Sunteți pe pagina 1din 1

Concurs de proiecte de management organizat

pentru Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului“


Rezultatele Etapei I

6 aprilie 2011

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi


desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala
Palatului“, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2086/2011, modificat prin
O.M.C.P.N. nr.2201/2011, rezultatele primei etape – evaluarea proiectelor de management:

1) Cătălin Lucian ILIESCU – ADMIS


2) Geanny Grigore STĂNESCU – RESPINS

Conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.269/2009:
„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte de
management au obţinut în prima etapă a concursului note mai mari de 7“.

Secretariat Comisiei de concurs


constituită cf. O.M.C.P.N. nr. 2183/2011