Sunteți pe pagina 1din 12

Raport final Târgoviștea în lumea științei

I. Raport de activitate
1.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:
Proiectul finanțat conține exclusiv expoziția de experimente de știință desfășurată între 4 și 15 decembrie
2017 la Biblioteca Județeană „I. Heliade Rădulescu” din Târgoviște. Programul de vizitare a fost de luni
pînă vineri între 10.00 și 18.00, cu excepția unor intervale în care au avut loc activități programate ale
instituției gazdă. Deschiderea a avut loc pe 4 decembrie la 14.00 în prezența partenerilor de proiect
(“Ambasadorii prieteniei”, SARM, Șc. „Mihai Viteazul”), a reprezentanților IȘJ Dîmbovița (dl. Inspector
general Sorin Ion, d-na inspector școlar general adjunct Cristina Stroe și d-na inspector școlar Gabriela
Dinu), bibliotecii (d-na dir. Agnes Erich și dl. Alexandru Ștefănescu) și a voluntarilor și profesorilor (d-
na dir. adj. Carmen Rădulescu și dl. prof. Daniel Radu) de la Colegiul Economic „Ion Ghica”, precum și
a unor reprezentanți ai presei (Columna TV, Radio România Actualități, Impact).
Deși numărul estimat inițial a fost de 600 de vizitatori, pe parcursul celor 2 săptămâni peste 1200 de elevi
din clasele I-XII însoțiți de cadre didactice și, uneori, părinți au vizitat expoziția. De regulă, grupurile au
fost organizate de către profesori și învățători și s-au programat telefonic. Ghizi au fost 18 elevi de la
Colegiul Economic „Ion Ghica” coordonați de către dl. prof. Daniel Radu (vezi Anexa 1). Ei au oferit
explicații vizitatorilor lucrînd în pereche, timp de 2 schimburi de cîte 4 ore zilnic. Profesori de specialitate
(fizică, chimie, biologie – Daniel Radu, Alice Duroi, Nicoleta Matei, Gabriel State, Ileana Dobre) au fost
prezenți cîteva ore în fiecare zi pentru a răspunde mai consistent întrebărilor vizitatorilor. Cei mai mulți
elevi au venit din Târgoviște, dar au fost și grupuri de la școlile din județ (Doicești, Runcu, Răzvad,
Buciumeni) și din jud. Ilfov (Liceul Teoretic Radu Popescu).
Exponatele au fost realizate de către elevi de la C.N. “Ienăchiță Văcărescu” coordonați de către d-na prof.
Georgiana Leontescu (machetele podurilor) sau de profesori de la Șc. „Mihai Viteazul” ( De ce zboară
aeroplanele?; Cum se produce o tornadă?; Cum se transmite sunetul?) , WOXFAD COM (Iluzii optice
-Vedem întotdeauna corect?; Cum funcționează oglinzile? Periscopul; Drumul lung vs. Drumul scurt; De
ce se învârte un titirez? Ce este un perpetuum mobile?; Cum se transmite mișcarea? Cum funcționează o
curea de transmisie?; Puzzle imposibil – Aplicații matematice în viața de zi cu zi; De ce busola arată
nordul? Liniile de câmp magnetic; De ce se electrizează corpurile? Bilele săltărețe; De ce se scufundă
unele corpuri?) sau au fost cumpărate gata confecționate (microscopul digital, generatorul Van de Graaff,
sfera cu plasmă, Emisferele lui Magdeburg etc.). Luminița Bobeș a gîndit cele mai multe experimente
din expoziție pentru ca în special elevii de gimnaziu să înțeleagă cum se aplică unele principii și legi de
fizică/biologie/chimie în activități curente, în funcționarea unor aparate/instrumente/echipamente pe care
le folosesc oamenii obișnuiți (eventual, chiar elevii). Colegi de la Școala “Mihai Viteazul” Târgoviște au
ajutat-o la realizarea explicațiilor scrise, confecționarea unor machete, transportul exponatelor și
amenajarea sălii de la Biblioteca Județeană (Ileana Dobre, Aldea Gabriela, Anăstăsoaia Larisa, David
Rebecca, Arsene Grațiela, Predoi Mihaela, Neagu Luminița și Petcu Cristina).
Expoziția a fost anunțată pe site-ul asociației
(https://ambasadoriiprietenieitargoviste.wordpress.com/category/noutati/ - 3 articole;
https://ambasadoriiprietenieitargoviste.wordpress.com/galerie-foto/ - fotografii; înregistrări video) și pe
pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/ambasadoriiprieteniei1/ - anuț, eveniment, clip
video) începînd din 16 iunie. Radio Minisat a postat știrea pe site (https://radiominisat.ro/8730-
Expozi%C8%9Bie_%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83_interactiv%C4%83,_la_Biblioteca_Jude%C8
%9Bean%C4%83_I.H._R%C4%83dulescu!.html ) și a anunțat pe post. Oficial media
(http://oficialmedia.com/targovistea-lumea-stiintei-intre-4-si-15-decembrie-2017/ ) și Gazeta
Dîmboviței (http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/137347/ ) au preluat anunțul asoc. pe site-urile
lor. Columna TV a difuzat știrea pe 7 decembrie (http://www.columnatv.ro/targoviste-in-lumea-stiintei-
expozitie-de-experimente-la-biblioteca/ ) și va prezenta informații mai ample în cadrul emisiunii Noi și
cerul din 16 decembrie.
Afișele expoziției și flyerele au fost distribuite în școlile și liceele din oraș și din 2 localități din județ
(Pucheni și Văleni), la Univ. Valahia, Teatrul Tony Bulandra, Insp. Școlar Județean. La Școala “Mihai
Viteazul” și la Biblioteca Județeană au fost expuse cele 2 roll-up-uri.
2.Realizarea activităţilor propuse:
Începînd din octombrie au fost achiziționate sau confecționate echipamente necesare elevilor și cadrelor
didactice în vederea pregătirii activităților practice și utilizate pentru realizarea expoziției interactive.
Pentru experimentele prezentate în carul expoziției interactive, au fost realizate explicații ale modul de
utilizare, descrierea fenomenelor implicate și sugerarea legăturii cu viața cotidiană .
Între 4 și 15 decembrie 2017 s-a desfășurat expoziția interactivă „Târgoviște în lumea științei” organizată
în centrul orașului, unde partenerii din proiect Școala „Mihai Viteazul” din Târgoviște au pregătit diverse
experimente de știință, iar elevii de la Colegiul Economic Ion Ghica din Târgoviște au ghidat vizitatorii
în incursiunea lor.
Expoziția a găzduit diverse aparate ce demonstrează principii din fizică, chimie, biologie etc., create de
profesori și realizate în cadrul proiectului.
O schimbare a fost determinată de imposibilitatea desfășurării expoziției la Muzeul Evolutiei Omului si
Tehnologiei în Paleolitic (care era partener în cadrul aplicației inițiale) din cauza spațiului insuficent.
Au fost mici modificări chiar în actuala configurație. Biblioteca a avut acțiuni programate în sala în care
s-a desfășurat expoziția interactivă și, evident, pe durata lor nu au fost primiți vizitatori.
Au fost înregistrate din diverse motive și unele momente în care nu au funcționat toate echipamente,
astfel că față de numărul de experimente anunțat pe afiș (18) au lipsit între 2 și 4 în diferite momente ale
expoziției. Pe parcursul celei de a doua săptămîni am adăugat experimente mai simple (bateria din cartof,
tornada din sticlă, un perpetuum mobile magnetic etc.) și am expus cîteva fotografii realizate cu stenopa
în cadrul atelierelor conduse de d-na prof. Sorina Gavrilă de la Liceul de arte.
3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
Deși numărul estimat inițial a fost de 600 de vizitatori, pe parcursul celor 10 zile peste 1300 de elevi din
clasele I-XII însoțiți de cadre didactice și, uneori, părinți au vizitat expoziția (vezi Anexa 3).
Beneficiari indirecți: părinți, cadre didactice, membri ai comunități locale (aproximativ 2800 pers.) au
fost informați prin paginile web, știri, participanții direcți la expoziție, cu privire la conținutul expoziției,
obiectivele proiectului și viziunea organizatorilor.
Aproape toți elevii vizitatori au experimentat individual, oricine a pus întrebări a primit răspunsuri de la
ghizi (elevi de la Colegiul Economic și de la profesorii Daniel Radu, Alice Duroi, Nicoleta Matei, Ileana
Dobre, Gabriel State). Valentin Grigore a oferit o prezentare de planetariu la deschidere și a reprogramat
observarea prin telescop (imposibil de realizat din cauza condițiilor meteorologice din seara de 4
decembrie), profesorii care au însoțit grupurile de elevi și, în unele cazuri, elevii au primit informații
despre alte activități ale asociației și despre continuarea proiectului de educație pentru științe. Toate
experimentele vor fi prezentate video pe site-ul asociației pentru ca profesorii de științe să le poată utiliza
la clasă (https://www.youtube.com/playlist?list=PL_YDFNSYzrdJLyBT4C_uRp5C0ALm2fvHG).
Ghizii voluntari și-au dezvoltat competențele de comunicare și relaționare, și-au îmbunătățit aptitudinile
de lucru cu echipamente didactice/educaționale, fiind mai informați cu privire la performanțele oamenilor
de știință din județ și la rolul științei și tehnologiei în viața cotidiană.
Echipamentele din expoziție vor funcționa în continuare la Școala „Mihai Viteazul” din Târgoviște
unde, în cadrul săptămânii Școala altfel din martie 2018, vor putea fi utilizate de către elevii școlii,
dar și de alți elevi din județ. Cele mai multe cadre didactice care au însoțit elevii la această expoziție
interactivă au cerut repetarea acestei forme de educație practică.
Ținând cont de interesul manifestat de vizitatori, dar și de alte persoane care au aflat de derularea
proiectului, este posibilă în afară de continuare funcționării expoziției și îmbogățirea acesteia cu
alte experimente.
Reacțiile scrise ale vizitatorilor (vezi posterele din Anexa 2) dovedesc bucuria, interesul și surpriza
copiilor și ne motivează să continuăm demersul de promovare a metodei investigației în educația pentru
științe. Discuțiile cu unii dintre vizitatori au fost surprinzătoare prin maturitatea gîndirii elevilor și
corelația pe care o fac ei între diferitele forme de educație la care participă
(https://www.youtube.com/playlist?list=PL_YDFNSYzrdJLyBT4C_uRp5C0ALm2fvHG ).
Cele 9 biografii ale unor profesioniști dâmbovițeni din domeniul științei și tehnicii au trezit interesul unor
cadre didactice, dar și al elevilor care au descoperit că se înrudesc cu respectivii oameni de știință.
Considerăm că proiectul și-a atins scopul proporțional cu resursele alocate, în sensul că cei mai
mulți vizitatori adulți ai expoziției și-au exprimat aprecierea pentru abordarea practică a științelor
în beneficiul înțelegerii de către copiii sau elevii lor a unor fenomene din natură, a corelațiilor între
disciplinele de studiu și între acestea și situații din viața reală. Copiii și tinerii vizitatori au fost
activi, curioși, uneori expansivi și competitivi (chiar pe baza unor experimente), dornici să revină
într-un astfel de loc și să înțeleagă niște lucruri practice.
II. Raport financiar
1. Date despre finanţare:
- valoarea totală a proiectului este de 5581,93 lei, din care contribuţie de la bugetul judeţean 4990,60 lei
şi contribuţie aplicant 591,33 lei, conform contractului de finanţare nr. 144/561/ 7.06.2017
- suma decontată până în prezent de la bugetul judeţean 0 lei;
- valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului:5581,93 lei,
din care:
- contribuţie proprie a beneficiarului 591,33 lei;
- sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţean în baza contractului
de finanţare nr. 144/561/ 7.06.2017, 5.000 lei.
Nr. Categoria bugetară Buget execuţie Buget execuţie
crt. Contrib. bugetului jud. Contrib. aplicantului
1. Transport, poștă, comunicare 21,42 17,17
2. Consumabile: 708,18 0
-birou (hîrtie A4, carton, 320 0
markere, mape etc.)
-pentru experimente (adezivi,
bețe și alte mat. pentru 388,18 0
constr. etc.)
3. Echipamente/experimente: 4.211 0
Microscop digital (1 buc.) 1.242 0
Glob plasmă (1 buc.) 79 0
Emisfere Magdeburg (1 set), 531 (in total) 0
pompă vid (1 buc.),
baghete/electroscoape
Sisteme construite (periscop, 2264 0
magnetism, iluzii optice,
tuburi etc.)
Card memorie, alte anexe 95 0
4. Publicitate: 50 573,16
Afiș A3 (35 buc.) 0 87,50
Flyer (450 buc.) 0 112,50
Banner (2 buc.) 0 360
Alte copii color și alb-negru 50 13,16
TOTAL 4990,60 591,33
% 90% 10%
Anexa 1

Elevii ghizi din cadrul expoziției interactive


Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgoviște

1.Ștefan Violeta XII C

2.Grigorescu Philippe X A

3.Ilie Andreea IX D

3.Iliuță Lucian IX D

4.Ilie Denisa Valentina X D

5.Ion Adrian Nicolae X D

7.Radu Marina Alexandra XD

8.Badea Oana Raluca XD

9.Stoicescu Adrian XD

10.Avram Bogdan Gabriel XD

11.Dumitrescu Marina X D

12.Vișan Maria Emilia X D

13.Nuță Emilia X A

14.Poșchină Carmen Ștefania X D

15.Nedelcu Luis Gabriel X D

16.Lancer Elena Creola X D

17.Duică Marian Alexandru X D

18.Ionică Andrei Călin X D


Anexa 2 Opiniile vizitatorilor
Anexa 3 Fotografii deschiderea expoziției interactive, 4 decembrie 2017
Fotografii din perioada 5-15 decembrie 2017