Sunteți pe pagina 1din 8

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU

Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266
Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail:

Nr de înregistrare:…..……/……………………

Avizat, Aprobat,
Coord. CJAP Bacău, Dir. CJRAE Bacău,
Prof. Diana Aprodu Prof. Amalia Diaconu

TITLUL PROGRAMULUI:
„SIMFONIA EMOŢIILOR!”
PROGRAM DE CONSILIERE DE GRUP
An școlar:
2016 – 2017

Unitatea de învățământ unde se implementează programul:


ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA

Profesorul consilier școlar ce implementează programul:


CAZACU OANA MADALINA
I. DOMENIUL:

AUTOCUNOASTERE SI DEZVOLTAREA ABILITATILOR EMOTIONALE

II. DESCRIEREA PROBLEMEI / MOTIVAȚIA PROGRAMULUI:

Acest progam este dedicat în special preşcolarilor pentru că activităţile educaţionale în


această perioadă sunt dedicate cu precădere pentru pregătirea pentru şcoală şi viaţa socială.
Cu cât copiii au posibilitatea de exersare, de utilizare, de recunoaştere a modalităţilor pozitive
de exprimare a emoţiilor şi de a intra în contact cu persoanele din jur, cu atât mai uşor
inserţia socială şi contexte diverse se realizează mai facil.
Importanţa educaţiei timpurii şi a intervenţiei timpurii în acest domeniu garantează
obţinerea de beneficii pe termen lung. Intervenţia în mediul securizant al grădiniţei, cu
persoane în care preşcolarul are încredere, în grupul de copii apropiaţi care încă nu
reacţionează atât de brutal ca cei de vârstă mai mare sau ca adolescenţii, poate corecta,
ameliora, elimina aceste deficienţe de dezvoltare socio-emoţională.
Pentru început se realizează o evaluare a nivelul de dezvoltare socio-emoţională a
preşcolarilor, ţinând cont de cele cinci fundamente cheie indicate de literatura de specialitate
ca fiind direct implicate în formarea capacităţii de a învăţa şi a se dezvolta armonios:
încrederea, perseverenţa, organizarea, înţelegerea şi rezistenţa. Educatoarele evaluează
capacitatea socio-emoţională şi o încadrează în una din următoarele categorii: incipientă, în
dezvoltare, atinsă.
Programa educaţională propusă va cuprinde jocuri şi activităţi pe domenii
experenţiale pentru devoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari.
Practici educaţionale efectuate prin definirea operaţională a abilităţilor socio-
emoţionale în termenii unor comportamente observabile, prin prezentarea unor exemple, prin
predarea efectivă şi prin feedback-ul comportamental specific.
Durata programului este de 1an şcolar, beneficiari direcţi sunt copii preşcolari
implicaţi în proiect, iar beneficiari indirecţi sunt cadre didactice din unitate si familiile
copiilor.

III. SCOPUL PROGRAMULUI:

Programului este deprinderea şi exersarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale


copiilor dar şi formarea şi dezvoltarea comportamentului socio - emoţional al preşcolarilor.
IV. OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

1. EMOŢIONAL:
 Să identifice propriile emoţii în diverse situaţii;
 Să identifice emoţiile altor persoane în diverse situaţii;
 Să identifice emoţiile asociate unui context specific;
 Să recunoască emoţiile pe baza componentei nonverbale: expresia facială şi postura;
 Să transmită verbal şi nonverbal mesajele afective;
 Să numească situaţii în care apar diferenţe între starea emoţională şi exprimarea ei
externă;
 Să exprime empatie faţă de alte persoane; să exprime emoţii complexe precum ruşine,
vinovăție, mândrie;
 Să identifice cauza emoţiilor;
 Să numească consecinţele emoțiilor într-o situaţie;
 Să folosească strategii de reglare emoţională;

2. SOCIAL:
 Să iniţieze şi să menţină o interacţiune cu un alt copil;
 Să asculte activ;
 Să împartă obiecte şi să împărtăşească experienţe; să ofere şi să primească
complimente;
 Să rezolve în mod eficient conflictele apărute;
 Să respecte regulile aferente unei situaţii sociale;
 Să coopereze cu ceilalţi în rezolvarea unei sarcini;
 Să ofere şi să ceară ajutorul atunci când are nevoie;

V. TIPUL BENEFICIARILOR:

Copii preşcolari;

VI. DETALIEREA GRUPELOR:


VII.

GRUPUL NUME SI PRENUME ELEV CLAS


A

Grupul 1.
Grupul 2.

Grupul 3.

ETC...

VIII. METODE ŞI MIJLOACE UTILIZATE:

Formale, non-formale

IX. PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

Anul școlar 2016-2017

X. SESIUNILE/ ACTIVITĂŢILE INCLUSE ÎN PROGRAM:

 ACTIVITATEA 1 - “ CUM MĂ SIMT ASTĂZI...”


 ACTIVITATEA 2 – “ ROATA EMOŢIILOR”
 ACTIVITATEA 3 – SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ “ROATA EMOTIILOR” SI“ DE- A
ASCULTATUL”

XI. DETALIEREA SESIUNILOR /ACTIVITĂŢILOR INCLUSE ÎN


PROGRAM:
ACTIVITĂŢILE PROGRAMULUI:
“ CUM MĂ SIMT ASTĂZI...”

COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe emoţionale, competenţe sociale

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a


emoţiilor, iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii

OBIECTIVE

- să identifice şi să conştientizeze emoţiile trăite,

- să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale din desen.

DURATA: 40 - 45 minute

MATERIALE : coli de hârtie, creioane colorate.

DESFĂŞURAREA JOCULUI “ SCHIMBĂ LOCUL ! ”:

Copiii stau în semicerc pe scăunele. Copilul care nu are scaun merge la un coleg, îi spune
numele, dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul dacă a ghicit numele.

Folosiţi acest gen de activităţi ca modalitate de a face tranziţia de la o activitate la alta!

Reamintiţi copiilor să păstreze liniştea pe parcursul acestei activităţi!

PROCEDURA DE LUCRU:

Daţi-le copiilor câte o foaie de hârtie şi creioane colorate. Rugaţi copiii să deseneze cum se
simt ( permiteţi copiilor să folosească orice culoare doresc). La final discutaţi desenele împreună cu
copiii.
Încurajaţi-i să identifice şi să denumească emoţiile desenate.
OBSERVAŢII:

Prin această activitate copiii învaţă:

- să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare.

- învaţă despre emoţii prin intermediul desenului, o activitate specifică vârstei.

Nu criticaţi desenele copiilor, important este să identifice corect emoţia trăită!


Acceptaţi şi emoţiile negative ale copiilor !

“ ROATA EMOŢIILOR”

COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe emoţionale.

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a


emoţiilor.

OBIECTIVE

- să identifice emoţiile de bucurie, furie, tristeţe, teamă,

- să exprime corect emoţia observată,

- să eticheteze corect emoţiile prezentate.

DURATA: 40 - 45 minute

MATERIALE: „Roata emoţiilor”- un cadran confecţionat din carton care are un braţ
indicator; împărţiţi acest cadran în 6 părţi egale; prin rotire, braţul indicator se poate opri aleator în
dreptul simbolului unei emoţii (exemplu: bucuros, supărat, furios, mirat, plictisit, plângăcios) şi se va
analiza situaţia dată.

PROCEDURA DE LUCRU:

Prezentaţi copiilor „Roata emoţiilor”, explicându-le că o vor utiliza într-un joc pentru a
înţelege mai bine emoţiile lor şi ale celorlalţi. În acest joc, câte un copil va învârti săgeata roţii şi
când acesta se opreşte la o emoţie, va încerca să identifice şi să reproducă emoţia, să dea exemple de
situaţii în care s-a simţit în acest fel. Precizaţi că, în cazul în care roata se opreşte tot la aceeaşi
emoţie, se va roti din nou, pentru a se putea discuta toate emoţiile.

OBSERVAŢII:

Prin această activitate copiii învaţă:

- să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare,

- copiii achiziţionează cuvinte care denumesc emoţii.

Nu uitaţi să lăudaţi copiii pentru recunoaşterea şi etichetare corectă a emoţiilor!


Acceptaţi şi emoţiile negative ale copiilor !

SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ

“ROATA EMOTIILOR” SI“ DE- A ASCULTATUL”

COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale


COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii, cooperare în joc,
comportamente prosociale
OBIECTIVE
- să asculte ceea ce spun ceilalţi copii
- să înveţe să-i asculte pe ceilalţi fără să-i întrerupă
- să - şi aştepte rândul într-o conversaţie
- să - şi dezvolte abilităţile de cooperare
- să exerseze abilităţi de împărţire a jucăriilor,de cerere şi de oferire a ajutorului de aşteptare a
rândului
- să rezolve prin negociere problemele care pot să apară în grup
DURATA: 40 - 45 minute
MATERIALE: imagini decupate din reviste, lipici , carton
PROCEDURA DE LUCRU:
Aşezaţi copiii în cerc. Rugaţi 2 copii să vină în faţă. Mai întâi încurajaţi copiii mai sociabili să
povestească. Astfel cei mai timizi vor putea urma exemplul colegilor. Fiecare copil va trebui să
povestească pe scurt despre o situatie in care s-a simtit ca ursuletul. Încurajaţi fiecare copil să
povestească despre experienţele sale. Apoi cereţi copilului care l-a ascultat să descrie ceea ce a spus
celălalt. Schimbaţi rolurile: cel care a vorbit va asculta, iar cel care a ascultat va fi cel care va vorbi.
Asiguraţi-vă de faptul că toţi copiii au participat la această activitate.
Împărţiţi copiii în grupuri de 4 - 5 copii. Împărţiţi fiecărui grup imagini decupate din diverse
reviste şi lipici. Spuneţi copiilor că va trebui să lucreze împreună şi să lipească imaginile pe
poster.Încurajaţi copiii să împartă, să - şi aştepte rândul, să ofere sau să ceară ajutor.
OBSERVAŢII:
Prin această activitate copiii învaţă:
- exersează comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de prietenie,
- învaţă să dobândească capacitatea de a iniţia interacţiuni vârstei,
- copiii se cunosc mai bine şi învaţă faptul că o relaţie presupune reciprocitate,
- să exerseze comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de prietenie
- învaţă să dobândească capacitatea de a se implica în jocurile celorlalţi
- copii sunt încurajaţi să transfere ceea ce învaţă în jocul cu părinţii şi în alte contexte ( copiii de
aceeaşi vârstă ).
Reamintiţi copiilor să păstreze liniştea pe parcursul acestei activităţi!
Lăudaţi copiii pentru comportamentele de cooperare manifestate pe parcursul activităţii !
Bibliografie:

1. Botiş, A., Mihalca, L. (2007). „Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale si sociale ale
copiilor, fete si băieţi, cu vârsta până la 7 ani” . Buzău : Alpha MDN, 2007)

2. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. (2005). „Metode interactive de grup. Ghid
Metodic. 60 de metode şi 200 aplicaţii practice pentru învăţământul precuşcolar”. Craiova:
Arves.

3. Kincher, J. (2008). “Psihologia pentru copil.”Vol. II. Bucureşti: Erc Press.

4. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Curriculum pentru educaţia timpurie a


copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani, Bucureşti, 2008

5. Preda, V., Breben, S., Gongea, E., Mitrulescu, V. (2009). „Învăţarea bazată pe proiecte.
Auxiliar didactic pentru aplicarea noului curriculum”. Craiova: Arves.

6. UNICEF, Ministerul Educaţiei şi Tineretului Moldova „Standarde de învăţare şi


dezvoltare pentru copilul de 5-7 ani”/Program educaţional Pas cu Pas.
7. Ştefan A. Catrinel & Kallay Eva - “Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la
preşcolari”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2007
8. Vernon, A. - “Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional - emotivă şi
comportamentală”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2006

S-ar putea să vă placă și