Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: _______________________________________

Fișă de lucru(1-5)

 Numără și încercuiește numărul de elemente reprezentat în fiecare casetă:

 Colorează numărul mai mare din fiecare pereche:

 Completează cu cifrele care lipsesc:

 Colorează conform codului:


1 – cafeniu 3 – albastru 5 - verde
2 – portocaliu 4 – galben