Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatrea POLITEHNICA din București PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Facultatea de Studii universitare de masterat

Domeniul ECONOMIE Programul de studii Politici Economice Europene


Anul I - Semestrul I

Nr.ore/sapt. Studiu
Nr. Total ore Forma
Nr. crt. Nume disciplină Cod C.s.t. Semestrul I indiv.
sapt verificare
C S L P Cerc Curs Aplic Total total
Discipline OBLIGATORII
1 Economie managerială UPB.15.M1.O.04.01 7 2 1 14 28 14 42 133 E
2 Tehnici cantitative în procesul fundamentării deciziilor UPB.15.M1.O.04.02 7 2 1 14 28 14 42 133 E
Contabilitatea firmei pe baza standardelor internaţionale de
3 UPB.15.M1.O.04.03 8 2 2 14 28 28 56 144 E
contabilitate
4 Politici de ocupare în Uniunea Europeană UPB.15.M1.O.04.04 8 2 2 14 28 28 56 144 E

Discipline OPȚIONALE

Statistici ore obligatorii E / V


PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 8 6 0 0 0 14 112 84 196 554 4
Nr. Ore / saptamana / semestru 14 0
DISCIPLINE FACULTATIVE (Modul pedagogic + ...)
1 Proiectarea și managementul programelor educaționale UPB.15.M1.L.04.05 5 2 1 V

Anul I - Semestrul II

Nr.ore/sapt. Studiu
Nr. Total ore Forma
Nr. crt. Nume disciplină Cod C.s.t. Semestrul II indiv.
sapt verificare
C S L P Cerc Curs Aplic Total total
Discipline OBLIGATORII
1 Macroeconomie şi economie globală UPB.15.M2.O.04.01 7 2 1 14 28 14 42 133 E
2 Teoria economică a Uniunii Europene UPB.15.M2.O.04.02 8 2 2 14 28 28 56 144 E
3 Bănci şi pieţe financiare europene UPB.15.M2.O.04.03 8 2 2 14 28 28 56 144 E
4 Responsabilitate socială corporativă UPB.15.M2.O.04.04 7 2 2 14 28 28 56 119 E

Discipline OPȚIONALE

Statistici ore obligatorii / opționale E / V


PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 8 7 0 0 0 14 112 98 210 540 4
Nr. Ore / saptamana / semestru 15 0
DISCIPLINE FACULTATIVE (Modul pedagogic + ...)
1 Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților UPB.15.M2.L.04.05 5 2 1 E
2 Consiliere și orientare / Multimedia în educație (Opțional1) UPB.15.M2.L.04.06 5 1 2 E

Decan,
Rector,
1 / 3 Mihnea COSTOIU
Anul II - Semestrul I

Nr.ore/sapt. Studiu
Nr. Total ore Forma
Nr. crt. Nume disciplină Cod C.s.t. Semestrul II indiv.
sapt verificare
C S L P Cerc Curs Aplic Total total
Discipline OBLIGATORII
1 Investiţii în condiţii de risc şi incertitudine UPB.15.M3.O.04.01 6 2 1 14 28 14 42 108 E
2 Managementul proiectelor europene UPB.15.M3.O.04.02 8 2 2 14 28 28 56 144 E
3 Strategiile financiare ale firmei UPB.15.M3.O.04.03 7 2 2 14 28 28 56 119 E
4 Politici de dezvoltare durabilă UPB.15.M3.O.04.04 6 2 1 14 28 14 42 108 E
5 Practică de specialitate UPB.15.M3.O.04.05 3 6 14 0 84 84 16 V
Discipline OPȚIONALE
1
2
Statistici ore obligatorii / opționale E / V
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 8 4 0 2 6 14 112 168 280 495 4
Nr. Ore / saptamana / semestru 20 1
DISCIPLINE FACULTATIVE (Modul pedagogic + ...)
1 Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal)
UPB.15.M3.L.04.06 5 2 1 E
2 Sociologia educației / Educație interculturală (Opțional 2) UPB.15.M3.L.04.07 5 1 2 E

Anul II - Semestrul II

Nr.ore/sapt. Studiu
Nr. Total ore Forma
Nr. crt. Nume disciplină Cod C.s.t. Semestrul III indiv.
sapt verificare
C S L P Cerc Curs Aplic Total total
Discipline OBLIGATORII
Etică și integritate academică UPB.15.M4.O.04.01 2 1 14 14 0 14 36 V
2 Piaţa unică europeană şi politici antitrust UPB.15.M4.O.04.02 6 2 2 14 28 28 56 94 E
3 Audit finaciar în instituții publice UPB.15.M4.O.04.03 7 2 2 14 28 28 56 119 E
4 Fiscalitatea în Uniunea Europeană UPB.15.M4.O.04.04 7 2 2 14 28 28 56 119 E
5 Cercetare științifică pentru elaborarea lucrării de disertație UPB.15.M4.O.04.05 4 2 14 0 0 28 72 V
6 Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație UPB.15.M4.O.04.06 4 2 14 0 0 28 72 V
Statistici ore obligatorii E / V
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 7 2 0 4 4 14 56 56 140 310 3
Nr. Ore / saptamana / semestru 17 3
DISCIPLINE FACULTATIVE
1 Practică pedagogică (Învățământ liceal, postliceal) UPB.15.M4.L.04.07 5 3 14 0 42 42 83 V
2 Examen de absolvire, Nivelul II UPB.15.M4.L.04.08 5 2 E

Studiu
Nr. Total ore/sapt. Nr. Total ore Forma
Centralizator plan C.s.t. indiv.
sapt verificare
C S L P Cerc Curs Aplic Total total
Discipline OBLIGATORII 120 31 19 0 6 10 14 434 350 784 2216 16E/8V
Discipline OPTIONALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discipline FACULTATIVE 35 8 7 0 0 3 14 112 42 154 721
Decan,
Rector,
2 / 3 Mihnea COSTOIU
434
1
Total ore aplicatii (seminar, laborator, proiect, practica434
de specialitate)
Aplicatii /Curs 1

Decan,
Rector,
3 / 3 Mihnea COSTOIU