Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

Aria Curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Comunicare în limba română

Unitatea Tematică: Munca

Subiectul lecției: Sunetul (z) și literele z și Z

Tipul lecției: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor

DURATA: 50 minute (40' +10')

Scopul: Consolidarea cunoștințelor despre sunetul [z] și literele z și Z de tipar ;

COMPETENŢE SPECIFICE:

Comunicare în limba română:

1.1. Sesizarea semnificației globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar si rar

1.3. Identificarea cuvintelor din enunțuri scurte, rostite clar si rar

2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală


3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar

COMPETENŢE INTEGRATE
Dezvoltare personală:
2.2. Identificarea și aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea școlară

Matematică și explorarea mediului


1.2.Compararea cardinalelor unor mulțimi

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

CLR – obiective cognitive

OC1- să identifice literele „z” și „Z” după forma grafică, în diferite surse, bazându-se pe explicațiile învățătorului;

OC2- să scrie cuvinte care conțin litera „Z”, bazându-se pe cunoștințele asimilate;

OC3- să identifice poziția sunetelor în cuvinte marcând-o grafic;

OC4- să ordoneze cuvintele date pentru a forma o propoziție;

Obiective psihomotorii:

OPM1 – să adopte o pozitie corectă a corpului pe tot parcursul lectiei;

OPM2 – să asocieze mișcările potrivite cântecului;

Obiective afective:

OA1- să prezinte interes pentru realizarea corectă a sarcinilor


DEZVOLTARE PERSONALĂ

O1 – să manifeste entuziasm față de sarcinile propuse;

METODE ŞI PROCEDEE:

exerciţiul, conversaţia, explicaţia,


demonstraţia, jocul didactic, observaţia.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Planşă cu literele „z” și „Z” de tipar
Auxiliarul ….

Fişe de lucru
Joc didactic „Săculețul fermecat”,
Videoproiector

FORME DE ORGANIZARE:

Individual, frontal

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE:

-observația sistematică, evaluare orală și scrisă

RESURSE:

 umane: ….de elevi


 temporale: 50 minute
 bibliografice:
- oficiale: Programe şcolare pentru învãţãmântul primar

*Comunicare în limba română-auxiliar

DESFĂŞURAREA LECȚIEI

Nr. SECVENȚELE LECȚIEI OB. CONȚINUTURILE STRATEGIA DIDACTICĂ FORME DE TEHNICI DE Obs.
Crt. DURATA MET./PROC. MIJL.DID. ORGANIZARE EVALUARE
1. Moment organizatoric Se asigură condițiile optime desfășurării Conversația
lecției (aerisirea clasei, organizarea
materialelor necesare )
2. Reactualizarea OC1 Întâlnirea de dimineață – se realizează cu Conversația Evaluare
cunoștințelor ajutorul ”………..” Explicația frontală,
Salutul – fiecare elev își salută colegul orală
folosind un element de primăvară și o
însușire ( Buna dimineața, ghiocel voios! Buna
dimineața, Zambilă parfumată!, etc)
Calendarul naturii : anotimp,data, lunile
anotimpului primăvara
Elevii vor extrage litere din ”Săculețul
fermecat” . Vor recunoaște literele învățate
anterior, cât și litera Z, apoi vor da exemple
de cuvinte care conțin sunetul și literele z și Z
( zăpadă, zidar,zicală, Zorro, etc)
3. Captarea atenției OC2 ”Mesajul pitulicii Zaira” Conversația Scrisoarea Evaluare
” …duceți-vă unde v-au trimis părinții voștri Observația frontală,
și nu uitați că odihna și joaca nu sunt plăcute individuală
decât pentru acela care a dus până la capăt
tot ce a avut de făcut”
Cineva va bate în ușă și va aduce o scrisoare
pentru copii. Se citește mesajul iar elevii vor
recunoaște povestea din care face parte cât și
morala textului (”Copiii din crâng” de
K.Ușinski)
4. Anunțarea temei și a OC2 Pe noua noastră prietenă o cheamă Explicația Frontal
obiectivelor ” Zaira”. Ea ni se va alătura astăzi în munca
noastră privind sunetul [z] și literele z și Z de
tipar . Vom consolida și ne vom reaminti
cunoștințele despre sunetul z și literele z și Z
OC3 de tipar.Se fac exerciții de pronunțare corectă
a sunetului ( z): za, ze, zi, zo, zu, aza, eze, izi,
ozo, uzu
5. Consolidarea și OC2 Elevii primesc o fișă cu cu 3 sarcini de lucru Explicația Fișa de Individual Observarea
sistematizarea cunștințelor Sarcina 1: Încercuiește cu roșu litera z și cu lucru sistematocă
Localizarea literei Z în verde litera Z din șirul de litere; a elevilor
cuvinte Sarcina 2: privind
Numără litera z și litera Z apoi pune în căsuță capacitatea
numărul corect (6 litera z și 6 litera Z) de receptare
OC3 Sarcina 3:
Reprezentați schema grafică a următoarelor
cuvinte: varză, zambilă, zâmbet, zmeu,
Rapunzel. ( Anexa 1)
Activitate recreativa – „Daca vesel se trăiește”

6. Obținerea performanței OC4 Elevii primesc o fișă de lucru cu următoarele Explicația Fișă de Individual Observarea
Completarea unor spații sarcini de lucru: lucru sistematocă
lacunare cu litera Z Sarcina 1: a elevilor
Scrierea cuvintelor în ordine Completează cuvintele de mai jos cu silabe privind
potrivite și descoperă cuvintele: ( zidar,zmeu, capacitatea
zahăr,zar, zebră, loz) de receptare
Exercițiul
....IDAR ....MEU ....AHĂR
....AR ....EBRĂ LO...
Sarcina 2: Evaluare
Ordoneaza cuvintele pentru a forma o scrisă
propoziție și transcrie propoziția
Sarcina 3:
Uniți cu litera corsepunzătoare cuvintele
care se scriu cu literă mare inițială
( Anexa 2)
7. Activități recreative ”Autobuzul” sau ”Părțile corpului – Învățăm și
ne distrăm cu Boroboață”
8. Încheierea lecției Se fac aprecieri generale asupra Conversația
comportamentului elevilor în cadrul lecției, se
evidențiază elevii care au fost activi pe tot
parcursul lecției. Se oferă recompense.

S-ar putea să vă placă și