Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic nr. 1 – Fundulea


Prof. înv. primar : Covor Daniela
Clasa: Pregătitoare
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: „Iubesc animalele”
Subiectul lecției: Consolidarea sunetelor și literelor A, a, M, m, I, i, N, n, R, r, E, e
Text suport: „Vrei să fii prietenul meu?”, Eric Carle
Tipul lecției: consolidare și sistematizare
Forma de realizare: activitate integrată

Competențe specifice:

* Comunicare în limba română

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.3. Identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar;
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
Competențe integrate:

* Matematică și explorarea mediului

1.1. Recunoașterea numerelor în concentrul 0-5;


3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi,
* Dezvoltare personală
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară,
* Arte vizuale și lucru manual

2.3. Realizarea de aplicații simple, pe baza interesului direct;

Obiective operaționale:

Cognitive:
O1- să participe la activitățile specifice „Întâlnirii de dimineață” ;
O2 - să intuiască, din lectura predictivă, animalele cu care voia să se împrietenească șoricelul;
O3- să ofere răspunsuri la întrebările legate de conținutul textului;
O4- să identifice sunete, silabe;
O5- să alcătuiască propoziții simple cu suport intuitiv.
Afective:
O6 - să colaboreze în rezolvarea sarcinilor ;
Psiho-motrice :
O7 - să mânuiască instrumentele și materialele de lucru cu atenție;
Strategii de învățare:

1. Metode și procedee: conversația, explicația, lectura explicativă, predicția, observarea dirijată, exercițiul, jocul didactic, metoda fonetică
analitico-sintetică, munca în echipă;
2. Forme de organizare: activitate frontală, pe echipe, individuală;
3. Resurse materiale: Cartea Uriașă cu imagini, textul „Vrei să fii prietenul meu?”- Eric Carle, cuvinte-etichetă, jetoane, fișe de lucru, planșe cu
exerciții de lucru pentru echipe, culori, foarfecă, lipici, flipchart;
4. Resurse temporale: 35 minute + 15 minute activitate de joc ;
5. Resurse umane: 28 elevi (un elev autist, un elev cu ADHD);
6. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluarea colectivă, interevaluarea.

BIBLIOGRAFIE:
 Programele școlare pentru disciplinele: Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru manual nr.
3418/19.03.2013;
 Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV” -
program de formare continuă de tip ,,blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar.

SCENARIUL DIDACTIC
Ob Strategia didactică
Disc.
Etapele op. integr Conținutul instructiv-educativ Metode și Forme de
Resurse Evaluare
lecției . Procedee organiza
materiale
re

Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime


Moment a orei de Comunicare în limba română:
organizatoric
1 min - pregătirea materialelor;
- aranjarea echipelor.

Avem nevoie de prieteni?


observarea
Captarea CLR Mesajul zilei va fi descoperit ordonând crescător
jetoane activitate sistematică a
atenției 1.2 numere scrise pe jetoane. conversația
cuvinte- frontală comporta-
Prietenul la nevoie se cunoaște explicația
etichetă mentului
3 min

Astăzi vom afla povestea unui șoricel care își


Anunțarea caută un prieten. Vom descoperi împreună ce
subiectului înseamnă un prieten bun. explicația capacitatea de
lecției și a activitate
conversaţia înţelegere a
obiectivelor Ne vom aminti sunetele și literele învățate, vom frontală
obiectivelor
urmărite alcătui cuvinte, vom despărți în silabe, vom alcătui
1 min propoziții.

4. Dirijarea CLR Voi citi elevilor povestea ,,Vrei să fii prietenul lectura activitate observarea
învățării 1.4. meu?” de Eric Carle, în care un șoricel voia să-și predictivă frontală sistematică a
2.3. găsească un prieten. conversația Cartea comporta-
1.1. euristică Uriașă mentului
Elevii vor intui animalele cu care se întâlnea și „Vrei să fii Analiza
O2 vorbea șoricelul văzând mai întâi coada acestora.
prietenul
Pe măsură ce citesc povestea, voi arăta animalele meu?”-Eric răspunsurilor
cu care se întâlnea și vorbea șoricelul (crocodilul, Carle
leul, hipopotamul, foca, maimuța, păunul, vulpea,
cangurul, girafa).
De ce personajul și-a găsit prieten tot un șoricel?
De ce șoricelul se simțea trist?
O3
Fișe de
Explicația Activitate
lucru
O4 * Activitate pe echipe pe echipe
explicația
Planșe cu Analiza
Echipe: 1, 2, 3, 4
observația exerciții răspunsurilor
Elevii vor primi fișe de lucru cu imagini ale unor dirijată pentru
animale. Vor despărți în silabe, vor recunoaște fiecare
sunetele studiate. Se va analiza rezultatul muncii echipă
fiecărei echipe. (Anexa 1)

Obținerea MEM * Activitate frontală Fișe de activitate pe Analiza


performanței Exerciții care se rezolvă la flipchart: lucru echipe răspunsurilor
1.1. (Anexa 2) Explicația
O5 explicația
22min
O6 observația
dirijată
jetoane cu
silabe/
* Joc: „Ghicește!”
Sarcini diferențiate cuvinte
Asigurarea Fecare elev va primi jetoane cu silabe/cuvinte, le
retenției și a jocul didactic activitate evaluare
vor ordona pentru a obține cuvinte/propoziții, apoi
transferului explicația individuală individuală
le vor citi. lucrările și frontală
5 min exercițiu elevilor
autoevaluarea

observarea
Încheierea exercițiul
Se fac aprecieri individuale și colective asupra activitate sistematică a
activității O4
modului în care elevii au participat la oră. frontală comporta-
min
mentului

explicația observarea
Activitate în Joc didactic activitate sistematică a
completare conversația puzzle frontală
Puzzle cu animale comporta-
15 min mentului

VREI SĂ FII PRIETENUL MEU?


de Eric Carle
Era odată un șoricel tare singur, care porni într-o bună zi să-și caute un prieten.
Pe drum văzu o coadă mare, verde și-și zise: „Oare după o asemenea coadă s-ar putea ascunde un prieten?”
− Nu! clămpăni scurt crocodilul, iar pasărea micuță de pe spatele lui ciripi și ea:
− Nu vrem, nu vrem, n-ai auzit? Hai, du-te de-aici!
Șoricelul dădu iarăși peste o coadă, mai lungă decât a crocodilului.
− Vrei să fii prietenul meu?
Dar...
− Nuuu, căscă plictisit leul.
Şoricelul era tot singur. Dar iată că zări deasupra o coadă mică și albastră.
− Vrei să fii prietenul meu? întrebă el nerăbdător.
Dar hipopotamul mormăi:
− Nu, șoriceii nu-s de mine.
„Ia uite”, se miră mai apoi șoricelul, „animalul acesta are două cozi! Oare vrea să fie prietenul meu?”
Dar foca nici nu se uită la șoricelul cenușiu.
− Dar tu, coadă neastȃmpărată, vrei să fii prietena mea?
− Hm...nu, răspunse și maimuța.
Pe neașteptate șoricelul se-mpiedică de o coadă nemaipomenit de frumoasă. Așa că-l întrebă și pe păun:
− Vrei să fii prietenul meu?
Ei bine...
− Nu! spuse mȃndru păunul, n-am timp de așa ceva. Tocmai mă pregăteam să-mi desfac minunata mea coadă.
Mai încolo șoricelul zări o coadă roșie și stufoasă... care era a unei vulpi!
− Vrei să fii prietena mea? șopti șoricelul.
Ei, vulpii i-ar fi plăcut un șoricel ... ca să-l mănȃnce.
Dar șoricelul fugi, pȃnă dădu de altă coadă lungă... a unui cangur. Îl întrebă și pe el:
− Vrei să fii prietenul meu?
− Prietenul tău? Nu se poate, am un puiuț deja și nu am loc pentru tine.
Mai departe șoricelul văzu o coadă atȃrnȃnd sus de tot, cu un smoc de păr în capăt.
− Vrei să fii prietenul meu? chițăi el cȃt putu de tare spre animalul acela nemaipomenit de înalt.
− Ești un șoricel foarte drăguț, dar mult prea mic ca să fii prietenul unei girafe.
Așa că șoricelul plecă întristat mai departe. Dar ce văzu deodată?
Un alt șoricel cenușiu. Cu glas sfios, șoricelul nostru întrebă:
− Vrei să fii prietenul meu?
− Bineînțeles! zise celălalt șoricel. Hai acasă la mine.
Culcușul pe care și-l făcuse noul său prieten îi plăcu foarte mult șoricelului nostru. Se simți imediat ca acasă. Şi de
atunci cei doi șoricei au locuit împreună în liniște și nu le-a fost niciodată frică de ... șarpele cel luuuuuung și verde!
Exerciții care se rezolvă la flipchart

Alege numărul de silabe!

1 2 3 4 5
Unește silabele pentru a forma cuvinte!

mu nu
Na re
u me
nu na
ra nu