Sunteți pe pagina 1din 6

Sc.

Gimnazială Ciurea
AN SCOLAR 2017- 2018

ACTIVITATEA
CU
PĂRINŢII
OBIECTIVE PRIORITARE PRIVIND ACTIVITATEA DE
COLABORARE CU PĂRINŢII ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

OBIECTIV GENERAL:
- antrenarea părinţilor în cunoaşterea activităţii din grădiniţă şi a
cunoaşterii propriilor copii pentru a putea aplica cele mai corecte strategii
de educaţie atât în familie, cât şi în instituţia preşcolară.

OBIECTIVE SPECIFICE:
- implicarea nemijlocită a părinţilor în organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi la nivelul grupelor sau a grădiniţei, în vederea
înţelegerii necesităţii frecventării grădiniţei de către copii;
- întâlniri cu specialişti din domeniul educaţiei şi terapiei în situaţii
speciale;
- implicarea părinţilor în cadrul programului “EDUCAŢI AŞA!”;
- întâlniri cu personalităţi publice, reprezentanţi ai comunităţii locale;
- consultarea în vederea: comunicării cu copiii, rolul jocului în viaţa
copilului, sănătatea copilului – darul cel mai de preţ, rolul
exerciţiului fizic pentru menţinerea sănătăţii fizice şi mentale;
- desfăşurarea unor activităţi recreative cu părinţii cu diferite ocazii;
- antrenarea părinţilor în acţiunea de dotare a unităţii cu mijloace de
învăţământ şi utilare, în găsirea de sponsori;
- antrenarea părinţilor în acţiuni cu caracter educativ – distractive cu
ocazia sărbătorilor de iarnă, a Paştelui, a zilei de 1 iunie, a
serbărilor de sfârșit de an;
- încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă
îmbunătăţiri actului educaţional din grădiniţă/ familie.
PĂRINŢII – PARTENERI ÎN EDUCAŢIE

Orice familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecţie fizică,


afectivă, mentală şi socială pentru toţi membrii ei, dar mai ales pentru copii.
Relaţiile din sfera familiei sunt da tip special, având la bază sentimentede
dragoste şi respect reciproc. Dimensiunea afectivă este cea mai mare forţă,
dar poate deveni şi cea mai vulnerabilă latură a convieţuirii familiale. Cele
mai acute probleme educative se nasc din absenţa sau ignoranţa atenţiei
părinteşti sau coroziunii afective din familii dezorganizate, cu un nivel
economic precar, cu tulburări psihice, consum de alcool, violenţa fizică şi
verbală.
Implicarea activă a părinţilor în activităţile din grădiniţă şi
extracurriculare ale propriilor copii au ca rezultat conştientizarea faptului că
problemele lor sunt şi problemele altor părinţi, că este util să discute despre
situaţiile cu care se confruntă, află căi şi modalităţi de rezolvare a
problemelor. Între unii părinţi se înfiripă relaţii de încredere şi cooperare,
învaţă să accepte asistenţa specializată, să ceară ajutor atunci când au nevoie.
Informaţiile primate şi abilităţile dobândite la dau încredere.
PLAN MANAGERIAL

AN ŞCOLAR 2017-2018
NR. PERIOADA TEMA MODALITĂŢI DE COLABORATORI
CRT. REALIZARE
1. Octombrie  Raport asupra  Directorul
activităţii desfăşurate de  Comitetul de
Consiliul Consultativ al Informare părinţi al fiecărei
părinţilor pe unitate pe anul grupe
şcolar 2017-2018; Dialog  Educatoarele
 Alegerea Comitetului
de părinţi pe unitate pe anul
şcolar 2017-2018.
2. Noiembrie  Obiective stabilite în  Preşedintele
anul precedent şi propuneri Informare Consiliului
pentru finalizarea acestora; Dezbateri Consultativ
 Informare asupra Dialog  Director
realizărilor şi lipsurilor la  Părinţi
nivel de grupă şi unitate.
3. Decembrie  “Vine, vine Moş
Crăciun!” – serbări susţinute  Director
de fiecare grupă de copii; Program artistic.  Educatoare
 Întâlnire cu  Părinţi
personalităţi publice şi
reprezentanţi ai comunităţii
locale.
4. Ianuarie  “24 Ianuarie – zi
de sărbătoare” – program  Director
artistic pe unitate. Program artistic.  Educatoare
 Întâlnire cu  Părinţi
reprezentanţi ai comunităţii
locale.
5. Februarie  “Importanţa
parteneriatului Grădiniţă – Informare  Director
Familie” Dezbateri  Educatoare
 Prezentarea panourilor Dialog  Părinţi
de comunicare directă  Copii
educatoare – părinţi pentru
fiecare grupă de preşcolari.
6. Martie  “E ziua ta, mămico!” – Activităţi practice  Director
confecţionarea unui dar în colaborare cu  Educatoare
pentru mama, serbare părinţii.  Părinţi
dedicată mamelor. Program artistic  Copii
7. Aprilie  “Paştele – sărbătoarea Consiliere cu un  Director
creştinilor” – vizită la preot.  Educatoare
biserică Activităţi de lucru  Părinţi
 Expoziţie în grădiniţă iniţiate cu părinţii.  Preotul
cu lucrările copiilor pe tema  Copiii
“Sărbători Pascale”.
8. Mai  “Şi noi putem salva Activităţi de lucru  Director
Planeta!” – voluntariat – iniţiate cu părinţii.  Educatoare
plantare de copaci/ flori  Părinţi
 Copiii
9. Iunie  “Rămas bun, grădiniţă Program artistic.  Director
dragă!” – serbările de sfârşit  Educatoare
de an şcolar  Părinţi
 Copiii

S-ar putea să vă placă și