Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru

Grupul de litere „ce”

1. Scrie un rând cu grupul „ce” şi un rând cu grupul „Ce”.

2. Scrie denumirile obiectelor din imagini.

3. Eu scriu una, tu scrii mai multe.


cerc ceai

ac cercel
4. Ordonează cuvintele şi scrie propoziţia obţinută.

cornuri coace mere Marcela cu


.

5. a) Citeşte cu atenţie următoarele cuvinte:


cerneală, cercei, acela, cerne, ceainic
b) Scrie cuvintele de mai sus, înlăturând ultima silabă.

6. Desparte în silabe cuvintele:


cerere, măcelar, ceramică, Marcel

7. Alcătuieşte propoziţii după imagini.


8. Citeşte!
acel acela cancelarie ceai
ceară cearcăne central cer
ceramică cerc cercel cerne

cerneală cruce elice măcelar


ucenic liceu răceală rece
rece cerere ace ocean

6. Uniţi fiecare întrebare cu răspunsul potrivit:

Mircea are un cerc. Cum e aerul?


Ion e măcelar. Ce cerne Maria?
Nina are cercei noi. Ce cercei are Nina?
Maria cerne mălai. Ce e Ion?
Aerul e rece. Ce are Mircea?

7. .Citeşte următoarele propoziţii şi colorează cu verde grupul „ce”:


Marcela are cercei noi. Alin ia un ceainic.
Marcu cere o călimară. Acum cerne nea moale.
Cercul lui Mircea e mic. Mălina coace cornuri.