Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de lecţie

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,OCTAVIAN GOGA”

DATA: 19.1.2018

CLASA: pregătitoare B.

PROF. ÎNV. PRIMAR : Balint Klara Bianca

ARIA CURICULARA: Limbă şi Comunicare

DISCIPLINA: Comunicare în limba română

UNITATEA TEMATICĂ: ,, O mică gospodină’’

SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetele şi literele mari şi mici de tipar învăţate - Cuvântul/ silaba

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi consolidare a cunoştinţelor


DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română

Matematică şi explorarea mediului

Arte vizuale şi abilităţi practice

Dezvoltare personală

COMPETENŢE SPECIFICE :

* Comunicare în limba română

1.3- Identificarea sunetelor iniţiale şi finale dintr-un cuvânt;

2.1: Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor;

2.4- Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;

3.4-Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; ilustrarea unui mesaj printr-un desen;

4.1- Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate;

* Matematică şi explorarea mediului


1.1-Mulţimi de elemente, exerciţii de numărare;
* Dezvoltarea personală

2.1 Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal;

3.1 Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate.

* Arte vizuale şi abilităţi practice

1.1.Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu exprimat printr-o varietate de forme artistice.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

O.1-să recunoască literele învăţate de tipar mici şi mari;

O.2-să citească, în ritm propriu şi conştient, silabe, cuvinte cu literele învăţate;

O.3-să denumească imagini, să identifice sunetul inițial al cuvântului și să asocieze imaginea cu litere mari și mici corespunzătoare sunetului inițial;

O.4 -să despartă cuvinte in silabe,

O.5 - să coloreze literele învățate,respectând un cod de culori;

O.6 -să manifeste interes pentru realizarea corectă a diferitelor sarcini ce le vor primi pe parcursul lecţiei;
RESURSE:

I. METODOLOGICE

STRATEGII DIDACTICE:

1) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia euristică, exerciții de analiză fonetică, observaţia, exerciţiul, munca independentă, jocul
didactic.
2) MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: imagini, planşe, etichete cu cuvinte, fişe de lucru.
3) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
4) FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale.
II. TEMPORALE: 50 minute
III. UMANE: 17 elevi;
IV. SPAŢIALE: sala de clasă;
V. BIBLIOGRAFIE:

1. Ioan Şerdean, Didactica limbii române în Şcoala primară, Editura Teora Educaţional, 1998.

2. Gabriela Bărbulescu, Daniela Beşliu _Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint, 2009.

3. Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română (clasa pregătitoare,

clasa I şi clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013


Demersul didactic

NR. ETAPELE COMPE- DEMERSUL DIDACTIC STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


CRT. LECȚIEI TEȚE
SPECIFI- RESURSE RESURSE FORME DE
CE PROCEDU- MATERIALE ORGANIZARE
RALE

1. Moment Asigur condiţiile necesare pentru Observarea


organizatoric desfǎșurarea lecţiei, un climat educaţional sistematică
Conversația Frontale
favorabil.
Întâlnirea de euristică
Individuale
dimineață - Pregătirea materialelor necesare
desfăşurării lecţiei.

2. Captarea atenției CLR Ce litere am învăţat noi până acum? Expunerea Imagini Frontale Observarea

1.3. sistematică
6 Elevii vor observa imagini ale căror Explicația
2.1. denumire încep cu sunetele învăţate.
Exerciții de
DP
Denumesc imaginile şi se identifică sunetul analiză
2.1. inițial. fonetică
3. Anunțarea Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele Explicația Frontale Observarea
subiectului și a operaţionale urmǎrite: sistematică
Conversația Individuale
obiectivelor
- Sunetele şi literele mari şi mici de tipar reproductivă
operaționale
învăţate .

4. Dirijarea învățării CLR - Solicit un elevii să extragă câte un bilet pe Conversația Imagini Observarea
cere sunt scrise cuvinte care trebuie citite și euristică, sistematică
2.1. Frontale
despărțite în silabe. În funcție de numărul de
MEM Explicația Analiza
silabe, cuvantul este așezat în coloana Fişa de lucru Individuale
imaginilor
1.1. potrivită. Exercițiul

CLR - Denumește imaginile, identifică sunetul


1.3. inițial al cuvântului și asociază imaginea cu
literele mari şi mici corespunzătoare
3.4.
sunetului inițial . (Anexa 1)

5. Obținerea DP Elevii primesc Fișă nr. 1 ,,Detectivul de Exercițiul Fișe de lucru, Individuale Evaluare scrisă
performanței litere’’ creioane și orală
3.1.
colorate,
Câte litere mari şi litere mici aţi găsit?
carioci

(Anexa 2)
6. Întărirea retenţiei şi CLR Fişa nr. 2 Colorează literele mari şi mici Interpretarea Fișe de lucru, Individual Observarea
realizarea vocală creioane sistematică
4.1. după un anumit cod de culori. Frontal
transferului prin Exercițiul colorate,
AVAP
activități de recreere (Anexa 3) carioci
8 min 1.1.

-
7. Încheierea activității Se fac aprecieri cu privire la modul de Aprecierea Frontal
participare la lecţie al elevilor . verbală
2 min Individual
ANEXA 1

Denumește imaginile, identifică sunetul inițial al cuvântului și asociază imaginea cu literele mari şi mici
corespunzătoare sunetului inițial .

I a

A m

N i

M u

E n

U e
ANEXA 2

Fişa nr. 1

,,Detectivul de litere’’

Caută litera A/ a . Câte litere mari şi litere mici aţi găsit?

A=

a=

Caută litera N/ n . Câte litere mari şi litere mici aţi găsit?

N=

n=
Caută litera I/i . Câte litere mari şi litere mici aţi găsit?

I=

i=

Caută litera E/e. Câte litere mari şi litere mici aţi găsit?

E=

e=
ANEXA 3

Fişa nr. 2

Colorează literele după următorul cod :

A - a → albastru U - u → portocaliu

Ă- ă → verde N – n → maro

M – m → roșu E – e → portocaliu

I – i → mov T – t → negru

O – o → galben C – c → alb