Joc senzorial
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de priceperi şi deprinderi
FORME DE ORGANIZARE: frontal

128
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Însuşirea unor cunoştinţe de educaţie rutieră, a unor reguli şi norme
corecte de deplasare pe drumurile publice şi cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de
circulație; Stimularea senzorială a copiilor preşcolari.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea jocului;
O2 - să execute mişcarea necesară la auzul cuvintelor: stai, mai aşteaptă, poţi să pleci;
O3 - să respecte regulile jocului;
STRATEGII DIDACTICE:
- METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul.
- ELEMENTE DE JOC: mişcarea, aplauze.
- METODE DE EVALUARE: observarea curentă, aprecieri verbale.
Înainte de începerea jocului, precum şi la finalizarea activităţii, vom avea o conversație des-
pre regulile de circulaţie cunoscute şi ce se întâmplă dacă nu le respectăm.
DESCRIEREA JOCULUI:
Se cântă: Trei culori el are/Veşnic vii şi noi/Şi e lucru mare/Să le ştim şi noi
Refren - Roşu - stai/ Galben - mai aşteaptă/ Verde - poţi să treci!
Fiece culoare/Are propriul grai/Roşu ştiţi ce-i oare?/Roşu spune Stai!
Galbenul înseamnă/Mai aşteaptă un pic/Verdele te-ndeamnă/Treci, flăcău voinic!
Copiii sunt dispuşi în coloană şi merg în ritm. La refren, pe cuvintele STAI şi MAI AŞTEAPTĂ,
stau pe loc, iar la cuvintele POŢI SĂ TRECI, merg.
BIBLIOGRAFIE
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 - 6/7 ani)”, Editura DPH, Bucureşti, 2009;
„Jocuri pentru stimularea senzorială”, publicat de Casadincopac, 27 mai, 2011.

Prof. înv. primar VOICU ȘTEFANA


Șc. Gimnazială Nr. 8 Constanța, județul Constanța
EDUCAȚIA RUTIERĂ - COMPONENTĂ A COMPORTĂRII CIVILIZATE
Prof. înv. primar VOICU ȘTEFANA
Șc. Gimnazială Nr. 8 Constanța, județul Constanța

Comportarea civilizată presupune și respectarea regulilor de circulație. Regulile de circulație


sunt norme morale impuse de legislație pietonilor și conducătorilor auto. Ele trebuie cunoscute și
tratate cu responsabilitate de toți oamenii, indiferent de vârstă, pentru a preveni eventualele
accidente, care le-ar putea afecta integritatea fizică.
Modul cum se circulă pe stradă trebuie să fie o problemă a tuturor factorilor educaționali.
Educația rutieră reprezintă o componentă importantă a educației civice a elevilor. Primele noțiuni
privind normele de circulație rutieră sunt învățate în familie de la părinți, bunici, apoi acestea sunt
completate în grădiniță și școală.
Având în vedere că elevii au de parcurs drumul de acasă la școală și invers, circulația este
intensă, numărul accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii a crescut, iar nivelul de sigu-
ranță rutieră pentru copii a scăzut, a crescut probabilitatea de implicare a acestora în accidente
rutiere. Prin urmare, apare necesitatea continuării educației rutiere de către toți factorii educativi,
până se va ajunge la internalizarea și respectarea regulilor de circulație de către toți elevii. Pentru
îndeplinirea acestui deziderat, trebuie ca membrii familiei și cadrele didactice să acționeze în aceeași
direcție.

129
Din nefericire, de multe ori, în viața cotidiană observăm adulți însoțiți de copii, care traver-
sează prin locuri nepermise sau pe culoarea roșie a semaforului. Dacă copiilor li se oferă exemple
de comportament negativ în contradicție cu sfaturile pozitive, aceștia nu sunt capabili să diferen-
țieze binele de rău și copiază exemplele negative oferite de adulți. Ei sunt vulnerabili, sesizează mai
târziu situațiile critice în care se pot produce accidente, acționează la primul impuls, nu apreciază
corect distanțele și vitezele autovehiculelor.
Rolul cadrelor didactice, în calitate de modelatori educativi, este de a utiliza cunoștințele
pedagogice și psihologice, experiența și priceperea pentru apărarea vieții școlarilor, ajutându-i să
cunoască și să înțeleagă necesitatea respectării regulilor de circulație în orice împrejurare.
Deși în planul de învățământ nu există ca disciplină distinctă „Educația rutieră”, aceasta
se realizează în cadrul orelor de „Educație civică”, „Dezvoltare personală”, în cadrul disciplinelor
opționale, activităților extrașcolare sau a unor proiecte interinstituționale.
Tipurile de activități de învățare sunt diverse: identificarea culorilor semaforului, a semne-
lor de circulație, a marcajelor de pe carosabil, a uniformei și al rolului agentului de circulație;
precizarea regulilor de traversare a străzii; analiza comportamentului pozitiv sau negativ, ca
pieton sau ca pasager într-un mijloc de transport; recunoașterea semnelor agentului de circula-
ție pentru dirijarea pietonilor sau a traficului; descoperirea consecințelor negative ale încălcării
regulilor de circulație și ale regulilor cu privire la locurile de joacă permise; citirea unor texte
tematice; vizionarea unor filme; realizarea de afișe, postere, desene tematice; întâlniri cu agentul
de circulație; jocuri; participarea la concursuri având ca temă circulația pe drumurile publice;
crearea de texte în proză sau în versuri.
Repetarea periodică a principalelor reguli de circulație constituie pentru copii un îndemn de
respectare a regulilor de comportare preventivă pe drumurile publice.

SEMAFORUL TRAVERSAREA
CIUFU GEORGIANA, Clasa a IV-a MIREA IRIS DIANA, Clasa a IV-a
Șc. Gimnazială Nr. 8 Constanța, județul Constanța Șc. Gimnazială Nr. 8 Constanța, județul Constanța
Prof. îndrumător: VOICU ȘTEFANA Prof. îndrumător: VOICU ȘTEFANA

Stă semeț la colț de stradă Copile, ascultă la mine!


Și arată tuturor Ca să ajungi acasă bine,
Când să traverseze-n grabă Fii atent la semafor,
Pe trotuarul următor. Treci pe verde-n pas ușor!
Fiecare pieton să știe Mai întâi uită-te în stânga,
Că nu se trece-ntâmplător. Respectă la mijloc dunga,
Toți oamenii trebuie Uită-te apoi în dreapta,
Să respecte culorile unui semafor. Doar așa se trece strada.
Totdeauna fii prudent!
Roșu arată: „Stai pe loc!”
Galben spune: „Fii atent!”,
Verdele înseamnă: „Treci!”

130
Prof. înv. primar ZAHARIA SILVIA
Şc. Gimnazială „Radu Popa” Sighişoara, județul Mureș
ÎMI PROTEJEZ VIAȚA!
BȂRSAN DARIA, Clasa a IV-a
Şc. Gimnazială „Radu Popa” Sighişoara, județul Mureș
Prof. îndrumător: ZAHARIA SILVIA

Ȋncă de mici, învățăm să ne ferim de lucrurile care ne pot răni sau ne fac rău. Ȋnvățăm să nu ne
jucăm cu focul, să nu umblăm la prize, dar, mai ales, cum să circulăm.
La şcoală şi în familie am aflat despre semafor, zebră, traversat, circulat corect. Ştim că sema-
forul, pe care îl putem socoti un prieten de nădejde, are trei culori. Fiecare culoare are o semnificație
importantă: roşu ne opreşte, galbenul ne avertizează să ne pregătim de traversat, iar verdele ne
îndeamnă să trecem strada. Ȋn lipsa semaforului sau a polițistului care dirijează circulația, traversăm
cu mare grijă, pe la colțul străzii. Mai întâi privim în stânga, apoi în dreapta şi ne asigurăm că nu vin
maşini, apoi traversăm.
Despre regulile de circulație ne-a vorbit domnul polițist la careul din curtea şcolii. Am înțeles
ce urmări grave poate avea neatenția şi am fost atenționați cum să ne alegem locul de joacă,
pentru a evita accidentele.
Viața este un dar prețios. Respectăm cu strictețe regulile de circulație, pentru a ne proteja viața!

SEMAFORUL TRAVERSARE
MAURICI ANDREI, Clasa a IV-a MOLDOVAN LARISA, Clasa a IV-a,
Şc. Gimnazială „Radu Popa” Sighişoara, județul Mureș Şc. Gimnazială „Radu Popa” Sighişoara, județul Mureș
Prof. îndrumător: ZAHARIA SILVIA Prof. îndrumător: ZAHARIA SILVIA

Toți copiii pot să vadă De la şcoală am plecat,


Stopul de la colț de stradă, Strada eu am traversat.
Ce stă drept, parcă de strajă N-a fost greu, a fost uşor,
Şi viața ne-o protejează. Căci eu am un ajutor.
Cu trei ochi ce şi-i arată Semaforul cu trei ochi
Rând pe rând, nu toți deodată! Zice când să stăm pe loc,
E atent cum dirijează, Zebra când s-o traversăm,
Zi şi noapte el veghează. Regula s-o respectăm!
Ochiul roşu te opreşte, Eu la orice traversare
Galbenul te sfătuieşte, Vreau să fiu încrezătoare!
Verdele când se arată, Cu atenție sporită,
Poți să traversezi pe dată! Pot traversa fără frică!

SEREȘ DELIA, Clasa a IV-a MUNTEAN IRINA, Clasa a IV-a,


Şc. Gimnazială „Radu Popa” Sighişoara, Şc. Gimnazială „Radu Popa” Sighişoara,
județul Mureș județul Mureș
Prof. îndrumător: ZAHARIA SILVIA Prof. îndrumător: ZAHARIA SILVIA
131
ȘTEFAN RALUCA, Clasa a IV-a
Şc. Gimnazială „Radu Popa” Sighişoara, județul Mureș
Prof. îndrumător: ZAHARIA SILVIA

Prof. înv. primar ZĂRNESCU MARINELA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău
EDUCAȚIA RUTIERĂ LA CLASA I
Prof. înv. primar ZĂRNESCU MARINELA
Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău

Educația rutieră este o temă mereu actuală pentru societate, deoarece este datoria tuturor
cetățenilor, atât ca șoferi, cât și ca pietoni, de a cunoaște și respecta regulile de circulație, de a trezi
interesul copiilor pentru formarea unui comportament responsabil pe drumurile publice pentru
diminuarea numărului de accidente.
Circulația rutieră este mult mai intensă decât în trecut datorită creșterii numărului de auto-
mobile și a vitezei cu care sunt conduse acestea. Trebuie avut în vedere faptul că pietonul trebuie să
circule prudent, deoarece viteza cu care unii șoferi se deplasează pe drumurile publice nu permite,
de cele mai multe ori, evitarea accidentelor. Un număr îngrijorător de accidente se întâmplă zi de
zi din cauza vitezei, a necunoașterii și nerespectării regulilor de circulație atât de șoferi, cât și de
pietoni.
În drumul lor spre școală sau spre casă, elevii traversează străzi intens circulate, cu sau fără
semafor, cu vizibilitate redusă, de aceea trebuie să cunoască regulile de circulație, dar, mai ales, să
înțeleagă necesitatea respectării acestora. La această vârstă, ei preferă mersul pe jos, plimbatul cu
bicicletă și joaca în aer liber. Un rol foarte important în formarea unui comportament responsabil
îl au părinții și cadrele didactice. Copiii sunt un produs al mediului din care provin, iar un adult
responsabil, care respectă regulile, îi va influența în mod pozitiv.

132
Încă din clasa pregătitoare am desfășurat împreună cu elevii o serie de activități pentru a-i
face să înțeleagă cum e bine să ne comportăm pe drumurile publice, în mijloacele de transport, la
locurile de joacă. În cadrul orelor de educație rutieră am planificat o întâlnire cu un agent de
circulație, care le-a vorbit copiilor despre costumația specifică, despre regulile de circulație, despre
ce li se poate întâmpla copiilor dacă nu respectă aceste reguli. Li s-a explicat elevilor faptul că
accidentul rutier este urmarea unui comportament greșit al unor persoane care nu respectă regulile
de circulație.
Elevii au participat entuziasmați la jocul „Traversăm pe zebră!”.
OBIECTIVE:
1. să traverseze doar pe culoarea verde;
2. să traverseze doar pe trecerea de pietoni (zebră);
3. să meargă pe trecerea de pietoni în pas vioi, perpendicular pe axul drumului şi pe partea
dreaptă a acesteia.
CONŢINUTUL JOCULUI:
1. Însuşirea şi respectarea regulilor de traversare corectă a drumurilor publice pe marcajul
pietonal.
SARCINILE DIDACTICE:
1. Traversaţi doar la vederea culorii verde!
2. Traversaţi doar pe trecerea de pietoni!
3. Pe zebră mergeţi drept, în pas vioi şi pe partea dreaptă a acesteia!
REGULILE JOCULUI:
1. Startul se dă de către un ,,agent de circulaţie” (învăţătorul), care are în mână trei steguleţe.
Atunci când ridică steguleţul roşu (sau spune ,,Roşu!”), copiii stau nemişcaţi în cerc; atunci când
ridică steguleţul galben, se pregătesc de plecare, iar când ridică steguleţul verde, pleacă în concurs.
2. Copiii execută pas de marş până la ,,bordură” (primul baston), se opresc, privesc mai întâi
spre stânga, apoi spre dreapta şi continuă deplasarea cu mers vioi, privind în ambele părţi.
3. În momentul în care au trecut de ,,bordură” (primul baston), continuă deplasarea cu mers
vioi, perpendicular pe axul drumului.
4. Circulaţia se face pe partea dreaptă a sensului de mers.
5. Este declarat câştigător ,,pietonul” care a sosit primul în celălalt cerc, cu respectarea regulilor
prezentate mai sus.
6. Fiecare ,,pieton” câştigător primeşte un punct.
7. Câştigă echipa care adună mai multe puncte.
ELEMENTE DE JOC: întrecerea între echipe, recompense (câte 1 punct şi aplauze), pedeapsa
(depunctarea), alegerea numelui pentru echipă.
MATERIALE DE JOC: 8 bastoane de gimnastică, 2 cercuri (se pot desena), un steguleţ roşu, un
steguleţ galben şi unul verde.
DESFĂŞURAREA JOCULUI:
Pe terenul de joc se realizează cu copiii o ,,trecere pentru pietoni”, din 8 bastoane dispuse la
0,5 metri distanţă unul de celălalt. De o parte şi de alta, la distanţe egale, cât permite terenul de joc,
se amplasează câte un cerc de gimnastică, în interiorul fiecăruia aflându-se câte un concurent din
cele două echipe, pregătit pentru a traversa regulamentar pe ,,zebră”.
TIMP DE DESFĂŞURARE: 10 minute.
Regulile de circulație pentru copii pot reprezenta un punct de pornire pentru ca aceștia să
învețe să fie viitori participanți în trafic responsabili!

133
Prof. înv. primar ZANFIR VIOLETA
Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău

HORHOGEA DENISA, Clasa a II-a BALTAG ALESSIA, Clasa a II-a


Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău
Prof. îndrumător: ZANFIR VIOLETA Prof. îndrumător: ZANFIR VIOLETA

MUSTAȚĂ ANDREEA, Clasa a II-a ȘERBU GABRIEL, Clasa a II-a


Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău
Prof. îndrumător: ZANFIR VIOLETA Prof. îndrumător: ZANFIR VIOLETA

134
COLABORATORII REVISTEI,
PARTICIPANȚI LA CONCURSUL REGIONAL ȘI INTERJUDEȚEAN
„COPIII ȘI A.B.C.-UL CIRCULAȚIEI”
EDIȚIA a III-a, 2018-2019

Prof. înv. primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA


Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău

Prof. înv. primar ABAZA IRINA MARINELA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău

Prof. înv. primar CRIȘMAN NICOLETA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Târgu Ocna, județul Bacău

Prof. ed. tehnologică GABOR LUCIA


Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău

Prof. înv. primar PÂNZARU MARTA


Șc. Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău

Prof. înv. primar RĂDULESCU PAULA-MARIA


Șc. Gimnazială „Emil Racoviță” Onești, județul Bacău

Prof. înv. primar RÎPANU GEORGETA MARINELA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, comuna Bîrsănești, județul Bacău

Prof. îndrumător ȘTEFAN SURJENCO


Instituția Publică Gimnaziul „Mihai Viteazul”
satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă
Țara: REPUBLICA MOLDOVA

Prof. îndrumător DANIELA PETROVA


School „Hristo Yassenov” Etropole, Sofia Oblast
Țara: BULGARIA

Prof. înv. primar ABĂLAȘEI NATALIA


Şc. Gimnazială „Sfântul Andrei” București, Sector 6

Prof. înv. preșcolar ALEXE SONIA FLORENTINA


Grădinița nr. 268 București, Sector 5

Prof. înv. primar ANDRONIE SORINA-LIVIA


Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița, județul Caraș-Severin

Prof. înv. primar ANTOHE GINA


Șc. Gimnazială Nr. 28 Galați, județul Galați

135
Educator ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Iași, județul Iași

Prof. înv. primar ASĂNDULESEI MARIA SIMONA


Șc. Gimnazială „Ioan I. Mironescu” Tazlău, județul Neamț

Prof. înv. primar BACIU OLIVIA MARIA


Șc. Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara, județul Mureș

Prof. înv. preșcolar BARBU DINA RALUCA


Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Bunești, județul Vâlcea

Prof. înv. primar BAZARCIUC MONICA


Șc. Gimnazială Lilieşti, Băicoi, județul Prahova

Prof. înv. primar BÂRLEA CORNELIA


Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani, județul Hunedoara

Prof. înv. preşcolar BĂRBULESCU ELENA STELIANA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Slatina, județul Olt

Prof. înv. primar BOBESCU MIHAELA


Șc. Gimnazială Grumăzești, județul Neamț

Educatoare BOGDAN MARIA LUMINIȚA


Grădinița cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

Prof. înv. primar BONCHIȘ MARIA-IOANA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Rieni, județul Bihor

Prof. înv. primar BORCA MIHAELA-SIMONA


Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş

Prof. înv. primar BOTOŞ DANIELA


Șc. Gimnazială „Mihai Viteazul” Tg. Mureş, județul Mureş

Prof. înv. primar BRAHARIU ANGELA


Șc. Primară Cumpărătura, județul Suceava

Prof. înv. primar BRATU-ROTARU MIHAELA-ADRIANA


Colegiul ,,Ferdinand I“ Măneciu, județul Prahova

Prof. înv. primar BREGE ELENA VIORICA


Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, județul Bihor

Prof. înv. primar BREZAN DANIELA


Șc. Gimnazială Liliești, oraș Băicoi, județul Prahova

Prof. înv. preșcolar CĂCIULAN CRISTINA-MARIANA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, județul Timiș

136
Prof. înv. primar CENGHER IONELA
Șc. Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, județul Bacău

Prof. înv. primar CHELMUȘ FELICIA–ELENA


Șc. Gimnazială Bogdănești, județul Bacău

Prof. înv. preșcolar CHIRHOC ALEXANDRA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu, județul Sibiu

Prof. înv. primar CHIRU GEORGIANA ALINA


Șc. Gimnazială Lilieşti, oraș Băicoi, județul Prahova

Prof. înv. primar CHIVERNEANU RONELA-ELENA


Șc. Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni, județul Dâmbovița

Prof. înv. primar CONSTANTIN DANIELA


Liceul Tehnologic Băile Govora, județul Vâlcea

Prof. înv. primar COJOCARU IULIANA DANIELA


Șc. Profesională „Areta Teodorescu” Grivița, județul Ialomița

Prof. înv. primar COROIU ELENA ADRIANA


Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, județul Alba

Prof. înv. primar COZMA LAURA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău

Prof. înv. primar CURELEAC MIRELA MARIANA


Liceul Tehnologic Repedea, județul Maramureș

Prof. înv. primar CUŢUHAN DUMITRELA


Șc. Nr. 1 Soci, comuna Borca, județul Neamţ

Prof. înv. primar DASCĂLU DANIELA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău

Prof. înv. preșcolar DIACONU ALINA


Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Mucenic Mina” Ploiești, județul Prahova

Prof. înv. primar DROB CRISTINA


Șc. Gimnazială „Dr. Emanuiel Rigler” Ștefan cel Mare, județul Neamț

Prof. psihopedagogie specială DUMITRAȘCU CARMEN ELENA


Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Comănești - filiala Onești, județul Bacău

Prof. înv. primar DRAGOMANU ELENA


Șc. Gimnazială „General Grigore Baștan” Buzău, județul Buzău

Prof. înv. primar ETEM ȘENIZ


Șc. Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia, județul Constanța

137
Prof. înv. primar FĂRĂGĂU LILIANA
Șc. Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, județul Cluj

Prof. înv. primar FIRU CARMEN


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu, județul Sibiu

Prof. FLITAN ALINA DIANA


Șc. Gimnazială nr. 1 Rovinari, județul Gorj

Prof. înv. primar FRĂȚILĂ ALINA


Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova

Prof. înv. primar FÜLÖP-BADAR ENIKŐ


Șc. Gimnazială „Mircea Eliade” Satu Mare, județul Satu Mare

Prof. înv. primar FLAIMOC OANA


Șc. Gimnazială Raci, comuna Negomir, județul Gorj

Prof. înv. preșcolar GECZI LILIANA


Grădinița cu Program Prelungit „Orsolya” Oradea, județul Bihor

Prof. înv. primar GHERMAN ELENA CORNELIA


Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, județul Neamţ

Prof. GREAB VIORICA


Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrița,
județul Bistrița-Năsăud

Prof. înv. primar HOINARU MARILENA


Șc. Profesională „Areta Teodorescu” Grivița, județul Ialomița

Prof. înv. primar IONESCU ANGELICA


Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași, județul Călărași

Prof. înv. primar IONIȚĂ ALEXANDRA GEORGIANA


Șc. Gimnazială Colacu, județul Dâmbovița

Educatoare IRIMESCU MIHAELA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 „Boboceii” Brașov, județul Brașov

Prof. IVANCIU CONSTANŢA CLAUDIA


Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călăraşi, județul Călăraşi

Prof. înv. primar LAZAR ROZALIA


Șc. Gimnazială Mireşu Mare, județul Maramureş

Prof. înv. primar MANCIULEA MIHAELA ELENA


Șc. Gimnazială „Liviu Rebreanu” București, Sector 3

Prof. înv. preșcolar MATEI ANIELA IOANA


Şc. Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus,
structură Grădinița cu Program Normal Gheţar, județul Alba
138
Prof. MĂRĂŞESCU TATIANA-GIANINA
Liceul Tehnologic „Petru Poni” Oneşti, județul Bacău

Prof. înv. primar MIHĂILESCU LAVINIA


Șc. Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg.Jiu, județul Gorj

Prof. înv. primar MINULESCU CRINA


Șc. Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu, județul Gorj

Prof. înv. primar MÎNZICU SIMONA VALENTINA


Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova

Prof. înv. primar MOCANU NICOLETA


Șc. Primară Nr. 2,
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, județul Prahova

Educatoare MODOACA MIHAELA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți

Prof. înv. primar MOISE ELENA-MONICA


Şc. Gimnazială Nr.1 Mizil, județul Prahova

Prof. înv. preșcolar NAGY ORSOLYA


Grădinița cu Program Prelungit „Orsolya” Oradea, județul Bihor

Prof. înv. primar NEAGU FLORINELA-LUCIA


Șc. Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Brăila, județul Brăila

Prof. înv. preșcolar NEGRU PARASCHIVA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Bârlad, județul Vaslui

Prof. înv. primar NISTE RAMONA


Șc. Gimnazială Cuzdrioara, județul Cluj

Prof. înv. primar POP LUCIA


Şc. Gimnazială Mireşu Mare, judeţul Maramureş

Prof. înv. preșcolar POPA ALINA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Mîrzănești, structură Grădinița cu Program Normal Nr. 4,
Teleormanu, județul Teleorman

Prof. înv. preșcolar POPA CRISTINA


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Bârlad, județul Vaslui

Prof. înv. primar RĂDAC DANIELA


Şc. Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus, județul Alba

Prof. înv. primar RĂȘCANU MARINA


Șc. Gimnazială Nr. 14 Constanța, județul Constanța

Prof. înv. primar SASU ANA-MARIA


Șc. Gimnazială „Liviu Rebreanu” București, Sector 3
139
Prof. înv. primar STECLARU CRISTINA
Șc. Gimnazială Bogdănești, județul Bacău

Prof. înv. primar STOIAN FLORINA


Șc. Gimnazială Vînători, județul Vrancea

Prof. înv. primar STRUȚU PAULA


Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău

Prof. înv. primar ŞCHEAU MIHAELA


Șc. Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg.Jiu, județul Gorj

Prof. înv. preșcolar ȘERBAN ANDREEA MARIA


Grădinița cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea

Prof. înv. primar ȘTEFAN RALUCA


Șc. Profesională „Areta Teodorescu” Grivița, județul Ialomița

Prof. înv. primar TĂNASE ILEANA AURELIA


Șc. Gimnazială „Alexandru Colfescu” Alexandria, județul Teleorman

Prof. înv. primar TĂNASE VICTORIȚA


Liceul Teoretic „Ioan Petruș” Otopeni, județul Ilfov

Prof. înv. primar TIRPE MARIA-EVA


Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, județul Bihor

Prof. înv. primar TIVIG DIANA MARIANA


Șc. Gimnazială Pocruia, comuna Tismana, județul Gorj

Prof. înv. primar TOMA ELENA TATIANA


Colegiul „Ferdinand I” Măneciu, județul Prahova

Prof. înv. primar TUDORACHE LOREDANA-ȘTEFANIA


Șc. Primară Nr. 2 Stâncești, județul Botoșani

Prof. înv. preșcolar TUFENESCU ANDREEA


Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, județul Rm. Vâlcea

Prof. înv. primar TUSAN MARIA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Măeriște, județul Sălaj

Prof. înv. primar VASILE LILIANA


Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timișoara, județul Timișoara

Prof. înv. primar VÎLCU NICOLETA


Șc. Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, Județul Bacău

Prof. înv. preșcolar VLAD CAMELIA LIVIA


Grădinița cu Program Prelungit „Trenuleţul veseliei” Bistriţa, județul Bistriţa-Năsăud

140
Prof. înv. primar VOICU ȘTEFANA
Șc. Gimnazială Nr. 8 Constanța, județul Constanța

Prof. înv. primar ZAHARIA SILVIA


Şc. Gimnazială „Radu Popa” Sighişoara, județul Mureș

Prof. înv. primar ZĂRNESCU MARINELA


Șc. Gimnazială Nr. 1 Onești, județul Bacău

Prof. înv. primar ZANFIR VIOLETA


Șc. Gimnazială Valea Râmnicului, județul Buzău

141

S-ar putea să vă placă și