Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data : 2.12.2020
Prof. înv. primar: Geamănu Ionela Claudia
Clasa: I B
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Take Ionescu Rm. Vâlcea
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică:: Vine iarna
Tema lecţiei: Grupul de litere „ce”
TIPUL DE ACTIVITATE: Însușire de noi cunoștințe
DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Dezvoltare personală
Muzică şi mişcare
Scopul lecţiei: Formarea şi dezvoltarea competenței de citire și scriere a grupului de litere „ce” izolat, în silabe şi cuvinte.

COMPETENȚE SPECIFICE
CLR;
1.3 Identificarea unor sunete, silabe , cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte scrise cu litere de tipar sau de mână;
3.2 Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare.
MEM::
2.1 Orientarea şi mişcarea în spaţiu, în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesupt, lângă, în
faţă în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic, interior, exterior.
DP
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață.
MM
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text și de ritm.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
La sfârşitul lecţiei, elevul va fi capabil:
O1 – să recunoască literele învăţate, de tipar şi de mână;

1
O2 – să distingă sunetul „ce”, în silabe şi cuvinte
O3 – să localizeze sunetul „ce” , în silabe şi cuvinte;
O4 – să identifice grupul de litere “ce”, pe diferite surse;
O5 – să citească cuvinte şi propoyiţii care conţin grupul de litere “ce”;
O6 – să formeze cuvinte noi după o anumită regulă;

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee: observația, explicația, conversația, exercițiul, metoda fonetico-analitico-sintetică, munca cu manualul,
jocul didactic, citirea în lanț
b) Mijloace didactice:Manual de Comunicare în limba română,cărți de poezii, spiridușul Cester, laptop.boxa.
c) Forme de organizare: frontal, individual.
d) Tehnici de evaluare: observația sistematică, evaluare orală.

Bibliografie:
1. Bărbulescu, Gabriela, Beghiu, Daniela, “Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Editura Corint, 2009;
2. Şerdean, Ioan, - „Didactica limbii romăne în şcoala primară”Editura Teora Educaţional, 1998;
3. Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, pentru clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, aprobată de
OM nr. 3418/19.03.2013.

2
Scenariu didactic:
Ob. Moduri de
Etapele lecţiei op. Conţinut instructiv – educativ Metode Mijloace organizare Evaluare
1.Moment Întâlnirea de dimineaţă
organizatoric Salutul . Prezenţa, Calendarul naturii Observarea
Noutăţile zilei.Mesajul zilei sistematică
Salutul: “Bună dimineaţa” Conversaţia
Prezenţa Activitate
„După ce ne-am adunat frontală
Şi frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am întâlnit, Carte cu poezii
Oare cine n-a venit? ”
Calendarul naturii-discuție liberă
Conversaţia
Scrisoare
Mesajul zilei:
2. Captarea Pentru captarea atentiei îl prezint pe
atenţiei invitatul special, Spiridușul lui Moș
Crăciun, Cester, care le citește copiilor o
scrisoare, în care Moșul îi roagă pe copii
să fie atenți și să asculte toate indicațiile
date de doamna învățătoare și să îl ajute
pe Cester să învețe(anexa 1)
Explicaţia
Conversaţia Activitate
O1 frontală

Planşe-litere;
3
Verificare orală
-Se actualizează cunoştinţele referitoare
3.Reactualizarea la ultima literă învățată.
cunoștințelor Conversaţia
Le adresez copiilor un set de întrebări: Exerciţiul
- Care este ultima literă pe carea Explicația Activitate
ati învățat-o? frontală
- Dati-mi exemplu de un cuvânt
care are ca literă inițială litera -
„l”. Activitate
O5 - Care sunt situatiile în care frontală
cuvintele se scriu întotdeauna cu
„L”?

Activitate Aprecieri verbale


Frontală şi individuale şi
Anunț elevii că împreună cu Cester vom individuală colective
învăța grupul de litere „ce”.
Le prezint obiectivele pe scurt
O4 -conversaţia
4. Anunţarea O6 - Se comunică faptul că sunetului “ce” îi laptop
lecţiei noi şi a corespunde grupul de litere “ce”.
obiectivelor
- Prezint planşa cu grupul de litere „ce”.
O1 (anexa 2)
O2 Aprecieri verbale
O4 Citim textul: Citirea în lanț individuale şi
5.Desfășurarea “Marcela e cu Mircea. Ei se joacă cu Manual Activitate colective
activității cercuri. Ce culoare au cercurile? Metoda frontală şi
Mircea aduce ceainicul. Marcela cere un fonetică, individuală
ceai.” analitico-
-Solicit elevii să exemplifice cuvinte din sintetică. -
O6 text, în care au auzit sunetul “ce”. -observaţia Manual
4
-explicaţia
-Cer elevilor să dea exemple de cuvinte -exerciţiul Activitate
care conţin sunetul “ce”, la început, la - frontală
mijloc şi la sfărşitul cuvântului.
-Solicit elevii să alcătuiască propoziţii
cu aceste cuvinte. -exerciţiul,
-munca cu Manual
-Solicit elevilor identificarea grupului manualul Activitate
de litere în cuvintele: cercei, ceașcă, individuală
cerneală,cearceaf și ceai. Copii sunt
rugați să transcrie cuvintele pe caietul -exerciţiul
de clasă și să sublinieze grupul de litere -munca cu
„ce”. manualul Activitate Evaluare orală
frontală şi
- individuală
Joc didactic
Scrie „-ul” la sfârşitul cuvintelor pentru -jocul didactic
a forma noi cuvinte. laptop
Ex. cer – cerul, ceas- ceasul Activitate
cerc- cercul ceai – ceaiul frontală/ şi
ceainic- ceainicul cercel- cercelul individuală
Cântecel:
„Iarna a sosit în zori”

Manual
Conversati Observarea
6. Obtinerea Explicatia sistematică a
performanței Se realizează prin rezolvarea unor elevilor
exerciții folosind aplicația wordwall.net
(Partajez ecranul) Lucrând în echipă, Conversaţia
copiii îl ajută pe Cester să afle Activitate
răspunsurile pentru întrebări acumulând Exercițiu frontală
puncte.
5
-
7. Asigurarea Solicit copiilor să răspundă la
feed-back-ului următoarele întrebări:

-Din ce sunete este format grupul de


litere „ce”? Activitate
conversatia frontală
-Ce loc ocupă sunetul „ce”:
inițial,median sau final în cuvintele:
cerb, ace și răceală?

-De câte ori apare grupul de litere „ce”


în cuvintele : cercei, Cecilia,ceară?
9.Încheierea
activităţii
Voi cere elevilor să spună ce au învăţat
la lecţia de azi .

Se fac aprecieri verbale,iar spiridușul


Cester le mulțumește copiilor pentru
ajutorul primit.

6
Anexa 1

Scrisoare de la Moș Crăciun

DRAGI COPII,

7
ȘTIU CĂ AȚI FOST FOARTE CUMINȚI ȘI ASCULTĂTORI ȘI CĂ SUNTEȚI
COPII FOARTE ISTEȚI, AȘA CĂ M-AM DECIS SĂ ÎL TRIMIT PE
CESTER,SPIRIDUȘUL MEU DE ÎNCREDERE LA VOI.
VĂ ROG SĂ ÎL AJUTAȚI ȘI PE EL SĂ ÎNVEȚE CE VĂ SPUNE DOAMNA
ÎNVĂȚĂTOARE!
NU UITAȚI CĂ ÎN CURÂND VOI VENI LA VOI ȘI VĂ VOI RĂSPLATI PE
FIECARE DUPĂ CÂT DE HARNICI ȘI CUMINȚI AȚI FOST!

CU DRAG,
MOȘ CRĂCIUN.

ANEXA 2

GRUPUL DE LITERE „CE”

8
9
10