Sunteți pe pagina 1din 23

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU

Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266
Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail:

Nr de înregistrare:…..……/……………………

Avizat, Aprobat,
Coord. CJAP Bacău, Dir. CJRAE Bacău,
Prof. Diana Aprodu Prof. Amalia Diaconu

TITLUL PROGRAMULUI:
UN PAS SPRE VIITOR
PROGRAM DE CONSILIERE DE GRUP
An școlar:
2016 – 2017

Unitatea de învățământ unde se implementează programul:


ŞCOALA GIMNAZIALĂ “M. SADOVEANU” Bacău

Profesorul consilier școlar ce implementează programul:


CAZACU OANA MADALINA
I. DOMENIUL: CONSILIEREA CARIEREI

II. DESCRIEREA PROBLEMEI / MOTIVAȚIA PROGRAMULUI:


Şcoala trebuie să aibă ca scop nu doar formarea unor elevi bine informaţi, dar şi a
unor viitori adulţi cu abilităţi sociale şi sisteme axiologice ferm conturate, pregătiţi pentru
viaţă şi, implicit, pentru ocuparea unui loc de muncă care să-i faciliteze o integrare cât mai
eficientă socioprofesională.
În acest sens se impune necesitatea asistenţei în alegerea carierei, mai ales în
condiţiile în care se conştientizează că educaţia are o responsabilitate mai mare în
societate, decât simpla oferire a unui mediu de învăţare. Consilierea pentru carieră poate să
îi ajute pe elevi să treacă mai uşor din mediul şcolii în câmpul muncii. Cu alte cuvinte,
educaţia devine un mecanism mult mai eficient, depăşind statutul de pregătire a elevilor
pentru universitate.
Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi
adaptarea optimă la mediul social, în luarea unei decizii corecte privind alegerea vocaţiei.
Mulţi dintre elevi, la momentul hotărâtor al primei decizii esenţiale în alegerea profesiei,
nu sunt suficient de pregătiţi şi informaţi pentru a-şi alege în cunoştinţă de cauză viitoarea
profesie, astfel încât ea să corespundă intereselor şi aptitudinilor lor.
Odată decizia luată, este important să-i pregătim pentru următorul pas în alegerea
carierei, o opţiune cât mai aproape de cunoştinţele, interesele şi aptitudinile lor.
Proiectul răspunde solicitării elevilor şcolii de a fi sprijiniţi în alegerea opţiunilor
educaţionale sau profesionale.

III. SCOPUL PROGRAMULUI:


Sprijinirea elevilor în realizarea unui management eficient al propriului
traseu şcolar şi profesional.

IV. OBIECTIVELE PROGRAMULUI:


1. identificarea scalei de valori personale;
2. dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi
valoroasă;
3. identificarea aptitudinilor şi intereselor în vederea stabilirii propriului traseu
profesional;
4. dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului propriu;
5. dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei;
6. exersarea luării deciziei privind cariera, într-o manieră organizată, raţională;
7. informare privind piaţa muncii şi lumea profesiilor.

V. TIPUL BENEFICIARILOR: elevii din clasa a VIII-a


VI. DETALIEREA GRUPELOR:
GRUPUL NUME SI PRENUME ELEV CLAS
A

Grupul 1.

Grupul 2.

Grupul 3.

Grupul 4.

ETC...

VII. METODE ŞI MIJLOACE UTILIZATE:


Formale, non-formale

VIII. PERIOADA DE DESFĂȘURARE:


Anul școlar 2016-2017

IX. SESIUNILE/ ACTIVITĂŢILE INCLUSE ÎN PROGRAM:


 ACTIVITATEA 1 - ”Despre oferta educațională”
 ACTIVITATEA 2 – ”Încercare de portret”
 ACTIVITATEA 3 – ”Incursiune în autocunoaștere”
 ACTIVITATEA 4 – ”Ce profesii îmi doresc? ”
 ACTIVITATEA 5 – ”Jocul meseriilor”
 ACTIVITATEA 6 – ”Profil vocațional”
 ACTIVITATEA 7 – ”Meseria potrivită e și cea dorită?!”

X. DETALIEREA SESIUNILOR /ACTIVITĂŢILOR INCLUSE ÎN


PROGRAM:
ACTIVITATEA 1- ”Despre oferta educațională”

1. Exerciţiu de energizare – “Cercul cunoaşterii” – 5 minute

Elevii se aşază în cerc. Vor trebui să traverseze cercul dintr-o parte în cealaltă acei
elevi care se regăsesc în afirmaţiile spuse de consilier.
 Am ochi albaştri
 Mâncarea mea preferată este pizza
 Voi merge la liceu anul viitor
 Sunt mulţumit de rezultatele mele şcolare
 Îmi place vârsta pe care o am
 Sunt pregătit pentru examenele de capacitate
 Vreau să am o meserie în care să lucrez cu oamenii
 Am mulţi prieteni
 Părinţii sunt de acord cu opţiunea mea în alegerea liceului
 Nu m-am hotărât la ce liceu să merg în clasa a IX-a
 În general sunt o persoană veselă, optimist
 Vreau să urmez şi o facultate după finalizarea liceului

2. Fabula “ Şcoala animalelor” – 10 minute

Se citeşte şi apoi se comentează fabula “Şcoala animalelor” (anexa 1) – 10 minute

3. Prezentare PPT – 20 minute

Se prezintă elevilor un material cu oferta educaţională – licee, filieră, profil,


specializare. Se explică terminologia. Se discută şi mediile de intrare în anii anteriori la
fiecare specializare.

4. Completare chestionare – 10 minute

Elevii vor completa chestionarele privind orientarea şcolară şi profesională.

5. Încheiere – 5 minute

Se va cere elevilor să noteze pe un post-it un gând, o idee care le-a rămas în minte.
Anexa nr.1
ACTIVITATEA 2 – ”Încercare de portret”

1. Exerciţiu de energizare “ Ce aş fi fost dacă…?” – 5 minute

Se cere elevilor să-şi imagineze ce ar fi fost dacă nu ar fi fost oameni având în vedere
anumite atitudini, calităţi, defecte şi comportamente pe care le au în relaţiile cu ceilalţi. Se
atrage atenţia că nu este vorba despre un animal, o floare, o pasăre etc. care le place, ci care
calităţi, defecte, trăsături, moduri de a se comporta asemănătoare lor.

2. Aplicaţia “Copăcelul eu” – 10 minute

Se cere elevilor să completeze fişa “ Copăcelul eu “( anexa 2). Spre finalul timpului se
ridică elevii din bănci şi sunt rugaţi să se aşeze pe o axă imaginară, dintr-un colţ în celălalt al
clasei, în funcţie de câte lucruri pozitive au scris în copăcel. În colţul din dreapta se vor aşeza
cei care au trecut doar aspecte pozitive, în colţul din stânga se vor aşeza cei care au trecut
doar aspect negative, iar pe mijloc cei care au trecut şi aspecte pozitive şi aspecte negative.

3. Discuţii de marginea răspunsurilor – 5 minute

Se va trece pe la fiecare elev de-a lungul şirului şi va fi încurajat să spună pe scurt ce l-a
determinat să treacă pe copăcel acele trăsături. Se concluzionează explicându-le legătura între
Imaginea de sine şi Stima de sine. O imagine de sine pozitivă determină o stimă de sine
ridicată, adică te ajută să fii optimist, să ai încredere în tine, să ai succes în viaţă şi în carieră.
O imagine de sine negativă determină o stimă de sine scăzută, adică te face să fii pesimist,
trist, să nu ai încredere în tine. Acest lucru poate fi o barieră în viaţă şi în carieră.

4. Exerciţiu de completare – 5 minute

Elevii vor complete fişa cu exerciţiul de completare (anexa 3). Vor prezenta cât mai mulţi
elevi ce anume au notat.

5. Aplicaţia “Portret” – 10 minute

Se împart elevii în 2 grupuri de lucru. Fiecare grup va primi un carton mare pe care va
realiza prin desene comportamente care exprimă încrederea în sine şi respectiv neîncrederea
în sine. Desenele trebuie să fie cât mai expresive, acest lucru putând fi realizat prin imagini,
culori, dar şi completat de cuvinte.

6. Prezentarea portretelor, discuţii şi concluzii – 10 minute

La finalul timpului, fiecare grup va prezenta portretul creat. Se punctează importanţa unei
stime de sine crescute.

7. Încheiere – 5 minute

Se cere elevilor să scrie pe un post-it câte un sfat pentru un om care nu are o stimă de
sine prea ridicată şi să lipească post-it-ul pe cartonul pe care au desenat comportamentele
care arată neîncrederea în sine.
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
ACTIVITATEA 3 – ”Incursiune în autocunoaștere”

1. Exerciţiu de energizare “ Numărarea prin gesturi” – 5 minute

Elevii stau în cerc şi numără din 3 în 3. Când se termină, numărarea se reia înlocuind cifra
1 cu o bătaie din palme. În tura următoare, 2 este înlocuit cu un pocnit din degete şi apoi şi 3
este înlocuit cu o bătaie din picior. Cei care greşesc, ies din joc.

2. Exerciţiu poveste - 5 minute

Se citeşte o întâmplare (anexa 4) şi se poartă discuţii pe marginea textului. Concluzia


exerciţiului este că o persoană are aptitudine pentru o activitate sau o meserie atunci când are
însuşiri fizice şi psihice care îl ajută să desfăşoare cu succes acea activitate, dă randament,
este eficient, este rapid, obţine rezultate deosebite.

3. Copăcelul abilităţilor mele – 10 minute

Se distribuie foaia cu Copăcelul abilităţilor mele (anexa 5). Elevii vor răspunde cât mai
sincer la toate întrebările, pentru că acest exerciţiu îi ajută să se cunoască mai bine.

4. Discuţii de marginea răspunsurilor date – 25 minute

Discuţia ar putea fi ghidată astfel încât cât mai mulţi elevi să aibă ocazia să-şi prezinte
răspunsurile. La final se poate puncta, făcând o listă pe tablă, aptitudinile, abilităţile şi
priceperile menţionate de elevi. Se cere elevilor să aleagă acele descrieri care li se potrivesc şi
să dea exemple de cel puţin două ocupaţii ( profesii ) pentru care sunt necesare aptitudinile
bifate. Câţiva elevi vor prezenta aptitudinile / abilităţile bifate şi meseriile numite.

5. Încheiere – 5 minute

Se explică faptul că o aptitudine destul de important pentru viaţa unui om şi cariera lui o
reprezintă inteligenţa, menţionând că există mai multe tipuri de inteligenţe. Se distribuie
elevilor fişe cu Inventarul inteligenţelor multiple, rugându-I să le completeze pentru
activitatea următoare.
Anexa nr.4
Anexa nr. 5
ACTIVITATEA 4 – “ Ce profesii îmi doresc”

1. Exerciţiu de energizare Exercitiul folosind expresia de inceput „Ce încape


într-o valiză?” – 5 minute- Se cere unui elev să aleagă o literă din alfabet. Acesta va spune un
obiect care începe cu litera respectivă și care poate încăpea într-o valiză. Apoi, fiecare elev va
continua jocul spunând câte un obiect care începe cu ultima literă a cuvântului anterior. Elevul
care nu știe, iese din joc. Se continuă până când rămâne un câștigător. Acesta va primi insigna
de ,,Miss/Mister DEX,,.
2. Abordarea propriu-zisă - 40 minute - Elevilor li se propun următoarele exerciţii:
Exerctiul 1 (lucru pe grupe): „Lista meseriilor” Elevii se impart in doua grupe. Fiecare
grupa va avea ca sarcina listarea a cat mai multe meserii / ocupatii. La final fiecare grup isi
prezinta lista si se realizeaza o lista comuna din care se elimina dublurile.
Exerctiul 2 (lucru individual): „Meseria pe care mi-o doresc...”Fiecare elev va trebui
sa isi aminteasca ce meserie a numit in exercitiul de la inceputul orei si sa o scrie pe fisa
verde. Apoi va trebui sa se gandeasca la o alta meserie pe care ar putea sa o faca si despre
care cred ca i-ar placea. Aceasta va fi notata pe fisa rosie. Pe fiecare coala de hartie(pentru
fiecare meserie numita) elevii vor trebui sa descrie cat mai multe caracteristici-lucruri pe care
le cunosc.
Exerctiul 3 (lucru in grup): „Meseria pe care mi-o doresc...”Partea intai - Grupati elevii
care au scris pe fisa verde (anexa 6) aceeasi meserie sau meserii inrudite. Vor discuta cu
colegii lor pentru a afla si alte informatiidespre profesia pe care si-o doresc, completandu-si
astfel descriarea. Partea a doua – Re-gruparea elevilor astfel incat sa lucreze impreuna cei
care au scris pe fisa de hartie rosie aceeasi meserie sau meserii inrudite. Urmeaza discutiile si
completarea descrierii.
Exercițiul 4: Prezentarea meseriei: Elevii, care doresc, vor citii prezentarea meseriei lor
de pe fisa rosie dar si cea de pe fisa verde.
Exercițiul 5:,,Dicționarul meseriilor,,(lucrul pe grupe) Elevii sunt anunțați că vor realiza
un ,,Dicționar al meseriilor,,. (se începe cu cele ale membrilor familiei și ale locuitorilor din
comunitatea locală), alcătuindu-se o listă cuprinzătoare a acestora sau folosind lista de la
inceput.
Se solicită elevilor să ordoneze, în ordine alfabetică, meseriile numite, trecând pe o foaie
de flipchart. Elevii vor alege din listă o meserie. Fiecare va realiza pe o planșă A4 un desen a
meseriei alese, referindu-se la condițiile de muncă, responsabilitățile locului de muncă,
deprinderile și aptitudinile necesare. Planșele realizate sunt prinse într-un dosar, în ordine
alfabetică, denumindu-l ,,Dicționarul meseriilor,,.
3. Incheiere – 5 minute Concluzii si Feed-back:
Elevii vor desena pe o foaie o casa, iar pe usa vor scrie ce stiau, pe geamuri ce au aflat nou si
pe acoperis ce isi doresc sa mai afle nou in viitoarea activitate. Ce concluzii putem trage din
întâlnirea de azi? “Meseria este bratara de aur!” Fiecare elev va primi feedback pozitiv pentru
participarea la lecţie.
ACTIVITATEA 5 – “ Jocul meseriilor”

1. Exerciţiu de energizare Exercitiul folosind expresia de inceput „Mi-as dori sa


fiu.....?” – 5 minute- Fiecare elev va preciza ce meserie si-ar dori cel mai mult. Astăzi vom
incepe prima parte a discutiei despre ce profesii va doriti şi ce profesii vi se potrivesc –
explorarea carierei si a mediului urmand sa o finalizam in urmatoarea intanlire. La filalul orei
veti fi capabili sa numiti cat mai multe ocupatii / meserii / profesii; să alegeti doua ocupatii /
meserii / profesii pe care ati dori sa le urmati; si sa le analizati.

2. Jocul meseriilor – 40 minute. Organizare: se desfăşoară pe 3 grupe. Etapele şi


sarcinile de lucru:
I. Numeşte corect profesiile pe care le cunoşti.
Grupa care va da cele multe răspunsuri corecte va primi 10 puncte, apoi 7 puncte respectiv 5
puncte.
II. Numeşte o ocupaţie cerută în viitor şi una necerută nici în prezent. Explică!
Grupa va primi 10 ,5 sau 0 puncte.
III. Mimează cât mai convingător ocupaţia descoperită în fişa de concurs.
Grupa I va mima pentru grupa II,aceasta trebuie să descopere ocupaţia.
Grupa II va mima pentru grupa III,aceasta trebuie să descopere ocupaţia.
Grupa III va mima pentru grupa I,aceasta trebuie să descopere ocupaţia.
Grupa care trebuie să descopere va primi 10p dacă ghiceşte din prima
5 p pentru a doua încercare sau 0puncte.
IV. Realizarea unui colaj cu titlul un ,,Un viitor pentru fiecare”
Grupele vor trimite un reprezentant care va alege un plic (anexa 7) . Acolo vor descoperi
rolul pe care trebuie să-l joace ca echipă.
În plic sunt jetoane cu diferite profesii. Alegeţi pe cele necesare pentru angajare în rolul
primit.
Lipseşte profesia cea mai importantă din acest rol .Găsiţi-o!.
Lipeşte pe foaia de carton jetoanele alese ,scrie cu markere profesia ce lipseşte.
Lipeşte sau desenează imagini care să fie legate de domeniul rolului primit.
Punctaj :
10p pentru profesiile corespunzătoare
10p pentru cea care lipseşte
10 puncte sau 7puncte pentru estetica realizării colajului.

3. Incheiere – 5 minute. Se concluzionează prin discuție despre joc și se premierează


elevii astfel se calculează punctajul şi se stabilesc premiile I,II,III ce primesc o diplomă de
participare. ÎN FINAL TOŢI SUNT CÂŞTIGĂTORI PRIN EXPERIENŢA ACUMULATĂ.
Anexa nr.7
PLICUL 1
Eşti patronul unei firme de construcţii.
Sarcina ta este să organizezi activitatea firmei.
Pentru a desfăşura activitatea trebuie să angajezi personal calificat.
Ce ocupaţii vor avea viitorii angajaţi?
Care dintre aceste ocupaţii crezi că se potriveşte pentru tine?
JETOANE CU PROFESII:
-Excavatorist
-Inginer constructor
-Betonist
-Tăbluitor
-Doctor
-Profesor
-Antrenor
-Magazioner
-Contabil
-Redactor
-Avocat
-Balerină

LIPSEŞTE :MUNCITORUL CONSTRUCTOR

PLICUL 2

Eşti patronul unui magazin market.


Sarcina ta este să organizezi activitatea firmei.
Pentru a desfăşura activitatea trebuie să angajezi personal calificat.
Ce ocupaţii vor avea viitorii angajaţi?
Care dintre aceste ocupaţii crezi că se potriveşte pentru tine?

JETOANE CU PROFESII:
-Casier
-Om servicu-curăţenie
-Achizitor
-Manipulant marfă
-Tăbluitor
-Doctor
-Profesor
-Antrenor
-Magazioner
-Contabil
-Redactor
-Avocat
LIPSEŞTE : VÂNZĂTOR
PLICUL 3
Eşti patronul unui hotel.
Sarcina ta este să organizezi activitatea firmei.
Pentru a desfăşura activitatea trebuie să angajezi personal calificat.
Ce ocupaţii vor avea viitorii angajaţi?
Care dintre aceste ocupaţii crezi că se potriveşte pentru tine?

JETOANE CU PROFESII
-Cameristă
-Administrator
-Bucătar
- Ospătar
-Contabil
-Şofer
-Doctor
-Profesor
-Antrenor
-Magazioner
-Contabil
-Redactor
-Avocat

LIPSEŞTE:RECEPŢIONER
ACTIVITATEA 6 – ”Profil vocațional”

1. Exercițiu de energizare ,,Mă interesează ... și nu mă interesează...’’ – 5 minute


Se cere elevilor să completeze propoziția ,,Mă interesează ... și nu mă interesează...’’
astfel încât să i se potrivească. (Exemplu: Mă interesează să iau note mari la școală și nu mă
interesează ce spun colegii despre mine)

2. Prezentarea teoriei lui John Holland – 10 minute


Profesorul prezintă elevilor cele 6 tipuri de personalitate, în funcție de preferințele
manifestate față de obiecte, date, idei sau oameni:
a) Oamenii realiști
b) Oamenii investigativi;
c) Artiștii;
d) Oamenii sociali;
e) Oamenii întreprinzători;
f) Oamenii convenționali.
Se concluzionează faptul că nu există tipuri pure de interese, ci combinații ale
acestora.

3. Completare de chestionar – 15 minute


Consilierul distribuie elevilor fișele cu Chestionarul intereselor după Holland (anexa 8)
și le explică acestora instructajul „În chestionarul care urmează (tip Holland) sunt date mai
multe activităţi. Va trebui să treci în dreptul fiecăreia, în căsuţa liberă din dreptul ei, o cifră
care va semnifica dacă activitatea respectivă îţi place, îţi displace sau îţi este indiferentă.
Astfel: 2 - dacă îţi place acea ocupaţie; 1 - dacă îţi este indiferentă şi 0 - dacă îţi displace acea
ocupaţie. Nu trebuie să iei în considerare competenţele sau pregătirea necesară pentru aceste
activităţi, ci numai ceea ce simţi tu faţă de ele. Lucrează repede. Primele reacţii constituie
cele mai bune răspunsuri”.

4. Discuție pe baza interpretărilor chestionarelor – 7 minute


Elevilor li se explică faptul că în funcție de scorul obţinut își pot afla tipul/tipurile de
interese dominante. Li se va prezenta o listă cu trăsături de personalitate specifice fiecărui tip
de interes.

5. Aplicație – lucru pe echipe - 10 minute


În funcție de rezultatele obținute, elevii se vor grupa în 6 grupuri de lucru. Aceștia vor
trebui să identifice cât mai multe meserii care li s-ar potrivi în funcție de interesele
manifestate. Listele vor fi afișate și prezentate.

6. Încheierea activității – 3 minute


Profesorul cere fiecărui elev să numească un lucru nou pe care l-a aflat în această
activitate.
Anexa nr.8
Data . . . . . . . . . . . . . . . .
Nume . . . . . . . . . . . . . . .
Vârstă . . . . . . . . . . . . . . . Clasa ……………

Instrucţiuni:
În chestionarul care urmează (tip Holland) sunt date mai multe activităţi. Va trebui să treci în dreptul fiecăreia, în căsuţa
liberă din dreptul ei, o cifră care va semnifica dacă activitatea respectivă îţi place, îţi displace sau îţi este indiferentă. Astfel:
2 - dacă îţi place acea ocupaţie; 1 - dacă îţi este indiferentă şi 0 - dacă îţi displace acea ocupaţie. Nu trebuie să iei în
considerare competenţele sau pregătirea necesară pentru aceste activităţi, ci numai ceea ce simţi tu faţă de ele. Lucrează
repede. Primele reacţii constituie cele mai bune răspunsuri.
Nr. Activitatea
crt. 1 2 3 4 5 6
1 Să repari ceasuri şi bijuterii
2 Să fii casier la o bancă
3 Să intervievezi persoane în legătură cu probleme comunitare
4 Să faci experimente ştiinţifice
5 Să conduci un departament administrativ
6 Să cânţi pe o scenă
7 Să repari motoare de automobile
8 Să fii contabil la o firmă
9 Să ajuţi persoanele cu handicap fizic să se pregătească pentru o meserie
10 Să fii biolog
11 Să cumperi marfă pentru un magazin mare
12 Să fii artist
13 Să faci mobilier
14 Să lucrezi ca secretară
15 Să fii asistent social
16 Să citeşti cărţi şi reviste ştiinţifice
17 Să fii director de vânzări
18 Să scrii povestiri scurte
19 Să lucrezi pe o macara
20 Să fii recepţioner la un mare hotel sau într-un birou de voiaj
21 Să fii profesor sau învăţător
22 Să faci muncă de cercetare într-un laborator de fizică
23 Să fii consilier cu probleme de muncă într-o mare firmă
24 Să faci desene animate
25 Să fii dulgher
26 Să fii expert contabil
27 Să studiezi fenomenele sociale
28 Să faci studii ştiinţifice în astronomie
29 Să faci bani prin comerţ sau bursă de valori
30 Să fii profesor de muzică
31 Să asamblezi echipamente electronice
32 Să examinezi bugetul unei firme
33 Să consiliezi persoane defavorizate
34 Să studiezi cauzele bolilor de inimă
35 Să conduci un restaurant mare
36 Să scrii romane
37 Să fii electrician
38 Să ţii evidenţa mărfurilor într-un depozit
39 Să ai grija oamenilor bolnavi
40 Să fii cercetător ştiinţific
41 Să te ocupi de politica administrativă a unei firme
42 Să regizezi piese de teatru
43 Să fii şofer pe o maşină agricolă
44 Să fii director economic la o mare firmă
45 Să fii consilier pentru piaţa muncii
46 Să fii medic chirurg
47 Să fii vicepreşedinte de bancă
48 Să fii cântăreţ de jazz
49 Să finisezi şi să repari mobilă
50 Să studiezi şi să elaborezi pentru o companie un sistem contabil axat pe nevoile sale
financiare
51 Să fii lector la cursuri de recalificare a şomerilor
52 Să fii biolog marin
53 Să fii jurisconsultul unei companii
54 Să citeşti articole despre muzică şi artă
55 Să repari şi să utilizezi echipamente de radio-frecvenţă
56 Să supervizezi personalul administrativ al unui oficiu
57 Să fii consilier în alegerea unei cariere
58 Să fii interesat de problemele ecologice
59 Să ocupi o poziţie de lider
60 Să faci designul reclamelor pentru reviste sau TV
61 Să instalezi şi să repari telefoane
62 Să urmezi un curs de management
63 Să fii gardian public
64 Să fii inventator într-un mare centru ştiinţific
65 Să fii agent imobiliar
66 Să fii critic muzical
67 Să lucrezi în construcţii
68 Să fii inspector bancar
69 Să strângi fonduri pentru a ajuta persoanele defavorizate
70 Să fii cercetător în energii neconvenţionale
71 Să lucrezi în cadrul unei organizaţii neguvernamentale
72 Să scrii o piesă de teatru
73 Să montezi sisteme de alarmă
74 Să ţii evidenţa contabilă cu ajutorul calculatorului
75 Să lucrezi într-un birou de organizare a muncii
76 Să fii cardiolog
77 Să faci studii de marketing pentru o firmă mare
78 Să fii compozitor
79 Să proiectezi mobilier
80 Să urmezi un curs de contabilitate
81 Să dai primul ajutor
82 Să fii asistent medical într-un laborator
83 Să te ocupi de afaceri în domeniul comerţului
84 Să fii dirijor al unei mari orchestre simfonice
85 Să construieşti case ca antreprenor de clădiri
86 Să introduci date pe calculator
87 Să lucrezi în calitatea de consilier familial
88 Să urmezi cursuri de biologie la universitate
89 Să fii legiuitorul care să medieze disputele dintre sindicate şi companii
90 Să scrii reportaje pentru reviste
91 Să faci jucării din lemn
92 Să fii normator
93 Să ajuţi copiii cu tulburări mintale
94 Să fii medic oncolog
95 Să fii judecător
96 Să fii pictor
97 Să lucrezi ca paznic sau custode
98 Să operezi într-un registru de încasări
99 Să fii misionar în alte ţări
100 Să fii agronom
101 Să recrutezi şi să angajezi oameni pentru o companie mare
102 Să scrii scenarii TV
103 Să fii şofer de autobuz
104 Să fii recepţioner la un hotel
105 Să fii psiholog
106 Să fii medic generalist
107 Să fii merceolog
108 Să faci scenografie pentru piese de teatru
109 Să repari lucruri din gospodărie
110 Să fii funcţionar administrativ
111 Să coordonezi şi să conduci programe sportive
112 Să faci studii ştiinţifice despre natură
113 Să fii manager într-o firmă
114 Să compui muzică de film
115 Să fii mecanic auto
116 Să introduci date într-un computer
117 Să faci terapie de grup cu copiii delincvenţi
118 Să fii asistent într-un laborator de cercetare ştiinţifică
119 Să fii manager de producţie
120 Să faci recenzia unei cărţi ca un critic literar
TOTAL PUNCTE
ACTIVITATEA 7 – ”Meseria potrivită e și cea dorită?!”

1. Exerciţiu de energizare – 5 minute

Profesorul cere elevilor şi părinţilor să facă două şiruri faţă în faţă. Un şir este fix, iar
celălalt este mobil. Ei vor trebui să execute cu partenerul din faţă comenzile date de profesor,
iar la comanda „ SCHIMBĂ PARTENERUL”, şirul mobil se va deplasa cu spre stânga,
realizând astfel schimbarea partenerului. Comenzile date de profesor sunt: Stai nas în nas,
frunte-n frunte, palme-n palme, talpa-n talpă, spate-n spate, obraz-n obraz etc.

2. Explorarea meseriilor – lucru în grup 15 minute

Elevii grupaţi în 4 echipe, vor primi o meserie de la profesor pe care va trebui să o


analizeze respectând un algoritm. (anexa 9)

3. Prezentare meserii echipe – 20 minute

Cele 4 echipe îşi prezintă meseria analizată. Celelalte echipe completează fişa colegilor
şi cu alte informaţii. După prezentarea fiecărei echipe, elevii vor încerca să formuleze
întrebări unei persoane angajate pe postul din meseriile prezentate.

4. Meseria pe care mi-o doresc - 5 minute

Consilierul cere copiilor să listeze pe o foaie toate meseriile pe care le cunosc şi le vin
în minte. După aceea să sublinieze două dintre ele care îi plac cel mai mult şi ar dori să le
practice. Se dă sarcină de lucru pentru acasă să noteze toate informaţiile despre acele meserii,
folosind algoritmul exersat în clasă.

5. Închiere – 5 minute

Se cere copiilor să spună un lucru pe care l-au aflat nou în această activitate.
Anexa nr.9

PROFIL OCUPATIONAL

Analizeaza meseria respectand urmatorul algoritm:Care sunt conditiile de munca?


1. Ce trebuie sa stie sa faca?
2. Care este traseul educational si pregatirea profesionala?
3. Care sunt sansele de avansare, promovare?
4. Cat este de cautata pe piata aceasta meserie si cum e remunerata?
5. Adreseaza 5 intrebari unei persoane care practica aceasta meserie!
XI: FEEDBACK / EVALUARE:

Aceste activități de consiliere:

1. au fost interesante 1 2 3 4 5
2. m-au ajutat să mă cunosc mai bine 1 2 3 4 5
3. m-au ajutat să-mi descopăr interesele conform cu aptitudinile mele
1 2 3 4 5
4. cel mai mult m-a surprins să aflu despre mine
…………………………………………………………………………………….
5. mi s-a clarificat că
………………………………………………………………………… …………
6. pe viitor ar trebui să
………………………………………………………………………. …………..
7. cred că ar mai trebui să
……………………………………………………………………………………

Nume și prenume ………………………………………………………clasa …………

S-ar putea să vă placă și