Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Antreprenoriat,Ingineria şi Managementul Afacerilor


Forma de Invăţământ (ingineri zi, master, cursuri postuniversitare, doctorat)......................
Regimul de studii (cu taxă , fară taxă).............................

FIŞĂ DE LICHIDARE

Absolventul, studentul exmatriculat, student retras :

___________________________________________________ ; ______________________
(Nume,initiala tatalui si prenumele) (codul numeric personal)

a achitat toate datoriile fata de universitate astfel :

Biblioteca facultăţii

Catedra de Specialitate

Serviciul de Contabilitate
Noul Local, R126

Serviciul Gestionare Căminelor Studenţeşti


Complex Regie , Cămin P6
(pentru studenti care au locuit in camin)

Notă: Pentru obţinerea vizelor se vor prezenta în mod obligatoriu următoarele documente :
Buletin/Carte de Identitate; Carnetul de student, iar pentru obţinerea vizei de la
bibliotecă se va prezenta şi Permisul de intrare în bibliotecă.

DECAN SECRETAR ŞEF FACULTATE