Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobata de Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale,,prof.

Lucian Pavel Oltenita, in


sedinta din data de 31.03.2016

SCOALA GIMNAZIALA INSPECTORATUL COLAR Ministerul Educatiei


Nationale
prof.Lucian Pavel AL JUDE ULUI CLRA I si Cercetarii
Stiintifice
OLTENITA JUD. CALARASI
STR.CUZA VODA NR. 36
COD POSTAL 915400
TEL. / FAX: 0242 515721; 0242 511513
E-mail: sc2oltcl@yahoo.com

FIA POSTULUI
MUNCITOR CALIFICAT I

In temeiul Legii nr.53/2003 codul muncii se incheie astzi,


_____________2016 , prezenta Fisa a postului:
1.Denumire post: Muncitor calificat I
2.Grupa majora 72 .....Cod COR Muncitori calificati si asimilati
3.Compartimentul: nedidactic
4.NIVELUL POSTULUI:de execuie
5.Numele si prenumele:
6.CERINTE:
Pregatirea profesionala: Liceul+ Curs de initiere/perfectionare/specializare FOCHIST pentru
cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune(cod COR- 816106); categoria de
calificare 5 sau 6/ muncitor calificat I.
Vechime, la data de 01.06.2016 : peste 9 ani vechime in meserie,
7.RELAII DE MUNC:
a) Ierarhice: este subordonat directorului
b) Functionale: ISJ Calarasi, Primaria municipiului Oltenita,alte unitati de invatamant.
c) De colaborare : Colaboreaza cu personalul didactic,didactic auxiliar si nedidactic
8.Numele sefului ierarhic: PIRNAC EMIL-MARIN, directorul scolii

CAPITOLUL 1: - Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 1 norma de baza


corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza, stabilite la data de :______2016

9.SARCINI DE SERVICIU:
- ingrijeste si raspunde de buna functionare a instalatiei de incalzire, a instalatiei electrice si
sanitare ;
- executa reparatiile curente si lucrarile de intretinere necesare,la instalatiile si inventarul
scolii ;
- efectueaza lucrari de intretinere si reparare curenta a localurilor scolii ;
- ingrijeste de intretinerea bazei sportive si a parcului scolii ;
- in perioada vacantelor realizeaza, impreuna cu ingrijitorii, lucrari de intretinere , zugraveli
usoare, vopsitul lemnariei, igienizarea localurilor in vederea deschiderii in bune conditii a
anului scolar sau a semestrelor scolare ;
- ingrijeste si raspunde de obiectele de inventar din centrala si asigura securitatea lor ;
- manifesta grija fata de imaginea institutiei (tinuta, comportament, disciplina organizatorica) ;
- initiativa prezentarii de solutii noi.
10.Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Sanctiuni

1
Aprobata de Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale,,prof.Lucian Pavel Oltenita, in
sedinta din data de 31.03.2016

1. Reducerea cu 10% a salariului net lunar in conditiile savarsirii urnatoarelor


abateri:
- Intarzieri repetate la program.
- Plecari in timpul programului de lucru in interes personal fara aprobarea
personalului din Consiliul de Conducere.
- Comportare necuviincioasa fata de conducere sau colegi.
- In cursul unei luni, pentru o absenta nemotivata.
- Neexecutarea intocmai si la timp a sarcinilor primite.
- Nepurtarea echipamentului de lucru si de protectie.
2. Reducerea cu 20% a salariului net lunar, in conditiile urmatoarelor abateri:
- Pentru doua absente nemotivate din cadrul unei luni.
- Pentre refuzul de a executa sarcinile primite de la organele de conducere.
3. Desfacerea contractului de munca se face, in conditiile savarsirii
urmatoarelor abateri:
- Pentru sustragerea de bunuri din cadrul scolii.
- Pentru pagube materiale aduse societati (in aceste cazuri apelandu-se la
Organele de Politie), sau prejudicii morale.
- Lipsa de interes fata de bunul mers al unitatii.
- Mai mult de 3 absente nemotivate in timpul unei luni.
- Consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru.
Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului
sunt valabile pentru intreaga perioada in care persoana este angajata.

11.ALTE RESPONSABILITATI:
Membru in: Comisia tehnica pentru situatii de urgenta ;
Comisia de inventariere anuala;

12.Periodicitatea instruirii: -conform Lg.319/2006,sectiunea a 7-a .


13.Programul de lucru:
iunie octombrie 2016 : 700- 1500
sezonul rece, noiembrie 2016 - martie 2017 : 600-1400
aprilie iunie 2016 : 700- 1500

14.Mediul de lucru: conform Legii nr.319/ 14.07.2006 , securitatii si sanatatii in munca si


Normele de aplicare aprobate prin H.G.nr. 1425/2006.

DIRECTOR, Responsabil resurse umane,