Sunteți pe pagina 1din 2

APLICAȚIE – VERB

Analizați sintactic și mofologic cuvintele (predicatele) subliniate:

Îi era greu /să se hotărască/și au trecut mai multe duminici/până ce a putut/ să


îndrăznească,/mai ales că el nu putea /să meargă cu mâna goală/și trebuia/să
aștepte/până ce veneau strugurii, cel mai apreciat desert în famila lor.
 era greu- predicat nominal alcătuit din verbul copulativ “era”, intranzitiv, persoana a III-

a, numărul singular, diateza pasivă, modul indicativ, timpul imperfect,forma verbului la

indicativ “a fi” , conjugarea aIV-a, funcție sintactică de predicat nominal și numele

predicativ “greu” exprimat prin adjectiv ,variabil, cu patru forme,grad pozitiv .

 să se hotărască- verb predicativ, personal, tranzitiv, forma verbului la infinitiv „a

hotărî” ,conjugarea aIV-a ,diateza reflexivă, modul conjunctiv, timpul prezent, persoana

aIII-a, numărul singular, f.s.de predicat verbal

 au trecut-verb predicativ, personal,tranzitiv, forma verbului la infinitiv “a trece” ,

conjugarea a III-a, diateza activă, modul indicativ, timpul perfect compus, pers.a III-a, nr.

Plural, f. s. de predicat verbal.

 a putut -verb predicativ, personal, tranzitiv,forma verbului la infinitiv “a putea”

,conjugarea aII-a, diateza activă, mod indicativ, timp perfect compus, persoana aIII-a, nr.

singular, f.s. de predicat verbal

 să îndrăznească-verb predicativ, personal, tranzitiv, forma verbului la infinitiv “a

îndrăzni”, conjugarea aIV-a, diateza activă, mod conjunctiv, timp prezent,persoana aIII-a,

nr. singular, f.s. de predicat verbal


 nu putea-verb predicativ, formă negativă, personal, tranzitiv,forma verbului la infinitiv “a

putea”, conjugarea aII-a , diateza activă , mod indicativ, timpul imperfect, persoana a III-

a, nr. singular, f.s. de predicat verbal

 să meargă-verb predicativ, personal, intranzitiv, forma verbului la infinitiv “a merge” ,

conjugarea a III-a,diateza active, mod conjunctiv, timpul present, persoana aIII -a, nr.

singular, f.s. de predicat verbal.

 trebuia-verb impersonal, devenit personal pentru că se acordă cu subiectul el ,tranzitiv,

forma verbului la infinitiv “a trebui” , conjugarea a IV-a, diateza activă,modul indicativ,

timpul imperfect, persoana a III-a, nr. singular, f.s. de predicat verbal.

 să aștepte -verb predicativ, personal, tranzitiv, forma verbului la infinitiv “a aștepta”,

conjugarea I ,diateza activă, modul conjunctiv, timpul present, persoana a III-a, nr.

singular, f.s. de predicat verbal,

 veneau-verb predicativ, personal, tranzitiv, forma verbului la infinitiv “a veni” ,

conjugarea a IV-a, diateza activă, modul indicativ, timpul imperfect, persoana a III-a, nr.

plural, f.s. de predicat verbal.